Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.6.2022 o 12:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.6.2022 12:40 - 12:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 29. júna 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
Petra BADAČA hlasovalo za 0, hlasovalo proti 32, zdržalo sa 105 poslancov,
za Tibora BÚZU hlasovalo za 22, proti 25, zdržalo sa 90 poslancov,
za Ivana GOLIANA hlasovalo 0, proti 25, zdržalo sa hlasovania 112 poslancov,
za Petra Janku hlasovalo za 1, hlasovalo proti 31, zdržalo sa hlasovania 105 poslancov,
za Ľuboša MACHAJA hlasovalo za 67, proti 20, zdržalo sa hlasovania 50 poslancov,
za Jaroslava REZNÍKA hlasovalo za 41, proti 34, zdržalo sa hlasovania 62 poslancov,
za Vladimíra Semana hlasoval 1 za, proti 36 a 100 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Overovatelia poverujú svojho člena, Luciu Drábikovú, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

29.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem pán predseda. Ja navrhujem presunúť hlasovanie o tlači 1058, je to návrh, môj návrh, na vydanie zákona o financovaní škôl, na riadnu septembrovú schôdzu na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA.
Skryt prepis
 

28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím o termín hlasovania.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Áno. Ďakujem pekne. Ja len tiež chcem na záver poďakovať ministerstvu zdravotníctva a teda najmä pani primárke Andrey Škripekovej, ktorá na tomto zákone spolu s celým svojím tímom v podstate od začiatku nastúpenia tejto vlády, teda ešte za môjho ministrovania začala pracovať a ja som teda veľmi rád, že aj s podporou nového pána ministra ten zákon tu máme v parlamente a môžeme o ňom hlasovať. Tiež si myslím, že ide o veľmi kľúčovú reformu, ktorá výrazným spôsobom zlepší zdravotnú starostlivosť o našich pacientov a teda verím, že toto je naozaj dobrý smer, ktorý ako vláda v zdravotníctve môžeme ďalej presadzovať. Som veľmi rád a teda prosím všetkých o podporu tohto vládneho návrhu zákona.
Hlasovať o ňom budeme zajtra o jedenástej hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Janka, ďakujem aj za tvoje vystúpenia, pretože ty veľmi dobre vieš, o čom si hovorila. Sedela som v týchto laviciach, keď v roku 2000 alebo 2001 bolo, boli zaradené hospice a paliatívna starostlivosť do zákona o zdravotníckych zariadeniach a zdravotnícku starostlivosť. Vtedy sa hovorilo o tom, ako majú byť hospice a paliatívna starostlivosť zabezpečená a tak ako hovoril (povedané so smiechom) pán poslanec Svrček, teraz hovoríme po 22 rokoch o tom istom.
Tento zákon bol takmer prijatý v rámci stratifikácie nemocníc tesne pred koncom volebného obdobia, ale nakoniec bol stiahnutý práve kvôli nemocniciam a teraz sme už, by som povedala, že v cieľovej rovinke a je to zákon, ktorý rieši veľmi delikátnu časť ľudského života, ale je vyvážený. Rieši ju racionálne. Pozerá sa na potreby, pozerá sa na zabezpečenie finančné, pozerá sa na ľudské zdroje, ktoré je potrebné na zabezpečenie paliatívnej starostlivosti, ale zároveň je veľmi citlivý a veľmi ľudský. Tak sa chcem pripojiť ku všetkým mojim kolegom, ktorí vyzývajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby tento zákon prijala, pretože to pomôže skupine najzraniteľnejších ľudí na konci života.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa pripájam k Janke a tiež ma to mrzí. A na druhej strane budem veľmi rada, ak naozaj hospice a paliatívna starostlivosť sa stanú naozaj súčasťou, pretože som presvedčená, že by mali byť systémovou súčasťou zdravotnej starostlivosti, pretože život, život je častokrát aj o chorobe a každý z nás zomrie a mnohí z nás budeme možno potrebovať takúto starostlivosť. Som presvedčená, že tak ako potrebujeme sa starať o ľudí, ktorí sú krátkodobo chorí alebo ktorí utrpia nejaké úrazy, zranenia, takisto potrebujeme systémovo zabezpečiť a zafinancovať starostlivosť o ľudí, ktorí sú nevládni, ktorí sú odkázaní na pomoc, ktorí sú chronicky chorí alebo sú zomierajúci.
Takže pripájam sa k podpore aj týchto pozmeňovacích návrhov a dúfam teda a verím, že aj ostatní kolegovia porozumejú významnosti a závažnosti tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem opätovne poďakovať za tento návrh zákona pánovi ministrovi a všetkým ľuďom, ktorí sa na ňom podieľali, celému tomuto tímu, pretože si myslím, že toto je jeden z veľmi dôležitých zákonov. A dlhodobá paliatívna zdravotná a sociálna starostlivosť je naozaj dlhé roky zanedbávaná. A som presvedčená, že tento zákon prinesie naozaj zásadné zlepšenie pre práve týchto pacientov. A takisto chcem apelovať na všetkých mojich kolegov, aby tento návrh zákona podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi ešte raz sa vám prihovoriť. Problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti v intenciách slovenského zdravotníctva sú dlhodobo známe. V systéme sa nám miešajú tri skupiny pacientov. Tí, ktorí sa môžu medicínskymi intervenciami vrátiť do života a byť sebestačný v aktivitách bežného života. Tí, ale potrebujú reformu následnej zdravotnej starostlivosti. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí majú dlhodobé ochorenia. Medicínskymi intervenciami sa nedokážu vrátiť k sebestačnosti v aktivitách denného života. Potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť a častokrát medicínsku intervenciu. Tí si vyžadujú reformu dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti. V poslednej skupine sú pacienti, ktorí majú nevyliečiteľné ochorenie, závažné príznaky a smrť je relevantným vyústením klinickej situácie. Vyžadujú dostupnú paliatívnu starostlivosť.
Prvé dve skupiny sú súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Tretia skupina je samostatná zdravotná starostlivosť, paliatívna zdravotná starostlivosť. Problém je, že dôsledkom miešania týchto skupín pacientov je, že sa pacientom nedostáva adekvátnej starostlivosti a najmä to, že sa často utiluzujú akútne lôžka, generujú sa opakované návštevy na centrálnych príjmoch a opakované hospitalizácie na akútnych oddeleniach. Tento parlament za tohto volebného obdobia už schválil niekoľko reformných zákonov. Jedným z nich bol zákon o optimálnej sieti nemocníc, na ktorý nevyhnutne nadväzuje aj práve prejednávaný zákon teraz, ktorý rieši reformu a problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
Cieľom reforiem je dôraz na to, aby osoba s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti bola čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Preto sa aj v Pláne obnovy podporuje terénnu zdravotnú starostlivosť o osoby s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti tzv. ADOS a mobilné hospice a ďalšiu podporu dlhodobej a paliatívnej starostlivosti na zrekonštruovaných lôžkach v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Plánujú sa tri hospice so 180 lôžkami, paliatívny program na paliatívnych oddeleniach v nemocniciach – 100 lôžok, dlhodobá zdravotná starostlivosť, lôžka následnej starostlivosti, predpokladá sa 680 lôžok. Takže tento zákon je aj veľmi naozaj dôležitým ďalším reformným zákonom, ku ktorému sa vláda prihlásila v Programovom vyhlásení vlády a teda aj z tohto miesta apelujem na poslancov v Národnej rade, aby bol schválený. Bez tohto zákona by naozaj mnohé zámery, ktoré sme pri príprava reformy zdravotníctva mali, by sa len veľmi ťažko uskutočnili.
Po tom, ako sme rokovali na výbore a takisto s kolegami z jednotlivých poslaneckých klubov boli prijaté pozmeňujúce návrhy na výbore, ktoré sú v spoločnej správe, o ktorej budeme hlasovať. Zároveň debatovalo aj o tom, aby sme z návrhu zákona vypustili regulovanú cenu pre paliatívne oddelenia v nemocniciach. Naozaj aj kvôli tomu, že sa navzájom počúvame a sme ochotní robiť kompromisy, sme sa dohodli, že z tejto požiadavky regulovaných cien ustúpime a necháme, aby aj tieto ceny boli viac menej regulované poisťovňami. Avšak sme sa dohodli a za čo ďakujem aj pánovi ministrovi s tým, že ministerstvo v uznesení vlády lepšie dodefinuje a minimálnu sieť na poskytovanie paliatívnych lôžok a teda paliatívnych nemocniciach, ktoré sú veľmi potrebné.
Regulácia cien z dôvodu splnenia míľnika Plánu obnovy, ku ktorému je prijatie tohto zákona nevyhnutné, zostane pri ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici alebo v kamennom hospici.
Tak ako sme pred pár dňami konštatovali, že pre pacientov na Slovensku sa výrazným spôsobom zlepší dostupnosť inovatívnej a modernej liečby v systéme kategorizovaných liekov a som veľmi rád, že toto plénum tento návrh tiež reformný návrh podporilo. Tak som veľmi rád, že teraz potom ako bude schválený tento návrh schválený Národnou radou, pacienti výrazným spôsobom môžu profitovať práve pri hospitalizácii so svojimi dlhodobými ochoreniami. Tento návrh zákona výrazným spôsobom zlepší dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a takisto samozrejme u tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v tých konečných fázach, najmä onkologických ochorení výrazným spôsobom zlepší dostupnosť a verím, že aj kvalita, ošetrovateľskej a lekárskej zdravotnej starostlivosti. Dovoľte teda, aby som na záver svojho príhovoru prečítal pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Zuzany Šebovej a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977).
Po prvé. V čl. IV bode 8 § 86zl ods. 1 znie: „(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza zariadeniu sociálnej pomoci, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, alebo agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, mobilnému hospicu alebo hospicu, ktorý poskytuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v období od 1. augusta 2022 do 30. júna 2024 úhradu za túto zdravotnú starostlivosť ustanovenú cenovým predpisom.". Poznámky pod čiarou k odkazom 104 až 107 znejú: „104) § 10a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. 105) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. 106) § 7 ods. 3 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. 107) § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z.".
Po druhé. V čl. V sa slová „ 1.júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta". V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa vykoná úprava v prechodných ustanoveniach nasledovne: V čl. I v bode 1 2 v § 49o vrátane nadpisu pod § 49o sa slová „ 1. júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta" a slová „30. júna 2022" sa nahrádzajú slovami „31. júla 2022". V čl. IV v bode 8 v nadpise pod § 86zl a v § 86zl ods. 2 sa slová „ 1. júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta". Ďakujem, skončil som. V nadväznosti na podaný pozmeňujúci návrh žiadam o vyňatie bodu 27 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977a).
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 977) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 27 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1, 2, 5 až 27 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 3 a 4 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 147 z 27. júna 2022, kde ma výbor za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Fecko Martin
Takže hlasovanie zajtra, keď budeme hlasovať za RTVS, tak aby to prebehlo v jednom balíku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Dovoľte, aby som vám priniesol spravodajskú správu, týkajúcej sa voľby člena Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná Rada Slovenského pozemkového fondu. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov Rady je tri roky. Momentálne hneď doplním, že je pozmeňujúci návrh, aby funkčné obdobie sa zmenilo na päť rokov, zajtra o tom budeme hlasovať v zákone 330 o pozemkových úpravách, takže doplňujem, že budú teraz volení na päť rokov, ak prejde táto novela. To znamená, budú do 31. augusta 2027. Vzhľadom na to, že v opakovanej voľbe zo dňa 25. mája 2022 nebol člen Rady Slovenského pozemkového fondu zvolený, je potrebné vykonať novú voľbu 2. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady o zaslanie návrhov kandidátov na člena Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu: Michaelu Rakovickú a Richarda Šmídu. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe predloženého návrhu 1070, ktorý máte na stole rozdaný. Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Výbor vo svojom uznesení č. 224 zo 14. júna 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Zároveň, aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Výbor odporučil voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním formou hlasovacieho lístka. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 225 zo dňa 14. júna 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý je prílohou predmetnej tlače. Pán predsedajúci, skončil som, prosím otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis