Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2023 o 9:41 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 9:41 - 9:43 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem. My sme to zachytili na alebo pocítili aj na vlastnej koži, kedy naši legislatívci z OĽANO majú takú skúsenosť, to môžem povedať, a že sa im nevracajú maily, teda odpovede na ich maily, kde sa pýtajú konkrétne otázky a toto je aj informácia nielen od nich, ale aj od ďalších ľudí, ktorí, ktorí takto to komunikovali. Áno, kryptomeny to je, to je od Sasky, s nimi komunikujete asi, ale, ale v poriadku. Ja som sa vás nechcel nejako dotknúť, pýtam sa, lebo, žiaľ, keď sme mali pripravené nejaké pozmeňováky, tak hlavne daňový zákon je jeden z najzložitejších zákonov vôbec. Igor Matovič navrhoval daňovú revolúciu, ale, žiaľ, to je nedotiahnuté, aby sa to zjednodušilo a ten legislatívny les v ktorom sme a to nehovorím, že teraz. To sme v ňom celé to volebné obdobie, tak najviac sa v ňom orientujú niektorí úradníci ministerstva, ktorí tam sú povedzme desiatky rokov a sú v tom namočení doslova. Dobre. Tak ďakujem pekne za vysvetlenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 9:37 - 9:39 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja teraz troška poruším niektoré veci, neviem, či pán minister sa chystal ešte do rozpravy alebo nie, tak som sa prihlásil, Marián, na teba. Nechcem reagovať ku konkrétnemu návrhu zákona, ale všeobecne, teda ku konkrétnemu bodu, ale všeobecne. Pán minister, my máme informácie, že, že maily na ministerstvo financií odchádzajú, ale nevracajú sa nám odpovede. Máme informácie, že ste povedali úradníkom, chcem vedieť, či to je pravda alebo nie, aby s parlamentnou legislatívou, respektíve s nami, ktorí pripravujeme legislatívu, nekomunikovali. Ide teraz o to, že sú nielen v procese, ale už aj podané niektoré pozmeňujúce návrhy, respektíve aj návrhy zákonov a teraz bez ohľadu na to, či to má vplyv na rozpočet, alebo nemá vplyv na rozpočet, na ministerstve financií máte šikovných ľudí, takisto na iných ministerstvách sú, ktorí nám dokážu niektoré veci, aby sme neposchvaľovali zlé veci, učesať. Myslím teraz legislatívne, právne. Tak sa, využívam túto faktickú a ospravedlňujem sa Mariánovi a chcel by som vedieť odpoveď na otázku, že prečo ministerstvo financií prestalo s nami komunikovať. Náš legislatívec hovorí, že im posiela maily a jemu neprichádzajú odpovede. Pýta sa ich, pýta sa ich len na legislatívu, len na nejaké právne veci, takže rád by som poznal odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.6.2023 13:59 - 13:59 hod.

Vons Peter
Hlasovať o návrhu tohto zákona budeme štvrtok 29. o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2023 13:35 - 13:37 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrhu poslanca Národnej rady Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 o regulácií sieťových odvetiach, odvetviach v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1671 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámil gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 763 z 8. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 468 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tento správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Národnej rady schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 483 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predseda, pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 13:26 - 13:28 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem oceniť vecný a úctivý tón kolega, vážim si to. Ešte posledný krát môj pozmeňujúci návrh nebol čítaný momentálne v rozprave, bol schválený na výbore a je súčasťou spoločnej správy len technicky. Ja rozumiem tomu, že mnoho osôb so zdravotným postihnutím je nemajetných, a že vlastne nie sú spôsobilé si zakúpiť možno automobil, ktorý je do troch rokov, ale v tom prípade je mu akákoľvek výška príspevku a akékoľvek podmienky nároku nepomôžu. To je skôr otázka toho, aký máme inkluzívny trh práce a akým spôsobom sa naša spoločnosť, ktorá bohužiaľ nepatrí k tým najinkluzívnejším v stave jak u uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím a o tom akú majú reálnu šancu uspieť v konkurencii na trhu práce, čo je na samostatnú diskusiu, ktorú som sa snažil samozrejme toto obdobie viesť tiež, len vždy sa podarí skôr niečo, nie všetko naraz. A ani sa to tak nedá vyriešiť. Je mi ľúto, že sú momentálne tie kritériá nastavené takto, ale vždy keď som sa pokúšal s tými kritériami niečo robiť, tak som dostal odpoveď na spôsob, že štát nastavuje komu a ako prispeje, a že je vlastne legitímne povedať, že prispejeme iba tým, ktorí nejakým spôsobom majú opodstatnenú potrebu zadovážiť si motorové vozidlo, a to je napríklad tá podmienka zamestnania alebo podmienka prevážania takejto osoby tuším do sociálnej služby alebo do školy. No a samozrejme nikdy sa nedá vyhovieť každému, pretože každé takéto rozvoľnenie tých podmienok...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.6.2023 13:14 - 13:14 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, aj to zapnutie a j za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril ku tomu, čo bolo predmetom takej kratšej výmeny medzi dvoma kolegami. Stala sa nasledovná situácia, predložili sme do prvého čítania návrh, ktorý zvyšuje dva príspevky a hornú hranicu hodnoty majetku, ktorú môže vlastniť osoba so zdravotným postihnutím pri zachovaní nároku. Potom došlo k jej prerokovaniu v prvom čítaní a nedošlo k hlasovaniu. JA som teda ponechal v podateľni Národnej rady tento návrh, ale zároveň som oslovil paralelne kolegu Lehotského s tým, že či by bolo možné na výbore napr. ústavnoprávneho alebo sociálneho podľa našej dohody a predložiť môj pozmeňujúci návrh, ktorý je obsahovo zhodný s novelou, ktorú som predložil. Napokon sme to spravili tak, že som to predložil ja na ústavnoprávnom výbore, kde bol tento návrh zapracovaný, keďže bol schválený, do spoločnej správy a bude o ňom hlasovať plénum. Len aby bolo jasné, ako sa veci mali.
A nie je mi úplne jasné k čomu smerovala teda výhrada kolegu Kočiša, že by som teda mal zlepšovať dostupnosť a proces, keď osobne si nemyslím, že ak sa zákona vykladá tak, ako sa má vykladať a ak sa aplikuje tak, ako sa má aplikovať, tak by bol v prípade tohoto konkrétneho predpisu problém. Jediná možno výhrada, ktorú ja vnímam je, že obrovskú moc pri zostavovaní komplexného posudku, ktorý je podkladom pre rozhodnutie, má posudkový lekár. A to je, ale bohužiaľ, záležitosť, ktorú nevieme žiadnym spôsobom zásadne ovplyvniť, pretože buď by sme túto zodpovednosť, ktorá je zásadná, prehodili na ošetrujúceho lekára alebo by sme jeho dali posudkovému a obaja sú ľudia a každý jeden môže túto svoju zodpovednosť podľa vlastného uváženia uplatňovať. A tým pádom nevieme efektívne v tomto ohľade zabrániť zneužitiu tejto právomoci posudkového lekára alebo ošetrujúceho lekára. No a inak nebadám v tom procese, ktorý je predpokladaný správnym poriadkom, nie je ani vlastne nastavený úplne tou 447-čkou nejakú zásadnú vadu, ktorá by robila tieto príspevky neprístupnými. Pre prípad, že sa naozaj rozhoduje podľa zákona a tak, ako to zákon predpokladá.
A môžme považovať za populistické, že sme istým spôsobom zasahovali iba do súm. V poriadku, veď to je legitímny názor, o tom môžme viesť diskusiu. Môžme viesť aj diskusiu o tom, či treba o 75 % dvihnúť tieto príspevky, alebo je to tak dobré, ako sme to my spravili o 100 % alebo o mnohých ďalších veciach. Ja som hľadal najpriamejšiu cestu ku cieľu, ktorý som chcel dosiahnuť, zvýšenie podpory osôb so zdravotným postihnutým práve v oblasti príspevkov, ktoré boli dlho nemenené. Nevedel som dlhodobo docieliť zmenu opatrenia, ktorým sa určujú výšky príspevku na úpravu bytu, tak som to spravil týmto spôsobom, že som v zákone navrhol zvýšiť hornú hodnotu príspevku, ktorý môže úrad práce priznať, a osobne v tom nevidím žiaden zásadný problém, ale teda ak to je pre klub REPUBLIKA alebo kohokoľvek iného tak strašne zásadný problém, tak, samozrejme, nemôžem im žiadnym spôsobom prikázať ani ich nútiť, aby hlasovali za návrh, ktorý historicky môže pomôcť osobám so zdravotným postihnutím. A potom nech už si každý zodpovie na otázku, či a ako chce a podporuje osoby so zdravotným postihnutím sám a nech si každý pred sebou obháji, či a ako teda chce pomôcť, keď nepodporí historické zvýšenie takéhoto príspevku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 13:13 - 13:14 hod.

Drábiková Lucia
Je mi ľúto teda, že ste si o tom nehovorili, lebo ja som tento návrh aj vlastne tento problém, ktorý vznikol, konzultovala s pánom Ledeckým, hovorila som s ním o tom na výbore aj s tým, že vlastne v spolupráci s ministerstvom takýto pozmeňujúci návrh predložíme. Tak je mi ľúto, že sa k vám táto informácia nedostala. Čiže s pánom Ledeckým to bolo dohodnuté vopred. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2023 13:10 - 13:13 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Veľmi vítam každú úpravu, ktorá pomôže ľuďom s ťažko zdravotným postihnutím. Jednu takúto úpravu sme priniesli pred časom, kedy sme vlastne pripravili novelu, ktorá mala umožniť plynulejší prechod od rodičáku na opatrovák. Žiaľ, stali sa pri príprave toho zákona chyby, ktoré budem teraz chcieť napraviť vlastne v pozmeňovacom návrhu. A ide o tom, aby súbeh rodičovského a opatrovateľského príspevku, nakoľko jeden je vyplácaný popredu, jeden pozadu, aby nepoškodil rodičov, ktorý sa starajú o takéto ťažko zdravotne postihnuté dieťa. A teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národ nej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej, Dominika Drdola a Jany Žitňanskej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíra Ledeckého a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1631.
1. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Navrhovaná úprav nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12. Za § 67n sa vkladá § 67o, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 67o Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2023
(1) Ak konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie, ktorý je priznaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný rodičovský príspevok podľa § 40 ods. 1 tretej vety v znení účinnom do 31. júla 2023, bolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, úrad rozhodne o peňažnom príspevku na opatrovanie za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, od ktorého je peňažný príspevok na opatrovanie priznaný.
(2) Konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie podľa odseku 1 sa začína na podnet úradu.".".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.6.2023 12:55 - 12:58 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. My sme sa tu, trošku sme argumentovali kto je oklamaný. Ja mám pocit, že oklamaní sme všetci, lebo v čom máme lepšie zdravotníctvo oproti susedným krajinám, oproti Česku, s ktorým sme mali pôvodne jeden zdravotnícky systém. V čom sme lepší oproti krajinám, ktoré majú len jednu zdravotnú poisťovňu. Žiadna z európskych krajín nedáva zisk poisťovniam za správu verejného zdravotného poistenia. Sme úplná rarita. A žiaľ, zaostávame takmer u všetkých relevantných zdravotníckych štatistikách. Nemyslíme si, že schválením tohto zákonu by sa to malo nejakým spôsobom výrazne zmeniť, hoci neupierame predkladateľke, že mala dobrú snahu. Avšak, keď sa pozrieme do zákona, to, čo máme sľubované, tam nie je uvedené. Považujeme to za trik, aby sme odhlasovali zákon, ktorý pacientom a zdravotníctvu zoberie istotu stabilných percent, ktoré musia poisťovne posunúť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
U všeobecnej zdravotnej poisťovni je to nastavené na 96 %, u Dôvery 95,2 % a u Unionu 93,7 % z vybraného poistného chceme, aby sa vracalo naspäť do zdravotnej starostlivosti. Keď si to tak zoberieme do roku 20 a 21 by sme takto mali v systéme zdravotnej starostlivosti na liečbu pacientov o 45 mil. eur viac z týchto dvoch súkromných poisťovní. A keď zrušíme limit nákladov na zdravotnú starostlivosť alebo poslanci, vy, keď zrušíte limit nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo urobíte. Umožníte Pente si dovyplácať dividendy z ohodnotenia kmeňa, ktorým si vytvorila účtovný zisk, aby mohla vyťahovať peniaze z nášho zdravotníctva. Budeme hlasovať za legislatívu, ktorá je stvorená na ďalšie účtovné triky, vďaka ktorým sa budú dať vyťahovať peniaze z nášho zdravotníctva. Ak sa rozhodnete hlasovať za tento návrh, budete hlasovať aj za znefunkčnenie úhradovej vyhlášky, vďaka ktorej vie štát po dohode so sektorom nasmerovať financie do konkrétnych segmentov zdravotnej starostlivosti a odovzdáte opäť moc do rúk poisťovní, ktoré sa budú môcť rozhodovať o tom, kde koľko peňazí zaplatia a vydierať štát a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hlasovať o tomto zákone budeme v poslednom bloku hlasovaní na tejto schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 12:47 - 12:49 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No ja sa ospravedlňujem nebol som úplne na celom vystúpení kolegu, ale keď som prišiel, tak som vlastne začul vetu, že kde berie OĽaNO ten správny svetonázor, že oni majú pravdu a hneď zabrúsil ešte do ministerstva financií, do vecí okolo covidu a ďalších vecí, kde samozrejme na základe ktorých chcel nejakým spôsobom spochybniť to, že náš názor asi v tejto téme, ktorú teraz tuná prebereme je pochybný alebo nie je správny. Ale ja proste to nezdieľam, pretože aj v tých predošlých vystúpeniach, Tomáš, sme počuli to, že ako sa k tomu vyjadruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak chceme tento úrad spochybniť, tak potom to už je naozaj iná káva, ale on jasne povedal, že sa s týmto návrhom nestotožňuje a vyzýva poslancov, aby ho nepodporili. Okrem toho sa k tomu vyjadril teda nielen svetonázor OĽaNO, ale aj názor ÚHP, ktoré rovnako skonštatovali, že v žiadnej inej krajine ako to tu bolo spomenuté v Spojených štátoch a na Slovensku je nejakým spôsobom možnosť alebo štát povolil vyplácať si zisk z verejného zdravotníctva pre súkromné zdravotné poisťovne. Takže tieto dva orgány a zároveň poslanci, ktorí sú v zdravotníckom výbore a ktorí tuná dnes nejakým spôsobom aj toto komunikujú Marek Krajčí, Monika Kavecká, Eva Horváthová, Anka Záborská, Marek Šefčík aj ďalší sa touto problematikou dlhodobo zaoberajú a ja by som nebol rád, aby sme spochybňovali aj tento ich názor, ktorý tuná jednoznačne poukazuje na to, že tento zákon, ktorý tuná pani kolegyňa predložila, je zlý a netreba ho absolútne podporiť. Ďakujem.
Skryt prepis