Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.10.2022 o 15:25 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1109.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1109, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 171 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem len malinký komentár k tej poisťovni Union. Ja osobne som toho názoru, že naozaj to ide o veľmi dobrú poisťovňu a úprimne pokiaľ teda nebude dovtedy zavedený unitár, tak Union, poisťovňu Union by som chcel vidieť na našom trhu. Problém tejto poisťovne, pre ktorú ona zvažuje odchod z nášho trhu, je však najme ten, že má nedostatok poistencov a preto z roka na rok vlastne využíva relatívne agresívnu kampaň, aby si tento stav svojich poistencov zvýšila. Ide najme o to, že zazmluvňuje externé organizácie, ktoré, ktoré potom za provízie v podstate niekedy až by som povedal takým naozaj sofistikovaným spôsobom sa snaží prepoistiť čo najviac ľudí do tejto poisťovne. Stáva sa z toho už v podstate vážny fenomén, ktorý hovorí o tom, že sú najmä nízkopríjmoví ľudia, ktorí žijú najmä buď v tých osadách, ktorí sa každoročne práve kvôli tomuto prepoisťujú a spôsobuje to celému systému absolútne zbytočné financie. A ďalší problém je ten, že poisťovňa Union teraz v rámci tohto konkurenčného boja dokonca benefity sľúbila všetkým tým aj, ktorí nebudú mať absolvované preventívne prehliadky. Čo ja považujem za obrovskú chybu, pretože deformuje to ten systém. Tie benefity boli naviazané úplne správne na absolvovanie preventívnych prehliadok a tým pádom sme motivovali poistencov, aby sa starali o svoje zdravie. Union sa naozaj tento rok znížila k tomu, že toto vypustila, čo sa mi zdá aj v rámci tej kampane, že to bolo nefér. Opäť hovorím, nebudem rád, keď odíde, ale najväčší problém, keď odíde, že predá svoj kmeň bude to, že nemá dostatočné množstvo poistencov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za poznámky.
Pán poslanec Urban, ten systém musíme nastaviť tak, aby bol funkčný, ináč celá reforma nemá zmysel, pretože sa môže stať, že pacienti sa k tej zdravotnej starostlivosti dostanú ešte neskôr ako v súčasnosti. A ja vám garantujem, že pokiaľ by bola zdravotná poisťovňa povinná zaplatiť pacientovi alebo teda preplatiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí a nebude tam, nebude to definované ako vy ste povedali, sumou ako sa platí na Slovensku, to nie. Normálnou takou sumou, ako si ten nezmluvný lekár alebo to zariadenie v zahraničí vyúčtuje, tak v tom prípade tie zdravotné poisťovne v rámci siete, ktorú oni budú zabezpečovať pre svojich poistencov, ak budú mať záujem podnikať ďalej na našom trhu, si budú hľadať tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj samy za zmluvné ceny aj mimo našej krajiny. Som o tom presvedčený, pokiaľ nie, som presvedčený, že zoberú si to na starosť agenti, ktorí keď vy ako klient alebo teda nejaký pacient chorý budete potrebovať zdravotnú starostlivosť, hneď vám zavolajú, alebo vy zavoláte na nejakú, do nejakej agentúry, oni vám toho lekára nájdu. To som o tom presvedčený. To naozaj fungovať bude. Otázka je to, aby ten systém, ktorý my teraz tvoríme naozaj myslel na tých pacientov a nebolo to, že pacient si musí všetko znova zháňať sám, hoci my zadefinujeme maximálne čakacie lehoty. Prečítajte si ten zákon, ako je navrhnutý.
Skryt prepis
 

25.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko. Celé v podstate minulé volebné obdobie sme sa zamýšľali na tým, ako vylepšiť náš zdravotný systém v prospech pacienta. To, že sme uvažovali o tom, že aj naša nemocničná sieť potrebuje reformu, pretože naozaj mnohé oddelenia zápasia s tým, že nemajú dostatok pacientov a naozaj tá nemocničná sieť na Slovensku je veľmi rozsiahla, bolo spojené z našej strany, ako so stranou OĽANO, s podmienkou, že štát, teda regulátor zadefinuje pre pacientov takzvané maximálne čakacie lehoty. Lehoty, ktoré budú musieť poisťovne dodržať pre svojich poistencov, teda klientov. V prípade, že by to neboli schopné dodržať a teda ich poistenec by sa nedostal k zdravotnej starostlivosti včas, v tom prípade by mal poistenec potom nárok si tú zdravotnú starostlivosť čerpať aj u nezmluvných poskytovateľov, eventuálne v zahraničí. Toto bola naša absolútne kľúčová podmienka, aby sme vôbec išli do tej reformy. Áno, však nakoniec ja som ju so svojim tímom začal pripravovať a pretože sme predpokladali, že toto sa bude realizovať a diať.
Potom ako už vyšla tá vyhláška kategorizácie niektorých výkonov, tak musím povedať, že v tej vyhláške nie sú dodržané určité termíny, tak ako sme sa aj my zaviazali voči občanov. A keď som si prečítal návrh tohto zákonu, tak som si všimol, že je to tam veľmi šikovne nadefinované tak, aby sa poisťovne vyvliekli z tejto, zo svojej povinnosti a pre svojich poistencov zabezpečovať zdravotnú starostlivosť včas v rámci maximálnych čakacích lehôt. Chcem povedať, že toto je pre nás ako pre hnutie OĽANO a poslancov, ktorí tu v tomto pléne sedia, neprijateľné. A my, pokiaľ tieto veci sa v tomto návrhu zákona nevyriešia, tak ako sme to občanom sľúbili, my nebudeme vedieť tento návrh zákona podporiť v druhom čítaní.
Rozumiem, že je to Damoklov meč nad poisťovňami a nad celým systémom, ale, ale predpokladám, že regulátor má dostatočné možnosti preto, aby ten systém nastavoval tak, aby poisťovne mali dostatok zmluvných lekárov, eventuálne keď ich nebudú mať, a takisto zariadení, tak musíme vážnym spôsobom spoločne hľadať, ako ich nájsť. A, samozrejme, predpokladám, čo, samozrejme, to nie je dobré stavať zdravotnú starostlivosť na poskytovaní v zahraničí, ale táto, táto vec, ktorej zdravotné poisťovne sa, samozrejme, budú báť a budú sa snažiť vyhnúť sa preplácaniu zdravotnej starostlivosti v zahraničí pre svojich poistencov, musí dostatočne silne vtiahnuť všetky tri zdravotné poisťovne, aby boli zainteresované na tom, aby tento systém fungoval tak, ako fungovať má. Teda v prospech našich pacientov tak, aby sa dostali ku svojej zdravotnej starostlivosti včas.
Čo sa týka obmedzovania zisku zdravotných poisťovní, ja to tiež považujem za, tak ako je to nastavené, nie úplne prijateľné. Čo ma však viac vyrušilo bolo to, že ten systém, ktorý sme sa snažili nastaviť my v tom prvom roku, ktorý vlastne vygeneroval aj ten fond solidarity, sa teraz ten fond solidarity v tom zákone ruší. To bol vtedy aj taký vážny boj, mali sme ho aj vnútri koalície. Stálo nás to aj veľa politického úsilia, aby niečo takéto sa nám do zákonu podarilo dať a ja teda veľmi ostro nesúhlasím s tým, aby ten fond solidarity sa menil, pretože on je úzko naviazaný na tú vyhlášku, ktoré ministerstvo zdravotníctva má každoročne po dohode s poskytovateľmi, celým sektorom, aj poisťovňami napísať tak, aby zároveň tá vyhláška nám ustrážila, koľko financií v rámci sektoru do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti ide, nakoľko tak ako to doteraz manažovali poisťovne, častokrát nebolo v prospech poistenca a takisto ani v prospech systému.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

25.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Pán poslanec, vy ste tu dali teraz taký prejav, ako keby sme išli nejakým ľuďom kupovať snáď luxusné autá alebo niečo také. Veď ide o pitnú vodu. A ja teraz hovorím, že pre mňa je to úplne jedno, aj väzni, aj odsúdení ľudia na doživotie a dokonca hocikto, hocikto má mať prístup k pitnej vode, k čo najkvalitnejšej pitnej vode. Aj keď si, aj keby si ju rovno zničil, kontaminoval a nemá tú vodu, tak ja prídem a aj keď to bola jeho chyba, tak prídem a ja mu dám napiť. To je, to je ľudskosť. Čiže my tu nedávame luxusné byty ani autá, ale ide o vodu. Rozumiete, pán Mazurek? O vodu. Toto, čo ste tu predviedol, to bolo neľudské.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, vy ste niekedy boli v rómskej osade? Viete ako napríklad to vyzerá v takých Sečovciach a ako to tam chodí s vodou? Lebo ja som tam bola, ja to viem. Na 2-tisíc obyvateľov je tam jeden jediný vodovod s akoukoľvek vodou, či s pitnou alebo nepitnou. Jeden jediný vodovod na 2-tisíc ľudí. Občania z osady si chodia nabíjať čipy na úrad, kde platia za vodu, bez toho čipu si tú vodu jednoducho nenaberú. Za vodu platia viac ako akákoľvek iná domácnosť, ktorá je v okolí, takže takto to chodí napríklad v Sečovciach v rómskej osade. Polovica z osady je zamestnaná. Chlapi robia murárov, ženy šijú poťahy na autá vo Faurecii, takže asi tak. A tretina z nich teda musím povedať, že pracuje v zahraničí. Buď v Čechách alebo v Nemecku. Takže o čom vy tu, prosím vás pekne, rozprávate? Ja skutočne neviem, o čom tu rozprávate, húpete tu mozgy ľuďom, čo vy tu riešite. Vy ste tak strašne neľudský, že tá vaša neľudskosť normálne kypí z hrnca. To je úplná katastrofa. Trochu empatie keby ste v sebe mali, možno budete výborný rečník, ale empatie, to sa vo vás nedoreže nikto.
Skryt prepis
 

25.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1216.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

25.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vykonanie, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, tlač 1150.
Národná rada Slovenskej republiky (rečníčka si odkašlala), pardon, uznesením č. 1593 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1150, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (rečníčka si odkašlala), pardon, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (rečníčka si odkašlala) č. 233 (rečníčka si odkašlala), ja sa ospravedlňujem, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 233 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Takže, ďakujem za slovo. Tak ako už Janka Žitňanská spomenula, prečítam teraz dva pozmeňujúce návrhy. Ten prvý sa vlastne týka úpravy zákazky na započítavanie jedného občana so zdravotným postihnutím v rámci jedného ustanovenia v záujme zabezpečenia prehľadnosti právnej úpravy. Zároveň pre zachovanie právnej istoty a eliminácie aplikačných nejasností sa navrhuje doplniť ustanovenie, ktoré upraví prípady tzv. kombinovaných zákaziek. Navrhuje sa, aby v prípade zákazky, v rámci ktorej dochádza k odobratiu tovaru, ako aj k prijatiu služby, zamestnávateľ preukázal, aká časť sumy zákazky prislúcha tovaru a aká časť prislúcha službe. V prípade, že tak neurobí, navrhuje sa zavedenie fikcie, že ide o zákazku na odobratie tovaru. To je také odôvodnenie k tomu prvému pozmeňujúcemu návrhu.
A k druhému, ide vlastne o to, aby občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnaný v chránenej dielne alebo na chránenom pracovisku, mohol vykonávať túto prácu v prípade, že jeho zdravotný stav to dovoľuje a druh tej práce, ten charakter tej práce, to umožňuje, aby mohol túto prácu istý čas vykonávať aj mimo chránenej dielne, či už prostredníctvom home office alebo v teréne. Takže teraz by som pristúpila k prečítaniu týchto pozmeňujúcich návrhov.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1149.
1. V čl. I body 1 a 2 znejú:
„1. V § 64 odsek 5 znie:
„(5) Pri zákazke na odobratie tovaru výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Pri zákazke na prijatie služby, výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,7-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety alebo podľa druhej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol."
2. V § 64 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: ,,Ak súčasťou jednej zákazky je odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby; ak to zamestnávateľ nepreukáže, celá zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru."."
To bol prvý pozmeňujúci návrh. Prečítam druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Slovenske, Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1143.
V čl. I body 1 a 2 znejú:
„1. V § 55 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vrátane" vkladajú slová „rozvrhnutia pracovného času a".
2. V § 55 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže počas najviac desiatich dní v kalendárnom mesiaci vykonávať prácu aj mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, ak vykonávanie práce mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska umožňuje dohodnutý druh práce."."
V nadväznosti na pozmeňujúci návrh sa primerane upraví názov zákona a úvodná veta v čl. I.
Ďakujem. (Navrhovateľka ukazuje papier a vysvetľuje rečníčke. Rečníčka odpovedá: "Celý? Uhm, dobre.")
Tak som bola upozornená. Tak ešte raz prečítam ten prvý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1149.
1. V čl. I body 1 a 2 znejú:
„1. V § 64 odsek 5 znie:
„(5) Pri zákazke na odobratie tovaru výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Pri zákazke na prijatie služby výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,7-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety alebo podľa druhej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol."
2. V § 64 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: ,,Ak súčasťou jednej zákazky je odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby; ak to zamestnávateľ nepreukáže, celá zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru."."
2. V čl. I sa vypúšťajú body 3 a 4.
To je koniec. Ďakujem. Sa ospravedlňujem, som to musela ešte raz prečítať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1143).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1589 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1143, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 234 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Keďže je zlúčená rozprava, tak prečítam aj druhú. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1149).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1591 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1149, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 235 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hneď hlásim.
Skryt prepis