Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Mihalik Marcel
Termín hlasovania, dnes o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:28 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán podpredsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Lukáša Kyselicu a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1598 z 21. septembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady, tlač 1129, týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská uvedené pod bodom III. spoločnej správy po a) odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady, tlač 1129, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 198 na svojej 84. schôdzi.
Pán predsedajúci, ďakujem. Skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Vaňová Jarmila
Poprosím hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:27 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Ľudovíta Gogu, Moniky Kozelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 1127a, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1596 z 21. septembra 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 188 z 18. októbra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

20.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Správa neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1189a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Vons Peter
Ja by som chcel len vyzvať kolegov poslancov, aby tento návrh zákona podporili, lebo si myslím, že je to dobrá pomoc pre zahraničných Slovákov žijúcich v zahraničí a sám som žil v zahraničí a viem, aké je to dôležité a aby našu kultúru mohli takto šíriť ďalej do sveta. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som vyzdvihnúť nielen tento zákon, ale aj tento pozmeňujúci návrh jednoducho z toho dôvodu, že sama som študovala v zahraniční a viem, aké je dôležité, aby aj pre našich zahraničných študentov existovali takéto komunity našich krajanov v zahraničí. Takže je to veľmi dôležitý zákon a veľmi silno ho podporujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:59 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:56 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní tohto zákona, ktorý zahraničným Slovákom zľahčuje a bude môcť, bude môcť vlastne spresňovať dlhodobú, dlhodobú prax Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a, samozrejme, je to na vybudovanie nových centier žijúcich Slovákov v zahraničí a, samozrejme, aj na rekonštrukcie existujúcich, či sú to kultúrne, či sú to športové, či sú to dlhodobo, dlhodobo, dlhodobé centrá, ktoré potrebujú opraviť. A samozrejme, týmto zákonom im uľahčujeme a, samozrejme, dostávame do procesu na to, aby zahraniční Slováci mali tú možnosť zase skultúrňovať a rekonštruovať naše, naše pamiatky, ktoré, ktoré sú v zahraničí. Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis