Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 18:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 18:10 - 18:12 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ide v zásade o veľmi stručnú novelu, ktorou sa snažíme napraviť určité nezrovnalosti, ktoré vznikli novelou tohto istého zákona z jari tohto roka, kedy sme v jednom z ustanovení nepostrehli, či už vláda alebo parlament, že namiesto dlžníka mal byť v danom ustanovení veriteľ. Teda ide o klasický preklep, ktorý sa síce dá prekonať aj výkladom tohto ustanovenia, ale je lepšie, keď je to na poriadku priamo uvedené v zákone, ako má byť. Túto nezrovnalosť potvrdilo aj ministerstvo spravodlivosti. Čiže nie je v tom spor, ale treba to napraviť.
A druhá vec je tá, že pri uplatňovaní si pohľadávok u veriteľov vyžadujeme od samotných veriteľov autorizáciu namiesto klasického splnomocnenia a je to, je to nadbytočné. Je to svojím spôsobom dokonca aj gold-plating, ako sa povie. Teda aj SaS by týmto spôsobom mala uvažovať a už sme sa s nimi rozprávali, že sú ochotní po uplatnení pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní tento návrh podporiť, pretože si tiež uvedomujú, že v súčasnosti je to o vzťahu k veriteľom trochu neprimerane sťažujúca požiadavka pri uplatňovaní pohľadávok.
Čiže tieto dve nezrovnalosti chceme riešiť týmto návrhom zákona. A, samozrejme, ak sa ešte niečo ďalšie vyskytne, ktoré poznáte z praxe a bolo by treba riešiť, tak sme otvorení, len treba prísť a budeme spolu o tom rokovať.
Ďakujem za podporu v prvom čítaní tohto návrhu, o ktorú vás chcem aj týmto požiadať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 17:55 - 17:55 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne. Taktiež súhlasím s týmto návrhom a ďakujem pani poslankyni. Ja si myslím, že naše nezhody alebo naše nedohody nesmú ovplyvňovať chod Úradu verejného ochrancu práv. Počuli sme, že už je tam nejakých päťsto podnetov, ktoré je potrebné urýchlene riešiť. Takže veľká vďaka a dúfam, že čím skôr si zvolíme nového ochrancu práv. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 17:55 - 17:56 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Súhlasím s týmto návrhom zákona, je to viac ako potrebné, keďže Úrad verejného ochrancu práv nemá svojho predsedu viac ako sedem mesiacov a nakopilo sa tam naozaj veľa podnetov od občanov. Zároveň je to doba alebo teda je to tá najsprávnejšia doba, aby sme teda prijímali takýto návrh zákona. Zároveň možno apelujem aj na Národnú radu, aby prehodnotila možno termín voľby verejného ochrancu práv, možno aby presunula tento termín na čo najbližší termín, možno budúci týždeň, aby sme mohli voliť verejného ochrancu práv, keďže každý deň navyše znamená zrejme aj každý deň viac podnetov navyše.
Ešte raz ďakujem veľmi pekne navrhovateľom tohto ústavného zákona. Zároveň treba povedať, že tento návrh naozaj bude potrebovať deväťdesiatku, teda deväťdesiat hlasov v parlamente, a verím, že sa tých deväťdesiat hlasov aj nájde. Možno, ak teda sa tých deväťdesiat poslancov v tomto momente nenájde, možno treba rozmýšľať aj nad novelou iba zákona o verejnom ochrancovi práv a upraviť to tak isto novelou, kde nebudeme potrebovať deväťdesiat hlasov, ale bude nám stačiť iba väčšina parlamentu k tomu, aby sme dosiahli ten stav, ktorý potrebujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Halák Róbert
Ďakujem za slovo, ďakujem za slovo. Hlasovať sa bude vo štvrtok o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Gyimesi György
Áno, ospravedlňujem sa, zabudol som aj na Nemcov. Tí boli tiež, samozrejme, súčasťou týchto výmen a tak isto aj odvlečení. Boli spomenutí v návrhu, akurát ja som ich zabudol spomenúť teraz v rozprave. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som Györgyovi poďakovať za jeho vystúpenie a môžem povedať toľko, že našej obce sa to tiež týka, pretože bolo tam trikrát vysťahovanie vlastne obyvateľstva. Mala predtým nejak 1 700 obyvateľov, dneska už je to len do tisíc, ale našťastie Chmeľničania utekali, aby zostali, čiže vlastne zostali a zachovali, zachovala sa demografia, tí občania, ktorí vlastne teraz žijú a hovoria nemeckým, teda chmeľnickým nárečím. Takže myslím si, že v rámci tolerancie treba vyjadriť vlastne aj nejaký takýto súhlas pre ľudí, ktorí trpeli, aby dneska už zostali a vlastne žili na Slovensku a pracovali a tvorili pre blaho slovenského národa a, samozrejme, nemeckého národa alebo teda nemeckej menšiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 16:40 - 16:43 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, tento zákon, samozrejme, podporiť treba. Treba si uctiť a spomínať na obete covidu, pandémie, ktorá dlho-dlho v Európe nemala obdobu a na obete tej tragédie, ktorá zasiahla celý svet a ktorej sme čelili dva roky.
V tejto súvislosti však musím povedať aj o tom, lebo mnoho sa teraz hovorí o tolerancii a o netolerancii vo vzťahu k sexuálnym menšinám, a v tejto súvislosti ma napadá môj návrh zákona, ktorý som predkladal ešte začiatkom roka 2020. Tiež som chcel, aby na, aby sme si v Slovenskej republike pripomínali pamätným dňom obete všetkých tých, ktorí boli nespravodlivo vysťahovaní alebo odvlečení v histórii Československa a predtým nástupníckych štátov.
Tento návrh zákona sa mal týkať obetí, ktoré boli vysťahované či už v rámci, alebo zavraždené, či už v rámci rómskeho holokaustu, alebo židovského holokaustu, alebo obetí, ktoré boli odvlečené na tzv. malenkij rabot do Sovietskeho zväzu a ktoré sa nikdy nevrátili, obetí tzv. výmeny obyvateľstva po roku 1945, ktorá sa týkala vyše 79-tisíc občanov vtedy Československa, ktorí boli odvlečení buď do Čiech alebo boli vysťahovaní do Maďarska. A zároveň ten istý pamätný deň mal za cieľ pripomenúť si obete aj rusínskej, čiže Rusínov, ktorí boli deportovaní na Ukrajinu a ktorým bolo dokonca odmietnuté to, aby sa mohli nazývať národnostnou menšinou, pretože mohli byť len jedine Ukrajincami.
Nebudem teraz ukazovať prstom, pretože sa to nehodí a je to minulosť, ale si myslím, že práve tí, ktorí solidaritu a slobodu majú v mene, tento zákon zastaviť nemuseli. Osobne si myslím, že ak chceme žiť v tolerantnej spoločnosti, tak sa musíme postaviť čelom k našej minulosti a trvať na tom, že tá sa nikdy nesmie opakovať, teda pokiaľ ide o tieto negatívne javy. Chcem veriť, že v Slovenskej republike bude dostatok poslancov niekedy, ktorí si povedia, že aj tieto obete si zaslúžia svoj pamätný deň a zaslúžia si to, aby sa na nich spomínalo, spomínalo v dobrom, keďže žiadne iné, žiadnu inú satisfakciu doteraz nedostali, teda okrem Nemcov a možno príslušníkov židovskej národnosti. Chcem veriť v to, že príde ten deň, keď pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov si budeme pripomínať rovnako ako obete covidu, ak tento zákon prejde, rovnako ako obete banského nešťastia, rovnako ako obete židovského holokaustu a všetky ostatné pamätné dni, ktoré si myslím, že majú svoje miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky a v našich kalendároch.
Preto mi dovoľte túto moju túžbu tretíkrát vyjadriť a poprosiť vás o toleranciu aj tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, Anny Andrejuvovej a Kristiána Čekovského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 1176a, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1708 zo 6. októbra 2022 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch, o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 189 z 18. októbra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Mierna Anna
Ďakujem pekne. Hlasovať budeme na budúci štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja iba dve vety na predrečníkov. Myslím si, že návrh zákona je dobrý a myslím si, že pomôže znížiť daňovú medzeru hlavne u ľudí, ktorí nepodnikajú poctivo.
A po druhé len taká poznámka, každý tu rozpráva rôzne veci, kto si čo má myslieť, rozprávať, tak snáď minister financií si môže povedať, čo si o návrhu myslí bez akýchkoľvek prídavných mien, ktoré si kolegovia tuná rozprávajú radi.
A posledná vec je, že štát sleduje legitímny cieľ a ten považujem za správny.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis