Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.6.2022 o 13:25 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.6.2022 13:25 - 13:40 hod.

Šíbl Jaromír
... nejaký čas to potrvá, kým sa dostaneme k presným číslam.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

24.6.2022 13:10 - 13:25 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Budem sa snažiť byť stručný. Zareagoval by som na vystúpenia kolegov, ktorí z opozície najviac k tejto téme sa vyjadrovali.
Na prvom mieste pán poslanec Filip Kuffa. S vami osobne celkom rád diskutujem na odbornej úrovni, možno je to aj vďaka tomu, že spomedzi kolegov z opozície máte zrejme najvyššie alebo jedno z najvyšších dosiahnutých odborných vzdelaní v oblasti ekológie ako absolvent lesníckej fakulty, ako lesník z praxe, takže ako vidíte, aj na výbore častokrát, keď sa bavíme na tej odbornej úrovni, skôr či neskôr dokážeme nájsť nejaké riešenie, čo sa potvrdilo aj včera na výbore, kde sme sa nakoniec dopracovali k takému návrhu uznesenia, za ktoré mohli aj zahlasovali všetci prítomní členovia výboru z koalície aj z opozície.
No pokiaľ ide o ďalších kolegov, ktorí sa vyjadrovali, myslím najmä pána poslanca Suju a pána poslanca Mazureka, a niektorí ďalší z opozície, tak s vami sa mi už o dosť ťažšie diskutuje, možno to predsa len bude aj tou rozdielnou úrovňou odborného vzdelania, ale, samozrejme, nebránim sa, nebránim sa ani takýmto diskusiám. Viem o tom, že pán Suja si usilovne dopĺňa odborné vzdelanie v tejto oblasti, čo je, si myslím, chvályhodné.
Pán Mazurek, o vás toto neviem zatiaľ, ale predpokladám, že aj vy ste ešte mladý, tak skôr či neskôr pristúpite k tomuto kroku, že nebudete sa spoliehať len na nejaké lacné, populistické reči a budete naozaj sa snažiť aj v tej odbornej oblasti trošku sa dovzdelať, ale napriek tomu, samozrejme, nemôže byť každý odborník vo všetkých oblastiach, to sa asi nedá a ja budem veľmi rád diskutovať aj s vami. A viete prečo? Lebo skúsenosti to potvrdili na celom svete a nájdete to aj v dokumentoch svetových ochranárskych organizácií, ako je IUCN alebo Svetový fond pre ochranu prírody a ďalšie.
Ochrana prírody, ktorej sa celoživotne venujem, sa nedá, zdôrazňujem, nedá dlhodobo úspešne robiť a dosahovať úspechy bez podpory miestneho obyvateľstva. Je naozaj iluzórne a v tomto vám musím, žiaľ, dať za pravdu, že o osude prírody, našej prírody v jednotlivých regiónoch dlhodobo sa bude centrálne rozhodovať z hlavného mesta... nebude. A keďže aj vy ste súčasťou toho miestneho obyvateľstva a reprezentujete, už akým spôsobom, nebudem, nebudem hodnotiť, ale nejakým spôsobom reprezentujete dosť veľkú časť toho miestneho obyvateľstva, tak musíme aj s vami, sme nútení aj s vami diskutovať, ale bol by som rád, keby tá diskusia bola čo najviac na tej odbornej úrovni a čo najmenej na tej politickej, pokiaľ toho len budete schopní.
Z tohoto hľadiska, páni a dámy z opozície, ktorí ste požiadali o zvolanie tejto schôdze a ktorí ste priniesli návrh na odvolanie pána ministra Budaja, tak ostanem len pri probléme s medveďmi, pokiaľ to s riešením problému s medveďmi naozaj myslíte vážne a úprimne, tak zvolaním tejto schôdze a s týmto návrhom na odvolanie aj ministra Budaja idete sami proti sebe.
Ak v histórii Slovenska tu bol nejaký minister životného prostredia, ktorý má potenciál tento problém, keď už nie vyriešiť, tak aspoň výrazne posunúť ďalej, je to práve Ján Budaj. Je vo funkcii niečo vyše dva roky, ale keď si pozriete skóre jeho úspechov v oblasti ochrany prírody, v oblasti ochrany životného prostredia, jednoznačne – a môžte sa opýtať aj nezávislých odborníkov, ktorí nie sú v tomto parlamente – vychádza zo všetkých slovenských, doterajších slovenských ministrov životného prostredia najlepšie. A to je vo funkcii, hovorím, ešte len niečo vyše polovicu funkčného obdobia.
Takže naozaj vám môžem odporučiť, ak to myslíte s riešením problému s medveďmi a z ďalších problémov vážne, tak buďte radi, že tam je tento minister, a nie nejaký iný, ktorého by ste si tam možno vy chceli predstaviť.
Špeciálne ešte k pánovi poslancovi Sujovi, nevidím ho tu, ale verím, že si to pozrie zo záznamu a že mu to budete tlmočiť, on často označuje pána ministra ako jednoduchého ministra, no vo mne to vyvoláva také pobavenie, lebo pána ministra Budaja poznám niečo vyše 40 rokov, a vedel by som mu priradiť všelijaké prívlastky, ale asi jeden z posledných, ktorý by som si dovolil mu pridať, je, že pán minister je jednoduchý. To určite nie.
Naopak, keď sa zamýšľam nad pánom poslancom Sujom, no, ja by som mal taký návrh, ak by ste do toho, kolegovia, išli, berte to zatiaľ neformálne, ale ak sa na, nechodím na poslanecké grémiá, ale ak by ste sa na poslaneckom grémiu na tom zhodli, tak mohli by sme niekedy v nejaký vhodný deň, napr. na 1. apríla alebo niekedy na záver uhorkovej sezóny, spraviť takú anonymnú súťaž v parlamente, hlasovanie, že, otázka by bola veľmi jednoduchá, označte jedného, dvoch alebo troch poslancov naprieč politickým spektrom – jedno, či z koalície, alebo opozície –, ktorý vo vás vyvoláva ten dojem, že prívlastok jednoduchý by sa naňho hodil. Ja by som bol naozaj zvedavý, že keby takáto súťaž zbehla, alebo môžme to spraviť mimo parlamentu, v nejakých bulvárnych médiách, že kto by bol na prvom, druhom a treťom mieste, a potom by, potom by sa možno dalo o tom viac diskutovať, takže toľko...
Ešte možno k pánovi poslancovi Mazurekovi, keď teda sa snažil, zdôrazňujem to slovo snažil, urážať pána ministra vyťahovaním nejakých... no, pochybných obvinení. Pán poslanec, možno si to neuvedomujete aj vzhľadom na svoj vek, ale naozaj pán minister, keďže ho poznám, ako som už povedal, vyše 40 rokov, je aj jeho zásluhou, že v tejto krajine máme slobodu a demokraciu, prispel k tomu významnou mierou. Je aj jeho zásluhou, že v tomto parlamente vy môžte vaše názory, nech sú akékoľvek, viac-menej slobodne vyjadrovať, takže asi na vašom mieste, ak takto hovoríte alebo nepoznáte tie veci, čo vás do určitej miery možno váš vek ospravedlňuje, alebo ak ich poznáte, tak úmyselne konáte, konáte zlo, takže to, si myslím, že nie je celkom, nie je celkom správne od vás, ale máte vždy možnosť to ešte nejako napraviť.
No za pozitívum tejto diskusie, aj keď trošku sa konala s iným cieľom, myslím si, že po dnešnej schôdzi už asi nikto nepochybuje, že naozaj sa zhodneme na tom, že s medveďmi na Slovensku máme isté problémy. Zhodneme sa na tom, si myslím, že aj kolegovia z koalície, aj kolegovia z opozície, a asi sa zhodneme na tom, že tieto problémy sú do značnej miery riešiteľné. Takisto verím, že sa zhodneme na tom, že pokiaľ tu bude životaschopná populácia medveďa na Slovensku, istú mieru rizika budeme musieť akceptovať. To, aká vysoká je tá miera rizika, ktorú táto spoločnosť je ochotná akceptovať, to ešte dnes nevieme povedať, ale myslím si, že tá diskusia bude ďalej týmto smerom pokračovať.
Stručne by som len zhrnul, čo sme sa včera dohodli na výbore. Zhodli sme sa na tom, že problém s medveďmi treba riešiť v dvoch rovinách. Prvá rovina naozaj sú okamžité riešenia, aj keď možno nie sú vždy celkom systémové. V tejto chvíli by som chcel potvrdiť význam zásahového tímu, ak máte niektorí pocit, že zásahový tím nie je dostatočne výkonný, tak to, si myslím, že nie je dôvodom na jeho zrušenie, ale práve naopak, na jeho posilnenia a ešte väčšie sfunkčnenie. V tejto súvislosti by som len vám oznámil správu, ktorú som pred chvíľou dostal, a to, že aj dnes v skorých ranných hodinách zásahový tím usmrtil jednu problémovú medvedicu v lokalite Pribilina-Hrdovo v okrese Liptovský Mikuláš, ktorá dlhodobo už vykazovala známky agresívneho správania, a bolo nevyhnutné ju odstrániť. Čiže dokončím len veľmi stručne tie opatrenia.
Z okamžitých opatrovaní... z okamžitých opatrení, ktoré sa vykonávajú a budú sa vykonávať zrejme ešte s vyššou intenzitou, je odstraňovanie synantropných, potenciálne nebezpečných jedincov medveďa z populácie. Tam, si myslím, že nikto nebude brániť kolegom zo zásahového tímu, skôr naopak budeme ich v tom všemožne podporovať.
Pokiaľ ide o tie systémové riešenia, jednoznačne bude potrebné v termínoch, ktoré sme navrhli, aktualizovať program starostlivosti o medveďa hnedého a opatrenia, ktorá... ktoré z takto aktualizovaného programu starostlivosti vyplynú, bude okrem tých modelov populačného, regulačného, rizikového, a ktoré spomínal pán poslanec Kuffa, bude to na prvom mieste prevencia, lebo darmo my budeme odstraňovať synantropné medvede z populácie, môžme to robiť donekonečna, pokiaľ nám rovnakým tempom alebo ešte rýchlejším tempom tie nové synantropné jedince budú pribúdať. Takže na prvom mieste musí byť prevencia a zrejme na druhom alebo na niektorom inom z ďalších miest bude aj tá regulácia početnosti, o ktorej sa toľko diskutuje, ale... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, keby ste...
Skryt prepis
 

24.6.2022 13:10 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, pán Kuffa, ďakujem za doplnenie. Ja som nikde nepoprel, ani vo svojom vystúpení, že početnosť medveďa je veľká, že to treba regulovať. Ako, akým spôsobom, ako k tomu ministerstvo pristúpi, to už je na jeho rozhodnutí, ale vidím, že sa robia kroky, že sa zriadili tie tímy, ktoré to majú zabezpečovať.
A, pán kolega Svrček, áno, 30 rokov je tam ten problém, 30 rokov alebo 35, neviem, s tými PCB látkami, ale ja som zaregistroval, že v tomto období nielen ministerstvo životného prostredia, ale ako bolo potvrdené, aj iné ministerstvá riešia tie problémy, ktoré nás tu gniavia, aj čo sa týka životného prostredia, dlhodobo. Predtým vyhnité, neriešené a oni to teraz riešia. Spomeniem napríklad aj Ružín, dlhodobo neriešený tiež.
Tie veci, čo sa týka životného prostredia, skládok, čiernych skládok, vieme, že to je obrovský, komplikovaný problém, ktorý si tu nesieme z minulosti, a dva roky je strašne krátka doba, aby sa toto všetko vyriešilo. Ja to viem aj, aj zo, z oblasti, v ktorej žijem, že čo sa týka skládok, aj legálnych, aj, aj čiernych, v prípade tých legálnych skládok je to obrovský biznis, ktorý si niektorí spravili nominanti SNS, nominanti SMER-u a takýmto spôsobom vyťahujú peniaze od samospráv a od ľudí.
Nestihnem reagovať ďalej na... ako širšie.
Ďakujem pekne za faktické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2022 12:55 - 13:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda, vážení kolegovia, kolegyne, poslanci, poslankyne, vážený pán minister, ja som tu aj teraz v piatok a poctivo počúvam celú diskusiu a rozhodol som sa, že vystúpim k tejto téme, hoci ako laik, nie odborník, ako človek, ktorý rád chodí do prírody, ktorý má rád prírodu a ktorý vníma problémy, ktoré sú tu. Rád by som upozornil na, možno na niektoré veci aj z tohto môjho hľadiska.
V Európe, ako som sa dočítal, má regulačný chov... lov, pardon, medveďa Švédsko, Estónsko, Slovinsko, Chorvátsko. Na Slovensku je to tak, že je tu povolený odchyt, odstrel problematických jedincov, ale už vieme, aj, aj pán minister avizoval, že synantropné medvede, teda medvede, ktoré stratili plachosť, sa budú odstraňovať, no a ja som za to vďačný, lebo vyzerá to tak, že tie medvede premnožené sú. V každom prípade prebiehajú štúdie a odborníci povedia, že ako to naozaj je, ale už niektoré veci vieme povedať aj teraz, čo sa týka toho, prečo sa tak stalo.
Kritická oblasť Poľany, tak tam sa dejú zvláštne veci. Deje sa tam to, že je tam podľa odhalení 28 krmovísk a ďalšie vnadiská, ktoré slúžia na fotenie. Na Poľane sa fotia medvede, dokonca som počul o takých veciach, že sa natierajú stromy medom alebo čokoládou a ten medveď príde a doslova pózuje pri fotení. Medveď má, to vieme, výborný čuch a on zacíti tú potravu a taká netradičná potrava ho veľmi láka. Dokonca sa používajú aj ako také, taká zaujímavosť - v úvodzovkách - pre medveďa, nastrčené zdochnuté ovce. On tam prichádza a tí fotografi majú vlastne zážitok z toho, fotia to, no ale toho medveďa a jeho správanie to, samozrejme, deformuje.
Tu by som chcel povedať, že dlhodobo žijem na Záhorí a tam je premnožená zver, keď zoberieme daniely, srnčia zver, jelenia zver aj diviaky, ale hlavne tá vysoká zver, a napriek tomu, keď som sa bavil s jedným poľovníkom, tak on hovorí, že priku... prikrmujú. A ja sa pýtam, že prečo prikrmuje. No lebo potom regulujeme. Tak akože to je, to je pre mňa zvrátenosť. Veď tá regulácia môže byť aj prirodzená. Keby nebolo tých prikrmovaní zveri, kde sa nakŕmi veľmi dobre aj medveď, tak, samozrejme, by sa, prirodzene, medvedici nepodarilo udržať počas zimy, aj keď tie zimy sú veľmi slabé, nepodarilo by sa jej udržať tri mláďatá, ale možno len jedno. Prirodzene by pokles, poklesol, pokleslo množstvo tých medveďov.
Chcem upozorniť ešte na jednu vec, ako sa mení verejná mienka s ohľadom toho, čo nám servírujú médiá. Pamätáme si na niekoľko rokov dozadu, ako tu bol v médiách pertraktovaný príbeh jednej medvedice, ktorá mala dokonca meno, volá sa Inga. A ja som si teraz vyhľadal pred chvíľou titulky v novinách alebo na internete, ktoré vtedy masírovali verejnosť. A ja vám niektoré prečítam: „Prečo musela medvedica Inga zomrieť? - Najprv jej vzali mláďatá, potom aj život. - Medvedica Inga je mŕtva, zastrelili ju v noci na dnes. - Smutný medvedí príbeh. - Medvedica Inga prišla o mláďatá.“
O medvedici Inge vznikla kniha. Vznikol dokument. O medvedici Inge sa písalo a verejnosť sa masírovala tým, že snáď je dobré, dokonca aj, myslím, predstavitelia tej obce sa vyjadrili, že to bola naša medvedica, to boli naše medvedíky. A tá verejnosť nadobudla pocit, že snáď je dobré, že, že také medvede existujú, že to je atrakcia v obci. No ale to nie je dobré. Medvede majú svoje teritórium, z ktorého odišli, a začali takýmto životom aj napádať, napádať tých, ktorým tao... ktorí v tej obci žijú, samozrejme. Medvedici zobrali zvieratá. Medvedicu odviezli niekam ďalej a ona sa o šesť hodín do tej obce vrátila. Tie medvede keď stratia plachosť, tie už nikdy iné nebudú. Ale nemôžme za to my, ako sa správame?
Ja som zachytil aj v jednej relácii, pán minister určite bude ešte vystupovať aj pán spravodajca a z odborného hľadiska, ale ja som zachytil aj také, že tie medvieďatá, ktoré so svojou matkou chodia do tých dedín, miest, tak už nikdy nebudú iné. Oni vlastne sa takto budú správať, správať po celý život. A možno to niektorým ochranárom alebo, alebo niektorým ľuďom sa nebude počúvať ťažko, lebo tie mláďatká sú skutočne krásne, milučké, ale tie mláďatká raz vyrastú a budú robiť takú istú neplechu, jak ich mama, ktorá stratila plachosť. Čiže áno, aj pán minister to hovoril, že aj tie mláďatá treba sťahovať, odstraňovať. Je to veľmi ťažké hovoriť, ale áno, treba ich dať preč.
Neostalo mi veľa času, ale ešte som chcel pár vecí, tak skúsim to skrátiť. Áno, pán Suja čítal list dcéry pána, ktorý podľahol zraneniam v súvislosti s medveďom, a všetkým nám je to ľúto. Pán Suja to mimoriadne zneužil, pretože on najskôr hovoril tu nejaké argumenty, veď už to hovoril môj kolega, na ktorých sa niektorí poslanci zasmiali, a až potom čítal ten list a on to spojil, že poslanci OĽANO sa smiali z toho listu. No nie. My sme takisto ľudia, takisto cítime a cítime s tou rodinou. A nie je to nič príjemné, keď sa také niečo stane.
Ešte tu mám poznačenú, poznačenú vec, ako sú kanalizácie a chýbajúce kanalizácie v obciach, v mestách, kvôli ktorým je takisto pán Budaj, a je mu to vyčítané, pánovi ministrovi, ale ja poviem na záver, môj otec bol starostom obce, poprevratovým starostom 8 rokov. A tá obec má približne 1 000 obyvateľov. Vedľa obec má asi 400-500 obyvateľov. Tá obec naša nedostala kanalizáciu, nemá ju doteraz, tá menšia obec ju má. Prečo? Lebo starosta z mojich rodných Bijacoviec nebol za HZDS. A tak to fungovalo. Tak to fungovalo, že dostávali len tí prominentní, potom smeráci to posunuli ešte na vyššiu úroveň a vieme, jak Envirofond fungoval. Pre svojich kamarátov, priestor na korupciu. A ja ďakujem, že aj keď za dva roky už to malo byť úplne možno niekde inde, a mrzí to aj určite samotného ministra, ale teraz čo som počul, tak idú žiadosti do zásobníka a neodstraňujú sa, odpovedá sa tým starostom, s tými starostami sa komunikuje a ja viem, že je tam málo peňazí, je tam nejakých, neviem, 30 mil., a že bolo by treba viac, aby sme tie kanalizácie a ďalšie veci dokončili v tých mestách a obciach, ale je absurdné pre mňa, že ministrovi súčasnej vlády, ktorý je tu dva roky ministrom, sa takéto niečo vyčíta.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 12:40 - 12:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak ako, ako sme zvyknutí pri Sujovi, to je klasika, zase obrátil moje slová. Vôbec som to, vôbec... absolútne obrátil moje slová. To je, to je základ jeho, jeho činnosti. Tuná človek, ktorý naozaj jednoducho nič nebude robiť, len to, že bol tu problém s Rómami, tak bola rómska karta. Teraz bude Budaj, potom príde niečo iné. Ale žiadne riešenia!
Suja, vy ste nepriniesli žiadne riešenie! Vy ste neposkyt... nič ste povedali. Vy odvolávate pána Budaja za to, že sú medvede premnožené, ale vy ste nepriniesli ani jedno riešenie, čo s tým. Ani jedno. To, že strieľať, to vedia všetci. Ale dajte riešenie. Na tom stretnutí, na tej Poľane bolo 15 odborníkov. Aj vaši priatelia tam boli zo SMER-u, ale žiadne riešenie ste nepriniesli, Suja s Mazurekom. Čo tu predvádzate, nadávate Budajovi do bláznov, do psychopatov, urážate jeho minulosť. Všetci vieme, akú máte vy minulosť, akú má minulosť Mazurek.
Vy mi rozprávate o tom, že som prebehol, vaša mantra je, že som prebehol pred 25 rokmi holý po námestí, áno, v relácii, bola obrovskú sledovanosť. Ale spomeňte tú vašu kolegyňu, ktorá sa na internete ponúkala, vašu stranícku kolegyňu, ktorá sa s manželom ponúkala na bisexuálne chúťky holá. Čo ju nespomeniete?! Prečo nespomeniete vašich straníckych kolegov, ktorí holí ponúkali svoje sexuálne chúťky?!
Dehonestujete ľudí na základe ich minulosti. Vaša minulosť, Suja, je katastrofálna. Celá, celá Detva sa vás bojí! V Detve je chlapec, ktorému ste zničili život, Suja, a polícia potvrdila, že ste ho zmlátili! Ten chlapec je psychicky do konca života narušený!
To ste vy Suja, agresor a zlý človek!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 12:40 - 12:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Mazurek, to, že nazývate pána Budaja cirkusantom, to... Vy, vy nemáte úctu k človeku. Vy, vy naozaj nemáte úctu k človeku. Vy rozprávate tuná tieto bludy, že Budaj je zodpovedný za smrť človeka, že Budaj, toto vy vtĺkate do hláv ľuďom! A to je choré, to je hyenistické, to je fašistické!
Suja pritom na Poľane, keď, keď sa rozprávalo, odborníci rozprávali o tom, že z jednej aj z druhej strany sú na Poľane diaľnice, bola aj vaša osobná priateľka, ktorá vie o tom, že sa vylieva do Slatiny svinstvo. Váš, vaši priatelia to robia - a, Suja, vy sa tvárite ako neviniatko. (Reakcia z pléna.)
Áno, pán Taraba, poľovný zákon sa rieši. A Suja, Suja, priateľ Lebockého, ostro, ostro bojuje za Lebockého a za, za, za ľudí, ktorí dovolili to, že tu sú premnožené zvieratá. Suja je ten človek, ktorý má priateľov medzi smerákmi. Tam sa naňho obráťte.
Áno, pán Kuffa, prikrmuje sa všade. Áno, prikrmuje sa a to je, to je choré, že sa v tomto období kŕmi chlebom. Sa tam pchajú veci! A to je všade na Slovensku. V tomto má Budaj pravdu. Budaj nikdy neproveda... nepovedal, že medvede nie sú premnožené. Prosím vás, toto nedávajte Budajovi do hlavy. Budaj túto problematiku vidí veľmi komplexne. Naozaj veľmi komplexne. Ale Európska únia nám nedovoľuje strieľať tie medvede, ako bolo za komunistov, keď si každý mohol streliť medveďa, ako chcel.
Toto, čo tu predvádza Suja s Mazurekom, je čistý populizmus. Čistá, naozaj nechutná fraška, divadlo dvoch ľudí, ktorí majú za sebou extrémistickú a mafiánsku minulosť. Toto sú ľudia, ktorí boli spojení s Černákom, toto sú ľudia, ktorí namiesto toho, aby riešili ten problém, oni riešenie nepriniesli. Rozprávajú: „Za smrť človeka je zodpovedný Budaj!“ Je to choré, nechutné a svedčí to o nich, čo sú to!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 12:25 - 12:40 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem môjmu kolegovi Jozefovi Pročkovi, že zhrnul niektoré základné fakty, a nielen čo sa týka medveďov, ale pripomenul na úvod, že pán minister Budaj je - a za dlhé roky, desaťročia - jediný minister, ktorý niečo aj skutočne urobil, nielen hovorí, že treba urobiť, a v mnohých oblastiach oblastiach, lebo som vo výbore pre životné prostredie a viem, že toho je strašne veľa a určite sa to nedá urobiť za rok ani za dva.
A napríklad environmentálne záťaže, ktoré nikto neriešil na východe Slovenska, v Predajnej alebo inde. Minister Budaj je ten, ktorý to konečne po desaťročiach, keď sa o tom len hovorilo, že by sa s tými PCB látkami a týmito ďalšími vecami malo niečo robiť. Ja sám som s ním bol dvakrát v Nižnej Slanej na odkalisku, kde tiež vietor dvíha prach a... a ničí to okolie. A všetko toto sú veci, ktoré skutočne ministerstvo životného prostredia pod vedením pána ministra rieši, a to sa týka aj medveďov. Ja som bol veľmi rád, že na výbore pre životné prostredie sme dohodli konkrétne veci a pán minister mal priestor vysvetliť, čo sa robí a čo sa urobí.
A celé toto je také divadlo pre ľudí tu v pléne, tak ešte ho chvíľu potiahnime a... ale nevidím v tom veľký význam, ale, ale nech sa páči, pán minister aspoň bude mať príležitosť odpovedať a povedať k tomu svoj pohľad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2022 12:25 - 12:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Škoda, že odišiel medveď hnedý. (Reakcia z pléna: „Kľudne pokračujme ďalej.“) Ďakujem, ďakujem. To je také úžasné, že človek naozaj sa na toho medveďa začne podobať.
Milí kolegovia, milé kolegyne, chcem povedať v úvode, že naozaj všetkým Jánom dnes tu, Benčík, Kerekréti a hlavne Budaj, všetko najlepšie k meninám!
Máme tu ešte nejakého Jána? (Reakcia z pléna.) Tak, aha, Ján Szőllős, preboha, Janko, prepáč. Tebe som blahoželal prvému, ospravedlňujem sa ti, Janko, prepáč. Takže to je len... A všetkým Jánom doma, ktorí pozerajú, všetko najlepšie na Jána! Dneska bude svätojánska noc či predtým bola, takže verím, že keď pôjdete v noci vonku, nestretnete (povedané so smiechom) žiadneho medveďa.
A od svojich šiestich rokov vyrastám v prostredí poľovníckom, môj otec bol školník, ale vyrastali sme v škole, kde riaditeľ bol poľovník, pán Garaj. Od šiestich rokov som v lese, som dlhoročný poľovník, takže túto problematiku veľmi dobre poznám, naozaj veľmi dobre.
Chcem povedať, že, že odvolávanie Jána Budaja je len také politické divadlo od tuná odídencov z ĽS NS, a musím povedať, že Ján Budaj patrí v dejinách Slovenska k ministrom, ktorí riadia ministerstvo životného prostredia, k ministrom, ktorí naozaj to riadia tak, ako sa to má. To, že sa začali odstraňovať skládky PCB, to, že sa začalo konečne recyklovať, to, že konečne začali sa PET fľaše odovzdávať, konečne boli všetky výberové konania transparentné. Vôbec nie je pravda, že minister nerieši nelegálne skládky, aj keď to teda majú riešiť obce a oddelenia životného prostredia na, na okresných úradoch a tak ďalej a tak ďalej, naozaj riešia sa rieky, konečne sa meandre začínajú riešiť. Ján Budaj je pre mňa človek, ktorý naozaj vedie životné prostredie fantastickým spôsobom.
To, čo tu predviedol Suja s Mazurekom, je čistý hyenizmus. Nesmial som sa na žiadnom dieťati. Nesmial som sa na tom, keď čítal list. My sme sa smiali asi traja poslanci na tom, že... a ja sa mu ospravedlňujem, Suja nevie artikulovať. To ste si všimli. On nevie používať slová. On má tú artikuláciu a výslovnosť veľmi zlú. Ja sa mu veľmi ospravedlňujem za to.
Päť minút predtým, ako Mazurek hyenisticky zase zneužil sociálne cítenie a rozprával o deťoch, sme sa vzadu bavili, že uvidíte, Mazurek zneužije deti na svoje vystúpenie. Ja som sa zasmial tomu, čo spravil Mazurek, nie tomu, že sú ohrozené naše deti! Že tento človek tu šíri nenávisť, zlobu medzi ľuďmi! Rozpráva: „Veď ľudia sa boja, ľudia majú strach, ľudia, veď ľudia...Áno. Ale šíriť túto nenávisť?
Počuli ste, čo rozprával o ministrovi Budajovi, o Jánovi Budajovi, ktorý, vďaka ktorému tento človek môže tu v parlamente slobodne vystupovať? Ján Budaj v ’89. urobil pre Slovensko toľko, ako my všetci tu dohromady nie. A to mu, to mu nikto nezoberie. To mu nikto nezoberie. Ako si dovolí toto, toto stvorenie a tamtoto stvorenie rozprávať o Jánovi Budajovi, že je to blázon, že je to psychopat?
Čo tento človek dokázal? Čo dokázal Mazurek vo svojom živote okrem toho, že ho odsúdili za extrémizmus?! Čo dokázal Suja vo svojom živote okrem toho, že naozaj on trénoval tých vrahov?! A to nie je... (reakcia z pléna), to, to nie je... (Reakcia z pléna, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Suja, ukľudnite sa. (Reakcia z pléna.) Môžete, môžete vystúpiť v rozprave. (Reakcia z pléna.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Trénoval vrahov Černákových. (Povedané súbežne s predsedajúcim.) Trénoval vrahov Černákových. (Reakcia z pléna.) A to je... (Reakcia z pléna.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Suja, nevyrušujte, lebo vás dám vykázať zo sály. (Reakcia z pléna.)
Vykážem vás zo sály. (Reakcia z pléna.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Toto je, toto je, toto je Suja. Uráža tu ľudí, uráža tu ľudí a rozumiete (reakcia z pléna), to je... Ešte raz. Toto je človek, ktorý trénoval Černákových vrahov. Sám sa k tomu v rozhovore v 2017. priznal. A oni, oni, idú rozprávať o morálke? Aj mne je obrovsky ľúto, čo sa stalo pánovi Mydliarovi, a každému slušnému človekovi je to ľúto. Každému jednému slušnému človeku! Ale čo spravili? Zneužili smrť jedného človeka na to, aby odvolávali Jána Budaja, lebo Ján Budaj je zodpovedný za smrť Mydliara! To je choré! To je choré! V 2018., keď zapadlo... medveď človeka, to vtedy tiež bol Ján Budaj zodpovedný?
Ja súhlasím, naozaj, počet medveďov sa zvýšil. Áno, zvýšil sa. Tak ako sa zvýšil počet zveri na Slovensku. Nie je to regulované. A teraz ja poľovník poviem za poľovníkov - vďaka nám poľovníkom. Vďaka nám poľovníkom sú ohrozené majetky ľudí, ktorí majú svoje polia, svoje farmy, veď, preboha, 3-tisíc danielov, kde má byť 300 danielov, im zožerie úrodu?
Ja žijem na tej dedine. Ja tam žijem. Ja vidím, čo je v lesoch, jako kŕmia chlebom. Chlebom! Teraz! Teraz sa kŕmi chlebom na každej jednej dedine, v každom jednom poľovnom združení tam máte kukuricu, chleba. Teraz. Samozrejme, že medvede majú... (Rečník sa obrátil k predsedajúcemu: Nech ma nevyrušuje, prosím vás, naozaj.“) Naozaj tí, tie, tie, tie medvede majú dobré prostredie aj na tej Poľane. A na tej Poľane je obrovský problém. Tam je jedna diaľnica, druhá diaľnica, to je najväčší problém, Poľana. A, a treba to riešiť.
Ja som bol s Jánom Budajom na tej Poľane, prvé, čo povedal:„Pre mňa je prvoradá ochrana ľudských životov.“ To tam povedal. A zase klamstvá, čo tu počúvate od týchto dvoch národných hrdinov. Ján Budaj povedal, že pre mňa je prvoradá ochrana ľudských životov. A ja som tam počul odborníkov, čo tam rozprávali na medvede. Áno, oni tam majú perfektnú stravu. Majú tam žalude, majú tam výbornú, výbornú stravu, pretože to, tá pôda tam je sopečného... (rečník si odkašlal) pôvodu... (Rečník si odkašlal.) Prepáčte. A tie medvede majú hojnosť, hojnosť. Ale ministerstvo životné... (Rečník sa pootočí: Máte niekto vodu?“ Rečník si odkašlal.) Ale ministerstvo životného prostredia... (Rečník sa obráti na spravodajcu: Daj sa mi napiť z Dominikovej.“ Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zastavte čas, prosím, pánovi poslancovi.
Nech sa páči, pokračujte.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ale ministerstvo životného prostredia tento problém rieši a rieši ho naozaj. A ja vás poprosím, teda, pán Kuffa, ako naozaj bez toho, keď máte tie skúsenosti, tak poďte. Ja, ja som hlboko presvedčený, že ten Budaj, aj keď sú tam tie nezhody, tak bude akceptovať vaše veci, normálne veci, ale nie toto. Rozpráva tu, rozpráva tu o tom, ako, ako, ak... a kto je ekoterorista. On je z prostredia, kde sa do Slatiny vylieva taký bordel, myslíte si, že by on svojich priateľov, ktorých tam má, že by on niekedy upozornil na to, čo sa tam robí v okolí Detvy? Choďte sa pozrieť do okolia Detvy, ako sa tam kŕmia tie medvede! A nie je pravda, že Ján Budaj, Ján Budaj, že by nekondoloval rodine. Hneď v tom úvodnom vystúpení, čo mal v televízii, povedal, že ho to veľmi mrzí. Napísal list, napísali list. Mrzí ho to, veľmi. A to, že sa ministerstvo životného prostredia odvolalo proti tomu rozhodnutiu toho sudcu, no lebo sudca rozhodol protizákonne, pretože nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo vnútra. Nie Ján Budaj sa odvolal preto, že chce ublížiť Mydliarovcom, ale preto, lebo sudca protizákonne rozhodol!
Treba regulovať medveďov, áno, ja s tým absolútne súhlasím a súhlasí s tým aj Ján Budaj. Ale čo si vy myslíte, že keď regu... budeme regulovať medveďov, tak nemôže dôjsť k napadnutiu medveďa v lese? Ja som mal 17 rokov, keď som bol na poľovačke, bol som v hone. A čo, kto sa objavil v lese? No medvedica s dvomi malými. Napadli tam jedného poľovníka, vyzliekla ho medvedica z poľovníckeho oblečenia, darmo mu bola flinta. A to je normálne. Ale poďme riešiť zvýšený stav zveri, či už je to jelenia, či je to už dančia, či sú to diviaky, či sú to medvede! Poďme to robiť naozaj spoločne a normálne.
Ja len chcem na záver povedať, že toto, čo tu predvádzajú títo dvaja, s ľudskosťou nemá nič spoločné. Nemá to nič spoločné. Nemá to nič spoločné. A urážky, ktoré tu predvádzajú? Nazývajú ľudí bláznami, primitívmi? Čo dokázal Suja a Mazurek v živote okrem toho, že obidvaja, Suja je teraz obvinený a Mazurek bol obvinený? Títo ľudia by si mali sami vstúpiť do svojho vedomia a svedomia. Všetkým Slovákom, ktorí počúvajú, chcem povedať, ministerstvo životného prostredia naozaj, naozaj robí všetko pre to, aby sme stav medveďov dali do stavu, aby neboli ohrozené ľudské životy.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 11:55 - 12:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán Kuffa, pár rokov dozadu mal medveď podstatne väčšie teritórium ako teraz, to si zase tiež uznajme, takže my sme ho obrali o značnú časť teritória, to je prvá vec. Okrem toho, že robíme neuveriteľné nájazdy smerom na lesy, vyzbierame im všetky, všetko lesné ovocie, všetko to, čo oni normálne prirodzene jedia, tak to je ďalšia vec. Choďte sa pozrieť na tie plné kufre áut, kufre ovocia bobuľovitého, ktoré, ktoré vyzbierajú naši kolegovia v Tatrách, no tak to je úplne na, na, na zvracanie, fakt. A nechápem, načo plné kufre.
No a čo sa týka tých hrochov, keď už ste teda spomenuli toho hrocha, ja si spomínam teraz na Escobarove hrochy v Kolumbii, ktoré napríklad riešia takým spôsobom, pretože sa im tam premnožili, kedysi si Pablo Escobar doniesol štyroch hrochov, tí sa potom rozmnožili, momentálne ich majú 80 v lesoch a likvidujú im celé dediny a riešia to tak, že chodia, chodia do lesov, kde ich hľadajú, uspia ich a vysterilizujú ich a pustia ich naspäť. Takto fungujú v Kolumbii s hrochmi, čo je približne asi rovnaký problém, ako máme my s medveďmi. Čiže ja navrhujem, že ešte aj toto je riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega, rovnako ste sa ozývali aj v minulom volebnom období, aj v predminulom? K tým PCB... (Reakcia z pléna.) Veď dobre. Tak alebo aspoň vaša strana, vaši kolegovia k PCB látkam, k čisteniu? Naozaj by ma to zaujímalo, že či ste sa ozývali aj vtedy, lebo tu sa aspoň... (Reakcia z pléna.) Tu sa aspoň niečo začalo robiť, pán kolega, viete? Ak, ak ste sa ozývali, kedy, koľkokrát? Komu tu vlastne vadili vtedy PCB látky? Však to tu nikomu nevadilo. Každý zvysoka na to kašľal, ale že zvysoka. Čo sa vlastne riešilo? Však sa nič neriešilo. Konečne sa teraz začalo riešiť. Ale veď vy viete úplne aj sám, že to nejde úplne všade a úplne naraz. Proste robí sa, koľko sa vládze a koľko s môže. Aspoň ja to tak vidím.
A teraz tie medve... med... medvede a medvedice, zas povedzme si na rovinu, reálne môže, ak môže niekto fungovať, tak môže fungovať zásahový tím. A je to hlavne kvôli tomu, že ja si pamätám veľmi dobre na tú, na ten odstrel medvedice s tými dvomi, dvomi mláďatami a ešte kojacej medvedice navyše, čo bolo absolútne nemorálne. Vtedy v tej dedine, keď najskôr začali do medvedice, ktorá vyliezla na strom, lebo sa bála, aj s medvieďatami, páliť najskôr gumovými projektilmi, a potom ju tam pánko odpálil rovno z auta. Z auta, hej? Sám viete, že strieľať v intraviláne je zakázané. Čiže ak to dokáže niekto, tak naozaj len ten zásahový tím.
Pokiaľ mám dobré informácie, tak ten zásahový tím sa rozširuje. Rozširuje sa o aj o strelcov, a hlavne teda v tej okolo, v tom okolí Poľany, že sa rozširuje aj o strelcov z miestneho okolia. Čiže ja pevne verím, že, že čo sa týka regulácie medveďov, a my hovoríme o synatropných medveďoch v tomto momente, že naozaj k tomu príde a že to bude čo najskôr.
Takže ja len toľko k tomu. A... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis