Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:50 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:50 - 11:51 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za slovo. Ja chcem veľmi oceniť túto zmenu, nedávno sme boli svedkami medializácie pomerne vysokej pokuty práve pre prevádzkovateľov týchto drezín a vítam teda túto zmenu zákona, ktorá po rieši prevádzkovateľov, ocení ich šikovnosť rúk, možno ľudského umu, že dokážu zachrániť tieto technické zariadenia a veľmi podporia vlastne rozvoj cestovného ruchu v konkrétnej oblasti. Je to jeden z prvkov, ktorý priťahuje ľudí, sú to obľúbené technické by som povedal zariadenia, ktoré využívajú ľudia konkrétne Čiernohorská železnička, ktorá tu bola spomínaná, nielen dreziny ale aj celý ten komplex rušňov a vagónov ktoré slúžia širokej verejnosti turistom a návštevníkom v tohto kraja, takže chcem poďakovať aj ministerstvu dopravy za tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:39 - 11:40 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Veľmi sa teším na diskusiu v druhom čítaní. Totižto ja zase nezastávam až celkom tento názor. Čisto len z odborného hľadiska. Totižto to nájomné v týchto bytoch je tiež svojím spôsobom regulované, nemôže ísť do akýchkoľvek, do akejkoľvek výšky, ale je navrhnuté tak, aby mesačný príjem z toho nájmu pokryl splátku úveru, plus, plus fond opráv a samozrejme energie, tie sa do toho nezapočítavajú. Čiže ja by som absolútne nemal obavu z toho, že tie byty budú stáť ľadom, pretože my máme niekoľko desiatok obcí, o ktorých viem, že v minulosti stavali zo Štátneho fondu rozvoja bývania bytovky a sú neustále obsadené, pretože je to obrovský problém. Proste jednoducho nie sú tie byty. A ja sa toho absolútne nebojím, že ...
===== (122.)
sa do toho nezapočítavajú. Čiže aj by som absolútne nemal obavu z toho, že tie byty budú stáť ladom, pretože my máme niekoľko desiatok obcí o ktorých viem, že v minulosti stavali so štátneho fondu rozvoja bývania bytovky a sú neustále obsadené pretože je to obrovský problém, proste jednoducho nie sú tie byty a ja sa toho absolútne nebojím, že tie obce nebudú vedieť koho dávať do tých bytov a tým sa stáť insolventným vo vzťahu k štátnemu fondu rozvoja bývania. Čiže dajme im ú možnosť a dajme aj možnosť mladým bývať. Ja sa tohoto absolútne nebojím, ale pokiaľ, pokiaľ si sadneme a budeme mať exaktné čísla tak som ochotný zmeniť názor pani kolegyňa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:39 - 11:40 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Veľmi sa teším na diskusiu v druhom čítaní. Totižto ja zase nezastávam až celkom tento názor. Čisto len z odborného hľadiska. Totižto to nájomné v týchto bytoch je tiež svojím spôsobom regulované, nemôže ísť do akýchkoľvek, do akejkoľvek výšky, ale je navrhnuté tak, aby mesačný príjem z toho nájmu pokryl splátku úveru, plus, plus fond opráv a samozrejme energie, tie sa do toho nezapočítavajú. Čiže ja by som absolútne nemal obavu z toho, že tie byty budú stáť ľadom, pretože my máme niekoľko desiatok obcí, o ktorých viem, že v minulosti stavali zo Štátneho fondu rozvoja bývania bytovky a sú neustále obsadené, pretože je to obrovský problém. Proste jednoducho nie sú tie byty. A ja sa toho absolútne nebojím, že ...
===== (122.)
sa do toho nezapočítavajú. Čiže aj by som absolútne nemal obavu z toho, že tie byty budú stáť ladom, pretože my máme niekoľko desiatok obcí o ktorých viem, že v minulosti stavali so štátneho fondu rozvoja bývania bytovky a sú neustále obsadené pretože je to obrovský problém, proste jednoducho nie sú tie byty a ja sa toho absolútne nebojím, že tie obce nebudú vedieť koho dávať do tých bytov a tým sa stáť insolventným vo vzťahu k štátnemu fondu rozvoja bývania. Čiže dajme im ú možnosť a dajme aj možnosť mladým bývať. Ja sa tohoto absolútne nebojím, ale pokiaľ, pokiaľ si sadneme a budeme mať exaktné čísla tak som ochotný zmeniť názor pani kolegyňa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 11:33 - 11:36 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť k tomuto zákonu. Totižto som rád, že tento zákon vôbec do Národnej rady Slovenskej republiky prišiel a zároveň sa chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že jednak plní volebný, volebné sľuby jeho strany a zároveň veľmi výrazne pomáha mladým rodinám v tak nedostatkovom trhu, ako sú byty za rozumnú cenu, za rozumnú cenu nájmu, pretože ako iste všetci viete, nájomné a najmä v okolí Bratislavy alebo väčších miest sa už šplhá do, skutočne do obrovských výšok, ktoré si jednoducho nemôžu tieto mladé rodiny dovoliť a preto jediným východiskom alebo jedným z týchto východísk je aj dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre obce a pri tejto súvislosti veľmi vítam aj to, že sa ten úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania nebude započítavať do celkového zadlženia obce, pretože toto bolo častým kritériom na to, aby tie obce tieto úvery, o tie úvery nežiadali, prípadne aby mali obavy z toho, že im narastie, narastie úverové zaťaženie, ktoré sa bude šplhať k šesťdesiatim percentám.
Zároveň sa chcem pánovi ministrovi a úradníkom na ministerstve dopravy poďakovať aj za to, že trošku zvýšili tie limity, hoci tu by som sa možno aj opýtal, že či by nebolo vhodné diferencovať dotáciu na meter štvorcový v závislosti aj od regiónov, pretože náklady na výstavbu bytového domu v Bratislave alebo v okolí Bratislavy, kde je predsa len tá cena práce vyššia, je iná, než na východnom Slovensku, kde to eventuálne za tú cenu aj môže vyjsť.
A toto je jedným aj z kritérií, ktoré som počúval od stavbárov, že nie sú až takí celkom šťastní, keď musia stavať bytovky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pretože tá dotácia na meter štvorcový nie je pre nich až taká lukratívna, prípadne, že sa to za to nedá postaviť. Ale toto sú subjektívne názory stavbárov, do ktorých ja nejdem, pretože stavbár nie som, ale toto je taký námet na diskusiu, či by sme sa ešte nemohli uberať aj týmto smerom, pretože ten celkový objem je daný, akurát by sme zvýšili, zvýšili lukratívnosť týchto, týchto pôžičiek.
Zároveň čo považujem za, za jedno obrovské pozitívum, je to, že po novom sa bude môcť z týchto prostriedkov čerpať aj dotácia na vybudovanie komunikácií, čo doteraz nebolo možné. Zároveň bude môcť byť preplatené, budú môcť byť preplatené aj inžinierske siete, a to platí najmä v tých malých obciach, kde nie je tá infraštruktúra vybudovaná až tak, ako, ako vo veľkých mestách a to tiež spôsobovalo problémy, pretože z tej dotácie sa nedali urobiť tie inžinierske siete vtedy, ak boli ďaleko od, od miesta staveniska.
Pán minister, ešte raz vám chcem veľmi pekne poďakovať aj v mene všetkých obcí a všetkých mladých rodín, ktoré budú v týchto nájomných bytoch bývať, pretože je si osobne myslím, že toto bude pre nich jedna veľmi výrazná pomoc.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 11:24 - 11:26 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 273. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom
===== (112.)
... zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 273. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa, z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 11:24 - 11:26 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 273. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom
===== (112.)
... zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 273. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení pre mňa, z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sme si urobili schôdzu o 13.00 hod. nakoľko musíme rokovať po skončení rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie a rozpočet. Takže o 13.00 hod. v našej miestnosti, teda číslo neviem (povedané so smiechom), v našej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 11:10 - 11:19 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
(90.)
dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď. Prosím, dajte hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
91.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 125, proti žiadny, zdržalo sa 5, nehlasoval 1.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Panie poslankyne, páni poslanci, keďže sme odhlasovali v prvom čítaní vládny návrh zákona, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, chcem vás požiadať o odsúhlasenie termínu jeho prerokovania v druhom čítaní. Navrhujem, aby sme tento vládny návrh zákona, tlač 314, prerokovali dnes popoludní po tlači 301, teda po prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry v druhom čítaní, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem. Konštatujem, že sme určili termín prerokovania tohto návrhu zákona.
Zároveň chcem požiadať predsedov príslušných výborov, aby zvolali schôdze výborov tak, aby sme mohli o vládnom návrhu zákona v druhom čítaní rokovať na schôdzi Národnej rady tak, ako sme si určili.
Teraz budeme hlasovať o bode 17 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe, tlač 244. Spravodajcom je člen výboru pre hospodárske záležitosti poslanec Peter Vons. Prosím ho, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, tlač 244.)

Vons, Peter, poslanec NR SR
92.
Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, aby ste dali hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
93.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 111, proti žiadny, zdržali sa 20.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, pána spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Vons, Peter, poslanec NR SR
94.
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
95.
Prosím, prezentujme a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 120, proti žiadny, zdržali sa 10, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania, tlač 272, bod 18 schváleného programu. Opäť prosím pána poslanca Petra Vonsa, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, tlač 272.)

Vons, Peter, poslanec NR SR
96.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, aby ste dali hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
97.
Prosím, prezentujme a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 128, proti žiadny, zdržal sa 1 (nehlasoval 1, pozn. red.).

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu zákona, návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Vons, Peter, poslanec NR SR
98.
Pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, aby ste dali hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
99.
Prosím, prezentujme a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 129.
Konštatujem že tento návrh sme schválili.
Teraz nasleduje prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona má tlač 273, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 265. No a nemáme tu pána ministra. Dobre.
Odovzdávam slovo ministrovi Doležalovi, aby vládny návrh zákona uviedol.
Predtým než sa ujme slova pán minister, máme tunák štyri procedurálne návrhy.
Nech sa páči, pán Viskupič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 10:53 - 11:00 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nájomné bývanie je otázkou mnohých miest a obcí na Slovensku. V nájomných bytoch bývajú tisíce ľudí a ďalšie tisíce čakajú na ich pridelenie. Mestá a obce sa snažia vytvoriť ideálne podmienky na ich poskytovanie, avšak ľudia, ktorým je tento mestský byt, resp. obecný byt pridelený, častokrát nemajú ani základné informácie o tom, ako sa ich bývanie bude vyvíjať v závislosti od toho, ako sa im zmení životná situácia. Mnoho ľudí dodnes dostáva od pracovníkov obecných či mestských úradov, od poslancov a, bohužiaľ, aj od starostov či primátorov mylnú informáciu, čo s nimi bude po dvadsiatich rokoch, resp. po dobe, kedy obce a mestá splatia pôžičky, ktoré si vzali na výstavbu týchto bytových domov.
Otázke nájomného bývania sa venujem aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia s otázkami, na ktoré dlhodobo nevedia dostať relevantnú odpoveď a začínajú mať strach, že vo veľmi krátkom čase prídu o strechu nad hlavou. (Zaznievanie gongu.) Následne som začala skúmať, ako to funguje aj v iných mestách a výsledky boli porovnateľné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
76.
Prepáčte, pani poslankyňa. Páni poslanci, panie poslankyne, ukľudnite sa v sále a nechajte pani poslankyňu rozprávať.

Majorová Garstková Jana, poslankyňa NR SR
77.
Nedostatok informácií, nepresné informácie a v niektorých prípadoch až zavádzajúce tvrdenia zo strany úradov svojim občanom. Chcem sa z tohto miesta poďakovať štátnej tajomníčke pani Kataríne Brunckovej za osobné stretnutie k tomuto zákonu a za vysoko profesionálnu odbornú diskusiu na tému sociálneho bývania. Po vykonaní malého prieskumu medzi obyvateľmi týchto...
===== (77.)
...dostatok informácii, nepresné informácie a v niektorých prípadoch až zavádzajúce tvrdenia zo strany úradu svojim občanom.
Chcem sa z tohto miesta poďakovať štátnej tajomníčke pani Kataríne Brunckovej za osobné stretnutie k tomuto zákonu a za vysoko profesionálnu odbornú diskusiu na tému sociálneho bývania. Po vykonaní malého prieskumu medzi obyvateľmi týchto nájomných bytov som dospela k záveru, že informovanosť občanov zlyháva najmä v týchto troch bodoch, o ktorých sme s pani štátnou tajomníčkou diskutovali. Občania majú informácie, že nájomné byty si budú môcť po cca 20 rokoch odkúpiť. Občania nevedia, že aj pri opakovanom nájme musia spĺňať podmienku povolenej hornej hranice príjmu a občania nedostali informáciu, že v budúcnosti sa bude posudzovať príjem celej domácnosti nielen otca a matky.
Dovolím si z tohto miesta zhrnúť základné skutočnosti k jednotlivým problémom. Budeme si môcť odkúpiť nájomné byty po dvadsiatich rokoch? Paragraf 11 ods. 1 zákona č. 443/2010 hovorí jasne, že ak na výstavbu alebo kúpu takého bytu bola mestu poskytnutá dotácia z ministerstva dopravy a výstavby, musí byť zachovaný nájomný charakter týchto bytov. To isté platí aj pre bytové domy, ktoré boli postavené pred rokom 2010, nakoľko od roku 2002 až do prijatia zákona 443 v roku 2010 bola v platnosti smernica ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja č. 3/2002, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, kde je uvedené, že na základe zmluvy o poskytnutí dotácie dôjde k zriadeniu záložného práva v prospech ministerstva na zabezpečenie nájomného charakteru bytov. Z uvedeného teda vyplýva, že odkúpiť tieto byty možné nikdy nebolo a nebude, až kým sa nezmení zákon.
Zarazilo ma preto napríklad oficiálne stanovisko súčasného primátora mesta Kežmarok. Namiesto (zaznievanie gongu) férovej a priamej odpovede nájomníkom na otázku, či si tieto byty budú môcť odkúpiť, sa môžeme dočítať, citujem: "Pokiaľ ide o možný odpredaj bytov v prípade, že v budúcnosti skončí povinnosť mesta Kežmarok zachovať nájomný charakter bytov o nakladaní s majetkom mesta, teda aj o prípadnom odpredaji, bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo." Táto odpoveď mesta je zmätočná a zavádzajúca vo svojej podstate, keďže dáva ľuďom nádej na niečo, o čom už je dopredu jasné, že sa neudeje, keďže jedna z priorít Európskej únie ako aj Slovenska nezávisle na tom, ktorá strana vládne, je zvyšovanie počtu nájomných bytov a nie ich redukcia odpredajom. Toto vyjadrenie pokladám za zmätočné a zvádzajúce, pretože z uvedeného textu obyvateľom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
78.
Páni poslanci, poslankyne, prosím kľud v sále.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
79.
... nemôže byť jasné, čo znamená povinnosť mesta. Mnohí, a nielen v Kežmarku, si to vysvetľujú splatením úveru, ktorý bol mestu poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania a v tejto teórii ich podporujú aj poslanci mnohých obcí a miest, ale aj pracovníci úradov. Preto prosím všetkých primátorov miest, starostov obcí, poslancov, či zamestnancov úradov, aby skôr, ako dali nepresnú informáciu svojim občanom, sa poradili s príslušným oddelením ministerstva. Zabráni sa tak mnohým komplikáciám.
Ďalší problém v nájomných bytoch postavených pred rokom 2010 sa pri opakovanom nájme údajne neskúma príjem. Taktiež sa jedná o mylnú informáciu. Uvedená smernica hovorí, že mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich neprevyšuje trojnásobok životného minima. Prijatím zákona 443/2010 sa horná hranica pri opakovanom nájme zvýšila na 3,5-násobok životného minima. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že sa skúma príjem všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi sa najčastejšie stretávam so situáciou, kedy okrem rodičov začnú dosahovať príjmy aj dospelé deti žijúce s rodičmi v nájomnom byte. Vtedy prekročiť 3,5-násobok životného minima pre danú rodinu nie je žiaden problém, práve naopak, a to je ten problém. A tento problém som komunikovala s pani štátnou tajomníčkou a veľmi ma teší, že ministerstvo dopravy a výstavby pripravovalo túto novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Ak táto novela zákona bude prijatá, dôjde k zvýšeniu hornej hranice povoleného príjmu na štvornásobok a v odôvodnených prípadoch až na päťnásobok životného minima, aby títo občania neprišli o strechu nad hlavou doslova zo dňa na deň.
Novela zákona, ktorú máme pred sebou sa mi okrem iného páči ešte v jednej veci. Navrhovaný bod 48 a teda doplnenie § 22 o bod 7 znamená, že mestá a obce si budú môcť voľne, mať voľnejšie ruky pri poskytovaní nájomných bytov. Desať percent zo všetkých nájomných bytov budú môcť poskytnúť obyvateľom, ktorých okruh určia poslanci prijatím všeobecne záväzného nariadenia a teda budú vedieť pomôcť obyvateľom svojho mesta či obce počas neočakávanej situácie.
Čo by som možno rada v budúcnosti v tomto zákone privítala, ak to bude teda v súlade s ústavou a inými právnymi predpismi, mohla by byť povinnosť občanovi, ktorému bol poskytnutý nájomný byt, zmeniť si trvalý pobyt tak, aby obec, ktorá táto bývanie poskytla, mohla na neho poberať aj podielové dane.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 10:53 - 11:00 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nájomné bývanie je otázkou mnohých miest a obcí na Slovensku. V nájomných bytoch bývajú tisíce ľudí a ďalšie tisíce čakajú na ich pridelenie. Mestá a obce sa snažia vytvoriť ideálne podmienky na ich poskytovanie, avšak ľudia, ktorým je tento mestský byt, resp. obecný byt pridelený, častokrát nemajú ani základné informácie o tom, ako sa ich bývanie bude vyvíjať v závislosti od toho, ako sa im zmení životná situácia. Mnoho ľudí dodnes dostáva od pracovníkov obecných či mestských úradov, od poslancov a, bohužiaľ, aj od starostov či primátorov mylnú informáciu, čo s nimi bude po dvadsiatich rokoch, resp. po dobe, kedy obce a mestá splatia pôžičky, ktoré si vzali na výstavbu týchto bytových domov.
Otázke nájomného bývania sa venujem aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia s otázkami, na ktoré dlhodobo nevedia dostať relevantnú odpoveď a začínajú mať strach, že vo veľmi krátkom čase prídu o strechu nad hlavou. (Zaznievanie gongu.) Následne som začala skúmať, ako to funguje aj v iných mestách a výsledky boli porovnateľné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
76.
Prepáčte, pani poslankyňa. Páni poslanci, panie poslankyne, ukľudnite sa v sále a nechajte pani poslankyňu rozprávať.

Majorová Garstková Jana, poslankyňa NR SR
77.
Nedostatok informácií, nepresné informácie a v niektorých prípadoch až zavádzajúce tvrdenia zo strany úradov svojim občanom. Chcem sa z tohto miesta poďakovať štátnej tajomníčke pani Kataríne Brunckovej za osobné stretnutie k tomuto zákonu a za vysoko profesionálnu odbornú diskusiu na tému sociálneho bývania. Po vykonaní malého prieskumu medzi obyvateľmi týchto...
===== (77.)
...dostatok informácii, nepresné informácie a v niektorých prípadoch až zavádzajúce tvrdenia zo strany úradu svojim občanom.
Chcem sa z tohto miesta poďakovať štátnej tajomníčke pani Kataríne Brunckovej za osobné stretnutie k tomuto zákonu a za vysoko profesionálnu odbornú diskusiu na tému sociálneho bývania. Po vykonaní malého prieskumu medzi obyvateľmi týchto nájomných bytov som dospela k záveru, že informovanosť občanov zlyháva najmä v týchto troch bodoch, o ktorých sme s pani štátnou tajomníčkou diskutovali. Občania majú informácie, že nájomné byty si budú môcť po cca 20 rokoch odkúpiť. Občania nevedia, že aj pri opakovanom nájme musia spĺňať podmienku povolenej hornej hranice príjmu a občania nedostali informáciu, že v budúcnosti sa bude posudzovať príjem celej domácnosti nielen otca a matky.
Dovolím si z tohto miesta zhrnúť základné skutočnosti k jednotlivým problémom. Budeme si môcť odkúpiť nájomné byty po dvadsiatich rokoch? Paragraf 11 ods. 1 zákona č. 443/2010 hovorí jasne, že ak na výstavbu alebo kúpu takého bytu bola mestu poskytnutá dotácia z ministerstva dopravy a výstavby, musí byť zachovaný nájomný charakter týchto bytov. To isté platí aj pre bytové domy, ktoré boli postavené pred rokom 2010, nakoľko od roku 2002 až do prijatia zákona 443 v roku 2010 bola v platnosti smernica ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja č. 3/2002, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, kde je uvedené, že na základe zmluvy o poskytnutí dotácie dôjde k zriadeniu záložného práva v prospech ministerstva na zabezpečenie nájomného charakteru bytov. Z uvedeného teda vyplýva, že odkúpiť tieto byty možné nikdy nebolo a nebude, až kým sa nezmení zákon.
Zarazilo ma preto napríklad oficiálne stanovisko súčasného primátora mesta Kežmarok. Namiesto (zaznievanie gongu) férovej a priamej odpovede nájomníkom na otázku, či si tieto byty budú môcť odkúpiť, sa môžeme dočítať, citujem: "Pokiaľ ide o možný odpredaj bytov v prípade, že v budúcnosti skončí povinnosť mesta Kežmarok zachovať nájomný charakter bytov o nakladaní s majetkom mesta, teda aj o prípadnom odpredaji, bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo." Táto odpoveď mesta je zmätočná a zavádzajúca vo svojej podstate, keďže dáva ľuďom nádej na niečo, o čom už je dopredu jasné, že sa neudeje, keďže jedna z priorít Európskej únie ako aj Slovenska nezávisle na tom, ktorá strana vládne, je zvyšovanie počtu nájomných bytov a nie ich redukcia odpredajom. Toto vyjadrenie pokladám za zmätočné a zvádzajúce, pretože z uvedeného textu obyvateľom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
78.
Páni poslanci, poslankyne, prosím kľud v sále.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
79.
... nemôže byť jasné, čo znamená povinnosť mesta. Mnohí, a nielen v Kežmarku, si to vysvetľujú splatením úveru, ktorý bol mestu poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania a v tejto teórii ich podporujú aj poslanci mnohých obcí a miest, ale aj pracovníci úradov. Preto prosím všetkých primátorov miest, starostov obcí, poslancov, či zamestnancov úradov, aby skôr, ako dali nepresnú informáciu svojim občanom, sa poradili s príslušným oddelením ministerstva. Zabráni sa tak mnohým komplikáciám.
Ďalší problém v nájomných bytoch postavených pred rokom 2010 sa pri opakovanom nájme údajne neskúma príjem. Taktiež sa jedná o mylnú informáciu. Uvedená smernica hovorí, že mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich neprevyšuje trojnásobok životného minima. Prijatím zákona 443/2010 sa horná hranica pri opakovanom nájme zvýšila na 3,5-násobok životného minima. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že sa skúma príjem všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi sa najčastejšie stretávam so situáciou, kedy okrem rodičov začnú dosahovať príjmy aj dospelé deti žijúce s rodičmi v nájomnom byte. Vtedy prekročiť 3,5-násobok životného minima pre danú rodinu nie je žiaden problém, práve naopak, a to je ten problém. A tento problém som komunikovala s pani štátnou tajomníčkou a veľmi ma teší, že ministerstvo dopravy a výstavby pripravovalo túto novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Ak táto novela zákona bude prijatá, dôjde k zvýšeniu hornej hranice povoleného príjmu na štvornásobok a v odôvodnených prípadoch až na päťnásobok životného minima, aby títo občania neprišli o strechu nad hlavou doslova zo dňa na deň.
Novela zákona, ktorú máme pred sebou sa mi okrem iného páči ešte v jednej veci. Navrhovaný bod 48 a teda doplnenie § 22 o bod 7 znamená, že mestá a obce si budú môcť voľne, mať voľnejšie ruky pri poskytovaní nájomných bytov. Desať percent zo všetkých nájomných bytov budú môcť poskytnúť obyvateľom, ktorých okruh určia poslanci prijatím všeobecne záväzného nariadenia a teda budú vedieť pomôcť obyvateľom svojho mesta či obce počas neočakávanej situácie.
Čo by som možno rada v budúcnosti v tomto zákone privítala, ak to bude teda v súlade s ústavou a inými právnymi predpismi, mohla by byť povinnosť občanovi, ktorému bol poskytnutý nájomný byt, zmeniť si trvalý pobyt tak, aby obec, ktorá táto bývanie poskytla, mohla na neho poberať aj podielové dane.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis