Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.6.2022 o 18:55 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

21.6.2022 18:55 - 19:04 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ja chcem poďakovať aj za vaše faktické pripomienky, ktoré ste mali na moje vystúpenie. Ja len v krátkosti chcem povedať, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky deklaruje deficit 4,8 % HDP a Národná banka Slovenska hovorí o deficite iba 3,6. Tá prognóza je že 3,6 %. Čiže ten rozdiel niekde, tých 1,2 % HDP, v tom štátnom rozpočte asi je. A myslím, že tento rozdiel by bolo oveľa lepšie použiť na krytie tohto zákona, ako brať tie finančné prostriedky samosprávam. Ja som len toto chcel povedať. A táto otázka, tú by mal zodpovedať minister financií, čiže ktorá je tá prognóza, ktorý ten deficit ministerstva financií alebo Národnej banky Slovenska je správny, ten odhad toho deficitu, hej? Pretože ak ministerstvo financií to naschvál nadhodnocuje, že je 4,8 % HDP ten deficit, a v skutočnosti bude nižší, 3,6 %, tak potom tie finančné prostriedky v tom rozpočte niekde sú. To som chcel len povedať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2022 18:40 - 18:55 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem, že si mi dal teda päť ešte. Zajtra čo budú pokračovať tie dva zákony, ktoré sú, tak to je päťminútovka, hej? Čiže 9.05 keď tu budete, bude sa pokračovať ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vyjadriť sa k tomuto vrátenému zákonu z pohľadu samospráv. Ja rozumiem, že každý chceme dať tým rodinám, chceme dať deťom, aby športovali, aby žili lepšie, ale, prosím vás, nerobme to na úkor rozpočtov regionálnych samospráv a samospráv miest a obcí.
Chcem sa hneď na začiatku spýtať, že čo také zlé za to posledné obdobie dvoch-troch rokov samosprávy urobili, keď sú takýmto spôsobom naozaj vytrestané? A sú vytrestané naozaj vo veľmi zlých časoch. Sú potrestané za to, že pomáhali vláde zvládať pandémiu covidu? Obce robili, všetky obce, mestá robili povinné vytieranie, špajchlovanie. Vyššie územné celky sa podieľali na veľkokapacitnej vakcinácii v jednotlivých krajoch, čiže boli naozaj oporou tomuto štátu, tejto krajine. Prišla vojna na Ukrajine tento rok. Kto pomáhal najviac? Najviac zasa pomáhali samosprávy. Mestá, obce, vyššie územné celky. Riešili utečencov a tých riešia ešte stále. Dávali im náhradné ubytovanie, starali sa o to, aby boli aj ošatení, aby mali čo, aby mali čo jesť. Zasa sa ten štát, tá vláda mohla spoľahnúť na tieto samosprávy. A ideme ich trestať práve v tej dobe, keď nám narastajú ceny energií, ceny vstupných komodít pri rôznych obstarávaniach, rastie nám inflácia.
A ešte ďalšia vec, ktorá nás čaká, a nielen teda mestá a obce, ale hlavne teda vyššie územné celky, že budúci rok by sme mali začať splácať pôžičky, ktoré sme si jednak zobrali na investície a jednak tie covidové pôžičky, ktoré sme mali teda od vlády, od štátu v roku 2020. Čiže to bude ďalšie zaťaženie, ktoré musia samosprávy nejakým spôsobom toto obdobie, tento, ale hlavne budúci rok a tie ďalšie roky naozaj zvládnuť.
Narastajú nám ceny, dorábajú sa dodatky k zmluvám o diela, pretože tie stavby nemôžete nechať len tak rozostavané a nedokončené, pretože tie škody by boli oveľa horšie, ak by sa tieto stavby nedokončili, ako keby sa mali podpisovať tieto dodatky k zmluvám o dielo.
Čo musíme ešte urobiť v tomto roku a hlavne do konca budúceho roku, je predsa kofinancovanie eurofondov, ktoré musíme teda minúť do konca roku 2023, inak Slovensko zasa príde o niekoľko stoviek, možno aj miliárd, miliárd eur, ktoré budeme musieť vrátiť do Bruselu. No a, samozrejme, čo sa nás dotklo veľmi v tejto dobe, je aj vrátenie niektorých dotácií, ktoré sme dostali od vlády v minulých rokoch. Nemohli byť čerpané kvôli covidu, aj kvôli covidu sa zmenil zákon, aby tieto dotácie mohli byť dočerpané do konca tohto roku.
Spýtam sa, prečo sú tie samosprávy takýmto spôsobom trestané.
Čo chcem povedať druhú vec, jedná sa o nemalé finančné prostriedky a podľa mňa ten spôsob prerokovania cez skrátené legislatívne konanie takéhoto veľkého objemu finančných prostriedkov je zarážajúce a aj ten dialóg, či už s Úniou miest Slovenska, so samosprávnymi krajmi, s SK8, so ZMOS-om, ten dialóg tu vôbec nebol. A keď sa jedná o takéto veľké zmeny, ktoré naozaj postihnú nielen osem krajov, ale tých dvetisíc, viac ako 2 900 miest a obcí, tento dialóg by mal trvať dlhšie, mali by sa dať nejaké kompenzačné opatrenia a veľa-veľa ďalších vecí. Tento spôsob prerokovania nie je správny, nebol korektný a takto v skrátenom legislatívnom konaní schváliť takýto zákon, ktorý má takýto dopad na samosprávu, či už regionálnu, ale aj miestnu, nie je korektný a je to, takto je to veľmi ťažké a podľa mňa tým pádom sa aj môžu niektoré tie samosprávy cítiť, že na jednej strane teda pomáhali pri tom covide, pri tej Ukrajine, ale na druhej strane im tie samosprávy, teda vláde nestoja za to, aby viedli aspoň ten nejaký konštruktívny dialóg.
Čo to bude znamenať pre samosprávy, pre mestá a obce a pre vyššie územné celky? Bude to znamenať to, že budú mať, a hlavne vyššie územné celky, problém zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet. Nehovorím o kapitálových výdavkoch a tak ďalej, ale bude veľký problém zostaviť bežný rozpočet, ktorý teda musí byť plusový, teda minimálne vyrovnaný, a toto bude naozaj veľký problém. Budú musieť byť obmedzené niektoré služby v rámci tých kompetencií, ktoré mestá a obce majú aj samosprávne kraje. Je pekné, že mestá a obce majú svoje miestne dane, poplatky, ktoré môžu zvyšovať, čiže tie financie, ktoré tá rodina dostane do jedného vačku, potom z druhého vačku tie finančné prostriedky musí vydať na zvýšených daniach, poplatkoch jednotlivým mestám, mestám a obciam. A keďže to majú teda dostať do rodiny, ale budú potrestaní, samozrejme, aj dôchodcovia a iné, iní, ktorí nemajú, nemajú deti vo svojej rodine, a tí budú musieť platiť tieto zvýšené miestne dane a poplatky.
Čo to urobí napríklad v rozpočte Trenčianskej župy? Tak na tento rok je ten odhad mínus 3,1 milióna eur, to, čo má teda platiť od 1. júla, a budúci rok to má byť niekde od mínus 15 až do mínus 20 miliónov eur. To je, to je naozaj, to sú strašne veľké, veľké čísla. A ten vyrovnaný bežný rozpočet bude naozaj veľký problém urobiť, pretože automaticky nám pôjdu aj mzdy hore, ďalšie veci, čo budeme robiť? Budeme znižovať počet autobusov pri mestskej autobusovej doprave? To môžeme urobiť. Znížime počet zariadení sociálnych služieb, ktoré máme. To hovorím stále o regionálnych kompetenciách.
Samozrejme, bude menej investícií, niektoré sa budú musieť stopnúť, niektoré sa budú musieť predĺžiť alebo odložiť na ďalšie roky. Ten modernizačný dlh, to je strašne veľký, niekoľko, niekoľko rokov u VÚC-iek určite od ich vzniku ten modernizačný dlh stále pretrváva, určite je to aj u miest, u miest aj u obcí, alebo čo budeme robiť? Budeme zvyšovať poplatky v školských internátoch, v školských jedálňach? Alebo budeme zvyšovať poplatky za umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb? Budeme zvyšovať cestovné pri mestskej autobusovej doprave alebo teda, aby sme vôbec prežili, budeme musieť brať úvery? By sme boli veľmi zlí hospodári, aby sme brali úver na to, aby sme mohli vôbec zostaviť, zostaviť bežný rozpočet.
Takže toto všetko bude čakať mestá a obce a vyššie územné celky. Aj tí ľudia, ktorí idú v súčasnosti kandidovať a sú tu noví, tak nevedia, čo činia, nevedia, do čoho idú, pretože toto všetko sa na nich nejakým spôsobom možno už na konci tohto roka, ale aj v tých ďalších rokoch zosype a budú musieť toto riešiť.
Ešte raz sa spýtam, neviem, čím si to teda samosprávy zaslúžili, že sú takto trestané za to, že pomohli štátu pri covide, pomohli štátu teraz pri vojnovom konflikte na Ukrajine, pomáhajú pri rôznych iných veciach, pri živelných pohromách, a takýmto spôsobom teda sú, spôsobom sú tie samosprávy, tým samosprávam takto poďakované.
Skúste tie peniaze z toho štátneho rozpočtu nájsť niekde inde.
Ministerstvo financií hovorí, že ten deficit je niekde teraz na 4,8 % HDP. Predikcia Národnej banky Slovenska hovorí niečo iné. Hovorí, že ten deficit by mal byť niekde v 3,6 %. Je to rozdiel 1,2 % HDP. Už tam podľa mňa je, sú skryté finančné prostriedky, ktoré má, ovláda, ktoré má štát teraz k dispozícii. Čiže z tohto rozdielu sa dá určite aj tento zákon, ktorý vzišiel z dielne ministerstva financií, o pomoci rodinám, dá sa aj z tohto financovať. Alebo potom zaveďte starý dobrý bankový odvod, ktorý tiež prinesie ďalšie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. A myslím si, že takto a teraz v tejto dobe trestať samosprávy nie je to dobré a určite ani pred októbrovými voľbami, ktoré budú do samosprávnych krajov a do miest a obcí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Susko Boris
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Stančík, vidíte, že tu zástupcovia opozície tu sedia aj sú prihlásení minimálne s faktickými poznámkami, takže to, čo hovoríte, že zástupcovia opozície tu nie sú, no tých, ktorých sa to týka alebo ktorí sa venujú tejto téme, tak tí tu sú, ako vidíte.
Pokiaľ hovoríte, že za 12 rokov sa neurobilo v tejto oblasti nič, áno, máte pravdu, ale za 12 rokov predchádzajúcich vlád ani nebola, nebol inštitút väzby tak nadužívaný, ako je to v ostatných dvoch rokoch. A preukazujú to nie moje slová, ale preukazujú to rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý v 17 prípadoch, alebo Najvyššieho súdu, ktorý v sede... Ústavného súdu, ktorý v 17 prípadoch konštatoval porušenie základných ľudských práv práve v súvislosti s väzobným stíhaním. Takže v tom je obrovský rozdiel.
A keď už hovoríte o tom, že za predchádzajúcich vlád sa nič v tejto oblasti neudialo, no však veď pani ministerka bola za minulej vlády štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, tak keby pociťovala v tom období takýto problém, tak asi by prišla už pred možno ôsmimi rokmi alebo štyrmi rokmi s takýmto návrhom a nie dnes. Ale dnes sa ukazuje, že naozaj tento inštitút je potrebné upraviť práve preto, že tento inštitút sa nadužíva v rámci právneho poriadku a v rámci trestného procesu. A hovorím ešte raz, to nie sú moje slová, to sú slová príslušných súdnych inštancií, ktoré konštatovali v 17 prípadoch, ešte raz opakujem, porušenie základných ľudských práv a slobôd práve v súvislosti s väzobnými stíhaniami. A to je naozaj na zamyslenie a v tejto súvislosti aj dôvod na to, aby sa upravili aj podmienky väzobného stíhania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.6.2022 13:25 - 13:40 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Kazda, veľmi poctivo som si vypočul diskusný príspevok pána Gyimesiho a potom so počúval vás. Nechcem, aby moje krátke vystúpenie pôsobilo tak, že robím advokáta a právnika pánovi Gyimesimu, on to za potreby nemá, ja to robiť nebudem. Nemám taký pocit, že pán poslanec Gyimesi rozprával z cesty. Dlhodobo sa tejto téme venuje, áno, je to váš koaličný poslanec. Je to váš kolega, pán Kazda, žiadny opozičný poslanec, len trocha sa mu nepáči, že udrel klinec po hlavičke a je z vašich radov. Áno. Čo je na tom nepochopiteľné, keď Slovnaft komunikoval, že potrebuje trojročnú výnimku, vybavili ste osemmesačnú výnimku. Kto to má v svojom rezorte riešiť? Minister hospodárstva. Čo je na tom nepochopiteľné, že budú zvyšované ceny ropných produktov, že budú zvyšované ceny benzínu, benzínu, nafty, pôjde energia hore, teplo hore, čo je na tom nepochopiteľné. Čo je na tom nepochopiteľné, že ľudia to nebudú mať z čoho zaplatiť, pán Kazda. Čo je na tom nepochopiteľné, že sa ľuďom veľmi strpčí život v jeseni a hlavne v zime. Uvedomme si, čo všetko sa bude diať ďalej. Nazvali ste pána Gyimesiho lobistom. Nemám pocit, že by bol lobista, mám pocit, že konečne sa bil za ľudí a bil sa aj za firmu, ktorá rozpráva, že s tým, že ste vy nevyjednali a mali ste vyjednať, jej nastanú ohromné problémy. To sú proste fakty, to je proste tak. Pán Gyimesi nie je opozičný poslanec, pán Gyimesi je váš koaličný partner. A ešte jedna vec ma zaujala, keď ste rozprávali o poslaneckej cti, a tá výzva, no možno keby sme žili v stredoveku, tak by sme urobili sekundantov, my vo SMER-e, keby ste ho vyzvali na meče, ale rozprávať o poslaneckej cti potom čo vládni ministri vystrájajú, čo si odkazujete cez médiá, to je veľmi pritiahnuté za vlasy a vo vzťahu práve k tomu, čo povedal pán Gyimesi v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

17.6.2022 12:40 - 12:55 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za faktickú poznámku, pán Kočiš. Určite sa s vami aj ja stotožňujem vo vašom názore a presne ste to pomenovali. Mňa sa ešte aj ľudia na východe pýtajú, že keď si zazmluvnia plyn na štyri roky, či dostanú znovu aj garantovanú cenu tých 20 %. Lebo tí, čo si vraj nezazmluvnia dostanú 40 plus 12 to je 52. A možno som, možno som ten príklad s Humenným preto dala, lebo keď si to spočítam, tak veľkopodnikateľ, ktorému, ktorého členom je aj práve tento teplár z Humenného, vlastnil pána Lipšica, tak dal 53 % cenu tepla a bude ju opakovať každý rok a pán Sulík tu nám rozprával 40 plus 12 je 52. Normálne to je ako úplne jak cez kopirák, tak neviem, či sa spolu niekde radia alebo niekde chodia tí podnikatelia a tí oligarchovia, ale kto zaručí občanom Slovenka, škoda, že tu pán Sulík nie je, ak sa upíšu na štyri roky, že budú odoberať plyn, že tá cena bude 40 %. Z čoho 40 %? Bude tam záväzne a fixne uvedená cena plynu? No určite nebude. Veď to nikto nevie dneska, čo bude platiť. Čiže mne to tak pripadá, že naženieme opäť ľudí na to, že ľudia pozor, nie na rok si dáte plyn, dáte si na štyri. Na štyri roky sa upíšete a potom budete musieť tie fixy platiť pravidelne, či, či, či tá cena vám bude vyhovovať alebo vám nebude vyhovovať. Veď to sú také oblbovačky, čo táto vláda tu robí.
To sú také oblbovačky na národ, že ja naozaj hovorím, tak ich sociálne tých ľudí ponižujete, tých starých ľudí. Veď oni nebudú schopní sa dožiť staroby. Chudáci sa tešili, tí seniori, že celý život pracovali, že ako si užijú dôchodok a oni si ho neužijú. Lebo na môj dušu buď zamrznú, alebo zomrú od hladu, alebo ja neviem čo. A vy stále, že to Igorko, keď Igorko nie, tak Edko a hráte sa tam jak na piesku a bijete sa tam s lopatkami po hlave a všetkým nám tu vyprávate, čo ten jedol, čo nejedol a máte také tlačovky, že to je hanba. Bez toho, aby ste ľuďom predložili na stôl, vážení občania, toto vás čaká, ako v Rakúsku, toto vám pomôžeme, za toto vám zaplatíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2022 12:25 - 12:40 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Chcem sa spýtať, či aj pán Sulík je ospravedlnený, lebo ho tu nevidím. Vidíme, že v poslednej dobe je to taká móda, že ak chce zákonodarca, poslanec zvolený ľuďom, rozprávať s ministrom, ktorého volili poslanci, tak ten tu musí byť prítomný, ale pán minister, ku ktorému chcete rozprávať prítomný byť nemusí. Fajn. Aj keď som mala naňho nejaké otázky. Ináč si myslím, kolegyňa s vami nerozpráva, dajte si faktickú. Ináč si myslím, že trošku dobrá taktika, lebo bolo povedané, že bude rokovať v stredu a dneska vlastne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, nebolo povedané. Bolo rozhodnuté, že sa bude rokovať po prerokovaní správ. Tak to chcem uviesť na správnu mieru. Možno došlo k nejakému šumu. Ideme podľa dohody. Nech sa páči.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Nebolo. Dobre. Tak sa potom ospravedlňujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnes predovšetkým vážený pán minister, ktorý nie ste prítomný, vy mi dáte určite za pravdu, že sa osobne poznáme z politického života už veľmi dlho. Zažila som vás aj ako predsedu parlamentu, kedy vašou snahou bola spravodlivosť a zlepšenie práce tejto inštitúcie. Rovnako roky sme spolu sedeli ako kolegovia v parlamente. A raz ste mi ako vtedajšej primátorke mesta Humenné povedali, že som najväčšou pravičiarkou na východe. Pretože mesto Humenné má veľmi silný rozpočet, tak ste konštatovali. Vtedy som vám odpovedala, že rozhodnutia primátora nie sú nikdy pravicové, ani ľavicové, sú len správne alebo nesprávne. Môžeme mať vzájomne ľudské sympatie a osobne niektoré vaše postoje aj hodnotím kladne. Ale dnes tu stojím, pán minister, aby som posúdila vaše pôsobenie na pozícii ministra hospodárstva v tomto volebnom období.
Ako minister sa v poslednej dobe chováte veľmi nevyvážene, nezodpovedne a ustráchane. Neriadite sa tým, aby vaše rozhodnutia prispievali k prosperite štátu a v prospech občanov, ale tým, aby ste prosperovali vy a vaša strana a nestratili svoju politickú pozíciu. Takto sa však správajú aj všetci vaši koaliční partneri, a pomaly ale isto tým dláždite Slovensku cestu do pekla. Toho si je v súčasnosti vedomá prevažná väčšina občanov, keď počúvajú vaše hádky pri riešení akéhokoľvek viac či menej vážneho problému, ktorý sa týka nášho štátu a života občanov. Ak vznikne akýkoľvek problém, nepríde žiadna odpoveď, ale stále tá istá detská hra. To nie ja, to Riško. To nie ja, to Igorko. To nie ja, to Edko. Od lídrov, ktorí nám vládnu a vedú túto republiku sa očakáva aspoň mentálna výbava, že aj keď sa dokážu v rámci rokovania pobiť a pohádať, v závere z toho vždy vyplynie spoločné riešenie. Doposiaľ to tak vždy na Slovensku bolo.
Na tlačovkách dookola počúvame, že vy by ste aj niečo urobili, ale ľuďom nemôžte nič dať, lebo na vine je vždy ten druhý koaličný partner. Robením tohto marketingu si robíte z ľudí výsmech a cielene ich sociálne ponižujete a vyprázdňujete im peňaženky. Lebo či je krajší Riško, Igorko alebo Edko, ľudia z toho absolútne nič nemajú. Len infláciu a prievan v peňaženke. Najnovšie aj prievan v nádrži, ktorý zrejme potrvá dlho, keďže vy, ako minister hospodárstva, prejavujete abnormálnu pasivitu pri predkladaní návrhov na zmiernenie dopad obrovského zdražovania energií.
Pán minister, stali ste sa slabochom. Lebo ste sa začali báť svojich koaličných partnerov. A poďme niekde na začiatok, kedy ja vnímam, kedy ste sa prvýkrát veľmi zľakli sponzorov a mecenášov vášho koaličného partnera, aj keď ste s tým od začiatku bojovali. O mne je známe, že vždy hovorím veci, ktoré sa udiali a sú neodškriepiteľné. Prejdem do regiónu, a to preto že s pánom ministrom sme si povedali, preto som nešťastná, že tu nie je, že si niektoré veci vyrozprávame, ktoré kričal o mne v Markíze bez mojej prítomnosti, ktoré kričal tuná v parlamente. Ale k tomu prejdem. Povedala som, že sa zľakol sponzorov a mecenášov svojho koaličného partnera. Keď ste nastúpili na post ministra, pán Sulík, a to si určite pamätáte, konala sa pred bránami Úradu vlády a parlamentu obrovská demonštrácia zamestnancov nadnárodnej spoločnosti Nexis, ktorá sídli v Humennom, a jediným dodávateľom energií je firma Chemes. Vtedy som vám za váš postoj poďakovala, pán minister, a ocenila som vaše rázne začiatočné kroky, lebo hrozilo, že 600 zamestnancov tejto firmy na východe Slovenska skončí na dlažbe. Konštatovali ste, že firma Chemes si účtuje likvidačné ceny energií, čo likviduje ďalšie podniky v priemyselnom parku Chemes. Pán podnikateľ Molnár stojaci za Chemesom vám vtedy odkázal, lebo ste mu povedali pravdu, že ste nedôveryhodný a nemôžete ísť do Humenného vyjednávať za vládu ohľadom dohody týchto firiem. Namiesto vás sa do Humenného vydal pán Kremský z OĽANO. Prečo? Nuž Dávid Molnár je jedným z významných sponzorov Daniela Lipšica a strany OĽaNO-NOVA. A o čom vám predkladám publikovaný dôkaz z Hospodárskych novín. Keďže tu nie ste, nemôžem vám ho dať, ale vám ho doručím. Pán minister, prečo som začala práve týmto? Lebo ja som osem rokov bojovala a tlačila tohto oligarchu do úzadia, aby sa nezvyšovali ceny tepla v meste. Dovolil si ich zvýšiť maximálne o 2 - 3 %. Pri mne sa nikdy problémy Humenného ohľadom tepla nedostali pred brány parlamentu a vláda, až za vlády nástupom nového primátora, ktorého ste podporovali s celou pravicou s Denníkom N, Slušným Slovenskom a hlavne oligarchami sa problémy dostávali až do Bratislavy. To už nehovorím, že rovno na váš stôl, pán minister. Takéto regionálne problémy som vždy vedela poriešiť. Ale tentokrát ste to zatiahli aj s pánom Šudíkom až na pôdu parlamentu.
Pre pripomenutie. V Humennom, kde už štyri roky nie som primátorkou poslanci OĽANO a pravicový primátor odsúhlasili 15-ročnú zmluvu na monopolnú dodávku tepla. Firma okamžite po podpise zmluvy zdvihla obyvateľom na východe cenu tepla o 53 %, vážení. O 53 %. To pán Sulík teraz nedvíhate ani plyn, lebo ide ho dvihnúť o 40. Takúto zmluvu, o mne bolo verejne známe, na ožobráčenie Humenčanov, by som nepodpísala. Preto došlo k spojeniu celej pravice v komunálnych voľbách v roku 2018. Dnes už aj váš okresný predseda SaS si uznal chybu a v nasledujúcich komunálnych voľbách dokonca nechce podporiť terajšie primátora Merička, ktorý túto zmluvu podpísal. Aby toho nebolo málo, zbabelí poslanci mesta Humenné odsúhlasili úver, pretože idú komunálne voľby, vo výške 3 milióny eur, aby zaplatili za občanov časť enormného navýšenia ceny tepla na tento rok. Tieto peniaze presunú podnikateľovi na účet a úver bude, a úver budú splácať všetci občania, aj tí, ktorí vôbec nepoberajú teplo z centrálneho zdroja, lebo žijú v domoch, čo je diskriminačné, a spôsob schválenia čerpania úveru považujú viacerí právne vzdelaní ľudia za subvenčný podvod. Na to by som chcela hneď vo svojej rozprave, pán minister, upozorniť aj vás, aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, aby konal.
Pán Sulík, teraz sa vrátim k tomu, ako pán Šudík a vy ste priniesli tento problém na pôdu parlamentu, aby ste sa zbavili politickej zodpovednosti, ste nehanebne klamali a osočili ste mňa ako osobu a stranu SMER, pretože vy všetci nič neriešite a myslíte si, že prezentáciou klamstiev na pôde parlamentu a v Markíze oklamete ľudí.
Mimochodom pán Šudík, ktorý ako poslanec v Humennom podporil nevýhodnú pätnásťročnú zmluvu mesta Humenné s firmou Chemes už nevie, čo má zo strachu robiť, tak tu začal vykrikovať na hodine otázok, aby štát odkúpil firmu Chemes, aby sa vyhovoril na vás ako na ministra, že vy to nechcete, a tak sa vyhol tomu, že ho niekto v Humennom zrejme už prefacká. Keď položil túto otázku na hodine otázok pánu Krajniakovi a vám, minister Krajniak odpovedal pravdivo a choval sa ako minister, zatiaľ čo vaša odpoveď bola ustráchaná, klamlivá a detská.
Čo povedal minister Krajniak, citujem: „Problém vidím v tom, že dodávateľom tepla pre občanov Humenného je Humenská energetická spoločnosť, ktorá patrí mestu. Neviem si predstaviť, ako by štát vedel vstúpiť do zmluvných vzťahov tejto dcérskej firmy, mestskej a súkromného dodávateľa tepla."
Na tú istú otázku ste vy, pán Sulík, odpovedali takto, opäť citujem: „Za posledných veľa-veľa rokov,", pán Sulík, vy ani neviete, koľko rokov som bola primátorka, "čo vám vládla pani Vaľová, ktorú si občania pravidelne volili,", neviem, či ma volili každý rok, lebo ja som bola len dve volebné obdobia, čiže nemáte ani elementárnu znalosť o tom, čo sa niekde deje, "veď tie tepelné rozvody sú v katastrofálnom stave". Odpoveď hodná tak poslanca Šudíka, nie ministra hospodárstva Sulíka. Viem, pán Šudík za vami behal po chodbách pred vaším prvým odvolávaním a určite vám hrozil, že zahlasuje za vaše odvolávanie, ak tú smeráčku Vaľovú a SMER neobviníte zo špinavých biznisov, ktoré, bohužiaľ, robí terajšie vedenie mesta.
Pán Sulík, a vy ste sa zľakli. Čoho ste sa viacej báli? Šudíka alebo sponzora pána Molnára, ktorý sponzoroval Daniela Lipšica a zoskupenie OĽANO-NOVA? A potom ste ako bez zmyslov vykrikoval v relácii Markíza úplne od témy, že v Humennom za zvýšenie ceny tepla môže Jana Vaľová a SMER a ekonomicky som zničila mesto. V relácii som vôbec nebola prítomná. Diskutoval ste s Petrom Pellegrinim, nemohla som sa ohradiť a nikto na to vôbec nemohol odpovedať. Preto aj dnešná moja, môj príspevok na pôde parlamentu. Verím, že 60-tisíc občanov, aspoň niektorí z nich v okrese Humenné, poznajú pravdu.
Tak, pán minister, ak ste ekonóm, vysvetlite mi, prosím, po mojom skončení vo funkcii primátorky v decembri 2018 sa niektorí poslanci, medzi nimi aj pán Šudík, škoda, že tu nie je, mediálne chválili, že začínajú svoje pôsobenie v Humennom s historicky najvyšším rozpočtom. To je jasné, keďže začali s prebytkom môjho hospodárenia z roku 2018 a daný článok vypustili do obehu vo februári 2019, kedy som im v mestskej kase nechala hotovostný prebytok šesť miliónov. Všetci vaši pravicoví spojenci v roku 2019 si navýšili poslanecké odmeny o 117 %, vážení kolegovia! A vy chcete, aby vás ľudia v regióne akceptovali? Vy chcete, aby vás volili? Viete, kolegovia z SaS, koľko máte poslancov v mestskom zastupiteľstve? Nemusíte sa báť, že oni to odsúhlasili. Nula, vážení, nula, lebo odkedy je mesto Humenné Humenným, SaS má nula poslancov, lebo nikdy nikoho z vás nezvolia.
Ako je možné, že mesto Snina, ktoré má väčšie katastrálne, väčšie katastrálne územie, mohlo potrubie vymeniť za milión dvestotisíc a vaši kolegovia, čo mi vyčítate, pán minister, nedokázali, nedokázali proste toto urobiť za šesť miliónov.
Pán minister, dám vám ešte dôkazy, ale to potom neskôr, ako som navýšila za posledné roky o osem miliónov eur majetok a všetko sú to už veci zo záverečného účtu, ktorý už dal váš primátor.
Pán minister, budem hlasovať za vaše odvolanie, pretože nedokážete pre ľudí presadiť veci, o ktorých sám viete, že by boli pre Slovensko a jej obyvateľov prospešné. Klamete, osočuje politicky opozíciu a neriešite problémy. Vašim klamstvám a vašej vlastnej politike, ktorú si robíte len sám pre seba, pre to, aby ste mali percentá, pre to, aby ste, vy neriešite ľudí, problém, vy neriešite problémy ľudí, ale riešite sám svoje percentá. Miesto toho, aby ste ľuďom rázne pomohli, politikárčite a kašlete na to, ako budú ľudia žiť, a už nehovorím o tom, že dávate ľuďom odporúčania ako minister hospodárstva nie to, aby ste im zachovali ich skutočné životné štandardy, lebo dneska svietiť a kúriť je normálny štandard. Ja som včera mala telefonáty, kde mi ľudia volali, že či je to normálne, že cena plynu pôjde hore o 40 % plus 12 % inflácia každý rok. Pán minister to tu včera normálne rozprával, ako keby ľuďom priniesol, ja neviem, nejaký tu dar, že, vážení ľudia, normálne ak sa prihlásite, dvadsať percent, ak sa neprihlásite štyridsať. Musíte sa na štyri roky zaviazať SPP. Normálne nám to tu rozprával ako nejaký dar. A mne včera ľudia volili úplne, totálne zhrození, totálne zhrození, že čo to má znamenať, skadiaľ tí na východe Slovenska ľudia na to zoberú finančné prostriedky, keď v Humennom im váš mecenáš, ktorý sponzoroval OĽANO-NOVA a Lipšica, zdvihol teplo o 53 %. Viete si to predstaviť? A o 40 % im pôjde hore plyn? Viete si to predstaviť? A neviem koľko tam, 20 % elektrina? A tí ľudia majú reálne nejakých 400 euro dôchodky? Ja si toto neviem predstaviť. Normálne ste s tým úplne spokojní, ste s tým stotožnení, že ako je to vynikajúce v tomto štáte. Takže naozaj prehlbujete a sociálne ponižujete ľudí a už nehovorím o pánovi Kremskom, to bol tiež vyjednávateľ obrovský v Humennom, ktorý povie, že starý človek sa má vysťahovať, ak nevládze platiť teplo.
Vážení, viete čo je pre seniora, vy ste absolútne, absolútne nemáte sociálne cítenie a sociálne emócie. Viete, čo je pre seniora, ktorý má 70 - 80 rokov, a vy ho zrazu, a on funguje, žije, a vy ho zrazu vytrhnete zo svojho prostredia, veď on si celý život staval dom, žije v prostredí a jeho držia vlastne jeho rodina, jeho kamaráti, kamarátky alebo keď to je žena, tak kamarátky, ktorí k nemu chodia na návštevu a ktorí mu pomáhajú. Jeho drží tá komunita. A vy zrazu poviete, však keď nevládzeš platiť, predaj a choď dakde inde. Nejde o to, či bude v jednoizbovom byte, lebo seniori sa uskromnia, ale ide o to, že ten človek stratí úplne sociálny kontakt. On ho úplne stratí a tak pomaly zomiera.
Neviem, či, možno toto je nejakým zámerom, ale, prosím vás pekne, prestaňte sa vyhovárať, lebo sa vyhovárate na vojnu, na všetko možné, pozrime sa do okolitých štátov. Stačí iba okopírovať veci z okolitých štátov. No, aby som zacitovala pána Sulíka, lebo poviem vám, že vystúpenie som mala napísané, len som si ho nechala a nestihla som ísť na kanceláriu, tak budem z hlavy, tak ak by som sa v citácii pomýlila, ale verím, že nie. Pán Sulík takisto dal takú jednu dobrú radu, že on, keď syn nezhasne žiarovku, treba zhasínať žiarovky. Pani Remišová dala, že treba si dať 16 stupňov, pán Kremský dal, že sa treba vysťahovať, tak to akože aby občania všetko vedeli, ak nevládzete platiť. A pán Sulík povedal, že on ukáže vztýčený prst na svojho syna, treba vypínať žiarovky. Ja chápem že a myslím si, že aj bez toho, keď plyn a elektrina toľko stáli, tak ľudia šetrili, ľudia vypínali žiarovky. A prosím vás pekne, prestaňte ľudí nútiť, aby sa sťahovali, prestaňte ich sociálne ponižovať. A jednu radu pánu Sulíkovi dám. Zachovajte občanom normálne štandardy života, lebo kúrenie a svietenie je normálny štandard života, úplne normálny, a ja mu dám jednu radu, ktorú som mu povedala na začiatku, keď mi povedal, tuná sedel, tuná sedel, myslím, že v druhej alebo tu tuná vpredu, keď sme sa o tom bavili a povedal mi, že som najväčšia pravičiaka ako primátorka, že mam najviac peňazí. A ja som povedala, že ja nie som pravičiaka, že rozhodnutia sú len dobré alebo zlé.
Vážení kolegovia, prestaňte sa v tej koalícii hádať, či Edko, či, či Jurko, či ktokoľvek a už konečne predstúpte pred národ a národ posúdi, či vaše rozhodnutia sú dobré alebo zlé. Ale naozaj neexistujú pravicové a ľavicové. Existujú len dobré a zlé. A prosím vás pekne, nechajte tých ľudí žiť, pomôžte im. Od toho sme my zákonodarcovia, od toho sa ľudia daňami skladajú na naše platy a my sme povinný robiť tak, aby títo ľudia mohli slušne v tejto republike žiť.
A prepáčte ešte mám čas, ma napadla jedna veta. Ako povedala pani prezidentka: fakt sa k tomu blížime, aby sa ľudia nebáli báť, fakt sa k tomu blížime, aby sa ľudia nemali báť zomierať v tomto štáte? Vy fakt, ako keď sa pomýlite, tak poviete také veci, že normálne zistíme, že, že sú pravdivé. A ja poviem, že mažete ľuďom facebooky, mažete, mažete správy, robíte cenzúru. Viete prečo? Lebo vy tvrdíte, že sú tu hoaxy. A viete aký je rozdiel, ľudia si už robia srandy, medzi hoaxom a pravdou? Jeden mesiac.
Tak ja vás ešte raz prosím, prestaňte sa hádať v koalícii za všetkých občanov a ľuďom nechajte normálny život, normálne štandardy, aby mohli kúriť a svietiť. A pán Sulík, rozhodnutia nie sú pravicové a ľavicové. Nehrajme sa na pravicu a na ľavicu. Sú len dobré alebo zlé pre občanov Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2022 18:09 - 18:24 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Juraj, pán podpredseda Blanár, máš úplnú pravdu. Je to škandál, že ani vlastní sulíkoví poslanci sa nevedia postaviť za ten kec pult a obhajovať vlastného šéfa. Toto je nevídané. To je, mne je normálne toho Richarda Sulíka ľúto. Tak poslanec Gyimesi mu povie, že je lenivý diletant, Matovič ho obviní, že je zlodej, že je podvodník a tu sa jeho vlastní ľudia nedokážu zastať ho za tým kec pultom. Pán Sulík, robte niečo s tou svojou stranou. To nejde len tak, že párty, párty, párty. Však niečo musíte aj robiť. Takýmto spôsobom sa necháte opľúvať? Ani Juro Blanár, ani ja, ani Robert Fico, nikto vám tak nenadával ako to robí Igor Matovič alebo pán Gyimesi a ďalší predstavitelia OĽANO. A vy to necháte len tak?
Viete, kľúčový problém, ktorý pomenoval Juraj Blanár, je nielen na Slovensku, aj v celej Európe, že za prvé, ak chcete zvládnuť túto inflačnú krízu, musíte mať pevnú a stabilnú vládu, ktorá myslí na ľudí. To je základ. Ako to je v Maďarsku, kde tá vláda dokázala zastropovať ceny benzínu, pretože myslí na svojich občanov. Na rozdiel od nich ste vy nerobili nič, len tu predvádzate neustále hádky medzi sebou. Heger, Matovič, Sulík dokola sa hádate, jeden po druhom štekáte. Toto nie je budúcnosť, toto nemôže priniesť riešenia.
A druhá vec, ktorú jasne pomenoval, sankcie neprinášajú nič, žiadne riešenie, iba nám ubližujú. Oni dokonca neubližujú iba Slovákom, lebo tu neuveriteľne rastú ceny pohonných hmôt, ceny potravín, ceny hypoték, všetkého, lebo tá inflácia je tak roztočená kvôli sankciám voči Rusku, že to je neudržateľné. Oni dokonca sú ochotní spôsobiť ešte aj hladomor vo svete. Lebo vieme, že obilie je vyvážené predovšetkým Ukrajinou a Ruskom. Oni zamínovali ukrajinské prístavy, samotní Ukrajincami, a zakázali Rusom vyvážať. Čiže teraz, Afrika, kľakne, bude tu hladomor, a oni si budú tlieskať ako vraj ubližujú Putinovi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2022 18:09 - 18:24 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda Blanár, ja by som ťa doplnil v súvislosti tvojho vystúpenia, čo si rozprával a hovoril o tom, kde nám dnes minister hospodárstva sa snažil nabudiť dojem toho, ako tí, čo budú chcieť podpísať s SPP, budú mať fantasticky zníženú cenu plynu. Ja by som na vysvetlenie hlavne kolegom, ktorí to nepochopili, lebo tomu nerozumejú, čo je logicky, lebo je to ťažká téma, tak pán minister nám tu predstavil to, že ten kto podpíše do roku 2026, tak prvý rok má 20 % navyše plus inflácia a ďalšie roky bude inflácia.
Dámy a páni, my sa bavíme len o SPP. My sa bavíme o maloobchode. To by som možno chcel zodpovedať aj túto otázku od pána ministra. My sa nebavíme o priemysle, ktorý tvorí až 50 % spotreby. Tento priemysel to nakupuje na burze. A táto cena momentálne je trikrát násobne drahšia v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Ďalej je skutočnosť reálna tá, že SPP tvorí len 60 % slovenského trhu, ktorý zásobuje. To znamená, máme tu 40 % iných spoločností, ktoré, kde tieto zmluvy nie sú. A otázne je, ako som už povedal aj v predchádzajúcom výstupe, že nikto túto zmluvu nevidel, ani ju vidieť nebude, lebo je tam obchodné tajomstvo. Takže keď si toto v skutočnosti spriemerujeme a pozrieme sa na to, že 50 % priemyslu bude mať 3, 4, niekoľkonásobne, možno budúci rok ešte aj viacej, zvýšené ceny plynu, tak to všetko sa odzrkadlí v službách, v poskytovaní všetkého, aj tovarov, ktoré sú vyrábané v našich fabrikách, ktoré budú mať neskutočne niekoľkonásobne až 300, 400-percentne zvýšené ceny plynu.
Ja môžem povedať, potravinári, pekári, mliekari, toto všetko pôjde brutálne hore.
Skryt prepis
 

16.6.2022 17:39 - 17:54 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, mal som pripravené vystúpenie, ale som ho upravil, pretože bolo už veľa povedaného, a chcem sa pozrieť na to aj trošku očami toho, čo bolo počuté, a poukázať na to, čo bolo povedané.
Dámy a páni, je úplne jasné a zrejmé, že to, čo predviedla vládna koalícia v Bruseli pri rokovaní šiesteho balíčka sankcií voči Ruskej federácii, nemá nič spoločné so zodpovedným obhajovaním národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky, ale je to, bohužiaľ, predstieranie toho, že niečo rokovali, ale pritom sú v hlbokej vnútornej kríze, ktorú, bohužiaľ, musia zaplatiť občania Slovenskej republiky. To znamená, občania Slovenskej republiky nebudú platiť len to, že oni nie sú schopní obhajovať národnoštátne záujmy, ale budú musieť zaplatiť, samozrejme, všetky tie dopady, ktoré mohli odrážať tým, že by pracovali tak ako majú, aj dopady z vojny, ktorá je na Ukrajine, a to ešte nebudem hovoriť aj dopady, ktoré sa týkali COVID-u, pretože to akosi tu zaniklo, pretože tá pomoc bola naozaj veľmi chabá, a mnohí by vám vedeli o tom porozprávať veľmi veľa.
No ale, čo sme sa dozvedeli z vystúpenia pána ministra Sulíka. Tak budem citovať, on hovoril: že všetko bolo s Eduardom Hegerom odkomunikované a ja súhlasím so všetkým tým, čo vyrokoval Eduard Heger. Tak to je zaujímavé, čo sa stalo v prerode pána ministra Sulíka, keď on predtým tvrdil, že presviedčal premiéra Hegera, aby predĺžil osemmesačnú výnimku pre vývoz ropných produktov z Ruskej federácie a pritom on sám navrhoval trojročné prechodné obdobie. Dámy a páni, to fakt si pán minister myslí, že ľudia nemajú pamäť, to čo sa povedalo. To, že médiá sú k nim zhovievaví a že toto nedokážu rozobrať a poukázať na to, to už sme si zvykli. Ale nehnevajte sa, ľudia majú predsa zdravý úsudok. Ak minister najskôr povie, že trvá na trojročnom prechodnom období, potom presviedčal premiéra Hegera, ešte zverejňoval esemesky, to teda, to som ešte nevidel, aby na svoju obhajobu zverejňoval esemesky, textovky so svojím predsedom vlády, aby ukázal, že on mal pravdu, ale predseda vlády nemal pravdu, ja sa k tomu ešte dostanem. A on sa tu tvári, že v podstate so všetkým súhlasí a je to perfektné ako to vyrokoval. Ale pritom presviedčal, presviedčal premiéra Hegera, aby predĺžil túto osemmesačnú výnimku.
No a dokonca ešte skonštatoval: a on mi odpísal, že už v tom konať nebude, ale že to nech si vyrokujú Česi a Maďari. No a čo predviedol pán predseda vlády alebo hovorca vlády, musím to tak povedať, lebo tak to vyzerá, Heger, že on dokonca pozval Orbána na bilaterálne rokovanie v Bruseli, kde ho chcel dostať na palubu všetkých ostatných členov Európskej únie, pretože jediný Orbán bol proti tomuto balíčku sankčnému, lebo chcem obhajovať záujmy svojej krajiny. Čiže inými slovami, on sa tváril ako keby on presviedčal Orbána, že poď ku nám a netrvaj na tých podmienkach nejakých trojročných odkladoch, lebo ináč to bude zlé a ja som jediný záchranca. Výsledok bol taký, že Orbánovi ani nestálo za to, aby potom ako to komunikoval Heger v Bruseli, aby sa k tomu nejako vyjadril, lebo myslel si o tom svoje. To je práve tá reality šou, ktorú tu ponúkajú ľuďom, že sa tvári ako, že on chcel Orbána dostať na palubu, ale paradoxne, že tým, že by ho dostal Orbána na palubu, tak by ešte viacej poškodil Európskej únii. To nehovoriac o tom už ako poškodil.
No ale aká bola reakcia, lebo tu sa tvári aj pán Heger po prečítaní stanoviska vlády, ale aj pán Sulík, že v podstate všetko je v poriadku, nič sa nestalo, ale pán Heger niečo povedal takisto. Pán Heger povedal: „Výnimku som mohol vyrokovať aj na 50 rokov, stojím si za tým, že to, čo som dohodol pre Slovensko je lepší návrh", zareagoval podvečer na Sulíka premiér Heger. „Máme časovo neobmedzenú výnimku na dovoz ruskej ropy. Tú budeme dovážať dovtedy, dokedy budeme potrebovať. Pôvodný návrh hovoril o troch rokoch, Sulíkovo tvrdenie, že som nechcel vyrokovať dlhšiu výnimku ako osem mesiacov, tvrdenia sú zavádzajúce a nepravdivé.", pokračoval Heger.
Tak to je krásne. Tuto už je idylka, ale tuto premiér Heger hovorí, že Sulík zavádzal a bez mihnutia brvou príde a prečíta stanovisko vlády, že všetko je v poriadku. A počúvajte, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kto teda je vinný za to všetko, čo sa tu stalo. No, v podstate všetko čo sa tu deje, tak je to isté, čo sa deje aj v krajinách iných v Európskej únii. To znamená to, že Poliaci pomáhali ľuďom, či už pri znižovaní DPH-čky na potraviny, ale aj na pohonné hmoty, to treba pripomenúť, lebo to tu akosi zaniklo, a turistika nákupu pohonných hmôt v pohraničných oblastiach Slovenska bola enormná a len zarábali poľské firmy, a potom ešte povedal, že však regulátor prijal dostatočné opatrenia a v podstate, akože všetko je vyriešené. Opatrenia také, že ceny narastajú ďalej. Ceny pohonných hmôt narastajú ďalej, no a pán Sulík tu povedal ešte, a to je tiež k tomu ohromnému pochopeniu ako si tu dnes navzájom vyjadrili to, že v podstate ešte by to bolo lepšie, keby bol vymenovaný predseda Protimonopolného úradu, lebo on by prišiel a by buchol po stole a všetko by vyriešil, ale iba ten zlý Matovič a ostatní všetci jednoducho sú proti nemu, chudáčikovi pánovi Sulíkovi, a oni ho nevymenovali, a preto sú oni vinní.
No tak to je neuveriteľné, napriek tomu sa tu postavia a povedia, že všetko je absolútne v poriadku a že to, čo sa vykomunikovalo, tak on s tým so všetkým súhlasí. Ale potom sa postaví Matovič ako vždy, na Sulíka povedal, že je zodpovedný za 4-tisíc úmrtí počas COVID-u, nič sa nedeje, a potom sa postaví a povie, že dokonca pán Sulík je zodpovedný za 4 miliardy, dámy a páni. Keď jeden minister, citujem: „spôsobí škodu 4 miliardy eur, je to určite na zváženie, aby odišiel", veď to nehovoríme my, ale vy sa tvárite ako keby sa nič nedialo. Áno, tvárite sa, ako keby sa nič nedialo, pretože ste tak vnútorne rozvrátení, že už neviete nič iné ponúknuť ľuďom len túto reality šou, ktorá tu je. Ale tragickú reality šou. A z tohoto všetkého sa majú ľudia najesť a hlavne budú mať nižšie ceny pohonných hmôt, čo je perfektné.
No a pán Eduard Heger vo svojom odôvodnení, kde obišiel všetky tieto výčitky voči pánovi Sulíkovi, ktoré som citoval, ešte povedal: pán Fico sa tu snaží už dva roky o rozvrat Slovenskej republiky, čo je len dôkazom toho, že pán Heger nie je reálne predsedom vlády, lebo on si nevšimol, že táto vláda za dva roky rozvrátila Slovensko. A nám dáva len akúsi veľkú silu, lebo zdá sa ako keby opozícia tu mala najväčšiu silu na Slovensku. A vláda je tá chuderka, ktorá len s opozíciou bojuje a nedokáže nič urobiť, lebo oni nemajú v rukách nič, nemajú ministerstvá, ba dokonca by chceli od nás ministerstvo opozície, ako voľakedy žiadala v jednej diskusnej relácii pani Remišová. To je úsmevné.
Čiže, dámy a páni, z tohto pohľadu je až tragické, ak toto pozorujú občania Slovenskej republiky, ako všetko je v poriadku, ako všetko je zariadené a napriek tomu ceny pohonných hmôt stúpajú a všetko je vyriešené.
Ale ľudia majú pamäť, ľudia si všímajú čo ste povedali, a darmo budete im teraz predstierať, že všetko je v poriadku. Ono to jednoducho tak nie je a potvrdzujú to aj svedectvá vašich koaličných poslancov. Pretože ak niektorí z poslancov koalície dokáže povedať to, že jeden z vašich ministrov je lenivý a spôsobil tu škodu a vy sa tvárite že všetko je v poriadku, ba dokonca koaliční poslanci to premosťujete tým, že za všetko je vinná len opozícia, ale toto akosi ani nie ste schopní okomentovať a preto sa ani nečudujem, že nikto z vás z koaličných poslancov sa neprihlásil písomne do rozpravy, ba dokonca pán Kazda to ešte vyčítal, že my sme dali niekoho do rozpravy. No tak pán Kazda, prečo ste sa vy neprihlásili za váš poslanecký klub a neišli ste obhajovať pána ministra. Veď my by sme vám tie kolónky tam ešte rozšírili a dali by sme vám aj za bývalých kolegov Za ľudí, ktorí pre vás prešli, tak urobili by sme výnimku, ešte aj oni by mohli vystúpiť pol roka, teda pol roka, pol hodiny. Bez akýchkoľvek problémov my by sme to urobili, ale vy ste o tom ani nemali záujem, pretože viete, že je to neobhájiteľné. A jediný, ktorý tu mohol predstúpiť je pán minister, ktorý tu predniesol tú svoju verziu, ktorej vy, samozrejme, veríte. Ale neveria vám všetci, dokonca ani vaši koaliční partneri.
Dámy a páni, aj vaša poslankyňa, pardon, vaša podpredsedníčka vlády koaličná Veronika Remišová Sulíkovi vyčíta, že vodí celebrity multimilionárov z Nemecka po celom Slovensku, zatiaľ čo normálni ľudia nemajú z čoho zaplatiť účty. Tak mi vysvetlite, že či toto je teda potvrdením toho, že Richard Sulík je super minister, alebo je to výčitka, ktorú samozrejme zaobalila veľmi umne, že jednoducho tu nič nerieši a že ľudia z toho, že on nič nerieši a snaží sa tu vodiť po Slovensku multimilionárov, čo by mohol nech na niekoho iného, tak ľudia zatiaľ budú platiť drahé účty. To sú ďalšie vyjadrenia, ktoré len potvrdzujú to že jedno v tej koalícii máte obrovský rozvrat.
A teraz otázka, alebo odpoveď, že na otázku ktorá bola, no že vlastne Richard Sulík urobil všetko preto a nemá dôvod byť odvolávaný. Áno, pretože v tomto balíku to, čo sa udialo ohľadom šiesteho balíka sankcií proti Rusku, v tomto balíku tí, ktorí sú za to zodpovední je aj minister Korčok, ale aj predseda vlády Heger. A my sme museli teda prísť s niečím a povedať, tak kde začneme. Ideme hneď na Hegera? To by ste sa ešte viacej stmelili a ešte by ste sa tvárili, že ideme bojovať za nášho hovorcu, pretože nám vyhovuje, on sa do nikoho nestará a my sa môžeme hádať. Ten nám ukázalo sa že nemá žiaden zmysel. Tak sme išli preto na pána Sulíka, pretože on je ten fundament, ktorý mal pripraviť všetky tie podklady. O pánovi Korčokovi sa nebudeme vyjadrovať, pretože pán Korčok bol, myslím si, že v tejto pozícii len takým posúvačom, a myslím si, že názor na takéto veci ani v zásade nemá. Čiže preto sme prišli s odvolávaním pána Richarda Sulíka, dámy a páni, ak ste to neporozumeli, tak je to kvôli tomuto. Lebo ten podiel svoj má aj pán predseda vlády. Tým že nerokoval a že nedokázal sa postaviť za záujmy Slovenskej republiky, tak ako to urobil Orbán, ba práve naopak, on ho ešte chcel dostať na palubu a poškodil viacej Slovenskej republike.
Dámy a páni, rovnako sme sa od pána Sulíka dozvedeli, že, a to už spomenul môj kolega, ma predbehol, že v podstate za zdražovanie, ktoré teraz tu vidíme, je zodpovedná strana SMER - sociálna demokracia, ktorá hlasovala za euroval, ktorý on odmietol a povalil vtedy vládu Ivety Radičovej, čo, samozrejme, bol aj Igora Matovič, ktorý sa tvári, že on nepovalil tú vládu. On zabudol, že bol súčasťou vtedy SaS a on len hlasoval ako mu povedali, lebo on nemá názor, on dokonca ani nevie robiť s peniazmi, lebo všetko nechal na svoju manželku, a preto ste ho urobili ministrom financií. Ale toto je argument, čiže my sme sa dozvedeli, že práve to bolo tak dobre načasované, že ten euroval, ktorý bol schválený a teraz ten výkup dlhopisov, ktoré urobila centrálna banka, práve teraz dorazil pri šiestom balíku sankcií voči Rusku. To hádam nemyslíme vážne. To pán minister nemyslí vážne, aby takýmto spôsobom sa snažil obhájiť neobhájiteľné a dokonca presvedčiť ľudí na Slovensku, že za toto vlastne môže vláda Roberta Fica, že sa tu zdražujú PHM pohonné hmoty, pretože sa zahlasovalo za euroval. To je taký, ako by som to nazval, taký obrat v argumentácii, za čo by si ani najväčší spin doctor sa nemusel hanbiť teda takého niečo, čo povedal pán minister vo svojom vystúpení. No a dokonca, to som nedodal, SMER je zodpovedný aj za to, že sme tu nevymenovali predsedu Protimonopolného úradu, lebo my sme tí, ktorí za všetko sú zodpovední. Ale to, že to jeho vláda blokuje a že je to jediný záchranca, ktorý je vo vláde, tak to už nespomenie.
Dámy a páni, viete čo sa na Slovensku deje? Deje sa to, že vy sa prizeráte ako jedna z monopolných firiem má obrovské zisky, pretože nakupuje ropu za nízke náklady. Táto firma má také zisky, ktoré určite môže potom použiť na rôzne veci, aj na to, aby sa mohla prestavať možne svoj, svoj systém na inú ropu. Ale na úkor týchto ziskov to ide predovšetkým občanom Slovenskej republiky, a vy ste nič neurobili. Dokonca aj to čo sme my veľmi neodsúhlasovali a nie sme za to, ani to ste nedokázali schváliť, to je takzvaná tá ropná daň na tú ropu, ktorú nechcete, aby vôbec chodila z Ruskej federácie. Aj to ste preložili na inú schôdzu a už sa o tom ani nerokuje. Toto je výsledok vašej obhajoby záujmov občanov Slovenskej republiky.
Čiže suma sumárum, vážený pán minister Sulík, vážený pán predseda Heger, akokoľvek ste dnes v tejto Národnej rade sa snažili predstierať to, že všetko je v poriadku a že všetko ste si odkomunikovali a že so všetkým ste súhlasili, vaše slová, ktoré ste hovorili bezprostredne potom ako sa to dialo, vás usvedčujú, že to tak nie je. Ale teraz sa snažíte predstierať pred voličmi a vytvárate takzvanú tragickú reality show, že všetko je v poriadku. No nie je všetko v poriadku. A slová, ktoré povedali bezprostredne či už hovorcovia, alebo zástupcovia Slovnaftu hovoria hrôzostrašne, že to čo nás čaká bude problém, ktorý nás dobehne. A predovšetkým občanov Slovenskej republiky dobehne, pretože vládu Slovenskej republiky už jedine čo môže dobehnúť tak platné referendum o najskôr novele Ústavy, ale aj o tom, aby ste jednoducho podali bezprostredne potom ako bude toto referendum platné demisiu, lebo to je jediná forma akým spôsobom sa môžeme vysporiadať s touto vládou, ktorá jednoducho ničí Slovensko a občanov Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, dúfam, že sa nenecháte obalamutiť týmito ťuťuli muťuli rečami, ktoré tu odzneli od pána predsedu Hegera a ministra Sulíka a zahlasujete za vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Sulíkovi.
Skryt prepis