Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2021 o 17:36 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 16:36 - 16:38 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Raši, veľmi pekne ti ďakujem. Ja som z tvojho vystúpenia pochopil skutočne veľkú vážnosť, ktorú by sme mali prikladať celému tomuto materiálu a celému tomuto zámeru. Je veľká škoda, že tu pri prerokovávaní a pri predložení tohto návrhu sedeli 4 poslanci OĽANO, traja poslanci zo SAS-ky a zo SME RODINA nikto. Ale veď ide o veľmi vážne veci. Ide o zdravie.
Keď som v tej hodine otázok položil otázku, na ktorú mi odpovedal miesto premiéra pán Matovič, že či uvažuje táto vláda so zmenou územnosprávneho členenia, dostal som odpoveď, že nie je to vyjasnené a nie je jasné, že či áno, alebo nie, ale ak my ideme takéto vážne veci uskutočňovať, nie sú ujasnené ani otázky, že koľko regiónov na Slovensku ostane, a neberieme do úvahy názor týchto samosprávnych krajov na zdravotníctvo, veď čím by sa už mali zaoberať, ak nie službami vo verejnom záujme, akými zdravotníctvo je. Toto všetko chceme akože opomenúť? Z toho vyplývajú aj tie nespokojnosti, ktoré sú, a ja si myslím, že svoj hlas pozdvihnú ešte revolučnejšie.
A na rozdiel od predchádzajúceho pána kolegu ja som pochopil z vystúpenia pána Rašiho, že prečo nechce podporiť túto reformu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.10.2021 14:56 - 15:00 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nadviažem sčasti na vystúpenie predrečníka kolegu Kremského, pretože vo svojom vystúpení sa chcem tiež dotknúť paragrafov, ktoré tu spomínal aj on, a v jednom s predkladateľom poslancom Vážnym, s ktorým tento návrh, ktorý o chvíľu prečítam, predkladáme.
Chcem povedať, že voči zákonu ako celku zásadnejšie výhrady nemáme, ale práve tieto spomínané paragrafy § 109 a § 117 vnímame ako paragrafy, ktoré by mohli byť svojím spôsobom zneužiteľné a aj trošku zadávajú priestor pre nedemokratické praktiky, preto už pristúpim priamo k tomu nášmu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho a Viliama Záhorčáka k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645).
Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 109 ods. 9 sa vypúšťajú slová:
„Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý môže spracúvať a uchovávať údaje získané od podniku podľa tohto zákona na účely plnenia svojich úloh po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do skončenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.“
2. V § 112 ods. 2 sa vypúšťajú: „alebo dodatočný súhlas súdu podľa § 117 ods. 7 a 8“.
3. V § 117 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta:
„Žiadosť iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 a vstupné údaje v nej obsiahnuté musia byť podniku poskytnuté vo forme umožňujúcej podniku automatizované spracovanie žiadosti. Súhlas súdu možno udeliť, len ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.“
4. V § 117 ods. 8 sa vypúšťa.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
5. V § 117 ods. 9 sa vypúšťajú slová: „alebo dodatočného súhlasu súdu“.
6. V § 117 ods. 10 sa vypúšťajú: „alebo dodatočného súhlasu súdu“.
7. V § 117 ods. 11 sa vypúšťajú slová: „alebo dodatočného súhlasu súdu“ a ešte raz, pretože to tam dvakrát „alebo dodatočnom súhlase súdu“.
8. V § 117 ods. 21 sa vypúšťa.
Predmetné odôvodnenie tohto návrhu, predmetné údaje sú vo všeobecnosti chránené ako telekomunikačné tajomstvo a sú zároveň citlivými osobnými údajmi, čo vyplýva aj z rozhodnutia Ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014. Podľa odôvodnenia tohto rozhodnutia možno z dotknutých údajov, ak sa budú sledovať po dlhší čas, získať v kombinácii s inými údajmi detailné informácie o spoločenskej alebo politi­ckej príslušnosti dotknutej osoby, jej zdravotnom stave, sexualite, osobných sklonoch, záľubách a slabostiach.
Podobne rozhodol aj Ústavný súd Českej republiky a v tejto súvislosti je potrebné zá­roveň poukázať na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Z týchto rozhodnutí predovšetkým vyplýva, že vnútroštátna úprava týkajúca sa osobných údajov je v rozpore s právom Európskej únie, ak stano­vuje iba všeobecné a diferencované uchovávanie údajov elektronickej komunikácie a nepodmieňuje prístup štátnych orgánov k takýmto údajom predchádzajúcou kontrolou súdom alebo iným zá­vislým orgánom.
Predložené právna úprava uvedené podmienky ochrany dotknutých práv nespĺňa, preto tento o niečo radikálnejší návrh, ako pred chvíľou v niektorých častiach predložil kolega.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 14:47 - 14:47 hod.

Faič Vladimír
Ďakujem za slovo. Skôr je to otázka na pána poslanca.
Nebudem sa dotýkať vecnej stránky, ale to bolo nejaké vyhodnotenie pripomienkového konania a z toho vznikli tieto návrhy? Alebo to bolo niečo po výboroch už? Aby som tomu dobre rozumel, lebo toto je tak rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý asi pravdepodobne je väčší ako samotný zákon. Len pre informáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2021 11:10 - 11:10 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru pre európske záležitosti, č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 19:02 - 19:03 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Každý ušetríme nejakých 20 sekúnd, aj to nám pomôže. No, ja som mal celkom dobrý pocit z toho záveru tejto schôdze. Pán minister sa snažil niektoré veci ponúknuť, povedal, čo sa podarilo, čo nie, na čo nemá peniaze, dobre, ale pani poslankyňa, vy ste tomu dali skutočne teraz ako korunu, pretože populizmus, demagógia, nepravda, to dominovalo vo vašom vystúpení.
V čom nepravda? Hovoríte o tom, že ste udržali zamestnanosť. No podvádzate! Neudržali! Šesťdesiat tisíc ľudí je viac na úrade práce, 30-tisíc viacej dlhodobých, 10-tisíc viacej mladých ľudí do 29 rokov. Vám sa darí držať nezamestnanosť posledné mesiace, chválapánubohu, ale zo začiatku vášho obdobia, keď sa rozvíjala pandémia, je tu tá 60-tisícová sekera. To znamená, nemáte pravdu. My sme vždy robili len sami za seba, no vy ste pošliapali princípy právneho aj sociálneho štátu. Z toho sociálneho by som vedel veľmi veľa vecí pomenovať.
Prosím vás, nechváľte sa reformou súdnictva, súdnej mapy. Kto vám to ešte verí? Však zajtra sa postavia ďalšie 3 súdy a je po celej súdnej mape, reforme aj ministerke Kolíkovej, však to už nie je reforma, to je deforma.
Odstránenie byrokracie - Zákonník práce, no ste na Ústavnom súde, diskriminácia seniorov nad 65 rokov, zrušenie kolektívneho vyjednávania, kolektívneho vstupa, rozširovanie, Európska únia hovorí 70 %, my máme 25 %, vy to rušíte, no a hovoríte o vláde, ktorá má dnes podporu 20 %, 80 % strata, nie ste schopní ako koalícia sa pomaly na ničom dohodnúť. Prosím vás, v čom sú tie pozitíva?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 18:59 - 19:01 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, zakončili ste váš príhovor nejakou parafrázou, že všetko robíte preto, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať a žiť. Ja si myslím, že všetko robíte preto, aby sa neoplatilo na Slovensku pracovať a žiť, ten váš servilný príhovor bol ozaj vrchol nejakého ozaj najhoršieho možného, čo sa mohlo stať, a jediná pravicová strana, keď to tak mám označiť, má mozgový trust vo vás, tak je to nešťastie tejto pravicovej strany a nešťastie aj ministra Sulíka.
Hovorili ste, čo nám minister Sulík vysvetlil, všetko nám vysvetlil a nepovedali ste nám, čo nám nevysvetlil. Nevysvetlil nám stále a budem vám to stále pripomínať - raňajky vo veci výberu generálneho prokurátora a nevysvetlil nám ani ranč v Austrálii, a toto sú vážne veci, s ktorými sa treba naďalej zaoberať. Čo, povedzme si fakty, čo za obdobie celé pán Sulík vykonal, pán minister Sulík, lebo to je ozaj bieda. Ja neviem nič okrem iného, okrem toho kilečka, ktoré ozaj je vážne fiasko, lebo ja nevnímam, že by niekto, nikoho, koho som sa pýtal, nikto mi nepovedal, že by mu to prinieslo to kilečko niečo vhodné vo veci podnikania. Čiže žiadne dobré správy z úrovne ministra Sulíka nás nečakajú a vidím to ako vážny problém uberanie sa Slovenska pod taktovkou ministra Sulíka a, samozrejme, pod taktovkou súčasnej vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 17:37 - 17:39 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No chcem poďakovať, pán minister, za to vysvetlenie niektorých tých kompenzácií. O tom, či je to dosť, alebo málo teraz nebudeme polemizovať. Úmyselne som zvolil tú rétoriku tak, aby ste ma pochopil, že čo znamená politika zamestnanosti, že to je vzájomná previazanosť, že to nie je len otázka nejakého úradu, ale je to ďaleko širší komplex vecí.
Trh práce na Slovensku má dva hlavné problémy, to sú, po prvé, regionálne rozdiely a, po druhé, je to štruktúra nezamestnaných. To je 200-, dneska už 220-tisíc, s nimi sa musí robiť. Oni sa musia rekvalifikovať, s absolventami škôl treba robiť inak, lebo to, čo im nedáva škola, musí pripraviť, predtým než nastúpia do fabriky, niekto iný, aby ovládali základné veci. Pán Lelovský by vám k tomu veľmi veľa hovoriť, s ním sme zvádzali, zvádzali viaceré slovné prekáračky, ktoré sa tejto veci týkajú, ale je to v prvom rade o pomoci zamestnávateľom, aby hlavne tí, ktorí sú na tých úradoch práce, vedeli zamestnať a aby sme nemuseli ťahať niekoho z tzv. tretích krajín.
Viete, ja súhlasím s vami, vy hovoríte stále o sprostredkovaní. Ten kto chce ísť robiť do Amazonu za 1 100 eur, nepotrebuje úrad práce, on tam príde, nastúpi, nemajú žiadne veľké požiadavky, ale Amazon nie je všade.
No a čo je to najpodstatnejšie, pán Kollár, stále nám chýbajú tie byty, ktoré vy sľubujete a najmä tam, kde je práca. Ak sa toto podarí do istej miery odstrániť, myslím si, že aj tá mobilita v rámci Slovenskej republiky bude ďaleko väčšia.
No, pán minister, snáď len toľko, čo tu už bolo povedané, ani váš, ja to nazvem, liberálny Boh - trh nie je schopný všetky problémy poriešiť, a preto je nevyhnutné, aby pomáhal aj štát vrátane úradov práce, vrátane služieb zamestnanosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 17:36 - 17:37 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pán minister Sulík, ocenili ste vecné a odborné vystúpenie pána poslanca Richtera, s čím, samozrejme, súhlasím, ale na druhej strane sa tak trošku čudujete a kritizujete nás, že tie ostatné vystúpenia boli od veci alebo potom príliš kritické, ale hádam si pamätáte, nie je to až tak dávno, keď ste boli aj vy opozičným politikom tu v laviciach Národnej rady Slovenskej republiky a rozdávali ste tvrdé politické údery. A pamätám si, že z času na čas boli aj podpásové, tak sa potom nečudujte kritike z našich radov.
Je to legitímne, máme na to právo zvolať takúto schôdzu a pýtať sa vás a nielen čo sa týka otázok v súvislosti s rastom cien energií, ale máme právo sa pýtať aj na aktuálne témy, ako je kúpa ranča u protinožcov alebo vám pripomínať aj vaše stretnutie s Marianom Kočnerom.
Ja viem, že vy by ste to najradšej zo svojho politického života vygumovali, ale jednoducho nedá sa to a je to neodškriepiteľný fakt, že v pozícii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ste sa stretávali s pánom Kočnerom a dokonca ste sa bavili a dohadovali na tému voľby generálneho prokurátora.
Tak prosím, to sú fakty, a preto sa nemôžete hnevať, že vám to pripomíname.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 17:21 - 17:23 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec Richter, veľmi podrobne ste rozviedli veci. Pokiaľ sa týkalo úradu práce, ja beriem, že či je to úrad práce alebo aj Sociálna poisťovňa iste veľa vecí tu bolo od poslancov, ktorí nerozumejú, pokiaľ sa týka, že čo robí úrad práce a čo robí Sociálna poisťovňa.
Už som to viackrát tu povedal, že treba nechať tieto organizácie na pokoji, pretože možno sú predimenzované, ale vykonávajú veľmi, prácu, ktorá je veľmi dôležitá pre ľudí. Mňa viacej mrzí vôbec, že k tejto celej záležitosti, ktorá tu prebieha ohľadom energií. Ja som čakal aj od pána ministra, že pomenuje niektoré veci úplne jednoducho, ale, samozrejme, to je otázka ministra hospodárstva a ministra financií. Pretože tieto veci, keby bol pomenoval, to, čo mu dáva aj Klub 500 a ďalší, že treba pre domácnosti zaviesť cieľne kompenzačné opatrenia vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré môžu byť vo forme príspevku alebo umožní im odklad platieb, splátkových kalendárov, prípadne dočasné zníženie sadzby DPH, ako to spravili Česi.
Pokiaľ sa týka pre priemysel. Zníženie poplatku veľkých priemyselných odberateľov, zavedenie pásmovej tarify za prevádzku systému závislosti od spotreby elektriny. Prenesenie financovania a časti podpory obnoviteľných zdrojov energií na štátny rozpočet. Zrušenie platby poplatku za prevádzku systému elektriny vyrobeného pre vlastnú spotrebu. Zníženie poplatkov za prenos, dočasné zrušenie platby poplatku do národného jadrového fondu, zreformovať celý systém obchodovania s emisnými povolenkami, tak aby obchodovanie na trhu bolo umožnené len subjektom výrobcov, ktorí povolenky potrebujú. V oblasti plynu zaviesť pásmové poplatky za prepravu plynu v závislosti od veľkosti odberu. Spoločne pre oblasť plynu a elektriku zreálnenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2021 16:59 - 17:19 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister niekde tam vzadu, pán spravodajca, dovoľte mi, aby som v rámci môjho vystúpenia možno ani nehovoril o dopadoch zdražovania a krízy, ale skôr začal veľmi vážne polemizovať o odborných predpokladoch pána Sulíka na výkon funkcie ministra hospodárstva.
Všetci dobre vnímame a už sme sa tak trošku zmierili s tým, že pán Sulík má ten sociálny a možno aj ten solidárny rozmer jednak predsedu SaS, ale aj ministra hospodárstva už taký povestný, povedzme, že je tvrdo liberálny. Ale ja by som k tomu dodal, že taký ten jeho sarkazmus, kedy nevieme či hovorí pravdu, či žartuje, polemizuje, je niekedy taký veľavravný a možno do toho úzko zapadá aj ten jeho slávny výrok alebo nápad, ktorý tu použil v poslednom období - zrušiť v rámci šetrenia úrady práce, ktoré možno na rozdiel od ministerstva hospodárstva boli v tom predchádzajúcom období jediné, čo počas pandémie pomáhali zamestnancom a podnikateľom so všetkými dôsledkami. Ale o tých sa budeme baviť, keď tu bude sedieť niekto iný. Myslím teraz na tú poslednú kauzu.
Ale treba povedať, že to bol jediný rezort, ktorý to riešil a jediné úrady. Krútili nad tým hlavou viacerí odborníci. Mňa zaujalo dosť aj vystúpenie a reakcia expremiérky pani Radičovej už aj z toho titulu, že kedysi sedela aj na stoličke ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak trošku som čakal a zatiaľ som nepočul reakciu exministra za SaS pána Mihála. Veľmi by ma zaujímala jeho reakcia na tento výrok alebo tento nápad, ako ušetriť na úradníkoch.
Mimochodom, pán minister, ak to mala byť istá replika k tomu, že ste sa zaviazali niekde v programovom vyhlásenie vlády ušetriť 10 % štátnych úradníkov, no viete, aký je váš výsledok za rok 2020? A to nemám zo svojej hlavy, to je správa Rady pre štátnu službu, 4 600 štátnych úradníkov za rok 2020 pribudlo. To znamená, takto plníte svoje vlastné programové vyhlásenie vlády. To je tak naoko pre ľudí, ale platí to, že vodu káže, ale víno pije. Možnože ja keby som takýmto spôsobom bol býval v roku 2012, keď som nastupoval na rezort práce, pristúpil k hodnoteniu, ja si dovolím povedať, veľkých profesionálov, ktorí na službách zamestnanosti na úradoch práce robia, že stačí, aby ich nahradil nejaký webový portál ponuky pracovných miest a pár podnikateľov okolo toho, no nikdy by sme neboli bývali dokázali posunúť nezamestnanosť z 15 % na 5 % a možno aj z tohto miesta chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali a spolupracovali na úlohách, ktoré z toho jednoducho vyplývali.
To vôbec neznamená, že sa pri napĺňaní politiky zamestnanosti nespolupracuje aj so súkromnými personálnymi agentúrami. Ale to je komplex vecí a on nie je možný jednoducho bez toho, že by tieto úrady a hlavne úradníci, ktorí tam sedia, nespolupracovali. Je to zároveň aj, dovolím si povedať, urážka spoločného Európskeho sociálneho fondu a jeho operačných programov. Pán minister, 900 mil. eur - Operačný program Ľudské zdroje je na politiku zamestnanosti, 900 mil. eur - úrady práce sú hlavné inštitúcie, cez ktoré sa realizujú jednotlivé projekty, ktoré sa týkajú aktívnej politiky trhu práce, ktoré sa týkajú motivácie zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí, dlhodobo evidovaných nezamestnaných a, samozrejme, aj tých, ktorí majú tesne pred dôchodkom. O to je to pre mňa ako prekvapujúcejšie a nepochopiteľnejšie, čo to vlastne malo byť v tomto prípade. Skôr si to vysvetľujem tak, že to malo byť také jemné kopnutie do zadku možno koaličného partnera, no a ten prirodzene reagoval.
Pán minister, čo ste to vlastne zahlásili, budem vás citovať zo 7. 10. tohto roku, nastal čas zrušiť úrady práce: "Možno už nastal čas na to, aby vláda začala robiť odvážnejšie rozhodnutia, napríklad zrušiť úrady práce." povedal Richard Sulík. "V čase, keď niekto hľadá prácu, stačí mu naťukať si na portál niekoho z poskytovateľov pracovných ponúk." Nemyslí si, že štát musí zamestnávať 2-tisíc, dnes som tu už počul číslo aj 9-tisíc, ale dobre, úradníkov, ktorí nezamestnaným sprostredkovávajú prácu. "To zvládne každý sám, kto prácu chce", tvrdí pán Sulík.
Nedá mi nič iné, budem sa pokúšať teraz v nejakej krátkej dobe pomenovať, čo všetko úrady práce majú na zodpovednosť. Ale možno ešte pred tým. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny robí tri politiky. Prvé politiku zamestnanosti, po druhé sociálnu politiku a po tretie dôchodkovú politiku. Aj politika zamestnanosti a v značnej miere aj sociálna politika je o úradoch práce. Dôchodková politika je hlavne o Sociálnej poisťovni. To znamená, hlavné nástroje na realizáciu týchto politík by pán minister hospodárstva zrušil. No o čom sú tie úrady práce, čo sa týka obsahu a významu? Samozrejmá vec, to nie je len politika zamestnanosti, ako som povedal. To sú sociálne veci, z časti už viacerí kolegovia sa snažili tu niektoré veci pomenovať. To je vyplácanie sociálnych dávok, pomoci rodinám, rodinné prídavky, rodičovské príspevky, náhradné výživné, pomoc v hmotnej núdzi. To sú desiatky kompenzačných príspevkov pre zdravotne postihnutých, krízová pomoc, intervencia, je to pomoc a príspevky pre prvákov, pri narodení dieťaťa, príspevky na stravu detí, náhradnej starostlivosti. No a to, čo je naposledy pre človeka dôležité, ktorý odchádza, príspevok na pohreb.
Ďalej je tu SPO-čka, to znamená sociálno-právna ochrana detí a sociálnej kurately. Je to ochrana všetkých záujmov detí pred týraním. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny fungujú ako centrá pre deti a rodiny. To sú bývalé detské domovy. To je štyri a pol tisíca detí alebo mladých ľudí niekedy, ktorí sú na týchto zariadeniach a to sú konkrétni ľudia, stovky a stovky, ktoré ich v tomto prípade riadia a zabezpečujú.
Ďalej sú to služby zamestnanosti, a to sú chránené dielne v rámci tom, 430 sociálnych podnikov, kde pracuje takmer tri a pol tisíca ľudí veľakrát so zdravotným postihnutím, realizovanie množstva projektov na zvyšovanie zamestnanosti rôznych uchádzačov o zamestnanie. Ďalej celý komplex jednotlivých paragrafov aktivačných prác, absolventskej praxe, zvyšovania si, zmeny kvalifikácie, znižovania nákladov zamestnávateľov cez jednotlivé príspevky a, samozrejme, vytváranie pracovných miest, mobilitu za prácou riešia úrady práce. Ďalej je to realizácia tisícov výberových konaní a koordinácií, ďalej je to realizácia veľtrhov práce, ktoré hlavne v čase vysokej nezamestnanosti majú svoju veľmi dôležitú úlohu, no je to aj kontrola dodržiavania pracovnej legislatívy. Úrady práce a sociálnych služieb a rodiny vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov. To sú uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti, rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, samozrejme, zamestnávatelia ako druhá významná kategória, živnostníci, ale sú to aj cudzinci, občania Európskej únie, ale aj občania tzv. tretích krajín.
Klientom môže byť každá osoba, ktorá sa pohybuje na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo má záujem o vstup na trh práce v rámci Slovenskej republiky. Kľúčovou úlohou činnosti služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania. Samozrejmá vec, že aj v spolupráci s personálnymi agentúrami, ale najmä, pán minister, vo veľmi vážnom prepojení s ministerstvom hospodárstva, pretože máme spoločné záujmy, aj rezort práce, aj rezort hospodárstva a zamestnávatelia, prípadne zamestnanci. To sú kategórie a sociálni partneri, ktorí sú pri tomto, realizácii týchto úloh veľmi dôležití aj pre rezort hospodárstva a samozrejmá vec, že aj pre rezort práce.
Rezort práce je ten prvý, ktorý vytvára podmienky a predpoklady, aby sa následne uplatnili a realizovali politiku, ktorú v tomto prípade riadi rezort ministerstva hospodárstva. Je tu zákon č. 5 o službách zamestnanosti. Presne vymedzuje, medzi ktoré, okrem iných, patria aj sprostredkovanie uchádzačov, viesť evidenciu, rozhodovať o zaradení občana do evidencie, predkladať na posúdenie, toto by som sa chcel trošku pozastaviť, výboru pre otázky zamestnanosti žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Možno ani neevidujete, že tie výbory pre otázky zamestnanosti fungujú na každom jednom úrade. Sú to také malé tripartity, kde sú aj zástupcovia samosprávy, zamestnávateľov, áno, aj odborárov, ale aj občianskych združení, ktoré posudzujú projekty komu dať, komu nedať, kto dokáže efektívnejšie zrealizovať tie prostriedky, pokiaľ mu nejaké prídu. To je jednoducho veľmi dôležitý a veľký nástroj a možnože málokto vie, že tieto úrady alebo tieto komisie sa vyjadrovali v čase, keď sme boli pri vláde napríklad k výberovým konaniam na riaditeľov úradov práce. Čo je dnes niekde úplne inde, čo už dávno, dávno zabudnuté. Samozrejme, je tu aj pôsobnosť pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím, no a pôsobnosť pri zamestnávaní občanov členského štátu Európskej únie, ale ďaleko zložitejších hlavne tzv. tretích krajín. Toto je možno veľmi, veľmi stručnosti a v krátkosti celý komplex vecí, ktoré s týmto jednoducho súvisia.
No, dosť ma zaujímalo, ako zareaguje na takýto nápad alebo návrh minister Krajniak. To radšej zrušíme ministerstvo hospodárstva. Na Slovensku zvykneme hovoriť, že aký pochválen, no taký naveky amen. Je to koaličný partner. Ak to nebol zámer, pán minister, tak trošku, by som povedal, kopnúť si do koaličného partnera, no tak minimálne ho to k tomu vyprovokovalo a takúto rétoriku v danom prípade použil, pretože okrem iného 2,5 mld. eur boli prostriedky, ktoré boli na podporu podnikania, napríklad teraz v pandémii, poskytnuté. Ministerstvo hospodárstva napríklad na rozdiel od ministerstva dopravy, ktoré sanovalo aspoň cestovný ruch a tie reštauračné zariadenia, v podstate nekompenzovalo nič.
Vôbec nepovažujeme za vtipné, citujem Krajniaka: "Keď niekto dehonestuje prácu zamestnancov štátu, ktorí počas pandémie najlepšie zvládli vyplácanie pomoci ľuďom a podnikateľom, no a teraz im niekto odkazuje, že sú nadbytoční." Tvrdé, ale adekvátne. Každopádne si dovolím povedať, že tu vzácne súhlasím s pánom ministrom Krajniakom a to aj napriek tomu, že tu bude za chvíľku sedieť a bude skladať účty, ktoré sa týkajú jeho výkonu práce.
No prišla na druhý deň 8. 10. istá korekcia, ktorú ste tu aj naznačil. Minister hospodárstva a predseda SaS Sulík nechce rušiť úrady práce, chce len, aby prestali hľadať prácu pre nezamestnaných. Pán minister, ďalšia perla: "Myslím si totiž, že ide o činnosť, ktorú by štát vykonávať nemal." Podľa Sulíka úrady práce zamestnávajú približne 9-tisíc, z nich odhadom 2-tisíc ľudí sprostredkúva prácu pre nezamestnaných, "a ja si myslím, že toto je činnosť, ktorú by štát nemal," skonštatoval s tým, že nezamestnaní by si mali hľadať prácu sami. Pripomínam to, čo som povedal, ešte raz.
Rok 2020 úloha z programového vyhlásenia vlády mínus 10 % zamestnancov štátnej správy, skutočnosť plus 4 600. Možno práve toto je ten dôvod, prečo vás to takto radikálne posunulo. Sú veľmi zaujímavé slová, ktoré v tomto prípade, alebo reakcia, ktorú povedala pani Radičová, tá Radičová, ktorú ste ako predsedníčku vlády pred takmer desiatimi rokmi svojimi postojmi v podstate zložil. Radičová konštatovala, že v súčasnej ekonomickej situácie by sa mal minister hospodárstva venovať najmä cenám energie. Radičová dodala, práve túto tému by nemal prekrývať provokujúcimi výrokmi o zrušení úradov práce a vytvárať tak nový konflikt. V podstate by sa to dalo uzavrieť ako jeden nezmysel, pretože úrady práce vlastne ani nemáme, pretože u nás fungujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré neriešia len hľadanie práce, ale celý súbor opatrení, ktorý som v podstate predtým pomenoval. Podľa jej slov pri témach ako nerozvinuté regióny, vysoká nezamestnanosť, riziko chudoby a podobné ďalšie je takýto výmysel úplne odtrhnutý od reality. Pani Radičová, hlboko s vami súhlasím.
Teraz, ak dovolíte, súvislosti, pretože politika zamestnanosti, samozrejmá vec, je to je implementácia hlavne cez úrady práce, ale to sú aj ďalšie veľmi dôležité veci. Neviem, do akej miery ovládate dva pojmy, ale z toho vyplývajúce obsahy. Národná sústava povolaní a národná sústava kvalifikácií. Pretože to je spoločná úloha, ktorá vyplynula a v podstate národná sústava povolaní reaguje na štvrtú priemyselnú revolúciu, keď jednotlivé profesie zanikajú a naopak nové vznikajú a na to reaguje táto sústava a v rámci nej máme už zadefinovaných 1 200 profesií, čo majú obsahovať, ako to napĺňať. No a tá národná sústava kvalifikácií v rezorte školstva, neviem, či pán minister vôbec o tom vie, by mala povedať, ako dosiahnuť to vzdelanie. To znamená, kde a ako vzdelávať ľudí, aby boli pripravení na takéto profesie, ktoré vyplývajú aj z tej štvrtej priemyselnej revolúcie jednoducho realizovať.
Je tu aj koordinácia princípu 32 hodín odpracovania pre hmotnonúdziarov. V roku 2015, keď som s touto, to bola revolučná myšlienka, prišiel, boli veľmi vážne debaty okolo toho, do akej miery sa to osvedčí alebo nie. Ale výsledok je taký, že viacerí tí, ktorí chodili na tie aktivačné práce, sa naučili stávať, naučili robiť a oni sa potom uplatnili normálne na trhu práce a nehovoriac o tom, že ako vysoko hodnotia potrebu obce a mestá z hľadiska hodnoty. Už len skutočnosť, že nestáli a nekričali pred poštou, dajte nám našu výplatu, ale že sa podieľali na istých službách pre tú obec, je veľmi dôležitá pre tých ostatných daňových poplatníkov. Myslím, že toto netreba nejak bližšie vysvetľovať. Je tu aj súčinnosť s inšpektorátom bezpečnosti práce. Kontrola nelegálneho zamestnávania. To znamená razantnejšie zmeny, áno, ale toto nie je razantnejšia zmena, keď to hlbšie premení na drobné, je to hlboká neznalosť politiky zamestnanosti, čo ona obnáša a ako sa jednoducho realizuje.
Európsky sociálny fond. Pán minister, už som spomenul, to je 900 mil., ktoré sú v tomto fonde na politiku zamestnanosti. Samozrejme, na celé programovacie obdobie. Tam sa realizujú úlohy a veci pre potreby zamestnávateľov, ktorých by ste vy mal obhajovať záujmy, aby sme vedeli zamestnať mladých ľudí do 29 rokov, dlhodobo evidovaných nezamestnaných, 50-ročných a viac. To znamená, to sú ohrozené kategórie, ale veľmi dôležité, aby boli na trhu práce zrealizované. To sú všetko veci, ktoré jednoducho je potrebné, aby boli zabezpečované. Ďalej sú to rôzne modely v rámci Európskej únie. To priznávam, kde napríklad politiku zamestnanosti, pán minister, vy to možno aj viete, keď sa stretávate s kolegami, zabezpečujú ministerstva hospodárstva. Má to logiku, nie je to úplne odtrhnuté.
Samozrejmá vec, tie moduly sú rôzne. Veď ja keď som napríklad odovzdával predsedníctvo Slovenskej republiky po nás Malte, odovzdával som trom ministrom obsah môjho rezortu. Samostatný minister zamestnanosti a práce, samostatný minister sociálnych vecí a samostatná ministerka pre rodovú rovnosť. To znamená, pripúšťam, že to záleží, a treba povedať Malta má 450-tisíc obyvateľov, že to záleží od istých vnútorných vlastných rozhodnutí, ale keď takto navrhujete, možno by stálo za to, aby ste sa zamysleli nad kompetenčákom a možno zmenili kompetenciu, aby politika zamestnanosti kompletne prešla jednoducho k vám.
No samozrejmá vec je tu aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá jasne hovorí, sociálne, trhovo a ekologicky orientovaná ekonomika, ekonomika Slovenskej republiky, že v tomto prípade je veľmi dôležité.
No a chcel som ešte na konci zareagovať na tú vašu poznámku k tomu mesiacu smerom k tej skúške. Pán minister, ja som robil rigoróznu skúšku. Rigorózna skúška, viete, z hľadiska postavenia je druhá trieda alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania aj magister, aj doktor práv. Fakulta určí termíny a keď má uchádzač záujem, tak sa prihlási, spraví rigoróznu prácu, obháji ju, spraví štátnu skúšku a má to. Nechápem prečo, možno ste sa pozeral doľava, doprava na svojho ministra školstva a mal ste záujem medzi plagiátorov zanietiť a zaradiť aj niekoho iného, ale to sa vám nepodarí.
Skryt prepis