Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2020 o 16:46 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:46 - 16:48 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nepriamo nadviažem na to, o čom hovoril pán kolega Petrák, ale v prvom rade chcem oceniť u pani poslankyne Hatrákovej ten taký konštruktívny, konštruktívny spôsob pýtania sa, resp. konštruktívny spôsob kladenia otázok, bez takej tej nejakej zloby a toho červeného súkna, ktorý majú mnohí pred očami. Proste padli tuná nejaké otázky normálne, padnú, predpokladám, aj normálne odpovede.
Ja sa len chcem spýtať jednu vec pani poslankyne a bol by som veľmi rád, aby mi na to úprimne odpovedala, či vôbec má zmysel z jej strany sa pýtať, či dopredu nechce prejudikovať nejaké odpovede, o ktorých si myslí, že tie odpovede, či budú také, alebo onaké, jej myslenie sa v tomto smere nezmení, či vôbec tento dialóg má zmysel. Hej, či naozaj očakávate nejaké odpovede, ktoré by mohli z vašej strany poopraviť isté domienky, domnienky, či existuje, a verím, že existuje z vašej strany istá, istá normálna reakcia na tie veci, ktoré sú vám neznáme, a či to vlastne toto všetko nie je zbytočné ako mnoho tých rozpráv, ktoré tuná prebehli, či nemáte dopredu pripravené odpovede na to, čo budete počuť.
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:45 - 16:46 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, sú veci, ktoré ste vo svojom vystúpení hodnotila, že pani Tomanová nedostatočne reagovala hlavne procesne na niektoré úkony, ktoré podľa vás mali byť urobené, a asi že netrvala dôsledne na týchto veciach. Toto, toto sú veci, nakoľko som dnes čítal spisy, ku ktorým sa neviem úplne objektívne vyjadriť.
Zaujala ma však poznámka, ktorú ste povedali na koniec, a ktorá, ktorej, ktorá sa týka predmetného listu, kde hovoríte, že v každom prípade pri týchto veľmi komplikovaných veciach, kde často prichádza k vydieraniu rodičov navzájom, používania detí ako nástroja boja medzi rodičmi a veľmi často ide o subjektívne vnímanie pravdy.
A moja otázka, keďže vy ste položili veľa otázok na pani Tomanovú, znie, ako môžete byť presvedčená, že vaše vnímanie reality je to správne a objektívne a postupy, ktoré použila pani Tomanová, sú neobjektívne a čisto subjektívne, bez reálnej snahy posúdiť realitu tak, ako skutočne ju vidí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:24 - 16:26 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Treba súhlasiť s jednou vecou, že informatizácia spoločnosti v dnešnej dobe je veľmi žiaduca, a poviem, mať v tom možno tak jasnú koncepciu, ako má pokračovať. Takže to treba povedať, že asi my inú cestu nemáme. A tu trošku nadviažem aj na predrečníka, bez toho sa nedá robiť ani regionálny rozvoj. Práve to je cesta, kde by sme sa mali vybrať a práve podporiť, lebo ako sa povie, všade vedú cesty a toto je tiež cesta, pretože informatizácia jedna, by som povedal, jedna ešte dôležitejšia, ako opraviť niekedy ten chodník, je zaviesť tam internet a naučiť všetkých s tým pracovať.
Tu treba ale povedať aj boj s hoaxami. Pozor, v rámci aj Európskej únie my máme vážne debaty vo výbore regiónov, sú to práve dezinformácie, ktoré sú cielene vypúšťané. Aj dnes som tu pár počul. Aj v tomto pléne, ktoré neboli overené, podložené, ale boli vypustené medzi ľudí, aby sa o tom diskutovalo. To sú hoaxy, súhlasím s tým, s tým treba vážne bojovať a jednoducho dať to preč.
Čo ale treba povedať a tu kolega povedal pred chvíľočkou, je zníženie byrokracie. Ale viete, tam platí priama úmera. Čím viac máte úradníkov, tým máte vyššiu byrokraciu. Jednoducho to nie je nepriama úmera, že čím ich navyšujem, tým to bude jednoduchšie. A prečo sa nikto nezamyslel, či potrebujeme toľko ministerstiev, či potrebujeme všetky tie procesy, ja viem, že potom bude úrad pre legislatívu, možno prídu na to, prídete na to, že naozaj to nie je potrebné. Čo keď prídeme na to, že 6 ministerstiev je dostatočných a nepotrebujeme ďalšie ministerstvo? A to je presne to, že dodnes neviem, v čom nové ministerstvo bude lepšie ako terajší úrad podpredsedu, kde budú tí istí ľudia, len bude menej teraz...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:22 - 16:24 hod.

Muňko Dušan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:48 - 15:50 hod.

Šutaj Eštok Matúš Zobrazit prepis
Poslanec Dostál, ja s vami musím súhlasiť, my sme túto debatu už mali aj na ústavnoprávnom výbore, kde sme sa aj pána ministra, resp. pána vicepremiéra pýtali na tie dôvody skráteného legislatívneho konania, žiaľ, ten nám odpoveď, odpovedať nevedel, mňa to mrzí, obzvlášť preto, že je to vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie, a pred pár týždňami nám tu sľuboval skvalitnenie legislatívneho procesu, no pokiaľ má byť skvalitnením legislatívneho procesu to, že je vynechaná akákoľvek odborná diskusia o návrhu zákona, že je vylúčená verejnosť, MPK, že sa o tom nebavíte absolútne s nikým, nám poslancom tu predložíte zákon, nemáme čas ho ani naštudovať, tak ďakujem pekne, za skvalitnenie takého legislatívneho procesu, ale rozumiem, že to už bolo schválne v prvom čítaní, pokiaľ sa bavíme, samozrejme, o tom obsahu, pravdepodobne pán vicepremiér nepozná ani proces tvorby legislatívy v tak špecifických oblastiach, aké majú v kompetencii útvary, ktoré navrhuje, aby sa tá legislatíva centralizovala.
Musím úprimne dodať, že sa veľmi bojím toho, ako budete strategicky riadiť a plánovať, keď dnes ste si dali za úlohou auditovať všetky poradenské a právne zmluvy, ktoré už prešli niekoľkými kontrolami, či už je to kontrola ex ante, ex post, na riadiacom orgáne, na ÚVO, neviem kde všade, vy asi máte veľmi veľa času, som veľmi zvedavý, ako budete v budúcnosti vy obstarávať, ja to vám úprimne želám, aby vám to vyšlo, len keď zistíte, koľko kontrol musíte prejsť k tomu, aby ste dosiahli vôbec podpis akejkoľvek jednoduchej zmluvy z eurofondov, tak toho času budete potrebovať podstatne viac, vy ho idete strácať s nejakým auditovaním zmlúv, ale tak držím vám palce.
K tomu, že sa zriaďuje ministerstvo pre pani Remišovú a trafika pre dvoch štátnych tajomníkov, k tomu, ja si myslím, že nemá zmysel sa vyjadrovať, lebo to je celý účinok tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:47 - 15:48 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja chcem povedať, že asi rovnako zdieľam vašu obavu z toho, že dopady niektorých zmien, ktoré ste pomenoval vo svojom vystúpení a ktoré, tie dopady vyplývajú z toho, že tento návrh zákona prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, nie je na to dôvod. Súhlasím s vami a bol by som rád, keby sa tie dotknuté subjekty, ktoré ste menoval, či už napríklad Úrad pre verejné obstarávanie, ale aj iné, keby tieto subjekty mali dostatok času k tomu, aby sa vyjadrili k jednotlivým zmenám, ktoré sú navrhované v predmetnom ustanovení návrhu tohto zákona. Považoval by som to za správne.
Cítil som to aj z vášho vyjadrenia, že treba ešte o niektorých veciach a náležitostiach a jednotlivých kompetenciách, ktoré sú popísané v tomto návrhu zákona odborne diskutovať, preto som rád, že ste ich pomenoval, a znova sa ukazuje, že naozaj, však keď je tu vôľa niečo zmeniť, je to v poriadku, ale nerobme to formou skráteného legislatívneho konania, ale poďme štandardnou cestou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:43 - 15:45 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Pán Dostál, ďakujem za vaše vystúpenie, pretože ste presne potvrdil to, na čo som sa snažil poukázať ja, keď som vystúpil, prečo neexistuje dôvod, ani nie dôvod na tento legislatívny proces skr..., aby tento zákon bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní. Ste to v podstate aj potvrdil, a to sedíme, dá sa povedať, niekoľko stolov od seba, pretože tam nebol ani jeden argument predložený, ktorý by obstál, prečo má ísť tento zákon týmto legislatívnym procesom.
Čo je ale, by som povedal, najzávažnejšie, vynechal sa dialóg, MPK, tripartita, vyjadrenie verejnosti. A to je neospravedlniteľné a neobs..., to neobstojí. Ak na začiatku viem, že konám nie v súlade so zákonom, tak prečo idem ďalej a sa snažím to za každú cenu prijať. Nič by predsa nestalo, ak by to išlo štandardnou cestou. Je to legitímna požiadavka terajšej vlády. Veď v poriadku, veď toto nikto nerozporuje. Ale poďme to robiť tak - a tak ako aj vy všetci, keď ste išli do volieb, ste hovorili, že to bude teraz iné, tak prečo to tak nespraviť, keď všetci o tom vieme, že tento proces je nie štandardný a nie je v súlade so zákonom.
A takisto by som sa priklonil, tak ako vy ste povedali na záver, pani prezidentka bude možno posledná, ktorá by možno mala zaujať ten istý postoj aj k tomuto zákonu, ak bude prijatý, a dá si preveriť na Ústavný súd, či bol prija... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:41 - 15:43 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovolím si pár poznámok. K skrátenému konaniu som sa vyjadroval dosť podrobne na výbore pre verejnú správu, zopakujem len, že zdôvodňovať potrebu skráteného konania kvalitou a efektívnosťou riadenia, ktoré plus-mínus, hore-dolu by malo byť rovnaké v štátnej správe, vytváraním nového orgánu štátnej správy, v tomto prípade ministerstva, nazdávam sa, že nie je náležité, ale to máme za sebou, pretože skrátené konanie sa prijalo.
K vecným problémom. Len pre históriu, ten, kto si myslíte, že to je nejaké víťazstvo, ak sa to ministerstvo vytvorí, a že tým pádom pôjdu všetky veci, čo sa týka investícii veľkých, regionálneho rozvoja, strategického plánovania, riadenia, eurofondov a ja neviem, čo všetko tam ešte bude, budete možno veľmi sklamaní a možno aj pani ministerka, pretože práve na tieto veci, ktoré majú takpovediac interdisciplinárny alebo nadrezortný charakter, je vždy dobré, ak je to orgán, ktorý má takpovediac inú fazónu, inú úroveň, inú líniu riadenia, má aj koordinačné funkcie, a to je práve úroveň podpredsedu vlády, nazdávam sa, že tam je práve táto možnosť.
Minister, akokoľvek dôležitý, je len kolega s inými ministrami, vydupať si nejaké pozície alebo prizvania k riešeniam nejakých systémových vecí je nesmierne vážne a nesmierne dôležité, a vždy narazí na záujmy rezortných kolegov.
Takže pre históriu, aby sme neboli sklamaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.5.2020 15:00 - 15:02 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, neotváral by som túto tému, keby sa nepridal niekto, koho nemôžte obnoviť z politického boja alebo z nejakého neférového útoku, pretože viete, že kvôli tomuto výberovému konaniu vydalo tlačovú správu Transparency Interanational, ktoré povedalo, že ministerstvo zdravotníctva ukázalo, ako výberové konania nerobiť. Nebol som to ja, bolo to Transparency International.
A namietali, že okolo tohto výberového konania až včera sa objavilo vôbec, ktorí uchádzači sa uchádzali o funkciu predstavenstva, predsedu predstavenstva. Doteraz nie je jasné, ktorí boli ďalší uchádzači na členov predstavenstva, kto bola hodnotiaca komisia, aké boli hodnotenia. Vôbec, vôbec, celé toto výberové konanie išlo absolútne s minimálnymi informáciami a Transparency to možno povedalo aj preto, lebo aj vy ste vo svojom volebnom programe mali, že sa bude, že sa bude ukazovať transparentne úplne všetko.
A chcem upozorniť, ešte na jednu vec, že to výberové konanie prebehlo počas veľkonočných sviatkov. Bolo vyhlásené v pondelok pred veľkonočnými sviatkami poobede, pracovné dni boli: utorok, streda, štvrtok. Piatok, sobota, nedeľa, pondelok boli veľkonočné sviatky a v utorok bol posledný deň, kedy sa dali podklady doručiť. V tom, v tých požiadavkách na výberové konanie ste žiadali potvrdenie od zamestnávateľa praxi, štandardnej, potvrdenie o riadiacej v praxi, notárom overené potvrdenia o vzdelaní. A okrem toho to bol čas, keď kvôli koronakríze bolo Slovensko uzavreté z hľadiska dopravy, teda doprava bola pomerne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 14:52 - 14:53 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak ako ste povedali, toto je problém, ktorý, pán podpredseda vlády, ktorý trápi nás všetkých. Mimochodom, Erik Tomáš aj dnes bol pri protestujúcich a povedal, že vy sa tiež snažíte, čiže aj verejne vám poďakoval za to, čo robíte.
Ešte možno len na doplnenie by som sa chcel spýtať a možno mi poviete, kedysi ste, teda kedysi, na tlačovej konferencii ste povedali, že oslovíte aj ministra vnútra ohľadom nejakého konania alebo trestného oznámenia, ale to riešenie, ako som pochopil, je teda cez pani ministerku spravodlivosti a Protimonopolný úrad, čiže to by mohla byť tá cesta (súhlasná reakcia podpredsedu vlády), ktorá by mohla viesť k tomu, aby bol Chemes donútený, lebo možno si pamätáte z minulosti, Chemes, a teda jeho asi predchádzajúci majiteľ bol kedysi veľký problém, mala s ním problém aj naša poslankyňa, vtedajšia primátorka pani Vaľová ohľadom tepla pre Humenné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis