Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

3.12.2020 o 15:15 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Prednesenie interpelácie 3.12.2020 15:15 - 15:20 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, moja prvá interpelácia smeruje ministerke spravodlivosti pani Kolíkovej a zároveň aj k ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi. Na úvod poviem, že som bol oslovený ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s prosbou, či by som mohol venovať pozornosť dôležitému konaniu pred Súdnym dvorom Európskej únie a pomohol tak dosiahnuť, aby Slovensko vo veci intervenovalo v prospech zachovania nášho právneho poriadku pri určovaní materstva a zápise materstva do matriky. Krátka informácia o veci.
Minulý rok sa v Španielsku narodilo dieťa, ktorému do rodného listu zapísali dve ženy ako matky, pričom neuviedli, ktorá žena dieťa porodila. Ako matky sú uvedené občianka Bulharska a občianka Spojeného kráľovstva, ktoré v minulosti uzavreli civilné manželstvo v Spojenom kráľovstve. Bulharská občianka požiadala o vydanie rodného listu pre dieťa aj v Bulharsku. Bulharský matričný úrad ju vyzval na predloženie dôkazov o tom, kto je biologická matka. Žiadateľka to odmietla spraviť a úrad jej žiadosť zamietol, keďže nemal informáciu, kto je matka dieťaťa a dve matky podľa bulharského práva zapísať nemôže. Žiadateľka podala žalobu na bulharský správny súd, ktorý sa obrátil s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor Európskej únie. Ten teraz bude rozhodovať, či z práva Európskej únie možno vyvodiť, že Bulharsko má povinnosť na účely práva, pohybu a pobytu vydať rodný list s dvoma matkami.
Prečo sa to pýtam? Prípad je dôležitý aj pre Slovensko, pretože máme obdobnú úpravu určovania materstva ako Bulharsko a síce, že matkou je žena, ktoré dieťa porodila. Na Slovensku, tak ako v Bulharsku, tiež nie je možné do rodného listu zapísať dve ženy ako matky. Naše právo vchádza z reprodukčnej funkcie rodiny a snaží sa o zachovanie súladu medzi biologickým a právnym stavom pri určení rodičovstva. Slovenská republika mala možnosť sa k tejto veci vyjadriť do 30. novembra 2020 prostredníctvom zástupkyne Slovenskej republiky pre súdmi Európskej únie. Chcel by som vedieť, aký postoj Slovenská republika zaujala a verím, že to bude postoj, ktorý bude v prvom rade chrániť záujmy Slovenskej republiky tak, že nás Súdny dvor Európskej únie nebude na účely pohybu a pobytu, prípadne aj na iný účel nútiť uznať dvojmaterstvo alebo inak narušiť naše základné rodinnoprávne zásady. Ale ak áno, považoval by som to za tvrdý zásah do našich hodnotových, do našej hodnotovej výbavy a tiež do právnej úpravy Slovenskej republiky.
Moja druhá interpelácia sa týka ministra dopravy pána Andreja Doležala. Dozvedel som sa ako obyvateľ okresu Zlaté Moravce, že bola spísaná a odovzdaná petícia za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa ňou zaoberalo, ale podľa mojich informácií táto petícia nemala taký zmysel, že by sa s ňou zaoberali natoľko a snažili sa zrevidovať svoje rozhodnutie. V súčasnosti na uvedenej trati sú používané denne dve motorizované jednotky pre zabezpečenie vozby štyroch párov vlakov. A fakticky podľa nového cestovného poriadku to bude znamenať zrušenie 50 percent vlakov odchádzajúcich do Zlatých Moraviec, ktoré využívajú najmä študenti alebo zamestnanci, ktorí takto sa prepravujú, či už do školy, alebo do zamestnania. Ja toto považujem za antisociálne opatrenie vlády a pýtam sa pána ministra, že či toto má byť tá snaha ministerstva o zabezpečenie kvalitnej vlakovej dopravnej obsluhy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

3.12.2020 14:06 - 14:08 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pani ministerka, ďakujem za vašu odpoveď, ale ja by som predsa len chcel vás upriamiť na niekoľko skutočností.
Prvá skutočnosť je, že okres Zlaté Moravce územne patrí pod Nitriansky samosprávny kraj, zatiaľ čo okres Žiar nad Hronom patrí pod Banskobystrický samosprávny kraj. To je prvá vec.
Druhá vec, sama ste to uviedli, že cestovať zo Zlatých Moraviec do Nitry je oveľa komfortnejšie a pohodlnejšie a navyše, keďže bývam v okrese Zlaté Moravce, tak obyvatelia Zlatých Moraviec nemajú vôbec prečo cestovať do Žiaru nad Hronom, pretože buď si vybavia veci v Zlatých Moravciach alebo v Nitre, takže vy ich budete umelo nútiť, aby sa presúvali do mesta Žiar nad Hronom. A ak teda chcete za každú cenu nejakým spôsobom rozbiť súčasnú mapu, tak ja by som vám odporúčal, tak dajte okres Zlaté Moravce do Levíc. Pod Levice alebo pod Topoľčany, aby to naozaj zostalo v rámci jedného samosprávneho kraja.
Viete uviedli ste dôvody historické, ja by som vám mohol povedať historické, že také obce a mestá niekedy patrili pod Maďarsko a nie pod Slovenskú republiku, takže tento argument váš absolútne neobstojí a myslím si, že nie je správnejšie riešenie, ako ponechať súčasný stav.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 12:03 - 12:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Baránik, nebudem sa vyjadrovať k tomu, čo ste povedali, ale k tomu, čo ste predložili a chcem sa opýtať, či to naozaj myslíte vážne. Ako vy takýmto spôsobom v rozprave v druhom čítaní bez akejkoľvek diskusie idete zásadným spôsobom meniť charakter prokuratúry na Slovensku? Vy chcete takýmto pokútnym spôsobom bez akejkoľvek diskusie podriadiť prokuratúru pod vládu a ministerku spravodlivosti? Keď navrhujete, že verejnú kontrolu má vykonať parlament alebo vláda alebo poverený člen vlády?
Veď máme nejaké zakotvenie prokuratúry v Ústave sui generis na rozdiel od štátneho zastupiteľstva, ktoré je v iných krajinách napríklad v Českej republike, kde je prokurátor generálny podriadený ministerstvu spravodlivosti a na Slovensku máme úplne iný model prokuratúry a vy takýmto spôsobom potichu, aby o tom nikto nevedel, chcete meniť charakter prokuratúry a podriaďovať ho vláde a politickej moci vládnej väčšiny? To snáď nemyslíte vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 12:01 - 12:03 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, vy ste tu zopakovali tú svoju neuveriteľnú nehoráznosť, že prokuratúra nemá byť nezávislá. A že má byť nástrojom aktuálnej vládnej moci. A vy sa odvolávate na euroatlantické tradície, len ste zabudli pripomenúť, že by ste sa skôr mohli odvolať na naše československé tradície z päťdesiatych rokov. Lebo presne tak to vtedy fungovalo, že tu bola štátna prokuratúra na čele so súdruhom Urválkom, ktorého Ústredný výbor Komunistickej strany Československa poveril tým, aby nechal skriminalizovať a popraviť Miladu Horákovú alebo Klementisa, alebo ďalších, lebo im nevyhovovali. A vy teraz chcete to isté. Ten istý model.
Viete, ono niekedy treba, ja viem, že vy právnici s tým máte problém, rozmýšľať aj v kontexte. Vy sa nemôžete odvolávať na to, že v Spojených štátoch amerických niečo nejako funguje, keď oni nemali žiadne skúsenosti či už nacizmom, alebo s tzv. reálnym socializmom, ale tým pádom môžu nadväzovať na niečo, čo majú vo svojej krajine zažité. Ale tuto v krajine, v priestore, kde tu naozaj máme v histórii päťdesiate roky, kedy sa zneužívala moc, zneužívala prokuratúra, kedy sa tu politizovala prokuratúra a popravovali ľudia, tak vy v tomto regióne chcete zavádzať model, ktorý tu bol za čias Gottwalda? To si robíte z ľudí srandu?
A viete, teraz, keď mne to vyčítate, že ja teraz som akože tu ten komunista, ktorý tu nemá čo namietať, ale ja som práve vždy namietal na tom bývalom režime, že bol nedemokratický. Mne sa páčili tie sociálne funkcie toho štátu, ale vy si vyberáte z toho bývalého režimu to zlé, tú totalitu, tú politizáciu, tú kriminalizáciu opozície a to dobré, čo tam bolo, tie sociálne funkcie, tie ste odfrčkli preč. To bolo akože zlé. Netreba tu mať sociálny štát, netreba sa starať o ľudí, treba tu mať len Urválka. To ste si vy vybrali z toho bývalého režimu. Toto je, pán poslanec Baránik, choré, choré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 11:42 - 11:44 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál sa na chvíľku pozabudol. Pán Dostál, už nie je rok 1989. Vy teraz nepíšete článok do Nového Slova, tak skúste sa zase preorientovať, obhajujte teraz liberálnu demokraciu. To, čo ste obhajovali predtým v článkoch pre Nové Slovo a tzv. ľudovú demokraciu alebo ten komunizmus, tak to už teraz nie je v móde. Nezabúdajte.
Ale k tej veci, ktorú ste načrtli v otázke pána Dobroslava Trnku ako kandidáta v roku 2011 na generálneho prokurátora, tam bolo viacero faktických omylov. Vy ste hovorili, že Dobroslava Trnku chcel voliť SMER, ale zabudli ste povedať, že preto, lebo keby bol zvolený, tak by padla vláda. A je legitímne právo opozície, aby chcela padnúť vládu, keďže pani Radičová vtedy povedala, že pokiaľ bude Trnka zvolený, tak padne vláda.
Vy ako koalícia, vy ste tam vtedy sedeli, ste mali dosť hlasov na to, aby ste zvolili alternatívneho kandidáta, ale napriek tomu to vyzeralo na Dobroslava Trnku.
A teraz sa spýtajme, že prečo? Vo videu medzi Kočnerom a Trnkom sa tvrdí pre toto. Kočner hovorí: "Ja som dal milión, Haščák dal milión," na to, aby sa kúpil nejaký poslanec vtedajšej koalície. Tam, kde ste sedeli aj vy, hej? Čiže SDKÚ, SaS, MOST a KDH sú dneska podozriví z toho, že jeden z nich zradil a bol kúpený, hej? Vyšetrovala to vtedy polícia Lipšicova, povedala, že skutok sa nestal. Medzitým to už vyšetrujú znova. V roku 2019 sa zase vyšetrovanie rozbehlo, takže budeme zvedaví na výsledok teraz takej aktivistickej polícii, akú máme dneska.
No a teraz otázka je, kto teda bol kúpený? Hovorilo sa o sume 60-tisíc eur. Najčastejšie sa spomína, neuveríte, strana MOST - HÍD a ja som si pozrel, kto bol vtedy v poslaneckom klube MOST - HÍD? Neuveríte - Ondrej Dostál. Pán kolega, vy ste boli v poslaneckom klube MOST - HÍD, strany, o ktorej sa najčastejšie hovorí, že bola skorumpovaná, aby volila Dobroslava Trnku.
Pán Dostál, cinklo vám 60-tisíc na účet?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 11:20 - 11:21 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, ja sa chcem spýtať, ma to zaujalo, že sa robia takéto indikatívne hlasovania. Keď to robia v nemeckom parlamente, to robí len koalícia alebo robia to aj s opozíciou v podstate hlasovanie na nečisto? To poprosím o odpoveď na otázku.
A vrátim sa k tomu, čo sme tu už spomenuli. To znásilňovanie práva, to porušovanie práva zákonnosti zo strany poslancov, členov zákonodarného zboru pri voľbe generálneho prokurátora za Sulíka, to nikomu nevadí, to bola tajná voľba, ale veď sa pošliapavali princípy tajnej voľby, ktorá bola zakotvená v ústave, ktorú sme mali v rokovacom poriadku. To je úplne v pohode, to je v poriadku.
Kolegovia, ktorí tlieskajú každej hlúposti, ktorú počujú, aj keď nemajú osemnásť, tomu zatlieskajú kľudne aj teraz, len dneska vidíme, že pod Matovičovou taktovkou sa začala demontáž právneho štátu a znásilňovanie demokracie a vy si teraz tieto svoje zámery idete posvätiť legislatívnymi úpravami. To nepokladám za správne. A verím, že aj kolega Lehotský alebo Kremský veria teraz tomu, čo rozprávajú. Ja len dúfam, že rýchlo precitnú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 11:17 - 11:18 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pani ministerka, už od Platóna sa filozofi a politológovia zaoberajú otázkou, kto bude strážiť strážcov. A vy ste túto otázku odbili takým spôsobom, že by ste zo skúšky z politológie okamžite vyleteli. Vy ste si povedali, no však ľudia rozhodli vo voľbách, a tým pádom je to vyriešené. Načo Ústavný súd? Načo aj nejaký systém bŕzd a protiváh? Načo kontrola? Však si ľudia rozhodli a majú štyri roky teraz poslušne šúchať nožičkami až kým sa to nezmení.
Si to predstavte, že by tu dneska alebo že sa teda o štyri roky dostane k moci nacistická strana, dajme tomu nacistická strana, a bude hovoriť to isté čo vy. Budete tu kričať, že nie, nie, nie, nerušte Ústavný súd, nerušte kontrolu, nerušte súdy? Nie. Budete tu vy prvá kričať, že to takto byť nemôže. Lebo toto presne robili nacisti, že celú kontrolu zničili, že zrazu už nebolo tých strážcov, ktorí budú strážiť tých strážcov. Toto je ten zásadný problém.
Čiže, pani kolegyňa, skúste nad tým viacej rozmýšľať. Ja vám odporúčam knižku od Giovanni Sartoriho Teória demokracie, základná politologická učebnica, kde máte krásne analyzovanú definíciu liberálnej demokracie. To demokratické v tej zložke liberálnej demokracie, to je, že má rozhodovať väčšina, to máte pravdu. A to liberálne je to, že sa má zároveň chrániť menšina, opozícia a ľudské práva. A ako to chcete spraviť, keď tu máte 90 stláčačov gombíkov, ktorí vám čokoľvek odhlasujú a dajme tomu, že odhlasujú, že na Slovensku prestávajú platiť ľudské práva. A Ústavný súd s tým nebude môcť nič spraviť. To je to pravé orechové, demokratické, čo chcete?
Ešte raz, páni kolegovia, takto rozmýšľali v dejinách filozofie nacisti, ale určite nie demokrati a určite nie liberálni demokrati. Veď si to uvedomte. Takže takáto odpoveď mne rozhodne nestačí. Skúste sa ešte raz zamyslieť a dávam vám opravák. Nech sa páči, poďte ešte raz na skúšku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 11:01 - 11:03 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán podpredseda, presne ste vystihli, že tajná voľba chráni poslanca pred následkami a zabezpečuje mu, garantuje mu slobodný mandát pri personálnych voľbách, keďže ten, ktorého volí, sa mu potom nemôže mstiť, či už na pozíciách represívnych, alebo súdnych a podobne. Len viete, tuto nejde o filozofickú diskusiu. Tieto zmeny, ktoré prináša pani Kolíková, sú čisto účelové. No oni si jednoducho neveria pri voľbe generálneho prokurátora, tak si zmenia spôsob voľby. Oni si nedokážu predstaviť, že by niekto mohol namietať ich zákony, tak idú odobrať Ústavnému súdu právomoc preskúmavať ústavné zákony. Ale to má obrovitánske dôsledky. Tu sa rúca celý systém liberálnej demokracie, ktorý je postavený na systéme bŕzd a protiváh. O tom určite kolegovia niekde v politológii počuli. Brzdy a protiváhy.
Povedzte mi, akú má protiváhu ústavná väčšina v slovenskom parlamente. Akú? Keď nikto nemôže kontrolovať a zamietnuť a nejakým spôsobom napadnúť ich rozhodnutie. To znamená, že keď majú dneska účelnú ústavnú väčšinu, čokoľvek si schvália a už to nikto nemôže napadnúť. Čo keď si teraz schvália, že si predlžia svoj mandát navždy. Že tu vyhlásia vedúcu úlohu obyčajných ľudí do ústavy a že Igora Matoviča vyhlásia za vodcu naveky? Predstavme si to. Kto to bude môcť napadnúť? Ústavný súd túto právomoc stráca.
To znamená, my sa rúcame do úplne inej formy demokracie, ktorá sa nenazýva liberálnou demokraciou, ale možno ľudovou demokraciou a naozaj ju dneska majú stále v Severnej Kórei, ktorá je zjavne inšpiráciou aj pre pani Kolíkovú. To znamená, budeme tu robiť inkvizičné tribunály? Budeme tu robiť tribunály, kde si budete vy vyberať sudcov, ktorí budú poslušne kriminalizovať opozíciu? Tam to smeruje. Čiže, pani Kolíková, ja mám, samozrejme, radosť z toho, že čerpáte z marxizmu-leninizmu, ale, prosím vás, vráťme sa do normálnej demokratickej diskusie a prestaňte tu kriminalizovať opozíciu a ničiť liberálnu demokraciu na Slovensku.
Ďakujem. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 10:59 - 10:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, ja sa plne stotožňujem a podporujem tvoj návrh, ktorý si dal. Chcel by som povedať, že ja konzistentne presadzujem v personálnych otázkach tajnú voľbu. Môžete si pozrieť moje vystúpenia v rozprave od roku 2012, kde som sa viackrát k tomuto vyjadroval. Viackrát som argumentoval, prečo si myslím, že tajná voľba je demokratickejšia a lepšia nielen vo všeobecných voľbách, ale aj vo voľbách v parlamente, ako nakoniec som poukazoval, judikoval aj Ústavný súd. Tu totižto nejde o transparentnosť, o to, aby každý videl, ako aký poslanec hlasoval, ale ide tu o vydierateľnosť a nevydierateľnosť.
Krásne sa tu ukázalo v priebehu posledných dní, keď počas vypočúvania kandidátov na voľbu generálneho prokurátora sám premiér tejto vlády Igor Matovič sa vyhrážal poslancom vládnej koalície bez ohľadu na to, ktorej strany, celej vládnej koalície, že ak nebudú hlasovať tak, ako si to on predstavuje, tak odíde z koalície a z vlády. Tak ako máme chápať túto verejnú voľbu? Len ako kontrolu premiéra Igora Matoviča o tom, ako budú poslanci jeho vládnej koalície hlasovať. A toto si myslím, že nechceme nikto a že je to neprípustné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 10:58 - 10:59 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda, už to tu dneska zaznelo, že strážcom zákonnosti a ústavnosti nemá byť, samozrejme, len Ústavný súd Slovenskej republiky, ale všetci až teda po občana. Čiže prezident, Národná rada, poslanci, predseda vlády, ministri a tak ďalej. Spomenul si, ako to vyzeralo, keď sa volil na nátlak Kočnera jeho generálny prokurátor, kedy bol dvojka v štáte Richard Sulík ako predseda Národnej rady ovládaný mafiou. Najprv sa chodili, keď sa nevedeli dohodnúť a zvoliť toho, koho bolo treba, tak chodili vo dvojiciach.
Potom si fotili lístky, čo je porušovanie zákona. To je úplný výsmech ústavy, ústavnosti, zákonnosti. Nikomu to nevadilo, nevadí dneska. Potom vymysleli systém, že jedna strana bude krúžkovať, druhá bude dávať do kosoštvorcov a tretia do štvorcov. Po spočítaní hlasov sa to všetko odnieslo Sulíkovi na stôl, vysypalo a hľadalo sa, kto zradil. Stále im to nevychádzalo. Až sa nakoniec podarilo zvoliť toho, koho si želala mafia.
Ďakujem pekne. Dnes opäť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis