Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.12.2020 o 16:22 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 16:22 - 16:38 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja mám vystúpenie dlhšie ako sedem minút. Ja by som navrhoval, keďže ste nedali vysloviť všeobecný súhlas pánovi poslancovi Ficovi s jeho procedurálnym návrhom, ktorý má svoje racio, že by ste ma nechali aspoň dohovoriť, lebo rozťať to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Samozrejme, predpokladám, že dohovoríte, pretože tento bod nebude dlho trvať, čo budeme rokovať. Takže...

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
No veď práve, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte 20 minút.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril k návrhu štátneho rozpočtu na rok ´21 s výhľadom na roky ´22 a ´23. A odpichnem sa od slov, ktoré povedal pán minister Heger vo svojej úvodnej reči a dotkol sa aj školstva.
Z jeho konštatovaní vyplynulo, že klesá úroveň školstva, ja by som povedal, že možno na základe medzinárodných hodnotení PISA a ďalších je zastabilizované na nižšej ako požadovanej úrovni. Je tu masívny odliv študentov a mozgov do zahraničia, s tým sa dá súhlasiť, a Slovensko je krajinou, kde je potenciál najväčšieho ohrozenia miest spôsobeného automatizáciou, na čo odpoveďou môže byť jedine kvalita vzdelávania, znalostná ekonomika, a to znamená masívne investície do školstva.
Pán minister, toto sú všetko veci, s ktorými sa dá súhlasiť. Len potom neviem, prečo vaša vláda predkladá taký rozpočet, ktorý sa týka školstva, ako ste predložili. Na základe týchto slov, ktoré ste povedali vo svojom úvodnom slove, by som očakával, že výdavky na školstvo v ďalšom období porastú raketovým tempom. Pozrime si, ako to však vyzerá.
Výdavky zo štátneho rozpočtu do vzdelávania, vedy, výskumu a športu zahŕňajú výdavky kapitol ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, ministerstva zdravotníctva, Slovenskej akadémie vied a subjektov verejnej správy. Čiže nie je to len rezort, rezortný rozpočet ministerstva školstva. Ak spočítame všetky tieto výdavky a urobíme porovnanie medziročné rokov ´20 a ´21, tak vidíme, že výdavky rastú zhruba o 5,7 % HDP na rozpočtovej báze, ale ak si pozrieme, aké je napĺňanie výdavkov rozpočtu v roku 2020 v oblasti školstva, tak vidíme, že medziročné porovnanie očakávanej skutočnosti výdavkov v roku 2020 verzus návrh rozpočtu na rok ´21 je -1,1 % HDP.
Čiže dnes vidíte, aká je tendencia vývoja rozpočtu výdavkov v školstve, a vy prognózujete alebo dávate peniaze na ďalšie, na ďalšie obdobie o 1,1 % menej. Tak ja, ja nerozumiem. Buď ste klamali vtedy, keď ste hovorili úvodné slovo, že školstvo potrebuje viac investícií, dnes, keď máte nastavené tendencie na základe očakávanej skutočnosti rozpočtu 2020 a dávate tam menej peňazí, tak to, to nijako, nijako spolu nekorešponduje.
Povedali ste, že predchádzajúce desaťročie bola dekáda premárnených príležitostí. Ale chcem vám povedať, že tým, že dnes takmer rok držíte deti doma na dištančnom vzdelávaní, tým, že ich nepúšťate do škôl, že strácajú, strácajú schopnosť sa učiť, strácajú schopnosť socializácie, rastie u nich frustrácia, klesajú u nich výrazným spôsobom vedomosti, to nebude dekáda premárnených príležitostí, ale vy budujete stratenú generáciu v tejto krajine. Ja vás chcem pekne poprosiť, lebo nič iné na vás neplatí, neviem, či toto zaberie, aby ste sa konečne prestali hrať na testovaciu veľmoc a skúsili vrátiť deti do škôl a dať dostatočné finančné prostriedky do školstva, aby sa mohli zodpovedne vzdelávať. Lebo toto je jediná cesta pre túto krajinu, žiadna iná neexistuje, a to by ste mohli vedieť.
V porovnaní s krajinami Európskej únie sú verejné zdroje vynakladané na vzdelávanie podpriemerné. Toto je konštatovanie, ktoré urobil Parlamentný inštitút pri rozbore rozpočtu. Výdavky na vzdelávanie ako podiel na HDP a aj ako podiel na celkových verejných výdavkoch sú podpriemerné. Ďalšie zvyšovanie zdrojov do vzdelávania je nevyhnutné a malo by byť sprevádzané dôslednou kontrolou nákladovej efektívnosti, na to máte Útvar hodnoty za peniaze.
A poďme sa preto pozrieť na jednotlivé oblasti. Regionálne školstvo, to sú základné a stredné školy, medziročný rast, rozpočet, rozpočet na úrovni 7,1 %. Áno, dá sa povedať, že kvitujeme, že v tejto oblasti prichádza k rastu, ale v tejto položke, v tejto položke je medziročné, medziročný rast z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva ako balík, ktorý ste dali ministrovi školstva, bianco šek vo výške 100 mil. eur so zámerom zvýšiť motivácie pedagogických zamestnancov. Ja si vás pamätám aj s ministrom školstva, keď ste boli ako opoziční politici tu v tejto sále, ako ste vykrikovali, že takáto vata v rozpočte je absolútne neprijateľná, že takáto vata musí byť rozpísaná, na čo to chcete použiť, že či to chcete použiť na zvyšovanie platov, či to chcete použiť na iné motivácie. Proste nič také v tomto rozpočte nie je, nie je pomenované.
Hovorili ste vo svojom úvodnom vystúpení; alebo ešte sa dotknem, ešte sa dotknem toho, že či ľavá ruka vie, čo robí pravá, v prípade regionálneho školstva. V súvislosti s inými opatreniami, ktoré, ktoré boli aj na základe prijatých zmien v zákonoch. Obedy zadarmo, ktoré boli zrušené. Tým pádom samosprávy nedostanú dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1,2 euro na jeden obed. Samosprávy budú mať nižšie príjmy, nakoľko ste zaviedli zvýšený daňový bonus, to znamená, dvakrát budú samosprávy ochudobnené, že dostanú, dostanú menej peňazí. Originálne kompetencie v oblasti školstva, ktoré sa hradia z týchto znížených príjmov, majú ísť zhruba zo 40 % na financovanie materských škôl, školských klubov, centier voľného času, základných umeleckých škôl a školských jedální. Ja sa len pýtam, keď znížite takýmto spôsobom financie na originálne kompetencie samospráv, akým spôsobom pridávate, pridávate školstvu? Veď vy ochudobňujete to školstvo o doplnkové funkcie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu, ktoré má slúžiť na celostný vývoj detí. Toto je neprijateľné a tu sa dá povedať, že ľavá ruka nevie, čo robí, lebo na jednej strane chcete, aby sa zvyšovala vzdelanostná úroveň, na druhej strane beriete peniaze na tieto funkcie.
Poďme na to, čo ste pomenovali ako odliv študentov a mozgov do zahraničia. To je napríklad vysoké školstvo, kde dochádza k medziročnému poklesu výdavkov, rozpočet, rozpočet vo výške 3,4 %. Ak by sme povedali, aký je pokles výdavkov, očakávaná skutočnosť v roku 2020 verzus návrh rozpočtu na rok 2021, tak je to pokles o -16,8 %. Takže na jednej strane chcete sanovať odliv mozgov do zahraničia, ale na druhej strane, na druhej strane zásadným spôsobom beriete, beriete peniaze, beriete peniaze vysokým školám.
Ja vám prečítam niečo z návrhu rozpočtu, ktorý sme mali na výbore (zaznievanie gongu) a je to návrh kapitoly ministerstva školstva a je to strana 34 záver, v ktorom ministerstvo školstva konštatuje, vo vlastnom návrhu rozpočtu, nesúhlasíme so zníženými limitmi bežných transferov pre verejné vysoké školy pre roky ´22 a ´23, ktoré sa tak ako v roku ´21 týkajú len zníženia osobných výdavkov nepedagogických pracovníkov na vysokých školách a učiteľov vysokých škôl. Zníženie bežných transferov; zníženia bežných transferov vychádzajú z revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktorá je prílohou programu stability Slovenskej republiky na roky ´20 až ´23, ktorý bol schválený uznesením vlády v máji.
Teraz je to podstatné. V tomto sa vychádza z porovnania s údajmi Českej republiky z roku 2010, pričom ide o posun 11 rokov ako v počtoch študentov na učiteľa, tak aj v počtoch študentov na nepedagogického a pedagogického zamestnanca a tak ďalej a tak ďalej. Vy nastavujete prognózu rozvoja tým na Slovensku, že porovnávate budúci vývoj s tým očakávaným vývojom v roku 2010 v Českej republike? Veď vy neposúvate slovenské vysoké školstvo dopredu. Vy ho vraciate 11 rokov dozadu a takto nastavujete finančné toky do slovenského vysokého školstva. Vy si robíte srandu z Národnej rady Slovenskej republiky? Vy si robíte srandu z vysokoškolských učiteľov a všetkých študentov v tejto krajine? Pán minister, to snáď nemyslíte vážne, keď minister vašej vlády, minister školstva napíše takéto tvrdenie do záveru návrhu kapitoly rozpočtu na rok 2021.
Poďme sa pozrieť, ako je na tom veda a technika. Veda a technika porovnanie rozpočet ´20 – ´21 -1,2 %. A to na základe, na základe čoho ideme posúvať Slovensko dopredu? Na základe čoho ideme budovať znalostnú ekonomiku, ak berieme aj peniaze na vedu, výskum a berieme aj peniaze na vysoké školstvo? Ako absolútne jeden, jeden zlý sen.
Sú tu veci, ktoré by som v tomto balíku školstva mohol povedať, že vo všetkých predvolebných debatách všetci predstavitelia vtedajšej opozície, dnešnej vládnej koalície, hovorili o tom, že slovenské školstvo potrebuje masívnu injekciu do svojho rozvoja a predovšetkým skokový rast miezd učiteľov. Naše rasty, dvakrát na úrovni 6 % a dvakrát na úrovni 10 %, boli podľa vašich slov absolútne nedostatočné a bol potrebný minimálny rast 50 %, skokový rast, aby sme dotiahli mzdy učiteľov tam, kde ich chceme mať, aby to zodpovedalo európskemu a svetovému vývoju.
Ja chcem upokojiť všetkých tých, ktorí majú čo-to dočinenia s rezortom školstva, že už v roku 2021 dôjdeme k 100-percentnému zvýšeniu platov. Má to jeden malinký háčik. Nebudú to platy učiteľov, nebudú to platy nepedagogických pracovníkov, budú to platy administratívy.
Ak si zoberiem stranu 9, kde sa hovorí k rozpočtu ministerstva školstva, a to je tvorba implementácie a politík, kde je zahrnuté vykonávanie všetkých činností ministerstva, ktoré nie je možné rozdeliť medzi jednotlivé vecné programy, z programu sú hradené mzdy a odvody do poistných fondov všetkých zamestnancov vlastného úradu ministerstva školstva. Pán minister, viete, aký je tam rast? 100,11 %.
Pán minister školstva povedal na jednej tlačovej besede, že ideme cestou šetrenia administratívnych výdavkov, už sme prepustili z rezortu školstva 90 pracovníkov. Čiže vy ste prepustili 90 pracovníkov a zdvojnásobujete rozpočet na administratívne výdavky. Čiže máme to tak chápať, tí, ktorí tam boli doteraz, to boli tí z predchádzajúcich vládnych garnitúr, tých povyhadzujeme, tí zarábali enormne, dáme tam svojich a tým dáme dvojnásobné platy. A to už bude adekvátne. Pán minister, vy ste sa zbláznili? Toto je nepredstaviteľné! Ak proti tomuto nezačne protestovať pedagogická verejnosť, akademické, akademická pôda, tak ja už nechápem, proti čomu chcú protestovať. Vy zvyšujete platy na ministerstve školstva o 100 % a dávate menej prostriedkov na učiteľov vysokých škôl? To snáď nie je možné! To v akom absurdistane sa nachádzame?!
Pán minister, ja by som ešte poprosil, aby ste premenovali ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na ministerstvo športu, vedy, výskumu a školstva. Dôvod je úplne jednoduchý, lebo o tom hovoria priority vášho rozpočtu. Šport, medziročné porovnanie ´20 a ´21, nárast o 58,9 %. Nárast o 58,9 %. Nárast, celkové výdavky v roku 2021 predstavujú zhruba 135 mil. eur. Keď sme prijímali zákon o športe v roku 2015, boli výdavky zo štátneho rozpočtu na šport zhruba vo výške 35 mil. eur. Dnes vy plánujete v roku 2021 o 100 mil. eur vyššie výdavky, ako boli v roku 2015 na šport. A o 50 mil. vyššie, ako boli v predchádzajúcom roku.
Pán minister, máte na Slovensku 40 lokalít, v ktorých je dvojzmenná prevádzka na základných školách. Máte nedobudované kapacity materských škôl. Máte nevyhovujúce priestory, v ktorých prebieha výučba. Za 50 mil. by ste boli schopní pokryť možno 60 % potrebných výdavkov na to, aby sme zlikvidovali z polovice, zo 60 % modernizačný dlh, ktorý je na Slovensku. Vy namiesto toho idete naliať ďalších 50 mil. do športu? Šport posunie slovenskú ekonomiku dopredu? Nechcete vy budovať stratenú generáciu tým, že všetci budú len behať a cvičiť?
Pán minister, pokiaľ by to išlo dopredu normálnym spôsobom, tak poviem, nech ide. Nech majú aj športovci. Lebo tým, že nemajú príjmy zo vstupného a tak ďalej, áno, sú dotknutí v tejto dobe. Ale nie takýmto spôsobom a nie na úkor kapitoly, kapitoly školstva.
Čo povedať, vážené dámy a páni, na záver? Ja som ešte takýto rozpočet kapitoly školstva v tejto Národnej rade nevidel. Považujem to za jednu obrovskú tragédiu. Je to cesta späť. A, pán minister, pokiaľ chcete posúvať Slovenskú republiku dopredu týmto spôsobom, hoďte uterák do ringu, lebo to bude najlepšie, čo pre krajinu môžte v oblasti školstva urobiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 16:21 - 16:21 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán podpredseda, kvôli efektivite rokovania chcem sa spýtať na jednu otázku. Ak teraz prerušíme o pol piatej rokovanie kvôli voľbe, voľba bude o sedemnástej, tak prakticky dnes už nemôžme pokračovať, pretože sa budú sčítavať výsledky voľby, v rokovaní Národnej rady. Či by nebolo z hľadiska efektivity rozumné nechať pokračovať rozpravu o rozpočte, aby vystúpili minimálne tí, ktorí sú prihlásení písomne, a že by sme teraz sa dohodli, lebo hlasovať sa asi nedá kvôli prítomnosti alebo neprítomnosti, že by táto voľba bola súčasťou inej voľby. Lebo máme ešte aj voľbu generálneho prokurátora, kde to môžme pospájať. Lebo zajtra ráno, ak platí, o deviatej máme ústavu. Nemáme ráno rozpočet, nevieme, ako to celé bude prerušené, dokedy. Večer sa čaká zase voľba generálneho prokurátora. Len kvôli efektivite, kvôli ničomu inému, sa mi zdá, že by bolo rozumnejšie sa teraz dohodnúť, že hlasovanie o tej rade, ktorú máme mať teraz, bude počas ďalšieho hlasovania alebo ďalšej voľby. To je celé, tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:19 - 16:20 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, každý, kto sa vyjadril.
Veľmi krátko k pánu Žiakovi. Pán Žiak, všetko súvisí so všetkým. Všetky opatrenia stoja peniaze. A tak jak som povedal, my sme, za posledné roky deficit klesal, dosiahli sme historické minimum posledné tri roky okolo jedného percenta. A to je odpoveď aj pánu Kotlebovi na to, že tie deficity nestúpali, my sme ich znižovali. Dlh nám klesal posledných šesť rokov na, až na v podstate tú spodnú hranicu dlhovej brzdy. Dnes prekračuje dlh všetky hranice dlhovej brzdy, ktorá, mimochodom, je prísnejšia ako pravidlá Európskej komisie.
Čo sa týka, čo sa týka vôbec pani Pleštinskej, tak tam chcem podotknúť, že mrzí ma jedno, že vás ako ženu nechali ako poslednú, ako kôl v plote reagovať a ostatní sa do tejto debaty nezapojili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:08 - 16:10 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, toto bola mimoriadne inteligentná odpoveď na tú zlobu, ktorá tu zaznievala od pána ministra, kde namiesto toho, aby hovoril odborne o rozpočte, tak tu spomínal mafiu a spomínal tu úplné nezmysly. Toto je odpoveď – odborne, vecne, čísla a úplne jasné štatistiky. Len veľká škoda, že vás počúvalo päť, päť poslancov Obyčajných ľudí. A pozrite sa na tú sálu, poloprázdna alebo úplne prázdna sála na strane koalície. Ich to jednoducho nezaujíma. A toto je taký škandál, že pri rozpočte sa nedokážu nielenže zapojiť do diskusie, ani len počúvať. Dokonca tu nemáme ani profesora Pročka, ktorý tu bežne vyhukuje a vykrikuje a tlieska, ani profesor Pročko. Čiže nikoho nezaujíma štátny rozpočet z vlády.
Oni si sem predložia 7-miliardovú sekeru, astronomický verejný dlh, dokonca 8-miliardovú sekeru. To keby sme my urobili počas našej vlády, tak si, tak tu Richard Sulík spácha rituálnu samovraždu, lebo by to bola najväčšia katastrofa na svete. A teraz tu jeho poslanec rozpráva, že to je v poriadku, tak to má byť. Už dneska naozaj nikto nič negarantuje, už ani neoliberáli nehovoria neoliberálne tézy o tom, že netreba zadlžovať štát? Však takto zadlžoval štát hádam nikto na svete. Toto je neuveriteľné, páni kolegovia!
A viete, namiesto toho, aby sme sa venovali číslam a riešili teraz odbornú diskusiu, či chceme ísť keynesiánsky alebo friedmanovsky, či chceme takú alebo onakú fiškálnu politiku, či chceme ísť sociálne alebo liberálne, tak my tu riešime pána Hegera, ktorý tu hovorí o mafii ako minister financií. Toto nechajte, prosím vás, na cirkusanta Matoviča, vy máte hovoriť o číslach. Vy tu ste za toho Fantozziho a nemáte tu robiť Matovičove šou.
Takže, páni kolegovia, skúsme vrátiť tú diskusiu tam, kde ju zaviedol aj Laco Kamenický, k odbornosti, k číslam, k tomu, čo naozaj páchate na Slovensku, že tu idete zadlžiť budúce generácie na najbližších sto rokov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:06 - 16:08 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, veľmi podrobne ste rozobrali štátny rozpočet na rok 2021. Povedali ste, že HDP Slovenska klesne v roku 2020 o 6,7 %, čo je historicky najväčší prepad s prudkým ekonomickým poklesom, stúpne nezamestnanosť, rast miezd výrazne sa spomalí. V dôsledku oživenia stúpne HDP v roku 2021 o 5,5 %, hovorí sa o návrhu, v návrhu štátneho rozpočtu.
Pýtam sa, aký veľký musí byť... musíte byť optimisti, keď vývoj HDP podľa vás v priebehu krízového roku sa dá otočiť o 12 percentuálnych bodov. Naproti tomu citujete, pán podpredseda vlády, že ekonomika zostane podchladená, nové pracovné miesta sa budú vytvárať len veľmi pomaly, investičná aktivita zosilnie až do dočerpania európskych fondov na konci horizontu prognózy.
V roku 2020 vzrastie verejný dlh na historickú najvyššiu úroveň nad 60 %. Dlh bude bez dodatočných opatrení rásť v ďalších rokoch. V roku 2023 dosiahne takmer 70 %, pričom dva dôležité rezorty stále sú podfinancované. Na zdravotníctvo dávate namie... dávate 35 euro na osobu, keď viete, že celková potreba v zdravotníctve sa bude pohybovať okolo 65, 70 euro. Dneska máte dlh v zdravotníctve. Len Sociálna poisťovňa má cez 200 mil., pričom ďalšie, ďalších 300 mil. majú na ostatných kapitálových výdavkoch.
To isté som čakal, pokiaľ sa týka školstva. V školstve ste povedali, že budete podporovať vysoké školy. Rozpočet vysokých škôl je na tej istej úrovni, ako bol, ako je tento rok. Čakal som, že spravíte reformu, čakal som, že budete robiť reformu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:01 - 16:02 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Milý Laco, ďakujem ti za kritický, ale odborný prejav, za vystúpenie k návrhu štátneho rozpočtu. Na každú z tvojich vecí by sa dalo reagovať a na každú vetu by sa dala rozvíjať.
Začnem tým, čím si začal ty. Na začiatku si spomenul trápny úvod pána ministra, kde opäť spomínal mafiu, plakal a obviňoval všetkých ostatných, systém lebo Fico, lebo SMER, akoby si nie ani uvedomiť, že už nie sú v opozícii, pomaly im ubehne nie 100 dní vlády, ale 300 dní vlády, majú v rukách moc a zodpovednosť, ale nesprávajú sa tak. Len tak na okraj, predseda NKÚ, ktorý tu mal odborné vystúpenie k štátnemu rozpočtu, si vôbec nevšimol, že už začalo vystúpenie pána ministra k návrhu štátneho rozpočtu, tak táral minister od veci a scestne.
A pýtal si sa, kto bude splácať tieto dlhy, čo tu narobia, že každá ďalšia vláda kľakne? Veď tento štátny rozpočet nemá nič spoločné s odbornosťou alebo zodpovednosťou, aj keď sa hladkajú. To je celé hurá systém, po nás potopa. A koho sme si zvolili, toho tam máme.
Ďakujem za tvoj príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 15:31 - 16:01 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, máme tu zákon roka a ja mám pocit, ako keby sme tu ani nemali tú výnimočnú dobu, kedy sa takýto zákon nejakým spôsobom prerokováva.
Všetko iné je tu dôležitejšie ako to, ako budeme hospodáriť, ako sa budú mať ľudia, či budú peniaze na zdravotníctvo, na školstvo, na sociálne veci. Dnes sa zaoberáme tým, či ideme sa testovať povinne jedenkrát alebo nepovinne povinne, alebo dvakrát, alebo trikrát, alebo štyrikrát. Toto dneska hýbe svetom. A keď sa pozriem aj na to, ako sa stavajú médiá, čo sa týka vôbec rozpočtu, tak mám pocit, že rozpočet je na okraji záujmu.
Chcem povedať, že to, čo sa deje v rozpočte, to sú naše peniaze, to sú peniaze na to, ako funguje tento štát, a bez kvalitného rozpočtu sa žiadny štát nezaobíde. Mňa veľmi mrzí, že ja som počúval pána ministra Hegera mimo túto sálu, lebo sme mali tlačovú konferenciu, a počúval som ho a mňa veľmi mrzí, že zneužil rozpočet a debatu o rozpočte na politické účely a začal tu niečo rozprávať o mafii a nálepkovať bývalú koalíciu. A skutočne si myslím, že viac sa tu malo hovoriť o číslach, malo sa tu hovoriť o víziách, o tom, kam má táto spoločnosť spieť.
Nebudem to ja zneužívať, ale, samozrejme, budem sa vyjadrovať aj k takýmto nálepkám a ja sa ohradzujem voči tomu, aby minister financií pri rozpočte tu niečo hovoril o mafiách. Ja nie som mafia, moji kolegovia nie sú mafia, a ja si to vyprosujem.
Chcel by som sa ďalej vyjadriť k tomu, že je to váš prvý rozpočet. Ja som mal len jeden a k tomu som pristupoval veľmi zodpovedne a neviem si predstaviť, že by ja ako minister financií som sa nechcel baviť s tripartitou o rozpočte napriek tomu, že je to v zákone. My sme sa o mojom rozpočte bavili. Samozrejme, môžte mať ich pripomienky, môžte s nimi súhlasiť, nesúhlasiť, ale minimálne si ich musíte vypočuť, aby ste porozumeli tomu, čo sa okolo vás deje.
Čo sa týka napríklad plánu obnovy, to len kúsok odbočím, máte ten istý postup. My sme volali po širokej celospoločenskej diskusii a tá celospoločenská diskusia neprebehla. 15. októbra ste mali mať prvý graf alebo teda odovzdať niečo na Európsku komisiu. Samozrejme, je tam ešte priestor na to, aby ste niečo dali; som zvedavý, v akej kvalite to dodáte. A vy sa dnes začínate baviť, je december, dnes sa začínate baviť so samosprávami, zavoláte si europoslancov a dnes sa tvárite, ako si veľmi vážite celospoločenskú diskusiu.
Pri debate o minimálnych dôchodkoch v podstate ste odborárov vypoklonkovali a vzhľadom na to, ako ste sa k nim správali, tak sami odišli, lebo takto sa nevedie sociálny dialóg. Sú to hodnotné informácie, ktoré by ste dostali a vedeli by ste, čo tento štát potrebuje.
Čo sa týka samotného rozpočtu, najskôr by som sa možno vyjadril k roku 2020, čo sa týka výšky opatrení, ktoré ste prezentovali, ktoré ste urobili na záchranu COVID-u. Na jednej strane ste si novelizovali zákon o rozpočte, navýšili ste si výdavky o 7,8 miliardy. V podstate by ste si mohli v tom svojom, v tom rozpočte dovoliť čokoľvek vzhľadom na to, že ten vankúš, ktorý ste si urobili, bol tak veľký, že vy ho dokonca pravdepodobne ani nedokážete nejakým spôsobom zužitkovať.
Oprem sa len o správu NKÚ, kde, ktorá hovorí, že k 31. 10. z výdavkov 29,8 mld. v štátnom rozpočte vrátane príjmov z roku 2020 ste mali vyčerpaných, to je za desať mesiacov, iba 54,7 % toho, čo ste mali v rozpočte, takže na posledné dva mesiace vám zostáva 13,5 miliardy. Keď si to porovnáme s celoročnými výdavkami v roku 2018, tak je to, to bolo 16 miliárd. Čiže ešte vám zostáva skoro celý rozpočet roku 2018, ktorý v podstate máte k dispozícii.
Viete, po piatich mesiacoch, kedy ste sľúbili, že každý mesiac dáte jednu miliardu eur do, na pomoc COVID-u, ste mali minutých asi 500 mil., čiže jednu desatinu, a za tým si stojím, aj keď teda v jednej, v jednom rádiu som to musel vysvetľovať. Viete, a vy prídete a potom prezentujete číslo 4,11 mld., že ste pomohli COVID-u, čo je 4,6 % HDP. Ja neviem, či z vás, kolegovia, niekto verí, že ak po piatich mesiacoch je to 500 mil., potom je to 4,6 miliardy.
Ja som si náhodou napísal tie čísla, o ktorých sa tu bavíme, a ja by som poprosil ministerstvo financií o detailné rozpísanie toho, o čom pán minister hovorí. Takže 4,1 mld. pomoci COVID, z čoho sa skladá, 1,63 mld., to hovoril váš štátny tajomník Klimek, podpora udržania nezamestnanosti. Tak daj... dobre, súhlasím, povedzte, dajte nejakú skladbu toho; 85 mil. sociálna pomoc a 442 mil. pandemická OČR a PN. To je dokopy okolo 2,1 mld. z tých 4,1, ktoré sú prezentované.
Poďme ďalej, čo ste tam odprezentovali, 551 mil. daňovo-odvodové opatrenia. To sú čo? To je to, čo by ste boli vybrali, keby nebolo, keby bolo keby alebo čo to je? Ja neviem. Skúste mi to objasniť. Možno na to máte čísla.
Hovorili ste o 889 miliónoch, opatrenia v bankovej sfére, odloženie splátok alebo záruky. Pri odloženiach splátok si to tí klienti v podstate zaplatili a poskytli to banky, tak neviem, čo vás stálo 889 miliónov. Čo, bankový odvod, pán minister? To si zarátavate do toho? A záruky, ktoré sme urobili, programy záruk, ktoré v podstate fungovali relatívne zle, však vieme o tom, že boli s tým veľké problémy, veľká kritika. Tak to rozpíšte! Povedzte detailne, o čom to je.
A čerešničkou na torte je 1,87 mld., a prečítam to, čo povedal pán Klimek, iné opatrenia, preplácanie nájmov, ochranné osobné pomôcky, individuálne pomoci. Tak preplácanie nájmov, to som si zisťoval na finančnom výbore, kde mi minister Sulík povedal, že na preplácanie nájmov išlo asi 25 miliónov. Tu je 1,87 miliardy. Čoho? Na čo? Na ochranné pomôcky? Individuálne pomoci? Vyčíslite to! Lebo ak to neni, ja neviem, či sa tu klameme, alebo tu zavádzame. Ja nechápem, jak môžte, tak dajte mi nejaké číslo, ktoré akceptuje, je akceptované na medzinárodnom fóre. To, čo ja mám medzinárodne, nemôžem ukazovať tabuľky, takže nebudem, ale budem minimálne o tom hovoriť. Áno, Medzinárodný menový fond povedal, že sme dali druhú najmenšiu pomoc po Rumunsku, a budem to opakovať, aj keď sa vám to nepáči, vo výške asi 2,5 %, čo by možno aj sedelo s tými číslami, s tými prvými troma položkami, o ktorých sme sa bavili.
Poďme sa baviť o hospodárskej situácii ako takej. Hospodársky rast v tomto roku – pokles 6,7 %. Musím povedať po druhý kvartál. Po uvoľnení opatrení v podstate sa jasne ukázalo, že ekonomika sa dokáže veľmi rýchlo vrátiť do pôvodných koľají, myslím ako v zmysle toho opätovného rastu, čiže vie to urobiť také to ostré véčko. Čiže vidíme podľa toho priebehu tohto roka, že keď nám stúpajú čísla, čo sa týka nakazených alebo teda pozitívne testovaných, tak nám klesá ekonomika. Ak ekonomiku zatvárame, tak nám klesá ekonomika a presne opačne je to, keď to uvoľňujeme. Čiže momentálne s nejakým časovým opozdením opisujeme nejaké W. Otázka je, samozrejme, aké urobíte opatrenia.
Padlo to tu, že je veľmi dôležité podľa mňa, aby sme sa nejakým spôsobom vedeli nastaviť tak, aby tu nebol chaos v tomto, v tejto krajine, lebo to, čo sa tu deje, neprispieva k ničomu. Chaos nemajú radi podnikatelia, oni majú radi predvídateľnosť a chcú vedieť, čo sa bude diať, ale tu veci fungujú tak, že ráno sa pán Matovič zobudí, niečo povie, na obed je to už ináč a večer zase ináč. Jeden deň tu máme aj nemáme žiadny pandemický plán, potom tu máme dva a ďalší deň tu nemáme žiadny plán. Čiže takto funguje riadenie štátu.
Čo sa týka budúcich rokov, áno, je tu ten scenár 5,5-percentného rastu, v prípade nejakého horšieho vývoja 4,3 % rastu, a chcem sa tu pozastaviť pri, pri číslach, ktoré ste, hlavne teda pri výdavkoch, ktoré tu, ktoré idete robiť.
Len pre vašu informáciu, v roku 2020 v pôvodnom štátnom rozpočte sme mali výdavky štátneho rozpočtu 18,6 mld., v tomto roku po zvýšení výdavkov ste si zvýšili výdavky na 26,3 mld., to znamená o 7,8 miliardy. Pri tomto sa chváliť, že vy idete všetko dofinancovať, čo my sme nedofinancovali. Keď mi niekto dá 8 mld., tak tu dofinancujem, čo chcem, pán minister, nemusím sa s tým ani chváliť. A chváliť sa, biť sa do pŕs, akí sme dobrí, to vie každý pri takejto situácii.
V tomto roku, teda na budúci rok ste si naplánovali 23,9 miliardy. Ja sa pýtam, to sa tak nafúkol ten štát? Ja teda predpokladám, že vy sami hovoríte o tom, aká bude vakcinácia úžasná, že všetko vyrieši, tak keď to vyrieši, tak sa pýtam, prečo, keď sme mali v roku 2020 napro... teda narozpočtovaných 18,6 mld., stále oproti tomu pôvodnému rozpočtu si dávate do rozpočtu o 5,3 mld. viac. Prečo? Prečo? Bude tu COVID večne? Do roku 2023 alebo dokedy? A keď si zobereme rozpočet verejnej správy, tak, čuduj sa svete, predstavte si, že v roku, výdavky v roku, tam je zahrnutá, samozrejme, aj sociálna, zdravotná poisťovňa a ostatné veci, v ktorých sme mali doteraz v roku 2020 v pôvodnom rozpočte 39,3 mld., v tomto roku je 46,4 mld. a, čuduj sa svete, v roku ´21 je to ešte viac o 300 mil., 46,7 mld., plus 7,4 mld. eur. Čiže my tu budeme mať asi ešte horšiu krízu jak v roku 2020. To som zvedavý, čo mi na to poviete.
Poďme k číslam ostatným. Deficit verejných financií, dobre, tento rok -10 %, 9,68 %. Keď sa pozeráme na tie výdavky, o ktorých sme sa tu bavili, dnes mi teda hovoríte, jak ste veľmi pomáhali, v podstate ste pomáhali málo a ešte aj ten deficit je hlboký, hej? A môžte si na to argumentovať, čo chcete. Proste vy dávate, na pomoc ste dali málo peňazí, máte obrovský deficit a zvyšujete enormne, enormne dlh. Budúci rok 7,4 % a najlepšie je na tom, že v roku ´23 budete mať 5,72 %.
Čo ste si napísali do závereč... máte ambíciu plniť programové vyhlásenie vlády. To máte v zhrnutí k tomuto rozpočtu. Aká ambícia, keď v programovom vyhlásení vlády ste povedali, že na konci tohto volebného obdobia budete mať vyrovnaný rozpočet? Tak jak vám povedala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, museli by ste urobiť dodatočných 6 mld. opatrení, aby ste ho dosiahli. Takže toto určite nesplníte.
Čo sa týka dlhu, hrubého dlhu, tak doteraz, áno, mali sme v podstate, to, čo sme mali doteraz notifikované za rok 2019, mali sme dlh 48 %, po nejakých tých metodických zmenách, ktoré budú čakať aj vás, je to o pol percenta viac, 48,5 %. Čo sa ide diať v tomto roku? Ten dlh stúpa o 14 % na 62 %, 62,2 %, čo by som ešte vzhľadom na COVID, zdá sa mi to veľa, ale dobre. Ale ďalší rok budete mať ten, vy ste mali trajektóriu dlhu, ktorá sa v podstate takto stáča v programovom vyhlásení vlády (rečník naznačil rukou krivku) a vy budete mať budúci rok 65 %, v roku ´22 – 68 % a v roku ´23 – 69,4 % dlh. Čiže za tri roky, za tri roky idete zo 48,5 na 70-percentný dlh. V absolútnom vyjadrení, keď ste sa minule oháňali, že chcete vedieť absolútne čísla, tak je to zo 45 mld. na 72,7 mld. eur. Sedemdesiatdva celá... to je +27,5 mld. eur. Takto nám bude stúpať dlh.
Ja som zvedavý, kto toto bude splácať za vás v budúcnosti. Jaká vláda? Však tá vláda kľakne. A viete, čo si idete urobiť? Spomeniem zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ja som už o tom hovoril. Budeme ho tu mať na koniec schôdze, páni a dámy. Je to zložitý zákon, viem, ťažko sa to študuje, lebo málokto tomu rozumie, aj tí odborníci nemajú úplne v detailoch jasno, jak to bude nastavené, ale doterajší zákon o rozpočtovej zodpovednosti hovoril o tom, že nová vláda, dva roky sa na nich nevzťahuje dlhová brzda. Čiže tie, to zvýšenie zo 48 na 65 sa vás nebude týkať.
V roku ´23 však platia pravidlá podľa momentálneho zákona, ktoré pravdepodobne sa nenaplnia a museli by ste hlasovať o dôvere vlastnej vlády, lebo už tento rok stúpa dlh nad všetky sankčné pásma dlhovej brzdy. Páni a dámy, 62,2 %, maastrichtské kritériá hovoria o 60 %, to je maximálny povolený dlh v rámci Európskej komisie. My sme mali pravidlá, ktoré boli prísnejšie, ako mala Európska komisia. Viete, čo ideme urobiť v zákone o rozpočtovej zodpovednosti? Že si ich uvoľníme a budeme ich mať mäkšie. Alebo teda budeme na nejakej úrovni, ktorú budete prezentovať, ale keď zoberete, v tom návrhu je, že idete meniť hrubý dlh za čistý dlh, čo ja súhlasím, ale keď zobereme budúci rok, že bude maximálny limit 58 % v čistom dlhu, tak ale v hrubom dlhu to je cirka plus 5 %, možno vyše, to je vyše 60 %, to je mimo maastrichtských kritérií. V tomto ja vidím najväčší nedostatok, a preto tento rozpočet nazývam aj rozpočtom rezignácie na pokrízovú konsolidáciu. Vyjde to z tých deficitov a vyjde to z toho nárastu dlhu, o ktorom sa tu bavíme.
Nebudem hovoriť o tom, že ratingová agentúra Fitch nám dvakrát zhoršila kvalitu nášho ratingu. Nehovorím, že rating, ale kvalitu nášho ratingu, raz o jeden stupeň nám znížila a potom nám výhľad znížila. Všetky krajiny okolo, im stúpa dlh a týmto krajinám ten rating sa nezmenil v agentúre Fitch. Prečo? Ja neviem, ale je pravdepodobné, že keď poze... alebo tie agentúry pozorujú ten chaos, čo tu táto vláda pácha, a ten chaos spôsobuje to, že investori nemajú radi neistoty, tak jak podnikatelia nemajú radi neistoty, tak jak ľudia nemajú radi neistoty. To, čo robíte, je chaos.
Spomeniem ešte štúdiu Európskeho parlamentu, ktorá prebehla v 27 krajinách, a až 47 % Slovákov pociťuje, teda pocítilo, že sa im znížil príjem počas COVID-u, a 27 % Slovákov vie, že v budúcnosti, v najbližšej budúcnosti ich to čaká. Čiže tá pomoc, ktorú ste urobili, nebola dostatočná a môžte nám to vysvetliť, ja by som rád skutočne vedel detailne tie čísla, o ktorých som hovoril.
Čo sa týka platov, platov, platy v roku 2019 – za tej zlej vlády SMER-u – stúpali o 7,8 %. Viete, koľko budú stúpať platy? A to je zlá správa pre hasičov, horských záchranárov, policajtov, siskárov, väzenská a justičná správa, Národný bezpečnostný úrad, vojaci. Zero, nula. Nula budú stúpať platy. Lebo vy hovoríte o tom, aj pán Viskupič, že mali sme vám tu ušetriť, niečo sme vám tu mali ušetriť, čo by ste vy dokázali minúť. Vy nedokážete minúť ani to, čo tam máte na tých, v rozpočte napísané. Ja som, viete, vy prídete na konci a tie opatrenia stoja peniaze, čo sme my robili. My sme dávali aj platy verejnej správe, dvakrát po 10 %. Dávali sme platy učiteľom, robili sme sociálne opatrenia, ktoré stoja peniaze. Tie veci stoja peniaze. Áno, a to sú tie deficity jednopercentné. My sme mali tri roky historicky najnižší deficit 1 až 1,3 %, vy nás za to idete karhať? Že vy tu máte 10-percentný deficit? Nula dávate na platy? A zdvihli ste si výdavky o 8 miliárd? Vysvetlite mi tie vzťahy. Neviem, prečo v budúcich rokoch bude dlh stúpať do 70 %. Nechápem to. Stále ste hovorili, akí ste zodpovední, jak hovoríte pravdu a všetko idete robiť. Tak potom, keď ste zodpovední, prečo ten dlh do nebies stúpa? Vysvetlite mi to, ja neviem. V roku ´23.
Poďme sa pobaviť trošku odborne, čo sa týka toho, že vy ste vždy hovorili, že vy máte peňazí, koľko chcete, lebo keď nebude korupcia, vy dokážete bojovať s daňovými únikmi, že budete mať peňazí, koľko chcete. Tak ja sa pýtam, keď ja som odchádzal ako minister financií, mal som, daňovú medzeru sme znížili, za Mikloša bola okolo 40 %, my sme ju znížili až na 17,5. Nechcem sa tým chváliť ani netvrdím, že to je úplný úžas. Mohlo by to byť lepšie. Ale za krátky čas, keď sme tam, som tam bol, zaviedla sa e-kasa, urobili sa opatrenia, čo sa týka, čo sa týka zavedenia výkazu DPH, bojovali sme proti karuselovým podvodom. A čo sa týka e-kasy takisto, vy ste to veľmi kritizovali, dnes vám to pomáha, pán minister.
Ja sa pýtam, aké opatrenia vy idete robiť v tomto rozpočte, aby ste zlepšili ten výber daní? A keď budete o tom hovoriť, pán minister, tak poprosil by som, ja keď som odchádzal, som mal daňovú medzeru 17,5 %. Povedzte, koľko je teraz. Ja som žiadal čísla na finančnom výbore, dali mi nejakú linku, že tam si to mám hľadať. Tak ja by som bol rád ako podpredseda finančného výboru, aby som takéto základné informácie dokázal dostať. Dodnes, a to odsúhlasil výbor pre financie a rozpočet, neviem, kto tu je, ale môže to potvrdiť, že som žiadal vyčíslenie nákladov na prvé testovanie COVID-19. Na tie testy, o ktorých vy hovoríte, že to stálo 40 miliónov. Nestálo to 40 mil., to vie každý. Tie manévre, čo sa tu robili, to stálo minimálne 100 mil., ale nikto nemá žiadne vyčíslenie. Však povedzte, bolo to 100 mil., idete minúť ďalších 100 miliónov. Jedna nemocnica regionálna, posledná, v Michalovciach, ktorá sa stavala, stála 50 miliónov. 50 miliónov. My tu pretestujeme štyri nemocnice! Absolútna katastrofa! Na úplnú hlúposť. Takže tých argumentov padlo toľko odborných aj všelijakých, ale keď si pán Matovič niečo zmyslí, tak to testovanie musí doniesť, doviesť až do absurdistanu. Dnes mu to každý odmieta, on stále hovorí o tom, že ideme to robiť. Ja neviem, či sme sa už zbláznili.
Pýtam sa, píšete sami v návrhu rozpočtu, že najväčším výpadkom budú, bude bankový odvod. Bankový odvod. Tam ste, na banky ste peniaze mali, ale keď vysvetľujete niekomu, že niekomu niečo máte dať, tak nikdy nemáte. Nemáte. A toto neviem, ak teda opatrenie 890 mil. v bankovej sfére... dúfam, hovorím, že mi tam nenapíšete, že to bol bankový odvod, že ste zachránili všetky slovenské banky. Banky mali za posledných deväť rokov každý rok zisky vyše pol miliardy. Dnes, ja si pozerávam priebežne čísla, neviem teraz úplne posledné, ale mali povedzme, v covidovom roku mali 300 mil. alebo 250 a opravných položiek tam majú navyrábaných toľko, koľko len chcete. Ja neviem, či sa naplnia, nenaplnia, uvidíme, ale keď tu niekto deväť rokov zarábal pol miliardy, tak nemôže plakať, že jeden rok bude mať nebodaj aj stratu. Čo by sa stalo? Nič by sa nestalo. Nič by sa nestalo.
Čo sa týka plánu obnovy ÚHP. Ešte k testom, aby som nezabudol. Vy sa hrdíte tým, že idete každú jednu investíciu nad jeden milión, budete preverovať ÚHP. Útvar hodnoty za peniaze. Tak sa pýtam, keď ste minuli 44 mil. na testy, prečo to neprebehlo ÚHP? Schválil vám to UHP? Ja neviem. Neviem. Určite nie.
Implementačná jednotka. Vždy pôso... to je orgán, ktorý kontroluje, ako sa navrhujú rôzne, rôzne opatrenia, že či sa aj plnia. Bola vždycky pod premiérom. Vy ste ju zrušili. Už to neni premiérska téma. Povedzte, ako vám záleží na tom, aby sa dodržiavali tie pravidlá dneska, keď ste pri vláde? Zrušili ste to, dali ste to pod ÚHP. Tie dievčatá, ktoré tam doteraz robili, vám robia u Štefana Kišša sekretárky a kde tu je tá kontrola? Kde tu je nejaká následne, feedbacky od takejto jednotky? Však to ste sa chválili, že ako ste to dobre vybudovali, a dneska ste to rozložili. Prečo? Pýtam sa prečo.
Zmenili ste, verejná pokladničná správa, najväčšia kapitola, v ktorej ste nám vždycky vyčítali, že my tam schovávame nejaké vaty a neviem čo. Áno, každý minister financií si robí určité rezervy, my sme si tiež robili 200 – 300 mil., keď sme potrebovali. A musím vám uznať jednu vec, pán minister, že áno, urobili ste, dnes ste urobili VPS-ku v podstate relatívne transparentnejšie, ako sme to mali, to musím uznať. Ale, má to jedno ale. VPS-ka v roku 2019, to je všeobecná pokladničná správa, kde sa dávajú rôzne rezervy, mala veľkosť v roku 2019 okolo 1,95 miliardy. V roku ´21 bude mať 6,7 mld. eur. Čiže rozpíšete to, čo sa vám hodí, za stomilióny. Sú tu položky, vy hovoríte, že ste si urobili rezervu 1,041 mld. na COVID. Lenže vy ste si aj zdvihli výdavky o 7,4 miliardy. Čiže ešte k tým obrovským výdavkom ešte si pridáme miliardu, však keby sa náhodou niečo stalo, tak si tam pridáme.
A poďme, poďme na stranu, na stranu 143 vášho rozpočtu. A pozreme sa, máte tu takú položku, že výdavky na vybrané investície kapitol, 1,43 miliardy. Kritizuje vás za to aj NKÚ a Národný kontrolný úrad sám hovorí o tom, že takto sa transparentne v rámci zákona o rozpočtových pravidlách nepostupuje. Vy tvrdíte, že vy ste si tam dali nejaké investície, ktoré budete robiť, ÚHP to skontroluje, vy z toho uvoľníte a dáte na tú investíciu peniaze. Ako môžu rozpočtovať potom tie jednotlivé ministerstvá, keď vlastne ani nevedia, čo im vy uvoľníte, čo im dáte, čo im nedáte? Aké výdavky kapitálové môžu robiť? Však ten minister je potom nesvojprávny. Prečo to netransparentne, zase v jednej veľkej skrumáži, 1,5 mld. vo VPS-ke? Však to je celý objem VPS-ky, ktorý sme skoro mali my. Čiže to, že ste to všetko pekne rozpísali, je fajn, berem, ale na druhej strane máte tam takéto obrovské mega vaty, ktoré ja skutočne neviem rozkryť, že o čom sa tu bavíme.
Čo sa týka, čo sa týka NKÚ, samotná rada; ešte takto, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí takisto o tom, že jej tam chýba pokrízová konsolidácia. Čo sa týka NKÚ, chcem sa vyjadriť k tomu, že NKÚ vidí ako najväčšie riziko samotná makroekonomická prognóza, čo na jednej strane uznávam, lebo dnes sa prognózuje relatívne ťažko vzhľadom na to, že nevieme, čo bude, ale už dnes vieme, ja si myslím, že tie výhľady sú relatívne pozitívne, reagujú na to aj finančné trhy. Tie finančné trhy, určite by asi nestúpali všetky indexy, ak by očakávali, že ten COVID bude pokračovať do nevidíš, do roku 2023. NKÚ vám vyčíta to, čo som hovoril, že rozpočtované výdavky vám medziročne sa zvyšujú o 28,6 %. Ja fakt nevidím dôvod, aby ste si takto enormne a ešte aj v roku ´21 navyšovali výdavky oproti tým, ktoré sme mali. Ten štát sa nezväčšil tak enormne, aby takéto výdavky narástli.
NKÚ vás, vám považuje, považuje znižovanie počtu zamestnancov útvarov kontroly a vnútorného auditu za vážne riziko ďalšieho poklesu kvality vnútorného systému verejnej správy a tým aj riadenia. Možnože k útvaru auditu na ministerstve financií by ste sa mohli vyjadriť, že čo tam stvárate. Rád by som vedel, lebo počúvam veľmi zlé chýry a nebudem tu ja ich hovoriť, ale možno by ste sa k tomu aj sám mohli vyjadriť.
Vo VPS-ke, samotný NKÚ vám hovorí, upozorňuje, že v rámci ostatných kapitol výdavkov VPS, to je to, o čom som hovoril, o tej 7-miliardovej sume, sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s výdavkami iných rozpočtových kapitol. Uvedenie nie je v súlade s ustanovením zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého kapitolu VPS tvoria výdavky, ktoré nesúvisia s výdavkami ostatných kapitol. Najväčšiu položku tvoria výdavky, vybrané investície kapitol – 1,4 mld., to je to, čo som vám vyčítal. Jednotlivé kapitoly majú predložiť prioritizované požiadavky na kapitálové výdavky, v tejto súvislosti NKÚ upozorňuje, že alokovať iba necelé 2 % kapitálových výdavkov priamo v kapitole ministerstva zdravotníctva je nedostatočné.
Ďalej sa tu hovorí, že ste podfinancovali vysoké školy, o 7 % znižujete výdavky na vysoké školy. Viem, že chcete možno robiť nejakú reformu, tak sem s ňou, povedzte, o čo ide. Ale tie výdavky celkové, tak jak som dneska počul predsedu NKÚ, že sú stále, stále nízke. Čiže vy viete, kde je tá priorita, a celkovo musím, na regionálne školstvo zase dávate o 7,1 % peňazí viacej.
Takže za mňa musím povedať, že to, čo som povedal, mne napovedá tomu, že ja budem odporúčať nášmu, nášmu klubu SMER – sociálna demokracia, že vzhľadom na to, čo som všetko povedal, vzhľadom na enormné zadlžovanie nebudem odporúčať, aby sme hlasovali za tento rozpočet, budeme hlasovať proti tomuto rozpočtu.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 15:23 - 15:25 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, v zásade iba dve poznámky, lebo niečomu sa budem venovať vo svojom vystúpení za chvíľočku.
Prvá poznámka, hovorili ste o východiskách rozpočtu, ako skvele ste ich namodelovali, ako dobre na základe tohto, alebo najlepšie ste vedeli zostaviť rozpočet, ako sa len dalo. No neviem, asi ste nečítali správu NKÚ, ktorá hovorí o tom, že jedny z najväčších rizík, ktoré vidí NKÚ, sú práve riziká pomenovania východísk k rozpočtu a z toho plynúce napĺňanie rozpočtu na príjmovej stránke. To znamená, tuto to skôr hovorí nie o tom, že to je najlepšie namodelovaný rozpočet, ako sa dalo, ale skôr to hovorí v súvislosti so správou NKÚ o nekompetentnosti pri zostavovaní rozpočtu.
Druhá poznámka, hovoríte o tom, že bude, že hospodárenie v tomto roku je lepšie, ako sú očakávané výsledky v revidovanom rozpočte, ktorý revidovala už vaša vládna koalícia. Ale ak tvrdíte toto, tak hovoríte iba o tom, že revízia rozpočtu, ktorú ste prijali pred niekoľkými mesiacmi, nebola revízia odborná, ale bola revízia politická a keďže sú výrazne diametrálne odlišné výsledky vývoja hospodárenia od toho, čo ste namodelovali pri revízii rozpočtu, znovu to hovorí o nekompetentnosti a politickom, politickom zostavovaní revidovaného rozpočtu. Čiže ak by ste chceli hľadať vo svojich slovách pozitívum, žiaľ, nepodarilo sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 11:21 - 11:21 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že dnes pokračuje zasadnutie 8. schôdze výboru o 12.45 v miestnosti 31, výbor pre financie a rozpočet. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 11:21 - 11:21 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Pripomínam členom výboru na kontrolu SIS, že dnes je rokovanie o 12.15, obvyklá miestnosť. Ďakujem.
Skryt prepis