Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.11.2020 o 18:37 hod.

PaedDr.

Anton Stredák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 25.11.2020 18:37 - 18:38 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu návrhu uvedeného zákona (tlač 253). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku o legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2020 17:07 - 17:08 hod.

Vážny Ľubomír
Vážený pán podpredseda, keďže sme preložili na utorok tajnú voľbu kandidáta na generálneho prokurátora, navrhujem procedurálnym návrhom, aby sme aj súčasnú voľbu dvoch predsedov výborov preložili na utorok, nech dvakrát nerobíme tú procedúru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:32 - 16:33 hod.

Faič Vladimír
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážim si ten vecný tón pána Osuského v rozprave, v ktorej zároveň tým, že bol vecný, dokázal opodstatnenosť tohoto návrhu, ktorý je tu predložený. Tu predsa nejde o to, aby v parlamente poslanci hovorili za vládu o pripravenosti, ale aby Národná rada dostala informáciu o tej pripravenosti od vlády. V čom je tam problém? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:07 - 10:07 hod.

Saloň Marián
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda parlamentu, jediné čoho sa ja bojím, sa bojím o zdravie mojich detí, mojej manželky a mojich najbližších. Viete, koľkí sedíte z vašej strany v pléne vy počas prerokovania tohto bodu? Dvaja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:08 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, naozaj reaguje na vyzvanie Európskej komisie, aby sme spresnili transpozíciu príslušnej smernice, a z tohto titulu určite tento návrh zákona v pléne či v druhom a treťom čítaní podporím.
Chcel by som vám však dať do pozornosti jeden bod, v ktorom sa upravuje možnosť uplatnenia výnimky uloženia rozdielovej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v prípade, ak ide o žiadateľa, ktorý získal vzdelanie na škole mimo územia Slovenskej republiky. Návrh vychádza z praxe, keďže absolventi zahraničných stredných škôl, ktorí sú zároveň občanmi Slovenskej republiky, absolvovali celé štúdium v zahraničí a boli v minulosti povinní vykonať rozdielovú skúšku zo slovenského jazyka. Táto skutočnosť naozaj komplikovala splnenie lehôt pre okresné úrady v procese posudzovania žiadostí a následne v procese prijímania študentov alebo uchádzačov na vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike. Potiaľto si myslím, že je to úplne v poriadku.
Chcem však upriamiť vašu pozornosť ešte na jeden bod, že ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na výkon povolania a takýto absolvent strednej školy ide do praxe, nemali by sme možno, dať možnosť okresným úradom udeliť výnimku z rozdelenia, pardon, z rozdielovej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:31 - 16:31 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pani ministerka, úplne trápne a zbytočne politicky útočíte. Politicky útočí v takomto odbornom prípade ten, ktorý nemá argumenty, a že ich vy nemáte, to ste práve teraz docielili a práve teraz ste ukázali všetkým, že tie argumenty nemáte. To je všetko. Prestaňte politicky útočiť! Ja som sa neznížil vo svojej poznámke na to, aby som na vás začal politicky útočiť, hoci by som mohol, pani ministerka. Nerobím to, lebo by to bolo trápne. A nebudem sa v tejto chvíli po vás opakovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2020 16:28 - 16:29 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Samozrejme, ja to beriem, čo hovorí pani poslankyňa Kozelová. Ja sa len pýtam, prečo neprebehla rozprava aj s verejnoprávnymi médiami, o to viacej, že tie verejnoprávne médiá sú zo zákona. Ony tu sú, ony majú nejaké podmienky, ony v rámci tých podmienok nejakým spôsobom pracujú, majú svoj vlastný zákon. Toto sú isté veci, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Prečo debata prebehla len s tými držiteľmi komerčnými, teda s tými vlastne médiami, ktoré majú, komerčnými médiami, ktoré majú licencie. Samozrejme, že oni sú nespokojní a nespokojní budú vždy. Len ja si myslím, že takisto mala dostať priestor na to, aby mohla vyjadriť svoj názor aj tá druhá strana, ktorej sa to takisto dotýka. No a to sú v tejto chvíli tie verejnoprávne médiá.
Ja hovorím, ja v tejto chvíli neviem ten cieľ vzhľadom na to, a teda prečo bol tento návrh zákona predkladaný práve teraz, preto sa pýtam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 16:25 - 16:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, lebo to zariadenie ako trošku reaguje oneskorene.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ja skoro ani nemám v tejto chvíli nejak, proste nechcem spochybňovať to, čo navrhujete. Ja sa len chcem skôr spýtať, aby sme si teda prešli za normálnych okolností, o čo tu teda v tomto ide. Je tu v podstate rušenie obmedzenia počtu licencií na, teda pre komerčných vysielateľov. Je to teda zvýhodnenie komerčných vysielateľov, ako ste povedali. Ďalej je tu obmedzenie podielu slovenskej pôvodnej tvorby. Už to proste to rátanie nie je z tých dvadsiatich štyroch hodín, ale z osemnástich hodín.
A ja sa skôr v tom mojom krátkom vystúpení chcem spýtať, že prečo práve v tomto čase ako prichádzate, pani ministerka, s touto novelou zákona o vysielaní a retransmisii, keď sa vlastne všeobecne očakáva, že nové pravidlá v rámci tohto priestoru by mali platiť budúci rok pre všetky štáty Európskej únie, aspoň podľa toho dohovoru, ktorý bol na začiatku minulého roka prijatý všetkými členskými štátmi Európskej únie. To je moja taká jedna otázka, teda že prečo práve teraz.
No a tá druhá otázka sa bude týkať aj toho, čo ste povedali vo svojom úvodnom slove, že prebehla, prebehli debaty, prebehli rôzne rozhovory so súkromnými vysielateľmi, ktorí, samozrejme, budú hájiť seba, budú hájiť svoje komerčné záujmy. No a ja sa chcem úplne normálne spýtať, prečo takáto rozprava, takáto debata, takýto zámer spraviť proste to, čo ste práve spravili, neprebehla aj s verejnoprávnymi vysielateľmi, kde by sme teda mohli poznať ich názor, lebo v podstate vy keď komerčných vysielateľov zvýhodňujete, tých verejnoprávnych znevýhodňujete. Ako ten... (Reakcia ministerky.) No, nie je to celkom tak, nie je to celkom tak. To zrovnoprávnenie, samozrejme, to je otázka do diskusie ďalšia. Ale dôležité pre mňa je, že takáto rozprava, takáto debata s tými predstaviteľmi verejnoprávnych inštitúcií neprebehla. Škoda, že neprebehla, preto lebo možno by sme ako v tejto chvíli sa o tomto nemuseli takto baviť a ja by som sa nemusel pýtať.
Ďakujem pekne za pozornosť, to je ozaj všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:10 - 16:12 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Pročko, na vás sa neoplatí moc debatovať, ale viete, ja si neodpustím. Vy tu rozprávate veci, vám keby dal niekto sto euro, vy budete rozprávať, čo vám ten človek povie, aby ste rozprávali. A to, za tým si stojím. Robili ste iné veci, nechcem ich tu spomínať, lebo by som sa hanbil.
Pán Viskupič, neplnili ste vlastné rozpočtové ciele. Viete, keď si dáte rozpočtový cieľ vyrovnaný rozpočet, tak je to iné, ako keď si dáte rozpočtový cieľ 9,68, to je, a budúci rok 7,44 percenta. Inač sa to plní a o tom som sa aj snažil hovoriť. A keď máte plniť napríklad nejaké pravidlá Európskej komisie, to, čo sme si dohodli všetky členské krajiny, dnes niektoré pravidlá sú uvoľnené, a preto je rozdiel, či plníte vyrovnaný rozpočet alebo cieľ 10 % mínus.
A, pán Lehotský, pozrite sa, naučme sa baviť o číslach a môžme mať rozdielne názory, ja s tým nemám problém, ale nespochybňujme si čísla. Ak poviem zlé číslo, tak povedzte, ktoré som povedal zle, viete a potom si môžme rozobrať, že aký je na to názor. Ja sa tejto debaty chcem držať a ja som si vždy vážil výbor pre financie a rozpočet a tam sme sa väčšinou bavili o číslach a myslím, že tak aj treba pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 16:01 - 16:06 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, skoro som dnes ani, som to uľahčil pánu ministrovi, ale aspoň v tomto, v tejto rozprave veľmi krátko možno zareagujem na niektoré veci. Nebudem vás zdržiavať, mám desať minút, takže bavíme sa o správe za rok 2019.
Áno, my, v podstate sme túto správu prerokovali dnes na výbore pre financie a rozpočet a my sme ju v podstate, samozrejme, akceptovali, čiže ja nebudem sa tváriť, že nejaké čísla alebo iné, my rešpektujeme závery, ktoré tam boli dané. Stojíme si za tými číslami, ktoré sú tam, môžme sa tu o tom baviť, že či teda ten deficit mohol byť nižší, či tri roky po sebe jednopercentné deficity, inak posledný rok 1,3-percentný deficit, sú dobré alebo zlé, a určite ešte v, pri, samozrejme, potom, keď sa bavíme o verejnom dlhu, či teda ten klesajúci dlh verejnej správy je dostatočne dynamické to klesanie alebo nie.
Ale chcem povedať, tak ako som povedal aj na výbore pre financie a rozpočet, že za všetkými číslami, nebavme sa len o číslach, za každým číslom je opatrenie a vy sami, keď budete, teda budete dlhšie vo vláde, pán minister už to okúsil, budete vidieť, že každé opatrenie, ktoré budete chcieť spraviť, budete niečím musieť vykompenzovať, ak chcete sa dostať do nejakého toho finančného balansu. To znamená nejakého toho, toho plánu, ktorý máte, aby ste niekde skončili.
Ja poviem otvorene, budeme sa viac baviť o číslach, ktoré nás čakajú pri rozpočte verejnej správy na roky ´21 až ´23, čiže túto rozpravu si nechám na, myslím, stredu 2. decembra a tam možno budeme sa baviť viac o tom dlhu, aký, aký, aké sú predstavy v podstate aj ministerstva financií a naše o tom, kam by sa to malo, malo uberať. Ale musím povedať, že, že chcel by som, aby tá debata bola o číslach. Ja viem, že budeme sa snažiť jeden druhému povedať to, že, že niekto klame, ale keď sa bavíme o konkrétnych číslach, tak nehovorme, klame, ale poďme si dávať fakty. Mám kolegu, s ktorým sme dneska hovorili o číslach a nie je to o; viete, veľmi zjednodušene sa dá povedať, že niekto klame, ale čísla sú čísla, fakty sú fakty. A môžme mať na ne iný pohľad a stojím si za tým, že minuloročné čísla sú závislé aj od toho, aké opatrenia sme urobili, čo sme všetko prijali a vy mnohé tie opatrenie pomaličky budete alebo rušíte. My to vidíme, budeme na to upozorňovať a musím povedať, že my sme sa snažili, aby Slovensko bolo o niečo sociálnejšie, a budeme poukazovať na to, ak, ak vy budete robiť opatrenia, ktoré budú práve proti tomu.
Samozrejme, tá, tie sociálne opatrenia vždy niečo stoja a musíte si vždy povedať, čo je, čo je pre vás priorita. Ak bude pre vás priorita napríklad zrušenie bankového odvodu, ktoré sme tu dnes už v podstate mali, ja som sa minule veľmi detailne k tomu vyjadroval a nebudem tu opakovať v podstate tie názory, ktoré mám, v podstate, že napriek tomu, že banky sú ziskové, posledných deväť rokov tvorili zisk viac ako pol miliardy eur na Slovensku a tento zisk stále stúpal, tak tie banky v podstate ste, sú vaši kamaráti a ste im veľmi pomohli k tomu, aby netrpeli, ale na Slovensku iní ľudia trpia, a preto sú aj tie opatrenia, o ktorých som hovoril.
To znamená, ak budeme prijímať sociálne opatrenia, tie niečo stoja a vtedy si musíte, samozrejme, postaviť pred túto snemovňu a treba, musím na druhej strane povedať, že áno, priznávam, mali sme mať vyrovnaný rozpočet, mali sme deficit 1,3 % HDP, naplánovaný bol polpercentný deficit, čo v podstate v štrukturálnom vyjadrení je vyrovnaný rozpočet. Ale to, čo zase chcem povedať, že sme napríklad posledné dva roky zdvíhali platy pre verejných zamestnancov o 10 %, v minulosti sa nám podarilo zdvíhať platy pre učiteľov, pre zdravotné sestry. Robili sme rôzne iné opatrenia, ktoré, ktoré stáli, samozrejme, peniaze a takisto aj pán minister už dostal hodnotenie z Európskej komisie, čo sa týka rozpočtu. Pána Dombrovskisa pozdravujem, potom, keď s ním budete na Ecofine, eurokomisára, s ktorým sa to preberá, tak tam v podstate my sme mali trošku zložitejšiu situáciu z hľadiska tých čísel rozpočtových, vy máte trošku zložitejšiu situáciu z hľadiska toho hospodárskeho. To znamená, máme tu COVID, pandémiu a, samozrejme, to niečo, ako sanovať tak tieto problémy, to niečo stojí. Takže myslím, že takto zmierlivo na začiatok k tejto debate a budeme, samozrejme, pokračovať.
Mňa viac bude zaujímať rozprava k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorej sa budeme bližšie baviť, kde sme teda dneska, dnes na výbore sme načali, začali túto debatu. Rád sa stretnem aj s ministrom, aj so štátnym tajomníkom k tejto téme a, samozrejme, potom pri štátnom rozpočte, aby som neubehol od tej témy, ktorá je práve v tejto, v tomto bode, ktorý momentálne prerokúvame.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis