Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.10.2020 o 10:12 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.10.2020 10:12 - 10:14 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, ako vy, ako ste tu, ak ste tu boli, tak ste asi nepočuli, že by opozícia kritizovala tento zákon, snaží sa ho len vylepšiť.
Hovoríte, že čo mala spraviť predchádzajúca vláda či v roku 2006, alebo 2012, resp. ´13. Samozrejmá vec, pandémia nebola a toto je prvýkrát v histórii po dlhej dobe po španielskej chrípke, že sa vyskytla.
My vieme, že prijaté opatrenie, ktoré spravil pán Pellegrini, vieme, že aj keď neboli v súlade so zákonom, čo je pravda, ale snažíme sa vylepšiť, aby táto strata, ktorá tam vznikla, bola proste nejakým spôsobom zákonne upravená. To bol jediný problém, ktorý sme vám dali. To, čo povedal aj pán Dostál, že treba o tomto zákone diskutovať.
Dostali sme ho na poslednú chvíľu, ani nepopieram ani to, že pokiaľ sa týka Úradu verejného zdravotníctva, že má plné právo proste to, čo ste tu povedali.
Na druhej strane ale čakáme to, čo sme aj tu uznesenie dali, aby ekonomickí ministri si sadli a povedali podľa jednotlivých odvetví, akú náhradu poskytneme. Lebo tiež ste vytrhli z kontextu, ja berem to, čo spravil rakúsky súd ústavný, že ale predtým sanoval niektoré odvetvia a sanoval ich, takisto ich sanovali Nemecko, sanovalo ich Česká republika. My sme zatiaľ nesanovali ani kultúru, ani školstvo, ani cestovný ruch, ale ani dopravu, ani ďalšie odvetvia. My od vás nič nechceme, len aby ste si sadli a prehodnotili.
Neviem, odkiaľ ste zobrali šesť celé, šesť a pol miliardy, ale predpokladám, že keď si sadnú stavovské organizácie spolu s jednotlivými rezortami, či to je minister dopravy, minister hospodárstva, som presvedčený, že nájdu spoločné riešenie, a to je to isté, či minister školstva z hľadiska športu, alebo minister kultúry. Nič od vás nechceme, ani nemáme proste za tento zákon... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.10.2020 9:40 - 9:42 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, chcem len dodať, čo nepovedal pán poslanec Kamenický, že ide o návrh uznesenia, ktoré sme už predložili raz na mimoriadnej schôdzi, ale nebol schválený program tejto mimoriadnej schôdze. Rovnako sme sa pokúsili tento bod programu zaradiť na riadne rokovanie Národnej rady, ani to nebolo umožnené. Tak to riešime takouto cestou.
Prečo to navrhol pán poslanec Kamenický, a ja využívam túto príležitosť, aby som doplnil ešte to, čo hovoril náš pán kolega. Uvedomme si, že na jednej strane sa prijímajú vecné opatrenia. Ja o nich nebudem teraz diskutovať, pretože možno mať na to rôzny názor, my rešpektujeme rúška, ak je treba zatvoriť nejaké prevádzky, my to rešpektujeme, toto nie je náš problém. My ale hovoríme, že musíme automaticky s tým prijímať aj kompenzačné opatrenia, aby nedochádzalo k tomu, k čomu dôjde v súvislosti s opatreniami prijatými pred týmto zákonom, ktorý chcete prijať v Národnej rade, čo vyvoláva veľký predpoklad na podávanie rôznych žalôb.
Pán poslanec Kamenický mal tú informáciu k dispozícii, ale bál sa ohľadne času, že mu asi nevyjde, tak nedoplnil, že napríklad v Českej republike, keď povedali, že obmedzia kultúrne, divadelné predstavenia, okamžite dali kultúre 750 mil. českých korún, športu 500 mil., autobusové zájazdy 1 mld. českých korún, kompenzácia pre veľtrhy, pre každú jednu oblasť, ktorej boli opatrenia udelené, automaticky prišli opatrenia v podobe kompenzácií.
My nechceme nič iné, pán podpredseda, už to neblokujte, nech sem prídu ministri dvadsiateho a nech nám konečne povedia, čo idú urobiť. Lebo čím ďalej, tým viac sme presvedčení, že netušia členovia vlády, ako majú reagovať na opatrenia. Vedia prijať opatrenia, ktoré tiež vyvolávajú veľkú mieru averzie a diskusií, ale k tomu potrebujeme aj B, ako budete týchto ľudí odškodňovať, ako im pomôžeme.
Prosím, podporte tento návrh.
Skryt prepis
 

14.10.2020 9:28 - 9:37 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, najskôr by som sa asi vyjadril veľmi krátko k tomu procesu, ktorý tu prebieha pri schvaľovaní tohto zákona. Musím povedať, že ja by som to charakterizoval ako jeden veľký chaos. To, čo sa včera stalo, je bezprecedentné porušenie rokovacieho poriadku.
Ďakujem pánovi podpredsedovi parlamentu, že to aspoň vysvetlil, ale myslím si, že takto by sme nemali postupovať. Dnes ráno bol výbor, teraz tu máme jeden pozmeňujúci návrh s cirka 19 alebo 20 bodmi, ktoré ja som, žiaľ, si nestihol ani pozrieť, ale najprv aspoň tie základné informácie, ktoré som dostal. Na jednej strane, že, že povinné očkovania budú, boli vypustené, predpokladám, že to tak je, čo som veľmi rád, nakoľko nie som zástanca povinného očkovania, samozrejme, na dobrovoľnej bázy je to na každom z nás, ako sa rozhodne. Ale takisto som sa dozvedel, že retroaktívne v podstate sa znemožňuje náhrada škody tým, ktorí boli, sa dostali do protiústavného stavu, ktorý navodzuje tento zákon.
Musím povedať, včera, myslím, že zásadný prejav tu dal predseda strany Robert Fico, ktorý jasne a odborne charakterizoval stav, v akom sa tento zákon nachádza. Ja sa nebudem k nemu vracať, poviem len zopár slov.
V podstate my máme základný problém s tým, že v tomto protiústavnom stave, kedy sa tu zavádzali rôzne opatrenia, rôznym firmám, osobám vznikli rôzne škody a myslím si, že budú si určite nárokovať náhradu škody, ale neviem, ako sa dá dosiahnuť stav, že sa retroaktívne zruší nejaký nárok na náhradu škody. Takisto tie oprávnenia, ktoré v tomto zákone dávate Úradu verejného zdravotníctva, ako keby ste sa zbavovali, vláda sa zbavuje zodpovednosti a necháva to všetko na Úrade verejného zdravotníctva, posilujú sa jeho právomoci. My s týmto nesúhlasíme. A tak jak povedal predseda strany Robert Fico, tento zákon je z nášho pohľadu neopraviteľný. Ja teda pevne verím, že k tomuto pozmeňujúcemu návrhu sa ešte vyjadria moji kolegovia, ktorí si to teraz momentálne študujú. Takže asi toľko.
Čo sa týka, samozrejme, mňa zaujíma aj to, že kto zaplatí tieto škody, ktoré vzniknú na základe tohto stavu, a, samozrejme, ma zaujíma, ako sa vysporiada, ste sa teda vysporiadali na výbore s tými opravami tohto zákona. Čiže predpokladám, že k tomu sa ešte aj navrhovatelia vyjadria.
Bavíme sa v tomto zákone o pandémii COVID-19 a takisto tých opatreniach, ktoré tu nastali, a všetko so všetkým súvisí. Ja využijem túto rozpravu na to, že sme už dvakrát predkladali v podstate do Národnej rady návrh uznesenia, v ktorom sme žiadali vládu, aby do 20. októbra tohto roku, teda do najbližšej schôdze, predložila návrh opatrení, ktoré budú súvisieť s riešením momentálnych, okamžitých problémov, ktoré vznikajú s nástupom druhej vlny pandémie. Dvakrát sme toto iniciovali, dvakrát nám nebolo vyhovené, preto ja využijem túto rozpravu na to, aby som predniesol v súlade s rokovacím poriadkom návrh uznesenia Národnej rady, o ktorom by som potom poprosil, aby sa hlasovalo.
Takže predkladám uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z októbra 2020 k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19.
"Národná rada Slovenskej republiky
A. konštatuje,
A.1. že prichádzajúca druhá vlna pandémie COVID-19 a s ňou súvisiace ochranné opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky budú mať závažné negatívne dopady na hospodársky život v krajine a sociálnu úroveň obyvateľov Slovenskej republiky,
A.2. že ochranné opatrenia nie sú sprevádzané dostatočnými podpornými a kompenzačnými mechanizmami, ktoré by zmiernili negatívne dôsledky pandémie,
A.3. že osobitný finančný nástroj Next Generation EU schválený na mimoriadnom zasadnutí Európskej úrady v dňoch 17. - 21. júla 2020 s cieľom nahradiť, napraviť škody spôsobené pandémiou v horizonte rokov 2021 - 2023 nevytvára možnosť na okamžitú finančnú intervenciu na podporu hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov,
A.4. že vláda Slovenskej republiky nevyužila 12. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky na predloženie potrebných legislatívnych iniciatív,"... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Cigániková, keďže ste spravodajkyňa a pán Kamenický prednáša uznesenie, ktoré budete musieť zapracovať, poprosím vás, aby ste sa posadili na svoje miesto. Ďakujem.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem.
"A.5. že vláda Slovenskej republiky si schválením novelizácie zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 Národnou radou Slovenskej republiky s účinnosťou od 5. augusta 2020 vytvorila dostatočný finančný rámec na pokrytie výdavkov na okamžité opatrenia na podporu hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky,
A.6. že vláda Slovenskej republiky využila tento finančný rámec len na úrovni okolo 10 % disponibilných zdrojov;
B. žiada vládu Slovenskej republiky,
B.1. aby na úvod schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 20. októbra 2020 predložila konkrétny plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení s určením dopadu na verejné financie s cieľom minimalizovať negatívne dopady pandémie COVID-19, a to v nasledujúcej štruktúre,
B.2.
minister financií Slovenskej republiky
minister hospodárstva Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
minister životného prostredia Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na zabezpečenie
a. konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a podporu inovácií s osobitným prihliadnutím na skutočnosť, že Slovenská republika patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny v rámci Európskej únie,
b. zamestnanosti, udržania dosiahnutej sociálnej úrovne a vzdelanosti obyvateľov Slovenskej republiky,
c. napĺňanie priorít a cieľov Európskej únie, digitalizácia environmentálnych projektov (digitálna a zelená ekonomika),
B.3.
minister financií Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister hospodárstva Slovenskej republiky
minister životného prostredia Slovenskej republiky
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie na cestovný ruch a služby s tým spojené,
B.4. minister financií Slovenskej republiky, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie na šport ako významný sociálny fenomén,
B.5. minister financií Slovenskej republiky, minister kultúry Slovenskej republiky plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na nápravu a elimináciu dôsledkov pandémie v oblasti kultúry,
B.6. minister financií Slovenskej republiky plán legislatívnych a fiškálnych opatrení na dofinancovanie výpadku príjmov regionálnych a územných samospráv z podielových daní;
C. žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
C.1. okamžite informovať vládu Slovenskej republiky o prijatí tohto uznesenia,
C.2. zaradiť vystúpenia určených členov vlády Slovenskej republiky v danom poradí ako prvý bod návrhu programu schôdze Národnej rady so začiatkom 20. októbra 2020."
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.10.2020 9:20 - 9:23 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som len chcel doplniť túto otázku, ktorú som mal takisto pripravenú, že na základe akého ustanovenia rokovacieho poriadku bola prerušená včera schôdza, a teda že či môže takýmto konaním sám predsedajúci schôdze nahradiť, resp. porušiť rozhodnutie pléna, procedurálne rozhodnutie pléna o tom, že sa bude pokračovať až do prerokovania daného bodu. Pretože včera hlasovaním, po prvom čítaní bolo rozhodnutím pléna hlasovaním rozhodnuté procedurálne, že sa rokuje o danom bode až do skončenia prerokovania.
Nepochybne predseda Národnej rady má právo prerušiť schôdzu, ale nemôže podľa môjho názoru porušiť túto procedúru, sám vlastným rozhodnutím vlastne prehlasovať plénum Národnej rady. Takže podľa akého ustanovenia rokovacieho poriadku a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.10.2020 9:10 - 9:20 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, som rád, že riadite schôdzu vy, pretože vy ste včera okolo štvrť na osem oznámili Národnej rade koniec rokovania. Chcem vás formou tejto procedúry požiadať o vysvetlenie, čo sa vlastne včera stalo. Pretože včera väčšina v Národnej rade rozhodla, pán podpredseda, že sa bude rokovať do ukončenia bodu programu. My sme s tým síce nesúhlasili, ale boli sme pripravení a boli sme pripravení rokovať aj do rána o tomto dôležitom zákone.
Pán podpredseda, nie je možné, ak máte vy komplikované vzťahy vo vládnej koalícii, aby ste sa bez rešpektu správali k opozícii, pretože či ste to vy, alebo to je predseda Národnej rady, ste iba primus inter pares, ste jednoducho rovní s nami.
My preto požadujeme, buďte k nám slušní, rešpektujte nás a neporušujte v priamom prenose rokovací poriadok, lebo včera ste porušili v priamom prenose rokovací poriadok a žiadame o vysvetlenie. Toto nie... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.10.2020 18:04 - 18:04 hod.

Blanár Juraj
Ďakujem. Chcem informovať všetkých kolegov zahraničného výboru, že pokračovanie prerušenej schôdze dnešnej, v poradí dvanástej, bude zajtra o deviatej ráno. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 17:27 - 17:28 hod.

Kondrót Maroš
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, Boris, za to, že si to takisto, ako aj tvoj predrečník kolega Schlosár jasne zosumarizoval.
Pán minister, nepredlžujte túto mizériu. Bolo jasne vysvetlené, prečo je nesprávne pokračovať v rokovaní o tomto vašom návrhu. Stiahnite ho a prineste ho do týždňa ešte raz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.10.2020 17:21 - 17:27 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako som povedal už v rozprave pri skrátenom legislatívnom konaní, tento návrh zákona zavádza do veľkej miery rozšírené kompetencie pre Úrad verejného zdravotníctva, ktorý doteraz tento úrad nemal, a kompetencie, ktoré zasahujú alebo obmedzujú základné ľudské práva a slobody, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky, a to najmä právo na osobnú slobodu, slobodu zhromažďovania sa a ochranu osobných údajov a súkromia.
Keď si pozrieme konkrétne ustanovenia tohto návrhu, tak sú tu napríklad nútená izolácia podozrivej osoby z ochorenia alebo nákazy, alebo nákazy, podozrivej z nákazy. Ja sa teda pýtam, kto je osoba, ktorá je podozrivá z nákazy alebo z prenosného ochorenia. Ako sa to bude určovať a kto to bude určovať, na základe akých kritérií, pretože to v zákone vôbec nemáme určené.
Ďalej tu máme obmedzenie základného práva na súkromie a ochranu osobných údajov v článku alebo v bode 12 tohto návrhu, kde sa zavádza povinnosť alebo teda opatrenie, ktoré môže uložiť Úrad verejného zdravotníctva – podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb vo všeobecnosti. A teraz kto sú poskytovatelia služieb? Sú to obchody, sú to reštaurácie, sú to kozmetiky, sú to, ja neviem, akékoľvek, všetky iné, to je akékoľvek. Akýkoľvek poskytovateľ služby bude zhromažďovať osobné údaje o fyzických osobách a s takýmito bude ďalej nakladať, môže ich poskytovať alebo teda musí ich poskytovať Úradu verejného zdravotníctva na požiadanie, ale nie je nikde zadefinované, čo táto osoba s tými údajmi môže robiť a ako s nimi môže, môže nakladať. Podobne aj registrovanie osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky.
Ďalej sa tu zavádza izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sú ľudia, ktorí sú nakazení nejakým prenosným ochorením alebo nákazlivou chorobou, alebo nie sú. Čiže en bloc všetkých, to znamená aj zdravých osôb. Všetky tieto opatrenia sa týkajú v zásade aj zdravých osôb, lebo aj podozrivá osoba z ochorenia ešte neznamená, že je chorá alebo nakazená, čiže vo väčšine prípadov to budú zdravé osoby.
Ďalej sa tu hovorí o uložení povinnosti zamestnávateľom zákazu vstupu zamestnancom alebo iných osôb na pracoviská alebo do priestorov zamestnávateľa.
No a nakoniec je to ustanovenie, ktoré je absolútne zneužiteľné a absolútne vágne, a to sú, to je pod písmenom z) v § 48 sa dopĺňajú – ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Čo môže byť naozaj, naozaj všetko alebo teda čokoľvek. No a ja sa tu chcem spýtať, keďže tu máme nejaké ústavou garantované základné práva a slobody, ktorých obmedzenie, najmä pokiaľ ide o osobnú slobodu, resp. slobodu zhromažďovania sa, ale najmä osobnú slobodu, tak to máme naozaj v právnom poriadku Slovenskej republiky nastavené prísne kritériá, za ktorých sa môže osobná sloboda obmedziť, napríklad v trestnom konaní, prísne pravidlá, kedy sa musia skúmať rôzne okolnosti na to, aby mohlo prísť k obmedzeniu osobnej slobody fyzickej osoby. Tu bez akéhokoľvek skúmania alebo akéhokoľvek, akýchkoľvek podrobností tento návrh zákona zavádza možnosť Úradu verejného zdravotníctva nariadiť obmedzenie základného ľudského práva, práva na osobnú slobodu osoby, ktorá je podozrivá z toho, že je nakazená nejakou prenosnou chorobou alebo nákazou. Bez ohľadu na to alebo bez toho, aby tento zákon priamo nejakým spôsobom špecifikoval, ako sa to bude skúmať a ako sa bude vyhodnocovať, kto je touto podozrivou osobou. Čiže v zásade Úrad verejného zdravotníctva si určí sám, že toto sú osoby, ktoré sú podozrivé, a týmto obmedzí osobnú slobodu.
A tu, pán minister, by som sa chcel naozaj opýtať v rámci toho, že ide o skrátené legislatívne konanie, že to neprebehlo žiadnou odbornou verejnou diskusiou, že či a akým spôsobom sa tu vykonal test proporcionality.
V rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky sa hovorí o tom, že ak je potrebné na zabezpečenie verejného záujmu obmedziť niektoré zo základných ľudských práv a slobôd, tak by mal byť vykonaný test proporcionality, kde by mali byť zvážené na jednej strane základné princípy demokratického zriadenia a základné ústavné princípy, ktorým je aj právo na osobnú slobodu. A na druhej strane tie práva, ktoré sú sledované práve takouto úpravou, ktorou majú byť obmedzené tieto základné práva. A na základe tohto testu proporcionality by sa malo vyhodnotiť, že či naozaj je tu z hľadiska tej proporcionality náležité to, aby sa mohli takto základné práva obmedziť. A či sú splnené všetky náležitosti na to a Ústavný súd ich definuje, ktoré sú to tie náležitosti, ktoré majú byť posudzované a ktoré majú byť vyhodnotené na to, aby mohli byť tieto základné práva a slobody obmedzené. A či bol takýto test proporcionality vykonaný a kde je jeho vyhodnotenie, lebo z dôvodovej správy ani z predkladacej správy k tomuto návrhu zákona sme sa tieto veci vôbec nedočítali.
No a na záver už len zopakujem to, čo som povedal na úvod. Samozrejme, vôbec nemôžme súhlasiť s tými prechodnými ustanoveniami, ktoré by mali v zásade sanovať neústavné alebo nezákonné prijaté opatrenia tým, že by ich zákon mal povýšiť na to, že boli prijaté v súlade so zákonom tým, že vlastne ich vyhlási za účinné po nejakú dobu ešte po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. O tom som už hovoril.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:31 - 15:33 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, priznávam, že ste hovorili veľmi zaujímavo, máte pravdu aj v jednej veci. To očkovanie keby, to očkovanie prichádza vo veľmi, veľmi zlej situácii, veľmi nešťastnej a neštandardnej situácii, inak by sme sa na to očkovanie pozerali, keby prišlo pred rokom bez korony, inak sa na neho pozeráme teraz.
Ale je tu stále ten § 48 nešťastný, ktorý hovorí o povinnom očkovaní. No v prípade, že ozaj by toto bolo schválené tak, ako je to navrhnuté, táto zmena v praxi môže znamenať, že úrad verejného zdravia alebo regionálny úrad verejného zdravia by nadobudol právomoc nariaďovať očkovanie, teda nariaďovať opatrenie, ktoré zasahuje do integrity občana, ktorého právom je rozhodovať o svojom zdraví, o aplikácii medikamentov či liečebných postupov.
Celá spoločnosť čaká na nejaké sérum záchranné, ktoré má vyriešiť tento celosvetový problém, a pritom žiadny lekár v súčasnosti nevie, čo to sérum bude obsahovať. To je, to je ten najväčší problém tohto povinného očkovania, ktoré vy v tejto chvíli, neviem, či zastávate, alebo nezastávate. Opäť nešťastná situácia a hlavne, ktorá je spojená s jednou absolútnou nedôverou v spoločnosti v súčasnú vládu (reakcie z pléna), absolútnou nedôverou... (Zaznenie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím kľud.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Prepáčte, niekto ma prerušil, neviem, čo odo mňa chcel, ale už som... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím kľud.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ale už som v podstate povedal všetko, lebo posledná veta mala byť, ako chcete riešiť tento problém v spoločnosti, ktorá je takýmto spôsobom rozdelená na pravých a ľavých, resp. na koalíciu a opozíciu? To mi teda známe nie je, preto hovorím, zahoďme všetky zbrane... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:22 - 15:24 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, ja oceňujem, že to chcete celé; tu som hore vľavo, vľavo hore za vami; že to chcete, že to chcete uchovať vo vecnej rovine, len, bohužiaľ, na naše vecné vystúpenia, či už to bolo pána poslanca Borisa Suska, alebo Roberta Fica, práve z koaličných radov odzneli nie celkom vecné argumenty. A musíte sama uznať, že ich vystúpenia boli vecné a snažili sa práve poukázať na nedostatky, ktoré sú, resp. ktoré môžu vzniknúť aj na základe po, po prijatí tohto zákona. Lebo vlastne v tom upozornení prokurátora sa jasne hovorí, že postupom Úradu verejného zdravotníctva ohľadom vydávania opatrení pri ohrození verejného zdravia v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu bol podľa názoru prokuratúry porušený zákon a ten súvisel hlavne, predovšetkým s nedostatkom vecnej pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva na vydávanie opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie a po vyhlásení núdzového stavu, ako aj s právnou formou týchto opatrení.
A vlastne z našej strany o čo ide? Tu nejde vôbec o spochybňovanie, že aké opatrenia sú prijímané na to, aby boli chránené život a zdravie ľudí, ale snažíme sa aj vám pomôcť v tom, že aby tieto opatrenia boli prijímané zákonným spôsobom, aby neboli spochybniteľné a následne aby sa to nemuselo opäť riešiť na Ústavnom súde. Čiže to je presne, ako bol uvedený ten príklad, že prasknuté zrkadlo ideme prelepiť prasknutým zrkadlom, tak to je presne to isté, ako prasknutú obkladačku by sme chceli vymeniť alebo prelepiť prasknutou obkladačkou.
Tak sa poďme baviť o tom, aby to bolo vyprecizované, lebo, pretože ja nie som právnik, ale už v úvodnom slove pána ministra, keď predkladal tento zákon, a hneď vo svojom úvodnom predkladacom slove povie, že časť zákona bude vypustená, no tak to je asi rarita, že hneď v úvodnom slove spochybní vlastne kvalitu toho zákona, ktorý sám predkladá.
Ďakujem.
Skryt prepis