Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 18:34 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:34 - 18:36 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Kotleba, ja som citoval, že Alexander Dubček v tom čase vyjadril podporu disidentovi. Nehovoril som a nehodnotil som Václava Havla, ako ste to sa snažili vy, lebo to nie je ani cieľom, aby som hodnotil Václava Havla, to už by sme si mohli zvolať samostatnú schôdzu, avšak mohli ste možno aspoň jedným slovom spomenúť, že, že odkaz Slovenského národného povstania tak, ako som vás predtým pri tom bode požiadal a že je významným pre Slovensko a pre slovenskú históriu. To by som určite od vás očakával, ak teda sa s tým stotožňujete, lebo ste hovorili o tom, že môžeme mať na SNP rôzny názor.
Pán Dostál, to vaše vystúpenie to je pomaly oxymoron. Na jednej strane veľká osobnosť Alexander Dubček a na druhej strane ste ho zniesli úplne pod čiernu zem. Vy ako SZM-ák, ktorý ste hrdo chodili a ste rečnili a básničky ste prednášali, tak dnes hovoríte o komunistickom režime, ktorý dal vám tam vzdelanie a tak ďalej. Môžeme sa o komunistickom režime, ktorý tu nikdy nebol, ale bol tu socializmus, môžeme sa baviť aj na samostatnej schôdzi. Ale tak, ako ste to vy povedali o Alexandrovi Dubčekovi to vôbec, ale vôbec nie je pravda. Čiže, z tohto pohľadu chápem, že Alexander Dubček pre vás nie je úplne osobnosť, tak ako ste sa snažili to naznačiť, ale snažili ste sa ho len a len dehonestovať, ale to už nech posúdia občania a tí, ktorí budú túto schôdzu sledovať, ja už ďalej sa nechcem k tomu vyjadrovať. Len vás chcem poprosiť ešte raz o podporu tohto uznesenia. Ak niekto má niečo, čo by mohol doplniť do tohto uznesenia, mal možnosť sa... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2021 18:27 - 18:31 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Dámy a páni, využívam túto príležitosť, aby som aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, aj pre verejnosť, ktorá bude sledovať zo záznamu toto rokovanie vymenoval zopár uznaní v osobnosti Alexandra Dubčeka, ktoré možno mnohým unikli pozornosti, ale je to potrebné spomenúť. Ja som už spomenul uznanie vtedajším pápežom Jánom Pavlom II., ktorý mal mimoriadny vzťah k Slovensku a navštívil ho niekoľkokrát, bolo to trikrát. Avšak tých ocenení bolo viac Alexandrovi Dubčekovi a ešte v období, ktoré nebolo také úplne isté. A začnem napríklad čestnými doktorátmi. Alexander Dubček získal čestný doktorát v roku 1988 na Univerzite degli Studi di Bologna. Rovnako získal čestný doktorát v roku 1990 na Univerzite v Madride. Rovnako v roku 1990 získal čestný doktorát na Americkej Univerzite vo Washingtone. V roku 1990 to bola rovnako ďalšia Univerzita Libre de Bruxelles v Belgicku. V roku 1991 to bolo Univerzita of Dublin Trinity College Dublin vo Veľkej Británii, presnejšie v Anglicku. V roku 1991 to bola aj slovenská najstaršia Univerzita Komenského. Ďalšie ocenenia, ktoré získal boli v roku 1989 Sacharovova cena za slobodné myslenia, v roku 1990 to bola Výročná cena za ľudské práva, Medzinárodná skupina pre ľudské práva vo Washingtone, v roku 1991 to bola Cena pre ľudské práva, Svetový židovský kongres, Austrálsky inštitút pre židovské záležitosti, Austrália, v roku 1991 to bola Medzinárodná cena Alfonsa Comína v Barcelone, v roku 1990 to bola cena Paula Harrisa v Bombe, v roku 1991 to bola medaila Milana Rastislava Štefánika, I. triedy za významnú činnosť v domácom i zahraničnom odboji, ktorú mu udelil Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V roku 1995 to bol prezident Michal Kováč, ktorý mu prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam. A v roku 2000 to bol Pribinov kríž I. triedy in memoriam za vytrvalý zápas za humanizmus a demokratizáciu života, ktorý mu udelil vtedajší prezident Rudolf Šuster. Dalo by sa hovoriť ešte dlhšie o osobnosti Alexandra Dubčeka, ale pokladal som si za potrebné pripomenúť aj tieto ocenenia, ktoré Alexander Dubček získal ešte počas svojho života, ale aj bohužiaľ po tragickej smrti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 18:25 - 18:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán, vážený pán predseda, excelencia, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi prosím ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Roberta Fica a Ladislava Kamenického na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (tlač 649). Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 681 zo 6. septembra 2021 pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja BLANÁRA, Roberta FICA a Ladislava KAMENICKÉHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka (tlač 649) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre kultúru a médiá o návrhu nerokoval, nakoľko pri hlasovaní o programe 41. schôdze zvolanej na 16. septembra 2021 nebol uznášaniaschopný.
Pán predseda ďakujem, skončil som, otvorte prosím rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2021 18:17 - 18:25 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som za kolegov predkladateľov predniesol vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.
Národná rada Slovenskej republiky
1. vyjadruje úctu osobnosti Alexandra Dubčeka, ktorý sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, teda pred sto rokmi,
2. oceňuje snahu tohto demokraticky zmýšľajúceho politika v šesťdesiatych rokoch minulého storočia o demokratizáciu spoločnosti,
3. Národná rada Slovenskej republiky si váži odkaz humanizmu, sociálnej rovnosti a spravodlivosti v pôsobení Alexandra Dubčeka,
4. Národná rada Slovenskej republiky odsudzuje dlhoročný útlak, perzekúcie a prinútenie žiť v domácom exile tejto osobnosti našich dejín,
5. Národná rada Slovenskej republiky vníma uznanie Alexanderovi Dubčekovi od osobností ako pápež Ján Pavol II. v roku 1988, zahraničných univerzít: čestné doktoráty Bolonskej univerzity, jeho kontakty s tzv. západnou tlačou, ktorej sprostredkúval skutočné a pravdivé informácie o režime, ktorý sa ho snažil umlčiavať,
6. Národná rada Slovenskej republiky vyzýva inštitúcie pôsobiace v Slovenskej republike, aby si v roku stého výročia narodenia Alexandra Dubčeka vhodným spôsobom pripomenuli jeho pôsobenie, činnosť i odkaz, ktorým sa zaradil k významným postavám politického diania na našom území.
Slovenská republika si váži princípy demokracie, ktoré tvoria základ fungovania nášho štátu. Je preto dôležité si pripomenúť osobnosti, ktoré pozitívnym spôsobom v minulosti prispeli k demokratizácii našej spoločnosti a hoci ich konanie bolo v čase ich pôsobenia potlačené, dnes sa môžeme hrdo hlásiť k ich odkazu. Politik Alexander Dubček stál v šesťdesiatych rokoch minulého storočia na čele obrodného procesu, ktorý smeroval k demokratickému socializmu, avšak predstavitelia socialistického bloku až hrubou silou zastavili a oddialili tento proces o viac ako 20 rokov. Keby však nebolo pôsobenia Alexandra Dubčeka, ktorého si celý svet spojil s významným dianím v rámci Pražskej jari, tak by nebolo počuť o snahe obyvateľov bývalého Československa po zmene vo fungovaní vtedajšieho štátu. Mnohé osobnosti zo svetovej politiky, ako aj zahraničné univerzity aj po rokoch priznali veľký diel zásluh tomuto rodákovi z Uhrovca, ktorý bol normalizačným procesom dočasne umlčaný. Avšak v novembri v roku 1989 sa aj vďaka jeho návratu do politického diania podarilo budovať naše demokratické zriadenie. Pripomeňme napríklad podporu disidentovi Václavovi Havlovi, s ktorým sa stretol po jeho prepustení z väzenia na jar v roku 1989. Alebo pridanie sa k protestnému zhromaždeniu proti odsúdeniu tzv. bratislavskej päťky 14. novembra v roku 1989. Alexander Dubček pôsobil v rokoch 1989-92 ako predseda Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, stále teda na čele parlamentnej demokracie, ktorej nástupcom je i súčasná Národná rada Slovenskej republiky.
Je preto žiadúce, aby naše politické, spoločenské i kultúrne inštitúcie využili sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka na pripomínanie si významu tejto osobnosti, ktorej presah do rôznych úrovní našej spoločnosti môže prispieť k zvyšovaniu národnej hrdosti, spätosti s odkazom našich predkov a rovnako aj pri formovaní moderného, emancipovaného národa.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, myslím si, že osobnosť Alexandra Dubčeka, ktorá presahuje hranice nielen Slovenska, bývalého Československa, ale aj Európy, si zaslúži, aby sme si ho pripomenuli uznesením minimálne v Národnej rade Slovenskej republiky. A myslím si, že osobnosť Alexandra Dubčeka by si zaslúžila, aby vláda Slovenskej republiky bola na začiatku vyhlásila rok Alexandra Dubčeka, čo bohužiaľ, musíme skonštatovať, že tak neurobila. Preto slúži ku cti Matici slovenskej, ktorá vyhlásila rok Alexandra Dubčeka a rovnako si ho uctila aj tým, že si spomenula na jeho návštevy a podporu Matice slovenskej aj počas bývalého socializmu, kedy boli snahy Maticu slovenskú rovnako osekať, tým, že do aleje, nádvoria Matice slovenskej postavila bustu Alexandrovi Dubčekovi. A preto prichádzame s týmto uznesením a chceme aj zároveň ešte inštitúcie, slovenské kultúrne inštitúcie, samosprávu, ale aj štátne inštitúcie, všade tam kde je to možné, aby využili ten priestor do konca roka a uctili si osobnosť Alexandra Dubčeka. Najznámejšieho Slováka na svete aj po rokoch, pretože, ak ste niekde v zahraničí a vyslovíte toto meno, tak toto meno všade s úctou poznajú. A preto si myslím, že by sme my ako parlamentári, poslanci Národnej rady, si mali aj túto veľkú osobnosť takýmto, minimálne takýmto spôsobom uctiť v Národnej rade. A preto vás chcem požiadať o podporu tohto uznesenia. Ďakujem.
===== s úctou poznajú. A preto si myslím, že by sme my ako parlamentári, poslanci Národnej rady, si mali aj túto veľkú osobnosť takýmto, minimálne takýmto spôsobom uctiť v Národnej rade. A preto vás chcem požiadať o podporu tohto uznesenia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2021 18:17 - 18:25 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som za kolegov predkladateľov predniesol vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.
Národná rada Slovenskej republiky
1. vyjadruje úctu osobnosti Alexandra Dubčeka, ktorý sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, teda pred sto rokmi,
2. oceňuje snahu tohto demokraticky zmýšľajúceho politika v šesťdesiatych rokoch minulého storočia o demokratizáciu spoločnosti,
3. Národná rada Slovenskej republiky si váži odkaz humanizmu, sociálnej rovnosti a spravodlivosti v pôsobení Alexandra Dubčeka,
4. Národná rada Slovenskej republiky odsudzuje dlhoročný útlak, perzekúcie a prinútenie žiť v domácom exile tejto osobnosti našich dejín,
5. Národná rada Slovenskej republiky vníma uznanie Alexanderovi Dubčekovi od osobností ako pápež Ján Pavol II. v roku 1988, zahraničných univerzít: čestné doktoráty Bolonskej univerzity, jeho kontakty s tzv. západnou tlačou, ktorej sprostredkúval skutočné a pravdivé informácie o režime, ktorý sa ho snažil umlčiavať,
6. Národná rada Slovenskej republiky vyzýva inštitúcie pôsobiace v Slovenskej republike, aby si v roku stého výročia narodenia Alexandra Dubčeka vhodným spôsobom pripomenuli jeho pôsobenie, činnosť i odkaz, ktorým sa zaradil k významným postavám politického diania na našom území.
Slovenská republika si váži princípy demokracie, ktoré tvoria základ fungovania nášho štátu. Je preto dôležité si pripomenúť osobnosti, ktoré pozitívnym spôsobom v minulosti prispeli k demokratizácii našej spoločnosti a hoci ich konanie bolo v čase ich pôsobenia potlačené, dnes sa môžeme hrdo hlásiť k ich odkazu. Politik Alexander Dubček stál v šesťdesiatych rokoch minulého storočia na čele obrodného procesu, ktorý smeroval k demokratickému socializmu, avšak predstavitelia socialistického bloku až hrubou silou zastavili a oddialili tento proces o viac ako 20 rokov. Keby však nebolo pôsobenia Alexandra Dubčeka, ktorého si celý svet spojil s významným dianím v rámci Pražskej jari, tak by nebolo počuť o snahe obyvateľov bývalého Československa po zmene vo fungovaní vtedajšieho štátu. Mnohé osobnosti zo svetovej politiky, ako aj zahraničné univerzity aj po rokoch priznali veľký diel zásluh tomuto rodákovi z Uhrovca, ktorý bol normalizačným procesom dočasne umlčaný. Avšak v novembri v roku 1989 sa aj vďaka jeho návratu do politického diania podarilo budovať naše demokratické zriadenie. Pripomeňme napríklad podporu disidentovi Václavovi Havlovi, s ktorým sa stretol po jeho prepustení z väzenia na jar v roku 1989. Alebo pridanie sa k protestnému zhromaždeniu proti odsúdeniu tzv. bratislavskej päťky 14. novembra v roku 1989. Alexander Dubček pôsobil v rokoch 1989-92 ako predseda Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, stále teda na čele parlamentnej demokracie, ktorej nástupcom je i súčasná Národná rada Slovenskej republiky.
Je preto žiadúce, aby naše politické, spoločenské i kultúrne inštitúcie využili sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka na pripomínanie si významu tejto osobnosti, ktorej presah do rôznych úrovní našej spoločnosti môže prispieť k zvyšovaniu národnej hrdosti, spätosti s odkazom našich predkov a rovnako aj pri formovaní moderného, emancipovaného národa.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, myslím si, že osobnosť Alexandra Dubčeka, ktorá presahuje hranice nielen Slovenska, bývalého Československa, ale aj Európy, si zaslúži, aby sme si ho pripomenuli uznesením minimálne v Národnej rade Slovenskej republiky. A myslím si, že osobnosť Alexandra Dubčeka by si zaslúžila, aby vláda Slovenskej republiky bola na začiatku vyhlásila rok Alexandra Dubčeka, čo bohužiaľ, musíme skonštatovať, že tak neurobila. Preto slúži ku cti Matici slovenskej, ktorá vyhlásila rok Alexandra Dubčeka a rovnako si ho uctila aj tým, že si spomenula na jeho návštevy a podporu Matice slovenskej aj počas bývalého socializmu, kedy boli snahy Maticu slovenskú rovnako osekať, tým, že do aleje, nádvoria Matice slovenskej postavila bustu Alexandrovi Dubčekovi. A preto prichádzame s týmto uznesením a chceme aj zároveň ešte inštitúcie, slovenské kultúrne inštitúcie, samosprávu, ale aj štátne inštitúcie, všade tam kde je to možné, aby využili ten priestor do konca roka a uctili si osobnosť Alexandra Dubčeka. Najznámejšieho Slováka na svete aj po rokoch, pretože, ak ste niekde v zahraničí a vyslovíte toto meno, tak toto meno všade s úctou poznajú. A preto si myslím, že by sme my ako parlamentári, poslanci Národnej rady, si mali aj túto veľkú osobnosť takýmto, minimálne takýmto spôsobom uctiť v Národnej rade. A preto vás chcem požiadať o podporu tohto uznesenia. Ďakujem.
===== s úctou poznajú. A preto si myslím, že by sme my ako parlamentári, poslanci Národnej rady, si mali aj túto veľkú osobnosť takýmto, minimálne takýmto spôsobom uctiť v Národnej rade. A preto vás chcem požiadať o podporu tohto uznesenia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:10 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan
a ja vám garantujem, že po voľbách sa to aj tak všetko zmení a to ministerstvo bude, a to múzeum bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:08 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil vrátiť sa k meritu veci. A dovolil by som si vrátiť sa k tomu výboru, ktorý bol výbor pre kultúru a médiá, ktorého sme boli všetci svedkom. Dámy a páni, skutočne live motívom celého toho výboru ohľade presunu Múzea Slovenského národného povstania z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany boli peniaze. Niekoľkokrát to bolo potvrdené ministerkou kultúry. A niekoľkokrát to bolo potvrdené ministrom Naďom. Taký je pravda. Tuná ako nesplietajme nezmysly. My sme naozaj na tom výbore boli. A my sme to počúvali. Jedine peniaze. To je strašne málo na to, aby k takémuto presunu prišlo. Ešte raz to hovorím. Jedine peniaze. Pýtam sa, prečo nie je vydotované ministerstvo kultúry tak, aby sa nemusela táto nezmyselná zmena prevádzať. A ešte jednu vec. Tuná ktosi povedal, ja si to už nepamätám, kto tam na tej ľavej strane, že zamestnanci, všetci zamestnanci Múzea SNP súhlasia s presunom múzea z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany. Prosím vás pekne, čo je toto za nezmysel. Ako môže niekto povedať takúto hovadinu. Však tých zamestnancov sa nikto nepýtal. Tí zamestnanci do dnešného dňa nevedia, že má oficiálne k nejakému presunu prísť. Lebo nedostali blbý lajster, aby im to niekto oficiálne povedal. Veď ten bordel, ktorý je v tejto spoločnosti sa prejavuje presne aj v tomto presune tohto Múzea Slovenského národného povstania. Veď vy ani presunúť do múzeum neviete. Vy ste hoštapleri, ktorí nemáte čo v tejto snemovni a v tomto štáte a v tejto spoločnosti robiť. Taký je pravda. A robte si svoje nezmysly niekde inde. A ja vám garantujem, že po voľbách sa to aj tak všetko zmení a to ministerstvo, a to múzeum bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 17:55 - 18:06 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ctená snemovňa, chcem nielenže zareagovať na všetky tie faktické poznámky, ale uviesť opäť trošku na pravú mieru, o čo nám ide. Múzeum Slovenského národného povstania bolo zriadené pri ...
===== chcem nielenže zareagovať na všetky tie faktické poznámky, ale uviesť opäť trošku na pravú mieru o čo nám ide.
Múzeum Slovenského národného povstania bolo zriadené pri 10. výročí ukončenia II. svetovej vojny, dámy a páni. A odvtedy funguje po dnes so všetkými možno aj ťažkosťami, ale funguje po dnes. Až táto koalícia prišla a zistila, že má geniálne riešenie. Len takto poodtrhávame, už to bolo spomenuté, že napríklad expozícia v Osvienčime pôjde teraz pod Sereď, čiže pod národné múzeum, digitalizačné stredisko pôjde zase niekde inde a toto necháme pod, pod kuratelou ministerstva obrany, lebo podľa pani poslankyne Kozelovej je to o natieraní lafiet. Prepáčte, toto je diskusia o Slovenskom národnom povstaní? O natieraní lafiet? To je krásnym potvrdením, že ako vy k tomu pristupujete. Vy ste to presne pomenovali, pani poslankyňa. Vy ste presne pomenovali ako sa vy pozeráte na Slovenské národné povstanie. Dehonestujete aj tých brigádnikov, ktorí tam boli. Lebo vy si nevážite nikoho. Áno, jasné, ja krútim, len vy nekrútite. Vy ste povedali o .... .(nezroz. vyslov.) lafiet. To je to najdôležitejšie?
Dostal som informáciu od pani exministerky Laššákovej, keďže ste hovorili o tom, že tam bolo množstvo pochybení, atď. Najvyšší kontrolný úrad, keď príde na hoci ktorý úrad, či to bude v Kunerad u pani starostky alebo hocikde inde, vám garantujem, že odíde so zápisom, kde bude napísané množstvo formálnych pochybení. Vám garantujem. A pani ministerka potvrdila, že to, čo sa tam našlo v tom čase, o ktorom ste vy hovorili, tak to boli práve pochybenia formálne, že cesťák nemal možno nejakú náležitosť, atď. Nič sa tam nedefraudovalo, pani poslankyňa, ako ste sa snažili vy naznačovať. Lebo vy pokračujete presne v tej rétorike OĽANO. Čo robí vaša ministerka a váš minister.
K pánovi Žiakovi sa nebudem vyjadrovať, lebo on je mimo Slovenska a mimo reality. Pán Kotleba, aj keby som pripustil neschopnosť pána Mičeva a tým aj odpovedám, aj keď nie veľmi rád, ale spájam to s vami, pánovi poslancovi Pročkovi, tu nejde predsa o riaditeľa. Prepáčte, ak teda riaditeľ nebude fungovať alebo nie je schopný nejakým spôsobom sa postarať o niečo, tak preto musíme inštitúciu roztrhať na kusy a zmeniť a dať ju niekde inde. Ak ste ma dobre počúvali, vážené panie poslankyne a páni poslanci, ja som ani jedno slovo o pánovi Mičovi nepovedal pri svojom vystúpení. Ani jedno. A v našom návrhu jasne hovoríme, že sa vytvorí dozorná rada, že sa vytvorí správna rada a budeme ju voliť tu v Národnej rade Slovenskej republiky, tých ľudí, ktorí sa do toho prihlásia. A budú musieť skladať účty Národnej rade Slovenskej republiky. Ale už tu nikto nebude dehonestovať múzeum a cestovať celú myšlienku múzea a vôbec Slovenského národného povstania, ktorý je základom aj našej štátnosti. A musíme to jednoducho povedať, lebo bude mať samostatný rozpočet. Bude to určené priamo v samostatnej kapitole tak, ako je to v prípade Ústavu pamäti národa. Tak chcete mi povedať, že ak tu máme Ústav pamäti národa, ktorý je ako verejnoprávna inštitúcia a rešpektujeme to všetci, že nezaslúži si to aj Múzeum Slovenského národného povstania. Potom všetkom čo ste predviedli, dnes vidíme, že je toto najlepšie riešenie. Aby už nikto sa nesnažil siahať na Múzeum Slovenského národného povstania. Lebo nám to ani len nenapadlo, že také niečo sa tu môže udiať.
Pán Suja, hovorili ste o názore, že či sa čudujem alebo nečudujem, nie ste tu, ale veď ja sa nečudujem. Veď pán Naď povedal už toho povedal na bežných ľudí aj v čase riešenia pandémie toľko, že sú to lúzri a že sú ja neviem čo, tých prívlastkov a pomenovaní už povedal veľa. Ale on si vystavil vysvedčenie, je to jeho problém. On je minister. Ja som len pomenoval to, čo som cítil, pretože sledoval som ako sa celá vec vyvíja.
Pán poslanec Stančík, hovorí, že ja som neveril ani tomu, čo rozprávam. Pán Stančík, opäť zmizol. No ja sa pýtam, pán Stančík, teda, kde ste teda v parlamente, tak mi povedzte, vy teda súhlasíte s tým, že váš predseda, aj keď neviem, kedy bol zvolený alebo líder ako ho voláte, lebo nikdy nikto nevidel, kedy bol pán Matovič zvolený za predseda. Dokonca nikto nikdy nevidel ani váš snem strany. Teda keď vy súhlasíte s tým, že pán Matovič len tak sarkasticky povie, že on chce mať toľko členov ako NSDAP, vy s tým súhlasíte? Povedzte. Povedzte aj všetci ostatní. Vy by ste presne takto reagoval, keby sa vás pýtal nejaký novinár na tlačovke, že koľko chcete mať členov, vy ste hneď povedal z partesu ako prvé NSDAP. To väčšinou povie niekto, kto nad tým rozmýšľa. To nie je len tak. Ale samozrejme, lebo Matovič, on si môže povedať čokoľvek. Lebo to sarkazmus. Keď mu to vyhovuje je sarkazmus. Keď mu to nevyhovuje, tak je to pravda. Veď si len spomeňme, ako povedal takisto na jednej tlačovke, že vraždou Kuciaka sme dosiahli míľnik. Pán Stančík, ja neviem ako to pomenovať, ale vy hovoríte, že my tu máme nejaké spojenectvá ĽS NS, tak sa prosím vás spýtajte vašich kolegov, ktorí tu boli v opozícii OĽANO, niektorí ste tu neboli, ale bola tu vaša, vaši predchodcovia, pretože u vás sa to mení z volieb na voľby, ktorí hlasovali, napríklad s ĽS NS o zákone, ktorým ste chceli zmeniť voľbu generálneho prokurátora. Pán Stančík, a to sme mali teraz kričať, že už ste mali urobenú koalíciu. Áno, lebo keď sa vám to páči, tak to takýmto spôsobom zneužijete a povieme, že my jednoducho s nimi spolupracujeme. To sa na vás podobá.
Vážené dámy a vážení páni, uvedomme si, že táto inštitúcia bola s úctou našej histórie, s úctou všetkým tým obetiam Slovenského národného povstania, ale tým, ktorí trpeli. Za všetkých tých 111 vypálených obcí a osád, za tých vyše 233 masových hrobov, ktoré počas Slovenského národného povstania tu vznikli, ustanovená, aby popísala všetky biele miesta po rokoch. Pretože aj dnes a dodnes nemáme všetky biele miesta popísané. A je ich potrebné zmapovať. A nielen to. Keď sa zmapujú, je potrebné, aby ich naďalej sprostredkovalo múzeum ďalším generáciám. Práve preto v roku 1955 bolo múzeum založené. A myslím si, že to bolo správne. Pretože aj výsledok Slovenského národného povstania bol zohľadnený pri vytváraní Košického vládneho programu. Nie dokonca sa v Košickom vládnom programe hovorí, že hrdinský boj Slovákov proti fašizmu nech je príklad českým bratom. Ale aj vďaka výsledku Slovenského národného povstania, ktoré bolo všenárodné, všepolitické a všekonfesionálne, pretože dohodli sa všetci naprieč, že jednoducho musíme sa postaviť proti tomu zlu. Tak bolo zadefinované aj vďaka tomu, že je potrebné riešiť slovenskú otázku v budúcom vytváraní Československa po vojne. To sú všetko vážne veci, ktoré je potrebné brať do úvahy. A nielen tak sa na to pozerať, že ideme lafety natierať alebo že je to presne o tomto. Čiže preto sme prišli s týmto návrhom zákona. A nehnevajte sa na nás, ak vám pripomíname veci, ktoré nechcete počuť. Je to prosto tak. Nikdy by sme s takýmto niečím prišli, keby sme nevideli ako dehonestujúco k tomu pristupujú dvaja ministri za OĽANO. Vyhovárajúc sa, že nie sú peniaze a pritom za tým robia mnoho iných vecí. Však keď má ministerstvo obrany dosť peňazí, aký je problém, aby ich poukázal ministerstvu kultúry a zlepšil organizáciu aj pri natieraní lafiet ako to vidí pani Kozelová ako najdôležitejší problém Múzea SNP. Toto sú organizačné veci. Veci, ktoré už mu musí zariadiť manažér tej inštitúcie. Ale poslanie a vôbec fundament celého múzea je úplne kdesi inde. Je to, je to naša história, je to naše historické kultúrne dedičstvo, je to symbol protifašistickej koalície, atď., atď. A preto si nemyslíme, že múzeum, ktoré má aj bohatú tradíciu a je tu od 55. roku len tak zanikne a vznikne nejaká časť v rámci Vojenského historického ústavu. Veď aj dnes môže Vojenský historický ústav s Múzeom SNP podpísať dohodu na mnohých reštaurovaniach zbraní, atď. Veď to vôbec nie je problém, prepánajána. Ale musí sa to, musí sa k tomu pristupovať úplne ináč a s väčšou zodpovednosťou, ale aj úctou, ktorú naozaj tu nevidíme. A preto sme prišli s týmto návrhom zákona.
A chcel by som vás ešte raz poprosiť, aby ste sa pozerali z tohto pohľadu na to. Nie z takého úzkeho, že nám chýbajú peniaze a že tam treba natierať lafety alebo niečo podobné. Budeme mať možnosť alebo budú mať možnosť tí, ktorí, ak tento zákon prejde, od 1. 1. 2022 voliť správnu radu, aj dozornú radu. Tak ako máme možnosť voliť aj správnu radu, aj dozornú radu Ústavu pamäti národa. Či myslíte si, že Slovenské národné povstanie je menej ako je to, čo mapuje Ústav pamäti národa? Ja si to nemyslím. A myslím si, že preto je potrebné pristúpiť k tomuto návrhu tak, ako sme ho predložili. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 17:55 - 18:06 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ctená snemovňa, chcem nielenže zareagovať na všetky tie faktické poznámky, ale uviesť opäť trošku na pravú mieru, o čo nám ide. Múzeum Slovenského národného povstania bolo zriadené pri ...
===== chcem nielenže zareagovať na všetky tie faktické poznámky, ale uviesť opäť trošku na pravú mieru o čo nám ide.
Múzeum Slovenského národného povstania bolo zriadené pri 10. výročí ukončenia II. svetovej vojny, dámy a páni. A odvtedy funguje po dnes so všetkými možno aj ťažkosťami, ale funguje po dnes. Až táto koalícia prišla a zistila, že má geniálne riešenie. Len takto poodtrhávame, už to bolo spomenuté, že napríklad expozícia v Osvienčime pôjde teraz pod Sereď, čiže pod národné múzeum, digitalizačné stredisko pôjde zase niekde inde a toto necháme pod, pod kuratelou ministerstva obrany, lebo podľa pani poslankyne Kozelovej je to o natieraní lafiet. Prepáčte, toto je diskusia o Slovenskom národnom povstaní? O natieraní lafiet? To je krásnym potvrdením, že ako vy k tomu pristupujete. Vy ste to presne pomenovali, pani poslankyňa. Vy ste presne pomenovali ako sa vy pozeráte na Slovenské národné povstanie. Dehonestujete aj tých brigádnikov, ktorí tam boli. Lebo vy si nevážite nikoho. Áno, jasné, ja krútim, len vy nekrútite. Vy ste povedali o .... .(nezroz. vyslov.) lafiet. To je to najdôležitejšie?
Dostal som informáciu od pani exministerky Laššákovej, keďže ste hovorili o tom, že tam bolo množstvo pochybení, atď. Najvyšší kontrolný úrad, keď príde na hoci ktorý úrad, či to bude v Kunerad u pani starostky alebo hocikde inde, vám garantujem, že odíde so zápisom, kde bude napísané množstvo formálnych pochybení. Vám garantujem. A pani ministerka potvrdila, že to, čo sa tam našlo v tom čase, o ktorom ste vy hovorili, tak to boli práve pochybenia formálne, že cesťák nemal možno nejakú náležitosť, atď. Nič sa tam nedefraudovalo, pani poslankyňa, ako ste sa snažili vy naznačovať. Lebo vy pokračujete presne v tej rétorike OĽANO. Čo robí vaša ministerka a váš minister.
K pánovi Žiakovi sa nebudem vyjadrovať, lebo on je mimo Slovenska a mimo reality. Pán Kotleba, aj keby som pripustil neschopnosť pána Mičeva a tým aj odpovedám, aj keď nie veľmi rád, ale spájam to s vami, pánovi poslancovi Pročkovi, tu nejde predsa o riaditeľa. Prepáčte, ak teda riaditeľ nebude fungovať alebo nie je schopný nejakým spôsobom sa postarať o niečo, tak preto musíme inštitúciu roztrhať na kusy a zmeniť a dať ju niekde inde. Ak ste ma dobre počúvali, vážené panie poslankyne a páni poslanci, ja som ani jedno slovo o pánovi Mičovi nepovedal pri svojom vystúpení. Ani jedno. A v našom návrhu jasne hovoríme, že sa vytvorí dozorná rada, že sa vytvorí správna rada a budeme ju voliť tu v Národnej rade Slovenskej republiky, tých ľudí, ktorí sa do toho prihlásia. A budú musieť skladať účty Národnej rade Slovenskej republiky. Ale už tu nikto nebude dehonestovať múzeum a cestovať celú myšlienku múzea a vôbec Slovenského národného povstania, ktorý je základom aj našej štátnosti. A musíme to jednoducho povedať, lebo bude mať samostatný rozpočet. Bude to určené priamo v samostatnej kapitole tak, ako je to v prípade Ústavu pamäti národa. Tak chcete mi povedať, že ak tu máme Ústav pamäti národa, ktorý je ako verejnoprávna inštitúcia a rešpektujeme to všetci, že nezaslúži si to aj Múzeum Slovenského národného povstania. Potom všetkom čo ste predviedli, dnes vidíme, že je toto najlepšie riešenie. Aby už nikto sa nesnažil siahať na Múzeum Slovenského národného povstania. Lebo nám to ani len nenapadlo, že také niečo sa tu môže udiať.
Pán Suja, hovorili ste o názore, že či sa čudujem alebo nečudujem, nie ste tu, ale veď ja sa nečudujem. Veď pán Naď povedal už toho povedal na bežných ľudí aj v čase riešenia pandémie toľko, že sú to lúzri a že sú ja neviem čo, tých prívlastkov a pomenovaní už povedal veľa. Ale on si vystavil vysvedčenie, je to jeho problém. On je minister. Ja som len pomenoval to, čo som cítil, pretože sledoval som ako sa celá vec vyvíja.
Pán poslanec Stančík, hovorí, že ja som neveril ani tomu, čo rozprávam. Pán Stančík, opäť zmizol. No ja sa pýtam, pán Stančík, teda, kde ste teda v parlamente, tak mi povedzte, vy teda súhlasíte s tým, že váš predseda, aj keď neviem, kedy bol zvolený alebo líder ako ho voláte, lebo nikdy nikto nevidel, kedy bol pán Matovič zvolený za predseda. Dokonca nikto nikdy nevidel ani váš snem strany. Teda keď vy súhlasíte s tým, že pán Matovič len tak sarkasticky povie, že on chce mať toľko členov ako NSDAP, vy s tým súhlasíte? Povedzte. Povedzte aj všetci ostatní. Vy by ste presne takto reagoval, keby sa vás pýtal nejaký novinár na tlačovke, že koľko chcete mať členov, vy ste hneď povedal z partesu ako prvé NSDAP. To väčšinou povie niekto, kto nad tým rozmýšľa. To nie je len tak. Ale samozrejme, lebo Matovič, on si môže povedať čokoľvek. Lebo to sarkazmus. Keď mu to vyhovuje je sarkazmus. Keď mu to nevyhovuje, tak je to pravda. Veď si len spomeňme, ako povedal takisto na jednej tlačovke, že vraždou Kuciaka sme dosiahli míľnik. Pán Stančík, ja neviem ako to pomenovať, ale vy hovoríte, že my tu máme nejaké spojenectvá ĽS NS, tak sa prosím vás spýtajte vašich kolegov, ktorí tu boli v opozícii OĽANO, niektorí ste tu neboli, ale bola tu vaša, vaši predchodcovia, pretože u vás sa to mení z volieb na voľby, ktorí hlasovali, napríklad s ĽS NS o zákone, ktorým ste chceli zmeniť voľbu generálneho prokurátora. Pán Stančík, a to sme mali teraz kričať, že už ste mali urobenú koalíciu. Áno, lebo keď sa vám to páči, tak to takýmto spôsobom zneužijete a povieme, že my jednoducho s nimi spolupracujeme. To sa na vás podobá.
Vážené dámy a vážení páni, uvedomme si, že táto inštitúcia bola s úctou našej histórie, s úctou všetkým tým obetiam Slovenského národného povstania, ale tým, ktorí trpeli. Za všetkých tých 111 vypálených obcí a osád, za tých vyše 233 masových hrobov, ktoré počas Slovenského národného povstania tu vznikli, ustanovená, aby popísala všetky biele miesta po rokoch. Pretože aj dnes a dodnes nemáme všetky biele miesta popísané. A je ich potrebné zmapovať. A nielen to. Keď sa zmapujú, je potrebné, aby ich naďalej sprostredkovalo múzeum ďalším generáciám. Práve preto v roku 1955 bolo múzeum založené. A myslím si, že to bolo správne. Pretože aj výsledok Slovenského národného povstania bol zohľadnený pri vytváraní Košického vládneho programu. Nie dokonca sa v Košickom vládnom programe hovorí, že hrdinský boj Slovákov proti fašizmu nech je príklad českým bratom. Ale aj vďaka výsledku Slovenského národného povstania, ktoré bolo všenárodné, všepolitické a všekonfesionálne, pretože dohodli sa všetci naprieč, že jednoducho musíme sa postaviť proti tomu zlu. Tak bolo zadefinované aj vďaka tomu, že je potrebné riešiť slovenskú otázku v budúcom vytváraní Československa po vojne. To sú všetko vážne veci, ktoré je potrebné brať do úvahy. A nielen tak sa na to pozerať, že ideme lafety natierať alebo že je to presne o tomto. Čiže preto sme prišli s týmto návrhom zákona. A nehnevajte sa na nás, ak vám pripomíname veci, ktoré nechcete počuť. Je to prosto tak. Nikdy by sme s takýmto niečím prišli, keby sme nevideli ako dehonestujúco k tomu pristupujú dvaja ministri za OĽANO. Vyhovárajúc sa, že nie sú peniaze a pritom za tým robia mnoho iných vecí. Však keď má ministerstvo obrany dosť peňazí, aký je problém, aby ich poukázal ministerstvu kultúry a zlepšil organizáciu aj pri natieraní lafiet ako to vidí pani Kozelová ako najdôležitejší problém Múzea SNP. Toto sú organizačné veci. Veci, ktoré už mu musí zariadiť manažér tej inštitúcie. Ale poslanie a vôbec fundament celého múzea je úplne kdesi inde. Je to, je to naša história, je to naše historické kultúrne dedičstvo, je to symbol protifašistickej koalície, atď., atď. A preto si nemyslíme, že múzeum, ktoré má aj bohatú tradíciu a je tu od 55. roku len tak zanikne a vznikne nejaká časť v rámci Vojenského historického ústavu. Veď aj dnes môže Vojenský historický ústav s Múzeom SNP podpísať dohodu na mnohých reštaurovaniach zbraní, atď. Veď to vôbec nie je problém, prepánajána. Ale musí sa to, musí sa k tomu pristupovať úplne ináč a s väčšou zodpovednosťou, ale aj úctou, ktorú naozaj tu nevidíme. A preto sme prišli s týmto návrhom zákona.
A chcel by som vás ešte raz poprosiť, aby ste sa pozerali z tohto pohľadu na to. Nie z takého úzkeho, že nám chýbajú peniaze a že tam treba natierať lafety alebo niečo podobné. Budeme mať možnosť alebo budú mať možnosť tí, ktorí, ak tento zákon prejde, od 1. 1. 2022 voliť správnu radu, aj dozornú radu. Tak ako máme možnosť voliť aj správnu radu, aj dozornú radu Ústavu pamäti národa. Či myslíte si, že Slovenské národné povstanie je menej ako je to, čo mapuje Ústav pamäti národa? Ja si to nemyslím. A myslím si, že preto je potrebné pristúpiť k tomuto návrhu tak, ako sme ho predložili. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:45 - 17:47 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja sa budem snažiť byť ako fakticko-pragmatický a tiež sa odviniem od toho stretnutia, ktoré sme mali na výbore. Tam sme sa hlavne teda dozvedeli na tom výbore, že dôvodom toho prechodu z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany sú peniaze. To bol taký ten hlavný light motív, ktorý tam stále lietal, preto aj teda naša snaha, aby teda Múzeum Slovenského národného povstania si zachovalo ten význam, zachovalo si tú autoritu, zachovalo si tú autenticitu a zachovalo si to všetko, čím vlastne ono žilo tých x rokov od svojho vzniku. Ten problém je ale v inej veci. To za to, že sú tam delá, tanky a ja neviem čo všetko, to ešte neznamená, že by to malo patriť pod ministerstvo obrany, lebo taký tento pohľad je ako nesmierne zúžený a by som povedal až plytký. Ja by som ale chcel inú vec podotknúť. Viete, toto nie je dobré, že to ide preč z ministerstva kultúry preto, lebo vlastne sa stráca význam ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry ako keby sa zbavovalo tých inštitúcii, ktoré patria pod ministerstvo kultúry, no a za chvíľu sa dozvieme, že tam nebude ani národné divadlo, že tam nebudú vôbec ani divadlá a že tam nebudú ani všetky inštitúcie, národná galéria a tak ďalej, a tak ďalej. Proste znižuje sa význam ministerstva kultúry, to je to najdôležitejšie, no a viete, dnes tento krok na ministerstve kultúry obhajujú ľudia, ktorí, ktorí v múzeu neboli, vrátane pani ministerky kultúry, to treba podotknúť, ja som si veci zisťoval včera u dnes už bývalého riaditeľa, naozaj pani ministerka kultúry si nenašla čas, aby Múzeum Slovenského národného povstania navštívila a stretla sa tam so zamestnancami a vôbec o týchto veciach sa nejakým spôsobom porozprávať, že čo oni na to, lebo tí zamestnanci sú tiež veľmi dôležití v zmysle nájdenia nejakého názoru na túto inštitúciu. Toto všetko sa nekonalo, preto ešte raz posledná veta peniaze treba ministerstvu kultúry ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis