Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.12.2022 o 12:40 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 12:40 - 12:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa Kolíková, asi sa zhodneme na tom, že v štáte všetká moc pochádza od, od občanov. Dokonca, respektíve hovorí to aj samotný Čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo. To, že občania svoju moc prenesú na volených zástupcov, to neznamená, že im tá originálna kompetencia a právomoc sa odoberá. Oni ich len dočasne poverujú svojich volený, volených zástupcov. A z tohto dôvodu teda nesúhlasím s tým, že tí občania, ktorí takto majú originálnu kompetenciu a originálnu moc v štáte, že by nemali mať právo rozhodovať v referende aj o týchto otázkach.
Naša ústava hovorí jednoznačne čo nemôže byť predmetom referenda a všetko ostatné predmetom referenda môže byť. To, že Ústavný súd povedal, že to musí byť zakotvené v ústave, je len, je len nedokonalosť ústavného textu, ale z dnešného znenia ústavy zasa je všetko, čo nie je vylúčené a je predmetom verejného záujmu, tak, tak môže byť predmetom referenda. Čiže toto, to s týmto nemôžem súhlasiť.
A to, čo ste povedali, že by tu boli permanentne nejaké referendá počas volebného obdobia, s tým tiež nie je možné súhlasiť, lebo vyzbierať 350-tisíc podpisov nie je úplne jednoduchá záležitosť. Občania nedajú svoj podpis len tak na hocičo. To, že sa teraz podarilo vyzbierať najprv 650-tisíc podpisov a potom ďalších vyše 400-tisíc podpisov, je naozaj dôsledkom toho, že občania sú nespokojní s tým, ako funguje táto vláda. A to takáto situácia tu nebude permanentne, čiže takúto obavu, takáto obava je podľa mňa úplne neprimeraná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, toto je procesná otázka, ktorú určite vyrieši aplikačná prax, a myslím si, že takisto ako prezident Slovenskej republiky môže vyhlásiť referendum, má na to presne stanovený zákonný postup, tak takým istým spôsobom by vedel prezident aj zrušiť vyhlásené referendum na návrh petičného výboru. Samozrejme, ak to bude mať ako ústavnú povinnosť, čo týmto by sme chceli zaviesť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len veľmi v stručnosti krátko vyjadril vôbec k tomuto návrhu zákona ako takému. Myslím si, že na túto tému už bolo aj tu v rozprave, aj v prvom čítaní, aj pri iných príležitostiach už povedané veľa. Vzhľadom však na aktuálnu politickú situáciu len chcem zdôrazniť, že prijatie tohto návrhu ústavného zákona aj vzhľadom na nález Ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že skrátiť volebné obdobie je možné v zásade len na základe ústavného textu, a v ústavnom texte v súčasnosti absentuje tá možnosť skrátiť volebné obdobie, či už formou rozhodnutia zákonodarného zboru, alebo prostredníctvom referenda, absentuje teda v ústave a je potrebné na to, aby takéto niečo sa mohlo udiať, je potrebné novelizovať Ústavu Slovenskej republiky, čo sa týmto návrhom zákona realizuje. A preto by som chcel požiadať všetkých prítomných poslancov, aby sme vyhoveli aj názoru Ústavného súdu a aby sme podporili tento návrh ústavného zákona.
Okrem toho vzhľadom k tomu, že prebieha, respektíve už bolo vyhlásené, vyhlásené referendum s podobným obsahom, ako je návrh tohto ústavného zákona, tak pociťujeme potrebu doplniť a reagovať na túto situáciu úpravou aj ústavného textu v tom zmysle, že ak by došlo k zmene ústavy v tej veci, ktorej obsahom je už aj vyhlásené referendum, tak aj do budúcna, ak by už bola podaná petícia alebo prípadne vyhlásené referendum a medzičasom do konania takéhoto referenda by došlo k zmene ústavy, v obsahu ktorého bude doručená petícia alebo vyhlásené referendum, tak je potrebné na takúto situáciu mať ústavnú poistku a mať možnosť takéto referendum zrušiť aj vzhľadom na šetrenie finančných zdrojov, aj vzhľadom na to, aby nedošlo k situácii, že sa mení text ústavy, ktorý bol medzičasom, medzičasom zmenený. A z tohto dôvodu teda si dovolím predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý reaguje na túto situáciu a ktorý na základe návrhu petičného výboru vlastne vysloví povinnosť prezidentovi Slovenskej republiky zrušiť už buď vyhlásené referendum, alebo ho nevyhlásiť. V prípade teda ak dôjde napríklad k zmene ústavy, ako som hovoril doteraz.
Myslím si, že takáto ústavná poistka je nevyhnutná aj z hľadiska potom aplikácie návrhov, ktoré by prípadne boli prijaté v referende a ktoré by odporovali už medzitým zmenenému textu ústavy. Z tohto dôvodu teda podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Teraz v zmysle zákona o rokovacom poriadku, vážený pán predsedajúci, oznamujem, že začínam čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 1163.
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1163) sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa dopĺňa nový bod 2, ktorý znie:
„2. Čl. 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Prezident Slovenskej republiky nevyhlási referendum alebo zruší referendum vyhlásené podľa odseku 1, pred konaním referenda na návrh petičného výboru."."
Zostávajúce body sa primerane preznačia.
Skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:25 - 11:25 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán podpredseda, slovo lúzer po anglicky znamená porazený. Ak toto slovo môžem s vaším láskavým dovolením použiť, tak budem pokračovať. Ďakujem.
Kládol som si otázku, či takého politického lúzra ako je Daniel Lipšic budem dnes počúvať a budem naňho reagovať. Prečo je lúzer? Pretože jeho základný životný politický cieľ je nenávisť voči Robertovi Ficovi. A chcel ho za každú cenu zavrieť a ešte aj toto zbabral. Až taký je to lúzer. Pretože to postavil na takej absurdnosti, že si vytvoril ilúziu, že keď nominujete ako predseda vlády nejakých štátnych úradníkov, vraj to je organizovaná zločinecká skupina. Potom to postavil na takzvaných kajúcnikoch, ktorých ako advokát v minulosti sám obhajoval. Veď to je taký obrovský konflikt záujmov až to bolí. A ešte navyše dneska obhajuje čurillovcov, doslova gaunerov, ak to slovo môžem použiť, ktorí chceli zapaľovať autá svojim kolegyniam a chceli kopať ženy do pohlavných orgánov. A tento pán to obhajuje. Preto mu hovorím, že je lúzer.
Viete, a potom mu to celé z logických právnických dôvodov celkom pochopiteľne zruší jeho bývalý kolega na ministerstve vnútra pán Žilinka, ktorý bol štátny tajomník a KDH ho nominovalo. Lebo je ďaleko lepší právnik a túto nezmyselnú konštrukciu mu zrušil. Ako inak mu mám povedať, ako že je lúzer?
Viete, pán Daniel Lipšic ja mám pocit, že porušil hádam každé prikázanie z desatora, každé prikázanie. Zabil človek a podvádzal svoju ženu, kryl zlodejov goriliakov. To povedzte mi jedno prikázanie, ktoré tento pán neporušil. A toto má byť teraz tá ikona spravodlivosti, áno? Je to obyčajný kádehák, lebo takto sa správajú. Pekné reči a porušujú všetko, čo sa len namanie.
Daniel Lipšic je hanbou Slovenskej republiky. Ale čo je najdôležitejšie, je to lúzer... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:25 - 11:25 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Kládol som si otázku, či sa dnes zahadzovať s takým politickým lúzrom ako je Daniel Lipšic. Prepáčte, ale takto zakomplexovaný politik si kládol jediný cieľ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, prepáčte, pán poslanec, pán poslanec, pán poslanec...

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
A nechajte ma dohovoriť, nechajte ma dohovoriť, dobre, nech sa páči... (Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, môžte ma sekundu počúvať, sekundu, ja vám vrátim čas, ja vám vrátim čas, ja vám vrátim čas.
Pán poslanec, prosím vás, držme nejakú úroveň v tejto sále. Skúsme vynechať osobné invektívy. Viete veľmi dobre, že ja vás nechám rozprávať, ale skúsme nejaké tie hranice mať. No, nech sa páči, vráťte mu čas.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Ešte raz vás poprosím, pán podpredseda. Kládol som si otázku, či s takým politickým lúzrom ako je Daniel Lipšic dnes strácať čas. (Reakcie z pléna.) Politický lúzer a vysvetlím prečo. Jediný životný cieľ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, slušne som vás upozornil. Pán poslanec, slušne...

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Pán podpredseda, nechajte ma dohovoriť, slovo lúzer vysvetlím.
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán doktor, pán špeciálny prokurátor, ak dovolíte, ja by som sa na to pozrel trošku ako z iného pohľadu, teraz toto všetko z pohľadu neprávnického a z pohľadu istej, ten váš problém a problém objektivity vašej profesnej dôveryhodnosti vlastne spočíva v tom, že vy ste politik. Poznáme sa dosť dlho na to, aby som mohol povedať, my sme boli politickí rivali. Vy sa na to pamätáte veľmi dobre. Sedeli ste v parlamente, potom ste boli vo vláde. Vytiahol vás doktor Čarnogurský, ak si spomínam, do politiky a odvtedy ste začali byť politikom. Presne vyhraneným politikom s presne vyhranenými názormi, s presným zafarbením. Ako vám ja ako politik môžem dôverovať, kedy ste profesne objektívny a kedy nie ste profesne zafarbeným politikom. Lebo vy ste politik a vy ste stále politik. A tu je to nebezpečie, že vám sa tie vaše politické názory zmiešavajú s tou vašou profesnosťou. A tá profesnosť je politická, pán doktor. Toho sa proste nezbavíte, to je vaša minulosť, toho sa proste nezbavíte, pre toto sú vaše činy a vaše konania, ktoré ste v rámci tej svojej politickej kariéry robili.
Vy ste predsa robili, ak sa pamätám, to tzv. referendum aj proti vzniku Slovenskej republiky pre rokom 1993. Ja som bol na druhej strane vtedy ako vy a som to vnímal veľmi citlivo. Ako ja vám, keby som sa náhodou dostal, nedajbože, do vašich rúk pre čosi, môžem dôverovať, že budete vy voči mne objektívny, keď ste boli vlastne môj, a nielen môj, politický rival. To je problém vašej funkcie, vy ste do tejto funkcie podľa môjho názoru nikdy nemali vojsť preto, lebo nech budete akokoľvek objektívny, sú ľudia, ktorí túto objektivitu jednoducho budú pociťovať inak a nie vlastnou vinou. Vašou vinou, lebo vy ste politicky zafarbený... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

7.12.2022 10:55 - 10:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pán predseda, chcel by som upozorniť na hlasovanie k Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky, tlač 1088, bol predložený pánom poslancom Baránikom pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia a podľa môjho názoru nejde o pozmeňujúci návrh, pretože obsahovo mení celý návrh uznesenia, ide o nové samostatné uznesenie, a teda nie je možné o ňom hlasovať ako pozmeňovacom návrhu, ale ako o samostatnom uznesení po hlasovaní o uznesení, ktoré predložil gestorský výbor.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 10:55 - 10:55 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Národnej rady. Dámy a páni, pán predseda, poprosil by som ctenú snemovňu, aby preložila hlasovanie, to je tlač 1113, novela vysokoškolského zákona, z technických dôvodov na zajtra na jedenástu hodinu, ak by ste boli takí láskaví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 10:40 - 10:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán špeciálny prokurátor, povedali ste, že všetci v tejto sále vieme, že tieto konania nie sú účelové. No tak neviem, či všetci, ja to teda neviem. A neviem to aj z dôvodu toho, že sme počuli na nahrávkach legálne získaných, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa bavia o tom, že dostali pokyn spraviť SMER zločineckou skupinou. Z tejto nahrávky teda jasne vyplýva, že tieto konania sú účelové, nieže všetci vieme, že nie sú účelové, to je, myslím si, že úplne jasné a bolo to už opakovane, opakovane preukázané.
Pokiaľ hovoríte o tom, že v prípravnom konaní sa tri šesť trojka využíva na drobné, malé procesné pochybenia. No tak ja nie som toho názoru a nemyslím si, že manipulované dôkazy, respektíve navádzanie svedkov na krivé výpovede alebo iným spôsobom manipulované trestné konania sú drobné, malé procesné pochybenia. To sú zásadné pochybenia, ktoré majú mať vplyv práve na to, aby sa rozhodlo o ich nezákonnosti, aby sa takéto dôkazy nikdy pred súd nedostali.
A potom ste hovorili, že pri rôznych zločineckých skupinách, drogových a iných, tieto prešli tri šesť trojkou a súd ich nakoniec oslobodil. A nerozumiem úplne, čo ste tým chceli povedať, pretože veď nebavíme sa o tom, že súd inak vyhodnocuje trestnú zodpovednosť na základe preukázaných dôkazov, ale o tom, že tieto dôkazy sú manipulované, a to je teda zásadný rozdiel pri posudzovaní toho, či ten dôkaz alebo proces je zákonný, alebo nie je zákonný z hľadiska použitia § 363.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 10:40 - 10:40 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán Lipšic, keď ste taký spravodlivý, prečo nevyšetrujete manažovanie úplatkov okolo nákupu systému Detica na ministerstve vnútra, keď ste boli ministrom vnútra a o týchto úplatkoch priamo hovorí pán Imrecze v rozhovore so Zurianom, kedy bol ešte vo výkone funkcie šéfa finančnej správy. Prečo nevyšetrujete stotisícový úplatok ministrovi vnútra Mikulcovi, o ktorom hovorí Imrecze v rozhovore so Zurianom na nahrávke, konkrétna nahrávka, konkrétny hlas, konkrétny dôkaz, vrátane vašich úplatkov, pán minister, keď ste nakupovali ten informačný systém? Samozrejme, lebo plníte úlohu Matoviča – likvidovať opozíciu a nič iné.
Pán Lipšic, vy nie ste špeciálny prokurátor, vy ste jeden nenávistný politik. Vy ste dnes tu vyhlásili (reakcie z pléna), dnes ste tu, vy ste tu dnes vyhlásili, vy ste tu dnes vyhlásili, pán Lipšic, že prečo sa my vlastne bojíme toho súdneho pojednávania. Lebo vy nepoznáte ani § 3 zákona o prokuratúre, ktorý hovorí, že prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prípravné konanie musí byť zákonné. Problém je v tom, že vaši vyšetrovatelia a vaši prokurátori spôsobili, že celé prípravné konanie v mnohých štádiách je nezákonné. A vy od nás chcete, aby sme potom išli na súd po nezákonnom prípravnom konaní.
Pán Lipšic, kde sa stane na svete, povedzte mi, že sú rozhodnutia po prípravnom konaní, že obvinení ani nevedeli, proti čomu sa majú brániť, lebo tie obvinenia boli tak neurčité, vyfabulované a smiešne. Povedzte mi, kde sa takéto niečo môže stať? Takže, pán Lipšic, pôsobnosť a príslušnosť špeciálnej prokuratúry je často zakladaná umelo, a dobre to viete. A na tom spolupracujú vaši prokurátori s vyšetrovateľmi NAKA. Vymýšľajú si veci, aby sa veci dostali k vám, aby ste potom mohli navrhovať vysoké sadzby a terorizovať opozíciu. Pôjdete s hanbou z Úradu špeciálnej prokuratúry za to, čo ste dorobili. A ste obyčajný zločinec.
Skryt prepis