Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

4.2.2021 o 15:06 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 4.2.2021 15:06 - 15:12 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady. Podľa zákona o rokovacom poriadku na bode interpelácie sa má zúčastniť minimálne tretina členov vlády, chcem sa vás, pán podpredseda Národnej rady, spýtať, ako je zabezpečená táto povinnosť z rokovacieho poriadku Národnej rady.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Chýbajú nám ešte dvaja páni ministri.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Takže počkáme na nich alebo čo navrhujete, ako sa ideme vysporiadať?

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Neviem, či sa dočkáme alebo či počkáme.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Však zákon je zákon, mali by sme ísť príkladom.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Jasné.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
No, budem ústretový...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Chcete pokračovať alebo mám prerušiť rokovanie?

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Pán podpredseda, vzhľadom na to, že prvá z mojich interpelácií sa týka pána ministra dopravy a ten tu je, tak ja začnem.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči. Ďakujem za ústretovosť.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Ale chcem vás poprosiť, chcem vás poprosiť teda, žeby ste počas tej mojej prvej interpelácie zabezpečili prítomnosť ďalších členov vlády. Ďakujem pekne. Osobne teda, ak by som si mohol požiadať, tak pána ministra zdravotníctva, lebo naňho mám tri interpelácie. (Ruch v sále.)
No. Vážený pán minister dopravy... Poprosil by som, keby bolo vytvorené prostredie, aby sme mohli normálne rokovať. (Zaznievanie gongu.) Vážený pán minister dopravy, ja si vážim vaše nasadenie v oblasti výstavby diaľnice D3, vážim si aj to, že ste viackrát navštívili región Kysúc a nemusím vám teda pripomínať, že diaľnica D3 je jedna z najdôležitejších tepien v Slovenskej republike vzhľadom na to, že nás spája s Českou republikou, s Poľskom, v neposlednom rade aj s Nemeckom severnou diaľnicou, ktorá výrazne, je výrazne kratšia ako južná trasa do Nemecka. No ako iste viete, tak v podstate otvoril sa úsek D3 diaľnice okolo Čadce pred mesiacom a ja sa vás chcem spýtať a chcem vás poprosiť o veľmi podrobné písomné zdôvodnenie, ako je pripravená výstavba ďalších úsekov.
Konkrétne vás žiadam, pán minister, o podrobnú informáciu o stave pripravenosti jednotlivých úsekov, ktoré ešte nie sú postavené, o stave vysporiadania vlastníckych vzťahov a výkupu pozemkov na jednotlivých úsekoch D3, o stave pripravenosti projektovej dokumentácie, resp. stavebných a územných rozhodnutí na jednotlivých úsekoch D3, o stave verejných obstarávaní na jednotlivých úsekoch D3, o vyčlenených finančných prostriedkoch na výkup pozemkov, na projektovú dokumentáciu a na samotnú výstavbu jednotlivých úsekov D3 v tomto roku, o predpokladaných termínoch výstavby a dokončenia jednotlivých úsekov diaľnice D3, no a zaujíma ma aj názor ministerstva dopravy na riziká, ktoré môžu túto prípravu nejakým spôsobom ohrozovať a spôsob ich riešenia. Takže chcel by som vás poprosiť, pán minister, o takúto podrobnú informáciu.
Ja sa pravidelne s ministrom dopravy... (reakcia ministra), písomne, môžete aj ústne, samozrejme, ale... (reakcia ministra), áno, áno, takže... Budem vám veľmi vďačný vzhľadom na to, že to potom chcem sprostredkovať aj občanom okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca, lebo je to tam živá téma vzhľadom na to, že tá situácia je tam veľmi vážna.
Druhú interpeláciu... (rečník sa obrátil smerom k miestam určeným pre členov vlády), druhú interpeláciu budem adresovať pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky a počkám teda, že či sa podarí zohnať pána ministra zdravotníctva. (Reakcia z pléna.) Takže sa nepodarí, ďakujem pekne za odpoveď.
Vážený pán premiér, obrátili sa na mňa s prosbou o predloženie tejto interpelácie viacerí odborníci, právnici a zdravotníci, preto dovoľte, aby som predložil nasledovné otázky: V Európe prebieha debata o zavedení vakcinačných pasov na COVID napriek tomu, že tieto vakcíny neprešli ani len treťou testovacou fázou. Ešte len teraz sa začínajú ozývať odborníci a spochybňovať výrobcami udávanú efektivitu. Izrael sa sťažuje, že čakal vyššiu účinnosť. Vychádza najavo, že ľudia nad 80 rokov ani len neboli súčasťou klinických skúšok a nevieme, či u nich vakcína vôbec bude fungovať, keďže je menej efektívna u ľudí s oslabenou imunitou. Navyše nie sú dosť efektívne proti novým mutáciám.
Načo sú vakcinačné pasy zdravým ľuďom, ktorí cestujú, pre ktorých COVID nie je nebezpečná choroba? No vakcína ani len nebráni šíreniu vírusu. Táto agenda vakcinačných pasov, ktorú si ešte v roku 2019 dala Európska komisia do plánov, sa môže ľahko zmeniť na nový druh obmedzovania ľudských práv a slobôd v Európe a podkopávať výhody z členstva v Európskej únii zavádzaním kontrol na hraniciach, čím sa bude znižovať atraktivita Európskej únie pre občanov. Je nepredstaviteľné, žeby v USA bola prijatá podmienka, že napríklad obyvatelia Floridy môžu cestovať do Texasu len s vakcinačným pasom.
Vážený pán premiér, postavíte sa na stranu slobodnej voľby, prirodzenej imunity alebo sa pridáte k tým, ktorí nám chcú nanucovať umelú imunitu po zvyšok života? Budete, prosím, žiadať, aby sa odložilo schvaľovanie vakcinačných pasov do ukončenia budúceho roka?
Ďakujem pekne za odpoveď.
Ďalšiu interpeláciu mám na pána ministra zdravotníctva: Pán minister, obrátili sa na mňa viacerí lekári a bioetici s prosbou o predloženie nasledovnej interpelácie: Mohli by ste verejnosť informovať, aká je cena experimentálnych vakcín proti COVID-19, ktoré ste nakúpili pre 85 % populácie, hoci približne 30 % má záujem o očkovanie? Keďže všetci sme sa na ne poskladali z našich odvodov, vakcíny nie sú zdarma. Veľká časť populácie už COVID-19 prekonala a podľa štúdií bude mať prirodzenú imunitu, takže experimentálnu vakcínu nepotrebuje. Náhodná štúdia v troch rómskych osadách ukázala premorenosť 44 % ešte v decembri, 33 % bolo bez symptómov. Neuvažujete urobiť ďalšie štúdie premorenosti skríningom protilátok? Na záver, je možnosť stornovať objednanú časť vakcín alebo budeme ešte musieť zaplatiť za ich prípadné znehodnotenie, ako to bolo pri vakcínach proti prasacej chrípke?
Ďakujem za odpoveď.
Aj ďalšiu interpeláciu adresujem ministrovi zdravotníctva: Pán minister, na verejnosť prenikajú informácie, že viacerí odborníci a vedci, s ktorými sa stretávate na pandemickej komisii a na krízovom štábe, môžu byť v konflikte záujmov s veľkými farma firmami. Ako ste vyriešili etickú stránku tohto možného konfliktu? Môžete vylúčiť, že by tieto osoby presadzovali také riešenia v boji s COVID-om, ktoré sú neúčinné, ale finančne nákladné? Že by zámerne blokovali prijímanie liečebných postupov, ktoré sú, naopak, lacné a efektívne? Aké mechanizmy kontroly ste zaviedli, aby rôzni vedci nevyužívali svoje pôsobenie v týchto komisiách na presadzovanie biznis záujmov svojich firiem a farma firiem, na ktoré majú vzťah?
Ďakujem za odpoveď.
A takisto poslednú interpeláciu adresujem ministrovi zdravotníctva: Vážený pán minister, v januári 2021 sa na vás obrátili obce Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou so žiadosťou o súhlas na zriadenie mobilného odberového miesta v obci Stará Bystrica pre všetky uvedené obce. Tieto obce majú spolu viac ako 6-tisíc obyvateľov. Dňa 29. 1. 2021 týmto obciam odpísala generálna riaditeľka vašej kancelárie pani Adamová list, v ktorom odmietla túto požiadavku. Zdôvodňovala to tým, že nejde o obce, ktoré majú nad 5-tisíc obyvateľov, vôbec pri tom nebrala do úvahy, že tieto obce sa spojili, majú spolu nad 5-tisíc obyvateľov, dokonca nad 6-tisíc obyvateľov a chceli vytvoriť jedno mobilné odberové miesto, ktoré by bolo v podstate jediné v celej doline, vzdialenej 15 kilometrov od najbližšieho odberového miesta a vyšlo by tak, vyšlo by sa tak v ústrety tým ľuďom, ktorí budú potrebovať pretestovanie, či už v súvislosti s otvorením škôl, škôlok, alebo práce, odchodu do zamestnania.
Pýtam sa vás teda, pán minister, či chcete, aby sa ľudia testovali, alebo nechcete, aby sa testovali, lebo na jednej strane stále nás vyzývate a tlačíte k tomu, aby sa ľudia testovali, keď požiadame o zriadenie miesta na odber testov, tak nám vaša riaditeľka kancelárie odpíše list, že nemôžeme si zriadiť takéto miesto. Ak chcete, aby sa ľudia testovali, prečo nehľadáte riešenie? Keby som písal nejakému prednostovi okresného úradu a toto mi odpíše, tak to viem pochopiť, ale ja som písal ministrovi zdravotníctva, ktorý má v rukách legislatívu, ktorý má, ktorý vie vydať vyhlášky, ktorý vie vydávať pokyny, ktorý vie pripraviť právne predpisy na to, aby sa táto vec vyriešila, ale nielen v jednom regióne, to sa dá vyriešiť na celom Slovensku. Ak sa vám ponúknu obce, ktoré majú spolu viac ako 5-tisíc obyvateľov, že chcú zriadiť stále testovacie miesto, prečo túto ponúknutú možnosť nevyužijete a neurobíte všetky potrebné kroky, aby sa ich požiadavka dala zrealizovať?
Chcem vás požiadať, aby ste vo všeobecnosti prešli na zriaďovanie MOM-iek v jednotlivých strediskových obciach po celom Slovensku. Dlhodobé zaťažovanie samospráv plošným testovaním je ne-ú-nos-né a nemôžete s ním počítať ako s trvalým riešením. Pripomínam, že aj túto sobotu a nedeľu sa ide zas plošne testovať na celom Slovensku. Už sa to tak nezdôrazňuje mediálne, nikto o tom nehovorí, ale realita je taká, že tuto tento víkend bude opäť ďalšie plošné testovanie, celoplošné testovanie na celom Slovensku, no a musím povedať, že tie informácie, ktoré dnes dostávajú obce z okresných úradov, aby do soboty zabezpečili testovanie, tak niektoré obce jednoducho to už nebudú vykonávať, odmietajú poslušnosť. Sami vidíte, že to takto ďalej nemôže ísť. Cesta je naozaj zriaďovanie stálych odberových miest, kde si môžu ľudia prísť v čase, keď im to vyhovuje, kde môžu prísť ľudia aj žijúci na vidieku; na vidieku žije 50 % ľudí. Odľahčia sa nám odberové miesta v mestách a veď existuje potom iks možností, ako sa to dá zariadiť, či cez podnikateľské subjekty, či cez zdravotnícke zariadenia, alebo aj cez tie obce, len dajme tomu, preboha, nejaký systém.
Nie je možné, aby obce cez týždeň vykonávali svoju agendu a v sobotu, v nedeľu vykonávali ďalšiu agendu, testovali. To sa jednoducho takto nedá robiť donekonečna. Veď vieme pochopiť, že keď je výnimočná situácia, vedia tie samosprávy zabrať, vedia to zabezpečiť, vedia to urobiť, ale nie každý týždeň, to sa jednoducho nedá. To sa jednoducho nedá takto robiť.
Nehovoriac o tom, že, samozrejme, nám ľudské kapacity dochádzajú. Veď to testovanie vykonávajú zdravotníci, ktorí chodia cez týždeň do práce a my sa s nimi musíme dohodnúť, aby potom išli v sobotu, v nedeľu testovať tisíce ľudí, čo zasa tí zdravotníci boli ochotní urobiť niekoľkokrát, ale nie donekonečna. Takisto študenti, veď aj oni chodia do školy, sa učia, majú skúšky, študenti medicíny. Tiež sa to nedá zaviesť stále, donekonečna.
Preto, prosím, choďte na to cestou malých odberových jednotiek, ktoré sa zriadia v strediskových obciach, tam, kde bude o to požiadavka. Tie samosprávy vám pripravia podmienky, dajú priestory, všetko sa zabezpečí, len dajte tomu systém. Dajte tomu systém, aby to malo hlavu a pätu. Nemôže sa to stať, že vo štvrtok na obed sa dozvieme, že máme v sobotu testovať niekoľko tisíc ľudí. Mnohé obce to odmietajú a nebudú to takto vykonávať. Takže ak nám ide o vec, pán minister, a ja verím, že vám ide o vec, toto musíte vyriešiť.
Žiadam vás teda, pán minister, o urýchlené vyriešenie žiadosti vyššie spomenutých obcí, ako aj zavedenie podobného systému na celom Slovensku. (Rečník sa obzrel smerom k miestam určeným pre členov vlády.) Pán minister tu nie je, tak odpovede sa nedočkám, ale...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ktorého pána ministra myslíte.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Zdravotníctva.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán minister zdravotníctva tuná nebude na interpeláciách. Ale máme tu dostatok poč... dostatok členov vlády, takže môžete kľudne pokračovať.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Ja viem, len išlo mi o to, aby to zrovna minister zdravotníctva počul, ktorý to má v kompetencii.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Keď sa mu dostane tá vaša písomná informácia, vám odpovie.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Ale tá písomná nie je taká dobrá ako ústna, viete. Takže...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Samozrejme, chápem vás.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:33 - 13:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán predseda, so všetkým súhlasím, čo ste povedali, ale to spojenie s tým, že máme slušné platy. To nie je problém v tom, že máme slušné platy. Ja si myslím, že každý poslanec, ktorý by dostal s predstihom tú informáciu a je fyzicky dostupný, tak samozrejme, že by prišiel. Ale viete, možno sa tu, možno niektorým klubom sa dala informácia, že bude schôdza. Ale mnohí poslanci nevedeli túto informáciu, SMS-kami nechodia žiadne pozvánky. To prvýkrát počujem niečo takéto. A my sme istotne takúto informáciu nedostali. Ja som sa ju dozvedel v Slovenskom rozhlase nejakú hodinu predtým než schôdza začala. Čiže to chcem, aby sa neopakovalo. Alebo nám dávajte nejakým iným spôsobom tie informácie dopredu vedieť. A my, samozrejme, veľmi radi prídeme a zariadime si to tak, aby sme mohli prísť. Ale uznajte, keď som na druhej strane Slovenska a dozviem sa, že o polhodiny je schôdza, tak môžem poberať neviem aký plat, ale neviem sa tu jednoducho dostať. Čiže o toto tu ide, aby tu platili nejaké základné elementárne pravidlá zvolávania schôdzí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:30 - 13:31 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán predseda, (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, ukľudnime sa.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
... ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby do budúcnosti sa neopakovala situácia, aká sa udiala na ostatnej schôdzi Národnej rady, keď bol parlament zvolaný polhodinu pred rokovaním Národnej rady. Zachytil som vaše vyjadrenie, že budete sa usilovať, aby sa táto situácia neopakovala. A naozaj vás chcem poprosiť, toto hraničí so všetkými možnými mantinelmi, ktoré sa prekročili. Nestalo sa to v dejinách slovenského parlamentarizmu, že by sa takýmto neúctivým, hrubým, podľa môjho názoru, protiústavným spôsobom zvolávala schôdza Národnej rady. Doslova bolo zabránené zúčastniť sa mnohým poslancom Národnej rady tejto schôdze... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2020 16:33 - 16:42 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, pán spravodajca, páni poslanci, panie poslankyne, ja len dve poznámky k predloženému návrhu ústavného zákona.
Prvú chcem využiť zhodu náhod, že po mojej pravej ruke sedí spravodajca pán poslanec Dostál, ktorý v minulosti častokrát vystupoval ako taký strážca správnej procedúry v parlamente, a musím povedať, že veľakrát som vám dával za pravdu, lebo keď ste kritizovali používanie skráteného legislatívneho konania, tak ste niekedy mali pravdu, sám som bol toho názoru, že sa niekedy použil vtedy, keď sa použiť nemal. O to viac stojíme pred otázkou... Alebo ešte dokončím. A po mojej ľavej ruke sedí zas podpredseda vlády zodpovedný za legislatívu.
Takže ja chcem svoju prvú pripomienku adresovať k procedúre skráteného legislatívneho konania, ktorá sa začína už používať bezbreho. Keď vypukla pandémia a mali sme, prijímali sme prvé zákony v skrátenom legislatívnom konaní, tak skoro celá opozícia v podstate an bloc do nohy hlasovala za tieto skrátené legislatívne konania aj za samotné zákony, lebo sme považovali situáciu za mimoriadnu a na to ten inštitút skráteného legislatívneho konania je, aby sa využil v tých mimoriadnych situáciách.
No ale postupne mám pocit, že skrátené legislatívne konanie sa začína používať, kedy nás napadne, na čokoľvek, čo nás napadne, a argumentuje sa tým, že lebo pandémia. Procedúra, ktorá je schvá..., ktorá je ustanovená v rokovacom poriadku, má určitú logiku, má určitý význam a ja chcem vyzvať všetkých poslancov Národnej rady, zvlášť teda strážcov procedúry (povedané so smiechom) po mojej pravej a ľavej ruke, aby sme brzdili, aby sme brzdili so skrátenými legislatívnymi konaniami, pretože nielenže tento inštitút devalvujeme, ale zároveň si sami sebe spôsobujeme, resp. vy sami sebe spôsobujete obrovské problémy, pretože normálne legislatívne konanie má nejaký význam. Ono má význam preto, aby sa ku každému návrhu zákona, a osobitne k návrhu ústavného zákona vyjadrovali odborníci. A ťažko sa môžu vám odborníci vyjadriť k niečomu, čo dnes vidia na stole, zajtra to schváli vláda a pozajtra parlament. Žiaden odborník nevie konať pod takýmto obrovským tlakom. Tá časová rezerva, ktorá vzniká pri medzirezortnom pripomienkovom konaní, celkovo pri tej procedúre, ktorá je normálna, má význam, aby sa vyjadrili ľudia, ktorí tej oblasti rozumejú či už vecne, alebo aj legislatívne. Keď to robíme ako z rýchlika, tak v podstate koledujeme si len o to, že budú sa hromadiť žaloby na Ústavnom súde, že budú vznikať medzery, ktoré budú nejasné, vzniká potom z toho chaos, ľudia si to vykladajú, ako potrebujú, a v konečnom dôsledku to škodí celému tomu dobrému úmyslu, ktorý je prijímať normy, ktoré budú efektívne spomaľovať pandémiu. To všetci chceme, ale ten čas je niekedy potrebný. Ten čas je potrebný na to, aby sa čo najviac odborníkov mohlo k tomu vyjadriť, aby sa ich rozumné pripomienky zapracovali a v konečnom dôsledku máme potom normu, ktorá je jasná, ktorá je predvídateľná, ktorej každý rozumie.
Nechcem hovoriť o vyhláškach, ktoré Úrad verejného zdravotníctva produkuje ako na bežiacom páse. Spýtajte sa ľudí, sú z toho zdesení, každú chvíľu nejaká zmena. Aj toto spôsobuje nedôveru v štát. No a dobre, tak Úrad pre verejné zdravotníctvo je nejaký výkonný orgán, ale aspoň my v parlamente sa znova vráťme k osvedčeným procedúram, využívajme skrátené legislatívne konanie vtedy, keď je to naozaj potrebné, nie na každú vec, ktorá nás napadne. Dajme priestor vyjadrovať sa ku normám opäť v medzirezortnom pripomienkovom konaní, neprepašujme do noriem na poslednú chvíľu všelijaké pozmeňováky. Toto všetko vzbudzuje nedôveru, chaos a v konečnom dôsledku, opakujem, to škodí všetkým nám, lebo štát stráca autoritu. To bola moja prvá pripomienka.
No a druhú pripomienku mám k samotnému textu. Pozrite, ja oceňujem, že prichádzate do parlamentu s tým, že pri predlžovaní núdzového stavu beriete do hry parlament. Toto je správny krok, ktorý, a tento výnimočný inštitút, ktorým je núdzový stav, podrobiť kontrole parlamentu, ak sa predlžuje. Toto je naozaj správny krok. Môžeme sa baviť o tom konkrétnom technickom znení, či to má byť 7 dní pred skončením núdzového stavu alebo 20 dní, alebo 10 dní po predĺžení. To všetko sú technické otázky, ale ja naozaj považujem za dobré, že s týmto prichádzate. Ale myslím si, pretože zákony nerobíte len pre seba, vymení sa vláda, budete na opačnej strane, zákony sa robia preto, aby boli dobré.
A špeciálne ústavné zákony by si mali vyžadovať hľadanie konsenzu aj s opozíciou. Preto kedysi pri tvorbe ústavy ústavodarcovia dali kvórum 90 hlasov pri ústave, pri zmenách ústavy a ústavných zákonov, aby sa hľadal konsenzus naprieč spoločnosťou. Parlament odzrkadľuje spoločnosť. Keď budeme všetko presadzovať len silou momentálnou, tak tá spoločnosť zostane rozdelená. Ale keď hľadáme pri ústavných zmenách konsenzus naprieč politickým spektrom, snažíme sa čo najviac poslancov zapojiť do toho konečného znenia, tak aj na tú spoločnosť sa to prenesie, že aj tá spoločnosť to lepšie prijíma. Lepšie, lebo to komunikujú aj ľudia z druhej strany, že toto je správna zmena.
Takže špeciálne ja chcem vás požiadať, aby sme pri ústavných zmenách už začali hľadať širší konsenzus. Vy máte teraz 95 alebo koľko, možno menej hlasov, ale tu ide, ten zmysel inštitútu ústavného zákona a toho kvóra 90 je hľadať konsenzus, lebo ten konsenzus sa prenesie do spoločnosti a všetci potom tie normy, aj ľudia, ľahšie prijímajú. Vedia sa s nimi lepšie stotožniť.
Ja vás preto chcem poprosiť, vážení kolegovia, o určitú veľkorysosť aj pri tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú prichádzať v druhom čítaní, a nemám už veľa času, tak len v krátkosti, to, čo navrhuje pán poslanec, alebo to, čo bude navrhovať pán poslanec Šutaj Eštok, zapojme do toho procesu aj prezidentku republiky. Vy si myslíte, že keď budú oprávnené dôvody na predĺženie núdzového stavu, že ona ten podpis nedá? Veď tá prezidentka sa tiež zodpovedá ľuďom. Tiež chce pôsobiť, ako nechce rozhodovať bezhlavo, ale tiež zvažuje, tiež má tím odborníkov, tiež je to nejaká autorita. Keď prezidentka pridá svoj podpis na predĺženie núdzového stavu, aj pre vás to bude lepšie, aj pre vládu to bude lepšie. Každý to bude úplne ináč prijímať, ako keď si to niekto presadí len svojou vládnou väčšinou v parlamente.
Čiže nebojme sa zapojiť do predlžovania núdzového stavu prezidentku republiky. Podľa mňa to bude dobrý signál aj do spoločnosti, bude to signál, že hľadá sa pri predlžovaní núdzového stavu konsenzus, a verte, že keď tie dôvody budú, tak aj poslanci opozície budú hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Aj tá prezidentka to podpíše. A zasa to budú tí ľudia ináč prijímať.
A to, čo najviac potrebujeme, je, nie, aby sme my ľudí silou tlačili do opatrení. Ale, aby sme ľudí presvedčili, že tie opatrenia sú správne, a keď ich budeme robiť dobrovoľne, tak budú mať úplne iný efekt. A toto treba celú tú paradigmu treba otočiť. Prestať sa vyhrážať ľudom, ale presviedčať ich o tom, ako máme ďalej postupovať. Predpoklad toho je, že nájdeme konsenzus už tu v parlamente, ako sme ho nachádzali pri tých prvých zákonoch, ktoré začali schvaľovať v čase, keď vypukla pandémia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 11:16 - 11:16 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, myslím si, že je aj vo vašom záujme, aj v záujme všetkých, aby sme štátny rozpočet prijali v určitej elementárnej dôstojnosti. Ak chcete túto nedôstojnú situáciu ukončiť, chcem vás požiadať, poprosiť, aby ste vyzvali pána premiéra, nech si sadne na svoje miesto, celý proces normálne prebehne a bude mať rokovanie Národnej rady úroveň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2020 11:04 - 11:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Včera prezidentka Slovenskej republiky vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby zvážil odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády. Ja som presvedčený, že tento jej návrh alebo o tomto, tento jej návrh schvaľuje väčšina poslancov nielen opozície, ale aj vládnej koalície, preto si myslím, že by sme mali dať hlasovať o procedurálnom návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby odovzdal, tak ako povedala pani prezidentka, manažovanie pandémie inému členovi vlády.
Ak neviete koho, napadol ma napríklad pán minister financií Heger, keďže veľmi kultivovane vystupuje, vie viesť diskusiu nielen vo vládnej koalícii, ale aj s opozíciou. Myslím si, že aj pre vás všetkých by to bolo určité vydýchnutie z tejto situácie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:30 - 16:32 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, dnes máme v ústave v čl. 39 ods. 3 takýto text: "Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov. Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. O šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa, dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti, osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí."
Vy idete toto ustanovenie zákona Ústavy Slovenskej republiky vyhodiť z ústavy. Ťažko sa toto ustanovenie rodilo. Hlasovali za to aj vaši poslanci zo SME RODINA na čele s pánom predsedom parlamentu Borisom Kollárom a súčasným ministrom pánom Krajniakom. Vy ste mali byť tá garancia toho, že v tejto vláde sa tieto opatrenia rušiť nebudú. Vy idete vyhodiť toto jasné ustanovenie, kde sú stanovené aj roky a idete ho nahradiť nijako nešpecifikovaným veľmi všeobecným ustanovením, že niekedy ľudia budú mať nejaký nárok, ktorý ustanoví zákon.
Veď preto sa dávalo toto ustanovenie do ústavy, aby ho nemohol hocikto vymeniť. Ale nikto podľa mňa ani v päte nepredpokladal, že vy, ktorí ste hlasovali za to, aby sa takéto ustanovenie dostalo do ústavy, vy budete nositeľmi jeho vyhodenia z ústavy.
Pán poslanec, prosím vás, stiahnite tento návrh. Nerobte to. Toto vás zničí. Toto vám ľudia neodpustia.
Ak schválite túto zmenu ústavy, nedostanete sa do parlamentu. Nedostanete sa do parlamentu, toto vám ľudia neodpustia, pán poslanec. Nerobte to, ja vás varujem nestaňte sa nositelia likvidácie sociálnych istôt, ktoré ste mali chrániť v tejto vláde a vy ste nositeľmi ich likvidácie. Spamätajte sa, pán poslanec, robíte obrovskú, obrovskú chybu. Stávate sa len nástrojom iných síl v tejto vláde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 15:59 - 16:12 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som začal aktuálnou správou, ktorú priniesla Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Na náš parlament sa obrátila prezidentka Slovenskej republiky, ktorá nám adresuje tieto slová: "Majme úctu k základnému zákonu štátu. Na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som zaznamenala pokusy o zásahy do znenia ústavy, ktoré zásadným spôsobom menia charakter, činnosť a kreovanie ústavných orgánov. Takéto zmeny by sa mali prijímať po poctivej odbornej a verejnej debate. Nie tvoriť na poslednú chvíľu." Uviedla prezidentka na sociálnej sieti a zdôraznila, že: "Nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom."
Ja si myslím, že toto vyjadrenie pani prezidentky je veľmi vážnym odkazom pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vládnu koalíciu, aby pribrzdili pri tejto rýchlej a rozsiahlej zmene ústavy. Samotná pani ministerka pri viacerých svojich vstupoch povedala, že niektoré ustanovenia, ktoré sú predložené, sa pripravovali dlhšie a chce, aby boli schválené ako napríklad zavedenie Najvyššieho správneho súdu. Povedala, že tam teda nie je potrebná nejaká dlhšia diskusia a tak ďalej. V poriadku, rešpektujem. Ale sú tu viaceré ustanovenia nášho základného zákona, ktoré boli do predloženého návrhu vložené na poslednú chvíľu a ktoré neprebehli medzirezortným pripomienkovým konaním a ktoré vzbudzujú viaceré odborné otázniky. Asi najväčšiu diskusiu vzbudzuje otázka tzv. materiálneho jadra ústavy a o tom, kam môže siahať kompetencia Ústavného súdu, teda či môže siahať aj do rušenia ústavných zákonov.
Ja skôr než teda sa dotknem podrobnejšie tejto otázky, chcem spomenúť ešte názor Benátskej komisie, ktorá hovorí, že nie je dobré v núdzovom stave prijímať ústavné zmeny. Z tohto dôvodu, keďže sme v núdzovom stave a prijímame ústavné zmeny a riskujeme, že Slovensko, Slovenská republika sa môže ďalšími takýmito krokmi dostať na zoznam štátov, kde sú otázniky o dodržiavaní právneho štátu.
Dávam procedurálny návrh, pán spravodajca, aby sa o novele ústavy hlasovalo až po skončení núdzového stavu. Takto som to naformuloval. Poraďte si s tým. Čiže dávam iný procedurálny návrh, ako dal, dali predchádzajúci poslanci. Čiže aby sa o novele ústavy hlasovalo až po skončení núdzového stavu. Rovnako dávam procedurálny návrh, aby 48-dňová lehota, ktorú vyžaduje zákon o rokovacom poriadku pri predkladaní treba uplynúť medzi predložením pozmeňujúcich návrhov a ich schvaľovaní v parlamente, bola dodržaná. To znamená, aby sme odmietli akékoľvek návrhy na skracovanie lehoty. Pri zákonoch sa to teda bežne deje, že sa tá lehota skracuje, ale vzhľadom na to, že ide o významný zásah do Ústavy Slovenskej republiky, ja chcem požiadať, aby sme sa v tomto správali zodpovedne a aby sme neskracovali túto lehotu. Navyše viaceré tie pozmeňujúce návrhy sú predkladané v dnešný deň. Je potrebné sa s nimi oboznámiť, lebo tá zmena a tie dosahy sú veľmi alebo sú rozsiahle, aby sme neprijali niečo, čo naozaj nebude v poriadku.
Ako som teda povedal hlavný spor o to, hlavný spor sa vedie o to, či Ústavný súd môže rozhodovať o súlade ústavných zákonov s ústavou. Ja patrím, pani ministerka, skôr k tým ľuďom, ktorí si myslia, že malo by byť jasne stanovené, čo ktorý štátny orgán môže. Čiže do tejto miery v podstate súhlasím s tým návrhom, aby bolo presne určené, aká je kompetencia Ústavného súdu a či môže Ústavný súd obmedziť parlament ako ústavodarný orgán pri prijímaní ústavných zmien. Len ten problém je, samozrejme, širší, pretože je tu aj druhá stránka celého toho problému, a to je, či nemôže parlament za určitých okolností zneužiť túto svoju kompetenciu a zaútočiť nejakým spôsobom na demokratické inštitúty, na demokratický právny štát. No a tu, samozrejme, nadväzujeme na to rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý hovorí, z toho roku 2014, ktorý hovorí, že sú určité ustanovenia v našom základnom zákone, teda v ústave, ktoré sú nemeniteľné a ich zmena by nemala byť v podstate, by nemala prechádzať takým spôsobom, že sa 90 poslancov rozhodne a zmení ich.
V Českej republike je model, kde, ktorý ja teda nejakým spôsobom zapracuvávam do svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý za chvíľu predložím, ale každopádne si myslím, že aj ich ustanovenie o tom, že nemožno meniť podstatné náležitosti demokratického právneho štátu je veľmi vágne ustanovenie a ja uznávam, že aj to, čo predkladám, nie je úplne najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s touto otázkou. A naozaj by bola potrebná odborná a dlhšia diskusia, čo patrí medzi tie podstatné náležitosti demokratického právneho štátu. Viacerí poslanci tu dali návrh, aby sme tento bod odložili, aby sme o ňom nehlasovali, aby sa vypustil. Ja sa prikláňam k tomu návrhu, ak by neprešiel tento návrh, dávam ten svoj pozmeňujúci návrh, ktorý bude znieť, že: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou. To neplatí, ak ide o zmenu podstatných náležitostí demokratického právneho štátu." Chcem vytvoriť priestor na to, aby odborníci, právnici, ústavní právnici skúsili vyprecizovať, čo patrí do podstatných náležitosti demokratického právneho štátu. Ak by sme, ak sa nepokúsime túto otázku vyriešiť, tak naozaj nám hrozí, že ak prejde ten váš pôvodný návrh, ktorý, pripomínam, nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol tam vložený na poslednú chvíľu. Teraz sa rozhodnutím ústavnoprávneho výboru ešte zase mení zásadným spôsobom. Ak by sme nevyriešili túto otázku, tak naozaj hrozí, že ak si parlament predlží volebné obdobie o 20 rokov, tak tu nebude sila, ktorá bude môcť takýto exces parlamentu zastaviť. Pani ministerka, ja to v dobrom hovorím. Ja nechcem povedať, že všetko s čím prichádzate je zlé, ale nevzdychajte tak, ako keby sme hovorili nejaké veci, ktoré nemôžeme povedať. Však sú tu predsa, je tu aj jasné stanovisko prezidentky republiky, je tu jasné stanovisko predsedu Ústavného súdu, ktorý sa bude vyjadrovať k tejto téme. Ja sa snažím tiež rozumne na túto tému pozerať. Pripúšťam niektoré vaše argumenty, ale zas vy pripustite, že aj tá druhá strana má niektoré vážne výhrady.
Napokon docent ústavného práva Tomáš Ľalík hovorí: "Optimálnym riešením je taká regulácia ústavných zmien, ktorá na jednej strane umožňuje zmenu napríklad ústavy, no na druhej strane obsahuje dostatočné brzdiace mechanizmy. Teraz zacitujem pani ministerku Kolíkovú, ktorá povedala pred chvíľou: "Viem si predstaviť legitimitu diskusie o tom, čo je materiálne jadro ústavy." Potom, pani ministerka, prečo sa v tejto téme ponáhľame, keď si viete predstaviť legitímnu diskusiu o tejto otázke? Schváľme teda ostatné ustanovenia ústavy. Tento bod vypustíme a veďme legitímnu diskusiu o tom, čo je materiálne jadro ústavy.
Ja sa len chcem spýtať na takúto situáciu. Ak budete presadzovať tieto zmeny len svojou hlasovacou mašinériou bez toho, aby sa našla širšia zhoda, širší konsenzus, čo urobíte, keď Ústavný súd vyhlási túto vašu novelu, ktorú dávate do parlamentu za nesúladnú s ústavou? Vznikne nám tu, dámy a páni, ústavná kríza. Kľudne sa môže stať, že plénum Ústavného súdu na svojom zasadnutí rozhodne, že to, čo sme dnes prijali v parlamente, je v rozpore s precedensom, ktorý vytvorili, teda s materiálnym jadrom ústavy. A vznikne nám naozaj ústavná kríza a tak či tak budeme musieť túto otázku vyriešiť. Budeme sa musieť k nej vrátiť. Budeme musieť povedať, čo teda je materiálne jadro ústavy, čo sa môže meniť v ústave, čo sa nemôže meniť v ústave a budeme musieť ten konsenzus nájsť.
Nie je rovnako dobré, že takéto zmeny sa prijímajú bez rokovania alebo bez snahy o získania konsenzu aj opozičných strán. Kvalitná zmena ústavy, ktorá má byť stabilná a má mať dlhé trvanie, zodpovedný prístup je hľadať podporu aj u strán, ktoré sú momentálne v opozícii. Ja som bol pri dvoch novelách, ktoré sa menili. Mal som tú možnosť byť pri tých rokovaniach, bolo to zavedenie ústavného článku o jedinečnosti manželského zväzku a bolo to pri zavedení dôchodkového stropu. V oboch prípadoch sa viedli rokovania s opozičnými stranami, aby sa našiel širší konsenzus na tak zásadnej zmene, akou je zmena ústavy.
Ja vás preto chcem vyzvať, pani ministerka, aby ste sa aj vy svojou autoritou sa zasadili o to, že táto otázka, teda súlad ústavných zákonov s ústavou a kompetencia Ústavného súdu bude odložená, že vypočujeme aj slová pani prezidentky, aby sme pristupovali k zmenám ústavy zodpovedne a aby prebehla o tejto téme odborná diskusia a aby sme sa k tejto otázke, teda k otázke materiálneho jadra ústavy vrátili neskôr.
Ale je mi jasné podľa vašich, podľa vašej mimiky, že s týmto nebudete súhlasiť. Napriek tomu dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k tlači 270. Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 270.
Čl. 1 bod 3 znie:
3. V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou; to neplatí, ak ide o zmenu podstatných náležitostí demokratického právneho štátu."
Viac-menej som to znenie odôvodnil. Pripomínam, že podobné znenie má česká ústava vo svojom článku 9 a ja som si dovolil prevziať túto úpravu.
Ešte by som poprosil pána spravodajcu, aby bod 2 správy ústavnoprávneho výboru bol vyňatý na osobitné hlasovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:26 - 11:26 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán podpredseda, v poriadku, je možné, že som si to zle vyložil, ale vyzývam preto vás ako predstaviteľa OĽANO, teda ďalšieho poslaneckého klubu, aby ste sa pridali k tejto výzve a aby sa tento bod zaradil, pretože sám musíte uznať, že ak je dôvodom na neotvorenie škôl len hádka medzi premiérom a ministrom hospodárstva, tak to je tak vážna vec, tu nejde o nejaké fazuľky. Tu ide o to, že už dlhé a dlhé týždne sú zatvorené školy, a to má ťažké dopady na úroveň našich detí.
Takže ja vás chcem, pán podpredseda, vyzvať, aby ste sa vy pripojili k tejto výzve, aj keď si myslím, že keby tu bol pán predseda parlamentu, by sa pridal. Ale dobre, beriem to, že je to len hypotetický predpoklad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:24 - 11:25 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, využijúc generálny sľub pána predsedu parlamentu chcem na návrh troch poslaneckých klubov SMER, SME RODINA a ĽSNS podať návrh na zaradenie nového bodu programu s názvom: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým vyzýva vládu Slovenskej republiky k okamžitému otvoreniu škôl. Odôvodnenie je to, čo som už hovoril pred chvíľou. Škandalózna informácia pani poslankyne Cigánikovej, ktorú zverejnila na facebooku, o tom, že dôvodom na neotvorenie škôl je ješitnosť pána premiéra vo vzťahu k pánovi Sulíkovi, kde ho žiada, aby sa mu ospravedlnil a potom sa otvoria školy.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Takže ak je toto pravda, pán podpredseda, tak je to naozaj veľmi, veľmi vážna vec a sám, poznám vás ako človeka rozvážneho, by ste mali zvážiť, že takto to ďalej ísť nemôže.
Skryt prepis