Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2021 o 10:39 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2021 10:39 - 10:41 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, súhlasím s vami, že tento zákon má za cieľ donútiť ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, aby sa dali zaočkovať, a táto vláda sa rozhodla ísť jednoducho cieľovou cestou. V podstate všetko presadzujú silovou cestou.
Len ja si myslím, že tým dosahujú presný opak. Ja som presvedčený, že tak ako sa im to nepodarilo pri lotérii, tak sa im to nepodarí ani pri tomto zákone. Výsledok bude skôr ďalšie vzrastanie napätia, ďalšie konflikty, ďalšie organizované skupiny, ktoré budú narúšať nejaký pokojný spôsob života. Takéto zákony, jednoducho to sú cestou do pekla, to sú cestou do pekla, a ak si myslíte, že silovo presadíte očkovanie, tak to sa jednoducho mýlite. Očkovanie môžete presadiť jedine normálnou diskusiou s priznaním plusov aj mínusov, ale takouto cestou isto nie.
Každopádne treba položiť aj niekoľko praktických otázok, lebo však koalícia si to schváli. Ja sa chcem spýtať, kto bude platiť náklady školám, úradom, materským školám a všetkým inštitúciám, ktoré sú napojené na verejný rozpočet a budú musieť zabezpečovať testovanie. Kto to bude platiť? To je prvá otázka.
Druhá otázka, ktorú sa musíme pýtať, pán poslanec, ministra, je, či by nebolo možno, či by nestálo za úvahu vrátiť sa k možnostiam, aby obce tak ako pred rokom si mohli zriaďovať testovacie miesta, a aspoň takýmto spôsobom uľahčiť tým ľuďom, ktorí sú touto vládou donútení sa testovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 17:58 - 17:59 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som nereagoval na matériu toho, čo ste hovorili, lebo naozaj zákon o rokovacom poriadku hovorí to, čo ste povedali, ja som reagoval na spôsob, ktorým ste sa s pani Záborskou rozprávali. Rozprávali ste sa s ňou naozaj úplne nevhodne a ja som, pán poslanec, rád, že tón bol úplne nevhodný aj neverbálna komunikácia bola úplne nevhodná, že ste sa ospravedlnili. Ja vám za to ďakujem, bolo to správne rozhodnutie. Len nechápem potom vášmu dovetku, že za čo sa vám mám ospravedlniť ja? Za to že som vás vyzval, aby ste sa ospravedlnili a vy ste sa ospravedlnil, za to sa vám mám ja teraz ospravedlniť? Tak ak chcete, aby som sa vám ospravedlnil za to, že som vás vyzval, aby ste sa ospravedlnili a vy ste sa ospravedlnili, no tak sa vám ospravedlňujem. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 17:47 - 17:49 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja chcem poďakovať za veľmi dobré vystúpenie, aj za konštruktívny návrh, aj za reakciu pána predsedu parlamentu, ktorý to, predpokladám, zajtra na grémiu vyrieši. Každopádne súhlasím s tebou, že vystúpenie pána spravodajcu bolo vrcholne neokrôchané a mal by sa ospravedlniť pani poslankyni Záborskej, lebo aj keď mám iný názor, aj keď nesúhlasím s predkladaným návrhom zákona, dá sa to povedať slušne a kultivovane, o to viac, že ide o ženu, ktorá tu požíva v parlamente všeobecnú úctu.
Ja by som očakával práve od liberálov, ktorí sa tak radi zastávajú žien, ako sa napríklad pani poslankyňa Cigániková zastávala pani poslankyne Tabák, že práve oni tomu svojmu táboru povedia, aby prestali hejtovať pani poslankyňu Záborskú. Toto keby urobila pani Cigániková, tak ja si ju budem o to viac vážiť, keby to dokázala urobiť, lebo pani Záborská je dnes najviac hejtovaná žena na Slovensku. Tak vy, vážení, alebo, pán podpredseda, nadväzujem na tvoje slová, že toto by bolo slušné od liberálov, aby zastavili ten hejt proti pani poslankyni Záborskej, lebo môžeme mať rozličné názory, ale nemôžeme používať absolútne neférové, neslušné spôsoby. Ja by som sa veľmi čudoval, ak by tento zákon neprešiel po tom všetkom, ako sa na pani poslankyňu Záborskú útočilo, keby ešte zostala v tejto vládnej koalícii. Ja by som sa veľmi čudoval. To naozaj už potom nie je opodstatnenie, aby v nej zostávala. Ale však to už je na jej rozhodnutí a na rozhodnutí jej kolegov.
Ale, vážení kolegovia, toto sa naozaj nerobí a, prosím vás, zastavte to. Vyzvite svojich fanúšikov, nech sa aj voči názorovým oponentom správajú slušne!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.11.2021 17:35 - 17:36 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som predniesol procedurálny návrh, ktorý smeruje k spôsobu prerokovania tejto veci. Osobitne ho adresujem pánovi spravodajcovi Cmorejovi. Je to úplne nevídané, čo pán spravodajca ste urobili teraz, že ste tu pokrikovali na predkladateľku o tom, ktoré pozmeňujúce návrhy, o ktorých pozmeňujúcich návrhoch dáte hlasovať, resp. nedáte hlasovať.
Toto som ja nezažil v parlamente, že by tu spravodajca začal vykrikovať na predkladateľa návrhu zákona, že on nedá hlasovať o nejakom pozmeňujúcom návrhu. To čo je, prosím vás pekne? To čo si dovoľujete? To už jednoducho v tom, v tej honbe za, v tom ošiali toho boja proti jednému normálnemu a správnemu zákonu, vy jednoducho sa nebojíte prekračovať akékoľvek hranice slušnosti a normálnosti? Ja sa budem čudovať pani poslankyni Záborskej, ak potom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 10:10 - 10:25 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Mňa troška zarazilo, pán poslanec, že ste sa ohradili voči pánovi podpredsedovi Národnej rady v súvislosti s výhradou voči termínu národnostná menšina a argumentovali ste, že to je pomaly neslušné a že mali by sme používať termín národnostná komunita.
No, pán poslanec, vy si v prvom rade uvedomte, že ste poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Sľubovali ste na Ústavu Slovenskej republiky a v Ústave Slovenskej republiky máme veľmi jasne napísané, že Slovenská republika je založená aj na právach národnostných menšín a etnických skupín. Ak teda vy tvrdíte, že maďarská menšina nie je menšina, nie je menšina, ale je komunita, tak potom v tom prípade ja by som to na vašom miestne nerobil, lebo automaticky sa vyčleníte spod ochrany Ústavy Slovenskej republiky. Navyše máte veľmi jasný článok, štvrtý oddiel, články 33 a 34, práva národnostných menšín a etnických skupín v Ústave Slovenskej republiky.
Národnostné menšiny je úplne normálny termín, ktorý sa používa v medzinárodnom práve, ktorý sa používa v medzinárodných dokumentoch. Čiže tvrdiť, že keď niekto použije tento termín, že ako keby sa vás dotkol a je to nekorektné, no tak to prvýkrát počujem a naozaj som vyvalil oči, že čo to rozprávate.
Ale v poriadku, ak nechcete byť národnostnou menšinou, ale chcete byť nejakou národnostnou komunitou, tak v tom prípade sa nemôžete uchádzať ani o finančné prostriedky, ktoré idú napríklad z Fondu na podporu umenia, na podporu kultúry národnostných menšín. Ak ste teda neni národnostná menšina, tak potom ako národnostná menšina nepýtajte ani peniaze. Celkom logický dôsledok vašich slov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:13 - 17:13 hod.

Ján Podmanický
Pán, pán podpredseda, dávam procedurálny návrh na základe nových informácií, ktoré predniesol pán poslanec Peter Pčolinský, že zas nemajú dopracovaný návrh zákona. Dávam procedurálny návrh, aby o návrhoch, ktoré má predkladať pán podpredseda vlády Holý, Národná rada rozhodla, že sa presúvajú na ďalšiu schôdzu Národnej rady, aby teda mala vládna koalícia dosť času na to, aby tie zákony dopracovala. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:09 - 17:10 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán podpredseda, predseda parlamentu Boris Kollár sa jasne vyjadril, že už sa nebudú zaraďovať termínované body ministrov mimo rámec schváleného programu. A ak sa budú zaraďovať, tak len z dôvodu zahraničnej návštevy alebo zahraničnej služobnej cesty. Čiže pred dvoma dňami to predseda parlamentu jasne povedal a vy dnes v rozpore s jeho vyjadreniami zasa zaradíte termínované body ministra, o ktorom ani nevieme, že je minister alebo podpredseda vlády, alebo kto to je. Však ten nikde nechodí, nikde o ňom nie je počuť. Nikde ho nie je vidieť a ešte kvôli nemu (povedané súbežne s predsedajúcim), ešte kvôli nemu, ešte kvôli nemu tu musíme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pán, pán poslanec, chcete dať procedurálny návrh alebo moralizovať tu? (Reakcia z pléna.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
121,
Pán podpredseda, tak kto tu teda riadi ten parlament? Riadi ho predseda parlamentu, ktorý keď sa vyjadrí, tak by to hádam, by sme to mali rešpektovať, a teda vy úplne, keď ho zastupujete. Alebo kto to tu riadi celé?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 18:02 - 18:19 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja chcem oceniť, že počas diskusie sme medzi sebou komunikovali na pomery tohto parlamentu veľmi slušne a celá diskusia bola naozaj o argumentoch a nebola o osobných invektívach, a oceňujem, že aj oponenti tohto návrhu zákona, teraz by som povedal, že personifikované v pánovi poslancovi Dostálovi, ocenili, že táto diskusia je legitímna a tento návrh takisto je legitímny, a keby prešiel, nebude nijakým spôsobom obmedzená na Slovensku ani demokracia, ani ľudské práva.
Ja som po vystúpení pána poslanca Dostála mu zatlieskal, potom som si uvedomil, že mohlo to vyznievať ironicky, ale ja som to myslel úprimne, pán poslanec, lebo my sa pri týchto zákonoch stretávame už dlho, a vždy vystúpite. (Reakcia z pléna.) Áno, vždy vystúpite a vždy vystupujete korektne a prebieha naozaj debata a diskusia argumentov. Ja, keďže právo predkladateľa je zhrnúť rozpravu, ja budem na niektoré vaše pripomienky reagovať, ale rovnako oceňujem aj, pán poslanec Viskupič, aj vy, ktorý ste vystupovali s faktickými a nesúhlasíte s návrhom zákona, chcem oceniť, pán poslanec Kazda naozaj slušnú diskusiu.
Pán poslanec Dostál povedal, že verí, že ešte s takýmito návrhmi budem prichádzať, myslel tým, že dnes ten návrh, resp. zajtra ten návrh neprejde a budem sa musieť pokúšať neúspešný návrh znova predkladať.
Pán poslanec Kazda, myslím, že ste to vy boli, ste povedal, že dúfate, že už s takýmto návrhom neprídem, takže prikrádam sa k vám (povedané so smiechom), pán poslanec Kazda, že už, dúfam, že dnes, resp. zajtra to vyriešime, schválime ten návrh zákona, pošleme do druhého čítania, schválime v druhom čítaní a už si môžeme od tejto témy nadobro oddýchnuť.
Pán poslanec Dostál, ako si predstavujem diskusiu o zmenách, keď je ten návrh veľmi krátky. Dobre viete (povedané so smiechom), že bola to len rečnícka otázka, legislatívna technika umožňuje v druhom čítaní dopĺňať a prípadne pozmeňovať, dávať doplňujúce návrhy, pozmeňujúce návrhy, dá sa v zákone otvoriť nový článok, dá sa to rôznym spôsobom upravovať, takže v tomto technický problém nie je, a teda beriem vašu otázku len ako rečnícku.
Chcem ešte upresniť, že tento návrh zákona nezavrie všetky obchody na Slovensku, tá príloha, ako ju čítal pán Dostál, hovorí o určitých prevádzkach, ktoré zostávajú vždy otvorené. Sú lekárne, ja neviem, čerpacie stanice, predajne suvenírov, predajne na autobusových staniciach, na vlakových staniciach a podobne. Ja sa nebránim diskusii o tom, aby sme to tento zoznam aktualizovali, hej, to ja sa nebránim diskusii, ak to prejde v druhom čítaní.
Takisto si ale treba uvedomiť, keďže je to novela Zákonníka práce, nebráni sa predávať živnostníkom, ktorí majú svoje vlastné obchody. Áno, čiže neznamená to automaticky nejaký - v úvodzovkách - lockdown všetkých predajní na Slovensku, to znamená aj živnostník, ktorý má svoju predajňu, môže v nej predávať, keď sa rozhodne, keď sa rozhodne, ale nemôže nútiť svojho zamestnanca.
Tá diskusia o tom, či je to návrat do komunizmu, ja si myslím, že pán poslanec Kuffa to myslel tak, že z mladosti poznal tú situáciu, že boli obchody zatvorené, a dalo sa s tým žiť. Nie všetko, čo bolo za socializmu, bolo zlé, to hádam pripúšťate aj vy, pán poslanec, takže keď niečo človek pochváli zo socializmu, neznamená to, že sa s tým režimom stotožňuje, ja ho považujem za taký istý zločinecký systém, aký bol aj fašizmus, takže ale neznamená to, že ak niečo fungovalo a bolo dobré, že nepoviem, že budem mať klapky na očiach a budem len čiernobielo hodnotiť, lebo bol to komunizmus, tak všetko bolo zlé. Dobre vieme, že to tak nebolo, a mali by sme sa, nemali by sme sa báť rozprávať normálne vyvážene o týchto veciach.
No také, jeden z takých hlavných argumentov, ktorý tu zaznieval, bol protiargument, že prečo riešime maloobchod, prečo neriešime aj iné prevádzky. Tak je to pravda, že maloobchod je len časť zamestnancov alebo má len časť zamestnancov, ktorí v nedeľu robia, veľké množstvo zamestnancov robí napríklad vo výrobe. Máme linky v automobilkách, ktoré nemôžu prerušiť prácu, čiže to je jeden argument, že zastavovanie týchto liniek by spôsobovalo na rozdiel od tohto zákona, ktorý predkladáme, obrovské ekonomické škody. Jednak tým, že by sa musel zastaviť ten výrobný proces, a to rozbehnutie výrobného procesu je veľmi náročné, jednak tým, že tam by reálne dochádzalo k výpadku, lebo čo sa nevyrobí za ten deň, tak už sa nedá dobehnúť v iný deň, áno. Jednoducho tam by to chýbalo, zatiaľ čo v maloobchodnom predaji, keď sa nepredá dnes, tak sa predá deň pred tým alebo deň po tom.
Čiže toto sú také dva základné argumenty, prečo sa rieši maloobchod. No v prvom rade preto, lebo nespôsobí žiadne ekonomické škody, a v druhom rade preto, lebo to chcú samotní zamestnanci združení napríklad v odborovom v Odborovom zväze pracovníkov maloobchodu.
Ten údaj o tom, že až 90 % zamestnancov to chce, je pravdivý, je správny. Je to dlhoročná požiadavka Odborového zväzu pracovníkov v obchode, ktorý, ktorý združuje desaťtisíce a desaťtisíce zamestnancov v maloobchode, čiže môžeme si tu my vymieňať, viete, tie individuálne prípady, že jeden chce, aby bolo otvorené, druhý nechce, jeden nám napíše taký list, druhý onaký list, ale toto sú štatistické údaje, áno, to sú organizácie, ktoré zastupujú prevažnú väčšinu zamestnancov v maloobchode. Pripúšťajú, že aj medzi nimi sú zamestnanci, ktorí by chceli v nedeľu pracovať, ale drvivá väčšina, drvivá väčšina týchto ľudí chce v nedeľu voľno.
My sme tento návrh dávali už dávnejšie, ale bol nepriechodný, a tak vtedy, práve vtedy sme prišli s tým, že sa zvýšil ten príplatok na dvojnásobok za prácu v nedeľu, čiže chceli sme nejakým spôsobom tých ľudí oceniť za to, že musia ísť v nedeľu do práce. Ale aj napriek tomu, že sa ten príplatok zvýšil dvojnásobne, napriek tomu ľudia, ktorí pracujú v obchode, štatisticky významne uprednostňujú zostať doma v nedeľu, takže to je na ten, to je odpoveď na ten argument, že čo s tými ľuďmi, ktorí chcú v nedeľu pracovať.
No, v nedeľu, keď niekto chce silou-mocou v nedeľu pracovať, stále je tu možnosť ísť brigádovať v ten deň do tých prevádzok, ktoré sú otvorené. Máte veľký nedostatok pracovníkov počas sviatočných dní v sektore gastro, v sektore cestovného ruchu, čiže keď už je niekto, naozaj že chce tú nedeľu za každú cenu pracovať, tak je možnosť ísť brigádovať týmto spôsobom.
Druhý významný argument, ktorý tu zaznieval proti tomuto návrhu zákona, bol ten, že o prácu príde sedmina zamestnancov. No ono to na prvý pohľad znie logicky, ale nie je to tak. Vôbec to nie je tak, tieto údaje sa neopierajú o skutočnosť, poviem hneď jeden logický protiargument.
Pán poslanec Dostál povedal, že keď má firma obchodná málo zamestnancov, tak nebude prepúšťať, povedali ste, dvoch, troch, štyroch, piatich, možnože aj desiatich, keď ma nebude prepúšťať. Čiže už len keď toto zohľadníte, to obrovské množstvo malých predajní, ktoré majú málo zamestnancov, a nebudú prepúšťať, tak absolútne to číslo nesedí, nebu... už v tomto prípade alebo na základe tohto jedného argumentu to nemôže byť jedna sedmina.
Druhý protiargument, samotní zamestnávatelia argumentujú tým, že už dnes majú veľký problém s rozvrhom pracovného času. To znamená, v mnohých... alebo nenastane tá situácia, o ktorej vy hovoríte, že budú teraz jednu sedminu zamestnancov prepúšťať. Naopak, im sa uľahčí prerozdeľovanie práce pre zamestnancov tak, aby boli dodržané všetky tie prestávky, ktoré majú mať, a tak ďalej, takže toto je argument, ktorý hovoria zamestnávatelia. Ja som sa, keď sme robili, keď sme pripravovali návrh zákona o štátnych sviatkoch, my sme absolvovali veľké množstvo rokovaní so Zväzom obchodu, s Republikovou úniou zamestnávateľov a s ďalšími zástupcami maloobchodu a tí všetci svorne tvrdili, že sa, že sa nedotknú tie zákony prepúšťania zamestnancov, a to ani vtedy, keby sme prišli s každou nedeľou.
Argumentujú ešte ďalším údajom. Práve dnes majú veľký problém so zamestnancami, majú nedostatok zamestnancov a riešia to v mnohých prípadoch brigádnikmi. Takže už dnes obrovské množstvo zamestnancov v nedeľu sú brigádnici, ktorí... alebo obrovské množstvo, veľká časť sú brigádnici v sobotu, v nedeľu, takže ak by sa aj nejaké prepúšťanie muselo prijať, tak sa dotkne brigádnikov. A ako som povedal, brigádnici, však vy ste to sám povedali, sú študenti, ktorí si chcú v tú sobotu, nedeľu zarobiť, tam sa jednoducho ten ekonomický život presunie do iných sektorov, hej. Posilní sa významne sektor cestovného ruchu, tam sa tí ľudia zamestnajú bez problémov okamžite. Hovorím vám to z vlastnej skúsenosti, lebo viem, ako funguje cestovný ruch, ako... najsilnejšie sú víkendy a úplne najsilnejšie sú štátne sviatky, keď je všetko zavreté, vtedy tí ľudia jednoducho idú do toho cestovného ruchu a vtedy je tam nedostatok zamestnancov.
Čiže nenastanú vôbec tieto katastrofické scenáre a toto tvrdili svorne aj zástupcovia obchodníkov v združení, napríklad vo Zväze obchodu, pán Katriak, predseda Zväzu obchodu, sa k tomu niekoľkokrát vyjadroval či v televíznych reláciách, či v rozhovoroch, že tento efekt nenastane, pred ktorým vy varujete, a ak by nastal, nejaká, nejaká malá časť, tak by sa dotkla brigádnikov, ktorí sú zasa flexibilní, oni nemajú problém sa presunúť do inej práce, vôbec sú neni citovo naviazaní na to, že musia predávať v Tescu v nedeľu.
No už som aj všetko vlastne povedal, že? Takže dobre.
A posledné odpovede. Kvety, pán poslanec Dostál, nie je problém upraviť to. Priznávam určitú logickú alebo ratio v tom, čo ste povedali, nie je to problém, bola to výnimka, ktorá sa tam dopĺňala neskôr, súvisela práve s tým, že počas napríklad Všetkých svätých a Dušičiek je základný atribút, ktorý ľudia potrebujú, keď idú na cintoríny, tak sú kvety, tak preto sa tam táto výnimka dala. Ak myslíte, že napríklad 17. novembra bude rovnaký záujem o kvety, nie je problém to tam doplniť, takže to je zásadná otázka (povedané so smiechom) na druhé čítanie, takže som na to pripravený alebo sme na to pripravení.
No zaznieval tu ešte od vás jeden logický argument, že my nútime ľudí, aby v nedeľu nepracovali, je to, je to v zákone takto napísané a možno ste smerovali k tomu, čo hovoril aj pán predseda Sulík viackrát, že nechajme to na dohodu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. No tak to všetci dobre viete, že toto by nefungovalo. Akonáhle, akonáhle by ten zamestnanec bol odkázaný na dohodu medzi ním a zamestnávateľom, no tak taká dohoda nikdy nevznikne, pretože ak by takýto človek chcel v nedeľu voľno a zamestnávateľ nebude chcieť a on napriek tomu by na tom trval, dobre, on mu ho pre dnes dá, to voľno, ale keď bude potrebovať predĺžiť pracovnú zmluvu, tak tomu zamestnancovi nepredĺži, takže musí to byť takto v zákone uvedené, musí to byť jasne stanovené, lebo Zákonník práce, ten chráni zamestnancov.
Keby sme, pán poslanec Viskupič povedal, že, že, nejak tak to povedal, že, že prečo obmedzujeme podnikateľov. Nie je tu už. No viete, keby sme neobmedzovali podnikateľov alebo zamestnávateľov napríklad Zákonníkom práce, tak ľudia nám pracujú v 20-hodinovom pracovnom dni. Je to tak. Zákonník práce chráni slabšieho a ten slabší v tom vzťahu je zamestnanec, preto sú tam toľké ustanovenia, však môžeme o niektorých diskutovať, ale preto ten Zákonník práce existuje, aby chránil toho zamestnanca, ktorý je slabší v tom vzťahu. On je jednoducho slabší. Takže vždy, vždy keď sa týka vzťah zamestnanec - zamestnávateľ, tak je to nejakým spôsobom obmedzovanie toho zamestnávateľa, ale to je podstata toho Zákonníka práce. Takže musí sa to takto upraviť. Akonáhle by sa to nechalo na slobodu, nájdete jedného z desiatich zamestnávateľa, ktorý je osvietený a bude to rešpektovať, ale možno deviati to rešpektovať nebudú a viete dobre, že sú nástroje na to, aby ten človek to jednoducho pocítil, tie dôsledky svojho nejakého nesúhlasu v nedeľu pracovať.
Prečo obmedzujete tých ľudí, ktorí chcú ísť v nedeľu do obchodu? To je, viete, taký argument, že ľudia chcú, to, ako to je taký istý argument, ako pán posla... pán minister Sulík povedal, že on si chce ísť v nedeľu kúpiť teplé rožky, tak preto musí nabehnúť 50-tisíc ľudí do roboty, aby boli pripravení predať teplé rožky pánovi ministrovi Sulíkovi, keď sa rozhodne. Veď predsa sme sa zhodli na tom, že toto nie je charakter nepretržitej činnosti, dá sa normálne žiť s tým, keď je obchod zatvorený, vie sa človek na to pripraviť, presunie sa inde.
Napokon počas koronakrízy sa ľudia naučili znova piecť chlieb, ja ponúkam pánovi ministrovi Sulíkovi, keď bude mať nedostatok chleba, moja žena pečie dobrý chlieb, môže prísť, rád ho ponúknem a budem viesť s ním nejakú ekumenickú debatu.
Takisto nesedí argument, ktorý ste povedali, neviem už kto, že ten človek príde o celú nedeľnú mzdu, keď nebude v nedeľu pracovať. Príde o príplatok, na tom sa zhodneme, ale o celú nedeľnú mzdu nepríde, pretože ako som hovoril, v rámci rozvrhu pracovného času on si ten pracovný fond jednoducho vyčerpá. Ten fond pracovného času v iných dňoch. Tento argument sa vylučuje, navzájom je kontradiktórny voči tomu druhému argumentu, že sa bude prepúšťať. No tak buď jedno, alebo druhé, ale ani jedno, ani druhé neplatí.
Vážení kolegovia, dalo by sa diskutovať dlho. V podstate sme, existujú dva názory na to, ako sa k tomuto zákonu postaviť. Ja som chcel povedať pár argumentov pre tých, ktorí chcú za ten zákon zahlasovať, aby videli, že tento zákon nemá nejaké negatívne ekonomické dôsledky, ale výrazne pomôže skoro 300-tisíc zamestnancov v sektore maloobchodu, žiadajú nás o to, slovenský parlament, dlhé roky. Chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.10.2021 16:13 - 16:20 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v mene svojich spolupredkladateľov pána poslanca Kuffa a pána poslanca Čepčeka predložil novelu Zákonníka práce, ktorá rieši pracovné voľno pre pracovníkov v pracovnom pomere počas nedieľ, inými slovami, zákon o voľných nedeliach.
Tejto téme sa venujem konzistentne a dlhodobo. Bol som pri tom, keď sa prvýkrát predkladal, a bolo to prvé obmedzenie maloobchodného predaja. Bolo to ešte niekedy v roku 2008, keď zamestnanci a zamestnankyne v maloobchodnom predaji pracovali napríklad počas Štedrého dňa, ešte o 18.00 hod. boli v práci. Namiesto toho, aby chystali štedrovečernú hostinu, tak boli v práci a predávali výrobky oneskorencom, ktorí sa rozhodli zrovna na Štedrý deň ísť nakupovať darčeky. Vtedy sme spolu s pani poslankyňou Muškovou predložili obmedzenie maloobchodného predaja na prvých tri a pol dňa, bol to Štedrý deň do 12.00 hod., potom Prvý sviatok vianočný, Nový rok a Veľkonočnú nedeľu.
Tak vtedy, ako aj neskôr, ako aj teraz, vždy prebiehali diskusie o tom, či je na to vhodný čas, či je na to vhodná doba, či si to ekonomika môže dovoliť a podobne a podobne, tých argumentov bolo milión. Napokon sa ukázalo, že toto obmedzenie nemalo žiadny negatívny vplyv na ekonomiku ani štátu, ani na ekonomiku predajní, pretože ľudia sa správajú ekonomicky, to znamená, pred vianočnými sviatkami sa zásobili, predzásobili a po nich sa zasa dozásobili. Čiže obchodníci neprišli o tržby, štát neprišiel o daň, ale ľudia získali, ktorí pracujú v tomto sektore, a je ich skoro 300-tisíc, získali normálny Štedrý deň, že o 12.00 hod. mohli ísť domov a byť so svojimi rodinami.
Neskôr štatistiky ukázali, že aj verejnosť túto úpravu prijala, ľudia sa na to nastavili, takže potom keď sme neskôr prišli s ďalším obmedzením počas štátnych sviatkov, štátnych a cirkevných sviatkov, kde gro bolo kladené na vianočné a veľkonočné sviatky, opäť prebiehala tá istá diskusia, znova zaznievali tie isté argumenty, ale napokon sa ukázalo, že aj s touto novelou alebo s touto zmenou, ktorá znamenala približne 15 dní počas roka obmedzenie maloobchodného predaja, sa ľudia vysporiadali, štát neprišiel o žiadne dane, obchodníci neprišli o žiadne tržby, pretože ľudia sa správali, ako som povedal, ekonomicky, predzásobili sa, dozásobili sa, obchodníci dokonca šetrili na rozličných príplatkoch, na režijných nákladoch a štát neprišiel o nič. A boli vtedy varovania Inštitútu finančnej politiky, ministerstva financií, aké budú prepady a neviem čo, samozrejme, nič sa nepre... nepotvrdilo, ekonomiku to nijakým spôsobom nepoškodilo. Prieskum, ktorý sa robil dva mesiace zhruba po aplikácii tohto zákona, ukázal, že tieto zmeny podporovalo až 80 % ľudí.
A ja si myslím, že okrem toho, že sme umožnili pracovníkom v tomto sektore byť doma so svojimi rodinami počas sviatkov, že mohli tráviť čas so svojimi deťmi, mohli tráviť čas návštevou hradov, návštevou prírody, športovísk, tak sme dali akýsi taký aj iný dôraz na tie sviatočné dni. Zrazu, viete, keď je sviatok, že je sviatok, lebo akosi sa všetko stíši, nemáme plnú dopravu, parkoviská pred obchodnými centrami sú poloprázdne a tí ľudia trávia svoj čas naozaj tak, ako sa čas počas sviatku má tráviť, teda trávia ho sviatočne, preto štát prichádza s nápadom mať štátne sviatky.
Viem, že my môžete niekto oponovať, že, najmä kolegovia zo SaS, že prečo by sme my mali niekomu vnucovať, ako má tráviť sviatok. To je v poriadku. My nevnucujeme, ako má človek tráviť sviatok, len vy nevnucujte pracovníkom v obchode, aby boli počas sviatkov v robote. Obchod nemá charakter nepretržitej činnosti, že keď sa zatvorí, tak štát skolabuje, ako je to napríklad v elektrárňach alebo ako je polícia, alebo hasiči, ktorí musia pracovať aj keď je sviatok, aj keď je nedeľa, lebo tieto práce majú charakter nepretržitých činností a sú potrebné pre zachovanie fungovania štátu. Ale obchod či bude o jeden deň dlhšie otvorený, alebo kratšie, to nenásobí ani nedelí. Napokon túto skúsenosť máme z okolitých štátov. Je celkom normálne, že v nedeľu sú zatvorené obchody.
Takže ja vás chcem, vážení kolegovia a kolegyne, poprosiť o podporu tohto návrhu zákona, aby sme tým takmer 300-tisíc ženám a mužom, ktorí pracujú v tomto sektore, umožnili konečne, konečne po tridsiatich rokoch tráviť nedele so svojimi rodinami, tak ako väčšina z nás, aby sme im dopriali tento - v úvodovkách - luxus, že nemusia v nedeľu ráno vstávať o 05.00 hod. a bežať do práce a po celodennej námahe potom prídu domov a povedia si, že konečne skončila táto nedeľa. Nedeľa by mala byť deň, kedy ľudia načerpajú energiu, stretnú sa so svojimi blízkymi, troška sa aj potešia zo života. Život nemá byť len o práci. Život má byť aj o oddychu, o budovaní vzťahov s priateľmi, s rodinou a podobne.
Ešte jeden efekt sa nám ukázal pri zavedení tohto zákona, ktorý bol dokonca pozitívny. Presunulo sa nám obrovské množstvo ľudí do sektorov, ktoré predtým, pred dobou koronovou mali problémy. Bol to sektor cestovného ruchu. Výrazne sa posilnila návštevnosť hradov, múzeí, galérií, ako som hovoril, športovísk, množstvo festivalov sa v tieto dni organizuje alebo organizovalo.
Takže tento zákon má nie negatívny, ale pozitívny ekonomický vplyv a ja vás chcem všetkých, vážené pani poslankyne, páni poslanci požiadať, aby sme tento zákon schválili. Ak prejde do druhého čítania, tak, samozrejme, sme pripravení diskutovať o zmenách, sme pripravení diskutovať o prípadných dobrých návrhoch, pripomienkach, ale aby sme to mohli urobiť, musíme ho najskôr posunúť do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:44 - 15:46 hod.

Ján Podmanický