Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:33 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:33 - 13:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán predseda, so všetkým súhlasím, čo ste povedali, ale to spojenie s tým, že máme slušné platy, to nie je problém v tom, že máme slušné platy. Ja si myslím, že každý poslanec, ktorý by dostal s predstihom tú informáciu a je fyzicky dostupný, tak samozrejme, že by prišiel.
Ale, viete, možno sa tu, možno niektorým klubom sa dala informácia, že bude schôdza. Ale mnohí poslanci nevedeli túto informáciu, SMS-kami nechodia žiadne pozvánky. To prvýkrát počujem, niečo takéto. A my sme istotne takúto informáciu nedostali. Ja som sa ju dozvedel v Slovenskom rozhlase nejakú hodinu pred tým, než schôdza začala. Čiže to chcem, aby sa neopakovalo. Alebo nám dávajte nejakým iným spôsobom tie informácie dopredu vedieť. A my, samozrejme, veľmi radi prídeme a zariadime si to tak, aby sme mohli prísť.
Ale uznajte, keď som na druhej strane Slovenska a dozviem sa, že o polhodiny je schôdza, tak môžem poberať neviem aký plat, ale neviem sa tu jednoducho dostať. Čiže o toto tu ide, aby tu platili nejaké základné, elementárne pravidlá zvolávania schôdzí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:30 - 13:31 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán predseda,... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, ukľudnime sa. (Povedané so smiechom.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
... ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby do budúcnosti sa neopakovala situácia, aká sa udiala na ostatnej schôdzi Národnej rady, keď bol parlament zvolaný polhodinu pred rokovaním Národnej rady. Zachytil som vaše vyjadrenie, že budete sa usilovať, aby sa táto situácia neopakovala.
A naozaj vás chcem poprosiť, toto hraničí so všetkými možnými mantinelmi, ktoré sa prekročili. Nestalo sa to v dejinách slovenského parlamentarizmu, že by sa takýmto neúctivým, hrubým, podľa môjho názoru, protiústavným spôsobom zvolávala schôdza Národnej rady. Doslova bolo zabránené zúčastniť sa mnohým poslancom Národnej rady tejto schôdze... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2020 16:33 - 16:42 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, pán spravodajca, páni poslanci, panie poslankyne, ja len dve poznámky k predloženému návrhu ústavného zákona.
Prvú chcem využiť zhodu náhod, že po mojej pravej ruke sedí spravodajca pán poslanec Dostál, ktorý v minulosti častokrát vystupoval ako taký strážca správnej procedúry v parlamente, a musím povedať, že veľakrát som vám dával za pravdu, lebo keď ste kritizovali používanie skráteného legislatívneho konania, tak ste niekedy mali pravdu, sám som bol toho názoru, že sa niekedy použil vtedy, keď sa použiť nemal. O to viac stojíme pred otázkou... Alebo ešte dokončím. A po mojej ľavej ruke sedí zas podpredseda vlády zodpovedný za legislatívu.
Takže ja chcem svoju prvú pripomienku adresovať k procedúre skráteného legislatívneho konania, ktorá sa začína už používať bezbreho. Keď vypukla pandémia a mali sme, prijímali sme prvé zákony v skrátenom legislatívnom konaní, tak skoro celá opozícia v podstate en bloc do nohy hlasovala za tieto skrátené legislatívne konania aj za samotné zákony, lebo sme považovali situáciu za mimoriadnu a na to ten inštitút skráteného legislatívneho konania je, aby sa využil v tých mimoriadnych situáciách.
No ale postupne mám pocit, že skrátené legislatívne konanie sa začína používať, kedy nás napadne, na čokoľvek, čo nás napadne, a argumentuje sa tým, že lebo pandémia. Procedúra, ktorá je schvá..., ktorá je ustanovená v rokovacom poriadku, má určitú logiku, má určitý význam a ja chcem vyzvať všetkých poslancov Národnej rady, zvlášť teda strážcov procedúry (povedané so smiechom) po mojej pravej a ľavej ruke, aby sme brzdili, aby sme brzdili so skrátenými legislatívnymi konaniami, pretože nielenže tento inštitút devalvujeme, ale zároveň si sami sebe spôsobujeme, resp. vy sami sebe spôsobujete obrovské problémy, pretože normálne legislatívne konanie má nejaký význam. Ono má význam preto, aby sa ku každému návrhu zákona, a osobitne k návrhu ústavného zákona vyjadrovali odborníci. A ťažko sa môžu vám odborníci vyjadriť k niečomu, čo dnes vidia na stole, zajtra to schváli vláda a pozajtra parlament. Žiaden odborník nevie konať pod takýmto obrovským tlakom. Tá časová rezerva, ktorá vzniká pri medzirezortnom pripomienkovom konaní, celkovo pri tej procedúre, ktorá je normálna, má význam, aby sa vyjadrili ľudia, ktorí tej oblasti rozumejú či už vecne, alebo aj legislatívne. Keď to robíme ako z rýchlika, tak v podstate koledujeme si len o to, že budú sa hromadiť žaloby na Ústavnom súde, že budú vznikať medzery, ktoré budú nejasné, vzniká potom z toho chaos, ľudia si to vykladajú, ako potrebujú, a v konečnom dôsledku to škodí celému tomu dobrému úmyslu, ktorý je prijímať normy, ktoré budú efektívne spomaľovať pandémiu. To všetci chceme, ale ten čas je niekedy potrebný. Ten čas je potrebný na to, aby sa čo najviac odborníkov mohlo k tomu vyjadriť, aby sa ich rozumné pripomienky zapracovali, a v konečnom dôsledku máme potom normu, ktorá je jasná, ktorá je predvídateľná, ktorej každý rozumie.
Nechcem hovoriť o vyhláškach, ktoré Úrad verejného zdravotníctva produkuje ako na bežiacom páse. Spýtajte sa ľudí, sú z toho zdesení, každú chvíľu nejaká zmena. Aj toto spôsobuje nedôveru v štát. No a dobre, tak Úrad pre verejné zdravotníctvo je nejaký výkonný orgán, ale aspoň my v parlamente sa znova vráťme k osvedčeným procedúram, využívajme skrátené legislatívne konanie vtedy, keď je to naozaj potrebné, nie na každú vec, ktorá nás napadne. Dajme priestor vyjadrovať sa ku normám opäť v medzirezortnom pripomienkovom konaní, neprepašujme do noriem na poslednú chvíľu všelijaké pozmeňováky. Toto všetko vzbudzuje nedôveru, chaos a v konečnom dôsledku, opakujem, to škodí všetkým nám, lebo štát stráca autoritu. To bola moja prvá pripomienka.
No a druhú pripomienku mám k samotnému textu. Pozrite, ja oceňujem, že prichádzate do parlamentu s tým, že pri predlžovaní núdzového stavu beriete do hry parlament. Toto je správny krok, ktorý, a tento výnimočný inštitút, ktorým je núdzový stav, podrobiť kontrole parlamentu, ak sa predlžuje. Toto je naozaj správny krok. Môžeme sa baviť o tom konkrétnom technickom znení, či to má byť 7 dní pred skončením núdzového stavu, alebo 20 dní, alebo 10 dní po predĺžení. To všetko sú technické otázky, ale ja naozaj považujem za dobré, že s týmto prichádzate. Ale myslím si, pretože zákony nerobíte len pre seba, vymení sa vláda, budete na opačnej strane, zákony sa robia preto, aby boli dobré.
A špeciálne ústavné zákony by si mali vyžadovať hľadanie konsenzu aj s opozíciou. Preto kedysi pri tvorbe ústavy ústavodarcovia dali kvórum 90 hlasov pri ústave, pri zmenách ústavy a ústavných zákonov, aby sa hľadal konsenzus naprieč spoločnosťou. Parlament odzrkadľuje spoločnosť. Keď budeme všetko presadzovať len silou momentálnou, tak tá spoločnosť zostane rozdelená. Ale keď hľadáme pri ústavných zmenách konsenzus naprieč politickým spektrom, snažíme sa čo najviac poslancov zapojiť do toho konečného znenia, tak aj na tú spoločnosť sa to prenesie, že aj tá spoločnosť to lepšie prijíma. Lepšie, lebo to komunikujú aj ľudia z druhej strany, že toto je správna zmena.
Takže špeciálne ja chcem vás požiadať, aby sme pri ústavných zmenách už začali hľadať širší konsenzus. Vy máte teraz 95 alebo koľko, možno menej hlasov, ale tu ide, ten zmysel inštitútu ústavného zákona a toho kvóra 90 je hľadať konsenzus, lebo ten konsenzus sa prenesie do spoločnosti a všetci potom tie normy, aj ľudia, ľahšie prijímajú. Vedia sa s nimi lepšie stotožniť.
Ja vás preto chcem poprosiť, vážení kolegovia, o určitú veľkorysosť aj pri tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú prichádzať v druhom čítaní, a nemám už veľa času, tak len v krátkosti, to, čo navrhuje pán poslanec, alebo to, čo bude navrhovať pán poslanec Šutaj Eštok, zapojme do toho procesu aj prezidentku republiky. Vy si myslíte, že keď budú oprávnené dôvody na predĺženie núdzového stavu, že ona ten podpis nedá? Veď tá prezidentka sa tiež zodpovedá ľuďom. Tiež chce pôsobiť, ako nechce rozhodovať bezhlavo, ale tiež zvažuje, tiež má tím odborníkov, tiež je to nejaká autorita. Keď prezidentka pridá svoj podpis na predĺženie núdzového stavu, aj pre vás to bude lepšie, aj pre vládu to bude lepšie. Každý to bude úplne ináč prijímať, ako keď si to niekto presadí len svojou vládnou väčšinou v parlamente.
Čiže nebojme sa zapojiť do predlžovania núdzového stavu prezidentku republiky. Podľa mňa to bude dobrý signál aj do spoločnosti, bude to signál, že hľadá sa pri predlžovaní núdzového stavu konsenzus, a verte, že keď tie dôvody budú, tak aj poslanci opozície budú hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Aj tá prezidentka to podpíše. A zasa to budú tí ľudia ináč prijímať.
A to, čo najviac potrebujeme, je, nie, aby sme my ľudí silou tlačili do opatrení, ale aby sme ľudí presvedčili, že tie opatrenia sú správne, a keď ich budeme robiť dobrovoľne, tak budú mať úplne iný efekt. A toto treba celú tú paradigmu treba otočiť. Prestať sa vyhrážať ľudom, ale presviedčať ich o tom, ako máme ďalej postupovať. Predpoklad toho je, že nájdeme konsenzus už tu v parlamente, ako sme ho nachádzali pri tých prvých zákonoch, ktoré začali schvaľovať v čase, keď vypukla pandémia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 11:16 - 11:16 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, myslím si, že je aj vo vašom záujme, aj v záujme všetkých, aby sme štátny rozpočet prijali v určitej elementárnej dôstojnosti.
Ak chcete túto nedôstojnú situáciu ukončiť, chcem vás požiadať, poprosiť, aby ste vyzvali pána premiéra, nech si sadne na svoje miesto, celý proces normálne prebehne a bude mať rokovanie Národnej rady úroveň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2020 11:04 - 11:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Včera prezidentka Slovenskej republiky vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby zvážil odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády. Ja som presvedčený, že tento jej návrh alebo o tomto, tento jej návrh schvaľuje väčšina poslancov nielen opozície, ale aj vládnej koalície, preto si myslím, že by sme mali dať hlasovať o procedurálnom návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby odovzdal, tak ako povedala pani prezidentka, manažovanie pandémie inému členovi vlády.
Ak neviete koho, napadol ma napríklad pán minister financií Heger, keďže veľmi kultivovane vystupuje, vie viesť diskusiu nielen vo vládnej koalícii, ale aj s opozíciou. Myslím si, že aj pre vás všetkých by to bolo určité vydýchnutie z tejto situácie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:30 - 16:32 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán poslanec, dnes máme v ústave v čl. 39 ods. 3 takýto text: "Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. O šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa, dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti, osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí."
Vy idete toto ustanovenie zákona Ústavy Slovenskej republiky vyhodiť z ústavy. Ťažko sa toto ustanovenie rodilo. Hlasovali za to aj vaši poslanci zo SME RODINA na čele s pánom predsedom parlamentu Borisom Kollárom a súčasným ministrom pánom Krajniakom. Vy ste mali byť tá garancia toho, že v tejto vláde sa tieto opatrenia rušiť nebudú. Vy idete vyhodiť toto jasné ustanovenie, kde sú stanovené aj roky a idete ho nahradiť nijako nešpecifikovaným veľmi všeobecným ustanovením, že niekedy ľudia budú mať nejaký nárok, ktorý ustanoví zákon.
Veď preto sa dávalo toto ustanovenie do ústavy, aby ho nemohol hocikto vymeniť. Ale nikto podľa mňa ani v päte nepredpokladal, že vy, ktorí ste hlasovali za to, aby sa takéto ustanovenie dostalo do ústavy, vy budete nositeľmi jeho vyhodenia z ústavy.
Pán poslanec, prosím vás, stiahnite tento návrh. Nerobte to. Toto vás zničí. Toto vám ľudia neodpustia.
Ak schválite túto zmenu ústavy, nedostanete sa do parlamentu. Nedostanete sa do parlamentu, toto vám ľudia neodpustia, pán poslanec. Nerobte to, ja vás varujem, nestaňte sa nositelia likvidácie sociálnych istôt, ktoré ste mali chrániť v tejto vláde a vy ste nositeľmi ich likvidácie. Spamätajte sa, pán poslanec, robíte obrovskú, obrovskú chybu. Stávate sa len nástrojom iných síl v tejto vláde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 15:59 - 16:12 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som začal aktuálnou správou, ktorú priniesla Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Na náš parlament sa obrátila prezidentka Slovenskej republiky, ktorá nám adresuje tieto slová: "Majme úctu k základnému zákonu štátu. Na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som zaznamenala pokusy o zásahy do znenia ústavy, ktoré zásadným spôsobom menia charakter, činnosť a kreovanie ústavných orgánov. Takéto zmeny by sa mali prijímať po poctivej odbornej a verejnej debate. Nie tvoriť na poslednú chvíľu," uviedla prezidentka na sociálnej sieti a zdôraznila, že: "nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom."
Ja si myslím, že toto vyjadrenie pani prezidentky je veľmi vážnym odkazom pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vládnu koalíciu, aby pribrzdili pri tejto rýchlej a rozsiahlej zmene ústavy. Samotná pani ministerka pri viacerých svojich vstupoch povedala, že niektoré ustanovenia, ktoré sú predložené, sa pripravovali dlhšie a chce, aby boli schválené ako napríklad zavedenie Najvyššieho správneho súdu. Povedala, že tam teda nie je potrebná nejaká dlhšia diskusia a tak ďalej. V poriadku, rešpektujem. Ale sú tu viaceré ustanovenia nášho základného zákona, ktoré boli do predloženého návrhu vložené na poslednú chvíľu a ktoré neprebehli medzirezortným pripomienkovým konaním a vzbudzujú viaceré odborné otázniky. Asi najväčšiu diskusiu vzbudzuje otázka tzv. materiálneho jadra ústavy a o tom, kam môže siahať kompetencia Ústavného súdu, teda či môže siahať aj do rušenia ústavných zákonov.
Ja skôr než teda sa dotknem podrobnejšie tejto otázky, chcem spomenúť ešte názor Benátskej komisie, ktorá hovorí, že nie je dobré v núdzovom stave prijímať ústavné zmeny. Z tohto dôvodu, keďže sme v núdzovom stave a prijímame ústavné zmeny a riskujeme, že Slovensko, Slovenská republika sa môže ďalšími takýmito krokmi dostať na zoznam štátov, kde sú otázniky o dodržiavaní právneho štátu.
Dávam procedurálny návrh, pán spravodajca, aby sa o novele ústavy hlasovalo až po skončení núdzového stavu. Takto som to naformuloval. Poraďte si s tým. Čiže dávam iný procedurálny návrh, ako dal, dali predchádzajúci poslanci. Čiže aby sa o novele ústavy hlasovalo až po skončení núdzového stavu.
Rovnako dávam procedurálny návrh, aby 48-dňová lehota, ktorú vyžaduje zákon o rokovacom poriadku pri predkladaní musí uplynúť medzi predložením pozmeňujúcich návrhov a ich schvaľovaní v parlamente, bola dodržaná. To znamená, aby sme odmietli akékoľvek návrhy na skracovanie lehoty. Pri zákonoch sa to teda bežne deje, že sa tá lehota skracuje, ale vzhľadom na to, že ide o významný zásah do Ústavy Slovenskej republiky, ja chcem požiadať, aby sme sa v tomto správali zodpovedne a aby sme neskracovali túto lehotu. Navyše viaceré tie pozmeňujúce návrhy sú predkladané v dnešný deň. Je potrebné sa s nimi oboznámiť, lebo tá zmena a tie dosahy sú veľmi alebo sú rozsiahle, aby sme neprijali niečo, čo naozaj nebude v poriadku.
Ako som teda povedal, hlavný spor sa vedie o to, či Ústavný súd môže rozhodovať o súlade ústavných zákonov s ústavou. Ja patrím, pani ministerka, skôr k tým ľuďom, ktorí si myslia, že malo by byť jasne stanovené, čo ktorý štátny orgán môže. Čiže do tejto miery v podstate súhlasím s tým návrhom, aby bolo presne určené, aká je kompetencia Ústavného súdu a či môže Ústavný súd obmedziť parlament ako ústavodarný orgán pri prijímaní ústavných zmien. Len ten problém je, samozrejme, širší, pretože je tu aj druhá stránka celého toho problému, a to je, či nemôže parlament za určitých okolností zneužiť túto svoju kompetenciu a zaútočiť nejakým spôsobom na demokratické inštitúty, na demokratický právny štát. No a tu, samozrejme, nadväzujeme na to rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý hovorí, z toho roku 2014, ktorý hovorí, že sú určité ustanovenia v našom základnom zákone, teda v ústave, ktoré sú nemeniteľné a ich zmena by nemala byť v podstate, by nemala prechádzať takým spôsobom, že sa 90 poslancov rozhodne a zmení ich.
V Českej republike je model, ktorý ja teda nejakým spôsobom zapracuvávam do svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý za chvíľu predložím, ale každopádne si myslím, že aj ich ustanovenie o tom, že nemožno meniť podstatné náležitosti demokratického právneho štátu je veľmi vágne ustanovenie a ja uznávam, že aj to, čo predkladám, nie je úplne najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s touto otázkou. A naozaj by bola potrebná odborná a dlhšia diskusia, čo patrí medzi tie podstatné náležitosti demokratického právneho štátu.
Viacerí poslanci tu dali návrh, aby sme tento bod odložili, aby sme o ňom nehlasovali, aby sa vypustil. Ja sa prikláňam k tomu návrhu, ak by neprešiel tento návrh, dávam ten svoj pozmeňujúci návrh, ktorý bude znieť, že: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou. To neplatí, ak ide o zmenu podstatných náležitostí demokratického právneho štátu." Chcem vytvoriť priestor na to, aby odborníci, právnici, ústavní právnici skúsili vyprecizovať, čo patrí do podstatných náležitosti demokratického právneho štátu. Ak by sme, ak sa nepokúsime túto otázku vyriešiť, tak naozaj nám hrozí, že ak prejde ten váš pôvodný návrh, ktorý, pripomínam, nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol tam vložený na poslednú chvíľu. Teraz sa rozhodnutím ústavnoprávneho výboru ešte zase mení zásadným spôsobom. Ak by sme nevyriešili túto otázku, tak naozaj hrozí, že ak si parlament predlží volebné obdobie o 20 rokov, tak tu nebude sila, ktorá bude môcť takýto exces parlamentu zastaviť.
Pani ministerka, ja to v dobrom hovorím. Ja nechcem povedať, že všetko s čím prichádzate, je zlé, ale nevzdychajte tak, ako keby sme hovorili nejaké veci, ktoré nemôžeme povedať. Však sú tu predsa, je tu aj jasné stanovisko prezidentky republiky, je tu jasné stanovisko predsedu Ústavného súdu, ktorý sa bude vyjadrovať k tejto téme. Ja sa snažím tiež rozumne na túto tému pozerať. Pripúšťam niektoré vaše argumenty, ale zas vy pripustite, že aj tá druhá strana má niektoré vážne výhrady.
Napokon docent ústavného práva Tomáš Ľalík hovorí: "Optimálnym riešením je taká regulácia ústavných zmien, ktorá na jednej strane umožňuje zmenu ústavy, no na druhej strane obsahuje dostatočné brzdiace mechanizmy." Teraz zacitujem pani ministerku Kolíkovú, ktorá povedala pred chvíľou: "Viem si predstaviť legitimitu diskusie o tom, čo je materiálne jadro ústavy." Potom, pani ministerka, prečo sa v tejto téme ponáhľame, keď si viete predstaviť legitímnu diskusiu o tejto otázke? Schváľme teda ostatné ustanovenia ústavy. Tento bod vypustíme a veďme legitímnu diskusiu o tom, čo je materiálne jadro ústavy.
Ja sa len chcem spýtať na takúto situáciu. Ak budete presadzovať tieto zmeny len svojou hlasovacou mašinériou bez toho, aby sa našla širšia zhoda, širší konsenzus, čo urobíte, keď Ústavný súd vyhlási túto vašu novelu, ktorú dávate do parlamentu za nesúladnú s ústavou? Vznikne nám tu, dámy a páni, ústavná kríza. Kľudne sa môže stať, že plénum Ústavného súdu na svojom zasadnutí rozhodne, že to, čo sme dnes prijali v parlamente, je v rozpore s precedensom, ktorý vytvorili, teda s materiálnym jadrom ústavy. A vznikne nám naozaj ústavná kríza a tak či tak budeme musieť túto otázku vyriešiť. Budeme sa musieť k nej vrátiť. Budeme musieť povedať, čo teda je materiálne jadro ústavy, čo sa môže meniť v ústave, čo sa nemôže meniť v ústave a budeme musieť ten konsenzus nájsť.
Nie je rovnako dobré, že takéto zmeny sa prijímajú bez rokovania alebo bez snahy o získania konsenzu aj opozičných strán. Kvalitná zmena ústavy, ktorá má byť stabilná a má mať dlhé trvanie a zodpovedný prístup, je hľadať podporu aj u strán, ktoré sú momentálne v opozícii.
Ja som bol pri dvoch novelách, ktoré sa menili. Mal som tú možnosť byť pri tých rokovaniach, bolo to zavedenie ústavného článku o jedinečnosti manželského zväzku a bolo to pri zavedení dôchodkového stropu. V oboch prípadoch sa viedli rokovania s opozičnými stranami, aby sa našiel širší konsenzus na tak zásadnej zmene, akou je zmena ústavy.
Ja vás preto chcem vyzvať, pani ministerka, aby ste sa aj vy svojou autoritou zasadili o to, že táto otázka, teda súlad ústavných zákonov s ústavou a kompetencia Ústavného súdu bude odložená, že vypočujeme aj slová pani prezidentky, aby sme pristupovali k zmenám ústavy zodpovedne a aby prebehla o tejto téme odborná diskusia a aby sme sa k tejto otázke, teda k otázke materiálneho jadra ústavy vrátili neskôr.
Ale je mi jasné podľa vašich mimiky, že s týmto nebudete súhlasiť. Napriek tomu dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k tlači 270. Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 270.
Čl. 1 bod 3 znie:
3. V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou; to neplatí, ak ide o zmenu podstatných náležitostí demokratického právneho štátu."
Viac-menej som to znenie odôvodnil. Pripomínam, že podobné znenie má česká ústava vo svojom článku 9 a ja som si dovolil prevziať túto úpravu.
Ešte by som poprosil pána spravodajcu, aby bod 2 správy ústavnoprávneho výboru bol vyňatý na osobitné hlasovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:26 - 11:26 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán podpredseda, v poriadku, je možné, že som si to zle vyložil, ale vyzývam preto vás ako predstaviteľa OĽANO, teda ďalšieho poslaneckého klubu, aby ste sa pridali k tejto výzve a aby sa tento bod zaradil, pretože sám musíte uznať, že ak je dôvodom na neotvorenie škôl len hádka medzi premiérom a ministrom hospodárstva, tak to je tak vážna vec, tu nejde o nejaké fazuľky. Tu ide o to, že už dlhé a dlhé týždne sú zatvorené školy, a to má ťažké dopady na úroveň našich detí.
Takže ja vás chcem, pán podpredseda, vyzvať, aby ste sa vy pripojili k tejto výzve, aj keď si myslím, že keby tu bol pán predseda parlamentu, by sa pridal. Ale dobre, beriem, že je to len hypotetický predpoklad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:24 - 11:25 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, využijúc generálny sľub pána predsedu parlamentu, chcem na návrh troch poslaneckých klubov SMER, SME RODINA a ĽSNS podať návrh na zaradenie nového bodu programu s názvom: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým vyzýva vládu Slovenskej republiky k okamžitému otvoreniu škôl. Odôvodnenie je to, čo som už hovoril pred chvíľou. Škandalózna informácia pani poslankyne Cigánikovej, ktorú zverejnila na facebooku, o tom, že dôvodom na neotvorenie škôl je ješitnosť pána premiéra vo vzťahu k pánovi Sulíkovi, kde ho žiada, aby sa mu ospravedlnil a potom sa otvoria školy.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Takže ak je toto pravda, pán podpredseda, tak je to naozaj veľmi, veľmi vážna vec a sám, poznám vás ako človeka rozvážneho, by ste mali zvážiť, že takto to ďalej ísť nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:07 - 11:08 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, pre korektnosť uvediem, že túto informáciu zverejnili poslanci za ĽSNS. Ja som si ju následne overil a na základe nej dávam procedurálny návrh, aby Národná rada okamžite vyzvala vládu Slovenskej republiky na otvorenie škôl druhého stupňa základných.
Svoj návrh chcem odôvodniť najnovším statusom na Facebooku pani poslankyne Janky Cigánikovej, ktorá napísala, že dôvodom na neotvorenie škôl je hádka medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulíkom. Budem citovať: "To by som napríklad mohla porozprávať o tom, ako som sedela nedávno vedľa Braňa Gröhlinga, keď mu volal premiér s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril. Vraj, ak Braňo chce, aby ich otvoril, má sa Sulík ospravedlniť."
Vážený pán podpredseda, to sú tak vážne veci... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Ruch v sále.)
Skryt prepis