Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.11.2022 o 10:10 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k reforme súdnej mapy bolo toho už naozaj povedané v rámci legislatívneho procesu veľmi veľa, tak z hľadiska procesného, ako aj z hľadiska vecného. Len na pripomenutie, z procesného hľadiska je naozaj zaujímavý legislatívny proces prijímania tejto reformy, kedy samotní sudcovia kritizovali, že s nimi nebola v dostatočnej miere táto reforma komunikovaná napriek tomu, že to vyžadujú aj medzinárodné štandardy, najmä Európska komisia pre efektívnu justíciu, ktorá jednoznačne hovorí, že takáto forma reformy musí byť komunikovaná so sudcami a mala by si získať podporu sudcovského stavu na to, aby mohla byť naozaj efektívne, efektívne implementovaná, k čomu teda v celom tom procese nedošlo.
Ďalej, z hľadiska teda toho procesného aj väčšinový nesúhlas odbornej verejnosti s návrhom reformy súdnej mapy ako takej, nehovoriac o tom už, že neprijatie zákonov o mestských súdoch, ktoré boli predložené ako vládne návrhy zákona do pléna Národnej rady a boli neodhlasované, a následne teda pri porušení všetkých pravidiel legislatívneho procesu bola táto úprava zriadenia mestských súdov vsunutá do tohto zákona, o ktorom teraz, o ktorej novelizácii teraz rokujeme, napriek tomu, že...
=====
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Blanár veľmi správne upozornil na to, že európske štáty už celé mesiace konkrétne pomáhajú ľuďom a firmám vo svojich krajinách a slovenská vláda sa na ľudí aj na firmy absolútne vykašlala a prichádza až teraz s nejakými omrvinkami. A dôsledkom týchto úvah, aj Juro Blanár to veľmi správne povedal, je výzva k zrušeniu sankcií, ktoré sú príčinou tohto problému a výzva k mieru. Len treba sa pýtať: komu dneska vo svete vyhovuje vojna? Pretože celkom logicky, ekonomicky Európskej únii vyhovuje mier. Komu vyhovuje vojna? Stačí sledovať nárast ziskov a pozrite si, ako rastú zisky ropným spoločnostiam najmä v Spojených štátoch amerických. Nové číslo The Economist hovorí o tom, že Exxon, americká korporácia bude mať najvyššie zisky v celej svojej histórii takmer 20 mld. čistého zisku. Chevron, ďalšia americká korporácia, ropná korporácia zdvojnásobí svoje zisky. Bude to takmer 12 mld. dolárov. Len pripomeniem, že v kampani, v americkej kampani naliali ropné spoločnosti, či už do demokratov alebo republikánov 87 mil. dolárov. Exxon dal Bidenovým demokratom 5 mil., Chevron dal 1,5 mil. Bidenovým demokratom. Tu máte otázku alebo odpoveď na to, prečo je tu vojna.
Prečo Američania neustále futrujú peniaze do Ukrajiny? Prečo neustále predlžujú túto vojnu? Pre ľudia umierajú na Ukrajine a prečo Európa trpí.? Pretože potrebujú, aby rástli zisky amerických korporácií, ktoré ich financovali vo voľbách. Je to veľmi jednoduché. Tu máte odpoveď na všetky otázky. A na Slovensku sa musíme pýtať, kto chce vojnu a kto chce mier. Ľavica chce mier ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vysvetlenie. Však poukázal som v mojom vystúpení na viacero problémov, ale si myslím, že tie najväčšie problémy na tom Slovenskom pozemkovom fonde sú hlavne, že nájomné zmluvy sú neni vypodpisované pre poľnohospodárov, áno? Ďalší problém je tam reštitučné nároky, čiže mohli sme možno v tejto novele sa tomuto viacej venovať, pretože vy máte v programovom vyhlásení vlády, že do konca vášho volebného obdobia vyriešite všetky reštitučné nároky, a nakoniec tu predložíte novelu, ktorá rieši len v podstate personálne záležitosti, a mne z toho vychádza, že snažíte sa tam v podstate len zakonzervovať týchto ľudí, ktorí sú teraz tam. Takže viete dobre, že robili ste poslanecký prieskum, ktorého ste sa aj vy zúčastnili, a tento poslanecký prieskum bol na základe sťažnosti odborárov zo Slovenského pozemkového fondu, ktorí sa sťažovali na súčasné vedenie. No a teraz jak im to vysvetlíme teraz? Zistíme tam pochybenia a teraz povieme, že dobre, a ešte ich zablokujeme na šesť rokov. Tak jak to potom budeme vysvetľovať tým odborárom?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Takže ďakujem ešte raz pekne za slovo. Ja už len v krátkosti dokončím poslednú problematiku k novele zákona a... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Kolegovia, prosím, buď opustite sálu, alebo sa utíšte, aby sme nevyrušovali pána poslanca Stredáka.

Stredák, Anton, poslanec NR SR
To je hlavne teda k navrhovanému prechodnému ustanoveniu, v zmysle ktorého osoby, ktoré budú ku koncu roka v rade fondu vo funkcii generálneho riaditeľa a jeho námestníka, majú v týchto funkciách zotrvať až do 30. júna 2028. Verím, že na tieto moje poznámky, ktoré som vám predložil, mi rozumne odpoviete a poviete mi teda vaše názory k tomu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, iba pre vyjasnenie situácie, pokračujeme dnes normálne programom, ako je schválený, a zajtra sa hlasuje o 11. hodine.

Kollár Boris, predseda NR SR
Áno, dnes už sa hlasovať nebude.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Áno a predpokladáme, že po skončení programu tejto schôdze bude hneď zvolaná schôdza mimoriadna k téme zdravotníctva.

Kollár Boris, predseda NR SR
A po nej hneď...

Fico, Robert, poslanec NR SR
... odvolávanie ministra Mikulca.

Kollár Boris, predseda NR SR
Áno.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. (Ruch v sále. Rozhovor predsedajúceho s poslankyňou Bittó Cigánikovou mimo mikrofónu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 15:40 - 15:40 hod.

Podmanický Ján
Vážení kolegovia, poprosím minútku ešte pozornosti. Dávam, pán podpredseda, na zváženie. Chýba nám 10 bodov do konca, nedobehneme to celé, to hlasovanie? (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

Fico Robert
Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa obrátil na predkladateľa tohto návrhu, že s určitým porozumením vnímame, že sú niektoré sektory, ktoré potrebujú pomoc, ale prečo tam napríklad nie sú nemocnice, tomu nerozumieme. Tak akvaparky budú mať 10 % na elektrinu, lyžiarske vleky budú mať 10 % na elektrinu a nemocnice budú mať 20 %. Tak dajte ešte jeden pozmeňujúci návrh, dajte tam nemocnice a veľmi radi za to zahlasujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, so súhlasom troch poslaneckých klubov (SMER – sociálna demokracia, SME RODINA a OĽANO) dovoľujem si požiadať o presunutie návrhu novely Zákonníka práce ohľadom príplatkov za práce v neštandardnom čase na budúcu riadnu schôdzu, decembrovú schôdzu.
Odôvodnenie: vzhľadom k tomu, že máme naozaj záujem, aby tento návrh prešiel čo najširšou väčšinou a prebiehajú ďalej rokovania aj s pánom ministrom práce, aj s ďalšími partnermi, tak si dovoľujeme požiadať ešte o čas, aby sme vedeli nastaviť tento návrh zákona tak, aby naozaj mohol, mohol prejsť, aby mohol byť v budúcom roku účinný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 10:55 - 10:55 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, podľa môjho názoru predložený návrh vôbec nerieši (ruch v sále, zaznievanie gongu) kritickú situáciu na Slovenskom pozemkovom fonde a nevenuje sa podstatným stránkam činnosti fondu, ale iba výberu jeho funkcionárov a podľa môjho názoru aj to zle.
Ak si predkladateľka napríklad myslí, že prekážkou pre členstvo v rade fondu je štátnozamestnanecký pomer k Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, tak sa veľmi mýli. Ako potom môže byť rezortný minister braný na politickú zodpovednosť za prešľapy na fonde, keď jeho ministerstvo je vylúčené z možnosti mať vo vrcholovom fonde svojho zástupcu?
Ďalší problém vidím pri výpočte vzdelaní, ktoré musí mať osoba, aby sa mohla uchádzať o členstvo v rade fondu. Medzi týmito kritériami je aj poľnohospodárske vzdelanie, ale je to napísané tak, že musí ísť o vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a krajinného inžinierstva, a keďže je to kumulatívne, pretože je tam tá spojka "a", mohli by sa o členstvo v rade fondu uchádzať výlučne absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra alebo obdobnej vysokej školy v zahraničí. Tým by boli z tejto možnosti vylúčení ostatní poľnohospodári, ktorých je drvivá väčšina.
V novele takisto vzniká podozrenie, že ľudia na fonde budú zakonzervovaní, aby svojou neodbornosťou naďalej presadzovali svoje zlé predstavy pri správe z verejného, zverejneného štátneho majetku, ktoré majú zároveň negatívne dopady hlavne na poľnohospodárske podniky. Veď ako inak si možno vysvetliť navrhované prechodné ustanovenie... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, veľmi správne si povedal, že táto petícia mala byť zaradená prvý bod tejto schôdzi, pretože tá situácia u seniorov je veľmi zlá. Veľmi zlá tým, že tá inflácia, tak jak hovorí guvernér Národnej banky, povedal, aká je k dnešnému dňu a aká bude do konca roka, sa blíži k 20 %. Česi riešili už vopred a dali svojim seniorom čiastku, ktorú naši dôchodcovia môžu len snívať. To isté spravili rakúski, Rakúšania. Rakúšania dali na každú rodinu 300 euro.
A a ďalšia vec, ktorá tam je, samozrejme, ktorá sa dotýka nielen minimálneho dôchodku, ale je hlavne veľmi ohrozené – invalidní dôchodcovia. Keď si zoberiete priemerný dôchodok invalidný, aký je a keď si zoberiete tí, čo majú 50 % a tí sú najviac ohrození a hlavne tí, ktorí sú ťažko postihnutí. Preto doporučujem, aby proste vláda zaujala čo najskôr k tejto problematike a k tejto petícii jasné stanovisko a povedala, jakým spôsobom bude riešiť seniorov.
Skryt prepis