Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.7.2020 o 16:54 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:45 - 17:47 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Nestihnem asi zareagovať na, na všetkých.
Pán poslanec Krošlák, pokiaľ ide o ten postup, keby parlament navrhol, prezidentka odvolala generálneho prokurátora, generálny prokurátor má možnosť obrátiť sa s ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd. A, samozrejme, že, že nie je veľmi pravdepodobné, že by ten Ústavný súd rozhodol do ďalšej voľby, aj keď ten proces voľby sa oproti súčasnosti naťahuje, lebo dnes je to možné možno za nejakých pätnásť dní zbúchať celé, keď tam bude výberové konanie, tak bude nejaká, nejaká lehota na prihlasovanie sa, potom, potom budú, myslím, 20 dní zverejnené, zverejnené životopisy, a tie motivačné listy a koncepcie rozvoja prokuratúry, a potom prebehne výberové konanie na zasadnutí ústavnoprávneho výboru, čiže nepôjde to zo dňa na deň a v rámci konania na Ústavnom súde existuje možnosť pozastaviť výkon napadnutého rozhodnutia, ktorú predpokladám, že o to požiadal kandidát, alebo teda generálny prokurátor, ktorý by sa cítil dotknutý takým rozhodnutím, a teda Ústavný súd, pokiaľ by tú žiadosť považoval za dôvodnú, aby sa ňou zaoberal, tak by bolo logické, aby takej, takej žiadosti, žiadosti vyhovel, a tým pádom by nemohol byť zvolený nový generálny prokurátor až do rozhodnutia o tomto, o tej ústavnej sťažnosti.
Pán poslanec Jarjabek, no ešte sa asi nikto nepýtal kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora, či by uprednostnili tajnú voľbu alebo verejnú, lebo zatiaľ nikto nie je kandidátom, a nevieme, kto bude kandidovať, ale nemyslím si, že ten pocit zaväzujúcej vďačnosti je niečo rozhodujúce, lebo verejní funkcionári, ktorí sú volení, oni veľmi často vedia, že kto ich volil, že ich tá vládna väčšina tam zvolila, a je jedno, či to bol Janko alebo Jožko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.7.2020 17:26 - 17:36 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Začnem otázkou, ktorú položil pán poslanec Susko v rozprave, že kto nesie zodpovednosť za justíciu, a odpovedal si, že ministerstvo spravodlivosti alebo, alebo pani ministerka spravodlivosti, chcel to použiť ako argument proti nášmu návrhu novely zákona o prokuratúre. No ja by som si dovolil položiť inú otázku, kto nesie zodpovednosť za stav zákonov a za to, čo je v zákonoch napísané, a tá odpoveď je pomerne zjavná. Parlament, poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže nemôžeme sa my vyvliekať zo svojej zodpovednosti s tým, že keď ministerstvo to vidí nejako inak, tak my nemáme právo mať vlastný názor a nemáme zodpovednosť za to, čo, čo tu odhlasujeme a čo sa potom stane súčasťou legislatívy, lebo tak to nie je. My tú zodpovednosť máme.
A chcel by som sa vyjadriť k trom veciam, ktoré rezonovali vo verejnej diskusii a ktoré zazneli aj v rozprave, či už na výbore, alebo, alebo tuto v pléne. Pán poslanec Susko nám vyčítal, že sme nepristúpili na tie výhrady, ktoré aj opozícia vznášala, aj časť odbornej verejnosti, aj z prokurátorskej verejnosti, aj časť vládnej koalície, a síce výhrady, ktoré sa týkali otvorenia voľby generálneho prokurátora aj pre neprokurátorov, a potom otázky možnosti odvolania generálneho prokurátora. Nepristúpili sme na zmenu v týchto bodoch, pretože sú to kľúčové body nášho návrhu, chceme otvoriť výber generálneho prokurátora širšej právnickej verejnosti, prebehne výberové konanie, kde sa kandidáti predstavia so svojimi víziami, so svojimi predstavami o riadení prokuratúry, kde budú musieť dať na verejné posudzovanie svoje doterajšie pôsobenie, svoj doterajší život, svoju odbornosť, tie budú rozobrané verejnosťou, médiami, mimovládnymi organizáciami a potom najmä na verejnom vypočutí Ústavnoprávneho výboru, kde budú dostávať otázky. A potom my poslanci, lebo je to naša zodpovednosť, vo verejnom hlasovaní rozhodneme o tom, koho navrhneme pani prezidentke za generálneho prokurátora. Čiže my sa svojej zodpovednosti nezbavujeme.
A na tú námietku, že mal by to byť prokurátor, ja som to už viackrát na iných fórach povedal, tak skúsim to povedať ešte raz. Dnes je podmienkou toho, aby bol niekto vymenovaný za generálneho prokurátora, skutočnosť, že je prokurátorom a že má najmenej 10 rokov praxe ako prokurátor, sudca alebo advokát, z toho najmenej 5 rokov praxe ako sudca alebo prokurátor. To ale znamená, že podľa súčasného právneho stavu sa prokurátorom môže stať niekto, kto bol 5 rokov advokátom, 5 rokov sudcom, vôbec sa nemusel venovať počas tohto obdobia trestnému právu, stane sa prokurátorom a po mesiaci podľa súčasnej úpravy sa môže stať generálnym prokurátorom. Takže ani dnes nemáme, nemáme v zákone podmienku, že by niekto musel byť 10 rokov prokurátorom, aby sa mohol uchádzať o post generálneho prokurátora.
Druhý bod. Odvolanie. K tomu hovoril, myslím, dosť jasne nielen dnes kolega Alojz Baránik. Ja by som len chcel zopakovať, že tá možnosť odvolať generálneho prokurátora ak prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne, nezakladá možnosť úplnej svojvôle a politického rozhodnutia o odvolaní generálneho prokurátora. A to z dôvodu, že návrh, alebo teda to samotné odvolanie nebude realizovať Národná rada. Národná rada, parlamentná väčšina sa musí stotožniť s tým, že existujú zákonom stanovené dôvody pre to, aby bol generálny prokurátor odvolaný, a môže... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec Dostál, páni poslanci hore v rohu, poprosím vás, vidím, že máte živú debatu, predpokladám, že nie o prokuratúre, z úcty k pánovi Dostálovi ako vystupujúcemu, pokojne, len do salónu vás poprosím, aby ste išli debatovať, nech zachováme nejaké dekórum napriek tejto pokročilej hodine. (Reakcia z pléna.) Ďakujem, pán poslanec Pročko, za vašu aktivitu.
Pán poslanec Dostál, nech sa páči, pokračujte.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ďakujem, pán podpredseda. Čiže s tým návrhom sa musí stotožniť väčšina prítomných poslancov Národnej rady, potom Národná rada predloží takýto návrh pani prezidentke, alebo teda prezidentovi, k tomu návrhu sa bude môcť vyjadriť rada prokurátorov, potom by sa s tým návrhom musela stotožniť aj pani prezidentka, a ak by sa aj stotožnila a odvolala generálneho prokurátora, tak bude takéto rozhodnutie preskúmateľné Ústavným súdom na základe ústavnej sťažnosti.
Čiže ak by malo dôjsť k čisto politickému odvolaniu generálneho prokurátora, tak by museli zlyhať alebo konať svojvoľne alebo si zakryť nad svojvôľou oči parlament, hlava štátu a Ústavný súd. Ak budeme v situácii, že svojvoľne bude konať parlament, hlava štátu aj Ústavný súd, sebelepší zákon nás neochráni pred politickou svojvôľou. Čiže nie, neotvárame dvere svojvoľnému rozhodovaniu.
Posledná, tretia vec, ktorá je obsiahnutá v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je súčasťou spoločnej správy a ktorý bol schválený dnes na zasadnutí ústavnoprávneho výboru, a týka sa rozšírenia návrhu zákona o úpravu voľby špeciálneho prokurátora. Toto je vec, ktorá bola uvažovaná, že zahrnieme ho, zahrnieme ju aj do toho pôvodného návrhu, nakoniec sme sa rozhodli, že nie, že budeme upravovať iba veci, ktoré horia, lebo čoskoro, o pár dní uplynie funkčné obdobie súčasnému generálnemu prokurátorovi pánovi Čižnárovi a budeme musieť voliť jeho nástupcu, tak aby sme ho už mohli voliť v súlade s novými pravidlami, preto sme s tým prišli ako s poslaneckým návrhom. Netušili sme v čase, keď sme s návrhom prichádzali, že možno rovnako horúca a akútna bude aj otázka voľby špeciálneho prokurátora, ale podľa aj medializovaných informácií to vyzerá tak, že pán špeciálny prokurátor Kováčik by mohol prísť o bezpečnostnú previerku, a tým pádom aj by mu zanikla funkcia špeciálneho prokurátora a v takom prípade by bolo potrebné zvoliť nového špeciálneho prokurátora a je žiaduce, aby sa tak udialo podľa nových pravidiel, keďže sme si v programovom vyhlásení vlády stanovili, že zmeníme spôsob výberu nielen generálneho prokurátora, ale aj špeciálneho prokurátora. Ide teda o súvisiacu úpravu, ide o vec, ktorá je riešená analogickým spôsobom, ako je riešená voľba, voľba generálneho prokurátora, a myslím si, že z tých možných riešení, ktoré prichádzali do úvahy, čiže ak by tá situácia nastala, samozrejme, čo nevieme, či nastane, ale ak by nastala, že by bolo potrebné zvoliť špeciálneho prokurátora, tak jedna možnosť je, že voliť ho podľa starých pravidiel, druhá vec je naťahovať to, kým, kým normálnym legislatívnym procesom novým návrhom zákona sa neschváli zmena tých pravidiel, alebo si vymýšľať nejaké dôvody na skrátené legislatívne konanie, alebo to riešiť v rámci otvoreného návrhu zákona ako súvisiacu zmenu, si myslím, že zahrnúť to do prerokúvaného návrhu zákona je aj z legislatívneho hľadiska, aj z vecného hľadiska, z hľadiska nejakej elementárnej racionality najrozumnejšie a najsprávnejšie riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.7.2020 17:01 - 17:02 hod.

Dostál Ondrej
V súlade s § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady navrhujem v mene štyroch poslaneckých klubov, SAS, ZA ĽUDÍ, OĽANO a SME RODINA, vypustiť z programu schôdze bod 13 - návrh poslancov Marcinkovej a Dostála na vydanie novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím (tlač 151) a presunúť ho na nasledujúci riadnu schôdzu Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:54 - 16:55 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa Hajšelová. A ďakujem, že ste sa aj vy podieľali na predkladaní tohto návrhu.
Pokiaľ ide o kolegu Kotlebu. Pán Kotleba, nebojte sa, konáme, máme ústavnú väčšinu a verte, že ju využijeme. Inak vaše vystúpenie boli ako vždy len osobné útoky, pretože my všetci vieme, že máte prečo v rozpore s tým, čo tu falošne tvrdíte, máte prečo sa súčasného stavu Generálnej prokuratúry a prokuratúry vôbec zastávať, pretože oni majú podiel veľký na tom, že vašu slávnu stranu nerozpustili. (Reakcie z pléna.) Čiže verím, verím, že sa ich zastávate, že vždy budete proti všetkým, ktorí chcú zmeny na prokuratúre, a z toho pohľadu toto vaše vystúpenie (ruch v sále a zaznievanie gongu) je možné kvalifikovať... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
... presne vašimi slovami, že je lepšie mlčať, pán Kotleba, lepšie mlčať. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.7.2020 16:40 - 16:50 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som zároveň predkladateľ, tak potom prípadne sa ešte, ak by boli nejaké dôvody na moje ďalšie vystúpenie, tak by som sa ešte prihlásil. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Už nebudete mať možnosť, pán poslanec, pretože za predkladateľov vystúpil pán Šeliga ako navrhovateľ.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Vystúpil ako podpredseda. (Odznelo mimo mikrofónu.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
No ale vystúpil z toho miesta a nemerali sme mu čas, tak sme ho považovali za vystúpenie navrhovateľa.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
V poriadku. Častokrát nám bolo ako predkladateľom vytýkané všeličo. Jedna z tých vecí bola aj tá, že bude spolitizovaná funkcia generálneho prokurátora. Môj náhľad na toto je nasledujúci.
Generálny prokurátor je z povahy svojho postavenia politická funkcia, tak ako je ňou minister zdravotníctva alebo minister životného prostredia. Ak niektorý z ministrov nevykonáva svoju funkciu riadne, tak je odvolateľný a takisto by mal byť odvolateľný aj generálny prokurátor. My ale sme nastavili oveľa vyššiu latku pre generálneho prokurátora, ako je to v prípade ministra, a niekomu sa ani to nepáči. Rozumiem tomu, že niekomu sa to nepáči, pretože pre týchto ľudí tak, ako fungovala prokuratúra doteraz, to maximálne bolo v poriadku, tak im to vyhovovalo. To je účelom celého systému, kde sa do funkcií nasadí človek, ktorý je potom neodvolateľný, a potom si tam ten človek robí, čo chce. V prípade generálneho prokurátora to má zničujúci dopad na spoločnosť ako celok.
Takže preto robíme len malý krok smerom k tomu, aby sme scivilizovali našu spoločnosť, dostali ju aspoň o krok bližšie k tomu, ako v normálnej demokratickej spoločnosti fungujú na celom svete.
Podotýkam, že generálny prokurátor v civilizovaných krajinách je to isté, ako minister spravodlivosti, a teda je odvolateľný. Alebo napríklad generálny prokurátor spadá pod ministra spravodlivosti, to znamená, že je odvolateľný napríklad v Čechách, Rakúsku, Nemecku na základe návrhu ministra spravodlivosti vládou. V Čechách generálna prokuratúra alebo prokuratúra je v kompetenčnom zákone uvedená ako súčasť ministerstva spravodlivosti. To sú krajiny, kde prokuratúra funguje. Kde prokuratúra nefunguje, to je Slovensko. O tom predpokladám, že nikto nepochybuje vzhľadom na fenomenálne excesy fungovania prokuratúry, počínajúc, ja neviem, Hedvigou Malinovou a končiac kompletnou Ficovou rodinou na prokuratúre, a tým, že syn pána generálneho prokurátora jazdí na aute za 80-tisíc a hodinky má za 8-tisíc a dostal sa za prokurátora napriek tomu, že nespĺňal na to podmienky. To všetko nikto nenamieta z vás, čo sa tu bijete do pŕs, že ako by to malo všetko perfektne fungovať a že my ako sme šibnutí, že robíme, navrhujeme veci, ktoré všade inde by boli neprijateľné zverstvá, len u nás je to v pohode. Čiže malý krok smerom k tomu, aby sme sa stali civilizovaná spoločnosť, je odvolateľnosť generálneho prokuratúra, prokurátora.
Teraz pokiaľ ide o okruh ľudí, ktorí by sa mohli stať generálnym prokurátorom. A podotýkam, že to, čo hovorím o generálnom prokurátorovi z povahy toho, ako je nastavený špeciálny prokurátor, platí aj pre špeciálneho prokurátora. Viete, z akéhosi mne neznámeho dôvodu sa všelijaké aj, myslím, organizácie, aj, aj ľudia v dobrom úmysle bránia tomu, aby sa ten okruh tých možných kandidátov rozšíril, a poukazujú na to, že mal by mať takú prax alebo mal by mať to či ono. Viete, v riadnych krajinách pre takúto funkciu nie sú stanovené žiadne podmienky. Žiadne, pretože je prirodzené, že keď je tam nejaký výberový proces, tak tie kvalifikačné podmienky, ktoré my si tu dávame do zákona, o tých bude rozhodované v tom výberovom procese. To znamená, že ak nikto v živote ani nešiel okolo prokuratúry, tak to je samozrejmé, že to bude niečo, čo sa, čo bude hodnotené pri tom výberovom procese ako jedno veľké negatívum, a teda asi ťažko by mohol byť zvolený. A tobôž menovaný. Obdobne iné podmienky. Dokonca, dokonca ani vek v iných krajinách nie je stanovovaný. No i, samozrejme, že keď niekto len včera vyšiel z fakulty a má, má 24 rokov, tak asi ťažko sa bude úspešne môcť uchádzať o to, aby bol generálny prokurátor. Čiže všetky tieto veci, ktoré vy považujete za tak strašne dôležité, sa v skutočnosti musia odzrkadliť v tom samotnom výbere.
Pokiaľ ide o tvrdenia takých ľudí, ako je pán Susko, čo, pán Susko to vie, aj ostatní to vedia prezentovať, tak ako keby to bola nejaká, ako keby to bola nejaká svätokrádež, že sa stanovujú nejaké rámcové kritériá pre odvolateľnosť generálneho prokurátora a konkrétne pre schválenie návrhu Národnou radou na..., prezidentovi, aby bol odvolaný.
Ak niekto hovorí, že o takomto niečom, že by mal rozhodovať nezávislý Ústavný súd, tak podotýkam, že taký Ústavný súd rozhoduje v trojčlennom senáte. To znamená, že traja ľudia rozhodujú to, čo my navrhujeme, aby sa rozhodovalo v 150-člennom senáte. A to predsa, si myslím, že je lepší základ na to, aby sa tá pravda nejak prejavila, najmä s prihliadnutím na to, aký je proces prijímania uznesení Národnej rady. To znamená, že je to verejné, je tu nejaká kontradiktórnosť, o rôznych návrhoch sa rôzne dohadujeme, a preto si myslím, že ten proces je v podstate neporovnateľne kvalitnejší, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia správneho výsledku, ako aj na Ústavnom súde, pretože, bohužiaľ, musím to s ľútosťou konštatovať, náš Ústavný súd ani zďaleka nie je taký, že by sme sa všetci mohli úplne spoľahnúť na správnosť jeho rozhodnutí. To je realita, pretože, čo už pán Susko a podobní zamlčujú, aj ten Ústavný súd je výsledkom politickej činnosti najmä jeho strany a je len náhoda, že sa, sa podarilo niektorých (ruch v sále a zaznievanie gongu) z týchto matadorov dostať, dostať odtiaľ, ale dosť ich tam je ešte tých, čo tam boli politicky dosadení rôznymi harabinovskými a smeráckymi klikami. Čiže tam nie je riešenie, riešenie je v otvorenom transparentnom procese, či už prijímania, či už prijímania, alebo teda navrhovania generálneho prokurátora, alebo navrhovania jeho odvolania.
Pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré, ktoré nám boli, boli vyčítané, to znamená naprí..., napríklad o okruhu som hovoril, okruh, okruh kandidátov alebo...
A pokiaľ ide o toho špeciálneho prokurátora, no tak ešte si povedzme niečo k tomu. Predpokladám, že nikto nie je v spore s tým, že Špeciálna prokuratúra nefunguje a my, ako už bolo povedané aj verejne, sa musíme pripraviť na to, že pán špeciálny prokurátor bude musieť skončiť, a keďže my chceme jeho nástupcu menovať podľa nových pravidiel, ktoré budú reflektovať to, čo bolo dohodnuté alebo čo je navrhované ohľadom generálneho prokurátora, tak my sme v určitej časovej tiesni a museli sme takto postupovať, myslím si, že je to lege artis, to znamená, že je to v súlade s rokovacím poriadkom, tak ako to bolo opakovane prezentované, a vec je vážna, musíme postupovať s najvyššou možnou urgentnosťou, a tak, si myslím, že aj činíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:22 - 16:24 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ja by som nadviazal na to, čo už bolo povedané, a to v reakcii na vystúpenie kolegu Suska. Bol tu iný pozmeňujúci návrh dosť nedávno v tomto pléne predstavený, a to priamo v pléne, nie tak, ako to férovo robí ústavnoprávny výbor pod vedením jeho predsedu dnešného pána Vetráka, bol tu predložený priamo v pléne pozmeňujúci návrh na zmenu ústavy tak, aby váš veľký líder Robert Fico sa mohol stať nieže sudcom Ústavného súdu, ale priamo jeho predsedom, a to už tu bolo schválené, prosím pekne, v tejto snemovni na základe pozmeňujúceho návrhu smeráckeho predsedu ústavného, ústavnoprávneho výboru. A vtedy ste nepovedali pol slova nikto, všetci ste za to hlasovali, aby Robert Fico sa stal predsedom, predsedom Ústavného súdu. Vtedy ste boli ticho a všetci ste za to hlasovali vrátane vašich súčasných opozičných spolupáchateľov. Takže kľud, toto je maximálny férový proces za daných okolností a tie okolnosti sú také, že máme nefunkčnú prokuratúru, máme nefunkčné vedenie prokuratúry a hlavne máme absolútne nefunkčného šéfa Špeciálnej prokuratúry.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:20 - 16:22 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, no k tomu prílepku. Podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady § 94 ods. 3 takto je definovaný prílepok: „Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.“
Čiže nie akýkoľvek iný zákon. V tomto prípade tá zmena alebo doplnenie sa týka formálne iného zákona, ktorý je otváraný aj z iných dôvodov, lebo, lebo sú tam vyvolané súvisiace zmeny teda zákona o prokurátoroch. Ale chcete povedať, že spôsob voľby špeciálneho prokurátora je vec, ktorá obsahovo nesúvisí so spôsobom voľby generálneho prokurátora? To sú obsahovo nesúvisiace veci? No podľa môjho názoru, podľa môjho názoru nie.
A pokiaľ ide o vašu možnosť predkladať pozmeňujúce návrh v pléne, tak ja tiež nie som úplne nadšený rýchlosťou legislatívneho procesu, ešte stále tu máme skrátené legislatívne konania, na niektoré sú vážne dôvody, pri niektorých je to otáznejšie, ale v tomto konkrétnom prípade ten pozmeňujúci návrh, o ktorom dnes rokoval ústavnoprávny výbor, dostali všetci členovia ústavnoprávneho výboru v nedeľu poobede, čiže pred tromi dňami ho všetci mali k dispozícii. Vzhľadom na to, že to bol koaličný návrh, tak ste mohli predpokladať, že bude schválený, čiže pokojne ste si mohli pripraviť aj alternatívny spôsob. A tu by som chcel oceniť predsedu ústavnoprávneho výboru pána Vetráka, ktorý presadil do pravidiel rokovania ústavnoprávneho výboru, že pozmeňujúce návrhy sa predkladajú 48 hodín vopred práve preto, aby sa nediali veci ako v minulom období, že sme rozsiahle pozmeňováky dostali ráno na stôl a museli sme o nich rokovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 15:31 - 15:34 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, pán minister, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 211 zo 14. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, tlač 177, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 30 zo 14. júla 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 32 zo 14. júla 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.7.2020 15:23 - 15:25 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Skúsim na pána Suju, zákaz, sprísnenie, spomínal som oba, oba termíny. Každopádne ani aktuálny zákon nezakazuje mať rodinu. Kvôli tomu, aby sme mali rodiny nemusíme meniť zákon.
Pán poslanec Taraba, skúsme sa teda zamyslieť, prečo máme tak málo detí, prečo teda tí rodičia nechceli, aby sa narodili, prečo, prečo ľudia nechcú mať deti. Toto riešme a hľadajme spoločne všetci tú cestu, aby ľudia chceli mať deti a aby ich mali a aby sme to podporovali.
Pán kolega Stančík, ďakujem pekne.
Pán kolega Mizík, viete, prečo by ľudia odišli. Poviem vám, spomeňme si všetci, niektorí sme mladí boli dávnejšie, niektorí sú mladí teraz, pre mladého človeka je tou prvou a najcennejšou hodnotou sloboda. Všetci sme chceli, keď sme boli mladí, odísť z neslobodnej krajiny, to je ten dôvod, prečo by ľudia, mladí ľudia chceli odísť, ak sa naša krajina posunie k menej slobodnej krajine.
Pán poslanec Schlosár, len veľmi jednoducho. Dôležitý je každý jeden život, aj tie, čo rátate vy, aj tie čo som rátal ja. Každého jedného života je škoda, ak sa, ak sa proste skončí.
Pán kolega Baránik, ďakujem pekne. Presne toto bolo dobre povedané. Aktuálny zákon je časom preverená rovnováha. Tá, tá krehká rovnováha, ktorá funguje. A funguje, fakt funguje. To znamená, je najlepšie riešenie nemeniť to, čo funguje.
Pani kolegynka Brisudová, veľmi pekne ďakujem. Úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Ďakujem.
Aha, ešte, ešte, áno, ešte mám desať sekúnd. Pán kolega Kuriak, ja si myslím, že sa zhodneme ešte viac, než sa nám zdá, aj keď sme na oboch stranách spektre, či liberálne, alebo, alebo teda konzervatívne. Obaja máme naše deti za to najcennejšie, čo máme, a obaja robí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 15:18 - 15:20 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán kolega Viskupič, za kultivované vystúpenie na obranu iných ústavných práv, ako sú tie, ktoré z nízkych popudov tu prezentujú ľudia okolo Mariana Kotlebu.
Ten problém je ten, že tu dochádza k stretu základných ústavných práv, a pre tých, ktorí sú právnici, je zjavné, že neexistuje hierarchia ústavných práv. Všetky ústavné práva sú postavené na roveň. A tak, ako je umelé prerušenie alebo umelé ukončenie tehotenstva upravené doteraz, tak je tým vytvorený, vytvorená jemná rovnováha, ktorú by bolo najlepšie nenarušovať, pretože nie je to jednoduchý problém. A tí, ktorí narušujú túto rovnováhu, si musia uvedomiť, mali by si uvedomiť, že narušujú spoločenskú rovnováhu celú, a to sú veľmi vážne veci.
V krajinách, ktoré sú oveľa rozvinutejšie, pokiaľ ide o ochranu základných ľudských práv a ktoré sú konzervatívnejšie, ako je Slovensko, napríklad Spojené štáty, je táto úprava obdobná, ako je u nás, dlhodobo platná a je rohodnu..., bolo rozhodnutá v 70. rokoch minulého storočia a nikomu sa nechce ísť do jej zmeny, pretože rovnováha spoločnosti je dôležitejšia ako nejaké primitívne politické ciele.
Skryt prepis