Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2020 o 10:07 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 10:07 - 10:09 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na záver by som ešte veľmi rád zdôraznil to, že ani zvolením nového generálneho prokurátora naša práca nekončí. Tento orgán zákonodarný a ústavodarný musí zaistiť, že ktokoľvek kto bude generálnym prokurátorom nebude môcť konať inak ako pre budovanie právneho štátu, pre rozvoj našej spoločnosti tak, aby sme sa stali súčasťou skupiny demokratických a právnych štátov. Tak, aby sme navždy vyhnali gangstrov z politiky a od kormidiel ovládacích pák tohto štátu tak, aby sme navždy sa zbavili pliagy fašizmu a neonacizmu, ktorá sa živý na tom, že nemáme právny štát. Myslime prosím na to, že musíme byť neustále obozretní, s očami otvorenými na akékoľvek najmenšie pochybenie orgánov, ktoré majú povinnosť stíhať trestnú činnosť, ktorá zasahuje do základov právneho štátu. To je naša rola a ja osobne dávam sľub, že aj keď sa voľba generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora stratí z centra záujmu spoločnosti, ja osobne budem stále dohliadať na to, aby sa ten trend, ktorý verím, že teraz nasadzujeme už nikdy nezmení. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 9:44 - 9:54 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rád by som reagoval na niektoré myšlienky, ktoré tu boli povedané a to tak, aby aj vy prípadne, ak to uznáte za vhodné, ste mohli zase vy možnosť na ne reagovať na to čo som ja uviedol. Veľmi rád by som zdôraznil ešte poďakovanie všetkým navrhnutým kandidátom za účasť na tomto procese. V starých demokraciách sa hovorí, že ten kto nekandiduje, nekandiduje na žiadnu funkciu sa nemá potom čo sťažovať na to, že veci nefungujú. Tým, že títo siedmi kandidovali, prejavili nielen nám, ale hlavne Slovensku veľkú službu, pretože potvrdili, že toto je transparentný proces a že žiaden z tých kandidátov, ani žiadna jedna osoba nebola vopred vybraná, že to nie je žiadna fraška. Kto sa pozrel na to ako to prebiehalo musel to mať v hlave jasné, že my kandidáta hľadáme a že nikto to nemá teda isté. Takže týmto účastníkom toho procesu zo strany navrhovaných kandidátov naozaj patrí veľká vďaka.
Proces bol náročný, vypočúvanie bolo, ako to už bolo uvedené, bolo naozaj občas drsné. Ale chcem pripomenúť, aby sme sa pozreli na to, ako sa inde vypočúvajú kandidáti na funkcie, ktoré rozhodujú o povahe právneho štátu. Kto videl vypočúvanie kandidáta na sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických Breta Kavanoa, tak nič sa tomu čo tu u nás prebehlo nevyrovná takému vypočutiu, ktoré tam trvalo tri dni a boli tam vypočúvaní svedkovia a došlo tam k silne emočným výlevom. Takže ak niekto hovorí, že to bolo občas cez čiaru a že to bolo príliš, mýli sa. My tu máme pred sebou, na rozdiel od krajín, kde majú pevne zakorenené demokratické inštitúcie a právny štát, my tu máme pred sebou obrovský boj o to, aby sme sa právnym štátom len stali. A teda nemáme žiaden priestor na pochybenie, nula. Chcem na rozdiel od tých, ktorí hovorili alebo hovoria, že už nikdy nebudeme mať nového Trnku vo funkcii generálneho prokurátora, chcel by som týmto ľuďom pripomenúť, že to ani zďaleka nestačí. Už nestačí mať niekoho kto je lepší ako Trnka alebo lepší ako Čižnár. Spoločnosť je ďalej. Trpezlivosť ľudí s absenciou právneho štátu je na konci. Vidíme to najlepšie na tom, že inteligentní, slušní ľudia sa utiekajú k fašistom a že tí, čo boli bývalí sociálni demokrati alebo aspoň sa za nich vydávali, tiež si myslia, že je pre nich výhodnejšie sa hrať teraz na fašistov. Tu naozaj ide o všetko. Čiže nemôžeme pochybiť, my musíme mať generálneho prokurátora, ktorý nezlyhá v žiadnom prípade, o ktorého osobnej čestnosti nemôžu byť žiadne pochybnosti. Preto ešte raz apelujem na to, aby sme podľa tohto kritéria vyberali generálneho prokurátora. Čo nás učí súčasná pandémia je to, že ľudia sú na konci so silami a v takých časoch sa utiekajú k strašným rozhodnutiam a k nerealistickým riešeniam. My v oblasti právneho štátu nesmieme dopustiť, aby sa stav alebo život ľudí ešte zhoršil v tom, že sa nevedia dovolať svojich práv. A súčasťou toho už akokoľvek a kohokoľvek si zvolíme, musí byť aj to, čo budeme robiť v budúcnosti. Už sa nikdy nesmie stať, že generálny prokurátor bude kašlať na Národnú radu, už sa nikdy nesmie stať, že generálnemu prokurátorovi bude jedno ako a čo sa deje v jeho prokuratúre, že už sa nikdy nesmie stať, že generálny prokurátor bude katastrofálne rozhodnutia riešiť výhovorkou, že sa jednalo o iný právny názor. To viedlo ku Kováčikovi a to viedlo k tomu, kde teraz sme. A základom pre dosiahnutie riadneho zlepšenia je personálna očista prokuratúry. Žiadny, žiadne Ficove frajerky a Ficova rodina rozlezená po celej prokuratúre na všetkých tých miestach kde ich potrebuje mať. Nič také. Slušní ľudia, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú tento štát urobiť právnym štátom. Počas vypočutí, ale aj zo súkromných rozhovorov s prokurátormi a nielen s kandidátmi sme sa podozvedali strašné veci o tom, že ako funguje prokuratúra. Je súčasťou tohto výberového procesu a vypočutí to, že sa na nás obracajú naši voliči alebo občania, aby nám oznámili informácie. Niekedy samozrejme sa treba pýtať, že do akej miere sú oprávnené také informácie, ale na to je to vypočutie, aby sme sa spýtali tých kandidátov, že čo si o takej ktorej informácii myslia a ako reagujú na tie informácie. Môžem povedať, že ani zďaleka sme neventilovali všetko to, čo sme sa dozvedeli o tých jednotlivých kandidátoch, lebo my sami sme si robili určitý druh autocenzúry, aby sme tú pomyselnú čiaru neprekročili príliš, aby sme sa nedotkli tých navrhovaných kandidátov príliš. Ale z toho čo vieme sa jasne vinie to, že toto je organizácia ovládnutá kriminalitou, že sa tam dejú procesy pri ktorých sa bežne počíta s úplatkami, že vychádzajú prokurátori bežní, radoví prokurátori z toho, že sa im nič nemôže stať, keď zoberú päťsto eur tam, tisíc eur onam, inde, že to je ich štýl práce. Pretože kto ich skontroluje? Skontroluje ich Kováčik o ktorom všetci vedia, že má maslo na hlave. Oni síce hovoria samozrejme, že ja som to nevedel a tak. Museli vedieť. To sú inteligentní ľudia, ktorí poznajú zákony a procesy. Čiže nie je to tak, že si teraz dosadíme generálneho prokurátora a dúfajme, že neskôr špeciálneho prokurátora a môžme na vec zabudnúť. Takto to nie je. Tak by to malo byť, ale bohužiaľ, nie je náš právny štát natoľko etablovaný, aby sme sa mohli spoľahnúť, že týmto je to vybavené. My musíme dohliadať na toho nového generálneho prokurátora, musíme ďalej pracovať na legislatíve tak, aby sme mali tú situáciu, že je generálny prokurátor odvolateľný. A to bola jedna z otázok, ktoré sme kládli tým navrhovaným kandidátom. Čo vám vadí na tom, keby ste mali byť odvolateľný, keď si nebudete svoju prácu robiť riadne. To je dôležité. Pretože každý slušný človek by mal povedať, keď to nebudem robiť riadne, ja sám odídem a nebudem čakať na to, kým ma odvoláte. Čiže naša práca, aj ak sa nám podarí zvoliť dobrého kandidáta nekončí, musíme hľadieť na to, aby sa právny štát budoval trvale. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2020 9:02 - 9:04 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, keďže generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky uplynulo funkčné obdobie, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 234 z 11. septembra 2020 vyzval oprávnené subjekty, aby predložili návrhy kandidátov, určil formálne náležitosti návrhu a lehoty na ich predloženie, a to do 9. októbra 2020. V určenej lehote bolo ústavnoprávnemu výboru doručených štrnásť návrhov, v ktorých oprávnené subjekty nominovali sedem kandidátov. Splnenie podmienok voliteľnosti podľa § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre overil príslušný výbor Národnej rady pred hlasovaním o návrhu. Ústavnoprávny výbor rokoval o návrhoch na 44. schôdzi v dňoch 19., 20. a 23. novembra 2020, na ktorú pozval navrhovaných kandidátov: Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Jána Hrivnáka, Juraja Klimenta, Rastislava Remetu, Jána Šantu a Maroša Žilinku.
Kandidáti sa schôdze ústavnoprávneho výboru zúčastnili, predstavili zámer svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora, motiváciu a koncepciu riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry a následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor podľa § 125 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady uznesením č. 176 rozhodol, že navrhnutí Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre. Ústavnoprávny výbor zároveň odporučil vykonať voľbu podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:20 - 14:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, ja možno prekvapivo vítam vaše vystúpenie a to preto, lebo jednak to je úlohou opozície, poukazovať na veci, o ktorých si myslí, že koalícia robí nesprávne. To je úplne v poriadku. Na druhej strane je to pre nás pripomienkou, že nesmieme poľaviť v tom, aby sme išli po tých, ktorí stokrát horšie veci robili v minulosti. A keď sa tu hovorí o podaní trestných oznámení, určite to urobte, len nie som si istý, že komu ich podáte. Lebo všetci tí vaši kamaráti, tí momentálne sú trestne stíhaní alebo sú vo väzbe. Podajte komu chcete, ale najprv ideme po poradí. Treba vyriešiť tie vaše zlodejiny, nie stokrát, tisíckrát väčšie, a tú vašu devastáciu tohto štátu a hlavne právneho štátu, to musíme vyriešiť a potom samozrejme môžme riešiť aj tie menšie veci, o ktorých hovoríte vy. Ja som, ja som vždy za to. A krátka pripomienka k tomu, čo ste hovorili, keď ste hovorili o Gorile. Prečo sa Gorila nevyšetrila? Koho to bola zodpovednosť? Mali ste ju vyšetriť, veď ste boli pri moci. Všetko to boli vaši ľudia. Ja vám poviem prečo. Lebo v Gorile ste boli namočený hlavne vy. A vy môžete hovoriť, že Dzurinda a tamto ono. Prosím, prečo ste Dzurindu trestne nestíhali, ak na to bol dôvod. Ja vám poviem prečo. Lebo ste to boli vy, kto na Vazovovej pil kolu s Haščákom. Vy!
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:18 - 16:19 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Nie je to jasné, že kedy budeme hlasovať, poviem, ešte to oznámime.
Ale chcel som ešte k záverečnému vystúpeniu pani ministerky povedať, že aby nebola príliš prísna na našich oponentov. Nemali to v tomto prípade vôbec ľahké. Hlavne kolega Susko sa snažil argumentovať vecne a nešlo mu to moc, pretože naozaj táto navrhovaná úprava je veľmi dobre premyslená, prepracovaná. Čiže ďakujem pánovi kolegovi Suskovi, že sa snažil, aj keď to nemal ľahké.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:10 - 16:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som, tým, že som nemal pri sebe moju hlasovaciu kartu, tak som nestihol sa prihlásiť, aby som reagoval na kolegu Suska. Ja som si všimol, že kolega Susko už aj na výbore, možno aj viackrát hovoril, že v súvislosti s navrhovaným trestným činom ohýbania práva, že ale v Nemecku nemajú trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. No, samozrejme, že nemajú, lebo u nich sa to volá nejako inak. A tým, že Nemci akí sú, tak sú oveľa pedantnejší, a hlavne je to zamerané na to, aby to fungovalo a aby tam naozaj tých ľudí stíhali.
Na dôkaz toho, čo hovorím, a na dôkaz toho, že kolega Susko zavádza, tak tu som si našiel, síce je to po anglicky, ale keďže moja nemčina je katastrofálna, tak tunák v rýchlosti čítam, že áno, korupcia je upravovaná v trestnom zákone nemeckom. Prijímanie benefitov, pasívna korupcia, poskytovanie benefitov či podplácanie sú stíhateľné podľa článkov 331 až 335a Trestného zákona Nemecka. Tieto trestné činy sa týkajú verejných činiteľov. To je tu vyslovene napísané. Čiže pochopiteľne, že sa to v Nemecku nejak inak volá, ale, samozrejme, že v Nemecku sa korupcia verejných činiteľov, tak ako som ju tu opísal z rýchleho prekladu toho článku, ktorý tu som našiel, je, existuje.
Takže, prosím, nezavádzajme, netvrďme, že skutkové podstaty trestných činov verejných činiteľov nemôžu stáť povedľa skutkovej podstaty ohýbania práva, čo všetci vieme, že je špecifická situácia. A práve preto ten trestný čin tam je a práve preto ho chceme aj my, aby sme nemuseli spĺňať tú úroveň dokazovania, ktorá je požadovaná pri trestnom čine zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale aby sme špecificky na sudcov mohli použiť to, čo sa používa v Nemecku. A tam práve je rozpracovaná aj judikatúra, ktorú verím, že my budeme môcť použiť pri uplatňovaní tohto trestného činu, pri stíhaní týchto trestných činov, tak aby sme vyladili tú situáciu v nádeji, že raz, možno za sto rokov, budeme mať také súdy, aké majú Nemci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 15:41 - 15:44 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením zo 16. septembra 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 36 pozmeňujúcich návrhov, gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 195a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 15:36 - 15:37 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v tomto prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:18 - 15:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, ja neviem, povedzte mi, kto sú naši ľudia. Ale ja vám poviem, kto sú vaši ľudia: Bašternák, Kočner, Jankovská. To sú vaši ľudia.
Pán kolega Jarjabek, áno, nenávisť. Je to, uznávam, nenávisť voči nespravodlivosti, nenávisť voči neschopnosti domôcť sa pravdy, spravodlivosti. Uznávam to, nenávidím to. Je mi to jasné, že vy s tým žijete, že nechápete, o čom ja hovorím. Rozumiem tomu.
Pán kolega Susko, verejná voľba, tajná voľba. Nemôžem inak, ako povedať, že zavádzate. Veľmi dobre viete, že o čom my hovoríme, veľmi dobre viete o tom, že volení zástupcovia ľudu musia byť schopní skladať účty, že sa nesmú schovávať za tajné voľby. A pokiaľ hovoríte o prednosti tajnej voľby v personálnych veciach, áno, sú výnimky, ale to sú len v rámci vnútrostraníckych personálnych volieb, napríklad v britskom parlamente, samozrejme, VIP voľby VIP funkcionárov v rámci strany, áno, sú tajné, ale to je v rámci vnútrostraníckych volieb, nie v rámci volieb, kde sa tí poslanci zodpovedajú za svoju voľbu svojim voličom.
A, pán kolega Saloň, toto už je patetické. Ak si myslíte, že ja sa teraz tu zbláznim, keď vy my začnete hovoriť o tom, čo Sulík povyvádzal, keď bol s Kočnerom, a že to bola chyba, nezbláznim sa. Ale povedzte: Bol skorumpovaný Sulík? Nebol.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 14:59 - 15:09 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Fico, ja som ten, ktorý z talára dostal Harabina, a vy ste ten, ktorý z Harabina urobil šéfa slovenského súdnictva. O tom to je. To je rozdiel medzi vami a mnou.
Aby sme si povedali niečo viacej o tých všelijakých polopravdách, ktoré tu kolegovia zo strany SMER uviedli. Chcel by som povedať, zoberiem to tak, ako ma to napadne.
Verejná a tajná voľba. Toto je mantra týchto demagógov, ktorí nechcú porozumieť tomu, že je rozdiel medzi tajnou voľbou občana v slobodných voľbách a verejnou voľbou volených zástupcov ľudu, ktorí majú povinnosť byť zodpovední za to, ako vykonávajú svoj mandát, ktorý od voličov svojich dostali. A toto tu budú opakovať stále dokola tí, ktorí potrebujú korumpovať súdnictvo na základe tajných vzťahov a dojednávania toho-oného generálneho prokurátora, ústavného sudcu. Tak to fungovalo za vás a podľa toho aj naše súdnictvo, náš Ústavný súd aj naša prokuratúra vyzerali a v prípade prokuratúry aj stále vyzerajú.
Bolo tu viacej povedané, viacerými o tom, že Ústavnému súdu by sa nemala odoberať právomoc rozhodovať o súlade medzi ústavným zákonom a ústavou, tak ako si ho, tak ako si túto právomoc najmä vyárendoval minulý Ústavný súd pod vedením pani Macejkovej a jej pravej ruky Dr. Ľalíka. Jednoducho treba pochopiť, že Ústavný súd je produktom ústavodarcu a ak sa ústavodarca tak rozhodne, tak môže okrem iného aj zrušiť Ústavný súd. Čiže by bolo absolútne nelogické, aby nevolený orgán rozhodoval o niečom, o čom sa rozhodne v podstate suverén, ústavodarca priamo zvolený ľudom.
Tí, ktorí o týchto veciach hovoria, tak hovoria o nich preto, lebo sa im páčilo, ako to doteraz fungovalo, že keď na to došlo, keď potrebovali si ochrániť súdnictvo, také, aké sme videli doteraz, to znamená tých trinásť sudcov vo väzbe a Monika Jankovská a všetky tieto strašné zverstvá, ktoré sme tu mali možnosť poznať, že ich chceli, že chcú udržiavať tento stav, a preto trvajú na tých, povedal by som, manieroch právnych, ktoré tu vládli doteraz. Je mi to jasné, že strana SMER a jej rodný brat HLAS, tí budú vždy proti tomuto, pretože im ide o to, aby sa zachoval ten stav, ktorý sme tu doteraz mali.
A my, keď to chceme zmeniť, tak sa to zhadzuje rôznymi spôsobmi. Jeden z tých spôsobov, ako tu uviedol predseda strany SMER poslanec Fico, je ten, že povie, že sú to len také drobné zmeny, všelijaké bezvýznamné a že vlastne o nič podstatné nejde, na jednej strane. A na druhej strane jeho kolega hovorí, že to sú také zmeny zásadné, ktoré sú neprípustné. Čiže akokoľvek to, že to, že tieto návrhy strana SMER zhadzuje, to je pre nás potvrdením toho, že ideme správnym smerom. Tak je z môjho pohľadu, čím viac zlého na tieto návrhy poviete, tým budeme radšej. Berte to tak.
Tiež by som sa pristavil pri tom, čo mi bolo vyčítané, že som označil členov strany SMER za gaunerov. No, ja si nemôžem pomôcť. Predsa nebudem urážať všetkých slušných ľudí tým, že budem volať členov jednej zločineckej organizácie, že sú tiež slušní ľudia. To predsa musíme byť schopní rozlišovať toto. Toto sú ľudia, ktorí priviedli tento národ, túto krajinu na pokraj absolútnej záhuby. A podotýkam, že pokiaľ ide o súdnictvo, nebyť toho, že istý si Tóth v podstate v nedorozumení poskytol dôkaz o tom, ako súdy fungujú, tak my tu dnes pokračujeme v tej istej argumentácii, ktorú sme mali tu štyri roky predtým, kedy Baránik hovoril, že je to totálna katastrofa, a vy všetci ste hovorili, že Baránik je blázon. Teraz to už nikto nehovorí, lebo všetci vidia, aha, Baránik mal pravdu. Ale ja vám hovorím, že takých Kočnerov a takých Threem je oveľa viac, len o nich nevieme. A, samozrejme, poslanci SMER-u pokračujú v tejto téme, že áno, toto sú hyperboly, preháňa, že je to, že sú to somariny. No neviete, lebo nechcete vedieť, alebo jednoducho len klamete.
Realita je taká, že existujú súdy, konkrétne Krajský súd v Bratislave a vlastne v podstate všetky súdy v Bratislave, kam sa dostávajú len ľudia, ktorí sa tam dostávajú falošne. To znamená, ktorí urobia ten faustovský hriech, že sa upíšu za to, aby sa dostali na tie súdy. A to sú potom tí sudcovia, ktorí rozhodujú tak, ako vy to potrebujete. A to sú tí sudcovia, ktorí odopierajú spravodlivosť slušným ľuďom. Ja nehovorím, že sú to všetci, ale je to veľká a príliš veľká časť tých sudcov. A toto je systém, ktorý ste vymysleli vy, ktorý vymysleli vaši nominanti všelijakí, Sádovský, Harabin. To sú všetko vaši ľudia, ktorí tento systém zaviedli, a Jankovská, samozrejme.
Takže darmo vy budete čokoľvek hovoriť o tom, že ako to my tu preháňame a že tá reforma, že je nesprávna, zbytočná, prehnaná. Jednak ľudia ako pán Jarjabek a Tomáš, tí vôbec nevedia, o čom to je. To sú, to sú len papagáji parlamentní. A pán Susko, no tak ten vie, o čom to je, to uznávam, ale to je, samozrejme, ten drží basu, ten akože drží stranícku líniu, pretože na to sem prišiel. Čiže nehovorme si nič o tom, že nevieme, čo robíme a že toto je reforma, vďaka ktorej sa rútime do nejakej záhuby. Sa, nenecháme sa odradiť, neexistuje, že poľavíme. A chcem vám povedať, že ak si myslíte, že takýmito všelijakými útokmi na nás, že sa vám podarí dosiahnuť to, že poľavíme, to vylučujem. Naopak, ešte budeme pritvrdzovať. Verte tomu, že toto je prvý krok. Potom sa sústredíme na ďalšie skupiny, ktoré tomuto stavu napomáhajú – prokuratúra, advokácia a tak ďalej. Verte tomu.
A viete, ja mám čiastočné porozumenie pre to, že prečo to robíte, lebo vy všetci ste namočení v strašných, v strašných veciach a je jasné, že ten, že ten strach, o ktorom hovoril tu váš predseda Fico, že ten je reálny, ale na vašej strane. To je strach tých, ktorí vedia, čoho sa boja.
Ďakujem.
Skryt prepis