Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.12.2020 o 17:58 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Alojz Baránik
Za pána predsedu ústavnoprávneho výboru zvolávam ústavnoprávny výbor na zajtra o 8.00 hodine ráno v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 11:25 - 11:29 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K časovému obmedzeniu sa, samozrejme, ani nepriblížim, pretože účelom môjho vystúpenia je uviesť jeden krátky, technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Jedná sa pritom o legislatívno-technickú úpravu označenia prechodných ustanovení, ktorá reflektuje prechodné ustanovenia zavedené do zákona novelou č. 312/2020 Z. z.
Prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Alojza Baránika k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261).
V čl. IV v bode 16 sa slová "§ 206j" nahrádzajú slovami "§ 206k" a slová "206k" sa nahrádzajú slovami "§206l".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2020 11:23 - 11:24 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením č. 341 z 21. októbra toho roku pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 20 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúčal hlasovať o nich nasledovne: Spoločne o bodoch 1 až 6 a 9 až 20 s odporúčaním schváliť. Spoločne o bodoch 7 a 8 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 261a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2020 11:21 - 11:23 hod.

Alojz Baránik
Ďakujem pekne. Ja len oznámim, že hlasovanie o tomto bude v utorok o 17. hodine.
Skryt prepis
 

4.12.2020 10:25 - 10:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením č. 344 z 21. októbra 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 45 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúčal hlasovať o všetkých bodoch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť a aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 271a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na jeho schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:55 - 9:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aby som nadviazal na to, čo hovoril kolega Dostál, hovoril o dvoch základných témach, a to je prokuratúra a úpravy, ktoré sa tam navrhujú, a téma zákazu Ústavnému súdu posudzovať zhodu, súlad ústavných zákonov s ústavou. V tej súvislosti, bolo to tu už povedané, ale pre potreby kolegu Suska si to dovolím ešte raz zacitovať. My sme dostali list v danej súvislosti od Generálnej prokuratúry, v ktorom sa uvádza nasledujúce, skrátim: Navrhovaná zmena ústavy je nesystémová a po jej prijatí sa dostanú, sa dostanú tieto zmeny do priameho rozporu s ústavou. To znamená, že prokuratúra nám tu hovorí, že to, čo spravil Ústavný súd, že to je správne a že treba v tom pokračovať. A to si myslím, že je potvrdením toho, že čo robíme, dobre robíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:46 - 16:48 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, veľmi sme vďační za to, že ste tu vystúpili a že počínanie si ústavodarcu beriete vážne. Je nám to, je to pre nás cenné a ďakujeme ešte raz za to. Avšak my ústavodarci sa musíme potýkať s reálnymi problémami a zodpovedáme našim voličom za to, ako si pri tom počíname. A ten reálny problém veľmi aktuálne je zviditeľnený nasledujúcim listom alebo jednou vetou z nasledujúceho listu, ktorý sme dnes dostali v súvislosti s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý tu bol predložený v súvislosti s týmto navrhovaným ústavným zákonom. Píše mne a iným poslancom Generálna prokuratúra, zastupujúci generálny prokurátor píše: "Navrhovaná zmena Ústavy Slovenskej republiky je aj nesystémová. Osobitné zákony, ktoré sa týkajú postavenia a pôsobnosti prokuratúry a prokurátorov sa po jej schválení dostanú do priameho rozporu s Ústavou Slovenskej republiky." Toto, prosím pekne, píše Generálna prokuratúra, to znamená osoba oprávnená podávať návrhy Ústavnému súdu. A čo my s tým teraz? To znamená, my tu máme stav, kedy si ten, kto je oprávnený podávať návrhy na Ústavný súd, myslí, že môže rozporovať novelu ústavy s ústavou. Takže my uznávame... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 12:06 - 12:07 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak v rýchlosti. Správne ste povedali, pán kolega Blaha, že nie ste právnik a je to vidieť z toho čo hovoríte, sú to ešte väčšie somariny ako obvykle, pretože práve hovoríme o tomto regióne, kde ten náš model je úplne exotický. A keď hovoríme o boji proti fašizmu a komunizmu, že čo sme tu mali v päťdesiatych rokoch a pred tým, no tak hovoríme o Českej republike, Rakúsku a Nemecku. To je náš región, nie Sovietsky zväz. To je váš región.
Pokiaľ ide o pána Suska. Tento návrh bol pripravený na ministerstve, bol široko debatovaný v koalícii a my nestojíme o debatu s tými, ktorí chcú tu udržiavať zločinnosť tak ako je prerastená na prokuratúre, veď sami prokurátori hovoria o tom, že tam je zločinnosť. A to, že sa niektorí teraz hlásia, že moment, ja som úplatky nedával, no to je samozrejmé, že nedávali všetci. Ale príliš veľká časť a na príliš vysokých miestach tento systém živili a živili prerastenie zločinnosti na politiku. Je mi to jasné, že ako člen strany SMER, že toto vy namietate, pretože toto je vaše DNA. Toto vy potrebujete, aby to takto zostalo. To je jasné, že my sme sem prišli na to, aby sme zo Slovenska urobili právny štát. A to je zjavné, že vám vadí.
Skryt prepis
 

3.12.2020 11:55 - 12:01 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
ja by som v tejto súvislosti trošku rozšíril tú debatu o to, že prečo je potrebné tento návrh urobiť z hľadiska toho ako veci fungujú v reálnych právnych štátoch. V reálnom právnom štáte a boli k tomu aj štúdie parlamentného inštitútu, ktoré si môžete pozrieť v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch. Neexistuje demokratická krajina, právny štát, kde by prokuratúra bola nezávislá tak ako je tomu u nás. Proste nezamieňajme to, že samozrejme vo výkone svojej funkcie jednotliví prokurátori majú a musia byť procesne nezávislí, ale nie je nikde, v Ústave už vôbec nie ani zákonom upravené, v slušných krajinách to, že prokurátor sa akosi vymyká štandardnému trojdeleniu, prokuratúra sa vymyká štandardnému trojdeleniu moci. U nás prokuratúra sa snaží tvrdiť v rozpore s mnohými erudovanými právnikmi, že oni sú akási štvrtá moc v štáte. Vidíme ako to dopadlo. A vidíme, že čo prokuratúra je za organizáciu. My preto musíme dosiahnuť stav, kedy sa priblížime aspoň slušným európskym krajinám, v podstate nejakému štandardu západných demokracií, kde všade do jedného bez výnimky prokuratúra spadá pod ministra spravodlivosti alebo minister spravodlivosti je generálny prokurátor. To je tá istá osoba. Čiže predstava, že tu máme mať generálneho prokurátora, ktorého nič nezaujíma, ktorý môže, môže napriek tomu, že sa má v parlamente ukázať raz za rok, aj na to sa môže vykašľať, pretože na nejakých poslancov proste ako sa hovorí, je mu to jedno, tak to je všetko v genetickej výbave toho stavu, ktorý tu pokiaľ ide o prerastenie zločinnosti do štátnych štruktúr, máme. To nie je náhoda, že, že, že u nás ešte stále je v podstate rozlezená zločinnosť vo všetkých aspektoch fungovania štátu. To ešte stále máme. A tí, ktorí nieže dúfajú, ale v ktorých existenčnom záujme je to, aby sa veci zvrátili naspäť, tam, kde to bolo doteraz kým naša vláda prišla k moci, tak tí teraz bojujú proti takej úprave, aby vláda, ľudom zvolená vláda mala dosah na to, ako prokuratúra funguje. Toto je úplne elementárna vec a verte mi, že nie je náhoda, že ako jediná krajina máme prokuratúru ako akúsi samostatnú štátnu moc a ako jediná krajina na svete máme takmer všetkých generálnych prokurátorov a špeciálneho prokurátora trestne stíhaného. To sú dve veci, ktoré sú spojené ako siamske dvojčatá. Preto to tak je. A my sa musíme priblížiť k tomu, aby sme sa dostali tam, kde je slušná Európa, kde je, kde sú naše euroatlantické základy.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, mal by som vás teraz prerušiť, ak to ešte máte na dlhšie.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Necháme to tak. Prečítam pozmeňovák a môžeme to skončiť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Máte to na dlhšie ten pozmeňovák?

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Je to rýchle.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Je to rýchle.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
To je 20 sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, nech sa páči, tak prečítajte.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Prečítam teda, v súlade s uvedeným prečítam môj pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Alojza Baránika k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky (tlač 270).
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s a mení dopĺňa takto:
V čl. 1 sa za bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
"26. Čl. 149 znie: Čl. 149.
1. Prokuratúra Slovenskej republiky zastupuje verejnú obžalobu v trestnom konaní pred súdom a vykonáva ďalšie úlohy ak tak ustanoví zákon.
2. Verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonáva parlament a vláda alebo v jej mene člen vlády. Podrobnosti ustanoví zákon.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 11:51 - 12:01 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani ministerka, vážený pán predseda Ústavného súdu, kolegyne, kolegovia, ja prevažne budem monotematický, v tomto mojom vystúpení možno, že aj nie, alebo že sa možno ešte prihlásim do ústnej, ale cieľom môjho vystúpenia je predložiť pozmeňujúci návrh z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý vznikol na základe širokej debaty o tom, aké správne má mať postavenie prokuratúra v našom ústavnom systéme.
Tieto debaty vychádzali zo skutočností, že nielen podľa môjho osobného názoru, ale podľa aj širších objektívnych pohľadov, naša prokuratúra je najhoršia možná. Je to určite najhoršia prokuratúra na svete, tak myslíme tým civilizovaný svet, svet krajín demokratických a právnych štátov.
Predstava, že viacerí najvyšší funkcionári Generálnej prokuratúry sú trestne stíhaní, ten, ktorý mal za funkciu stíhať korupciu na najvyšších miestach, tak ten je väzobne stíhaný ako člen organizovanej zločineckej skupiny. To sú také extrémy, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa zamýšľali nad tým, prečo toto takto je.
Moja téza je tá, že tým reálnym dôvodom, tou prapríčinou toho je ústavné postavenie prokuratúry a to navyše tak, ako bolo dôvodené rozhodnutiami Ústavného súdu, ktorý z prokuratúry urobil v podstate štát v štáte, ktorý zabezpečil prokuratúre, že nech sa deje čokoľvek, je nepostihnuteľná v praktickej rovine. Samozrejme, tak ako bolo viackrát spomínané a rozsiahlo debatované, pokiaľ ide o odvolávanie generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, v teoretickej rovine také niečo možné je, ale v praktickej rovine nie je.
Čiže aj v súvislosti s tým, že sa, že sa touto novelou ústavy zavádza Najvyšší správny súd, ktorý okrem iného má mať vo svojej gescii, alebo má vo svojich právomocí, právomociach má mať aj rozhodovanie o disciplinárnych veciach prokurátorov, tak je nevyhnutné, aby sme urobili takú úpravu, ktorá umožní vláde, aby stíhala disciplinárne prokurátorov na Najvyššom správnom súde. To znamená, aby existovalo návrhové oprávnenie vlády alebo povereného člena, teda pravdepodobne ministra spravodlivosti, aby mohol disciplinárne stíhať tam, kde je to na mieste.
Ja by som v tejto súvislosti trošku rozšíril tú debatu o to, že prečo je potrebné tento návrh urobiť z hľadiska toho, ako veci fungujú v reálnych právnych štátoch.
=====
Skryt prepis