Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.4.2020 o 10:10 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.4.2020 10:10 - 10:12 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada 29. apríla 2020 rozhodla, že prerokuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 29. apríla 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor s tým, že ústavnoprávny výbor prerokuje návrh zákona ihneď.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej dobe gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva jeden pozmeňujúci návrh, gestorský výbor ho odporúča schváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o predložení, o prerokovaní návrhu zákona (tlač 76a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 32 z 30. apríla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 18:18 - 18:20 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, aby som podľa § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a to aj ako gestorský výbor.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy a keďže sa jedná o skrátené legislatívne konanie, už bolo aj veľa o samotnom návrhu povedané. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby výbor prerokoval návrh zákona ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 18:01 - 18:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja by som si ešte na záver dovolil skorigovať niektoré tvrdenia kolegu Suska. Nie je to pravda, že toto je úprava vymyslená pre potreby jedného člena Súdnej rady, ale zároveň treba povedať, že v minulých hlasovaniach o predsedovi Najvyššieho súdu chýbal na zvolenie jediný hlas, a teda to práve môže byť ten hlas, ktorý by mohol byť dodaný prostredníctvom takejto úpravy. Čiže pre tých, pre ktorých je fungujúce súdnictvo zásadná vec, je toto dôležitá úprava. Pre tých, ktorí sú spokojní so súdnictvom, také, ako ho doteraz sme mali, samozrejme, rozumiem tomu, že vy nič takéto podporovať nebudete, pretože vám ten súčasný stav vyhovuje. Pani Jankovská, to je vaša méta.
Pán Podmanický napríklad má ten primát, že ním navrhovaná, ním navrhovaný kandidát na sudcu Ústavného súdu ako prvý bol zobraný do väzenia. Budú ďalší, ktorí budú už, ale druhí v poradí. Už pána Podmanického nikdy nikto nepredbehne, pretože on, jeho kandidát bol, sa prvý dostal do väzenia, čiže má tu ten obrovský primát. A budú ďalší a toto je systém, ktorého vy ste zástancovia aj spolu s vašimi kolegami v opozícii. Čiže nehovorte nám, nevkladajte nám nejaké falošné motívy na túto úpravu. My chceme, aby justícia fungovala, a včera bolo neskoro.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:48 - 17:49 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím z 29. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 75) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 12. schôdzi dňa 29. apríla 2020. Uznesením č. 29 z 29. apríla 2020 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom návrhu schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 14:25 - 14:36 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pár slov k téme, ktorej sa ja obvykle venujem, a to je časť programového vyhlásenia vlády týkajúca sa justície a spravodlivosti.
Kto si nevšimol, tak upozorňujem na veľmi zaujímavú vec v tejto časti, a to je nadpis tejto časti, ktorý hovorí toto: Obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Žiaden, podotýkam žiaden, žiadne programové vyhlásenie vlády nemalo v sebe zakomponované uznanie toho, že nie sme právny štát, že toto je oblasť, kde treba urobiť radikálne kroky, a ja myslím, že už ani opozícia nám v tomto neprotirečí. Pretože niet krajiny na svete, kde by naraz bolo zatknutých trinásť sudcov, všetci do jedného prepojených na bývalú vládnu garnitúru. Niet krajiny, kde by súdnictvo malo takú povesť ako na Slovensku. Preto všetky tieto opatrenia, ktoré sú uvedené v tejto časti programového vyhlásenia vlády, je potrebné čítať vo svetle toho, že sme pod veľkým tlakom niečo naozaj urobiť, že to nie je len o nejakých potemkinovských dedinách, ale naozaj toto je niečo, kde budeme očakávať výsledky. A my všetci, ako tu sme, tak verím, že budeme pracovať na tom, aby tie výsledky boli.
Je tam niekoľko opatrení takých, ktoré si myslím, že zásadne zmenia to, ako funguje súdnictvo. A problém je aj vždycky bol doteraz ten, že súdnictvo je jediná oblasť spoločenského života, kde existuje jedna štátna moc výborne zorganizovaná, znalostne vybavená na to, aby oponovala akýmkoľvek zmenám. Keď sa pozrieme na, čo ja viem, oblasť zdravotníctva, keď sa pozrieme na oblasť životného prostredia alebo na akúkoľvek inú, v podstate je debata len o tom, že ako ten lepší výsledok dosiahnuť, ako urobiť to, aby sme všetci mali v tej či onej oblasti lepšie výsledky. Toto je jediná oblasť, kde máme zakomponovaného jedného silného oponenta, ktorý žiadnu zmenu nechce, ktorý chce, aby veci pokračovali tak, akými sú dnes. A toto je zásadná vec. Preto my musíme bojovať nielen s tým, že ako si myslíme, že toto najlepšie urobiť, ale musíme bojovať s tými ľuďmi, ktorí si hovoria: Nie, takto je to v poriadku, nechajme to, ako to je, nič s tým nerobme. Preto my musíme uzákoniť také veci, ako zmeniť to, že sudca môže rozhodnúť akokoľvek, nie, po nemeckom vzore musíme mať možnosť povedať, že ak sudca rozhodne vyslovene v rozpore s právom, vyslovene v rozpore s judikátmi, bude za to musieť niesť zodpovednosť. A toto nie je náš výmysel, hoci ja som bol ten, ktorý to navrhol do programu v súlade s tým, ako som už v minulom volebnom období k tomu predniesol pozmeňovací návrh ústavy, toto je niečo, čo platí napríklad v Nemecku. Berie sa to za samozrejmosť. Ak hovoríme o tom, že všetci verejní činitelia by mali niesť zodpovednosť za svoje konanie, prečo by tak nemali robiť sudcovia? Veď oni sa hlásia k tomu, že sú štátnou mocou. Preto by mali niesť zodpovednosť tak ako nejaký minister alebo ministerský úradník.
Je viacero malých opatrení, ktoré spoločne jedno s druhým musia primäť sudcov k tomu, aby konali efektívne, aby konali tak, ako to spoločnosť od nich očakáva. Sudcovia sú tí, tí starí sudcovia sú tí, ktorí hovoria také, že my nebudeme rozhodovať tak, ako spoločnosť od nás očakáva. To, samozrejme, je zavádzanie. My nehovoríme, že na nejakej, na nejakom mestskom zhromaždení že sa má rozhodovať o tom, že tá či oná vec ako má byť niektorým súdom rozhodnutá. Nie, my hovoríme o tom, že súdnictvo musí vo všeobecnosti dosiahnuť podstatne vyššiu mieru akceptability spoločenskej, vyššiu mieru celospoločenského súhlasu s tým, ako funguje.
Ja som navrhoval aj do, aj to máme – naša strana – v programe, aby súdy boli v podstate alebo výkon súdnictva, aby bol nejako merateľný, aby sme sa vedeli porovnať povedzme s tým, ako to funguje v Českej republike. Predstavte si, že máme tu jednu krajinu, kde sme vyšli zo spoločného základu historického. My sme sa dostali do situácie, kedy máme najhoršie súdnictvo v Európe, a Česká republika, s ktorou sme mali ešte donedávna a ešte aj do veľkej miery ešte stále máme veľmi podobné zákony, tak české súdnictvo je v jednej tretine najlepších krajín v Európe. Viete si to predstaviť, ten obrovský rozdiel, diametrálny? A zdanlivo sa nič iné nedeje. Alebo taká drobnosť. Viete o tom, že v Čechách sa nápad vecí na súdoch, to znamená to, ako prídu veci, že sa nerozdeľuje elektronicky? Nerozdeľuje. Pretože rozdeľovať veci napadnuté na súd elektronicky je neefektívne. My to ale musíme mať, pretože inak sme v situácii, kedy ten predseda súdu by tú vec hneď pridelil svojmu kamarátovi sudcovi, ktorý by tú vec rozhodol tak, ako si to niekto objednal. Čiže my čelíme úplne iným problémom, ako čelia, akým čelia tie krajiny, kde korupcia neovláda súdy.
Ďalšou kapitolou, ktorou sa zaoberáme do nejakej miery, je prokuratúra. My máme teraz stav, kedy máme prokuratúru, ktorá historicky – a to je Mečiarov výmysel geniálny, máme prokuratúru, ktorá nikomu nezodpovedá, nikto jej nič nemôže povedať. Iste si mnohí z vás pamätajú ten historický výrok bývalej pani ministerky Žitňanskej z bývalej koaličnej vlády, keď sa jej spýtali, že čo teda s tými excesmi, čo sa dejú na prokuratúre. Ona povedala: S prokuratúrou ja nič nemám, mňa sa nepýtajte.
Áno, je to, veľmi ma to znepokojuje. Toto musí skončiť. Tak či onak sa musíme dostať do stavu, kedy prokurátor bude, generálny prokurátor bude zodpovedať za svoje konanie. Nebudeme mať situáciu, že tri roky sa tu generálny prokurátor neukáže, neobťažuje sa. Potom príde Kaliňák s Bugárom, tuná budú mne nadávať, že čo si to dovoľujem sa dožadovať toho, aby generálny prokurátor prišiel do parlamentu aspoň raz za rok. Nič také. My musíme dosiahnuť stav, kedy prokurátor, takisto ako ministri tejto vlády, takisto ako, ako vedenie parlamentu zodpovedá ľudu za to, ako vykonáva svoju funkciu. Dokiaľ toto nedosiahneme, nič sa nezmení. Bude kľudne, bude sa ďalej trnkovať a čižnárovať a neviem čo iné, všetko ostatné, všetko bude pokračovať, pretože každý, kto pozná život, vie, že ľudia si plnia svoje povinnosti len vtedy, keď musia. To proste tak je. Lebo môžme si plniť povinnosti aj z nejakej dobrej vôle, ale nie vtedy, keď je to nepríjemné, keď neplnenie povinností nenesie so sebou aj nejaký negatívny dôsledok.
Čiže prokuratúru musíme dostať do stavu, kedy niekomu zodpovedá. Nemôžeme mať situáciu takú, akú máme teraz, že Ústavný súd stanovil, že na prokuratúru nikto nemá a že to je jej vec, ako si vykonáva svoje povinnosti. Toto je niečo, s čím sa budeme musieť popasovať, a verím, že aj spolu s ostatnými vecami že to jednoducho dáme.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:49 - 11:51 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi aktuálny a trefný príspevok a veľmi dobré zdôvodnenie, prečo podporiť vládny program. Len vidíme tu, samozrejme, aj opozíciu voči tomuto vládnemu programu a treba si uvedomiť, že o čo tej opozícii ide. Tej opozícii ide o to, aby sa čo najmenej z toho vládneho programu, pokiaľ ide o justíciu, zmenilo. Totižto justícia je trošku v inej kategórii ako všetky ostatné časti toho programu. To nie je o tom, že koľko sa postaví diaľnic alebo ako sa usporiada zdravotníctvo, lebo tak či onak, toto chce aj terajšia opozícia. A chceli to, aj keď boli oni vo vláde, len tam bol problémik, že tie priority boli iné. Najprv bolo treba rozkradnúť všetko, čo sa dalo, a toto bola až druhá priorita. Lenže na to, aby to všetko mohli rozkradnúť, na to potrebovali ovládnuť aj tie súdy a o toto ide, priatelia, aj teraz. Aj teraz ide o to, že či tie súdy, že či budú súdiť pre Slovensko, alebo či budú súdiť pre zlodejov zo strany SMER a ich oligarchov. Lebo nemýľme sa, nemýľme sa, prosím. Boj pokračuje a súdna moc je samostatná, to znamená, že ak je ovládaná mafiánmi, tak je samostatná v tom, že si robí, čo chce, pre mafiánov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 9:51 - 9:53 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Kuffa, ja som veľmi prekvapený a musím povedať príjemne, s tou časťou vášho vystúpenia, ktorá hovorila o tom, že ľudia žijúci v osadách, že sú chudobní a že to je primárny problém. Mňa ale ako človeka, ktorý síce nie je veriaci, ale ktorý pozná náboženstvo kresťanské, veľmi zaujalo to, že vy ako človek, ktorý sa tu v parlamente zastáva rómskych chudobných ľudí, že ako môžete koexistovať vo fašistickej organizácii, ktorá opakovane sa vyjadrila o ľuďoch žijúcich v osadách ako o niečom horšom, o podľuďoch, rasisticky, aj teraz. A naopak, keď ja som, síce v minulom volebnom období, ale viackrát apeloval na to, že tu hovoríme o extrémne chudobných ľuďoch, tak som bol zosmiešňovaný vašimi kolegami a bolo mi to trápne. Čiže ja sa vás pýtam ako veriaceho človeka, že či vy náhodou nie ste farizej, že či vám to niečo hovorí. A že či dodržiavate pravidlá, ktoré vás učí Biblia. Je to, je to naozaj veľmi smutné, že na jednej strane som myslel, že vás v podstate pochválim za to, že myslíte tak, ako by ste mali myslieť, ale to je všetko o ničom, keď pomáhate tým, ktorí bojujú proti tomu, aby sa zlepšil život chudobných ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:26 - 14:28 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja by som chcel pána kolegu Kotlebu nejak upresniť v tom, že pokiaľ ide o analytické vyhodnocovanie činnosti súdov, tak to je niečo úplne iné, ako rozhodovanie vo veci samotnej súdov. Čiže to sa, myslím, že pán kolega Kotleba nepochopil.
Čo tiež nepochopil, je to, že ak nebudeme, ak nebude Slovensko v NATO, tak potom sa staneme predmetom hry niekoho iného a sa, je samozrejmé, že ten niekto iný má k pánovi Kotlebovi a jeho kolegom veľmi blízko. Keďže vieme, že fašisti a komunisti vždycky boli jedna ruka, čo vidíme tu aj v tomto parlamente, a, samozrejme, fašisti veľmi zručne využívajú všetky skulinky, kde sa môžu nacpať, a využívajú rafinovane nezhody medzi demokratmi k tomu, aby sa vklinili a aby nečestným spôsobom rozvracali spoločnosť. To je vystúpenie pána Kotlebu a to je aj pôsobenie jeho strany.
Podotýkam, že jeho strana, samozrejme, že mala byť zrušená súdom, a len vďaka Kočnerovi sa tak nestalo. To sa môžu, samozrejme, usmievať teraz páni, ale je to jasné, že toto ešte bude predmetom šetrenia, lebo neexistuje, že pán Kočner sa vyjadruje o tom, že ako zachránil Kočnera, a nič sa s tým nebude robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.4.2020 9:07 - 9:09 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ja by som si, dobrý deň prajem ešte raz, ja by som si dovolil zareagovať na túto rozpravu. Treba povedať, že je tam určitá nepresnosť v tom, čo tvrdil kolega Susko, lebo profesor JUDr. Ján Mazák nie je vedený ako sudca. To, že niekto bol bývalý sudca, to je proste, to je kategória, ktorú ani ústava ani zákon o Súdnej rade nestanovuje. Je to binárne, buď sudca je, alebo sudca nie je.
Samozrejme, trošku sa to zamieňa občas s tým, že viacerí sudcovia, ktorí nevykonávajú sudcovskú funkciu, ako napríklad dobre známy pán Kičura, ktorý mimochodom je prvý kandidát navrhnutý stranou SMER, ktorý je vo väzení už, gratulujem týmto pánovi Podmanickému, ale myslím, že budú ďalší z tých, ktorých SMER navrhol na pozíciu ústavného sudcu, tak tu sa nejedná o ten prípad, kedy sa sudca rozhodol, že bude vykonávať nejaké iné povolanie, ale stále zostal sudcom. Čiže pán Mazák, keď sa pozriete do registra ministerstva spravodlivosti, nie je vedený ako sudca a ho tam jednoducho nenájdete.
Iný prípad je, samozrejme, pani Svetlovská, ktorá je aktívna sudkyňa a tam teda musím povedať, že pán Susko akosi poukázal na niečo, čo nie je celkom kóšer, ako sa hovorí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.4.2020 9:03 - 9:05 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, podľa čl. 141a ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky Národná rada volí a odvoláva troch členov Súdnej rady. Všetkým trom členom Súdnej rady voleným Národnou radou uplynulo funkčné obdobie, preto je potrebné, aby Národná rada zvolila troch kandidátov.
Predseda Národnej rady z toho dôvodu vyzval oprávnené subjekty, aby Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady podávali návrhy na členov Súdnej rady. Kandidáti musia spĺňať podmienky stanovené v čl. 141a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky. Členom Súdnej rady môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe.
V určenom termíne boli predložené tri návrhy. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrhy na členov Súdnej rady na svojej 9. schôdzi. Kandidáti boli pozvaní na schôdzu výboru a všetci kandidáti boli vypočutí. Uznesením č. 26 ústavnoprávny výbor konštatoval, že kandidáti JUDr. Andrej Majerník, prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., JUDr. Alena Svetlovská spĺňajú stanovené podmienky. Ústavnoprávny výbor odporúča vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis