Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 11:48 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:48 - 11:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem komentovať invektívy, ktoré tu padli, ale skôr pani predkladateľku chcem upozorniť na jej výrok už hneď v prvej vete, ktorý je premisou tohto návrhu a ktorý poukazuje na jeho rozporuplnosť, a ten výrok je nasledujúci: „Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny.“ Toto je tragédia niekoho, kto žije v Bratislave a myslí si, že chápe postavenie žien, ktoré riešia reálne životné situácie, a nechcú, aby niekto z Bratislavy, kto je bohatý naozaj, kto nepozná útrapy bežných, chudobných ľudí alebo ich pozná len tak, by som povedal, že sa ho nedotýkajú, tak diktuje, že ako sa tento človek má rozhodnúť.
A teraz chcem upozorniť na jednu vec, obzvlášť váš pozmeňujúci návrh potvrdzuje túto moju tézu, pretože hovorí zväčša o tom, že o koľko viacej peňazí je potrebné dať ľuďom, ktorí riešia takéto životné situácie. Čiže ja by som navrhoval, pani kolegyňa, a podotýkam, že absolútne nepopieram, že máte dobrý úmysel, aby sme všetko, čo je na podporu žien nechali v tomto návrhu, a všetko, čo sa týka potratov, z neho vypustili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:51 - 10:53 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak ja na rozdiel od teba, drahý kolega Šeliga, si komunizmus pamätám. A, bohužiaľ, vidím, ako veľmi tento zákon je potrebný.
Vidím to v tom, že komunisti, ktorí sa tu rozdrapujú drzo v parlamente, klamú, sú spojení nielen so zločincami, ale aj s fašistami tvoria jeden blok, držia si chrbát vzájomne a klamú o tom, dokonca klamú o historických faktoch spočívajúcich v tom, že komunisti vždy boli zajedno s fašistami s výnimkou toho, že Hitler porušil svoj sľub Stalinovi. Ale nebyť toho, tak ich láska k totalite by ich navždy zväzovala.
Preto je tento zákon potrebný, preto musíme tento zákon prijať, aby sme poukázali na to, že aj tí ľudia, ktorí majú komunistické zmýšľanie, ešte dnes sedia v tomto parlamente, aby sme poukázali na to, že komunisti sú zločinci. A vidíme to na tých ľuďoch, ktorí sú komunistického zmýšľania a zároveň sú zločinci a sedia tu v tomto parlamente.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 17:34 - 17:34 hod.

Alojz Baránik
Ďakujem. Za pána predsedu Vetráka oznamujem, že ústavnoprávny výbor bude mať schôdzu k tomuto zajtra o ôsmej hodine ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 14:21 - 14:23 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Susko, vy ma prekvapujete. Ja som si myslel, že sme zajedno v tom, že prílepok je len pozmeňujúci návrh, ktorý nesúvisí účelom ani obsahovo s predkladaným návrhom. Čiže nejaká taká predstava, že nesmie do jedného návrhu zákona byť poňatých viacej súvisiacich noriem, ktoré sa ním upravujú, to sa mi zdá ako nóvum toto. Takže toto volať prílepok sa mi zdá byť, mierne povedané, odvážne.
A aby som zhodnotil celkovo vaše vystúpenie. Ja som nadobudol dojem, že jeho účelom je brániť tomu, aby sa zaviedol poriadok do vecí verejných. To znamená obhajovanie toho, aby súdy mohli rozhodovať, ako chcú, alebo aby sa mohli brať úplatky hoci len malé. Ale však čo je na tom, vy ste zrejme zvyknutý na to, že úplatok je len to, čo je veľké. Ale pamätajte si, že každý veľký úplatok je až potom, keď mu predchádzali malé úplatky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 14:12 - 14:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zdravím všetkých, pani ministerku obzvlášť. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý navrhovaný účel úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 15:12 - 15:14 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som len v rýchlosti zmienil to, čo kolega Dostál uviedol, že táto úprava by sa nemusela páčiť Benátskej komisii a v tom zmysle hovoril, hovorili viacerí aj pred ním. Dovolím si pripomenúť, že Benátska komisia nie je tvorcom právnej úpravy záväznej pre Slovenskú republiku. A čo je tiež dôležité uviesť, že odporúčania Benátskej komisie sú smerované voči jednotlivým štátom, ktoré ju požiadajú o nejaké odporúčanie, a nemusí sa vôbec niektoré z týchto odporúčaní hodiť na situáciu na Slovensku. Čiže Benátskou komisiou sa oháňajú tí, ktorým dochádzajú právne argumenty, pretože Benátska komisia nemá žiadnu právnu relevanciu pri tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:48 - 14:50 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak v rýchlosti, kolega Susko. My práve chceme povedať, že musíme mať možnosť odvolať generálneho prokurátora mimo disciplinárneho konania. Jednoducho tak, ako je odvolávaný predseda vlády, tak chceme, aby bol odvolateľný aj generálny prokurátor. Pokiaľ ide o postavenie v ústave prokuratúry, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na ustanovenie paragrafu článku 151 ústavy, ktoré hovorí, že všetky veci, ktoré nie sú uvedené v ústave, budú upravené zákonom. Čiže to, že Macejkovej Ústavný súd dôvodil z ústavy alebo sú to umiestnenia v samostatnej, v samostatnej hlave spolu s verejným ochrancom práv, prokuratúry, že dôvodili z toho, že má mať nejaké božské postavenie, to je problém Macejkovej Ústavného súdu. Ale realita je taká, že ústava hovorí, že zákon bude upravovať to, ako tieto veci fungujú, ak nie je v ústave stanovené inak, a nie je.
Pokiaľ ide o pána kolegu Tomáša, môžete vyprávať tu o stretnutiach Sulík - Kočner koľko chcete, nič to nemení na tom, že v tejto veci mám pravdu a Sulík s Kočnerom s týmto nijako nesúvisia. Divím sa vašej logike, pretože ako to popisujete, tak by sme práve mali byť všetci za to, aby taký Trnka bol odvolateľný, keď to takto dopadlo, ako vy tvrdíte, ak teda ako klamete, ako vždy. V podstate to, že klamete, sa pozná podľa toho, že sa vám hýbu pery.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 14:28 - 14:43 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, napísal som si pár poznámok k tomu, čo tu už bolo povedané a mojím predbežným záverom je, že táto koalícia, ktorá prišla s týmto návrhom zákona, že je koalícia pravdivá. Je to skupina ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí majú dobrý záujem na tom, aby veci v našej krajine fungovali lepšie a nie vždy sa vo všetkom zhodnú. To je úplne v poriadku. My nie sme riadení z nejakého centra a naše názory sa tribia a verím, že toto je najlepšia cesta k tomu, aby sme dosiahli to, že Slovensko sa stane lepšou krajinou, že sa stane právnym štátom.
Verím, že podobne je to aj v prípade odlišného názoru pani prezidentky na naše úpravy v tomto zákone. Nepochybne pani prezidentka má dobrý úmysel, avšak v niektorých dôležitých veciach sa podľa môjho osobného názoru mýli. Tou hlavnou vecou, tou hlavnou oblasťou, kde si myslím, že pani prezidentka sa mýli, je oblasť odvolateľnosti generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Vidíme už z vystúpení takých matadorov SMER-u, ako je pán Vážny a pán Susko, ktorí tiež súhlasia s tým, že áno, nech je vypočutie, že len ich ogrilujte dobre. Potom oni tam prídu a my už ich potom spracujeme, podobne ako sme spracovali napríklad pána Kováčika, ktorý, teraz pozor, bol odsúhlasený v Národnej rade počtom hlasov 104 prvýkrát a 92 druhýkrát. To znamená vysokou ústavnou väčšinou v prvom a ústavnom prípade v druhom prípade. Vôbec to nikomu nevadilo v tom, že sa z neho stal najhorší špeciálny prokurátor, akého si vieme predstaviť. Čiže nie je to pravdou, že stačí dobre ogrilovať a vybrať si za generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora niekoho, o kom si myslíme, že bude dobrý, že bude slušný. Nie. Všetkých desiatky krajín vyspelých demokracií sa nemôže mýliť a my jediní budeme mať pravdu v tom, že generálny prokurátor je nejaký monarcha na sedem rokov, ktorého sa nesmieme dotknúť a oni, tá mafia, či už je smerácka alebo akákoľvek iná, ktorá príde po nich, sa bude SMER 2, alebo ako sa volajú, jamkoví alebo bezjamkoví, tí už si ho spracujú. Buď naňho niečo nájdu, podobrotky alebo pozlotky si ho spracujú, urobia si z neho svojho človeka. Ibaže jeho samého budeme ochraňovať tým, že bude odvolateľný.
Toto nie je na ochranu niekoho z nás alebo, že to nie je politický nejaký program, že chceme mať možnosť odvolať generálneho prokurátora. To je nástroj na ochranu riadneho výkonu toho človeka, pretože ak nebude konať riadne, ak sa z neho stane Kováčik, ktorý dostal 104 hlasov tu v tomto parlamente a ktorý bol preferovaným kandidátom všetkých tých, na ktorých vzhliadame, že akí sú úžasní a čestní. Pozor, toto nebol nejaký smerácky kandidát, ani HZDS, nič takého. Oni ho spracujú. A na to, aby sme ochraňovali riadny výkon tejto funkcie, musí byť odvolateľný. Pretože tí, ktorí by ho chceli zlomiť podobrotky alebo pozlotky, úplatkami alebo, alebo vyhrážaním sa, alebo vydieraním, tak tí musia vedieť, že ak to spravíme, ak sa nám to podarí, tak miesto neho príde niekto, kto bude na nás ešte možno tvrdší, ako ten, ktorého chceme zlomiť. A o toto tu ide. Kto tomuto nerozumie, tak, bohužiaľ, nechce myslieť logicky.
Čiže neverím tomu, že táto úprava, že je v rozpore s ústavou. Ten test ústavnosti si môžme veľmi ľahko urobiť nasledujúcim spôsobom. Čo keby sme sa teraz my tu dohodli jednoduchým zákonom, ktorý nič nehovorí o ústave, by sme sa dohodli, že by sme skrátili volebné obdobie, že by sme miesto sedem rokov, na ktorých je volených, volený generálny prokurátor, že by sme znížili na 2,5 roka, na 3 roky. Niečo tomu bráni? Je v ústave napísané, že musí byť generálny prokurátor volený na sedem rokov? No rozhodne nie. Naopak, v ústave je napísané, že všetko bude upravené zákonom a tu je test ústavnosti. Keď môže byť generálny prokurátor zvolený na akékoľvek dlhé alebo krátke obdobie, tak potom prečo by nemohol byť odvolaný? Obzvlášť ak je to spôsobom, ktorý my navrhujeme, ktorý ako kolega Grendel veľmi správne povedal, nemá nič spoločné s disciplinárnym konaním. Nič tomu nebráni. Pripomínam, že pokiaľ hovoríme o disciplinárnom konaní, tak v rozpore s tým, čo uvádzal kolega Susko tu, samozrejme, takým smeráckym štýlom, ako to u nich býva, že akože pravda, ale sám pri tom klamstvo, zákon o, zákon o prokurátoroch hovorí, že disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi je možné viesť len za čin. Za čin je možné viesť disciplinárne konanie na Ústavnom súde voči generálnemu prokurátorovi.
Aký je to, vysvetlite mi, aký je to čin, keď niekto napríklad nepodáva disciplinárne konanie proti, napríklad generálny prokurátor nepodáva žiadne disciplinárne konanie proti špeciálnemu prokurátorovi ako svojmu podriadenému, ktorý všetky politické kauzy, všetky mafiánske kauzy SMER-u zametá pod koberec. Vysvetlite mi, že aký je to čin? No žiadny čin to nie je. Jednoducho nevykonáva svoju funkciu riadne a čestne. To je to, o čom hovoríme. A nie je pravdou, že takto definovaný, takto definovaná podmienka na to, aby mohol parlament navrhnúť prezidentovi odvolanie, že je nejak ´e fermé´, že sa nedá definovať a že sa nedá proti nejakej svojvôli v tejto oblasti bojovať. Samozrejme, prezident má možnosť posúdiť oprávnenosť takého, takého návrhu, že či takto stanovená podmienka nevykonávania svojej funkcie riadne, čestne, nezávislo a samostatne, že či bola splnená, a ak by aj došlo na strane parlamentu v tejto veci k svojvôli a keby aj prezident súhlasil s parlamentom a tiež pritom konal svojvoľne, tak svojvôľa nie je prípustná u žiadneho z týchto dvoch orgánov a mohol by sa taký, takto odvolaný generálny prokurátor obrátiť v tejto veci na Ústavný súd.
Čiže tí, ktorí hovoria, že generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, ktorý je v podobnom postavení, nesmú byť odvolateľní, tí v podstate hovoria, že chceme Generálnu prokuratúru a prokuratúru takú, akú sme ju mali doteraz. To, to chcú títo? Preto všetci tí prokurátori horekujú, nie, nie, ja chcem byť na sedem rokov, aby sa ma nikto nemohol dotknúť, aby som si mohol robiť všetko, tak ako ja chcem a nikto na mňa nemá.
A teraz pár slov o tom, že prečo, bohužiaľ, teda musím nesúhlasiť s kolegom Grendelom, prečo už teraz je dôležité, aby táto úprava v zákone bola? To preto, lebo ak teraz si vyberieme generálneho prokurátora na základe tých pravidiel, ktoré tu máme, a po grilovaní a tak ďalej budeme presvedčení o tom, že je dobrý a že to bude robiť riadne, ten, ktorého si teraz takto vyberieme, ten bude mať nárok tých sedem rokov, aby jeho funkčné obdobie bolo za tých podmienok, ktoré platili v čase, keď on bol vymenovaný. Nie, nie následne. To sú ústavné princípy. Čiže je dôležité, aby táto úprava tam bola už teraz a neplatí to, čo tu bolo povedané, že môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Nie. Teraz je čas toto upraviť ešte pred tým, ako budeme si vyberať nového generálneho prokurátora, lebo ak to nespravíme teraz, potom tomu novému generálnemu prokurátorovi vzniknú práva, ktoré mu už následne nebudeme môcť odobrať. Môže to platiť pre jeho nástupcov, ale my si budeme musieť možno vytrpieť ďalšieho Trnku, ktorý tiež mal dosť širokú podporu, alebo ďalšieho Kováčika, ktorý mal úplne obrovskú podporu zo všetkých tých miest, ktoré nám sú veľmi blízke, podotýkam. Čiže prosím všetkých kolegov, ktorí majú dobré úmysly, aby to, aby toto ešte zvážili.
V podstate som povedal všetko, čo hovoríme od počiatku. Nie je Slovensko nejaká, nejaký ostrov múdrosti v mori nepochopenia v Európe, ak všetci trvajú na tom, že vedúci v exekutívnej funkcii, a čo prokuratúra je exekutívna funkcia, darmo si Mečiar a smeráci a všetci tuná môžu vykladať, že je to nejaká štvrtá, štvrtá štátna moc, nič také neexistuje. Ak chceme, aby tento orgán fungoval, aby sme mali právny štát, musíme mať odvolateľného generálneho prokurátora a v konečnom dôsledku aj špeciálneho prokurátora. Inak nám hrozí, že sa budeme chytať za hlavu už za pár rokov, že čo sme to spravili, ale ten človek tam bude na ďalších sedem rokov a nič si nepomôžeme. Môže sa nám na grilovaní zdať úplne perfektný a za rok zistíme, že je z neho ďalšia Kováčiková alebo ďalší Kováčik. Nikto, nikto to negarantuje, len odvolateľnosť. Neexistuje žiadny rozdiel. Ak môžme odvolať predsedu vlády, tak prečo by sme nemohli odvolať generálneho prokurátora? Len niekto nám tu sa snaží nahovoriť, že generálny prokurátor je viac ako predseda vlády, to je tá tragédia.
A ešte keď niekto hovorí, že politizácia Generálnej prokuratúry, to je čistý nonsens. Generálna prokuratúra má byť politická, tak ako je politická vláda, a to tak, aby každý vedel, že keď si zvolí za, za predsedu vlády Mariana Kotlebu alebo Roberta Fica, že to bude mať za dôsledok iného generálneho prokurátora, ako keď si zvolí za predsedu vlády Igora Matoviča. Veď v tom je tá podstata toho. A kto tomu nerozumie, kto si myslí, že Generálna prokuratúra je akože apolitický orgán, tak tomu treba poukázať na to, ako apoliticky sa doterajší generálni prokurátori chovali, že Čižnár robí, robil pitky s Dankom a s Ficom, že sa tam ožierali a že Trnka s hlavným politickým mafiánom vydieral ďalších ľudí a že, že ochraňoval politických mecenášov SMER-u, keď napríklad dožiadanie zo švajčiarskej prokuratúry sfalšoval tak, aby sa to hodilo spolumajiteľovi SMER-u. Je, je politický a právny nonsens tvrdiť, že prokuratúra má byť apolitická. Prokuratúra je politická, len výkon jej funkcií má byť apolitický. A kto nevie toto rozlíšiť, tak mal by si nechať poradiť.
Na záver by som ale chcel povedať, že treba veľmi súhlasiť s tým, čo bolo povedané, že tento zákon je veľký pokrok. Bojujeme za lepšie Slovensko, za to, aby Slovensko bolo právny štát, a tento návrh zákona je k tomu veľkým krokom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 4:29 - 4:31 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Napriek pokročilej hodine som sa chcel prihlásiť, aby som sa poďakoval za tento vynikajúci, za toto vynikajúce vystúpenie v rozprave a len dva, dve malé poznámky by som k tomu uviedol. Na Slovensku, a to v súvislosti s tým aj, čo bolo povedané hanlivo o našej snahe zmeniť fungovanie prokuratúry, na Slovensku sa nestíhajú, nikdy sa nestíhali nedbalostné trestné činy verejných činiteľov napriek tomu, že je to v Trestnom zákone, prokurátori, policajti na to kašľú. A všetky tieto prípady, ktoré tu boli uvedené, sú presne našité na to, aby sa stíhali podľa týchto skutkových podstát, ktoré tam sú. Policajti to nechcú stíhať, prokurátori to nechcú stíhať, vedia prečo. Pretože tam niet úniku. Títo ľudia by sedeli v base a platili by. A okrem toho NDS-ka je akciová spoločnosť, kde existuje obchodno-právna zodpovednosť celým svojím majetkom všetkých štatutárov a členov dozorných rád za to, ako nakladajú s peniazmi spoločnosti. Nikto nikdy nebol obchodno-právne stíhaný. Celý svoj majetok by museli dať na to, aby sa vyvinili z toho, ako nakladali s majetkom tejto spoločnosti, ktorá patrí nám všetkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:10 - 2:11 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa len v rýchlosti pristavím pri jednom vašom výroku, ktorý považujem za symptomatický vašich kvalít ako údajného diplomata, pracujúceho pre Slovensko. Vy si mýlite to, že ste teraz v politike, že, samozrejme, môžete kydať na vášho oponenta politického, koľko chcete. Ale aby ste naznačili vo vašom vyjadrení, že prezident Spojených štátov amerických, nášho spojenca, a to hovoríte ako diplomat údajný, že sa, že sa vyjadruje hulvátsky, to je známka toho, že čo ste vy za diplomata.
Toto je jeden trapas, čo, ktorého ste sa tu dopustili. Hanba.
Skryt prepis