Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2020 o 10:10 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 10:10 - 10:11 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď hovoríme o tej odbornosti, tak v prvom rade je treba povedať, že hovoríme o Súdnej rade a nie o sudcovskej rade a potom by som chcel zase, keď hovoríme o tej odbornosti pripomenúť, že nielen všetky súdy, ale všetky orgány štátu majú chrániť ústavnosť. To je mýtus, že ústavnosť chráni len Ústavný súd a nielen ústavnosť, ale všetky orgány Slovenskej republiky musia svoje rozhodnutia vydávať v súlade aj s európskymi predpismi. Každý jeden, každý okresný úrad a tým viac každý súd a, samozrejme, že Najvyšší správny súd vždy musí chrániť ústavu a musí konať ústavne, takže potiaľ pokiaľ ide o tú odbornosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2020 10:35 - 10:40 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, využijem teda možnosť ešte k tomuto povedať pár slov, a to v reakcii na to, čo pán navrhovateľ uviedol najmä, ale potom niečo ešte aj k navrhovanej, k navrhovanému uzneseniu.
Mňa z vystúpenia pána navrhovateľa zarazila jedna myšlienka, že prokuratúra alebo Úrad špeciálnej prokuratúry obzvlášť, že považuje za tragédiu to, čo sa stalo. No nie je to tak. Čo sa stalo, je len nejakým bodom prevalenia sa informácií o tom, ako funguje Špeciálna prokuratúra a ako bola najmä vedená. Ešte doteraz vidíme najmä z niektorých aktivít určitých ľudí, ktorí boli na Špeciálnej prokuratúre blízki väzobne stíhanému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi, že stále sú na Špeciálnej prokuratúre sily, ktoré sa snažia jednak sa kryť a jednak v podstate brániť priechodu spravodlivosti.
Čiže to, že sa stala tá vec, že bol zadržaný, a že je trestne a väzobne stíhaní bývalý špeciálny prokurátor, to nie je tá udalosť, ktorá je tragédiou, tragédiou pre Slovensko. Ale to, že sme mali taký Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý sme mali a ktorého vedenie a ktorého fungovanie viedlo k tomu, čo sa stalo, to je tragédiou. Ale tragédiou nie pre skorumpovaných prokurátorov tiež na Špeciálnej prokuratúre, ale tragédiou pre Slovensko. A nás tu zaujíma to, že ako si v tomto celom stojí Slovensko, nie Úrad špeciálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry môžeme zrušiť jedným zákonom a ak bude treba, tak to urobíme.
Čo urobíme avšak, je to, že zvýšime mieru zodpovednosti celej prokuratúry voči tým, ktorí nám vládnu všetkým, a to je slovenský ľud. To urobíme, pretože musia skončiť tie časy, kedy prokuratúra si o sebe myslí, že je štát v štáte, že si môže robiť, čo chce a prípadne, keď sa to prevalí, tak ako tu pán zastupujúci špeciálny prokurátor uviedol, že tak došlo, dôjde k takej tragédii, že sa to prevalí, nieže to je dôsledkom situácie v prokuratúre, ale že sa to prevalí. Čiže tak bude, predídeme tomu, aby sa takéto veci stávali. Jednoducho prokuratúra musí byť schopná niesť zodpovednosť, a to sa dá dosiahnuť len tým, že bude v zákone a v ústave jasne napísané, že ako každá inštitúcia, ústavná, musí niesť zodpovednosť. Tu niet inštitúcie v tomto štáte, ktorá by sa nezodpovedala ľudu. A prokuratúra nesmie byť výnimkou.
Toto, čo sa stalo, stalo sa preto, že jeden grázel omylom odovzdal telefón polícii. Nestalo sa to preto, že to bol nejaký dejinný vývoj a že sa to muselo stať. To bolo nedopatrenie celé. Čiže toto nie je tragédia, tragédia je to, čo sa dialo na Úrade špeciálnej prokuratúry a na prokuratúre vôbec, a preto musíme zmeniť všetko, čo sme schopní zmeniť na to, aby sa tento vývoj radikálne zmenil, a aby sa táto situácia už nikdy nemohla opakovať.
Preto budem navrhovať, bezprecedentne v tomto parlamente, aby sme správu špeciálneho prokurátora, nie hlasovali o tom, že ju nevezmeme na vedomie, ale aby sme hlasovali o tom, že ju odmietneme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 10:20 - 10:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán doktor, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 318 z 30. októbra 2020 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Ústavnoprávny výbor, ako aj výbor pre obranu a bezpečnosť správu prerokovali. Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučili správu vziať na vedomie. Ústavnoprávny výbor sa ako gestorský výbor k správe špeciálneho výboru (k správe špeciálneho prokurátora, pozn. red.) uzniesol, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odmietnuť správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2019.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy. Spoločná správa výborov o prerokovaní správy generálneho prokurátora (správy špeciálneho prokurátora, pozn. red.) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 185 (č. 181, pozn. red.) z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 10:07 - 10:09 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na záver by som ešte veľmi rád zdôraznil to, že ani zvolením nového generálneho prokurátora naša práca nekončí. Tento orgán zákonodarný a ústavodarný musí zaistiť, že ktokoľvek, kto bude generálnym prokurátorom, nebude môcť konať inak, ako pre budovanie právneho štátu, pre rozvoj našej spoločnosti tak, aby sme sa stali súčasťou skupiny demokratických a právnych štátov. Tak, aby sme navždy vyhnali gangstrov z politiky a od kormidiel ovládacích pák tohto štátu. Tak, aby sme navždy sa zbavili pliagy fašizmu a neonacizmu, ktorá sa živý na tom, že nemáme právny štát.
Myslime, prosím, na to, že musíme byť neustále obozretní, s očami otvorenými na akékoľvek najmenšie pochybenie orgánov, ktoré majú povinnosť stíhať trestnú činnosť, ktorá zasahuje do základov právneho štátu. To je naša rola a ja osobne dávam sľub, že aj keď sa voľba generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora stratí z centra záujmu spoločnosti, ja osobne budem stále dohliadať na to, aby sa ten trend, ktorý verím, že teraz nasadzujeme, už nikdy nezmení.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 9:44 - 9:54 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rád by som reagoval na niektoré myšlienky, ktoré tu boli povedané, a to tak, aby aj vy prípadne, ak to uznáte za vhodné, ste mohli zase vy možno na ne reagovať na to, čo som ja uviedol.
Veľmi rád by som zdôraznil ešte poďakovanie všetkým navrhnutým kandidátom za účasť na tomto procese. V starých demokraciách sa hovorí, že ten, kto nekandiduje, nekandiduje na žiadnu funkciu, sa nemá potom čo sťažovať na to, že veci nefungujú. Tým, že títo siedmi kandidovali, prejavili nielen nám, ale hlavne Slovensku veľkú službu, pretože potvrdili, že toto je transparentný proces a že žiaden z tých kandidátov ani žiadna jedna osoba nebola vopred vybraná, že to nie je žiadna fraška. Kto sa pozrel na to, ako to prebiehalo, musel to mať v hlave jasné, že my kandidáta hľadáme a že nikto to nemá teda isté. Takže týmto účastníkom toho procesu zo strany navrhovaných kandidátov naozaj patrí veľká vďaka.
Proces bol náročný, vypočúvanie bolo, ako to už bolo uvedené, bolo naozaj občas drsné. Ale chcem pripomenúť, aby sme sa pozreli na to, ako sa inde vypočúvajú kandidáti na funkcie, ktoré rozhodujú o povahe právneho štátu. Kto videl vypočúvanie kandidáta na sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických Breta Kavanoa, tak nič sa tomu, čo tu u nás prebehlo, nevyrovná takému vypočutiu, ktoré tam trvalo tri dni a boli tam vypočúvaní svedkovia a došlo tam k silne emočným výlevom. Takže ak niekto hovorí, že to bolo občas cez čiaru a že to bolo príliš, mýli sa. My tu máme pred sebou na rozdiel od krajín, kde majú pevne zakorenené demokratické inštitúcie a právny štát, my tu máme pred sebou obrovský boj o to, aby sme sa právnym štátom len stali. A teda nemáme žiaden priestor na pochybenie.
Chcem na rozdiel od tých, ktorí hovorili alebo hovoria, že už nikdy nebudeme mať nového Trnku vo funkcii generálneho prokurátora, chcel by som týmto ľuďom pripomenúť, že to ani zďaleka nestačí. Už nestačí mať niekoho, kto je lepší ako Trnka alebo lepší ako Čižnár. Spoločnosť je ďalej. Trpezlivosť ľudí s absenciou právneho štátu je na konci. Vidíme to najlepšie na tom, že inteligentní, slušní ľudia sa utiekajú k fašistom a že tí, čo boli bývalí sociálni demokrati alebo aspoň sa za nich vydávali, tiež si myslia, že je pre nich výhodnejšie sa hrať teraz na fašistov. Tu naozaj ide o všetko. Čiže nemôžeme pochybiť, my musíme mať generálneho prokurátora, ktorý nezlyhá v žiadnom prípade, o ktorého osobnej čestnosti nemôžu byť žiadne pochybnosti. Preto ešte raz apelujem na to, aby sme podľa tohto kritéria vyberali generálneho prokurátora.
Čo nás učí súčasná pandémia je to, že ľudia sú na konci so silami a v takých časoch sa utiekajú k strašným rozhodnutiam a k nerealistickým riešeniam. My v oblasti právneho štátu nesmieme dopustiť, aby sa stav alebo život ľudí ešte zhoršil v tom, že sa nevedia dovolať svojich práv. A súčasťou toho už akokoľvek a kohokoľvek si zvolíme, musí byť aj to, čo budeme robiť v budúcnosti. Už sa nikdy nesmie stať, že generálny prokurátor bude kašlať na Národnú radu, už sa nikdy nesmie stať, že generálnemu prokurátorovi bude jedno, ako a čo sa deje v jeho prokuratúre, že už sa nikdy nesmie stať, že generálny prokurátor bude katastrofálne rozhodnutia riešiť výhovorkou, že sa jednalo o iný právny názor. To viedlo ku Kováčikovi a to viedlo k tomu, kde teraz sme.
Základom pre dosiahnutie riadneho zlepšenia je personálna očista prokuratúry. Žiadny, žiadne Ficove frajerky a Ficova rodina rozlezená po celej prokuratúre na všetkých tých miestach, kde ich potrebuje mať. Nič také. Slušní ľudia, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú tento štát urobiť právnym štátom.
Počas vypočutí, ale aj zo súkromných rozhovorov s prokurátormi a nielen s kandidátmi sme sa podozvedali strašné veci o tom, že ako funguje prokuratúra. Je súčasťou tohto výberového procesu a vypočutí to, že sa na nás obracajú naši voliči alebo občania, aby nám oznámili informácie. Niekedy, samozrejme, sa treba pýtať, že do akej miere sú oprávnené také informácie, ale na to je to vypočutie, aby sme sa spýtali tých kandidátov, že čo si o takej-ktorej informácii myslia a ako reagujú na tie informácie.
Môžem povedať, že ani zďaleka sme neventilovali všetko to, čo sme sa dozvedeli o tých jednotlivých kandidátoch, lebo my sami sme si robili určitý druh autocenzúry, aby sme tú pomyselnú čiaru neprekročili príliš, aby sme sa nedotkli tých navrhovaných kandidátov príliš. Ale z toho, čo vieme, sa jasne vinie to, že toto je organizácia ovládnutá kriminalitou, že sa tam dejú procesy, pri ktorých sa bežne počíta s úplatkami, že vychádzajú prokurátori bežní, radoví prokurátori z toho, že sa im nič nemôže stať, keď zoberú 500 eur tam, 1000 eur onam, že to je ich štýl práce. Pretože kto ich skontroluje? Skontroluje ich Kováčik, o ktorom všetci vedia, že má maslo na hlave. Oni síce hovoria, samozrejme, že ja som to nevedel a tak. Museli vedieť. To sú inteligentní ľudia, ktorí poznajú zákony a procesy.
Čiže nie je to tak, že si teraz dosadíme generálneho prokurátora a dúfajme, že neskôr špeciálneho prokurátora a môžme na vec zabudnúť. Takto to nie je. Tak by to malo byť, ale, bohužiaľ, nie je náš právny štát natoľko etablovaný, aby sme sa mohli spoľahnúť, že týmto je to vybavené. My musíme dohliadať na toho nového generálneho prokurátora, musíme ďalej pracovať na legislatíve tak, aby sme mali tú situáciu, že je generálny prokurátor odvolateľný. A to bola jedna z otázok, ktoré sme kládli tým navrhovaným kandidátom. Čo vám vadí na tom, keby ste mali byť odvolateľný, keď si nebudete svoju prácu robiť riadne. To je dôležité. Pretože každý slušný človek by mal povedať, keď to nebudem robiť riadne, ja sám odídem a nebudem čakať na to, kým ma odvoláte. Čiže naša práca, ak sa nám podarí zvoliť dobrého kandidáta, nekončí, musíme hľadieť na to, aby sa právny štát budoval trvale.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2020 9:02 - 9:04 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, keďže generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky uplynulo funkčné obdobie, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 234 z 11. septembra 2020 vyzval oprávnené subjekty, aby predložili návrhy kandidátov, určil formálne náležitosti návrhu a lehoty na ich predloženie, a to do 9. októbra 2020.
V určenej lehote bolo ústavnoprávnemu výboru doručených 14 návrhov, v ktorých oprávnené subjekty nominovali 7 kandidátov. Splnenie podmienok voliteľnosti podľa § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre overil príslušný výbor Národnej rady pred hlasovaním o návrhu.
Ústavnoprávny výbor rokoval o návrhoch na 44. schôdzi v dňoch 19., 20. a 23. novembra 2020, na ktorú pozval navrhovaných kandidátov: Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Jána Hrivnáka, Juraja Klimenta, Rastislava Remetu, Jána Šantu a Maroša Žilinku.
Kandidáti sa schôdze ústavnoprávneho výboru zúčastnili, predstavili zámer svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora, motiváciu a koncepciu riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry a následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor podľa § 125 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady uznesením č. 176 rozhodol, že navrhnutí Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre. Ústavnoprávny výbor zároveň odporučil vykonať voľbu podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:20 - 14:22 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, ja možno prekvapivo vítam vaše vystúpenie, a to preto, lebo jednak to je úlohou opozície, poukazovať na veci, o ktorých si myslí, že koalícia robí nesprávne. To je úplne v poriadku. Na druhej strane je to pre nás pripomienkou, že nesmieme poľaviť v tom, aby sme išli po tých, ktorí stokrát horšie veci robili v minulosti.
A keď sa tu hovorí o podaní trestných oznámení, určite to urobte, len nie som si istý, že komu ich podáte? Lebo všetci tí vaši kamaráti, tí momentálne sú trestne stíhaní alebo sú vo väzbe. (Reakcie z pléna.) Podajte, komu chcete, ale najprv ideme po poradí. Treba vyriešiť tie vaše zlodejiny, nie stokrát, tisíckrát väčšie, a tú vašu devastáciu tohto štátu a hlavne právneho štátu, to musíme vyriešiť a potom, samozrejme, môžme riešiť aj tie menšie veci, o ktorých hovoríte vy. Ja som, ja som vždy za to.
A krátka pripomienka k tomu, čo ste hovorili, keď ste hovorili o Gorile. Prečo sa Gorila nevyšetrila? Koho to bola zodpovednosť? Mali ste ju vyšetriť, veď ste boli pri moci. Všetko to boli vaši ľudia! Ja vám poviem prečo. Lebo v Gorile ste boli namočený hlavne vy. A vy môžete hovoriť, že Dzurinda a tamto, ono. Prosím, prečo ste Dzurindu trestne nestíhali, ak na to bol dôvod? Ja vám poviem prečo. Lebo ste to boli vy, kto na Vazovovej pil Colu s Haščákom. Vy!
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:18 - 16:19 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Nie je to jasné, že kedy budeme hlasovať, poviem, ešte to oznámime.
Ale chcel som ešte k záverečnému vystúpeniu pani ministerky povedať, že aby nebola príliš prísna na našich oponentov. Nemali to v tomto prípade vôbec ľahké. Hlavne kolega Susko sa snažil argumentovať vecne a nešlo mu to moc, pretože naozaj táto navrhovaná úprava je veľmi dobre premyslená, prepracovaná. Čiže ďakujem pánovi kolegovi Suskovi, že sa snažil, aj keď to nemal ľahké.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:10 - 16:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som, tým, že som nemal pri sebe moju hlasovaciu kartu, tak som nestihol sa prihlásiť, aby som reagoval na kolegu Suska. Ja som si všimol, že kolega Susko už aj na výbore, možno aj viackrát hovoril, že v súvislosti s navrhovaným trestným činom ohýbania práva, že ale v Nemecku nemajú trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. No, samozrejme, že nemajú, lebo u nich sa to volá nejako inak. A tým, že Nemci akí sú, tak sú oveľa pedantnejší, a hlavne je to zamerané na to, aby to fungovalo a aby tam naozaj tých ľudí stíhali.
Na dôkaz toho, čo hovorím, a na dôkaz toho, že kolega Susko zavádza, tak tu som si našiel, síce je to po anglicky, ale keďže moja nemčina je katastrofálna, tak tunák v rýchlosti čítam, že áno, korupcia je upravovaná v trestnom zákone nemeckom. Prijímanie benefitov, pasívna korupcia, poskytovanie benefitov či podplácanie sú stíhateľné podľa článkov 331 až 335a Trestného zákona Nemecka. Tieto trestné činy sa týkajú verejných činiteľov. To je tu vyslovene napísané. Čiže pochopiteľne, že sa to v Nemecku nejak inak volá, ale, samozrejme, že v Nemecku sa korupcia verejných činiteľov, tak ako som ju tu opísal z rýchleho prekladu toho článku, ktorý tu som našiel, je, existuje.
Takže, prosím, nezavádzajme, netvrďme, že skutkové podstaty trestných činov verejných činiteľov nemôžu stáť povedľa skutkovej podstaty ohýbania práva, čo všetci vieme, že je špecifická situácia. A práve preto ten trestný čin tam je a práve preto ho chceme aj my, aby sme nemuseli spĺňať tú úroveň dokazovania, ktorá je požadovaná pri trestnom čine zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale aby sme špecificky na sudcov mohli použiť to, čo sa používa v Nemecku. A tam práve je rozpracovaná aj judikatúra, ktorú verím, že my budeme môcť použiť pri uplatňovaní tohto trestného činu, pri stíhaní týchto trestných činov, tak aby sme vyladili tú situáciu v nádeji, že raz, možno za sto rokov, budeme mať také súdy, aké majú Nemci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 15:41 - 15:44 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením zo 16. septembra 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 36 pozmeňujúcich návrhov, gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 195a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis