Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.9.2020 o 19:12 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za pána Miroslava Babjáka hlasovalo za 113, proti 5, zdržalo sa 14 poslancov,
za pána Stanislava Irsáka hlasovalo za 5, proti 34, zdržalo sa 93,
za pána Ladislava Juszkóa hlasovalo za 0, proti 29, zdržalo sa 103 poslancov,
za pána Daniela Krošláka hlasovalo za 0, proti 28, zdržalo sa 104,
za pána Štefana Kseňáka hlasovalo za 0, proti 28, zdržalo sa 104,
za pána Michala Matulníka hlasovalo za 22, proti 16 zdržalo sa 94,
za pani Andreu Olšovskú hlasovalo za 0, proti 29, zdržalo sa 103,
za pána Roberta Šorla hlasovalo za 105 poslancov, proti 15, zdržalo sa 12.
Na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení: pán Miroslav Babják a pán Robert Šorl.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 hlasovacích lístkov bolo 14 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za pána Ivana Dlhopolca hlasovalo za 1 poslanec, proti 24, zdržalo sa 102,
za pani Milotu Likovú hlasovalo za 4, proti 22, zdržalo sa 101,
za pána Jozefa Vozára hlasovalo za 95, proti 4, zdržalo sa 28 poslancov.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený pán Jozef Vozár.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné.
Zo 139 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Martina Nemkyho za predsedu Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za 113 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu zvolený pán poslanec Martin Nemky.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Mariana Kotlebu na, za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 49 poslancov, proti 68 poslancov (potlesk), zdržalo sa 23 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 141 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Mariána Saloňa na predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby hlasovalo za 117 poslancov, proti 12, zdržalo sa 12.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený Marián Saloň.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dovoľte mi oznámiť výsledky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Rašiho z funkcie predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 89 poslancov (potlesk), proti 37 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov. Na odvolanie predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní pán poslanec Richard Raši bol odvolaný z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:22 - 16:23 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Nuž to sa tak stáva, ľudia sa necítia byť tým, čím sú, podľa mňa ste fašisti, že sa tak necítite alebo, že sa za to hanbíte alebo, že sa za to ohradzujete, no tak nemali ste, nemáte byť vo fašistickej strane, nemáte byť poslancami za fašistickú stranu, môžme sa potom o tom baviť. Môže sa vám to nepáčiť, môžte tomu protest, proti tomu protestovať, môžte sa proti tomu ohradzovať, ale to je tak asi všetko, čo s tým môžete robiť. A áno ja nemám nejako potrebu sa zdraviť s fašistickými poslancami, so smeráckymi poslancami sa zdravím, aj keď mám výhrady, výhrady k tomu ako sa SMER správalo pri moci, ale nie sú to fašistický poslanci, takže rozlišujem, áno nezdravím sa s fašistickými poslancami, nemyslím si, že je to neslušné. Neslušné je byť fašistom. Pán poslanec Saloň, ja vás v tomto prípade som nechcel nič kádrovať, len som sa chcel spýtať aký je pohľad strany SMER - sociálna demokracia na to, ako majú byť rozdelené výbory medzi opozičných poslancov, medzi, medzi poslanecké kluby alebo skupiny poslancov, ktoré sú zvolené, čiže ja som iba položil, položil otázku a predpokladal som, že mi odpoviete, že áno takto sme sa dohodli aj s tými s zo SMER-u dva, teda z HLAS-u, že, že všetky miesta obsadíme my alebo, alebo jeden, dva výbory pripadnú im, alebo nedohodli sme sa, ale ale urobme to tak, ja som sa vás iba pýtal, že ja som vám, ja som vám nikoho nekádroval, chcel som vedieť, že či existujú nejaké dohody, alebo akým spôsobom sa bude postupovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 16:16 - 16:17 hod.

Laurenčík Milan
Pán poslanec Eduard Kočiš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 16:14 - 16:16 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, no zhodou okolností, pred chvíľou sme tu riešili prítomnosť štyroch amerických vojakov na území Slovenskej republiky a, a narušenie zahraničnopolitického konsenzu demokratického spektra tvoriaci sa konsenzus zahraničnopolitických postojov medzi SMER-om a fašistami no a teraz nám tu poslanec za stranu SMER navrhuje, zvoliť Mariana Kotlebu za, za predsedu osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, tak to je taká milá perlička. K tomuto chcem povedať iba, že samozrejme, že a myslím si, že ani Marian Kotleba, ani žiadny iný fašistický poslanec nepatrí na čelo žiadneho výboru a teda ja ho voliť nebudem. Ale teda k iným veciam som sa chcel spýtať, lebo mi celkom nie je jasná tá procedúra, akým spôsobom by malo, by mala to odvolanie a voľba prebehnúť, keďže podľa môjho názoru aj odvolanie by sa malo uskutočniť tajným hlasovaním, to bolo ak si pamätáte na júnovej schôdzi dôvodom, pre ktorý sa nakoniec nehlasovalo o tom návrhu, ktorý predložili poslanci SMER-u a ktorý sa týkal rovnako pána poslanca Rašiho, teda či to bude tak, že najprv bude odvolávanie a potom bude v prípade, že bude odvolaný, voľba alebo akým spôsobom si to predstavujete. A potom, druhá vec na ktorú sa chcem spýtať, či teda medzi SMER-om a nezaradenými poslancami, ktorí patria alebo budú patriť do strany HLAS - sociálna demokracia, teda ten, tým druhým smerom je, je nejaká dohoda o rozdelení pod, tých výborov alebo vedenia výborov, ktoré po voľbách pripadli SMER-u alebo teda či je predstava taká, že napriek tomu, že, že poslanecký klub SMER-u je slabší v porovnaní s tým, ako bol po voľbách a v dôsledku toho, že mu odišli poslanci, takže naďalej mu budú patriť všetky posty predsedov výborov, ktoré, ktorému pripadli po voľbách na základe dohôd vychádzajúcich z početnej sily, ktorá dnes už nezodpovedá realite alebo teda, či ste sa nejako dohodli s HLAS-om, že, že, že si tie posty predsedov výborov rozdelíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:03 - 16:05 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, tri veci. Ministerstvo národnej obrany sme tu mali za čias Československa, v samostatnej Slovenskej republike máme ministerstvo obrany, to je detail.
Druhá vec, bolo takou dobrou tradíciou, že síce vo vnútornej politike, v názoroch na ekonomické, sociálne, kultúrne, kultúrno-etické a neviem aké otázky, sú medzi politickými stranami, relevantnými politickými stranami rôzne názory, kritizujú sa, obviňujú sa, vyčítajú si všeličo, ale v zahranično-politickej oblasti je konsenzus. Je konsenzus v tom, že patríme, patríme do, na západ, že patríme do Severoatlantickej aliancie, že patríme do Európskej únie. Ten konsenzus začali narúšať fašisti v minulom volebnom období, keď sa dostali do parlamentu, ale medzi vtedajšou demokratickou opozíciou a vašou vládnou koalíciou ten konsenzus bol, teda s takými drobnými spochybňovaniami zo strany vtedajšieho predsedu Národnej rady Danka, ale teda ten sa tiež tváril, že v zásade áno, západ.
Čiže keď sme boli pri podobnej príležitosti, tak aj my sme hlasovali za návrhy vlády, ktoré boli, ktoré sa týkali zahraničnej politiky, ktoré potvrdzovali naše začlenenie do západných integračných štruktúr, alebo našu spoluprácu s našimi západnými spojencami a partnermi.
Príde mi teda veľmi zvláštne, ak vy tu teraz vyhovárajúc sa na to, že sa vám nepáčil tón vystúpenia pána ministra alebo pána spravodajcu, hovoríte, že budete uvažovať, že či, že či za takýto materiál zahlasujete a začínate spochybňovať zahranično-politický konsenzus, prozápadný zahranično-politický konsenzus a začínate si budovať konsenzus s fašistami. A tretia vec, ako to už dlhodobo robí váš poslanec a teraz aj podpredseda strany SMER Ľuboš Blaha.
Skryt prepis