Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 13:32 - 13:34 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem koaličnej kolegyne aj opozičným kolegom za reakcie. No oceňujem, že ste si všimli jemný tón, ale tak ja sa snažím vystupovať vecne a snažil som sa vystupovať vecne aj v predchádzajúcom volebnom období, keď som upozorňoval na porušovanie legislatívneho procesu. Vtedy veľmi si nepamätám, že by ste mi niekedy dali za pravdu a keď som argumentoval, že nie sú dané žiadne dôvody na skrátené legislatívne konanie, že by ste to skrátené legislatívne konanie neodhlasovali. Rovnako si nepamätám, že by ste vy kritizovali skrátené legislatívne konanie, keď naň neboli žiadne dôvody, vôbec žiadne dôvody. Ja vystupujem kriticky aj teraz, lebo keď mám nejaké pochybnosti, aj keď je to návrh našej vlády, tak ich vyslovím, lebo si myslím, že legislatívny proces má prebiehať korektným spôsobom a v súlade so zákonom. No a keď teda hovoríte, že zjemňujem rétoriku a že ste z toho prekvapení, tak ja by som vás rád upozornil, že za vašej vlády sme tu nemali COVID-19, sme tu nemali pandémiu, na ktorú bolo treba reagovať. Respektíve, keď sa už začínala, rozbiehala, tak vy ste neriešili v skrátenom legislatívnom konaní tesne pred voľbami nejakú úpravu zákonov, ktorá by nám umožnila lepšie zvládnuť pandémiu. Vy ste prišli riešiť 13. dôchodky v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže tá vaša kritika je značne farizejská a teda ak bude zákon ohrozovať práva a slobody nemal by byť riešený v skrátenom legislatívnom konaní. No bohužiaľ súčasný právny stav je taký, že pokiaľ ho neupravíme, tak práve v tej situácii sú ohrozované práva a slobody a právna čistota je v záujme základných práv a slobôd, čiže je to potrebné vyjasniť, čo najskôr.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 13:25 - 13:27 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ondro, dovoľ mi vyjadriť absolútny súhlas s tým, čo si hovoril v zmysle, v zmysle tej skrátenej lehoty a veľmi chcem oceniť, že si sa vyjadroval k skráteniu a nie k obsahu zákona, lebo o tom budeme ešte hovoriť. Samozrejme ako si videl bolo mojou snahou v podstate posunúť to hlasovanie aspoň na zajtra. Musím povedať, že aj pán minister v tomto bol absolútne nápomocný. Tak isto pán hlavný hygienik. Bohužiaľ kolegovia s tým odkladom na zajtra nesúhlasili, ale minimálne, čo viem teda povedať za seba je to, že kým neprebehnú všetky rokovania a s tým aj pán minister súhlasil, tak nezasadne gestorský zdravotnícky výbor. Čiže budeme sa snažiť prerokovať a vyčistiť ten zákon v rámci možností. Musím, ale povedať, že súhlasím s tým, že je škoda, že je to takto na poslednú chvíľu aj, keď rozumiem, že pán Mikas momentálne alebo Úrad hlavného hygienika nechce vydávať nariadenia pokiaľ teda samozrejme Generálna prokuratúra mu napíše, že to v poriadku nie je a my potrebujeme nejako fungovať. Čiže naozaj by nebolo ani na mieste nejako dlho čakať, ale teda tiež súhlasím s tým, že aspoň deň, dva ideálne aspoň nejaký čas mať na to, aby sme sa s tým oboznámili by teda prospelo nielen samotnému zákonu, ale najmä by sme možno nevyplašili až tak verejnosť vo veciach, na ktorých nakoniec ani aj pán minister vôbec nemá problém ich odtiaľ teda vyhodiť, aby sme tam tieto kritické veci o očkovaniach a podobné, aby sme tam nemali. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Súhlasím s tým skrátením a myslím si, že sa určite zhodneme na tom, že najprv tie veci prerokujeme až potom to budeme riešiť tu v pléne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:16 - 13:25 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ja som kľudný a teda nemám v úmysle vystupovať k tomuto bodu, ktorý bude vyčlenený. Chcel by som na úvod privítať, že vláda prichádza s takouto legislatívnou iniciatívou. Myslím si, že keď ten zákon schválime, naše právne prostredie bude lepšie a bude lepšie pripravené na zvládanie, zvládanie pandémie a všetkého čo s ňou súvisí.
Domnievam sa, že sú dané aj dôvody na skrátené legislatívne konanie, pretože bez toho, aby sa vyjasnili niektoré veci, ktoré sú problematizované napríklad podaniami Generálnej prokuratúry na Ústavný súd alebo rozhodnutia Ústavného súdu o podnetoch, tak by sme pokračovali v systéme, ktorý je nazvem to decentne, právne problematický a nejednoznačný a túto právnu problematickosť a nejednoznačnosť je potrebné, potrebné vyjasniť a upraviť a je potrebné urobiť tak čo najskôr, lebo naozaj sme v situácii, keď je ohrozené zdravie, keď sú ohrozené základné práva a slobody, keď sa prostredníctvom rozhodnutí orgánov verejnej správy vstupuje do základných práv a slobôd, a to sa má robiť spôsobom, ktorý je právne, právne čistý.
Ak tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie možno niečo vytýkať, tak je to skutočnosť, že prichádza až teraz a že prichádza formou skráteného legislatívneho konania. Pochybnosti o právnej povahe opatrení Úradu verejného zdravotníctva sú tu známe takmer polroka. Ja som ich prvýkrát zaregistroval 30. apríla minulého roku, keď právnička Slávka Jenčeková zverejnila článok, v ktorom sa vyjadrila o povahe, právnej povahe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a upozornila na to, že tak ako je to zadefinované v zákone a tak ako to Úrad verejného zdravotníctva vydáva, tie opatrenia nie sú ani všeobecne záväzné právne predpisy, lebo nespĺňajú niektoré náležitosti, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy majú. Ale nie sú ani individuálne správne akty, lebo ten postup ich prijímania nezodpovedá, teda s pár výnimkami, ani tomu ako sa majú schvaľovať individuálne správne akty, teda rozhodnutia v správnom konaní.
Potom som sa stretol s upozornením, že je problém s právnou povahou týchto opatrení vo viacerých verejných vyjadreniach, článkoch, ktoré odvtedy, odvtedy zazneli. Ja sám som bol členom skupiny občanov, aj politikov, aj právnikov, ktorí na niektoré problematické aspekty fungovania, fungovania týchto opatrení upozorňovali Úrad verejného zdravotníctva a v júni v rámci toho upozornenia sme adresovali Úradu verejného zdravotníctva aj upozornenie, že môže byť problém nielen vecne, nielen s tým, že či sú tie opatrenia vždy primerané k sledovanému cieľu, ale môže byť problém, problém aj s právnou povahou.
Čiže podľa môjho názoru takýto návrh zákona mal prísť oveľa skôr, mal prísť v máji, júni alebo teda najneskôr mal prísť na septembrovú schôdzu a teraz sme ho mohli mať na októbrovej schôdzi v druhom čítaní, len by sme, len by sme o týždeň schválili právnu úpravu, ktorá by, ktorá by riešila problémy, na ktoré upozorňujú právnici, na ktoré upozorňuje Generálna prokuratúra a na ktoré upozorňuje ombudsmanka a tak ďalej. Ale samozrejme, keď tu ten problém je, tak je potrebné ho riešiť a nie sme v situácii, že si môžme dovoliť normálne medzirezortné pripomienkové konanie, jeho vyhodnotenie a potom, potom štandardný legislatívny proces na pôde parlamentu, lebo to by trvalo úplne v najrýchlejšej verzii možno, možno dva a pol až tri mesiace a toľko času, toľko času nemáme. Ten problém je vážny a je potrebné, potrebné ujasniť situáciu a urobiť ju právne jednoznačnou. Preto sa domnievam, že aj v tomto prípade je dôvod na skrátené legislatívne konanie.
To, na čo podľa môjho názoru nie je dôvod je to, aby sme návrh schvaľovali v super rýchlom skrátenom legislatívnom konaní, teda systémom, že včera sa ten návrh prvýkrát objavil, včera sme mali možnosť my aj verejnosť si ho prvýkrát pozrieť, keď bol schválený na vláde. A dnes o ňom rokujeme v prvom čítaní a zrejme aj v druhom a treťom čítaní.
Ja som už na jar, keď sme schvaľovali naozaj situáciu, na ktorú nikto nebol pripravený mnohé zákony v skrátenom legislatívnom konaní hovoril, že dobre, sú dôvody na to, aby sme postupovali v skrátenom konaní, ale prosil som, apeloval som, že aby to aspoň nebolo takto zo dňa na deň. Aby aj na úrovni vlády alebo ministerstva dostali tie návrhy nejaký čas, aby medzirezortné pripomienkové konanie, keď nebude štandardných 20 pracovných dní, tak aby bolo aspoň 5 pracovných dní, alebo aspoň 3 dni, aby sa k tomu mohla vyjadriť aj odborná verejnosť, aby sa mohli vychytať chyby, ktoré sa v skrátenom konaní nutne vyskytnú.
Čiže aj v tomto prípade môžem povedať len, že škoda, že sme tu nemali aspoň trojdňové alebo päťdňové pripomienkové konanie, a teda škoda, ak si nevieme dopriať, dopriať čas, aby sme dnes prerokovali skrátené legislatívne konanie a návrh zákona schválili v prvom čítaní a povedzme na začiatku budúcej, budúcej schôdze o ňom rokovali v druhom čítaní a mali týždeň času na to, aby sme, aby sme si vydiskutovali tie problémy, ktoré tam sú aj mimo rámca toho jedného, ktorý tu už bol, ktorý tu už bol avizovaný.
Ale chápem, že ani ten týždeň nemôžeme, nemôžeme čakať, lebo je potrebné prijímať opatrenia a je problém prijímať opatrenia v situácii, keď nie je vyjasnený zákonný stav a keď nie sú odstránené pochybnosti, ktoré sú formulované už aj názorom Generálnej prokuratúry. Ale napriek tomu by som chcel apelovať na to, aby sme si dali tak keď nie týždeň, tak aspoň, aspoň deň, aspoň, aspoň to, aby sme to neschvaľovali, neschvaľovali v rámci, v rámci jedného dňa. Myslím si, že priestor na to by bol, keby sme dnes zákon prerokovali v prvom čítaní a mohli zvyšok dňa stráviť, stráviť diskusiami vyjasňovaním si tých, tých ustanovení, ktoré sa niektorým z nás zdajú problematické. Možno si niektoré veci dokážeme, dokážeme vydiskutovať, možno niektoré veci dospejeme k návrhu, že je možné ich, ich zmeniť, upraviť, niečo vypustiť alebo niečo, niečo inak formulovať a zajtra by výbory mohli schváliť pripravené pozmeňujúce, pozmeňujúce návrhy a plénum by mohlo hlasovať, hlasovať o návrhu nie systémom, že včera sme sa niečo dozvedeli, dnes sme o tom začali rokovať a dnes o tom aj skončíme.
Neviem, či táto moja prosba bude vypočutá vo vzťahu k tomuto návrhu zákona. Bol by som rád, keby bola, aj keď mám obavu, že skôr nebude. Ale teda prinajmenšom si dovolím apelovať na pána ministra, na celú vládu, aj na parlamentnú väčšinu, aby sme aj v prípadoch, keď je potrebné pristúpiť k skrátenému konaniu nerealizovali skráteného legislatívne
===== ... som rád, keby bola aj keď mám obavu, že skôr nebude, ale teda prinajmenšom si dovolím apelovať na pána ministra, na celú vládu, aj na parlamentnú väčšinu, aby sme aj v prípadoch, keď je potrebné pristúpiť k skrátenému konaniu nerealizovali skrátené legislatívne konanie takýmto spôsobom, ale dali si aspoň minimálny čas na to, aby sme tie veci vedeli prediskutovať, aby sme tam vedeli nájsť problémy, aby sme ich potom nemuseli dostatočne opravovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:16 - 13:25 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ja som kľudný a teda nemám v úmysle vystupovať k tomuto bodu, ktorý bude vyčlenený. Chcel by som na úvod privítať, že vláda prichádza s takouto legislatívnou iniciatívou. Myslím si, že keď ten zákon schválime, naše právne prostredie bude lepšie a bude lepšie pripravené na zvládanie, zvládanie pandémie a všetkého čo s ňou súvisí.
Domnievam sa, že sú dané aj dôvody na skrátené legislatívne konanie, pretože bez toho, aby sa vyjasnili niektoré veci, ktoré sú problematizované napríklad podaniami Generálnej prokuratúry na Ústavný súd alebo rozhodnutia Ústavného súdu o podnetoch, tak by sme pokračovali v systéme, ktorý je nazvem to decentne, právne problematický a nejednoznačný a túto právnu problematickosť a nejednoznačnosť je potrebné, potrebné vyjasniť a upraviť a je potrebné urobiť tak čo najskôr, lebo naozaj sme v situácii, keď je ohrozené zdravie, keď sú ohrozené základné práva a slobody, keď sa prostredníctvom rozhodnutí orgánov verejnej správy vstupuje do základných práv a slobôd, a to sa má robiť spôsobom, ktorý je právne, právne čistý.
Ak tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie možno niečo vytýkať, tak je to skutočnosť, že prichádza až teraz a že prichádza formou skráteného legislatívneho konania. Pochybnosti o právnej povahe opatrení Úradu verejného zdravotníctva sú tu známe takmer polroka. Ja som ich prvýkrát zaregistroval 30. apríla minulého roku, keď právnička Slávka Jenčeková zverejnila článok, v ktorom sa vyjadrila o povahe, právnej povahe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a upozornila na to, že tak ako je to zadefinované v zákone a tak ako to Úrad verejného zdravotníctva vydáva, tie opatrenia nie sú ani všeobecne záväzné právne predpisy, lebo nespĺňajú niektoré náležitosti, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy majú. Ale nie sú ani individuálne správne akty, lebo ten postup ich prijímania nezodpovedá, teda s pár výnimkami, ani tomu ako sa majú schvaľovať individuálne správne akty, teda rozhodnutia v správnom konaní.
Potom som sa stretol s upozornením, že je problém s právnou povahou týchto opatrení vo viacerých verejných vyjadreniach, článkoch, ktoré odvtedy, odvtedy zazneli. Ja sám som bol členom skupiny občanov, aj politikov, aj právnikov, ktorí na niektoré problematické aspekty fungovania, fungovania týchto opatrení upozorňovali Úrad verejného zdravotníctva a v júni v rámci toho upozornenia sme adresovali Úradu verejného zdravotníctva aj upozornenie, že môže byť problém nielen vecne, nielen s tým, že či sú tie opatrenia vždy primerané k sledovanému cieľu, ale môže byť problém, problém aj s právnou povahou.
Čiže podľa môjho názoru takýto návrh zákona mal prísť oveľa skôr, mal prísť v máji, júni alebo teda najneskôr mal prísť na septembrovú schôdzu a teraz sme ho mohli mať na októbrovej schôdzi v druhom čítaní, len by sme, len by sme o týždeň schválili právnu úpravu, ktorá by, ktorá by riešila problémy, na ktoré upozorňujú právnici, na ktoré upozorňuje Generálna prokuratúra a na ktoré upozorňuje ombudsmanka a tak ďalej. Ale samozrejme, keď tu ten problém je, tak je potrebné ho riešiť a nie sme v situácii, že si môžme dovoliť normálne medzirezortné pripomienkové konanie, jeho vyhodnotenie a potom, potom štandardný legislatívny proces na pôde parlamentu, lebo to by trvalo úplne v najrýchlejšej verzii možno, možno dva a pol až tri mesiace a toľko času, toľko času nemáme. Ten problém je vážny a je potrebné, potrebné ujasniť situáciu a urobiť ju právne jednoznačnou. Preto sa domnievam, že aj v tomto prípade je dôvod na skrátené legislatívne konanie.
To, na čo podľa môjho názoru nie je dôvod je to, aby sme návrh schvaľovali v super rýchlom skrátenom legislatívnom konaní, teda systémom, že včera sa ten návrh prvýkrát objavil, včera sme mali možnosť my aj verejnosť si ho prvýkrát pozrieť, keď bol schválený na vláde. A dnes o ňom rokujeme v prvom čítaní a zrejme aj v druhom a treťom čítaní.
Ja som už na jar, keď sme schvaľovali naozaj situáciu, na ktorú nikto nebol pripravený mnohé zákony v skrátenom legislatívnom konaní hovoril, že dobre, sú dôvody na to, aby sme postupovali v skrátenom konaní, ale prosil som, apeloval som, že aby to aspoň nebolo takto zo dňa na deň. Aby aj na úrovni vlády alebo ministerstva dostali tie návrhy nejaký čas, aby medzirezortné pripomienkové konanie, keď nebude štandardných 20 pracovných dní, tak aby bolo aspoň 5 pracovných dní, alebo aspoň 3 dni, aby sa k tomu mohla vyjadriť aj odborná verejnosť, aby sa mohli vychytať chyby, ktoré sa v skrátenom konaní nutne vyskytnú.
Čiže aj v tomto prípade môžem povedať len, že škoda, že sme tu nemali aspoň trojdňové alebo päťdňové pripomienkové konanie, a teda škoda, ak si nevieme dopriať, dopriať čas, aby sme dnes prerokovali skrátené legislatívne konanie a návrh zákona schválili v prvom čítaní a povedzme na začiatku budúcej, budúcej schôdze o ňom rokovali v druhom čítaní a mali týždeň času na to, aby sme, aby sme si vydiskutovali tie problémy, ktoré tam sú aj mimo rámca toho jedného, ktorý tu už bol, ktorý tu už bol avizovaný.
Ale chápem, že ani ten týždeň nemôžeme, nemôžeme čakať, lebo je potrebné prijímať opatrenia a je problém prijímať opatrenia v situácii, keď nie je vyjasnený zákonný stav a keď nie sú odstránené pochybnosti, ktoré sú formulované už aj názorom Generálnej prokuratúry. Ale napriek tomu by som chcel apelovať na to, aby sme si dali tak keď nie týždeň, tak aspoň, aspoň deň, aspoň, aspoň to, aby sme to neschvaľovali, neschvaľovali v rámci, v rámci jedného dňa. Myslím si, že priestor na to by bol, keby sme dnes zákon prerokovali v prvom čítaní a mohli zvyšok dňa stráviť, stráviť diskusiami vyjasňovaním si tých, tých ustanovení, ktoré sa niektorým z nás zdajú problematické. Možno si niektoré veci dokážeme, dokážeme vydiskutovať, možno niektoré veci dospejeme k návrhu, že je možné ich, ich zmeniť, upraviť, niečo vypustiť alebo niečo, niečo inak formulovať a zajtra by výbory mohli schváliť pripravené pozmeňujúce, pozmeňujúce návrhy a plénum by mohlo hlasovať, hlasovať o návrhu nie systémom, že včera sme sa niečo dozvedeli, dnes sme o tom začali rokovať a dnes o tom aj skončíme.
Neviem, či táto moja prosba bude vypočutá vo vzťahu k tomuto návrhu zákona. Bol by som rád, keby bola, aj keď mám obavu, že skôr nebude. Ale teda prinajmenšom si dovolím apelovať na pána ministra, na celú vládu, aj na parlamentnú väčšinu, aby sme aj v prípadoch, keď je potrebné pristúpiť k skrátenému konaniu nerealizovali skráteného legislatívne
===== ... som rád, keby bola aj keď mám obavu, že skôr nebude, ale teda prinajmenšom si dovolím apelovať na pána ministra, na celú vládu, aj na parlamentnú väčšinu, aby sme aj v prípadoch, keď je potrebné pristúpiť k skrátenému konaniu nerealizovali skrátené legislatívne konanie takýmto spôsobom, ale dali si aspoň minimálny čas na to, aby sme tie veci vedeli prediskutovať, aby sme tam vedeli nájsť problémy, aby sme ich potom nemuseli dostatočne opravovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.10.2020 13:14 - 13:15 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 295 z 12. októbra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z., tlač 305, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 17. schôdzi dnes. Uznesením č. 48 z 13. októbra 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 306, sa uskutoční na 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 21:51 - 21:54 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré sa konalo dňa 29. septembra 2020. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 136 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky, zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za pána Igora Šulaja hlasovalo za 48 poslancov, proti 24, zdržalo sa hlasovania 64.
Za pána Ľubomíra Andrassyho za hlasovalo 81 poslancov, proti 21, zdržalo sa 34.
Za pána Jána Gájera za 1, proti 23, zdržalo sa 112.
Za pána Milana Galandu za 5, proti 21, zdržalo sa 110.
Za pána Ivana Kuhna hlasovalo za 17, proti 21, zdržalo sa 98.
A za pána Petra Sádovského hlasovalo za 11, proti 22, zdržalo sa hlasovania 103 poslancov.
Na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za podpredsedu kontrolného úradu, Najvyššieho kontrolného úradu zvolený pán Ľubomír Andrassy.
Keďže nebol zvolený potrebný počet podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej teda podľa zákona postupujú tí, ktorí mali na druhom a treťom mieste najviac hlasov, teda do druhého kola voľby postupuje pán Igor Šulaj a pán Ivan Kuhn. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2020 20:22 - 20:25 hod.

Viskupič Marián
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2020 20:22 - 20:25 hod.

Viskupič Marián
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 20:21 - 20:22 hod.

Žiak Miroslav
Ďakujem pekne. Ja chcem povedať pánovi Štefanovi Kuffovi, poslancovi, že mu, že prijímam jeho ospravedlnenie za jeho urážlivé slová, ale trvám na tom, že je John Rambo aj zabijak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 20:02 - 20:04 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Pán poslanec Kremský, ďakujem za zaujímavý príspevok, ktorý síce sa netýka priamo tejto novely, lebo teraz neriešime už tú priamu otázku ochrany života, či v niektorom konkrétnom dni, sekunde alebo týždni, ale určite ja by som bol veľmi rád, keby sa niekedy by sme ju naozaj aj na pôde parlamentu riešili, ale má takú jednu metodologickú poznámku, lebo pán poslanec, si spomínal, aj pani poslankyňa Záborská, ten demografický vývoj, No nemyslím si, že by toto mala byť, malo byť nejaké určujúce kritérium, lebo potom by sme museli povedať, že pokiaľ by demografický vývoj alebo populačná krivka veľmi prudko rástla, tak si ten ľudský život nezaslúži ochranu, lebo máme dostatok ľudí. Hej? To je len taká metodická poznámka, ja viem, že ste to tak nemysleli, samozrejme, ale snažím sa to rozvinúť trochu ako takú metodickú debatu argumentačnú a tak isto, tak isto aj v prípade, že keď argumentujeme, že keď kvalitným človekom, tak isto ten predmet ochrany by nemal záležať na tom, že či vyrastie špičkový športovec alebo vyrastie dieťa nechcené a týrané napríklad. Čiže to je len metodická poznámka, ale samotná téma je veľmi dôležitá a ja budem veľmi rád, aj keď sa k tomu dostane niekedy možno aj na nejaké väčšie otvorenie. Ďakujem.
Skryt prepis