Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.7.2020 o 17:59 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 17:59 - 18:02 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za túto búrlivú rozpravu. Chcem povedať, že naozaj toto je taký prvý krok v sérii ďalších nevyhnutných opatrení, ktoré je potrebné, aby sme sa zbavili takýchto konaní, ktoré tu boli popísané v rozprave a aby sa naozaj aj vyhlo rôznym konfliktným situáciám, ktoré tu boli, ktoré tu boli pomenované. V súbehu, samozrejme, s tým, ako už aj povedala moja spolupredkladateľka pani poslankyňa Pivková, že ide aj preverenie aplikačnej praxe veterinárneho zákona, jeho novely, kde bol prijatý ten § 22 o ochrane zvierat. Ideme sa naozaj pýtať a zistiť, ako to funguje v praxi, ako to funguje čipovanie, ako, ako je zabezpečený výkon tohto paragrafu, áno, aj v tých spomínaných osadách, a ako vlastne bude potrebné prípadne aj upraviť legislatívu v rámci tohto, tohto zákona a v prvom rade aj výkon samotnej štátnej veterinárnej správy a možno aj v súčinnosti s políciou, aby sa eliminovali takéto, takéto konania, či to je na úseku priestupkového, alebo teda nebodaj až trestnoprávnej zodpovednosti.
Všetky podnety a pripomienky sme si poznačili, určite sa im budeme všetkým podrobne venovať aj tým, ktoré si myslím, že boli veľmi pritiahnuté za vlasy a vôbec sa netýkajú tohto zákona, pretože keď by si, keď si pozorný čitateľ, ten, kto trochu vie čítať zákony, si prečíta paragrafové znenie a vlastne aj dôvodovú správu, ktorá je súčasťou toho zákona, tak by bolo jasné, že niektoré tie pripomienky boli naozaj, naozaj neprimerané, ale okej. Aj to, táto diskusia, viem si predstaviť, že je medzi ľuďmi, že takéto rôzne extrémne pohľady sa môžu vyskytnúť a je na nás, na navrhovateľoch, aby sme dali slušnú a jasnú odpoveď na všetky otázky, aj tie, ktoré nám sa zdajú ako absolútne nepríslušné k tomuto zákonu. Takže budeme sa tomu venovať tak, aby v druhom čítaní dostal každý odpoveď na tú svoju otázku, pripomienku a aby bol tento zákon naozaj schválený a prijatý tak, aby nebol len na papieri, ale aby naozaj aj priniesol zlepšenie stavu, čo sa týka vo veci týrania, týrania zvierat.
To je z môjho pohľadu na túto chvíľu všetko a ďakujem teda všetkým za rozpravu a pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:43 - 17:45 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, viete, niekedy stačí si prečítať iba celú parlamentnú tlač. Totižto návrh zákona má aj tzv. kapitolu dôvodová správa, kde sa presne píše aj odpoveď na vašu otázku, čo sa týka napríklad aj súbehu toho poľovného zákona, kde máte presne napísané, že vlastne to, čo sa týka, že nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti, ale aj o poľovníctve a podobne. Čiže nie je pravdou to, čo hovoríte, že máte obavu, že bude v rozpore zákon o poľovníctve, lebo to je všeobecne záväzný predpis, ktorý v rámci tohto nemôže byť posudzované ako trestný čin. To, že sa tuná vlastne tá potreba aplikačnej praxe, ktorá si vyžiadala zaviesť trestnoprávnu úpravu organizovania zápasov zvierat, je, že vlastne je veľmi slabá postihnuteľnosť páchateľov, pretože ide o mimoriadne kruté a surové divadlo, veď teda určite máte aj vy skúsenosti, ako sa huckajú navzájom bojové, bojové plemená najmä psov, ktoré vlastne končia až tým, že vlastne usmrtením jedného psa druhým. Čiže tuná aj Trestný poriadok pozná tzv. hmotnoprávnu zodpovednosť a vie presne zadefinovať pri tom aj ten policajt, aj vyšetrovateľ, aj potom následný trestný súd o tom, že či dochádzalo k týraniu, alebo išlo o niečo ako v súbehu s nejakým poľovníckym cvičením.
Čo sa týka, štátny rozpočet na enviropolíciu, v programovom vyhlásení vlády, to vás nemusí zaujímať, ale nás áno, máme samostatnú časť, kde sa hovorí o posilnení enviropolície. Čiže toto príde určite na rad, kde budete mať presne vyčíslené aj finančné dopady na posilnenie tejto enviropolície, pretože jednoznačne áno, nielen čo sa týka zvierat, ale aj ďalších trestných činov voči životnému prostrediu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 17:21 - 17:22 hod.

Cigániková Jana
Ďakujem. Rada by som pozvala kolegov zo zdravotníckeho výboru na výbor zajtra o ôsmej ráno, bohužiaľ, inokedy sa nedá. Takže zajtra o ôsmej ráno budeme mať výbor. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:51 - 16:52 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, kritizujete, že ideme na riešenie zlou cestou a že teda nekazíte nám alebo nehovoríte, že by sme nemali úprimný záujem, ale že treba to riešiť prácou Policajného zboru. Ale veď si aspoň dajte tú námahu, aby ste si prečítali ten návrh zákona a jeho dôvodovú správu. Práve to je cieľom, presun z tých, z tej hlavy IX do hlavy V pod trestné činy, pod, životného prostredia, na ktoré máme špecializovanú jednotku už dnes zriadenú, takzvanú enviropolíciu, ktorá je odborom environmentálnej polície. A práve tým, že sa presunú tieto trestné činy do tejto hlavy životného prostredia, tak bude na to špecializovaná jednotka, ktorá budú vycvičení policajti, nebude to bežná výjazdovka. Čiže práve kvôli tomu, to bol ten impulz, ktorý nás viedol k novele tohto Trestného zákona, nielen zvyšovanie trestov, ale práve možnosti, aby mohli špecializovaní policajti vykonávať zisťovanie týchto trestných činov. Takže ideme presne tou cestou, ktorú ste aj vy navrhli, a verím, že po prijatí tohto zákona naozaj sa aj tie nápady trestných činov a zistenia a následné odsúdenie zvýši počet postihnutia takýchto zločincov voči, voči zvieratám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:25 - 16:26 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyňa Pleštinská, no presne tak, ako ste povedali, ste to správne zhodnotili.
Odpoveď na vecnú otázku, kto je povinný sa starať. Každý je povinný sa starať a bez ohľadu na to, kde sa človek stará o svoje zviera, či to je, či to je v chatovej osade, či to je na nejakom hospodárskom dvore, každý jeden je povinný sa o svoje zverené zviera postarať a je potrebný, aby zabezpečil jeho starostlivosť, to znamená, prístup k strave, prístup k vode.
Čo sa týka nejakého usmrcovania zvierat, tak o tom je presne, je veterinárny zákon, ktorý hovorí práve v tom § 22 presne, kedy môže byť zviera a za akých okolností usmrtené. Čo sa týka spoločenských zvierat, čo sa týka hospodárskych zvierat, tak, samozrejme, tam tie pravidlá práve sú nastavené, tiež zákonom jednoznačne povedané.
Ostatným poslancom odporúčam, aby si prečítali návrh zákona, pretože zjavne ho nečítali, ale zrejme boli omámení nejakou vlastnou predstavou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 16:09 - 16:20 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, dnes tu stojíme, aby sme prerokovali novelu trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Novelu sme pripravili na podnet občianskeho združenia Zvierací ombudsman, čím sa aj týmto chcem im poďakovať za ich dlhodobú a neúnavnú odbornú prácu.
Zákon má silnú podporu a predkladáme ho spolu s poslancami naprieč celou koalíciou. Zároveň sa aj teším, že má silnú podporu rezortu ministerstva vnútra aj ministerstva spravodlivosti.
Novela prináša základ novej agendy pre enviropolíciu, ktorá funguje v súčasnosti ako súčasť oddelenia envirokriminality.
Princíp novely je v tom, že trestné činy týrania zvierat bude odteraz riešiť špecializovaný vyšetrovací tím. Ten bude na tento typ trestných činov zvlášť vyškolený.
V súčasnosti majú totiž tieto činy na starosti bežní vyšetrovatelia, ktorú, ktorí sú zahltení inou agendou a trestným činom týrania zvierat sa nestíhajú naplno venovať. V budúcnosti plánujeme zakročiť tvrdšie aj proti množiteľom v prípade, že by sa nedal aplikovať na nich tento sprísnený trestný zákon.
Dovoľte mi ale ešte upresniť aj nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, aký význam alebo ako sa postihujú na Slovensku tieto závažné trestné činy. Je to o to závažnejšie, že mnohí psychológovia hovoria o tom, že ten, kto sa v mladosti dopustí na trestnom čine, trestného činu týrania zvierat má ďaleko nižšiu latku potom následne v dospelosti a dopúšťa sa hrubosti a trestným činom aj voči, voči ľuďom v dospelosti. Takže trošku k tým štatistikám. Štatistika vývoja kriminalitu, kriminality a počtu spáchaných trestných činov v oblasti zvieracích, zvierat podľa súčasného § 378 a zanedbania starostlivosti zvierat podľa § 378. Tak v roku 2019 bolo zistených 63 prípadov týrania zvierat, avšak k objasneniu došlo iba v 21 prípadoch, čo predstavuje len 33-percentné z celkového počtu zistených prípadov a väčšina zistených prípadov zostala neobjasnených. Čo znamená, že sú to zistené prípady? Zistené prípady treba chápať ako nápad toho konkrétneho trestného činu napríklad, že polícia bola schopná vyhľadať políciou podania od občanov a podobne. A kategória objasnené prípady znamená, že bol zistený aj páchateľ konkrétneho trestného činu. To sú veľmi nízke čísla a tie stoja aj za tým, že často sa polícia dozvie už oneskorene o týchto konaniach, kde sa dajú veľmi ťažko potom identifikovať stopy k preukázaniu, kto je vlastne páchateľom takéhoto trestného činu.
Štatistika neobsahuje avšak údaje, či bol páchateľ obžalovaný, odsúdený alebo či bola trestná vec inak ukončená, napríklad oslobodením súdom, zastavením trestného stíhania a podobne. V štatistike taktiež nemáme informácie o tom, že ako bola vec ukončená po skončení prípravného konania, vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. No ale máme nejaké údaje za roky, od roku 2017 až do roku 2019, kde sú alarmujúce čísla, ktoré poukazujú na zvýšenie miery trestných činov v tejto oblasti. Za roky, v roku 2017 bolo zistených 20 trestných činov týrania zvierat, čo predstavuje iba polovicu v porovnaní s rokom 2018, v ktorom to číslo stúplo o 50 percent. Možno pozorovať taktiež výrazný nárast tohto druhu kriminality páchaného na zvieratách v roku 2019, kde ten rastúci trend poukázal, že bolo o 60 zistených trestných činov týrania zvierat viac. Z analýzy súdnych rozhodnutí za ostatné štyri roky v rámci aplikácie § 378 Trestného zákona vzišlo, že takmer všetky vydané rozhodnutia ukladajú podmienečný trest odňatia slobody. Súčasná právna úprava umožňuje aj pri prečinoch do piatich rokov uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody, avšak k uloženiu nepodmienečného trestu odňatia slobody dochádza iba výnimočne, výlučne v prípadoch recidívy, prípade v súbehu. Súdy väčšinou rozhodovali trestným rozkazom.
Na základe komunikácie s občianskym združením Zvierací ombudsman, ktorí majú takzvanú záchrannú linku, kam ľudia telefonujú, keď sa potrebujú poradiť alebo tiež nahlasujú svoje nejaké zistenia, tak z ich štatistík vyplýva, že v roku 2019 im bolo nahlásených 614 podnetov, z toho 368 podnetov bolo nahlásených na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu ako podozrenie z priestupku na úseku veterinárneho zákona a v 246 podnetoch odporučili konanie, podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchaného trestného činu týrania zvierat podľa súčasne platného § 378 alebo § 378a.
To sú čísla, ktoré, ktoré poukazujú na veľmi zlý signál v tejto oblasti, a je nevyhnutné, aby sa urobili základné, základné opatrenia. V návrhu zákona okrem sprísnenia trestných činov, ktoré, pardon, okrem sprísnenia trestov za tieto trestné činy máme aj paragrafy, ktoré hovoria o zákaze alebo trestnom čine, trestnom čine organizovanie zápasov zvierat. Taktiež trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, kde sa dochádza k problému, že mnohokrát práve nemohlo byť začaté nejaké konanie, kde sa preukázalo, že napríklad majiteľom zvieraťa nie je fyzická osoba, ale, ale právnická, právnická osoba.
Čaká nás ale, keď sa nám podarí tento zákon schváliť, to nie je všetko, pretože to je len trestnoprávny postih, treba robiť aj v oblasti prevencie a intenzívnejšej činnosti a práce Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, najmä veterinárni lekári, ktorí dostali množstvo kompetencií v rámci novely veterinárneho zákona prakticky pred dvoma rokmi. Tento zákon, ktorý v § 22 hovorí o ochrane zvierat, avšak bol veľmi slabo a neúčinne aplikovaný v praxi, naďalej, žiaľ, zostávame krajinou, ktorá drží množiteľský prím v Európe, naďalej dochádza k tomu javu, že sa u nás nezákonným spôsobom na hranici týrania zvierat množia zvieratá. Je to obrovský aj biznis pre skupiny, ktoré sa dá povedať, že sú to množiarske mafie, do ktorých nezriedka sú zapojení aj, žiaľ, práve chovatelia zvierat, ale aj veterinárni lekári. Túto množiateľskú mafiu je potrebné rozbiť, toto je jeden z krokov, kde práve vyšetrovatelia, ktorí budú špecializovaní na trestný čin týrania zvierat, sa budú môcť vyškolene a odborne venovať tejto problematike a budú mať viacej priestoru a schopnosti aj takéto konania, k týmto, takýmto konaniam obmedziť.
Je pred nami veľká úloha asi aj revízie veterinárneho zákona, tak aby sme, aby sme neprijímali zákony, ktoré sú len na papieri, ale ktoré reálnym spôsobom pomôžu, pomôžu zabezpečiť chov spoločenských, ale aj hospodárskych zvierat. K tým hospodárskym zvieratám by som chcela ešte toľko povedať, že týmto, touto novelou zákona bude aj posudzované ako trestný čin v prípade, že niekto chová stádo, najmä sa to týka hovädzieho dobytku a koní, o ktoré sa nestará, ktoré trpí hladom a ktoré zvieratá nemajú zabezpečenú primeranú starostlivosť, toto sa bude tiež dať posudzovať ako trestný čin a v prípade, že to je, takto sa chová právnická osoba, aj prevziať trestnú zodpovednosť právnickej osoby.
Verím, že v tomto pléne nájdeme podporu a zákon prejde širokou podporou opozície, ale v prvom rade koaličných partnerov a aby sme ukázali naozaj všetkým tým tyranom zvierat, že toto nepatrí do slušnej spoločnosti a konečne im bude klepnuté po prstoch a prestanú sa takéto činy konať, resp. sa výrazným spôsobom obmedzí, čo bude mať, samozrejme, aj dopad na, verím, na neskoršie správanie sa alebo menšie recidívy správania sa v dospelosti, hlavne ak ide, pôjde o mladistvých konateľov takéhoto trestného správania sa.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 16:07 - 16:08 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 14. septembra 2020.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 16:04 - 16:07 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosť právnických osôb.
Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, kedy skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia, konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru.
Okrem tejto zmeny sa zároveň pri obsahovom vymedzení týchto dvoch trestných činoch vykonávajú niektoré zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Ďalšou nie menej významnou zmenou je aj zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu organizovania zápasov zvierat, ktorým sa reaguje na nový negatívny fenomén objavujúci sa v našej spoločnosti.
Na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa je potrebné vykonať novelizáciu dvoch zákonov, a to trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aplikačná prax totiž preukázala, že vo väčšine prípadov sa pri prvopáchateľoch konanie vymedzené pri trestnom čine týrania zvierat kvalifikuje len ako priestupok s uložením pokuty, prípadne sa využíva inštitút podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, čo absolútne neplní funkciu individuálnej ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti.
Cieľom novej právnej úpravy trestného činu týrania zvierat je, aby poskytoval ochranu zvieratám v hierarchii chránených hodnôt výraznejšie ako napríklad u ochrany majetku. Sprísňuje sa aj vzťah majiteľa alebo toho, ktorý sa má o zviera starať, o neposkytnutie pomoci.
Ďakujem pekne. To je zatiaľ na úvod všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 15:48 - 15:50 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Najprv budem súhlasiť s pánom kolegom Kamenickým. Áno, v najbližších rokoch bude určite kľúčová schopnosť čerpať eurofondy. To, si myslím, je naprosto jasné. No čo sa týka, či sa usmievame. Neusmievame, situácia je vážna a všetci si ju plne uvedomujeme a robíme všetko pre to, aby, aby sme ju vyriešili.
A, pán kolega, nejak tak, nejak vo všetkých tých vašich vystúpeniach nejak tak zabúdate priznať, že teda je tu kríza, proste áno, bola zdravotná, teraz je už ekonomická. A teda na rozdiel od tých dobrých rokov pred tým. Ale v podstate si protirečíte, lebo teda môžu nastať z tých, z toho vášho protirečenia len jedna možnosť, čiže buď teda míňame na riešenie krízy málo, potom ale ten deficit teda nebude až taký veľký vo finále, a teda pomôžeme asi málo ekonomike, alebo teda tie plánované peniaze sa nám podarí minúť, podarí sa nám teda podporiť ekonomiku čo najviac a potom teda deficit bude vyšší, ale teda zasa budú tie peniaze slúžiť na zabránenie kolapsu ekonomiky. Takže oboje naraz nastať nemôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 15:36 - 15:38 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 170) vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 204 zo 14. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zá... ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť aj od výboru pre financie a rozpočet rozhodnutím č. 51 zo 14. júla 2020 a tiež ústavnoprávny výbor rozhodnutím č. 81 zo 14. júla 2020. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 52 zo 14. júla 2020. Týmto uznesením výbor zároveň pove... týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis