Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:19 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Viskupič Marián
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Kolegynky, kolegovia, členovia finančného výboru ako už bolo avizované zvolávam zasadnutie výboru dnes o 12.00 h v našej štandardnej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 10:30 - 10:30 hod.

Sloboda Radovan
Ďakujem za slovo. S kolegom Nemcom pracujeme na pomoci športu na športovej legislatíve a vzhľadom k tomu, že toto takto bolo pekne premostené, tak by som chcel iba v krátkosti podporiť pani ministerku v jej úsilí a aj všetkých poslancov, ktorí pracujú na legislatíve pre kultúru, aby sa takisto našla kultúra, kultúrni všetci ľudia pracujúci v kultúre v tejto pomoci. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:18 - 16:19 hod.

Baránik Alojz
Nie je to, že kedy budeme hlasovať. Ti poviem, ešte to oznámime. Ale chcel ešte k záverečnému vystúpeniu pani ministerky povedať, že aby nebola príliš prísna na našich oponentov. Nemali to v tomto prípade vôbec ľahké. Hlavne kolega Susko sa snažil argumentovať vecne a nešlo mu to moc. Pretože naozaj táto navrhovaná úprava je veľmi dobre premyslená, prepracovaná. Čiže ďakujem pánovi kolegovi Suskovi, že sa snažil, aj keď to nemal ľahké.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 16:10 - 16:13 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som, tým, že som nemal pri sebe moju hlasovaciu kartu, tak som nestihol sa prihlásiť, aby som reagoval na kolegu Suska. Ja som si všimol, že kolega Susko už aj na výbore, možno aj viackrát hovoril, že v súvislosti s navrhovaným trestným činom ohýbania práva, že ale v Nemecku nemajú trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. No, samozrejme, že nemajú, lebo u nich sa to volá nejako inak a tým, že Nemci akí sú, tak sú oveľa pedantnejší a hlavne je to zamerané na to, aby to fungovalo a aby tam naozaj tých ľudí stíhali.
Na dôkaz toho, čo hovorím a na dôkaz toho, že kolega Susko zavádza, tak tu som si našiel, síce je to po anglicky, ale keďže moja nemčina je katastrofálna, tak tunák v rýchlosti čítam, že áno, korupcia je upravovaná v trestnom zákone nemeckom. Prijímanie benefitov, pasívna korupcia, poskytovanie benefitov, či podplácanie sú stíhateľné podľa článkov 331 až 335a trestného zákona Nemecka. Tieto trestné činy sa týkajú verejných činiteľov. To je tu vyslovene napísané. Čiže pochopiteľne, že sa to v Nemecku nejak inak volá, ale samozrejme, že v Nemecku sa korupcia verejných činiteľov tak, ako som ju tu opísal z rýchleho prekladu toho článku, ktorý tu som našiel, je, existuje. Takže prosím, nezavádzajme, netvrďme, že skutkové podstaty trestných činov verejných činiteľov nemôžu stáť povedľa skutkovej podstaty ohýbania práva. Čo všetci vieme, že je špecifická situácia a práve preto ten trestný čin tam je. A práve preto ho chceme aj my, aby sme nemuseli spĺňať tú úroveň dokazovania, ktorá je požadovaná pri trestnom čine zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale aby sme špecificky na sudcov mohli použiť to, čo sa používa v Nemecku. A tam práve je rozpracovaná aj judikatúra, ktorú verím, že my budeme môcť použiť pri uplatňovaní tohto trestného činu, pri stíhaní týchto trestných činov tak, aby sme vyladili tú situáciu v nádeji, že raz možno za sto rokov budeme mať také súdy aké majú Nemci. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 16:09 - 16:10 hod.

Baránik Alojz
Ďakujem pekne ja som .....
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 16:07 - 16:09 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, pán poslanec Susko je samozrejme vaše sväté právo podať návrh na vrátenie návrhu zákona na predkladateľovi na dopracovanie, len ma zarazilo, to vaše zdôvodnenie a síce tvrdenie, že sú tam nejaké ustanovenia, ktoré tam nemajú byť a to by som poprosil o vysvetlenie, že ako to myslíte, lebo zákon o rokovacom poriadku nerieši, že čo všetko má byť v návrhu z hľadiska, z hľadiska počtu článkov a zákon o rokovacom poriadku v § 94 ods. 3 zakazuje prílepky a hovorí o tom, že pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona, to je vec, ktorú teda bežne sa robila v uplynulom volebnom období aj v tých predchádzajúcich. Dúfam, že sa bude robiť menej, alebo vôbec v tomto volebnom období ale to je keď už rokujete o návrhu zákona a v druhom čítaní tam doplníte obsahovo nesúvisiacu novelizáciu iného zákona. To nehovorí nič o tom, že vy keď dávate návrh zákona či tam môžete alebo nemôžete novelizovať viacej vecí. Okrem toho je tu zákon o tvorbe právnych predpisov ktorý hovorí o tom, že jedným právnym predpisom možno priamo novelizovať viac právnych noriem len ak je novelizácia týchto právnych predpisov vzájomne obsahovo súvisiaca a v tomto prípade novelizácia Trestného zákona je obsahovo súvisiaca, je tam 60 bodov, väčšina z tých bodov súvisí so zaistením majetku ale nikde nie je napísané ani v zákone o tvorbe právnych predpisov ani v zákone o rokovacom poriadku, že keď predkladáte návrh zákona novelizujete viacej, viacej zákonov lebo, lebo to navzájom súvisí, že nemôžete v rámci toho istého článku novelizovať viacej vecí alebo riešiť viacej problémov. Ak také niečo je, tak mi to ukážte, že kde.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 21.10.2020 15:41 - 15:44 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch. Národná rada uznesením zo 16. septembra 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Časť 4 spoločnej správy obsahuje 36 pozmeňujúcich návrhov, gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 195a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 15:36 - 15:37 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v tomto prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako aj gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 15:28 - 15:29 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem za túto komornú rozpravu. A teda na ospravedlnenie pána poslanca Fica no on, on nebol na tých novembrových námestiach, ktoré, že si to nevšimol tak nemá priame zážitky iba sprostredkované, takže nie sú celkom autentické jeho vyjadrenia v tej v tejto veci, tak to treba brať. A myslím, že budeme pokračovať, pokračovať aj v druhom čítaní asi sa nezúžime iba na na otázku tajnej a verejnej voľby. Táto vec je podľa môjho názoru pomerne jasná kde sa prikloní názor väčšiny ale teda verím, že v tom návrhu je dostatok vecí o ktorých budeme vedieť možno aj pokojnejšie diskutovať v druhom čítaní. A to či je to naozaj reforma alebo nie je reforma sa uvidí podľa toho aké to bude mať reálne dôsledky, nie podľa toho čo je tam napísané, napísané na papieri reforma nemusí byť revolúcia. To sú dva rôzne pojmy. Reforma nemusí znamenať, že sa úplne prevráti systém ale naopak, že sa urobia zmeny po ktorých bude systém lepšie fungovať. Ja verím, že tie zmeny tak ako ich nastavíme prispejú k tomu, že ten systém bude fungovať lepšie ako fungoval doteraz. Zároveň by som chcel oznámiť, že hlasovať o tomto návrhu budeme dnes o 17.00 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:18 - 15:20 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák. Ja neviem, povedzte mi, kto sú naši ľudia, ale ja vám poviem, kto sú vaši ľudia Baštrnák, Kočner, Jankovská. To sú vaši ľudia. Pán kolega Jarjabek, áno nenávisť. Je to uznávam nenávisť voči nespravodlivosti, nenávisť voči neschopnosti domôcť sa pravdy, spravodlivosti. Uznávam to, nenávidím to. Je mi to jasné, že vy s tým žijete, že nechápete o čom ja hovorím. Rozumiem tomu. Pán kolega Susko, verejná voľba, tajná voľba. Nemôžem inak ako povedať, že zavádzate. Veľmi dobre viete, že o čom my hovoríme, veľmi dobre viete o tom, že volení zástupcovia ľudu musia byť schopní skladať účty, že sa nesmú schovávať za tajné voľby a pokiaľ hovoríte o prednosti tajnej voľby v personálnych veciach áno sú výnimky, ale to sú len v rámci vnútrostraníckych personálnych volieb. Napríklad v britskom parlamente samozrejme, viď. voľby typu funkcionárov v rámci strany, áno sú tajné, ale to je v rámci vnútrostraníckych volieb, nie v rámci volieb, kde sa tí poslanci zodpovedajú za svoju voľbu svojim voličom a pán kolega Saloň. Toto už je patetické. Ak si myslíte, že ja sa teraz tu zbláznim, keď vy my začnete hovoriť o tom, čo Sulík povyvádzal, keď bol s Kočnerom a že to bola chyba, nezbláznim sa, ale povedzte bol skorumpovaný Sulík. Nebol.
Skryt prepis