Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.7.2020 o 15:33 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 14.7.2020 15:33 - 15:34 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 177). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 15:25 - 15:27 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 166 zo 14. júla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 176) na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 11. schôdzi a uznesením č. 28 zo dňa 14. júla 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:54 - 14:55 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, veľmi si vážim, že ste vystúpili v rozprave, aj teda možnosť, možnosť ešte na vás reagovať. No ako už povedal predrečník kolega Viskupič, naozaj, keď je to zase nastavené takto široko, že od nuly až do 5 000, tak na jednej strane to vytvára priestor pre naozaj zohľadnenie nejakých individuálnych okolností, ale tá vysoká, tá hranica horná je, je naozaj z môjho pohľadu neprimerane vysoká a na druhej strane, na druhej strane to bez nejakého ďalšieho vytvára pomerne široký priestor pre nejaké svojvoľné rozhodovanie tých úradov. Ako samozrejme, že vždy je lepšie, keď je možné, možné stanoviť pokutu v jasnej výške, čiže človek vie, že keď sa dopustím takého a takého porušenia zákona, tak pokuta, ktorá bude nasledovať, je toľko a toľko. Niekedy to vytvára nejakú neprimeranú tvrdosť toho zákona, že keď dôjde aj k neúmyselnému porušeniu, tak to musí byť sankcionované v neúmerne vysokej výške. Čiže ja v tej, v tej variabilite toho alebo nastavení iba hornej hranice vidím, vidím menší problém, skôr teda mi ide o to, že či, či tá hranica 5 000 eur je, je primeraná závažnosti a či, či hranica 1 650 nie je dostatočná pre to, aby plnila ten odstrašujúci účinok, ktorým by tá sankcia mala byť. Ja zatiaľ sa domnievam, že áno, a teda neviem, neviem o tom, že by, že by sme mali nejaké dáta, o ktoré by sme vedeli oprieť, že tá pokuta, tak ako je nastavená dnes, je nedostatočná, alebo teda ešte som aspoň nepočul o tých, o tých dátach, ktoré by to potvrdzovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:53 - 14:54 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem pekne za vaše vystúpenie. No, ja trošku si dovolím nesúhlasiť to až do 5 000 vytvára, áno, priestor, že od takmer nič po 5 000 a v podstate to je forma vytvárania proste, nechcem povedať že korupcie, ale takej tej možnosti, že aká vysoká tá pokuta bude, že toto nie je úplne, úplne dobrý spôsob, radšej skúsme nájsť takú tú fakt že nižšiu sumu, možno fakt tá, ktorá tam je teraz a tej sa povedzme striktne držme, že príde mi to ako také efektívnejšie a nevytvárajúce priestor na možnú šedú zónu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:49 - 14:51 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem mojim kolegom za reakcie. Na pána poslanca Viskupiča v zásade nemám dôvod reagovať, keďže, keďže súhlasil a ja teda súhlasím s ním, že možno by sme sa v rámci rokovania v parlamente mohli pozrieť na to, že či ide o primeranú sankciu.
Pokiaľ ide o pána poslanca Linharta, ja, samozrejme, že nespochybňujem, že sankcia má plniť odstrašujúci účinok, má byť dostatočne vysoká na to, aby, aby ľudia len tak nemávli rukou, že aj keď to poruším, nič sa nestane. Nepochybujem o tom, že keby sankcia za porušenie tohto typu priestupku bola na úrovni 16,60 eur, že by nad tým skoro všetci mávli, mávli rukou, lebo kto si môže dovoliť ísť do zahraničia, asi nemá problém v krajnom prípade zaplatiť navyše nejakých 16,60 eur, teda keď už nedodržiava zákon na základe vlastného vnútorného presvedčenia, ale musí ho k tomu nútiť sankcia.
Je pravdepodobné, že našli by sa mnohí, pre ktorých by aj sankcia na úrovni 50 eur alebo 166 eur a 60 centov nebola dostatočne odstrašujúca, to pripúšťam, ale myslím si, že sankcia na úrovni 1 650 eur je tak vysoká, že možno s výnimkou nejakého, nejakej hornej desatiny promile obyvateľstva, ktorá by nad tým mávla rukou, je to dostatočne vysoká sankcia, aby, aby pre ľudí bolo odstrašujúce, teda ak nebudem dodržiavať stanovené, zákonom stanovené pravidlá, lebo viem, že zákon sa má dodržiavať, tak ich budem dodržiavať, lebo nechcem riskovať, riskovať pokutu. Myslím si, že málokto by chcel riskovať pokutu vo výške 1 650 eur.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:48 - 14:49 hod.

Viskupič Marián
Ďakujem pekne za slovo. Ondro, ďakujem pekne za tvoje vystúpenie, ja sa chcem tiež pridať k tvojej otázke a k tvojmu názoru, myslím si, že tých 5 000 euro, čo je na úrovni takmer päťmesačného priemerného platu obyvateľa Slovenskej republiky, je asi fakt už až drakonická sankcia. Teda tiež by som poprosil, aby sme možno pouvažovali nad tým, či tých 1 650 nie je fakt dostatočné. Mne sa zdá, že asi áno.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 14:43 - 14:48 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, hlasoval som za skrátené legislatívne konanie, pretože si myslím, že sú dané dôvody na to, aby sa Národná rada v skrátenom konaní zaoberala týmto návrhom zákona, pretože považujem za legitímne, ak vláda chce upraviť legislatívne podmienky boja s pandémiou tak, aby sme, aby sme riešili zásahy do základných práv a slobôd, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme chrániť verejné zdravie tým najmenej invazívnym spôsobom, čiže, čiže pokiaľ je to možné, urobiť opatreniami, ktoré budú, budú informovať obyvateľov o ich povinnostiach, je to, je to, samozrejme, lepšie, keď to preženiem, ako by sme opäť mali zatvárať hranice alebo zatvárať ľudí do štátnej karantény. Z tohto hľadiska mi ten návrh príde legitímny.
Mal by som len dve poznámky, ktoré budú jemne kritické. Jedna sa týka toho skráteného legislatívneho konania, napriek tomu, že uznávam, že sú dané dôvody na skrátené konanie, tak si myslím, že by sme mohli odhadnúť čas, kedy bude rokovať Národná rada, a teda nehnať to tak, že zajtra ráno musíme hneď mať schválený ten návrh zákona aj v treťom čítaní. Čiže ak usúdime, že je priestor, tak by som uvítal teda trochu viacej času na oboznámenie sa, oboznámenie sa s týmto návrhom dôkladnejšie, lebo predpokladám, že väčšina z nás, ak ten návrh videla, tak ho len preletela a v tomto prípade ak opozícia to bude kritizovať, tak aj tá kritika bude legitímna. Čiže nevystupujem proti skrátenému konaniu, len pre, nazvem to trošku, natiahnutie času v rámci, v rámci skráteného konania.
A druhá vec, na ktorú by som sa chcel spýtať pána ministra, je to zvýšenie, zvýšenie pokút, sankcií za priestupok proti, proti rozhodnutiu alebo opatreniu za nedodržanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Má sa zvýšiť z tých súčasných 1 650 alebo teda tak nejako až na 5 000 eur. Päťtisíc eur za priestupok je teda pomerne brutálna suma, a teda chcel som sa spýtať, že z čoho vychádza ten návrh, lebo sankcie by mali byť primerané sledovanému, sledovanému cieľu, a teda myslím si, že aj sankcia 1 650 alebo 60 alebo koľko je to eur je pre bežného človeka dostatočne odstrašujúca. A ak je niečo problém z hľadiska nedostatočnosti sankcie, tak je to skôr vedomie, že tá sankcia nie je vymáhaná, že ten, kto poruší nejaký zákon alebo dopustí sa v tomto prípade nejakého priestupku, nebude postihnutý. A myslím si, že pre zvýšenie účinku, odstrašujúceho účinku sankcie by skôr zabralo alebo teda bolo, bolo dôležité dosiahnuť stav, keď stanovené pravidlá budú reálne vymáhané a tí, ktorí ich porušujú, budú sankcionovaní a budú vedieť, že keď tie pravidlá porušia, budú sankcionovaní, než že sa zvýši pokuta až do výšky 5 000, päťtisíc eur. Takže by som sa chcel spýtať, že na základe čoho vláda dospela k názoru, že v rámci predkladaných opatrení je nevyhnutne potrebné aj zvýšiť tú hornú hranicu sankcie až na 5 000 eur, či sú nejaké analýzy, z ktorých by vyplývalo, že tá doteraz uplatňovaná horná hranica je nedostatočne odstrašujúca, že ľudia nepovažujú za problém, ak majú zaplatiť 1 650 eur, a teda že či naozaj, naozaj tú hranicu 5 000 eur považuje, považuje vláda za nevyhnutnú pre tento typ priestupku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:09 - 14:11 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, zrejme ste nepočúvali poriadne pána ministra, a keď ste nepočúvali, stačí, keď si prečítate zdôvodnenie skráteného konania. Si myslím, že pri iných zákonoch, keď by ste mali nejaké výhrady, tak konkrétne pri tomto to nesedí. Pretože tá druhá epidémia šírenia koronavírusu jednoducho je tu a ak sa neprijmú účinné opatrenia, ktoré budú predvídať zabezpečenie šírenia, komunitné šírenie tejto choroby, tak môže dôjsť naozaj k ďalším veľkým hmotným škodám, pretože bude musieť, ak by sme museli opätovne zatvoriť krajinu a ekonomiku, tak to by už naša spoločnosť asi nerozdýchala. Toto je naozaj vhodné a dobré riešenie, ktoré je dostupné a ktoré pomôže zabrániť tomu, aby ľudia, ktorí prichádzajú z krajín, kde je riziko nákazy vyššie, ako je na Slovensku, aby boli identifikovaní prostredníctvom mobilných inf... operátorov, pretože dneska už každý jeden, kto ide do zahraničia, nikto, nikomu to nepríde divné, keď nám príde v zahraničí esemeska o správe o zastupiteľských úradoch a keď prídeme naspäť na Slovensko, tak uvítacia esemeska od, od, od operátora. Takže nerobme z tohto naozaj vedu, je to jeden zo zákonov, ktorý pomôže ochrániť zdravie a ekonomiku Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 11:18 - 11:22 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, na stole máme novelu zákona o tohtoročnom štátnom rozpočte. Myslím, že všetky čísla už boli spomenuté. Pán minister návrh veľmi podrobne popísal. Pôjdem len teda krátko.
Zmena rozpočtu sa skladá z dvoch základných skupín položiek. Prvá skupina, asi 2,9 miliardy euro, sú opravy marketingovo poňatého rozpočtu pre rok 2020 zo strany SMER. Tu sa deje len to, čo už pri prijímaní rozpočtu avizovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Ďalšia skupina výdavkov súvisí s pandémiou. Koronavírus vstúpil do behu života takmer všetkých krajín sveta a ovplyvňuje aj životy každého jedného občana. Vidíme fakty, že tohtoročný slovenský účet za koronavírus len na strane výdavkov bude približne 5 miliárd eur a k tomu je ešte potrebné pripočítať ďalších 1,4 miliardy na strane zníženia príjmov štátneho rozpočtu, pretože tie viac-menej tiež súvisia s koronakrízou. Máme teda na stole niečo, čo úprimne človek nechce zažiť. Nie ako člen koalície, nie ako opozičný poslanec a nie ani ako občan našej krajiny. Čelíme situácii, o ktorú nikto nestál. A len veľmi ťažko sa chápe, ako vôbec mohol jeden vírus takto razantne zasiahnuť do behu dejín. Navzdory presvedčeniu ľudstva, že sme na vysokom stupni rozvoja schopní čeliť ťažkým výzvam, sa skôr ukazuje opak, ako veľmi je zraniteľná naša súčasná civilizácia. Hlavne rozvinutý svet sa pustil do boja s vírusom, s vírusom vyvolanou ekonomickou krízou masívnym zadlžením v snahe ochrániť ekonomiky pred kolapsom. Toto je experiment, ktorého výsledky vyhodnotí až budúcnosť.
Každopádne v globalizovanom svete Slovensko nemá na výber. nezostáva nám nič iné, než nasledovať aktuálne trendy. Dodatočné zadĺženie sa v aktuálnej situácii môže stať liekom, ale môže byť aj bozkom smrti. Kľúčové bude, ako dokážeme tieto financie využiť. Spolieham na pána ministra, na jeho kolegov na ministerstve financií, ale aj na celú štátnu správu, že dokážeme túto situáciu ustáť a táto zmena sa stane základom našej budúcej prosperity. Nie je to však automatické. Musíme mať na pamäti, že veľa z možného deficitu by nám dokázali vykryť eurofondy a tu nám musí zablikať ďalšia z kontroliek. V aktuálnom období krížom cez všetky operačné programy sme doteraz dokázali vyčerpať asi len 32 % dostupných eurofondových financií. Ako je možné, že naši susedia z Česka sa už blížia k deväťdesiatim percentám? Áno, toto je jasná obžaloba našich predchodcov vo vláde, ale áno, pozor, musíme si byť vedomí, že aktuálne sme zodpovední my a posledné mesiace nám zatiaľ ukazujú, že problém s čerpaním pretrváva a budeme musieť vyvinúť obrovské úsilie, aby sa to zmenilo. Takže vieme, že máme problém, a toto uvedomenie je prvý krok k tomu, aby sme prišli s konkrétnymi riešeniami, tak aby sme dokázali túto situáciu využiť k maximálnemu a dlhodobému úžitku pre Slovensko.
Aktuálny schvaľovaný deficit rozpočtu nie je až taký problém. Skutočný problém je našimi predchodcami zle nastavená dlhodobá udržateľnosť verejných financií. A tu presne potrebujeme skutočnú dlhodobú udržateľnosť verejných financií a prídeme aj so štrukturálnymi reformami. By som reagoval na pána Kamenického, áno, nevieme, čo bude o 50 rokov, ale presto všetko nemôžeme rezignovať na budúcnosť.
Ctené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:08 - 11:08 hod.

Viskupič Marián
Chcem informovať členov výboru pre financie a rozpočet, že by sme mali zasadnutie dnes 12.45 v miestnosti 31. Ďakujem.
Skryt prepis