Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.9.2020 o 17:16 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 17:16 - 17:44 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zámerne sa snažím nereagovať emotívne a snažím sa držať faktov aj predtým a budem to robiť aj teraz, lebo tie emotívne vystúpenia a obvinenia nemajú zmysel.
Budem teda čítať najmä odôvodnenia, čo sa týkajú pozmeňovákov, ktoré na konci prečítam.
Odôvodnenia prečo sme sa s kolegami rozhodli takýto pozmeňovák podať. Chcem zdôrazniť, často sa tu hovorí o mojom pozmeňováku. Chcem zdôrazniť, tento pozmeňujúci návrh nie je len môj, ale je aj Andrei Letanovskej zastupujúcom stranu ZA ĽUDÍ a Zuzany Šebovej zastupujúcu alebo v radách SME RODINA a samozrejme vo veľkej časti na ňom spolupracovali aj kolegovia z OĽANO, ako už všetci viete. ... (nerzoz. vyslov.) sa snažili teda na, na návrhu pani Záborskej a spol zmeniť je, že sme navrhli doplnenie poučenia, ktoré predchádza informovanému súhlasu. To je to o čom ma kolegyňa obviňovala, že teda nechcem ani informácie. Nie, my sa snažíme urobiť to, aby teda ten lekár z praktických dôvodov nemusel niečo teda utekať vytláčať a tak ďalej. Vymysleli sme to spôsobom, že ministerstvo zdravotníctva všetky informácie na web a z toho webu si to ten lekár vytlačí a dá to spoločne, ešte pred tou, pred tou, pred tým informovaným súhlasom ako samostatnú vytlačenú informáciu, aby si to tá žena mohla zobrať domov. Preto opakujem, s informácia nemáme problém.
Ďalej sme navrhli v podstate vynechanie bodov 2 až 5 z návrhu pani Záborskej a spol. Bod 2 zakotvoval pravidlo, že umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí 96 hodín, o tom ste sa tu bavili, odkedy je teda žena u lekára.
A bod 3, poznámku pod čiarou k odkazu 6c rozširoval v podstatne na celý zákon. Čo znamenalo, že sa netýkalo len interrupcií na žiadať ale úplne všetkých interrupcií. Zámerom predloženého pozmeňujúceho návrhu teda je ponechať súčasnú právnu úpravu, ktorá upravuje umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy.
A bod 4 rozširoval okruh informácií odovzdávaných žene v prípade, ak žena na umelom ukončení tehotenstva trvá a sú splnené podmienky na jeho vykonanie. My navrhujeme vypustiť toto ustanovenia, keďže tieto informácie sa dopĺňajú do vlastne ods. 2 § 6b.
Podľa bodu 5 by malo pôvodne Ministerstvo zdravotníctva vydať všeobecne záväzný predpis, ktorým malo určiť podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností v uvedenom poradí a členení, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Dôvodom vypustenia je to, že toto splnomocňovacie ustanovenie presunuté do iného paragrafu, konkrétne 6c ods. 2 písm. a). Čiže ani toto nevypúšťame.
Tak isto ďalšie zmeny. Navrhujeme, aby informácie, ktoré má lekár odovzdať, teda zverejňovalo ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Navrhujeme, aby ministerstvo zverejnila na svojom sídle súhrnnú správu o potratovosti pozostávajúcu z informácií, ktoré sú tu teda konkrétne uvedené. V porovnaní s poslaneckým návrhom k pani Záborskej návrh obsahuje dodatočné informácie, a to teda písmená c) a d). Ja vám ten pozmeňovák potom budem čítať, tak to tam budete mať presne, presne uvedené. Niektoré body vypúšťa, niektoré doplňuje, ale teda podstata je v tom že to ministerstvo dá tie informácie o tom, aké žena môže mať sociálne zabezpečenie kto jej pomôže, aké organizácie, všetko to čo ste teda chceli, okrem nejakých osobných údajov, tak všetko to má vlastne dať dokopy ministerstvo a lekár si to už iba vytlačí a dá jej to tam. Ide práve o to, aby to teda nebolo nejaké problematické. Navrhujeme tiež nové znenie ods. 2, ktoré preberá dikciu dnešného znania s tým rozdielom, že pojem prerušenie nahrádza ukončenie, opäť niečo s tým asi súhlasíte všetci, sme si to tam tiež nechali. Navrhuje sa, aby namiesto povinnosti druhej lekárskej správy bola žene daná možnosť požadovania druhej lekárskej správy dobrovoľne. Navrhujeme vlastne vloženie nového § 5a podľa ktorého sa umelé ukončenie tehotenstva vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy a to chirurgicky alebo medikamentózne. Táto úprava v súčasnom návrhu zákona absentovala. O tom sme sa už veľa rozprávali o tom viete.
Tiež navrhujeme vypustenie bodu 5, ktorým sa navrhuje vypustenie povinnosti lekára informovať o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva, ukončenia tehotenstva, o spôsoboch používania antikoncepčných metód. V dôsledku vypustenia novelizačného bodu zostane v platnosti úprava, ktorá je v súčasnom zákone. Žena by aj naďalej mala dostávať informácie aj o týchto skutočnostiach, aj napríklad o antikoncepcii ktorá znižuje nakoniec interrupcie, že.
Navrhujeme tiež vypustenie čl. III ktorý novelizuje zákon o reklame. Vypustením zostane v platnosti súčasný stav. Myslíme si, že je to postačujúce. Zákaz reklamy je len zákaz vlastne informácií.
Tak isto, vzhľadom na citlivý charakter iných ako zdravotných dôvodov pre ktoré sa žena rozhodla pre podstúpenie umelého ukončenia tehotenstva navrhujeme doplnenie textu v tom zmysle, že tieto údaje sa do hlásenia poskytnú, ale len ak žena s tým súhlasí. Čiže žiadna podmienka na výkon interrupcie, ale keď s tým samozrejme bude súhlasiť tak je správne aby teda bola v štatistike zachytená. Čo je zaujímavé, celá tá stať o tom, o tom utajenom pôrode a podpore ženy aby mohla vlastne v utajení porodiť a mala nejakú finančnú podporu vypadla z návrhu pani Záborskej novým pozmeňovákom. My sme ho tam nechali. A tak isto mení to, tie príspevky. Navrhujeme upustenie od delenia príspevku pri narodení dieťaťa na tých 400, až 400 euro. To ponechávame tak ako to je dnes, že dostanú len 800 euro s tým, že OĽANO sa zaviazalo mesačne 200 euro dávať vlastne žene od druhého trimestra, tak to považujeme naozaj za dostatočnú náhradu. Navrhuje sa nevyhnutná legislatívna zmena pre zavedenie výnimky z jednorazovej výplaty sumy príspevku pri narodení dieťaťa.
Navrhujeme zavedenie postupnej výplaty sumy, o ktorú sa zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, a to počas 12 mesiacov. Rozdielna výška v prvom a nasledujúcich mesiacoch je daná tým, že danú sumu nebolo možné bezo zvyšku rozdeliť na 12 mesiacov. Je to okolo 260 eur mesačne a je to tých 3100 eur, ktoré pani Záborská jednorazovo navrhuje. My sa obávame toho, že môže prísť k tomu, že niektoré ženy si nechajú geneticky alebo vývojovo poškodené dieťa, následne ho uložia niekde v ústave, zoberú financie a o dieťatko sa nestarajú. My teda hovoríme, že dobre, nech tie financie samozrejme dostanú, ale iba rodičia, matka, ktorá sa o to dieťa stará a v priebehu najbližšieho roku teda mesačne.
No a navrhujeme doplniť celý jeden nový úzko súvisiaci novelizačný článok, ktorý by reguloval sociálnozabezpečovacie aspekty utajeného tehotenstva. Zámerom takejto úpravy je umožniť tehotnej žene donosiť dieťa utajene. Predkladaný návrh zabezpečuje tejto žene príjem v podobe nemocenského. Toto je to čo v návrhu pani Záborskej momentálne chýba, ale bolo tam, bolo tam pôvodne niečo podobné. V bodoch 2 a 3 sa upravujú súvisiace väzby na materské pre rôzny prípady odvolania žiadosti o utajenie. Stanovuje sa zánik nároku na materské, ak žena neodvolá žiadosť o utajenie pôrodu do šiestich týždňov od pôrodu.
A na záver všeobecné odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výlučne reakciou na poslanecký návrh novely pani Záborskej a kolektívu, preto neobsahuje riešenie ďalších nevyhnutne súvisiacich otázok a širšieho rámca problematiky, kam patrí podrobnejšia úprava poskytnutia ochrany tehotnej matke
===== od pôrodu. A na záver všeobecné odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výlučne reakciou na poslanecký návrh novely pani Záborskej a kolektívu, preto neobsahuje riešenie ďalších nevyhnutne súvisiacich otázok a širšieho rámca problematiky, kam patrí podrobnejšia úprava poskytnutia ochrany tehotnej matke a zabezpečenia jej ubytovania v sociálnych zariadeniach, riešenie súvisiacich otázok sociálnoprávnej kurately a zjednodušenia mechanizmu osvojovania, úprava výučby sexuálnej výchovy na školách a iné súvisiace otázky. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rieši výlučne niektoré formálne a obsahové nedostatky navrhovanej novely zákona, a to v záujme posilnenia autonómie rozhodovania tehotnej ženy so zachovaním zohľadnenia záujmov spoločnosti na ochrane materstva a rodiny.
Takže k nášmu pozmeňujúcemu návrhu len toľko. Ja si ešte dovolím len na záver k tej interrupčnej tabletke povedať toľko, toto sú všetky štúdie, ktoré dokazujú, že chirurgický potrat oproti interrupčnej tabletke zvyšuje riziko predčasného pôrodu v ďalšom tehotenstve, zvyšuje riziko smrti matky a odobrania maternice pre placenta praevia. To znamená, že pri interrupcii chirurgickej sa poškodí vrchná časť maternice a tá placenta sa začne ukladať dole, čím zavrie kŕčok maternice a žena, keď rodí je ohrozená na živote. Takýchto prípadov máme 50 ročne na Slovensku každý jeden rok, z toho 10 % žien príde o maternicu. Zvyšuje riziko chirurgický potrat nasledujúcich potratov, zvyšuje riziko krvácania pre placenta accreta. To zas znamená vrastená placenta, ktorú vlastne žena potom nevie porodiť a musí z nej ten lekár túto placentu vybrať.
Týmto chceme povedať, nepovažujem interrupciu v žiadnom prípade za ľahký zákrok ani bežný, ale keď už sa u nás robí a je legálna, mala by sa robiť čo najbezpečnejšie pre ženu. Ďakujem. A ešte chcem požiadať veľmi pekne o prečítanie pozmeňováku ako takého.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Andrei Letanovskej a Zuzany Šebovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 154.
1. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 6b ods. 2 písm. d) tretí bod znie:
„3. Finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu ako aj ich zoznam s uvedením sídla,".
3. V § 6b ods. 2 sa písm. d) dopÍňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa.
5. Informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania,". ".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:
„6ba) § 62 až 69 zákona č. 448/2008 Z. z.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tieto body nadobúdajú účinnosť od 1. novembra 2020.
Odôvodnenie som čítala, prepáčte.
2. V čl. 1 sa vypúšťajú body 2 až 5. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 body 6 a 7 znejú:
„6. V § 6c ods. 2 znie:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle a pri každej zmene aktualizuje a) zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu 6b
a) členený podľa vyššie uvedeného poradia, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve; podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom,
b) informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa,
c) informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania,
d) informácie o možnosti utajeného tehotenstva a utajeného pôrodu podľa § 11 ods. 11,
e) informácie o možnosti vynosiť dieťa za účelom jeho osvojenia po narodení.", koniec citácie.
7. V § 45 sa za ods. 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje každoročne v lehote do 1. júla, súhrnnú správu o potratovosti na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane potratovosti v dôsledku umelých ukončení tehotenstva, ktorá obsahuje
a) analýzu zisťovaných štatistických údajov o potratovosti,
b) analýzu príčin potratovosti,
c) medziročné porovnania štatistických údajov o potratovosti a pôrodnosti za trojročné obdobie spätne a
d) návrh opatrení na zníženie potratovosti na podporu zodpovedného rodičovstva, zlepšenie sociálneho postavenia žien s deťmi a na podporu priaznivého demografického vývoja obyvateľstva.
(3) Ministerstvo zdravotníctva ponúkne lekárom, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva účasť na odborných školeniach, ktoré sa týkajú poskytovania informácií a poučenia podľa toho zákona.", koniec citácie.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4. V čl. II bode 1 § 1 ods. 2 znie:
„(2) Tento zákon upravuje umelé ukončenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.".
5. V čl. II bod 3 znie:
„3. V § 5 sa na konci pripája táto veta: „Žena má právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od iného lekára.".".
6. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne." .
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
7. V čl. II sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. Čl. III sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
9. Čl. V sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
10. V čl. VII - príloha č. 3 časti 5 písm. a) sa za slová „vykonanie umelého ukončenia tehotenstva," vkladajú slová „ak žena s uvedením iných ako zdravotných dôvodov do hlásenia súhlasí,".
11. Čl. VIII znie:
„Čl. VIII
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopÍňa ods. 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým vrodeným poškodením alebo s ťažkým genetickým poškodením suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa ods. 1 sa zvyšuje o 3 170,14 eur.".
2. V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „to neplatí, ak ide o sumu, o ktorú sa príspevok zvyšuje podľa § 4 ods. 3".
3. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma, o ktorú sa príspevok zvyšuje podľa § 4 ods. 3 sa vypláca po častiach, a to počas 12 mesiacov, mesačne pozadu, najneskôr v ôsmy deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pričom za prvý mesiac sa vyplatí suma 266,14 eur a za druhý až dvanásty mesiac suma 264 eur.".".
12. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 7211/004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/
====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 17:16 - 17:44 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zámerne sa snažím nereagovať emotívne a snažím sa držať faktov aj predtým a budem to robiť aj teraz, lebo tie emotívne vystúpenia a obvinenia nemajú zmysel.
Budem teda čítať najmä odôvodnenia, čo sa týkajú pozmeňovákov, ktoré na konci prečítam.
Odôvodnenia prečo sme sa s kolegami rozhodli takýto pozmeňovák podať. Chcem zdôrazniť, často sa tu hovorí o mojom pozmeňováku. Chcem zdôrazniť, tento pozmeňujúci návrh nie je len môj, ale je aj Andrei Letanovskej zastupujúcom stranu ZA ĽUDÍ a Zuzany Šebovej zastupujúcu alebo v radách SME RODINA a samozrejme vo veľkej časti na ňom spolupracovali aj kolegovia z OĽANO, ako už všetci viete. ... (nerzoz. vyslov.) sa snažili teda na, na návrhu pani Záborskej a spol zmeniť je, že sme navrhli doplnenie poučenia, ktoré predchádza informovanému súhlasu. To je to o čom ma kolegyňa obviňovala, že teda nechcem ani informácie. Nie, my sa snažíme urobiť to, aby teda ten lekár z praktických dôvodov nemusel niečo teda utekať vytláčať a tak ďalej. Vymysleli sme to spôsobom, že ministerstvo zdravotníctva všetky informácie na web a z toho webu si to ten lekár vytlačí a dá to spoločne, ešte pred tou, pred tou, pred tým informovaným súhlasom ako samostatnú vytlačenú informáciu, aby si to tá žena mohla zobrať domov. Preto opakujem, s informácia nemáme problém.
Ďalej sme navrhli v podstate vynechanie bodov 2 až 5 z návrhu pani Záborskej a spol. Bod 2 zakotvoval pravidlo, že umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí 96 hodín, o tom ste sa tu bavili, odkedy je teda žena u lekára.
A bod 3, poznámku pod čiarou k odkazu 6c rozširoval v podstatne na celý zákon. Čo znamenalo, že sa netýkalo len interrupcií na žiadať ale úplne všetkých interrupcií. Zámerom predloženého pozmeňujúceho návrhu teda je ponechať súčasnú právnu úpravu, ktorá upravuje umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy.
A bod 4 rozširoval okruh informácií odovzdávaných žene v prípade, ak žena na umelom ukončení tehotenstva trvá a sú splnené podmienky na jeho vykonanie. My navrhujeme vypustiť toto ustanovenia, keďže tieto informácie sa dopĺňajú do vlastne ods. 2 § 6b.
Podľa bodu 5 by malo pôvodne Ministerstvo zdravotníctva vydať všeobecne záväzný predpis, ktorým malo určiť podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností v uvedenom poradí a členení, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Dôvodom vypustenia je to, že toto splnomocňovacie ustanovenie presunuté do iného paragrafu, konkrétne 6c ods. 2 písm. a). Čiže ani toto nevypúšťame.
Tak isto ďalšie zmeny. Navrhujeme, aby informácie, ktoré má lekár odovzdať, teda zverejňovalo ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Navrhujeme, aby ministerstvo zverejnila na svojom sídle súhrnnú správu o potratovosti pozostávajúcu z informácií, ktoré sú tu teda konkrétne uvedené. V porovnaní s poslaneckým návrhom k pani Záborskej návrh obsahuje dodatočné informácie, a to teda písmená c) a d). Ja vám ten pozmeňovák potom budem čítať, tak to tam budete mať presne, presne uvedené. Niektoré body vypúšťa, niektoré doplňuje, ale teda podstata je v tom že to ministerstvo dá tie informácie o tom, aké žena môže mať sociálne zabezpečenie kto jej pomôže, aké organizácie, všetko to čo ste teda chceli, okrem nejakých osobných údajov, tak všetko to má vlastne dať dokopy ministerstvo a lekár si to už iba vytlačí a dá jej to tam. Ide práve o to, aby to teda nebolo nejaké problematické. Navrhujeme tiež nové znenie ods. 2, ktoré preberá dikciu dnešného znania s tým rozdielom, že pojem prerušenie nahrádza ukončenie, opäť niečo s tým asi súhlasíte všetci, sme si to tam tiež nechali. Navrhuje sa, aby namiesto povinnosti druhej lekárskej správy bola žene daná možnosť požadovania druhej lekárskej správy dobrovoľne. Navrhujeme vlastne vloženie nového § 5a podľa ktorého sa umelé ukončenie tehotenstva vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy a to chirurgicky alebo medikamentózne. Táto úprava v súčasnom návrhu zákona absentovala. O tom sme sa už veľa rozprávali o tom viete.
Tiež navrhujeme vypustenie bodu 5, ktorým sa navrhuje vypustenie povinnosti lekára informovať o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva, ukončenia tehotenstva, o spôsoboch používania antikoncepčných metód. V dôsledku vypustenia novelizačného bodu zostane v platnosti úprava, ktorá je v súčasnom zákone. Žena by aj naďalej mala dostávať informácie aj o týchto skutočnostiach, aj napríklad o antikoncepcii ktorá znižuje nakoniec interrupcie, že.
Navrhujeme tiež vypustenie čl. III ktorý novelizuje zákon o reklame. Vypustením zostane v platnosti súčasný stav. Myslíme si, že je to postačujúce. Zákaz reklamy je len zákaz vlastne informácií.
Tak isto, vzhľadom na citlivý charakter iných ako zdravotných dôvodov pre ktoré sa žena rozhodla pre podstúpenie umelého ukončenia tehotenstva navrhujeme doplnenie textu v tom zmysle, že tieto údaje sa do hlásenia poskytnú, ale len ak žena s tým súhlasí. Čiže žiadna podmienka na výkon interrupcie, ale keď s tým samozrejme bude súhlasiť tak je správne aby teda bola v štatistike zachytená. Čo je zaujímavé, celá tá stať o tom, o tom utajenom pôrode a podpore ženy aby mohla vlastne v utajení porodiť a mala nejakú finančnú podporu vypadla z návrhu pani Záborskej novým pozmeňovákom. My sme ho tam nechali. A tak isto mení to, tie príspevky. Navrhujeme upustenie od delenia príspevku pri narodení dieťaťa na tých 400, až 400 euro. To ponechávame tak ako to je dnes, že dostanú len 800 euro s tým, že OĽANO sa zaviazalo mesačne 200 euro dávať vlastne žene od druhého trimestra, tak to považujeme naozaj za dostatočnú náhradu. Navrhuje sa nevyhnutná legislatívna zmena pre zavedenie výnimky z jednorazovej výplaty sumy príspevku pri narodení dieťaťa.
Navrhujeme zavedenie postupnej výplaty sumy, o ktorú sa zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, a to počas 12 mesiacov. Rozdielna výška v prvom a nasledujúcich mesiacoch je daná tým, že danú sumu nebolo možné bezo zvyšku rozdeliť na 12 mesiacov. Je to okolo 260 eur mesačne a je to tých 3100 eur, ktoré pani Záborská jednorazovo navrhuje. My sa obávame toho, že môže prísť k tomu, že niektoré ženy si nechajú geneticky alebo vývojovo poškodené dieťa, následne ho uložia niekde v ústave, zoberú financie a o dieťatko sa nestarajú. My teda hovoríme, že dobre, nech tie financie samozrejme dostanú, ale iba rodičia, matka, ktorá sa o to dieťa stará a v priebehu najbližšieho roku teda mesačne.
No a navrhujeme doplniť celý jeden nový úzko súvisiaci novelizačný článok, ktorý by reguloval sociálnozabezpečovacie aspekty utajeného tehotenstva. Zámerom takejto úpravy je umožniť tehotnej žene donosiť dieťa utajene. Predkladaný návrh zabezpečuje tejto žene príjem v podobe nemocenského. Toto je to čo v návrhu pani Záborskej momentálne chýba, ale bolo tam, bolo tam pôvodne niečo podobné. V bodoch 2 a 3 sa upravujú súvisiace väzby na materské pre rôzny prípady odvolania žiadosti o utajenie. Stanovuje sa zánik nároku na materské, ak žena neodvolá žiadosť o utajenie pôrodu do šiestich týždňov od pôrodu.
A na záver všeobecné odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výlučne reakciou na poslanecký návrh novely pani Záborskej a kolektívu, preto neobsahuje riešenie ďalších nevyhnutne súvisiacich otázok a širšieho rámca problematiky, kam patrí podrobnejšia úprava poskytnutia ochrany tehotnej matke
===== od pôrodu. A na záver všeobecné odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výlučne reakciou na poslanecký návrh novely pani Záborskej a kolektívu, preto neobsahuje riešenie ďalších nevyhnutne súvisiacich otázok a širšieho rámca problematiky, kam patrí podrobnejšia úprava poskytnutia ochrany tehotnej matke a zabezpečenia jej ubytovania v sociálnych zariadeniach, riešenie súvisiacich otázok sociálnoprávnej kurately a zjednodušenia mechanizmu osvojovania, úprava výučby sexuálnej výchovy na školách a iné súvisiace otázky. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rieši výlučne niektoré formálne a obsahové nedostatky navrhovanej novely zákona, a to v záujme posilnenia autonómie rozhodovania tehotnej ženy so zachovaním zohľadnenia záujmov spoločnosti na ochrane materstva a rodiny.
Takže k nášmu pozmeňujúcemu návrhu len toľko. Ja si ešte dovolím len na záver k tej interrupčnej tabletke povedať toľko, toto sú všetky štúdie, ktoré dokazujú, že chirurgický potrat oproti interrupčnej tabletke zvyšuje riziko predčasného pôrodu v ďalšom tehotenstve, zvyšuje riziko smrti matky a odobrania maternice pre placenta praevia. To znamená, že pri interrupcii chirurgickej sa poškodí vrchná časť maternice a tá placenta sa začne ukladať dole, čím zavrie kŕčok maternice a žena, keď rodí je ohrozená na živote. Takýchto prípadov máme 50 ročne na Slovensku každý jeden rok, z toho 10 % žien príde o maternicu. Zvyšuje riziko chirurgický potrat nasledujúcich potratov, zvyšuje riziko krvácania pre placenta accreta. To zas znamená vrastená placenta, ktorú vlastne žena potom nevie porodiť a musí z nej ten lekár túto placentu vybrať.
Týmto chceme povedať, nepovažujem interrupciu v žiadnom prípade za ľahký zákrok ani bežný, ale keď už sa u nás robí a je legálna, mala by sa robiť čo najbezpečnejšie pre ženu. Ďakujem. A ešte chcem požiadať veľmi pekne o prečítanie pozmeňováku ako takého.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Andrei Letanovskej a Zuzany Šebovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 154.
1. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 6b ods. 2 písm. d) tretí bod znie:
„3. Finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu ako aj ich zoznam s uvedením sídla,".
3. V § 6b ods. 2 sa písm. d) dopÍňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa.
5. Informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania,". ".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:
„6ba) § 62 až 69 zákona č. 448/2008 Z. z.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tieto body nadobúdajú účinnosť od 1. novembra 2020.
Odôvodnenie som čítala, prepáčte.
2. V čl. 1 sa vypúšťajú body 2 až 5. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 body 6 a 7 znejú:
„6. V § 6c ods. 2 znie:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle a pri každej zmene aktualizuje a) zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu 6b
a) členený podľa vyššie uvedeného poradia, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve; podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom,
b) informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa,
c) informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania,
d) informácie o možnosti utajeného tehotenstva a utajeného pôrodu podľa § 11 ods. 11,
e) informácie o možnosti vynosiť dieťa za účelom jeho osvojenia po narodení.", koniec citácie.
7. V § 45 sa za ods. 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje každoročne v lehote do 1. júla, súhrnnú správu o potratovosti na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane potratovosti v dôsledku umelých ukončení tehotenstva, ktorá obsahuje
a) analýzu zisťovaných štatistických údajov o potratovosti,
b) analýzu príčin potratovosti,
c) medziročné porovnania štatistických údajov o potratovosti a pôrodnosti za trojročné obdobie spätne a
d) návrh opatrení na zníženie potratovosti na podporu zodpovedného rodičovstva, zlepšenie sociálneho postavenia žien s deťmi a na podporu priaznivého demografického vývoja obyvateľstva.
(3) Ministerstvo zdravotníctva ponúkne lekárom, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva účasť na odborných školeniach, ktoré sa týkajú poskytovania informácií a poučenia podľa toho zákona.", koniec citácie.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4. V čl. II bode 1 § 1 ods. 2 znie:
„(2) Tento zákon upravuje umelé ukončenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.".
5. V čl. II bod 3 znie:
„3. V § 5 sa na konci pripája táto veta: „Žena má právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od iného lekára.".".
6. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne." .
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
7. V čl. II sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. Čl. III sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
9. Čl. V sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
10. V čl. VII - príloha č. 3 časti 5 písm. a) sa za slová „vykonanie umelého ukončenia tehotenstva," vkladajú slová „ak žena s uvedením iných ako zdravotných dôvodov do hlásenia súhlasí,".
11. Čl. VIII znie:
„Čl. VIII
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopÍňa ods. 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým vrodeným poškodením alebo s ťažkým genetickým poškodením suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa ods. 1 sa zvyšuje o 3 170,14 eur.".
2. V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „to neplatí, ak ide o sumu, o ktorú sa príspevok zvyšuje podľa § 4 ods. 3".
3. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma, o ktorú sa príspevok zvyšuje podľa § 4 ods. 3 sa vypláca po častiach, a to počas 12 mesiacov, mesačne pozadu, najneskôr v ôsmy deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pričom za prvý mesiac sa vyplatí suma 266,14 eur a za druhý až dvanásty mesiac suma 264 eur.".".
12. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 7211/004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/
====
Skryt prepis
 

29.9.2020 17:06 - 17:07 hod.

Laurenčík Milan
Pán poslanec Peter Dobeš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 17:02 - 17:04 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, s veľkou väčšinou toho, čo ste povedali, súhlasím. Súhlasím s tým, že prioritou by mal byť človek, súhlasím s tým, že je potrebné zvýšiť mieru zodpovednosti všetkých ľudí voči svojmu konaniu, alebo či svojmu okoliu. Súhlasím s tým, že by sme nemali sa podriaďovať mamone, že veľkosť ducha je dôležitejšia ako peniaze, ale nesúhlasím s niektorými vecami, ktoré ste možno, že nepovedali. Jedna z nich je znenie ústavy. Čl. 15 hovorí každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením, nič sa tam nehovorí o počatí. Nikto nesmie byť pozbavený života, trest smrti sa nepripúšťa.
A teraz podľa tohto článku, nie je porušením práva, ak bol niekto zbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné. Čiže nič sa o počatí nehovorí. Ústava výslovne vyvažuje práva ženy s právom na život embrya, a to sú vážne otázky, ktorým sa vyhýbate a ktorým sa nechcete vyjadrovať, preto, že viete, že toto je čo tu presadzujete, je pohľad muža. Je to pohľad, ktorý hovorí o tom, že žena je výrobňa detí a že nemá do toho čo hovoriť, že či dieťa porodí, alebo neporodí. To proste odmietam takéto niečo, a treba to vziať v úvahu a súhlasím so všetkým, čo ste povedali, že ženám treba pomáhať a treba, treba podporovať pôrodnosť a treba urobiť všetko pre to, aby ženy ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:38 - 16:38 hod.

Bittó Cigániková Jana
Ja chcem len povedať - súhlasím. Ďakujem, pani kolegyňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:23 - 16:25 hod.

Žiak Miroslav Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, neviem, či na vás sa oplatí reagovať. Každopádne, od Johna Ramba zabijaka, to beriem ako pochvalu. To bolo celkom milé od vás.
Chcem povedať ostatným kolegom, ďakujem, za konštruktívnu tú diskusiu. Vidím, asi je cítiť z toho, že máme blízky vzťah. Nechcem, aby nás takáto téma zbytočne rozdeľovala, ale tak vidím to trošku inak ako vy. Možno naša skupina ľudí to vidí inak.
Budem sa vyjadrovať pomaly. Pán poslanec Herák, veď preto robme všetko pre to, aby sme mali, aby mali tie dámy podporu, aby mali tie ženy podporu a keď navrhnete taký zákon, ktorý im budú pomáhať a nie dávať reštrikcie, k tomu sa dostanem ďalej, tak všetkými desiatimi budem bojovať za to, aby mali tie ženy podporu.
Milan, pán poslanec Potocký, viem, že zákaz štyri dni ísť na interrupciu, je jednoducho zákaz. Bez toho, aby žena dala osobné údaje, ju nepustia na interrupciu, to je ďalší zákaz. Bez dvoch lekárskych posudkov, aby mohla ísť na interrupciu, je to ďalší zákaz. Tak nebavme sa o tom, že to nie je reštrikcia. Je to reštrikcia, je to zákaz, je to sprísnenie.
Pani Pleštinská poslankyňa, to som v podstate povedal to isté, čo Milanovi, viac menej tam budem sa opakovať.
Pán poslanec Krajčír, nuž viete, to že som čítal, že mi to niekto pripravil, tak my máme asistentov, ktorí aj pracujú a my si asi, ja s nimi spolupracujem, tak myslím si, že je to úplne bežné, Veď na to máme tých 2950 euro, aby sme si platili asistentov, s ktorými budete spolupracovať. Vyskúšajte, to je celkom príjemné, keď...
===== Pani Pleštinská, poslankyňa, to som v podstate povedal to isté, čo Milanovi, viac-menej tam budem sa opakovať.
Pán poslanec Krajčír, nuž viete, to, že som čítal, že mi to niekto pripravil, tak my máme aj asistentov, ktorí aj pracujú a ja s nimi spolupracujem, tak myslím, že je to úplne bežné, veď na to máme tých 2 950 euro, aby sme si platili asistentov, s ktorými budete spolupracovať. Vyskúšajte, to je celkom príjemné, keď môžte s niekým spolupracovať.
Pán poslanec Šefčík, ja neviem, nenašiel som tam žiadnu otázku, na ktorú by som vám odpovedal. Ja si myslím, že akože všetci sme pro-life, nech nikto z nás nechce nikoho zabíjať, len chceme nechať tú slobodu ženám, aby sa rozhodli. Ja si myslím, že v tomto sme všetci na jednej lodi, len my to vidíme z toho pohľadu tej ženy, ktorá sa môže rozhodnúť a vy to vidíte z toho pohľadu toho malého embrya alebo plodu.
A Miloš, pán poslanec Svrček, tiež neviem, čo na to povedať. V podstate zhodujeme sa vo všetkom, len bolo by dobré, aby sme sa viacej akceptovali a možno viacej počúvali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:23 - 16:25 hod.

Žiak Miroslav Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, neviem, či na vás sa oplatí reagovať. Každopádne, od Johna Ramba zabijaka, to beriem ako pochvalu. To bolo celkom milé od vás.
Chcem povedať ostatným kolegom, ďakujem, za konštruktívnu tú diskusiu. Vidím, asi je cítiť z toho, že máme blízky vzťah. Nechcem, aby nás takáto téma zbytočne rozdeľovala, ale tak vidím to trošku inak ako vy. Možno naša skupina ľudí to vidí inak.
Budem sa vyjadrovať pomaly. Pán poslanec Herák, veď preto robme všetko pre to, aby sme mali, aby mali tie dámy podporu, aby mali tie ženy podporu a keď navrhnete taký zákon, ktorý im budú pomáhať a nie dávať reštrikcie, k tomu sa dostanem ďalej, tak všetkými desiatimi budem bojovať za to, aby mali tie ženy podporu.
Milan, pán poslanec Potocký, viem, že zákaz štyri dni ísť na interrupciu, je jednoducho zákaz. Bez toho, aby žena dala osobné údaje, ju nepustia na interrupciu, to je ďalší zákaz. Bez dvoch lekárskych posudkov, aby mohla ísť na interrupciu, je to ďalší zákaz. Tak nebavme sa o tom, že to nie je reštrikcia. Je to reštrikcia, je to zákaz, je to sprísnenie.
Pani Pleštinská poslankyňa, to som v podstate povedal to isté, čo Milanovi, viac menej tam budem sa opakovať.
Pán poslanec Krajčír, nuž viete, to že som čítal, že mi to niekto pripravil, tak my máme asistentov, ktorí aj pracujú a my si asi, ja s nimi spolupracujem, tak myslím si, že je to úplne bežné, Veď na to máme tých 2950 euro, aby sme si platili asistentov, s ktorými budete spolupracovať. Vyskúšajte, to je celkom príjemné, keď...
===== Pani Pleštinská, poslankyňa, to som v podstate povedal to isté, čo Milanovi, viac-menej tam budem sa opakovať.
Pán poslanec Krajčír, nuž viete, to, že som čítal, že mi to niekto pripravil, tak my máme aj asistentov, ktorí aj pracujú a ja s nimi spolupracujem, tak myslím, že je to úplne bežné, veď na to máme tých 2 950 euro, aby sme si platili asistentov, s ktorými budete spolupracovať. Vyskúšajte, to je celkom príjemné, keď môžte s niekým spolupracovať.
Pán poslanec Šefčík, ja neviem, nenašiel som tam žiadnu otázku, na ktorú by som vám odpovedal. Ja si myslím, že akože všetci sme pro-life, nech nikto z nás nechce nikoho zabíjať, len chceme nechať tú slobodu ženám, aby sa rozhodli. Ja si myslím, že v tomto sme všetci na jednej lodi, len my to vidíme z toho pohľadu tej ženy, ktorá sa môže rozhodnúť a vy to vidíte z toho pohľadu toho malého embrya alebo plodu.
A Miloš, pán poslanec Svrček, tiež neviem, čo na to povedať. V podstate zhodujeme sa vo všetkom, len bolo by dobré, aby sme sa viacej akceptovali a možno viacej počúvali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 16:09 - 16:14 hod.

Žiak Miroslav Zobrazit prepis
To bolo rýchle. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, v kútiku duše som veril, že tak, ako som tu stál pred dvoma mesiacmi, nebudem musieť stáť znova a vyzývať vás, aby ste namiesto zasahovania do osobnej slobody žien, ich chránili a dali im dôveru. Že vedia rozhodovať o sebe so všetkou vážnosťou a rozumom. Bohužiaľ, nestalo sa tak a dnes tu stojím s jediným, ale úprimným úmyslom, aby som obhajoval ženy. Návrh zákona, ktorý ...
===== ...vyzývať vás, aby ste namiesto zasahovania do osobnej slobody žien ich chránili a dali im dôveru. Že vedia rozhodovať o sebe so všetkou vážnosťou a rozumom. Bohužiaľ, nestalo sa tak a dnes tu stojím s jediným, ale úprimným úmyslom, aby som obhajoval ženy.
Návrh zákona, ktorý neprimerane a závažne zasahuje do slobody žien rozhodovať, a o ich tele a živote prešiel bohužiaľ do druhého čítania. Napriek tomu, že som chlap, stojím tu a v mene všetkých tých žien, ktoré nemajú možnosť tu stáž s obhájiť sa.
Kufiňo...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuffa, prosím vás, ukľudnite sa.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
Chcem byť hlasom tých žien...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ukľudnite sa, a dajte, nechajte rečníka, nech rozpráva.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
Chcem byť hlasom tých žien, pretože im nedávame dostatočný priestor vyjadriť sa k sebe samým a nepočúvame ich argumenty s vážnosťou. Zdá sa, že vy ich nepočúvate, ale vôbec. Áno pán Kuffa, hlavne aj vy.
Pripadá mi to, ako keby ste všetci podporovatelia tohto návrhu boli slepí a hluchí. Za každú cenu si potrebujete presadiť tú svoju pravdu a nezaujímate sa o realitu a názor tých, o ktorých rozhodujete.
Dokonca, ani prieskumy z ktorých vyplýva, že len 8 % populácie je za sprísnenie potratov, vám nič nehovoria.
Dámy a páni, žijeme v 21. storočí, ale vy sa správate, ako keby sme žili v fiktívnom svete Gileád a mali právo okliešťovať práva. Zasahovať do osobného priestoru a kontrolovať rozhodnutia žien. Vyzývam vás, aby ste aj vy konečne brali ženy ako rovnocenné bytosti, schopné robiť ťažké a často bolestivé, ale racionálne rozhodnutia. Žena, ktorá sa rozhodne pre potrať, robí to najlepšie rozhodnutie, ktoré v tom čase, za tých okolností vie urobiť. Verte mi, mal som možnosť byť pri ženách, ktoré tento zákrok podstúpili. A nie, nie je to ľahké rozhodnutie. Nie len pre ňu, ale aj pre jej partnera. Žiaľ na takéto život ovplyvňujúce rozhodnutie existuje mnoho pádnych argumentov, ktoré tu viackrát odzneli z úst mojej kolegyne Janky Cigánikovej.
Tak ako ženy nevstupujú do mužského sveta o rozhodovania zákony a reguláciami, tak ani my si nemôžme dovoliť vstúpiť do jej, do jednej z najcennejších práv, ktoré ako spoločnosť počas histórie sme si vybojovali, a teda do ľudskej slobody.
Zmena práv o ekonomickej krízy, ktorej dosah nepoznáme, a môžme si zatiaľ vytvárať len nejaké domnienky. Sme hlboko v druhej vlne nebezpečnej pandémie, ktorá už na jar odhalila, že naša spoločnosť stojí na často neviditeľnej, neplatenej alebo slabo platenej práci žien. My však namiesto toho, aby sme sa zaujímali o to, v akých životných podmienkach a situáciách mnoho žien prežíva, pracuje, vychováva deti a stará sa o rodinu, ideme zasahovať do ich súkromného života a osobného priestoru.
Avšak ponúkam pomocnú ruku, pani poslankyni Záborskej, a taktiež poslancovi Kuffovi.
Pretrvávajúca pandémia, otvorila nové problémy a niektorý z nich zvýraznila. V politickej aréne, je dôležité mať sexi témy, ktoré rezonujú. V súvislosti s predkladaným zákonom, evidujem istú vzdialenosť poslancov od reality, od ktorej sa každodenne zobúdzame. Preto ponúkam témy, pre vás poslanci, ktoré si zaslúžia vyššiu pozornosť a záujem politikov, a to je násilie páchané na ženách. Kvalitná a včasná zdravotná starostlivosť, paliatívna starostlivosť, problematika znevýhodnených a zraniteľných osôb na trhu práce, bytová politika, spravodlivosť, podnikateľské prostredie a mnoho ďalších.
Ja pevne verím, že si vyberiete konečne témy, ktoré pomôžu spoločnosti a nebudú spoločnosť rozdeľovať tak, ako vaše návrhy doteraz. Ďakuje veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 16:09 - 16:14 hod.

Žiak Miroslav Zobrazit prepis
To bolo rýchle. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, v kútiku duše som veril, že tak, ako som tu stál pred dvoma mesiacmi, nebudem musieť stáť znova a vyzývať vás, aby ste namiesto zasahovania do osobnej slobody žien, ich chránili a dali im dôveru. Že vedia rozhodovať o sebe so všetkou vážnosťou a rozumom. Bohužiaľ, nestalo sa tak a dnes tu stojím s jediným, ale úprimným úmyslom, aby som obhajoval ženy. Návrh zákona, ktorý ...
===== ...vyzývať vás, aby ste namiesto zasahovania do osobnej slobody žien ich chránili a dali im dôveru. Že vedia rozhodovať o sebe so všetkou vážnosťou a rozumom. Bohužiaľ, nestalo sa tak a dnes tu stojím s jediným, ale úprimným úmyslom, aby som obhajoval ženy.
Návrh zákona, ktorý neprimerane a závažne zasahuje do slobody žien rozhodovať, a o ich tele a živote prešiel bohužiaľ do druhého čítania. Napriek tomu, že som chlap, stojím tu a v mene všetkých tých žien, ktoré nemajú možnosť tu stáž s obhájiť sa.
Kufiňo...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuffa, prosím vás, ukľudnite sa.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
Chcem byť hlasom tých žien...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ukľudnite sa, a dajte, nechajte rečníka, nech rozpráva.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
Chcem byť hlasom tých žien, pretože im nedávame dostatočný priestor vyjadriť sa k sebe samým a nepočúvame ich argumenty s vážnosťou. Zdá sa, že vy ich nepočúvate, ale vôbec. Áno pán Kuffa, hlavne aj vy.
Pripadá mi to, ako keby ste všetci podporovatelia tohto návrhu boli slepí a hluchí. Za každú cenu si potrebujete presadiť tú svoju pravdu a nezaujímate sa o realitu a názor tých, o ktorých rozhodujete.
Dokonca, ani prieskumy z ktorých vyplýva, že len 8 % populácie je za sprísnenie potratov, vám nič nehovoria.
Dámy a páni, žijeme v 21. storočí, ale vy sa správate, ako keby sme žili v fiktívnom svete Gileád a mali právo okliešťovať práva. Zasahovať do osobného priestoru a kontrolovať rozhodnutia žien. Vyzývam vás, aby ste aj vy konečne brali ženy ako rovnocenné bytosti, schopné robiť ťažké a často bolestivé, ale racionálne rozhodnutia. Žena, ktorá sa rozhodne pre potrať, robí to najlepšie rozhodnutie, ktoré v tom čase, za tých okolností vie urobiť. Verte mi, mal som možnosť byť pri ženách, ktoré tento zákrok podstúpili. A nie, nie je to ľahké rozhodnutie. Nie len pre ňu, ale aj pre jej partnera. Žiaľ na takéto život ovplyvňujúce rozhodnutie existuje mnoho pádnych argumentov, ktoré tu viackrát odzneli z úst mojej kolegyne Janky Cigánikovej.
Tak ako ženy nevstupujú do mužského sveta o rozhodovania zákony a reguláciami, tak ani my si nemôžme dovoliť vstúpiť do jej, do jednej z najcennejších práv, ktoré ako spoločnosť počas histórie sme si vybojovali, a teda do ľudskej slobody.
Zmena práv o ekonomickej krízy, ktorej dosah nepoznáme, a môžme si zatiaľ vytvárať len nejaké domnienky. Sme hlboko v druhej vlne nebezpečnej pandémie, ktorá už na jar odhalila, že naša spoločnosť stojí na často neviditeľnej, neplatenej alebo slabo platenej práci žien. My však namiesto toho, aby sme sa zaujímali o to, v akých životných podmienkach a situáciách mnoho žien prežíva, pracuje, vychováva deti a stará sa o rodinu, ideme zasahovať do ich súkromného života a osobného priestoru.
Avšak ponúkam pomocnú ruku, pani poslankyni Záborskej, a taktiež poslancovi Kuffovi.
Pretrvávajúca pandémia, otvorila nové problémy a niektorý z nich zvýraznila. V politickej aréne, je dôležité mať sexi témy, ktoré rezonujú. V súvislosti s predkladaným zákonom, evidujem istú vzdialenosť poslancov od reality, od ktorej sa každodenne zobúdzame. Preto ponúkam témy, pre vás poslanci, ktoré si zaslúžia vyššiu pozornosť a záujem politikov, a to je násilie páchané na ženách. Kvalitná a včasná zdravotná starostlivosť, paliatívna starostlivosť, problematika znevýhodnených a zraniteľných osôb na trhu práce, bytová politika, spravodlivosť, podnikateľské prostredie a mnoho ďalších.
Ja pevne verím, že si vyberiete konečne témy, ktoré pomôžu spoločnosti a nebudú spoločnosť rozdeľovať tak, ako vaše návrhy doteraz. Ďakuje veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:05 - 16:07 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani kolegyni za vystúpenie, v ktorom poukázala aj na všetko to spoločné, čo nás spája v tejto súvislosti. Čo nás, bohužiaľ, ale rozdeľuje, sú náhľady na to, aký je pomer medzi právami embrya a právami ženy na súkromie. Toto je otázka, ktorá bola rozhodovaná a rozhodnutá veľakrát nie v Rusku a nie v nejakom socialistickom Československu, ale vo vyspelých demokraciách s vyspelými právnymi systémami. Tvrdiť tu, že právo embrya na ďalšiu existenciu, je absolútne aj v súvislosti s matkou alebo budúcou matkou. Jednoducho právne neobstojí. Preto by som bol rád, keby sme sa všetci zdržali takýchto vyhlásení.
A chcem sa vrátiť aj k tomu, čo bolo tu povedané o tom, čo je možné urobiť pre tehotné ženy, či je možné zaangažovať viacej otcov do problému, neponechať tento problém len na ženy. No určite, že je, ale bolo treba práve s tým začať, bolo treba začať so zlepšením hmotnej situácie žien a mladých ľudí vôbec. Robme to. Robme viacej pre to, aby sme boli úspešnejšia spoločnosť a potom tým spôsobom aj budeme prakticky brániť nechceným deťom.
Takže asi toľko a pokiaľ ide o tú tabletku, je výsmech nepoužívať lekársku vedu a používať trest.
Skryt prepis