Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2020 o 15:39 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 15:39 - 15:39 hod.

Sloboda Radovan
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Uhrík, ja som počúval váš príspevok, vy ste celý čas od začiatku do konca v podstate hovoril o tom, ako čerpanie eurofondov je zlé. Všetko, že je zlé na tom, všetko je na tom zlé, je to skorumpované, že sa nemáme zapredať a tak ďalej, a tak ďalej a zakončil ste to s tým, že aj nečerpanie vlastne nie je zlé. Tak keby ste nám vysvetlil, že čo je dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 15:29 - 15:30 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Hojsík si, pán europoslanec Hojsík, si asi užije otázok. Ja by som mu chcel položiť otázku. Aktuálny cieľ Únie do roku 2030 je zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % oproti roku 90. Ja som si všimol, že vy ste sa prihlásili k cieľu znížiť emisie o 65 %. Myslím, že dnes je všetkým politickým prúdom v Európskej, Európskom parlamente jasné, že je dôležité znižovať emisie skleníkových plynov tak, plynov, tak ako je všetkým jasné, že Európska únia je svetovým lídrom znižovania týchto emisií, hoci nie je ich najväčším producentom. Rozdiel v ich názoroch, tých politických prúdoch, nie sú v cieľoch, ale v nákladoch. Únia prijala napríklad nákladný systém obchodovania s emisnými kvótami. Je veľmi nákladný a veľmi drahý a tým je práve aj výnimočná a prerozde... prerozdeľuje miliardy cez eurofondy.
Slovensko je na tom podobne, tak ako hovoril pán Grendel. Napríklad len v roku 2020 dosiahnu doplatky na obnoviteľné zdroje energie 519 mil. eur. Stovky miliónov eur idú cez štrukturálne fondy, cez ďalšie fondy, cez ďalšie opatrenia.
Moja otázka je. Máte kvantifikovanú ekonomickú predstavu s tým cieľom, ktorý chcete presadiť, či máte aspoň nejaký odhad, koľko finančných prostriedkov bude tento cieľ, ktorý presadzujete stáť a ktoré ciele európskej politiky budú týmto ukrátené? Neobávate sa, že pre túto záťuž... záťaž bude čoraz viac ľudí opúšťať Európsku úniu do krajín, ktoré pristupujú ku klimatickým cieľom, nazvime to ekonomicky striedmejšie, lebo začnú považovať Európsku úniu za akýsi skanzen hospodárskej prosperity? Tieto signály tu už totižto sú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 12:01 - 12:01 hod.

Viskupič Marián
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľujem si pripomenúť kolegom z finančného výboru, že zasadáme 13.00 v miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 12:00 - 12:01 hod.

Cigániková Jana
Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť kolegom zo zdravotníckeho výboru, že teraz máme výbor, ak môžte, tak vás pozývam na výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.7.2020 11:18 - 11:20 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení páni poslanci, vážení pani... vážené panie poslankyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 138). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby pred..., predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 11:04 - 11:05 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Mám procedurálny návrh. Podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku návrh sa týka doplňujúceho návrhu k tlači 137, čiže návrhu na zmeny v zložení výborov. Ide o doplňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Kondrót. Navrhujem, aby predsedajúci rozhodol podľa § 146, že o tomto návrhu nie je možné hlasovať.
V prípade, že tak predsedajúci nerozhodne mám druhý návrh, aby rozhodol, že aby Národná rada rozhodla, že predsedajúci rozhodne o pochybnostiach, či podľa zákona možno hlasovať o návrhu pána Kondróta až po stanovisku ústavnoprávneho výboru. Návrh odôvodňujem tým, že návrh obsahuje návrhy na voľbu členov výborov a odvolanie členov výborov a zároveň návrh na odvolanie predsedu výboru, pričom o odvolaní sa musí hlasovať tajne, a nie je možné naraz hlasovať aj verejne aj tajne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:19 - 10:21 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Pán poslanec, na margo teda toho bankového odvodu. Vy ste boli vláda, ktorá hovorila o sebe, že je ľavicová. V podstate tie ekonomické riešenia aj boli ľavicové, boli socialistické. Ja myslím, že spôsob pôsobenia ľavicových vlád v ekonomike, vďaka ktorému sme sa vlastne za celé tie roky prepadli vo všetkých indexoch podnikateľského prostredia, a dobre ich opísal kedysi Ronald Regan, americký prezident, zacitujem: "Pohľad vlády na ekonomiku možno zhrnúť do pár krátkych fráz. Keď sa to hýbe, zdaň to, ak sa to stále hýbe, zaveď na to regulácie, ak sa to prestane hýbať, začni to dotovať.“ Toto si myslím, že bol práve ten váš pomýlený spôsob, ten, ten, ten ľavicový spôsob prístupu k bankovej, k bankovému odvodu, že keď niekto dosahuje veľký zisk, tak mu ho musíme zobrať, lebo on ho pravdepodobne skováva niekde zašitý v poduške a ne... nepodporuje ďalší, ďalší rast. To je naprosto pomýlený pohľad.
Keď má nie... keď niekto súťaží na trhu, konkurenčnom trhu, tak ako sú banky a, samozrejme, priznávam, že tie banky sú regulované, čo je, čo je, sú veľmi škrtené, veľmi regulované a mali by mať lepšie konkurenčné prostredie, ale pokiaľ pôsobia v ako-tak konkurenčnom prostredí a produkujú zisk, tak čo je na tom nenormálne? To neviem, čo je na tom nenormálne, veď ony ten zisk ďalej preinvestovávajú, preinvestovávajú ho v prospech, v prospech vlastne ďalších investícií a ďalšieho ekonomického rastu.
Čiže tu hovo... tu, tu hovoríme o tom, že, že máme brať naďalej tento bankový odvod? Táto, tento jeden bod hovorí ó, o teda tomto ročnom odložení. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby táto pravicová vláda alebo aspoň stredopravá vláda zrušila bankový odvod úplne, ale zároveň ani nepomáhala bankách v prípade, keď sa dostanú do nejakých svrabov, ktoré si len sama spôsobila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:12 - 10:14 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ďakujem pekne za vaše vystúpenie, za podrobné vystúpenie. Z jednej strany ho aj chápem, z tej ľavicovej alebo z ľavej strany, ste ľavicová strana, ale veľa z tých vyjadrení sa nieslo v zmysle, že ľudí treba viesť a regulovať, lebo vlastne však sami sa nevedia rozhodnúť. Budem to demonštrovať na tých gastrolístkoch. No tá vaša argumentácia znamená, že teda dobre, potrebujeme lístky na stravu, to už máme, tak potom asi by sme mohli teda namiesto zvyšných peňazí dať lístky na topánky, na teda celkovo obuv, môžme aj dovolenky, aj to už v nejakej miere máme. Čo ja viem, na, za, na nákup zdravotného vybavenia alebo aj záhradného vybavenia, no a v podstate by sme sa dostali na lístkový systém, ktorý ale vždy v minulosti znamenal zlé časy. Takže ja si myslím, že ľudia sú určite schopní sa najesť aj bez lístkov tak, ako si vedia kúpiť všetko ostatné, čo potrebujú.
Tiež nedá sa na všetko reagovať, skúsim ešte aspoň jednou vetou na bankový odvod. No, hovoríte v podstate, áno, správne, veď sme to preberali na finančnom výbore, že prevádzkové náklady bánk v prvom kvartáli stúpli o cca 50 mil., teda v celom bankovom sektore. No keď rozrátame tých takmer 160 mil. dodatočného bankového odvodu ročne, teda deleno štyri, tak je to nejakých 40 mil. kvartálne. No tak vlastne bankám sa tie náklady zvýšili o zvýšený bankový odvod. Takže tu je vidieť vlastne, ako škodlivé riešenie je ten bankový odvod a presne čo spôsobí. No a odtiaľ sme už krok len k tomu, že no máte vyššie náklady, musíte zvýšiť ceny služieb, všetkého, úverov, takže takto to nejak funguje. Takže ten bankový odvod je takou tou ukážkou vlastne, že ako veľmi tie škodlivé rozhodnutia vlastne zasahujú ekonomiku, všetky subjekty a hlavne teda tých, čo sú na konci, to znamená občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:11 - 10:12 hod.

Žiak Miroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kamenický, v 2-minútovej faktickej poznámke sa nedá reagovať na tridsať minút vášho vystúpenia kde ste detailne popisoval jeden bod za druhým. Ale pokúsim sa nadviazať na kolega, kolegu Pročka, ktorý hovoril o tom, že v podstate 12 rokov ste boli pri moci a z toho ste bol sám minister nejaké obdobie a pre mňa to príde ako taký, také pokrytectvo, mohol by som vás nazvať etalónom pokrytectvu, keby ste sa dal vystaviť v Paríži medzi etalónmi kilogramu, metra a tak ďalej, tak by ste tam určite zaradil.
A čo sa týka, a čo sa týka toho burčiaku, tak skúste si, dám vám takú radu. Skúste si burčiak na jeseň zamraziť, a keď ho na jar opätovne rozmrazíte, tak vám ten burčiak vám stále funguje. Len taká drobná rada.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:09 - 10:11 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kamenický, ja budem trošku teda konkrétnejšia, lebo chcela by som povedať ku gastrolístkom. Zrejme málokto vie, že tlač, distribúciu a celkové manažovanie zdražujú potraviny v priemere až o 5 %. Ako povedal pán minister, tie štyri firmy mali zisk 12 mil. eur. Ak by sme gastrolístky zrušili, zamestnávateľ peniaze, samozrejme, musí dať zamestnancovi ako príspevok na stram... stravu, čo je určite pre zamestnanca výhodnejšie , pretože dostane tých peňazí viac. A nerozumiem, prečo máme my ako zamestnanci, dotovať svojimi obedmi tlačenie nejakých papierikov pre nejaké firmy, ktoré sa tým živia. Každý z nás sa dokáže najesť aj bez týchto gastrolístkov, a preto plne podporujem tento návrh, ktorému, však bude predmetom riadneho pripomienkového konania. Každý jeden, či už odborná. alebo laická verejnosť, sa k tomuto návrhu zákona bude môcť vyjadriť.
A pokiaľ ide o burčiak, tak zrejme každý z nás si pamätá, minulý rok bol veľmi extrémny a hrozno dozrievalo veľmi skoro. Vinári, vinohradníci nemohli ho spracovať a ponúkať spotrebiteľom ako vo forme burčiaku. A preto ministerka Matečná sa rozhodla, že dá výnimku zo zákona. Všetci dobre viete, že to je protiústavné. A preto je oveľa lepším riešením ak ministerstvo po dohode s odbornou verejnosťou tento termín určí v nejakom osobitnom predpise, ako napríklad Vestník.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis