Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.12.2011 o 14:16 hod.

Ing.

Pavol Abrhan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2011 14:16 - 14:16 hod.

Pavol Abrhan
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zaželať všetkým spoluobčanom, všetkým kolegom, kolegyniam v parlamente požehnané a milostiplné vianočné sviatky a do nového roku veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

13.10.2011 18:43 - 18:44 hod.

Pavol Abrhan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, funkcia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je druhou najvyššou funkciou v slovenskom ústavnom systéme. Dôvera nadpolovičnej väčšiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je nevyhnutnou podmienkou pre vykonávanie postu predsedu parlamentu. Richard Sulík bol zvolený na začiatku tohto volebného obdobia na základe dôvery poslancov štyroch koaličných poslaneckých klubov. Hlasovaním zo dňa 11. októbra 2011, keď Richard Sulík nehlasoval za vyslovenie dôvery vláde Ivety Radičovej, stratil podporu poslancov troch poslaneckých klubov. Predseda parlamentu, ktorý nemá podporu väčšiny poslancov, nemôže dôveryhodne a zodpovedne vykonávať túto funkciu. Preto vám predkladám návrh na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa článku 89 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 8. júla 2010 bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Richard Sulík. V súlade s § 2 odsek 3 písmeno a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, poslanecké kluby SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD navrhujú Národnej rade Slovenskej republiky odvolať poslanca Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2011 12:04 - 12:04 hod.

Pavol Abrhan
Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá, za gestorský výbor určila hlasovaním výbor pre kultúru a médiá a návrh zákona prerokujú výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2011 12:04 - 12:04 hod.

Pavol Abrhan
Pán predseda, dajte hlasovať o tom, aby Národná rada prerokovala predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2011 12:03 - 12:03 hod.

Pavol Abrhan
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpil pán poslanec Maďarič a navrhol procedurálny návrh, aby sme vrátili návrh zákona na prepracovanie. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2011 11:23 - 11:24 hod.

Pavol Abrhan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v prvom čítaní predkladám spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona o povinných deponátoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a slovenských audiovizuálnych diel.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy.
Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti zákona s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 8. augusta 2011 č. 448 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.6.2011 12:20 - 12:20 hod.

Pavol Abrhan
Pán predseda, vzhľadom k tomu, že sme pokračovali v rokovaní aj cez prestávku, predkladám procedurálny návrh, aby sme dorokovali poslanecký návrh zákona o hazardných hrách hneď teraz a hneď aj o ňom hlasovali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2011 18:00 - 18:01 hod.

Pavol Abrhan Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel by som poďakovať za všetky faktické poznámky, ktoré zazneli. Pokúsim sa na niektoré odpovedať.
Pán poslanec Podmanický, to zachovanie, pokiaľ ide o status quo, zaznie v tom pozmeňujúcom návrhu, o ktorom som hovoril. Čiže ak budete počúvať, ak ho prednesie pán poslanec Matovič, tak tam sa o ňom dozviete. Ja som ho len podpisoval. Čiže teraz nemohol ani zaznieť.
Dúfam, že nechcete, aby sme teraz diskutovali o tej zhode, ktorá panovala, teda počas vašej vlády, nielen v národno-štátnych záujmoch, ale aj v iných záujmoch. Môžeme sa aj k tomu vrátiť, ale nemyslím si, že to prislúcha tejto diskusii.
A, pán poslanec Švantner, veď vy ste boli vo vláde, teraz navrhujete 50-percentné kvórum, prečo ste to neurobili pred štyrmi rokmi, keď ste mali svojich koaličných partnerov, keď ste to mohli urobiť, ale robíte to teraz, keď viete, že to aj tak neprejde? Len preto, lebo viete, že si chcete prihriať svoju politickú polievočku na jazykovom zákone. A to je práve tých 20 %, na ktorých som myslel a ktorých som označil vo svojom príhovore, ktorí takéto spory potrebujú. Na jednej strane toho sporu ste aj vy, pán poslanec Švantner, aj Slovenská národná strana. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2011 17:40 - 17:49 hod.

Pavol Abrhan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, myslím, že sa zhodneme, že od roku 1989, keď v pléne diskutujeme na tému jazykového zákona alebo na tému zákona o používaní jazyka národnostných menšín, toto rokovanie je sprevádzané zaujímavou a miestami až vzrušujúcou diskusiou, čo znamená, že táto téma je nielen citlivá, ale aj politicky živá. Stále dokáže oslovovať množstvo voličov, a preto jej strany venujú náležitú pozornosť. Napriek tomu si myslím, že 80 % občanov takéto zákony ani nepotrebuje. Pokúsim sa vysvetliť tento svoj názor.
Každý z nás iste zažil situáciu, keď pri rodinnom obede alebo inej rodinnej udalosti ako pozvaný hosť sa ocitol človek zo zahraničia. Bolo prirodzené, že pokiaľ rodina bola sama, tak konverzácia prebiehala v slovenskom jazyku. Keď však prišiel hosť, buď začala rodina komunikovať v jazyku, ktorému hosť rozumel, ak sa s ním dorozumieť vedeli ostatní členovia rodiny, alebo sa našiel jeden člen rodiny, zväčša ten, ktorý daného hosťa pozval. A ten potom hosťovi prekladal, o čom sa diskutovalo, alebo, ak sa chcel zapojiť do diskusie, tak príp. aj odpovede ostatným členom rodiny. Podobne je to aj v každej slušnej spoločnosti. Už zo slušnosti sa volí jazyk, ktorému rozumejú všetci členovia spoločnosti. Ak to nie je možné, tak sa komunikuje v jazyku, ktorému rozumie najviac členov spoločnosti, a ostatným sa diskusia prekladá, niektorým členom spoločnosti, aby sa aj oni mohli zapojiť do diskusie, aby sa v tejto spoločnosti cítili konformne. Na uvedené skutočnosti nikto nepotrebuje zákon, stačí slušnosť. Navyše treba zdôrazniť, že príslušníci národnostných menšín nie sú v Slovenskej republike hosťami, ale riadnymi a platnými občanmi. Ak teda sa vieme slušne správať k hosťom, ktorí ku nám prídu, prečo by sme sa nevedeli správať k svojim občanom? Preto si myslím, že 80 % občanov aby sa dokázalo takto správať, ani zákon nepotrebuje. Zákon potrebujú občania, ktorí tieto zásady nerešpektujú. Tým treba stanoviť podmienky. Treba tiež otvorene povedať, že takíto občania sa nájdu aj na strane menšín, aj na strane väčšinového národa, lenže žiadny zákon nedokáže riešiť všetky životné situácie. A preto je to podľa môjho názoru tak citlivé.
Iste uznáte, že nie je normálna situácia, ak rokovanie zastupiteľstva prebieha v jazyku národnostnej menšiny, ak tam sedí poslanec, ktorý tento jazyk neovláda, rovnako ako nie je normálne, ak vedúci pracovník zakáže, aby sa jeho podriadení medzi sebou čo i len rozprávali v jazyku národnostnej menšiny. Nie je normálne, aby ovládanie jazyka národnostnej menšiny bolo podmienkou prijatia do zamestnania vo verejnej správe, takisto aby bol niekto diskriminovaný len preto, že sa hlási k niektorej národnostnej menšine.
Návrh zákona sa snaží hľadať riešenia v zdravotníckej i sociálnej oblasti, v oblasti ozbrojených zložiek i vo vytváraní možností používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku vo verejnej správe. Ako som už povedal, žiadny zákon nedokáže riešiť všetky situácie, ktoré prináša život. Na nás ľuďoch bude záležať, ako budú tieto situácie prebiehať. Ak napr. pri dopravnej nehode zasahujúci policajti budú komunikovať v jazyku národnostnej menšiny a všetci im budú rozumieť, nevidím v tom problém, ale ak čo len jediný účastník tento jazyk neovláda, tak policajti musia komunikovať v úradnom jazyku s možnosťou prekladu. To isté sa vzťahuje na komunikáciu v úradnom styku vo verejnej správe. Samozrejme, v stanovených obciach v prípade potreby je možné zabezpečiť tlmočenie do jazyka národnostnej menšiny. Z uvedeného je zrejmé, že o výklad mnohých ustanovení v tomto zákone bude prebiehať diskusia aj po prijatí tohto zákona, diskusia o správnosti jednotlivých formulácií. To však, čo by malo byť jasné, je stanovenie zoznamu obcí, v ktorých je možné uplatňovať používanie jazyka národnostných menšín.
Všetci veľmi dobre vieme a dobre si pamätáme, ako ťažko sme dospievali k dohode na 20 %. A bola to spoločná dohoda vtedajšej koalície, ktorú rešpektovali i nasledujúce vlády. Preto by bolo najlepšie túto dohodu nerušiť a ponechať túto hranicu. Na druhej strane je zrejmé, že počet obyvateľov hlásiacich sa k jednotlivým národnostným menšinám sa mení. Nemyslím si, že by bolo správne znižovať počet obcí, v ktorých je možné používať jazyk národnostných menšín. Preto sme v rokovaniach navrhli, aby sme počkali na nové výsledky sčítania ľudu a podľa toho nastavovali parametre tak, aby k zníženiu počtu obcí nedošlo. Keďže sme neuspeli s týmto návrhom, tak sme uvažovali a hľadali sme riešenie. Jeden návrh bol 15 %, ktorý je uvedený, my sme uvažovali, že možno bude stačiť 18 %. Nevedel som vydokladovať ani matematicky ani ničím, lebo to sú odhady, nevieme, ako sčítanie ľudu dopadne. Čiže všetky tieto návrhy boli len návrhmi odhadov. Najideálnejšie riešenie by bolo počkať si na to sčítanie. Napriek tomu vo výbore som predložil tento návrh na 18 %. Musím povedať, že ani jeden z poslancov strany SMER za tento návrh nezahlasoval. Pán poslanec Maďarič aj Podmanický tento návrh vtedy podrobili ostrej kritike. A pritom nešlo o nič iné, len o to, aby sme zachovali status quo, čo sa týka počtu obcí. Chcem pripomenúť, že dnes tento zoznam vychádza zo sčítania obyvateľov z roku 1991. A takisto aj počas vlády, v ktorej bol Robert Fico, v ktorej bol SMER, už bolo uskutočnené sčítanie obyvateľov roku 2001. A takisto aj počas vašej vlády, páni poslanci, sme zachovali status quo a toto kvórum sa nemenilo. Čiže ani nám o nič iné v tomto nešlo, len o to, aby status quo aj v tejto oblasti sme zachovali. Z toho dôvodu väčšina diskusií pri stanovovaní kvóra, ale i celkovo pri prijímaní tohto návrhu zákona sa však dotýkala diskutovania len o maďarskej menšine.
Ja osobne si myslím, že tento zákon ak bude problémový, tak bude problémový vo vzťahu k rómskej menšine, zvlášť na Spiši a na východnom Slovensku. A ak sa budeme ním znovu a znovu zaoberať, tak práve v tom vzťahu, že sa obávam, či bude vôbec v týchto lokalitách vykonateľný. A k týmto problémom, myslíme si, sa budeme musieť vrátiť. Aj z tohto dôvodu, s ohľadom na Spiš a východné Slovensko, podporujem konzervatívnejšiu úpravu, ako je v predloženom návrhu. Preto som podpísal návrh, ktorý predkladá pán poslanec Matovič, ktorý vlastne zachováva súčasný stav ešte na ďalších desať rokov. Verím, páni poslanci, že tento návrh podporíte. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2011 9:28 - 9:30 hod.

Pavol Abrhan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Richter, ja som nečakal viac, čakal som presne to, že poviete, čo ste povedali. Som rád, že už po tom mojom vystúpení ste neopakovali, že tá novela je nedemokratická a protiústavná a že ste zobrali moje argumenty na vedomie. A že je účelová? Každý návrh zákona je účelový, čiže v tom sa s vami dohodnem, zhodnem, lebo chce riešiť niektoré problémy. A my tu rozširujeme spôsob voľby, ktorý je zapísaný v rokovacom poriadku.
Pán poslanec Jarjabek, ja by som sa nerád vyjadroval o tom, kto, ako, koho má rád. Ja sa pamätám, že v tom minulom volebnom období, to bol váš koaličný partner, ktorý stupňoval nepriateľ, úhlavný nepriateľ, koaličný partner a takýmto spôsobom vás označoval.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis