Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:48 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 10:54 - 10:55 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
... prehodnotiť počet vojenských obvodov tu na Slovensku, možno niektoré zrušiť a niektoré vojenské obvody zredukovať alebo zmeniť hranice týchto vojenských obvodov, následne urobiť, teda urobiť predtým, než sa to odovzdá mestám a obciam urobiť pyrosanáciu a takýmto spôsobom tento problém riešiť alebo riešiť prístup do už potom do bývalých vojenských obvodov. Ja si myslím, že je to oveľa korektnejšie k občanom, ako to riešiť touto novelou. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 10:54 - 10:55 hod.

Jaroslav Baška
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem reagovať len na pána poslanca Galka, ako spomínal. Súhlasím s tým, že došlo k výraznej redukcii počtov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a práve preto, ako som hovoril v minulosti v prvom, druhom čítaní o tomto zákone, o novele tohto zákona, tak by sme mali k tomu pristupovať úplne inak... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 10:48 - 10:49 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi tretíkrát vystúpiť a budem veľmi krátko rozprávať k tejto novele zákona o vojenských obvodoch. Plne sa stotožňujem s pripomienkami a s návrhom pána prezidenta Slovenskej republiky. Hovoril som to už v rozprave v prvom a v druhom čítaní. Myslím si, že keď schválime túto novelu zákona o vojenských obvodoch, môže dôjsť v budúcnosti k možno aj stratám na životoch, na ohrození zdravia a majetku občanov Slovenskej republiky. A podľa mňa toto orgány štátnej moci nemajú robiť. Čiže plne súhlasím s tým, čo pán prezident povedal, aby sme zákon ako celok neschválili. Ja pevne verím, že, panie poslankyne, páni poslanci, budete hlasovať tak, ako pán prezident namietal v tomto vrátenom zákone. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 16:34 - 16:35 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Naozaj len v krátkosti. Nie som proti tomu len ja, ale z môjho prekvapenia boli proti tomu aj starostovia, resp. primátori miest, ktoré susedia s týmito vojenskými obvodmi. Konkrétne to bol aj primátor Malaciek, pretože aj týmto zákonom vlastne dávate, zaťažujete túto samosprávu a práve tých miest a obcí, ktoré susedia s jednotlivými vojenskými obvodmi tým, že im dávate povinnosť podľa § 9 a ods. 3 novely tohto zákona, aby informovali tie osoby, ktoré chcú ísť do týchto susediacich vojenských obvodov, si myslím, že to nie je správne a korektné, aby nejakým spôsobom sa prenášala zodpovednosť na obce, ktoré sú susediace s týmito vojenskými obvodmi. Keď sa stane nejaký problém, tak potom ten problém môže byť prenesený aj na tieto susediace obce a ešte raz hovorím, no neviem, či nejaký ten Oravák bude mať naozaj záujem chodiť napríklad na huby do vojenského obvodu Malacky. Ja si myslím, že skôr nie, a to, čo ste spomínali, že neexistujú jasné pravidlá, veď stačí dať nejaké nariadenie ministra alebo nejaký iný predpis, ktorý by toto všetko upresňoval. Myslím si, že púšťať ľudí do živých vojenských obvodov nie je správne a v budúcnosti sa nám to môže vypomstiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 16:28 - 16:32 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem rozprávať nič iné, len zopakujem to, čo som hovoril už v prvom čítaní pri prerokovaní tohto zákona o vojenských obvodoch.
V prvom rade chcem povedať, že asi nie je to dobrý nápad sprístupniť občanom a vlastne každému občanovi Slovenskej republiky vstup do vojenských obvodov. Ja len spomeniem prípad, ktorý sa stal minulý rok vo vojenskom obvode, teda už v bývalom vojenskom obvode Javorina, kde teda dve ženy utrpeli naozaj vážne zranenia a bol to ako som spomenul, bývalý vojenský obvod Javorina, čiže v tomto vojenskom obvode už prebehla určitá pyrosanácia a myslím si, že nie je to naozaj dobrým nápadom, aby do aktívnych vojenských obvodov, aj keď možno nie do tých častí, kde sú strelnice, ale aby mali prístup títo občania.
Podľa mňa prvoradé je, od štátu chrániť zdravý život, zdravie a majetky každého občana tejto republiky. A tento návrh ktorý je predložený, robí naozaj, naozaj opak. Ja by som, a spomeniem to znova, to, čo som hovoril aj v prvom čítaní pristupoval k tomuto úplne inak. Robilo sa viac ako rok strategické hodnotenie obrany, kde sa teda analyzovali rôzne veci, ako majú teda ozbrojené sily vyzerať, v akom stave sú teraz a je tam aj určitá pasáž, ktorá hovorí o tom, že nejakým spôsobom by sa mali redukovať aj vojenské obvody. A ja by som pristupoval práve takým spôsobom, že tieto vojenské obvody buď teda znížiť ich počet, tam kde sa to dá, resp. zmeniť hranice týchto vojenských obvodov.
Samozrejme je to asi dlhšia doba toto všetko pripraviť, ako aj urobiť nevyhnutnú pyrosanáciu v týchto vojenských obvodoch a potom následne, teda sprístupniť do týchto už bývalých vojenských obvodov, sprístupniť ich verejnosti. My, keď sme boli vo vláde tak sme naozaj sa snažili vyjsť občanom a občanom teda susediacich obcí, ktoré susedia s vojenskými obvodmi, kde sme nejakým spôsobom chceli znížiť tú administratívu, ktorú majú ľudia z týchto katastrálnych území, ktoré susedia s jednotlivými vojenskými obvodmi. Chceli sme vlastne zjednodušiť prístup do týchto vojenských obvodov a znížiť tú administráciu pre nich. Takže tie povolenia, ktoré boli platné na rok sme predĺžili na tri roky, s tým, že občania týchto katastrálnych území mohli žiadať priamo alebo dávať žiadosti na obciach a tieto obce to vlastne posunuli na jednotlivé vojenské obvodné úrady.
Naozaj, myslím si, že nie je to dobrý nápad, nepomáhame týmto občanom, nechránime ich a ja si tiež neviem predstaviť, že by napríklad nejaký občan z Oravy išiel na huby alebo robiť tú hubársku turistiku napríklad do vojenského obvodu v Malackách. Tak možno, že by tam nenašiel nejaké huby, ale možno, že by tam našiel skôr smrť alebo resp. nejakú nevybuchnutú delostreleckú muníciu. Preto, ako minule v prvom čítaní, chcem podľa § teraz už 83 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2011 10:14 - 10:15 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v krátkosti. No, asi ma oči klamali, keď som to videl v televízii, že strana Sloboda a Solidarita podporí návrh štátneho rozpočtu a bola tam jedna z tých podmienok, že bude schválená novela zákona o vojenských obvodoch. Takže, asi som videl zle v médiách.
A tá druhá vec. Vy ste to zasa zobrali úplne inak. Ja som to dal ako príklad, ako memento, že už aj v zrušenom vojenskom obvode sa niečo takéto stalo. Nieže kto si zlízol smotanu, kto tento obvod pripravil, kto ho zrušil a tak ďalej. Ale má to byť určitým príkladom a negatívnym príkladom, čo sa vo vojenskom obvode môže stať. A tobôž v aktívnych vojenských obvodoch. Takže vy ste ma asi nepochopili. Ja som len chcel ukázať, že naozaj je to veľmi nebezpečné, to, že ďalším občanom umožníme vstup do aktívnych vojenských obvodov. Nič iné som nechcel povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2011 10:05 - 10:12 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne v krátkosti vystúpiť v rozprave k uvedenému zákonu o vojenských obvodoch. V prvom rade chcem povedať, že aký bol dôvod vlastne a skutočný dôvod predloženia tohto návrhu zákona. Tým skutočným dôvodom bolo to, že politická strana Sloboda a Solidarita si to podmienila a schválenie, podmienila si schválenie tohto zákona tým, že potom podporí návrh štátneho rozpočtu na rok 2012. Myslím si, že to nie je, nie je správne takýmto spôsobom podmieňovať schválenie štátneho rozpočtu práve zmenou zákona o vojenských obvodoch. Ja tam nevidím žiadny súvis a žiadnu súvislosť s tým a dopad vlastne na štátny rozpočet roku 2012. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať.
Dovoľte mi, dovoľte mi dotknúť sa aj jednej časti tejto novely zákona a to je povinností, ktoré prechádzajú na susedné obce, teda obce susediace s vojenským, s územím vojenských obvodov. Už za našej vlády sme, sme sa snažili nejakým spôsobom uľahčiť tento prístup občanov do týchto vojenských obvodov a to tým, že ten poplatok, ktorý sa vydával, a to povolenie bolo na rok, my sme toto povolenie a ten súhlas vlastne a tú platnosť toho povolenia dali na tri roky s tým, že susediace obce mohli od tých záujemcov z týchto, z týchto obcí vyzberať tieto žiadosti na to, na tieto povolenia o vstup do vojenských obvodov a tieto obce toto vlastne pripravili a doniesli to na vojenský obvod, kde vojenský obvod vydal, vydával toto povolenie. Aj tá čiastka, ktorá sa za to platila, čiže ten správny poplatok ostal nezmenený, ale platil, platil na tri roky.
Čo sa však v tejto, v tejto novele ďalej presúva na obce si myslím, že zbytočne zaťažujeme týmto, týmto susediace obce, a je to § 9a odsek 3 novely tohto zákona o vojenských obvodoch, je to, že osoby, ktoré chcú ísť do tohto vojenského obvodu, sú povinné kontaktovať susediace obce a informovať sa o podmienkach pohybu v týchto vojenských obvodoch, respektíve o zákazoch, ktoré sú pre tieto, týchto záujemcov, pre tieto osoby určené a stanovené, či v tom konkrétnom čase, tej konkrétnej dobe, nie je, nie je uzavretý tento vojenský, vojenský obvod. Myslím si, že je to, že znova tým obciam dávame, dávame ďalšie, ďalšie úlohy, ktoré musia tieto obce, teda susediace obce plniť.
Ako by som sa postavil ja k tomuto, poviem v krátkosti môj návrh, ako využívať alebo sprístupňovať teda vojenské obvody verejnosti. Môj návrh by bola, už rok a pol sa robí takzvaná Biela kniha o ozbrojených silách Slovenskej republiky a určite sú tam spomínané aj niektoré vojenské obvody, respektíve ich redukcia, týchto vojenských obvodov. Môj návrh by bol úplne iný a prístup k týmto veciam by bol úplne iný. Ja by som prehodnotil tieto vojenské obvody. Niektoré obvody, vojenské obvody by som navrhol zrušiť a v niektorých vojenských obvodoch by som navrhol zmeniť hranice týchto vojenských obvodov. Potom následne vlastne by prebehla určitá pyrosanácia v týchto obvodoch a potom by to bolo odovzdané, odovzdané do užívania obciam, respektíve tým ľuďom, ktorí na tom zo zákona majú, majú nárok. Čiže ten prístup je diametrálne odlišný a navrhoval by som, aj keď by to možno trvalo dlhšie, dlhšie obdobie, ale takýmto spôsobom by som, by som reagoval na vstup do týchto vojenských obvodov. Čiže zrušiť, prehodnotiť vojenské obvody, ktoré sú na Slovensku. Myslím si, že tých vojenských obvodov máme zbytočne veľa. A napríklad aj tie Valaškovce, keď sme zrušili aj tankový prápor a budú sa rušiť ďalšie vojská, si myslím, že niektoré vojenské obvody nemajú opodstatnenie. Zoberme si aj tu pri Bratislave máme dva vojenské obvody, vojenský obvod Malacky, Turecký Vrch, vojenský obvod Turecký Vrch, takže určite by sme vedeli niektoré tieto vojenské obvody zrušiť.
Takým posledným mojím, mojím vstupom k tomuto je, že štát má v prvom rade chrániť životy, zdravie a majetok každého občana tejto republiky. Myslím si, že táto zmena, ktorá sa pripravuje, že umožňujeme občanom a každému občanovi za určitých podmienok vstup do týchto vojenských obvodov je, je skôr opakom, ako ochraňovať životy, zdravie a majetok občanov. A mali sme taký jeden príklad, ktorý hovorí za všetko. Bol pred nedávnom, keď v bývalom Vojenskom obvode Javorina došlo, došlo takmer k tragédii na životoch, kde boli zranené dve, dve ženy nevybuchnutým delostreleckým granátom. Kde máme zaručené, že aj v tých okrajových častiach tých vojenských obvodov, ktoré chceme, ktoré chceme sprístupniť, nebude nejaká takáto zabudnutá, zabudnutá munícia? Podľa mňa je to chyba, že takéto, takáto novela, že umožňujeme touto novelou zákona o vojenských obvodoch vôbec prístup každému občanovi Slovenskej republiky, aj keď je to za určitých podmienok.
Preto na záver mi dovoľte podľa § 73 odsek 3 písmeno b) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky nepokračovala v rokovaní o návrhu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2011 21:17 - 21:19 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážené plénum Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády, pán Galko, ja tiež začnem tak možno trošku inak, ako by som mal. Ja som doteraz myslel, že vy ste len doktorom a liečiteľom ozbrojených síl, ale dnes som sa dozvedel, že vy ste milovník a balič žien. (Smiech v sále.) Ale ak balíte a ste milovník žien tak, ako liečite ozbrojené sily za ten posledný rok, tak to vám veru nezávidím a nezávidí vám to určite nikto. Vy nie ste liečiteľ, doktor ozbrojených síl, vy ste hrobár. Za ten rok ste neurobili pre rezort obrany a vojakov vôbec nič.
Kde môžete, kde ste vy boli v rokoch 2006 - 2010? Hovorili ste o povodniach. Boli ste v obci Píla a tak ďalej. Kde ste boli v roku 2010, keď sme použili viac ako 3 000 vojakov, nepočítam ani hasičov a ďalších policajtov pri povodniach, ktoré tu boli celý máj minulý rok? Kde ste boli, keď sa stala nehoda vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky? Vy ste tam neboli. A preto nemôžete tvrdiť, že pán predseda vlády Robert Fico tam nebol. On tam bol a prišiel tam veľmi skoro. A vždy sa zaujímal o takéto tragédie.
Neprajem ani tejto vláde žiadne takéto tragédie, aby v budúcnosti prišli, ale nikdy nemôžete povedať toto, že Robert Fico sa nestaral o takéto veci, keď boli rôzne povodne a nešťastia a živelné pohromy, ktoré sa vyskytli v rokoch 2006 - 2010 na Slovensku a na slovenských ľuďoch.
Viete, je ťažko uveriť slovám, ktoré hovoríte vy alebo ktoré idú z vašich úst, pretože sme boli svedkom a v priamom prenose ste klamali, bolo to v jednej televíznej relácii, ťažko potom si získate dôveru občanov Slovenskej republiky ako minister obrany, keď ste zaklamali v priamom prenose a boli ste chytený pri klamstve.
Viete, pán minister, vy ste ešte nepreskočili, vy ste ministrom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2011 17:25 - 17:33 hod.

Jaroslav Baška
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ste ho za mňa prečítali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2011 10:08 - 10:11 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja len v krátkosti chcem poďakovať všetkým vojakom aj civilistom v rámci rezortu ministerstva obrany, ktorí sa za posledné obdobie, za posledné roky venovali práve vybudovaniu tohto centra excelentnosti. Je to jedna z 11 oblastí, ktorá bola schválená ešte v roku 2004 na Konferencii národných riaditeľov pre vyzbrojovanie. A ja som veľmi rád, že sa tento medzinárodný záväzok, ktorý Slovenská republika má, podarilo dotiahnuť do konca. Aj za našej vlády, za vlády Roberta Fica, sa podarilo veľmi veľa za tie roky v rokoch 2006 až 2010 práve pri budovaní tohto centra excelentnosti. V súčasnosti teda sú tam okrem Slovenskej republiky aj Česká republika, Maďarsko, Francúzsko a Rumunsko. Tie rokovania, ktoré sme viedli aj my, viedli sme aj so Spojenými štátmi americkými a s Poľskou republikou. Ja pevne verím, že ešte v priebehu tohto roka, príp. budúci rok sa aj tieto dve krajiny pridajú k týmto memorandám, ktoré boli len prednedávnom podpísané.
Veľmi dôležité je okrem tohto medzinárodného centra excelentnosti budovať aj národné centrum excelentnosti práve na likvidáciu tejto nevybuchnutej munície. Slovenská republika a ministerstvo obrany už dlhé roky spolupracovali a spolupracujú a, pevne verím, budú spolupracovať s ozbrojenými silami Francúzskej republiky, pretože Francúzi nám poskytli veľmi veľa know-how pri výcviku týchto našich špecialistov. A bude veľmi dôležité, ako budú aj títo špecialisti využívaní v misiách medzinárodného krízového manažmentu. Len prednedávnom sme schválili rozširujúci mandát našim vojakom v misii ISAF v Afganistane, kde by sa mali zúčastňovať aj takíto špecialisti na likvidáciu nevybuchnutej munície. Ja si myslím, že je to dobrý krok dopredu, akým spôsobom týchto špecialistov vychovávať a naplniť nielen to národné centrum pre likvidáciu nevybuchnutej munície, ale aj toto medzinárodné centrum excelentnosti pre likvidáciu nevybuchnutej munície, ktoré, si myslím, v budúcnosti bude mať veľký význam nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre celú Severoatlantickú alianciu v rámci boja proti terorizmu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis