Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 16:25 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2012 16:25 - 16:27 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, budem veľmi stručný, pretože tento návrh som už na tejto schôdzi raz predpokladal, a to vo forme pozmeňujúceho návrhu k zákonu o energetike, ktorý však, bohužiaľ, nebol schválený, a preto využívam aj možnosť v prvom čítaní predniesť tento istý návrh, riadne ako poslanecký návrh novely zákona.
Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie ustanovuje povinnosť spotrebiteľov energií v priemysle a pôdohospodárstve vykonávať, resp. zabezpečiť energetický audit. Uvedená povinnosť je však v súčasnosti vzhľadom na aktuálnu situáciu v hospodárstve pre týchto podnikateľov značne zaťažujúca. Nespochybňujem výhody vykonávania energetických auditov. Pre mnohé podniky môžu priniesť značné aj finančné úspory. Avšak pre mnohých, hlavne menších podnikateľov predstavujú zbytočnú byrokratickú finančnú záťaž, pričom slovenská legislatíva ide v tejto povinnosti vysoko nad rámec smerníc Európskej únie. Preto vzhľadom na časovú a vecnú náročnosť vykonania auditov, navrhujem zmeniť termín prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a pôdohospodárstve na 31. 12. 2013, čo by malo byť v súlade s pripravovanými smernicami Európskej únie.
Návrh zákona tým pádom bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko sa zníži regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov odložením povinnosti vykonať audit, vrátane odloženia a dlhšieho časového rozloženia povinnosti vynaloženia nákladov na vykonanie auditu. Zároveň v prechodných ustanoveniach navrhujem, aby sa na spotrebiteľa energie, ktorý nevyhodnotil energetickú náročnosť výroby energetickým auditom v doteraz v stanovenom termíne, nepoužili ustanovenia, týkajúce sa sankcií. Tiež navrhujem, aby sa konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončili podľa tohto zákona. Inými slovami, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, máme možnosť teraz v tejto náročnej ekonomickej dobe ušetriť slovenským podnikateľom milióny eur na nie nevyhnutnej povinnosti, pri ktorej ideme nad rámec smerníc Európskej únie.
Preto dúfam, že tento návrh podporíte a podporíte tým aj skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 11:36 - 11:38 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, počuli sme veľa teraz prázdnych fráz a prázdnych slov. Pozrite sa, fakty sú jasné. To, kto koľkokrát je spomínaný v spise Gorila, bolo už dávno vypočítané. Stodvadsaťkrát je tam predseda vašej strany spomínaný, nikto iný, je to najviac zo všetkých.
To, čo sa dialo s doprivatizáciou Slovenských elektrární, vaša vláda pripravila dokument, ktorý normálne zaradila na rokovanie vlády, v ktorom bolo navrhnuté, aby sa doprivatizácia Slovenských elektrární vybavila za nulu. Naša... (Reakcia na hlasy z pléna.) Nie, ten bol zaradený, ten dokument bol zaradený do vlády, bol medzi nezaradenými dokumentmi, ale bol doručený ministerstvom hospodárstva na vládu. To je fakt, dá sa to overiť. Z ministerstva hospodárstva jednoducho tento materiál odišiel aj s podpisom príslušných ministrov. Naša vláda dala vypracovať audit, ktorý dokazuje že Slovensko má nárok na doplatok 230 mil. eur, to je takmer štvrť miliardy eur za doprivatizáciu Slovenských elektrární.
To hovorí úplne za všetko, kto sleduje verejný záujem, kto sleduje záujem Slovenskej republiky a kto sleduje nejaké iné záujmy. Viac naozaj dodávať netreba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 10:27 - 10:45 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia. Rozprava je tu naozaj tuhá, debata sa presúva od vecných argumentov až k veciam, ktoré naozaj so samotnými zákonmi nesúvisia.
Pán kolega Jahnátek predložil na vládu materiál, v ktorom navrhoval nulový variant vysporiadania so slovenskými elektrárňami. Tento materiál bol predložený na rokovanie vlády ministerstvom hospodárstva. Pán Jahnátek sa pod tento materiál podpísal. Vláda Roberta Fica na pokyn premiéra Roberta Fica v tom čase kvôli blížiacim sa voľbám materiál nezaradila na rokovanie, ale ten materiál bol predložený ministerstvom, visel na internetovej stránke Úradu vlády a bol navrhnutý ako nulový variant. Vzhľadom na to, že jeden jediný jednoduchý audit celého toho obchodného prípadu vykonaný touto vládou preukázal, že Slovenská republika má nárok na doplatok vo výške 230 mil. eur, nedá sa to hodnotiť inak, ako pokus o okradnutie Slovenska zo strany SMER o 230 mil. eur pri do privatizácii Slovenských elektrární. A môžem sa len pýtať na to, že aké boli percentuálne provízie v tom čase zo sumy 230 mil. eur a koľko z toho malo kde skončiť. Viete, keď si prečítame spis Gorila, veľmi dobre prichádzame na to, že to neboli len predstavitelia jednej strany alebo dvoch strán, ktoré sa konšpiračne stretávali. Dnes podľa medializovaných informácií vieme, že nebol jeden byt, ale že ich bolo prinajmenšom šesť, bytov. A bohvie, koľko ďalších všelijakých bytov bolo a bohvie, okrem popíjania Coca-Coly, čo všetko sa tam robilo a či práve tesne pred voľbami materiál, ktorý navrhoval nulové vysporiadanie privatizácie Slovenských elektrární, hoci táto vláda urobila audit, ktorý dokazuje, že má Slovensko nárok dostať 230 mil. eur z tejto privatizácie, či aj tento nebol predmetom nejakých obchodných dohôd. Bol predložený na vládu, bol podpísaný vtedajším ministrom hospodárstva. Je to neodškriepiteľné. Dá sa to jasne preukázať. Je to fakt. Nie je to žiadna domnienka. A my sa môžeme pýtať, len prečo? Podľa môjho názoru, podľa môjho názoru, je to, keď hovoríte o podvode pri privatizácii SPP, ja som mal možnosť vidieť tie zmluvy, nemyslím si, že to bol úplný podvod, ale viem, našiel som tam veci, ktoré by sa asi robili inak, keby sa robili naozaj vo verejnom záujme. Ale toto, tento pokus vysporiadať privatizáciu Slovenských elektrární bez toho, aby štát z toho mal čo i len korunu, pokus, ktorý ste podnikli vy tým, že ste predložili materiál na rokovanie vlády, čo sa dá jasne preukázať, je minimálne porovnateľný, ak nie oveľa horší. Čo jedna vláda začala, to sa vaša vláda pokúsila dokončiť.
Keď sa vrátim k samotnej rozprave a k samotnej debate týkajúcej sa vládneho návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Zaznelo tu veľa dôvodov alebo takých kvázi dôvodov a kvázi argumentov, prečo by nemal byť tento návrh zákona schválený. Absolútne chápem postoj súčasnej opozície, ktorá predpokladá, že sa dostane do vlády po nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách a že si tento zákon prispôsobí na svoju mieru a ovládne celú energetiku, tak ako sa z toho snaží obviňovať nás, a že urobí všetko pre to, aby tieto zákony neprešli, aby si ich mohla naozaj ušiť na svoju mieru, aj za cenu pokút pre Slovensko, aj za cenu infringementu zo strany Európskej komisie, tak ako sa opozícii podarilo predtým ovládnuť ÚRSO, tak chce teraz naozaj ovládnuť všetky finančné toky v energetike na Slovensku. Chápem tento postoj.
Nechápem postoj niektorých koaličných partnerov, ktorí boli od začiatku pri tvorbe tohto zákona, vrátane aj druhého súvisiaceho zákona o energetike. Tento zákon prešiel Legislatívnou radou vlády. Tento zákon prešiel vládou, na rokovaní vlády zaň hlasovali ministri politických strán bývalej vládnej koalície. Tento zákon bol široko debatovaný aj na pôde energetickej komisie v Národnej rade. Tento zákon prešiel aj prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky a zrazu sa dozvedám o argumentoch, ktoré nikde predtým nezazneli, a tie argumenty zaznievajú od jednej konkrétnej politickej strany alebo od jedného konkrétneho predstaviteľa politickej strany. Od toho politického predstaviteľa, ak môžem teraz, pán kolega, synovsky povedať, veľmi dobre si pamätám, keď ste za mnou boli a ponúkali mi, že nás môžete spojiť s pánom Holjenčíkom a že môžete, tak ako ste to urobili aj dnes v rozprave, nám pomôcť v komunikácii a sprostredkovať komunikáciu s týmto pánom. Zaznelo to veľké množstvo dôvodov, ktorými ste argumentovali, prečo tento zákon nie je dobrý. O protiústavnosti som hovoril už včera. Tvrdíte, že spôsob vyrovnania náhrady za využitie pozemkov s tou prekluzívnou lehotou jeden rok nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Včera som vám uviedol najmenej osem príkladov zákonov, ktoré riešia obdobným alebo rovnakým spôsobom túto problematiku. Ústavný súd ich nikdy nevyhlásil za protiústavné. Za dva z nich ste aj vy hlasovali v minulom roku, v tomto volebnom období v roku 2011. Považujem teda tento váš argument za čistú zámienku.
Hovorili ste o kvalite zákonov. Ide o jeden z najrozsiahlejších kusov legislatívy, aký bol v tomto volebnom období doručený do parlamentu. Preto trvalo tak dlho ho pripraviť, preto bolo potrebné toľko o ňom diskutovať, preto sme sa snažili diskutovať aj s vami. A určite neodškriepite, ako často ste sa stretávali vy, či už s pracovníkmi ministerstva hospodárstva, ktorých, viem si predstaviť, veľmi, veľmi môže urážať to, čo hovoríte o kvalite tohto zákona a o tom, že bol šitý horúcou ihlou, pretože to naozaj tak nebolo. Päťdesiat pozmeňujúcich návrhov, z ktorých, alebo jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mal zhruba 40 bodov a približne 30 z nich bolo výmenou slovíčka za slovíčko. Tu pán Jahnátek ma obvinil, že som tento pozmeňujúci návrh k zákonu o energetike predložil, lebo to chcela nejaká finančná skupina. No, keby pánu Jahnátkovi a jeho kolegom aspoň tak záležalo na kvalite zákonov, ako bolo v tomto pozmeňujúcom návrhu, tak by prišiel na rokovanie hospodárskeho výboru, pretože je to jeho práca, jeho povinnosť ako poslanca, nesmial by sa občanom do očí tým, že nemusí chodiť do parlamentu, keď je v opozícii a aspoň by vrátil svoj plat za ten jeden deň. Alebo dúfam, že ho dá aspoň na nejakú charitu, keď už si neplnil svoje pracovné povinnosti a výbor by bol uznášaniaschopný a tie pozmeňujúce návrhy by mohli byť možno prijaté aj na tom výbore a nemusel by sa tu predkladať pozmeňovací návrh. Je to výsmech všetkým občanom, ktorí sa tvárite, že obhajujete, kolegovia zo strany SMER, keď nechodíte do roboty. Možno som na hlavu padnutý, ale nie tak, aby som nevidel, že sa vysmievate do tváre všetkým občanom, pán kolega.
Keď hovoríte o korekčnom faktore, korekčný faktor, zaznelo to veľa nepravdivých tvrdení na tému korekčného faktora. Korekčný faktor, samozrejme, nevyhovuje regulátorovi, pretože ho núti k zodpovednému konaniu a k zodpovednému regulovaniu. Mimochodom, páni kolegovia, viete koľko hroziacich arbitráži alebo súdnych sporov máme na krku kvôli pánu Holjenčíkovi a kvôli jeho prístupu k regulácii? Koľko sto miliónov eur je v hre v rôznych arbitrážach kvôli tomu, že pán Holjenčík práve sa vzdal možnosti použitia korekčného faktora, a keď potom urobil chybu pri odhade regulovaných cien, nemohol ju už počas roka alebo v ďalšom roku nejakým spôsobom napraviť? A to, či už ide o chybu pri stúpaní cien alebo pri klesaní regulovaných cien. Vaša vláda spôsobila Slovensku hrozby za niekoľko sto miliónov eur. Aj preto bol tento zákon predložený neskôr, pretože sme sa snažili odvrátiť hrozbu arbitráži so zahraničnými akcionármi v rôznych firmách. Nielen v jednej konkrétnej. Hrozbu niekoľkých sto miliónov eur, čo je dlh Ficovej vlády, dlh Ficovej vlády a účet, ktorý bude musieť Slovensko zaplatiť. A keď sa novinári budú na tie arbitráže pýtať, vieme im veľmi konkrétne ukázať konkrétne rozhodnutia, ktoré sú napádané a ktoré sa môžu každý deň objaviť na nejakom medzinárodnom tribunáli.
Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach v skutočnosti, čo sa týka korekčného faktora, nijako nemení kompetencie ÚRSO v zmysle možností posudzovať primeranosť nákladov pri stanovovaní ceny. Regulovaný subjekt je aj podľa nového zákona povinný dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynakladaných nákladov v súlade s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými predpismi. Použitie korekcie tzv. korekčného faktora Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je navrhované len pri cene za dodávku plynu a pri cene za dodávku elektrickej energie. A ďalej pre oprávnené náklady súvisiace s nákupom plynu a nákupom elektriny a pre možnosť rozpustenia prípadných rozdielov v dvoch rokoch. Ide teda o to, že ak nastane skoková zmena ceny, či už zvýšenie alebo zníženie v priebehu roka, aby mal regulátor možnosť rozhodnúť, že toto skokové zvýšenie alebo zníženie ceny rozvrhne do dlhšieho časového obdobia až do dvoch rokov. Aby napríklad, ak nastane nejaká situácia a výrazne zdražie plyn z Ruska, nemuseli slovenskí odberatelia jednorazovo skokovo platiť o desiatky percent drahší plyn, aby sa to dalo rozvrhnúť postupne. Keď napádate korekčný faktor, napádate to, aby slovenskí spotrebitelia nemuseli čeliť jednorazovému výraznému skokovému, zmene ceny, jednorazovej výraznej skokovej zmene ceny.
Korekčný faktor funguje obojsmerne. To znamená, že jeho prostredníctvom a na základe skutočných nákladov môže dochádzať k úprave cien smerom hore, aj dole. Je to teda mechanizmus, ktorý umožňuje medziročne korigovať rozdiel medzi predpokladanými nákladmi v čase predkladania cenových návrhov a skutočnými oprávnenými nákladmi dodávateľov energií a jeho použitie je v rukách ÚRSO-a, nie v rukách regulovaných subjektov. Pán kolega Janiš sa ma spýtal, kde je tam ten kurz v tom korekčnom faktore. No ten kurz je v tom, že keď predpokladané náklady sa líšia od skutočných a teda stanovená regulovaná cena je iná než skutočné oprávnené náklady, napríklad kvôli vývoju kurzu alebo kvôli vývoju ceny ľahkých a ťažkých vykurovacích olejov, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet ceny plynu, alebo pri vývoji ceny komodity v elektrine, tam sa zohľadňuje v korekčnom faktore práve to, že ÚRSO jednoducho nekvalifikované a zle, alebo nesprávne, lebo nemá krištáľovú guľu, na začiatku roka odhadne vývoj týchto faktorov a potom to už nestíha skorigovať, a ak by to chcel skorigovať až pred koncom roka, tak by mohlo nastať veľmi výrazné skokové zvýšenie cien elektrickej energie alebo plynu pre slovenské domácnosti. A korekčný faktor má tomuto zabrániť. Nechápem, naozaj, nechápem útoky na korekčný faktor aj z vašej strany, aj zo strany opozície.
Zaznelo tu veľakrát spomenuté rokovanie o možnom odpredaji akcií SPP počas tejto vlády. Garantujem vám, páni, a je to jednoducho tak, na rozdiel od toho, čo ste vy tvrdili, že ste nepredložili nulový variant vysporiadania Slovenských elektrární, predložili ste ho a chceli ste Slovensko pripraviť o najmenej 230 mil. eur... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ak môžem na chvíľku vás prerušiť.
Pán predseda Národnej rady zvoláva na 10.45 hod. poslanecké grémium.
Nech sa páči, môžete pokračovať.


Chren, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Táto vláda nikdy nerokovala o odpredaji akcií SPP. Na túto vládu sa obrátili zahraniční akcionári, ktorí chceli predať svoj podiel sprivatizovaný už v roku 2002, a nie podiel SPP, ale podiel materskej spoločnosti spravujúcej ich podiely. Všetky rokovania boli prerušené. Áno, je pravda so súhlasom celého Výkonného výboru Fondu národného majetku sa začalo due diligence. Ale aj pán Jahnátek, aj pán Žiga, ktorí mali prístup k tejto dokumentácii, určite vedia, že spustenie due diligence nijako neovplyvňuje postavenie Slovenska. Pri tejto transakcii Slovensko má predkupné právo, Slovensko má právo súhlasu a slovenská vláda by musela rozhodnúť o súhlase s takouto transakciou. A akékoľvek, akékoľvek napádania tohto sú naozaj len politický folklór. Ja si osobne naozaj vyprosím od pána Jahnátka, aby teda on mňa obviňoval zo spolupráce s nejakou finančnou skupinou, o ktorej aj vrabce na streche čvirikajú, že má blízko práve k inej politickej strane.
Nezávislosť úradu a výtky, ktoré zazneli na margo výmeny predsedu energetického regulačného úradu ÚRSO-a. Áno, my sme sa viackrát vyjadrili, že pán Holjenčík je pre nás Harabinom slovenskej energetiky. Pán Holjenčík je pre nás človekom, ktorý sústavne porušuje zákon, pretože už štyri roky zastáva dve funkcie, ktoré sú, podľa zákona sa navzájom vylučujú. Pán Holjenčík sa dostal do svojej funkcie počas noci dlhých nožov. Energetický regulačný úrad mal byť nezávislý a strana SMER si túto nezávislosť predstavovala tak, že prišla do tohto úradu, zákonom zrušila Radu pre reguláciu, nahradila ju novým orgánom s tým istým počtom a s takmer tými istými kompetenciami regulačnej rady, akurát tam vymenila úplne všetkých ľudí, ktorí mali svoje funkčné obdobia nastavené na mnoho rokov, prechádzajúc cez jednotlivé funkčné obdobia vlád, aby sa naozaj zabezpečila nezávislosť. Toto bola noc dlhých nožov. Toto bolo politické ovládnutie nezávislého alebo kvázi nezávislého úradu, toto bola snaha o ovládnutie všetkých finančných tokov v energetike, čo predviedol SMER.
Áno, ovládnuť energetický regulačný úrad straníckymi nomináciami, ako bol pán Holjenčík, znamená ovládnuť všetky finančné toky v energetike a geniálne sa vám to podarilo. Naozaj, páni, musíme sa pred vami skloniť. Nikdy sme sa neznížili k takémuto kroku. Snažili sme sa rôznymi spôsobmi odstrániť ten protiprávny stav, kedy predseda rady je zároveň predsedom úradu, hoci zákon to doslovne nepripúšťa. Snažili sme sa odstrániť tento stav tým, že sme navrhovali rôzne spôsoby novej voľby, keďže pán Holjenčík, ako predseda Rady pre reguláciu nikdy, nikdy neponúkol vláde na vymenovanie relevantné mená na osobu predsedu úradu. Nikdy to neboli relevantné mená, vždy to boli vám blízki ľudia, blízki ľudia strane SMER. Vždy to boli stranícke nominácie, pretože stranícky nominant na úrade, ktorý má byť nezávislý, nemôže dať inú nomináciu ako stranícku nomináciu. Toto sa vám naozaj podarilo geniálne zabetónovať. Klobúk dolu, nemuseli by sa za vás hanbiť ani v stalinskom Rusku.
Nezávislosť úradu je extrémne dôležitá. Nezávislosť regulačného úradu je extrémne dôležitá. Musíme urobiť všetko pre to, aby ÚRSO nezávislé bolo. Veľmi často som počul aj v rozprave kritiku vzťahu medzi ministerstvom hospodárstva a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach však v skutočnosti žiadnym spôsobom nezasahuje do nezávislosti úradu. Naopak, práve dôslednou transpozíciou ustanovení tretieho energetického balíčka vytvára predpoklady pre nestranný, nezávislý, transparentný a apolitický výkon funkcie úradu.
Po novom už ministerstvo hospodárstva, ani vláda nebude môcť žiadnym spôsobom zasahovať do činnosti ÚRSO.

Bugár Béla, podpredseda NR SR:
Pán poslanec, môžem vás poprosiť, že by ste potom dokončili toto vaše vystúpenie. Už je 10.45 hodín a pán predseda zvoláva poslanecké grémium.


Chren, Martin, poslanec NR SR
Dovoľte mi dokončiť odstavec.

Bugár Béla, podpredseda NR SR:
Nech sa páči, samozrejme.


Ďakujem. V návrhu zákona sú vypustené úplne všetky kompetencie ministerstva hospodárstva v rámci cenových konaní, ktoré má podľa dnes platnej legislatívy, čiže napríklad vyjadrenie sa k cenovým návrhom, alebo to, že by ministerstvo bolo účastníkom cenových konaní.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dokončím zrejme po obedňajšej prestávke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 10:15 - 10:16 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Jahnátek, toto je drzosť, čo ste si tu teraz dovolili povedať a možno, že si to vyrozprávame aj niekde inde. A pozrite sa, sponzori, sponzori vašej strany, sponzori vašej strany, jedni z najväčších, naozaj s SaS nespolupracujú. Všetky rokovania o možnosti odpredaja podielov zahraničných akcionárov, ktoré iniciovali zahraničné akcionári, boli zastavené pred niekoľkými mesiacmi, veľmi dávno. Žiadne rokovania nepokračujú, nikdy bola vznesená ani žiadna formálna ponuka. A včera som predložil pozmeňovací návrh, ktorý obsahoval vyše 35 legislatívno-technických zmien, jedno slovíčko sa mení za iné slovíčko, to veľmi dobre viete. Takže to, čo ste si tu dovolili povedať, je priamy, priamy lživý a klamlivý útok na moju osobu,. Vy to veľmi dobre viete, že ste klamali, vy to veľmi dobre viete, že ste to účelovo povedali, pretože, dobre, povedzme že by nejaká finančná skupina sa snažila vylepšiť zákony legislatívno-technickými pripomienkami na Slovensku, neviem si to nijako predstaviť, i keď si prečítate ten pozmeňovací návrh, nič iné v ňom nebolo. Napriek tomu ste si dovolili takto klamať a takto lživo útočiť. Je to od vás drzé a predpokladám, že sa mi za to ospravedlníte (Výkriky v pléne.), pretože pokiaľ nie, pokiaľ nie, tak naozaj sa len ukáže, čo ste v SMER-e za ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 9:57 - 9:58 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, je toho strašne veľa, na čo by sa dalo reagovať v tomto prejave, mám pocit že som z neho normálne ochorel, ale to sa prihlásim v rozprave. Teraz len zareagujem na túto úplne poslednú časť týkajúcu sa vzťahov s ÚRSO-m a pánom Holjenčíkom. Pán kolega Janiš pán Holjenčík je Harabinom slovenskej energetiky. Bol by som zvedavý, čo by vám povedala vaša stranícka kolegyňa pani Žitňanská, keby ste chceli vyjednávať s pánom Harabinom a neustále za ňou chodili tak, ako ste chodili napr. za mnou a ponúkali sa, že budete robiť prostredníka medzi nami a pánom Holjenčíkom, že nám umožníte zlepšiť vzťahy, že nám umožníte komunikovať. Ministerstvo hospodárstva s ÚRSO-m komunikovalo, napr. aj na tvorbe pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložím, pretože sa to na hospodárskom výbore nepodarilo ani len zvolať hospodársky výbor, aby bol uznášaniaschopný pod vaším vedením. A aj porozprávam niečo v rozprave o tých motiváciách, prečo asi takto konáte, ako konáte. Každopádne len vás chcem upozorniť že týmto konaním nezdôveryhodňujete aj celú vašu stranu, aj celý ten boj za spravodlivosť, o ktorom čítame všade na uliciach, na predvolebných plagátoch, pretože nestačí bojovať proti jednému Harabinovi ,pokiaľ ich existuje viac a pokiaľ sú naozaj na rovnakej úrovni. A ponúkať s ním spoluprácu a ponúkať s ním rokovania a ponúkať k nemu cestičky, to je ešte oveľa, oveľa horšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 16:58 - 16:59 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len by som chcel teda pripomenúť, pán kolega, keď zajtra budete nám to všetko vo faktoch pripomínať, aby ste porovnali, aké to je, vymeniť celého predsedu úradu aj celú regulačnú radu, kompletne všetkých ľudí a aké je to snažiť sa odstrániť legislatívny deficit, keď protizákonne vykonáva jedna osoba dve funkcie, o čom zákon priamo hovorí, že nesmie sa to tak vykonávať alebo že ich má vykonávať jedna osoba len dočasne, a on tam je štyri roky, aj ako predseda rady, aj ako predseda úradu.
Zásadný rozdiel je medzi naprávaním pokriveného stavu, ktorý bol pokrivený vedome a úmyselne, a snahou o nápravu naozaj tromi pokusmi, na ktorých bola koaličná dohoda. Ale kvôli tomu, že niektorí koaliční partneri, resp. niektorí konkrétni poslanci zradili a nedodržali slovo a nedodržali dohodu, a teraz sa pozerám aj na vás, pán kolega, tak koaličný dohodnutý zákon neprešiel. Možno aj tam je pri nedodržaní slov a nedodržaní sľubov potrebné naozaj hľadať dôvody, prečo situácia dospela až tak ďaleko, že ste sa nás rozhodli až tak vydierať pri evrovale, dohnať všetko do krajnosti, až na základe toho padla vláda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 16:54 - 16:55 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, chcem sa spýtať, či ste už hovorili s pánom prezidentom o tom impeachmente, ktorý plánujete podľa toho príspevku, ak som vás správne pochopil.
Druhá otázka. Možno sa vrátim k tým fotovoltaickým elektrárňam. V koľkých z fotovoltaických elektrární máte v megawattoch priamo alebo nepriamo svoje záujmy alebo vlastnícke práva a tak ďalej, z tých, ktoré boli tak netransparentne vysúťažené a pridelené?
Čo sa týka tých pozmeňujúcich návrhov a vôbec účasti, prečo musel byť tento pozmeňovací návrh predložený kvôli hospodárskemu výboru. No dúfam teda, že vrátite svoj plat občanom, ktorí musia každý deň poctivo chodiť do práce, keď vy ako opozičný poslanec si myslíte, že vy do práce chodiť nemusíte a zasadaní výborov sa zúčastňovať nemusíte, pretože si myslím, že je facka a pľuvanec do očí všetkým slušným ľuďom, ktorí pracujú a pracovať chodia aj to, koľko poslancov SMER-u tu dnes napr. sedí počas tejto rozpravy, zo všetkých ktorých máte, pretože to je naozaj hanba, povedať, že ja ako poslanec nemusím chodiť do práce. Tak potom si dovolím povedať, že ste v Národnej rade nikdy nepracovali, že tu len pôsobíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 16:45 - 16:46 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán exminister, to je jeden pozmeňujúci návrh, len má 40 bodov. V roku 2004 keď sa tieto pôvodné zákony prijímali, tu v pléne zaznelo 120 pozmeňujúcich návrhov. Čiže sme sa zlepšili o 100 %, možno o viac pri príprave tohto zákona. A keby výbory pracovali, tak ako majú, ja neviem, či vy ste tam boli účastný alebo či vy ste vtedy dovolenkovali alebo kto bol zrovna preč na kampani, tak by tu tie pozmeňujúce návrhy nemuseli zaznieť.
Vážený pán Žiga, k tomu, čo som hovoril o transparentnosti a fotovoltaických elektrárňach, a k vašej osobnej reakcii môžem povedať len, že trafená hus zagágala, keď hovorím, pokiaľ ide o fotovoltaický klondike. Viac sa k tomu nemusím vyjadrovať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 16:05 - 16:42 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, počuli sme tu už v rozprave veľké množstvo názorov. Je fakt, že prístup tejto vlády zásadným spôsobom nekorešponduje s prístupom predchádzajúcej vlády strany SMER k energetike. Prvým cieľom, ktorý si táto vláda v oblasti energetiky vôbec dala pri svojom nástupe, bolo narobiť poriadok a zaviesť transparentnosť do jednotlivých vzťahov v energetike, transparentnosť medzi jednotlivými hráčmi, transparentnosť za lepšiu reguláciu, z nezávislých reguláciu, ktorá sa stala v podstate straníckym orgánom jednej jedinej strany, strany SMER – SD po doslova puči, ktorý nastal na energetickom regulačnom úrade po nástupe tejto strany do vlády, stransparentniť energetickú legislatívu tak, aby sa nedali robiť obrovské až miliardové kšefty napr. so slnečnými elektrárňami v oblasti fotovoltaickej energie, čo je jeden z prvých veľkých úspechov, ktoré táto vláda aj v spolupráci s poslancami naozaj dokázala presadiť, zastaviť ten fotovoltaický boom a fotovoltaický klondike, ktorý tu na Slovensku bol a kvôli ktorému dnes, a to treba jasne pomenovať, všetci spotrebitelia platia omnoho, omnoho vyššie ceny za elektrickú energiu, než by za ňu platiť mali a museli. A aj preto sú ceny energií na Slovensku pre domácnosti v niektorých ohľadoch vyššie, než je tomu štandardom v Európskej únii. A na tomto zarobili konkrétni ľudia, konkrétne osoby. A z pretŕhania týchto väzieb, z pretŕhania týchto pavučín to bolo prvou veľmi ťažkou úlohou na ten jeden a pol roka, čas, ktorý táto vláda reálne mala na prácu v energetickej oblasti.
Príprava týchto konkrétnych zákonov bola veľmi zložitá a bola dlhodobá. Pri jej začiatku som mal možnosť byť. A neskôr som mal možnosť ju sledovať aspoň z diaľky. Faktom je, že táto vláda zvolila prvýkrát úplne iný prístup k príprave energetickej legislatívy. Snažila sa otvoriť tú legislatívu verejnej debate. Snažila sa otvoriť energetický sektor verejnej debate a verejnosti. Spustila prvýkrát dialóg o energetike, v ktorom sa mohli vyjadriť všetci stakeholderi, všetci zúčastnení. A aj to množstvo pripomienok, tá práca na zákonoch, to, že sa potom nakoniec namiesto noviel zvolili nové znenia, pretože tie zmeny sú naozaj veľmi obsiahle a sú rozsiahle tak ako samotný 3. balík, tie tri smernice a dve nariadenia Európskej komisie a Rady sú veľmi obsiahle a sú veľmi zložité, v pripomienkovom konaní, aj to, že sa musela doťahovať legislatíva a že sa naozaj na každý jeden detail dbalo a muselo sa to doťahovať, svedčí o práci pri tak obsiahlej legislatíve, ktorá bola kvalitne odvedená.
Bohužiaľ, v druhom čítaní sme narazili v parlamente na výbor, ktorý nebol uznášaniaschopný. A preto nemohol prijať pozmeňujúce návrhy, ktoré vychádzajú v prvom rade z pripomienok parlamentnej legislatívy. Tie pozmeňujúce návrhy niektoré sa môžu zdať pomerne obsiahle. Nie sú síce obsiahlejšie, ako napr. pozmeňujúci návrh, ktorý sme tu dnes doobeda mali k ovocným vínam, avšak môžu sa zdať obsiahle napriek tomu, že ide iba o legislatívnotechnické úpravy.
Po prerokovaní návrhu zákona v prvom čítaní aj po jeho prerokovaní v energetickej komisii, kde boli zase zúčastnení skoro všetci zástupcovia energetického sektora. To prerokovanie zvolal pán kolega Janiš. A chcem sa spýtať, koľko tam bolo pripomienok vznesených k tomuto zákonu okrem pripomienok zo strany straníckeho nominanta pána Holjenčíka. Pokiaľ viem, žiadna tam k nemu vznesená nebola (Reakcia z pléna.). Pardon, boli dve, opravuje ma pán minister. Aj to svedčí o tom, že ten zákon už do parlamentu prišiel veľmi, veľmi kvalitne pripravený.
Bohužiaľ, tým, že pripomienky odboru legislatívy a aproximácie práva nemohli byť prijaté na výboroch kvôli ich neuznášaniaschopnosti, je mojou úlohou a mojou povinnosťou predložiť poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, ktorý vám bol včera a v priebehu včerajšieho dňa rozdaný do vašich poslaneckých lavíc, tieto pozmeňujúce návrhy. Chcem vopred upozorniť, že sa týkajú techniky a legislatívnej techniky, to je gro toho.
A zároveň sú dva pozmeňujúce návrhy v mojom návrhu zahrnuté, ktoré sa týkajú vecnej stránky.
Prvý návrh sa týka novelizácie povinnosti energetických auditov. Nakoľko, bohužiaľ, môj poslanecký návrh, ktorý som predložil ešte minulý rok, nebol prerokovaný na schôdzi Národnej rady, tak sa snažím túto povinnosť energetických auditov oddialiť o dva roky pre podnikateľov, ktorým naozaj spôsobuje zvlášť v dnešných ťažkých časoch veľmi vysoké náklady.
A zároveň je tam pozmeňujúci návrh, ktorý je v podstate splnomocňovacím ustanovením pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby vypracoval špecifické podmienky pre podniky s energeticky intenzívnou výrobou a so stabilným odberom.
Návrhom sa tiež reaguje na aplikačnú prax platného zákona.
Napr. sa navrhuje pri oznamovacej povinnosti činností, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ÚRSO, prikladať doklad o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k energetickému zariadeniu, nakoľko sa vyskytujú prípady, keď dve osoby súčasne oznámia začatie činnosti na tom istom zariadení na výrobu elektriny bez preukázania vzťahu k uvedenému zariadeniu.
Takisto v rámci procesu žiadosti o povolenie na podnikanie navrhujem doplnenie spôsobu preukazovania bezúhonnosti v situácii, keď o povolenie žiada zahraničná fyzická osoba.
V zmysle pripomienky odboru legislatívy Národnej rady navrhujem doplnenie náležitostí pre žiadosť o osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydávané ministerstvom hospodárstva.
Za účelom vylúčenia nejasností pri aplikácii zákona navrhujem doplniť ustanovenie, že právo na vypovedanie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.
Takisto sa tu pretavujú pripomienky z energetickej komisie. A vzhľadom na závery jej rokovania navrhujem doplniť alternatívu realizácie odpočtov pri zmene dodávateľa, na základe ktorej budú môcť prevádzkovatelia distribučnej sústavy vykonať určenie spotreby okrem skutočného odpočtu aj tzv. prepočtom na základe typového diagramu odberu.
V záujme kontinuity a právnej istoty navrhujem ustanoviť, že Štátna energetická inšpekcia podľa doterajších predpisov je štátna energetická inšpekcia podľa tohto zákona.
A tiež navrhujem ustanoviť, že podobne, ako ochranné pásma podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti, sa bude ustanovenie vzťahovať aj na bezpečnostné pásma.
Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie, to je ten spomínaný zákon o energetickej efektívnosti, ustanovuje povinnosť spotrebiteľa energie v priemysle a v pôdohospodárstve vykonávať, resp. zabezpečiť energetický audit. Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je spotrebiteľ, ktorý vykonáva akúkoľvek činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností do skupín A, C, D, E alebo F. Uvedená povinnosť v súčasnosti aj vzhľadom na aktuálnu situáciu v hospodárstve spôsobuje pre podnikateľov značné ťažkosti, preto vzhľadom na časovú a vecnú náročnosť vykonania auditov navrhujem zmeniť termín prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a v pôdohospodárstve na 31. 12. 2013. Tento konkrétny návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko sa zníži regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov, a to odložením povinnosti vykonať audit vrátane odloženia a dlhšieho časového rozloženia povinnosti vynaloženia nákladov na vykonanie auditu.
Zároveň navrhujem v prechodnom ustanovení, keďže povinnosť vykonávať audity energetické už platí, aby sa na spotrebiteľa energie, ktorý nevyhodnotil energetickú náročnosť výroby auditom v doteraz stanovenom termíne, nepoužili ustanovenia týkajúce sa sankcií. To znamená, podnikatelia, ktorí nevykonali energetický audit, by neboli pokutovaní napriek tomu, že táto povinnosť už skoro mesiac platí.
Tiež navrhujem, aby sa konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončili podľa tohto zákona.
Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, povinnosť hovorí, že celý pozmeňujúci návrh musím teraz, tak ako vám bol predložený do vašich poslaneckých lavíc, predniesť aj v pléne. Preto mi dovoľte ho teraz predniesť.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martina Chrena k vládnemu návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 562).
Po prvé, k článku I.
1. V § 2 písm. a) 9. bode sa slová „plynom (ďalej len „pravidlá trhu“)1)“ nahrádzajú slovami „s plynom ustanovených podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „pravidlá trhu“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 1) § 15 ods. 5 zákona o regulácii v sieťových odvetviach, číslo ešte nie je známe, č. .../2012 Z. z.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu legislatívnej skratky.
2. V § 2 písm. b) 27. bode sa slová „energetickou efektívnosťou“ nahrádzajú slovami „riadením energetickej efektívnosti“.
Ide opäť o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s definíciou riadenia energetickej efektívnosti.
3. V § 3 písm. c) 9. bode sa vypúšťajú slová „prepravnej siete alebo distribučnej“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu definície užívateľa siete.
4. V § 3 písm. c) bod 16. 2 znie: „odberateľom plynu , ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu, určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa bodov 16. 3 až 16. 6 a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu definície chráneného odberateľa, čo je, mimochodom, odpoveď na jednu z pripomienok, ktoré boli vznesené aj pánom spoločným spravodajcom.
5. V § 6 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „K oznámeniu sa prikladá úradne osvedčená kópia dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy v dvoch vyhotoveniach.“
Ide o ustanovenie zabezpečujúce jednoznačného adresáta potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a reagujúce na aplikačnú prax, v ktorej sa vyskytujú prípady, keď dve osoby súčasne oznámia začatie činnosti na tom istom zariadení na výrobu elektriny bez preukázania vzťahu k uvedenému zariadeniu.
6. V § 7 ods. 5 sa za slovo „dispečingu“ vkladá slovo „prevádzkovateľa“.
Ide opäť o legislatívnotechnickú úpravu.
7. V § 7 ods. 7 druhej vete sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, nie starším ako 3 mesiace, alebo ak sa obdobné potvrdenie v tomto štáte nevydáva, čestným vyhlásením, ktoré vykoná zahraničná fyzická osoba pred príslušným súdnym orgánom, administratívnym orgánom alebo notárom tohto štátu, nie starším ako tri mesiace“.
Ide o doplnenie spôsobu preukazovania bezúhonnosti v situácii, keď o povolenie žiada v zmysle § 7 ods. 1 zahraničná fyzická osoba.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie: „23) § 6 ods. 1 písm. b) 7. bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“
Ide o úpravu príslušného právneho predpisu v poznámke pod čiarou.
9. V § 12 ods. 4 písm. b) 6. bod znie: „predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
Ide o spresnenie náležitosti pre žiadosť o osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v súlade s čl. 7 ods. 2 smernice 2009/72/ES.
10. V § 15 ods. 1 sa slová „Predmetom trhu s elektrinou a s plynom“ nahrádzajú slovami „Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; trh s elektrinou a trh s plynom sú dva rôzne právne inštitúty, resp. dva rôzne trhy, a nie jeden trh s elektrinou a s plynom.
11. V § 15 ods. 17 sa za slová „tohto členského štátu“ vkladajú slová „a spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy alebo siete“ a text za slovami „distribúcii plynu“ sa vypúšťa.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
12. V § 15 ods. 18 prvej vete sa slová „o vydanie rozhodnutia o prístupe do sústavy alebo do siete“ nahrádzajú slovami „o vydanie rozhodnutia o prístupe do sústavy alebo o prístupe do siete“.
Ide opäť o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text.
13. V § 17 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú“.
Ide o spresnenie znenia za účelom vylúčenia nejasností pri aplikácii predmetného ustanovenia.
14. V § 17 ods. 9 štvrtej vete sa za slovo „meradle“ vkladajú slová „alebo prepočtu podľa typového diagramu odberu alebo typového diagramu dodávky plynu priradeného príslušnému odbernému miestu“.
Ide o návrh alternatívy, na základe ktorej budú môcť prevádzkovatelia distribučnej sústavy vykonať určenie spotreby aj tzv. prepočtom na základe typového diagramu odberu. Každému odbernému miestu, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, je totiž priradený typový diagram odberu (TDO), ktorý predstavuje postupnosť 8 760 relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov v roku, vzhľadom na hodnotu ročného maxima určeného z merania vzoriek v danej skupine TDO. Na základe TDO je teda následne možné systémovo vypočítať spotrebu na danom odbernom mieste a k určitému dňu.
15. V § 19 ods. 1 sa za slová „prístupu a pripojenia“ vkladajú slová „do sústavy a siete“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES.
16. V § 21 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zameraným na predchádzanie krízovej situácie a“.
Ide o spresnenie znenia vzhľadom na úpravu jednotlivých štádií krízovej situácie v zmysle nariadenia (EÚ) 994/2010.
17. V § 25 ods. 1 písm. a) 1. bode sa slovo „zvýšenie“ nahrádza slovami „zlepšenie riadenia“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s definíciou riadenia energetickej efektívnosti.
18. V § 25 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „požiadavky na“ vypúšťajú ako nadbytočné a písm. b) sa slovo „nezabezpečia“ nahrádza slovom „nezabezpečujú“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES.
19. V § 25 ods. 4 sa slovo „zvýšenie“ nahrádza slovami „zlepšenie riadenia“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s definíciou riadenia energetickej efektívnosti.
20. V § 26 ods. 4 druhá veta znie: „V zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa dohodne aj spôsob určenia kapacity pripojenia do prenosovej sústavy na určené časové obdobia; kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je využiteľnosť technického dimenzovania pripojenia v každom jednotlivom mieste pripojenia v určenom časovom období a v súlade s pravidlami trhu.“
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
21. V § 26 sa v odseku 6 a v odseku 12 vypúšťajú slová „a regulačnej elektriny“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu so zjednodušením označenia zmluvy o zúčtovaní odchýlky.
22. V § 218 ods. 1 písm. b) sa slová „zmluvy o poskytnutí podporných služieb“ nahrádzajú slovami „zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s vymedzením zmlúv v § 26.
23. V § 28 ods. 4 sa za slovo „zabezpečenie“ vkladá slovo „riadenia“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s definíciou riadenia energetickej efektívnosti.
24. V § 28 ods. 5 sa slová „z tretích krajín“ nahrádzajú slovami „z tretieho štátu“.
Ide o zjednotenie terminológie používanej v zákone, napr. v § 2 písm. a) 5. bode, ako aj v návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach v § 22.
25. V § 30 ods. 4 sa za slovo „zabezpečenie“ vkladá slovo „riadenia“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s definíciou riadenia energetickej efektívnosti.
26. V § 32 ods. 8 prvej vete sa za slovo „povinné“ vkladá slovo „navzájom“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text.
27. V § 47 ods. 2 písm. h) sa v poslednej vete slovo „tieto“ nahrádza slovom „obchodné“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text.
28. V § 53 ods. 9 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie § 201 ods. 2 Obchodného zákonníka platí obdobne len v rozsahu upravujúcom oznamovanie stanoviska menšiny členov dozornej rady valnému zhromaždeniu“.
Ide o úpravu vo vzťahu k platnosti ustanovení Obchodného zákonníka pre dozornú komisiu.
29. V § 54 v nadpise sa slovo „Úlohy“ nahrádza slovom „Povinnosti“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, z obsahu príslušných ustanovení vyplýva, že ide o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete; podľa článku 123 Ústavy Slovenskej republiky možno ukladať zákonom „povinnosti“.
30. V § 65 ods. 3 písm. g) sa za slovo „týždenne“ vkladajú slová „v období od 1. novembra do 31. marca“.
Ide o spresnenie obdobia, pre ktoré je predkladanie predmetného výpočtu relevantné.
31. V § 84 ods. 1 poznámke pod čiarou k odkazu 81 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú slová: „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.“
Ide o doplnenie poznámky pod čiarou o predmetné nariadenie vlády, týkajúce sa „statických zásobníkov“, na ktoré sa povinnosti ustanovené v § 84 ods. 1 zjavne tiež vzťahujú.
32. V 87 ods. 10 písm. b) poznámke pod čiarou k odkazu 87 sa slová „Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES“ vkladajú slová „zo 6. septembra 2006“.
Ide o legislatívnotechnickú pripomienku, ktorou sa spresňuje citácia právneho aktu.
33. V § 89 ods. 1 písm. a) 4. bode sa slová „§ 87“ nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 2“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
34. V § 89 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 1 písm. at)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. t)“.
Ide o úpravu vnútorného odkazu.
35. V § 93 ods. 1 písm. e) sa za slová „vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve“ vkladajú slová „pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu“.
Ide o legislatívnotechnickú úpravu.
36. V § 94 ods. 27 sa slová „§ 93 ods. 2 písm. a) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 93 ods. 2 písm. a) a h)“.
Ide o úpravu vnútorného odkazu.
37. § 94 sa dopĺňa odsekom 28, ktorý znie: „Štátna energetická inšpekcia podľa doterajších predpisov je štátna energetická inšpekcia podľa tohto zákona.“
Ide o doplnenie ustanovenia v záujme zabezpečenia kontinuity a právnej istoty.
38. V § 94 ods. 5 sa za slová „ochranné pásma“ vkladajú slová „a bezpečnostné pásma“.
Ide o doplnenie platnosti doteraz stanovených výnimiek aj na bezpečnostné pásma plynu (V elektroenergetike sú len ochranné pásma.).
39. V § 94 ods. 13 sa na konci dopĺňa nová veta, ktorá znie: „Ministerstvo rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca podľa § 22 ods. 6 v roku 2012 do 30. apríla.“
Ide o legislatívnotechnickú úpravu vo vzťahu k termínu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca. Vzhľadom na navrhovanú účinnosť zákona sa navrhuje termín na rozhodnutie do 30. apríla 2012.
A tu chcem len upozorniť na to nad rámec prečítaného textu, že štandard bezpečnosti dodávok plynu je aj v novej legislatíve zakotvený a práve ministerstvo hospodárstva ho presadilo priamo do nariadenia Európskej komisie.
40. Za článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie: „Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. sa mení takto:
1. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2012“ znie:
Odsek 1: „Na spotrebiteľa energie podľa § 8 ods. 1 v priemysle a v pôdohospodárstve, ktorý nevyhodnotil energetickú náročnosť výroby energetickým auditom podľa § 8 ods. 1 v termíne podľa prílohy č. 1 podľa doterajších predpisov, sa nepoužijú ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e).“
Odsek 2: „Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.“
2. V prílohe č. 1 sa v lehote prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a v pôdohospodárstve u spotrebiteľa energie v priemysle s celkovou ročnou spotrebou energie od 5 500 MWh do 20 000 MWh a u spotrebiteľa energie v pôdohospodárstve s celkovou ročnou spotrebou energie od 2 500 MWh do 10 000 MWh slová „do 31. decembra 2011“ menia na slová „do 31. decembra 2013“.“
Doterajší článok V sa označuje ako článok VI.
Vzhľadom na zmenu termínu na vykonanie energetického auditu sa týmto navrhuje, aby na spotrebiteľa energie podľa § 8 ods. 1 v priemysle a v pôdohospodárstve, ktorý nevyhodnotil energetickú náročnosť výroby energetickým auditom podľa § 8 ods. 1 v termíne podľa prílohy č. 1 podľa doterajších predpisov, sa nepoužili ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e). Zároveň sa navrhuje, aby konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončili podľa tohto zákona.
Vzhľadom na časovú a vecnú náročnosť vykonania auditov návrh zákona navrhuje zmeniť termín prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a v pôdohospodárstve u spotrebiteľa energie v priemysle s celkovou ročnou spotrebou energie od 5 500 MWh do 20 000 MWh a u spotrebiteľa energie v pôdohospodárstve s celkovou ročnou spotrebou energie od 2 500 MWh do 10 000 MWh v prílohe č. 1 „do 31. decembra 2011“ na príslušný termín „do 31. decembra 2013“.
Vážené dámy a páni, ďakujem vám za trpezlivé vypočutie tohto pozmeňujúceho návrhu a skutočne ma mrzí, že ho bolo potrebné predložiť takto v pléne, nakoľko hospodársky výbor nebol uznášaniaschopný, ten by tieto v drvivej väčšine legislatívnotechnické úpravy odboru legislatívy a aproximácie práva bol schopný zapracovať do návrhu zákona.
Ešte napriek tomu, že tých tém tu bolo otvorených strašne veľa, mohol by som sa dotknúť napr. ambandlingu, ktorý jednoducho musí byť uvedený v zákone ako jedna z alternatív. A napriek tomu môžem povedať, že mojím osobným názorom je, že toto nie je cesta, ktorou by sa malo Slovensko vydať, a to napr. preto, že by práve v prípade implementácie ambandlingu vznikla povinnosť oddeliť vlastnícky tranzit zemného plynu od zvyšku samotného SPP, pričom štát by zrejme mohol využiť svoje predkupné právo, avšak nie je to úplne isté.
Mohol by som sa dotknúť debaty napr. o korekčnom faktore, z ktorého sa tu robí čert, diabol. Pritom korekčný faktor je v skutočnosti o tom, že dáva pre ÚRSO, nezávislému regulátorovi možnosť v prípade skokových zmien cien energií rozdeliť tieto zmeny, či je to už zvýšenie alebo zníženie, na dlhšie časové obdobie než jeden rok, aby sa nestávalo to, že ÚRSO stanoví napr. regulačný vzorec, kde počíta s kurzom eura voči doláru na úrovni 1,30, na konci roka sa ukáže, že ten skutočný kurz bol na úrovni 1,10 alebo 1,50 a ani možné zvýšenie ceny, ani možné vysoké zisky, ani straty nie sú v žiadnom prípade kompenzovateľné, pretože sa neuskutočnili ani v rámci jedného roka. O nič iné tu nejde, stále všetko zostáva v rukách nezávislého regulátora, ktorý sa môže rozhodnúť, či tento nástroj využije alebo nevyužije. A to hovoríme stále o tom stranícky nominovanom jedinom regulátorovi, ktorý je všetko, len nie nezávislý u nás na Slovensku, napriek tomu, že vás teraz spája osobné priateľstvo.
Určite sa ale chcem dotknúť jednej pripomienky, ktorá zaznela od pána spravodajcu. A to bola pripomienka o protiústavnosti tohto zákona vo vzťahu k náhradám vlastníkov pozemkov. Navrhované ustanovenia § 11 ods. 4 a 9, v zmysle ktorých má dotknutý vlastník možnosť uplatniť si nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie vlastníckeho práva, a to v podobe zákonného vecného bremena v jednoročnej prekluzívnej lehote, pričom po uplynutí tejto lehoty právo zaniká, je možné považovať za úpravu, ktorá napĺňa požiadavku poskytnutia primeranej náhrady ako jednej zo štyroch kumulatívnych podmienok ústavnosti nutného obmedzenia vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. V rámci rozpravy zaznel názor, že toto nie je naplnené, preto chcem tento názor jednoznačne odmietnuť ako názor nepravdivý, ako možno hľadanie zámienky pre nepodporenie tohto zákona.
Hoci sa k tejto otázke Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej rozhodovacej činnosti priamo nikdy nevyslovil, dovoľujem si upozorniť na uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. III. ÚS 150/2010-10 a č. IV. ÚS 160/09-17, ktoré sa týkali posúdenia ústavnosti konania, resp. rozhodovania všeobecných súdov v súvislosti s aplikáciou ustanovení upravujúcich právo na náhradu za nútené obmedzenie vlastníckeho práva. V odôvodneniach preskúmavaných rozhodnutí všeobecné súdy odkazujú v predmetných uzneseniach Ústavného súdu Slovenskej republiky a v rámci svojej obsiahlo citovanej právnej argumentácie aj na existujúcu úpravu poskytovania primeraných jednorazových náhrad v zákonom stanovených lehotách. Ústavný súd Slovenskej republiky v tejto súvislosti nevyužil možnosť vyjadriť sa aspoň nepriamo k otázke takejto úpravy, pričom túto možnosť mal, ak by rozhodovanie všeobecného súdu považoval za zjavne neodôvodnené alebo za zjavne arbitrárne. Naopak, skonštatoval, že všeobecný súd vykonal racionálny a podrobný výklad relevantnej právnej úpravy, ktorý nepopiera jej účel a podstatu, že resp., a znova zacitujem, „dôvody sú výsledkom právnych úvah, ktoré sú ústavne udržateľné“. Toto citujem z rozhodnutia č. III ÚS 150/2010-10.
Vo všeobecnosti musím poukázať v tejto bitke argumentov na skutočnosť, že inštitút poskytovania primeranej jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie vlastníckeho práva, z ktorého naozaj ako liberál, nie som šťastný, ale zrejme bez neho by energetika a sieťové stavby nemohli fungovať, na ktorú si dotknutá osoba musí uplatniť nárok v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote, sa v slovenskom právnom poriadku vyskytuje v mnohých v súčasnosti platných právnych predpisoch. Vážený pán spravodajca, patria medzi ne napr. § 66 ods. 4 a 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, čo je zákon schválený aj za vašej prítomnosti v Národnej rade v minulom roku, § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 ods. 5 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), § 16 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch, § 18 ods. 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon už z tohto volebného obdobia). Toto sú nepriestrelné argumenty o tom, že označovaná domnelá protiústavnosť predloženého zákona nemôže a nie je pravdivá a nemá právne opodstatnenie.
Vážené dámy, vážení páni, nechcem už rozprávať a vystupovať dlhšie, napriek tomu, že by jednoznačne stále bolo, o čom tu hovoriť, dovoľte mi len vyjadriť presvedčenie, napriek tomu, že s niektorými kolegami sa ideologicky jednoducho nedokážeme zhodnúť na úplne všetkých veciach, že sa tieto dva dôležité zákony nestanú predmetom politikárčenia, predmetom nejakého aktu politickej pomsty za niečo, čo s týmito zákonmi absolútne nesúhlasí. Tímy ľudí pracovali veľmi podrobne a veľmi kvalitne na týchto naozaj rozsahom a obsahom veľmi dobre pripravených a naozaj rozsiahlych zákonoch.
Pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil, nebol dnes najdlhší, ktorý tu zaznel v pléne, a napriek tomu musel byť predložený len preto, že výbory, ktoré o ňom mali rokovať, keďže išlo najmä o legislatívnotechnické pripomienky, neboli uznášaniaschopné, inak by som nemusel tu tak dlho vystupovať a predčítať ho.
Zároveň si dovoľujem ešte raz apelovať pri tomto zákone o energetike na pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka energetických auditov. A viem z debát, ktoré sme mali, aj z novín, že vládne široká zhoda naprieč politickým spektrom na tom, že slovenským podnikateľom v tejto dobe treba uľahčovať život, treba zbavovať ich zbytočnej regulačnej a administratívnej záťaže a povinností, ktoré naozaj nie sú nevyhnutné, nevyplývajú zo žiadnych európskych smerníc, pričom napriek tomu na nich boli uvalené. A v aj v záujme týchto podnikateľov a v snahe zlepšiť pre nich podnikateľské prostredie si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a zároveň aj o podporu zákona ako celku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 16:02 - 16:03 hod.

Martin Chren Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ešte pred vystúpením v rozprave len krátko si dovolím zareagovať. Ja si spomínam na ten váš návrh 3. balíčka, ktorý ste predložili minulý rok sem do parlamentu. Aj som si tak celkom úprimne cenil vašu snahu. Len možno si pamätáte, aj v rozprave som musel vystúpiť. Myslím, že tam bolo takých trinásť úplne zásadných pripomienok, kde bol ten váš návrh zákona v úplnom nesúlade so smernicami a nariadeniami EÚ, ktoré vlastne 3. energetický balík predstavujú. A aj preto tá moja obava ani tak nie je z infríčmentu, kde sa začalo konanie. A šestnásť ďalších krajín, myslím, nemá tiež splnenú túto transpozíciu legislatívy. Ale obava z toho je, že sa naozaj zákon neprijme za tejto vlády, dostane sa do rúk SMER-u, ktorý bude k tomu pristupovať tak, ako pristupoval k nezávislému regulátorovi, že účelovo zmenil zákon, vymenil jeden orgán za druhý, vymenil tam komplet všetkých ľudí, dal si tam tých svojich a celú reguláciu nezávislú v podstate posunul na vedľajšiu koľaj. Tá dnes jednoducho na Slovensku neexistuje. K tým ostatným veciam sa vyjadrím v rozprave. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis