Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.3.2011 o 18:50 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 23.3.2011 18:50 - 18:56 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, pri prerokovávaní predchádzajúceho návrhu novely zákona o dvojitom občianstve som v rozprave uviedol mnohé súvislosti, ktoré bolo podľa môjho názoru tu potrebné prezentovať. Chcel by som do vašej pozornosti teraz niekoľko momentov nových, ktoré sa udiali od neprijatia tejto novely zákona, neprijatia alebo stiahnutia z rokovania koaličného návrhu a stiahnutia z rokovania návrhu KDH.
Chcel by som zvýrazniť, že mnohí odborníci, ktorí sa predmetným otázkam venujú, sa zúčastnili rôznych diskusií alebo rôznych relácií, ktoré boli. Takto aj Slovenský rozhlas priniesol diskusiu odborníkov na predmetnú tému, ktorej sa zúčastnil aj Ján Drgonec, bývalý sudca Ústavného súdu, bývalý predseda ústavnoprávneho výboru tohto parlamentu a mimochodom aj človek, ktorý sa zúčastnil referendovej kampane jednej z koaličných strán Sloboda a Solidarita. K tejto novele alebo k tým návrhom, ktoré boli, tak ma skutočne milo prekvapilo toto jeho vyjadrenie, ktoré vysvetlí podstatu ústavného splnomocnenia na zákonnú úpravu nadobudnutia a straty štátneho občianstva, kde zaujal stanovisko k vplyvu neexistencie ústavnej úpravy dvojakého občianstva.
Samozrejme, že uplynul istý priestor, istý čas, v ktorom sa udiali veci, ktoré priamo súviseli s neprijatím týchto návrhov, ale ktoré priamo súviseli aj s hlasovaním jednotlivých členov parlamentu. Netreba hádam zvýrazňovať, že sa udialo na základe týchto rokovaní vylúčenie poslanca Matoviča z poslaneckého klubu SaS, ďalej nedeľné relácie, ktoré po tomto rokovaní boli, poodkryli do istej miery dvere do zákulisia koaličnej politiky a aj k tomu, aké vyjadrenia boli k niektorým poslancom, ktorí pravdepodobne nesprávne stláčali tlačítka.
Dovolím si tu a iste sa pán poslanec Matovič na mňa nenahnevá, chcel by som tu zacitovať z jedných reklamných novín, nebudem hovoriť ich meno, v ktorom sa pán Matovič vyjadril a ja si myslím, že úprimne sa vyjadril. Bol by som rád, keby to tu v snemovni zaznelo, ja to urobím. Môžem, pán Matovič? Citujem: "Určite to poznáte, niekto vám strašne lezie na nervy, ale nemôžete mu to povedať a niekedy sa pritom ešte musíte tváriť ako ho radi máte. Taká láska cez zuby. Strojená, škaredá, neúprimná. Asi tak ma majú radi moji koaliční bratia a sestry. Ležím im hlboko v žalúdku, ale nemôžu mi to povedať, lebo celá ich koalícia stojí a padá na našich štyroch hlasoch. Preto, aj keď by ma najradšej nakopali do zadnice, musia sa aspoň tváriť, akí sú kamaráti, ako ich mrzí ako sa SaS-ka ku mne zachovala", toľko citát. Asi som nikoho nenahneval, pretože je to fakt.
Chcel by som tu dve veci ešte zvýrazniť. Pamätám si ten odmietajúci výraz tváre mnohých koaličných poslancov, keď som tu prezentoval, aký bude postoj maďarskej strany k tej dohode alebo zmluve, ktorá by sa mala uzavrieť. No a čuduj sa svete, ja som vtedy povedal, máte pravdu vy a možno budem mať pravdu ja. Asi nikto z vás, aj keď nás tu sedí málo, ma nebudete teraz presviedčať o tom, že maďarská strana myslela zmluvu vážne. Vtedy som to postavil tu ako otázku. Dosť vyjadrení, či už od štátneho tajomníka Zsolta Németha alebo postoj, že Maďarsko sa nebude zaoberať problematikou, pokiaľ Slovensko nezmení zákon a samozrejme aj ostatné veci.
Keď som položil otázku, že komu záleží na tom, aby sa prerokovávali tieto veci pred prijatím alebo predložením Ústavy Maďarskej republiky, tiež tu boli odmietavé postoje. V dnešnej dobe je návrh ústavy predložený a môj asistent mi vybral len jednu časť z tohto návrhu, zacitujem: "Maďarsko je vedené ideou jednotného maďarského národa a nesie zodpovednosť za osudy Maďarov žijúcich za hranicami." A ďalej pokračuje: "Zákonom môže rozhodnúť o udelení maďarského štátneho občianstva aj ľuďom mimo prípadu narodenia." To znamená potvrdenie všetkého, o čom sa hovorilo. Toľko asi v mojom vystúpení.
Pri predložení návrhu zákona, pán kolega Čaplovič, zdôvodnil všetky aspekty, ktoré bolo potrebné v súvislosti s prerokovávaním tohto návrhu zákona. Ďakujem za vašu trpezlivosť pri vypočutí môjho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2011 10:41 - 10:42 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Pán kolega, som presvedčený o tom, že budete mať dosť priestoru na to, vyčerpať všetky svoje možnosti v budúcom období, takže nebuďte z toho smutný. Pozrite sa, ja som ešte nikdy v tomto parlamente nevystupoval s vecami, ktoré by sa nejakým spôsobom osobne dotýkali kolegov. Vždy som sa snažil a vždy sa budem snažiť vecne reagovať, a tak isto som sa snažil aj teraz. Vy, samozrejme, môžete odvádzať pozornosť akýmkoľvek spôsobom, môžete robiť všetko, čo je, samozrejme možné v tomto parlamente, pri vystúpeniach, ale jednu vec nemôžete urobiť, že presvedčíte všetkých, že to, čo malo byť uskutočnené do 3. marca, teda transpozícia smerníc Európskej únie, podľa ktorých sa má už všetka legislatíva uskutočňovať, to znamená aj táto novela už má byť v zmysle týchto smerníc, tak samozrejme, ak sa budete snažiť odviesť pozornosť, ten samotný fakt, že ste to neurobili, a že tu máme veľkú medzeru, ktorá sa nám môže vypomstiť a ktorá možno je aj protizákonná v istom zmysle, tak to tým neuskutočníte. Môžete robiť čo chcete, môžete sa na rečníka, ktorý je tu smiať oveľa širšie a možno aj nahlas, ale nič tým z hľadiska faktov a vecných argumentov a vecného hľadiska nedosiahnete. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2011 10:39 - 10:41 hod.

Vladimír Faič
Pán kolega... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2011 10:20 - 10:39 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, nazdávam sa a som presvedčený dokonca, že regulácia sieťových odvetví, odvetviach už teraz, ale najmä po implementácii tretieho energetického balíčka presahuje a bude presahovať rámec a celkové kompetencie ministerstva hospodárstva. Myslím, že to bude tak objektívne, pretože sú veľmi silné veci, ktoré bude treba do celého systému pri tej implementácii zaviesť.
Musím zareagovať na pána, nášho nového kolegu, Chrena, no o tej nezávislosti toho zloženia rady svedčí alebo svedčia rozhodnutia z roku 2005 pri zvýšení cien, ktoré súdy zrušili. A to zvýšenie bolo preto, že ten, tá rada alebo úrad nezávislým nebol.
Ako tu už povedal kolega Jahnátek, aj kolega Glváč, už od septembra minulého roka sa tu deje mimoriadne dôležitá snaha o personálne ovládnutie národného energetického regulátora. Hovorilo sa o tom v návrhu, ktorý bol daný 10. alebo predložený 10. septembra vtedy do medzirezortného pripomienkového konania, ktorého obsahom malo byť vlastne zrušenie rady a uľahčené dosadenie vlastného človeka do vedenia regulačného úradu. Návrh neprešiel. Oproti tomuto návrhu, ale má jednu prednosť vo vzťahu k legislatívnemu procesu, že bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní a možno preto, že bol takto zastavený, potom tento dnešný nebol.
Bolo tu hovorené aj o tom, že na minulej schôdzi nasledoval ďalší návrh v takej istej filozofii, predložený prostredníctvom poslanca Jurčíka. Len pripomeniem, že po búrlivej rozprave a výhradách nielen nás z opozície, ale aj z koalície, návrh neprešiel. Pozoruhodná, ale bola snaha pretlačiť tento návrh do druhého čítania. Asi to bola silná káva pre tú časť koalície, ktorá pochopila, čo sa asi deje na pozadí týchto zámerov a aké sú ciele.
Chcem vám dať do pozornosti, vážené kolegyne, kolegovia, že každý, kto si dôsledne preštuduje spomínaný návrh pod tlačou 227 a tiež predkladaný návrh zákona, ten dnešný, dôjde k záveru, že oba pochádzajú s najväčšou pravdepodobnosťou z tej istej dielne. Okrem iného tomu nasvedčuje úplná totožnosť podstatnej časti doložky zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Do poslednej bodky je opísaná problematika úpravy návrhu právneho predpisu v práve Európskej únie. A na 100 % sa kryje aj základná taktika pod rúškom potreby prebratia novej energetickej legislatívy Európskej únie, vytvoriť cestu k personálnym zmenám a ovládnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rovnako sa kryje oddelené riešenie personálnych súvislostí a naopak, ignorovanie prevažnej väčšiny zmien vyplývajúcich z tzv. tretieho energetického balíčka, ktorý som už spomenul. Takže pri uvedení tohto návrhu sme si vlastne vypočuli druhý diel v podaní pána ministra na tú istú tému.
A čo je paradox, novelizácia zákona o regulácii sieťových odvetví nie je vôbec v pláne legislatívnych úloh vlády pre rok 2011, napriek povinnosti implementovať novú energetickú legislatívu únie a samozrejme z toho vyplývajúceho aj postavenia úloh národného regulátora. Preto aj tento návrh je označený ako iniciatívny.
Položím otázku. Nikoho netrápi, že v súčasnosti nie je možné na Slovensku uskutočňovať cenovú reguláciu v súlade s právom Európskej únie, pretože do 3. marca nebola prebratá nová energetická legislatíva únie? Zdá sa, že nikoho netrápi ani splnenie podmienok pre začatie konania proti Slovenskej republike o porušení zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa jej čl. 258 až 260. A naopak, od jesene prebieha boj aj nelegislatívnymi aktivitami. Média v danej súvislosti priniesli veľa informácií a niektoré sme v citáciách uviedli aj na minulej schôdzi.
Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, čo sa udialo v predmetnej oblasti po neschválení návrhu zákona predloženého kolegom Jurčíkom? Podľa mojich informácií a potvrdil to dnes môj kolega Jahnátek, regulačná rada, tak ako jej vyplýva zo zákona, predložila na vládu alebo vláde návrhy na vymenovanie predsedu a podpredsedu Úradu pre regulácie sieťových odvetví. Návrhy si môžte pozrieť, sú zavesené na internete.
Dovoľujem si poznamenať, že najväčšia oficiálna kritika, tak to bolo povedané aj pri predložení tejto novely, bola smerovaná práve proti nepredloženiu takéhoto návrhu a výkonu funkcie predsedu úradu, predsedov Rady pre reguláciu sieťových odvetví a o takéto tvrdenia sa opieral na minulej schôdzi aj kolega Jurčík. V prekladacej správe k tomu návrhu je možné takisto sa zoznámiť so skutočnosťami. Návrhy neboli do dnešného dňa zaradené na rokovanie vlády, reakcia však prišla v podobe tohto prerokovávaného návrhu, teda nie väčšia nezávislosť energetického regulátora, ako to vyžaduje právo Európskej únie, ale väčšia závislosť od parlamentnej väčšiny a nepriamo aj od vlády.
Ako tu už bolo povedané mojimi kolegami, návrh zákona je bez medzirezortného pripomienkového konania, bez prerokovania v legislatívnej rade vlády, ale s návrhom bol predložený na skrátené konanie, ktoré vláda neprijala. Problém asi spočíva v tom, že v tých predložených návrhoch, ktoré sú na vláde, nie je podaný návrh na tú správnu osobu. A z toho dôvodu je potrebné aj meniť zákon. Ak berieme do úvahy smernicu Európskeho parlamentu a Rady pod č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, môžeme urobiť záver, že návrh zákona je v rozpore s právom Európskej únie, a to s týmito menovanými smernicami.
Návrh nezohľadňuje podmienky kladené pre regulačný úrad z uvedených smerníc, resp. je v priamom rozpore s ich zásadnými ustanoveniami. Ako som už uviedol, a tak to bolo tu aj povedané, návrh reaguje alebo navrhuje len nový spôsob vymenovania predsedu úradu a podpredsedu úradu. Navyše vzhľadom na politické zastúpenie vo Výbore Národnej rady pre hospodárstvo, ktorý má navrhovať predsedu, nemožno zaručiť nestrannosť a politickú nezávislosť kandidáta na predsedu úradu. Ale to sme zažili aj pri prerokovávaní zákona o prokuratúre.
Je teda zrejmé, že by post predsedu a podpredsedu úradu sa stal predmetom politických dohôd s následným politickým vplyvom na činnosť a rozhodovanie úradu, možno do toho stavu, ktorý tu bol v roku 2005. Pokiaľ ide o predsedu úradu, smernice jednoznačne ustanovujú dĺžku jeho funkčného obdobia, a to v rozsahu 5 až 7 rokov s možnosťou jedného predĺženia, taktiež taxatívne vymedzujú aj podmienky pre odvolanie predsedu úradu. Nakoľko ide v zmysle práva Európskej únie o novú úpravu, súčasne platný zákon o regulácii tieto ustanovenia smerníc samozrejme nezohľadňuje. Je preto podľa môjho názoru v rozpore s týmito smernicami, keď novela zákona o regulácii rieši len zmenu v spôsobe menovania predsedu úradu, ale vôbec netransponuje ustanovenie smerníc týkajúcich sa k dĺžke jeho funkčného obdobia a dôvody pre jeho odvolanie z funkcie. Opakujem, že neberú do úvahy tieto ustanovenia.
Dovolím si tu podotknúť ešte jeden fakt. Podľa rozsudku Súdneho dvora vo veci C - 129/96, je členský štát povinný zdržať sa prijatia opatrení, ktoré by mohli vážne ohroziť dosiahnutie výsledku stanoveného smernicou, a to už počas plynutia transpozičnej lehoty. Keďže lehota na transpozíciu smerníc už uplynula 3. marca 2011 a nikto o tom tu nehovorí okrem nás, zákonodarca by sa mal v súčasnosti zamerať predovšetkým na zabezpečenie ich právne perfektnej transpozície a zdržať sa takých legislatívnych riešení, ktoré s ustanoveniami smerníc nesúvisia alebo sú s nimi dokonca v priamom konflikte.
Zo základnej teórie komunitárneho práva a z judikatúry Európskeho súdneho dvora vyplýva priamy účinok a priama použiteľnosť smerníc v rámci právneho poriadku členského štátu v prípade, že členský štát neimplementuje smernicu včas alebo, ak ju implementuje, nesprávne.
Celkove zvolený postup, a to, čo sa tu odohráva už od septembra minulého roka, predsa len dáva určitú logiku. Zdá sa, že veľkosť témy transpozície tretieho energetického balíčka prerástla vedenie ministerstva hospodárstva a vzhľadom k tomu asi aj preto nebol splnený záväzný termín transpozície do 3. marca 2011 a možno aj preto je na funkciu štátneho tajomníka ministerstva navrhnutý človek z energetických štruktúr Európskej komisie. Možno aj to je dôvod pozitívny.
Dovolím si tu povedať aj niektoré alebo poukázať na niektoré riziká. Možno, že všetci aktéri ohľadne regulácie v sieťových odvetviach si zároveň uvedomujú i veľké možnosti, ktoré pri novom usporiadaní sektora energetiky môžu byť viac-menej výhodné pre štát alebo naopak pre zahraničných akcionárov, prípadne rôznych sprostredkovateľov a medzičlánkov.
Hovorím to tu celkom otvorene, pretože vždy pri takýchto veľkých zmenách si každý, ako sa hovorí, hľadí svojho. Ja chcem podotknúť, že my, čo sedíme v tejto sále, aj vy, pán kolega nový, ktorý sa tu stále škeríte, by sme asi pravdepodobne mali stáť na strane toho verejného záujmu, pretože tie svoje záujmy si monopoly samozrejme riešia po svojom a pre seba.
Chcem upozorniť, že v krajnom prípade je pri rešpektovaní a uplatnení tretieho energetického balíčka možná aj doprivatizácia s odvolaním sa na legislatívu Európskej únie a nemaľujme si to, ako sa hovorí na bielo. Práve lobistické aktivity súvisiace s riešením tzv. vertikálne integrovaných podnikov možno budú predstavovať najväčšie ohrozenie verejných záujmov, pretože bude existovať riziko zneužitia opatrení Európskej únie na oddelenie obchodných, dodávateľských a výrobných činností od sieťových, predovšetkým vo vzťahu k plynárenskému priemyslu, ale aj iným.
Dovolím si tiež podotknúť, že ak za prvej Dzurindovej vlády bola hrozienkom v oblasti energetiky privatizácia SPP a energetických distribučných podnikov, v druhej Dzurindovej vláde privatizácia Slovenských elektrární, za vlády Ivety Radičovej môže byť tým hrozienkom práve, alebo to hrozienko práve výber spôsobu realizácie opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka. Myslím to úprimne, pretože každý bude hájiť samozrejme svoje záujmy. Netreba tajiť ani to, že existujú už také náznaky informácií, že sa už dejú tieto zámery.
Ak sa, ak ste sa, pán minister, na ministerstve, alebo ak ste, pán minister, na ministerstve zistili, že nezávislejší a autonómnejší národný regulátor bude mať väčšie kontrolné právomoci a bude viac vidieť do ekonomických tokov, pretože bude mať skutočne veľmi široké právomoci, tak možno aj tieto zámery, ktoré sú v súvislosti s pokusom alebo zámerom ovládnutia národného regulátora personálne, možno vychádzajú aj z tohto.
V závere chcem zvýrazniť, že tento posledný polrok predstavuje podľa nášho názoru veľmi nešťastný zásah do existujúceho regulačného rámca, ktorý sa v Slovenskej republike tvoril postupne. V tomto kontexte a chcem sa ospravedlniť, že budem dosť expresívny, doteraz z uvedeného doslovne komicky zaznieva cieľ vládneho programu vyvinúť úsilie na minimalizáciu politického a verejného vplyvu na Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach a zabezpečenie odbornej profesionality. Nazdávam sa, že tento návrh alebo táto novela je krokom späť.
Záverom, realite biznisu pravdepodobne ustupuje a je to všetko pred nami, možno ustúpi aj ilúzia o novej politickej kultúre. A čo sa týka transpozície energetickej legislatívy Európskej únie, nazdávam sa a vidieť to aj podľa toho, čo je dnes predložené, tiež musela ustúpiť z tejto cesty, zatiaľ.
Vzhľadom k uvedenému dávam dva návrhy, pripájam sa k tomu procedurálnemu nepokračovať v prerokovávaní predmetného bodu programu a po druhé, dovolím si, odovzdám potom spravodajcovi.
Po druhé, návrh na prijatie uznesenia podľa § 128 zákona o rokovacom poriadku, ktorým by Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o neodkladné predloženie správy o transpozícii a vykonaní opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka Európskej únie s dôrazom na
za a) základné otázky a termín transponovania a vykonania smerníc tvoriacich tretí energetický balíček Európskej únie,
po b) navrhovaný spôsob oddelenia dodávateľských a výrobných činností od sieťových činností vertikálne integrovaných podnikov a
po c) navrhovaný spôsob riešenia vlastníctva prepravnej siete zemného plynu a prenosovej sústavy.
Tento návrh uznesenia podávam z toho dôvodu, že do 3. marca mala Slovenská republika implementovať alebo uskutočniť transpozíciu smerníc a vlastne aj obsahu tretieho energetického balíčka do našej legislatívy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2011 10:49 - 10:51 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som rád, že tak ako pri prerokovávaní našej novely zákona o štátnom občianstve minulý týždeň, aj teraz, je tu kultivovaná rozprava. Je to dobrý znak pre parlament.
Dovolím si položiť jednu otázku na pani poslankyňu Dubovcovú. Zdieľam s vami ten postoj, že sa občania vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky, k ich právu slobodne sa rozhodovať o mnohých veciach, tých najpodstatnejších a samozrejme aj iné otázky. Ale chcem sa spýtať, pani poslankyňa, zaregistrovali ste predtým ako prijímal maďarský parlament zákon o štátnom občianstve, že by tento zákon vychádzal aj z požiadaviek a potrieb občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti? Zaregistrovali ste, čo len jeden počin, ktorý by k tomu smeroval? Zaregistrovali ste, čo len jeden počin o volebnom práve, ktoré sa má pri prijímaní ústavy v Maďarskej republike zavádzať? A takto to povedal na návšteve Slovenskej republiky maďarský prezident. Veľmi jasne a veľmi oficiálne a otvorene. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2011 10:29 - 10:31 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, keď ste išli k rečníckemu pultu, ste si možno všimli, že všetky kamery sa na vás sústredili. Očakávali samozrejme, že ak budete hovoriť za státisíce svojich voličov, že to je najpodstatnejšie, čo tu zaznie v tejto sále.
Ale teraz vážne. Ak som vás dobre pochopil, tak ste povedali, že je treba zrušiť tie ustanovenia, resp. účinnosť celej novely, ktorá bola prijatá na zlý maďarský zákon, Orbánov. Ak som dobre pochopil, tak ste proti tomu, aby sa Orbánov zákon nazýval zlým, pretože ho považujete za adekvátny aj z hľadiska jurisdikcie Maďarskej republiky, aj z hľadiska medzinárodného práva, aj z hľadiska medzištátnej zmluvy z roku 1961, ak sa nemýlim. Ak som vás dobre pochopil, tak uznávate deklaráciu, ktorá vlastne bude výsledkom tejto novely za čosi, čo by malo byť adekvátnou odpoveďou Slovenskej republiky voči tomuto maďarskému zákonu.
A teda sa pridávate, a znovu to zopakujem, k tej konštrukcie a príkladu pána poslanca Gála, že stačí prijať deklaráciu, že niečo nepočujem a tým pádom to neexistuje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2011 9:45 - 9:47 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Maďarič, som veľmi rád, že vaše vystúpenie sa absolútne odlíšilo od filozofie, s ktorou pristúpili naši ctení páni kolegovia pri predložení vlastnej novely zákona v tlači 149, ktorá vlastne navrhuje úplne zrušiť pôsobenie poslednej novely zákona o štátnom občianstve, ktorá bola prijatá a bola reakciou na zlý maďarský zákon. Ja som veľmi rád, pán poslanec, že ste sa zároveň priklonili vo svojich vyjadreniach k filozofii našej novely, ktorá bola prerokovaná v prvom čítaní v minulom týždni, ktorá rieši isté sporné veci, ktoré boli v novele.
V súvislosti s tým, ako ste odmietli tú formu deklarácie, ktorá vlastne táto novela zavádza, mi prichádza na um pri včerajšom predkladaní tejto novely, keď pán poslanec Gál, čo ste vy, samozrejme odmietli, tu hovoril o príklade, akým spôsobom by sa mal správať občan, dal tu príklad, že, ak u susedov ide veľmi silno hudba, že či mám ubiť svojho syna za to, že to počúva alebo či mám riešiť niečo iné. Pán poslanec Gál, samozrejme, vlastne dokázal to, že pri prijatí deklarácie, ktorá je tu navrhnutá, vlastne hovorí o tom, že prijmem deklaráciu, že túto hudbu nepočujem. A to je, myslím si, zásadný rozdiel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2011 10:41 - 10:43 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne, lebo moji predrečníci myslím si, že celú podstatu, ku ktorej som chcel hovoriť aj ja, veľmi dobre vystihli.
Pán poslanec, ja oceňujem tú tvoju odvahu, že si mal záujem ísť do rozpravy a umožnil si nám na teba reagovať, to jednoznačne treba oceniť. Ale vychádzajúc z toho, že ťa tiež veľmi dobre poznám, prikláňam sa k mojim predrečníkom, ani sám tomu neveríš, čo si momentálne povedal. Je veľmi ťažké obhajovať niečo, o čom nie ste osobne presvedčení, a tak trošku ťa aj ľutujem, pretože trpíš na tom mieste toho predkladateľa pri predkladaní novely tohto zákona.
Povedal si nejaké príklady z európskych krajín. Prosím ťa, povedz mi jednu zabehnutú parlamentnú demokraciu z Európskej únie, kde menili pravidlá hry počas procesu. Opakujem, počas rozbehnutého procesu. Ani v Bielorusku to asi nerobia už dneska.
Toto je podstata a toto je to, čo tu my nespochybňujeme verejnú voľbu, ona má význam v celom tom procese súťaže pluralitných strán a vôbec aj rokováku Národnej rady ako takej. Ale jednoducho vy meníte v procese pravidlá hry a v tom je tá podstata, ktorú my spochybňujeme. A meníte ju napriek tomu, že máte parlamentnú matematiku. Máte 79 koaličných poslancov, ale problém je v tom, že nie sú schopní alebo ochotní na základe svojho slobodného rozhodnutia hlasovať za kandidáta, ktorého odporučí nadorgán, ktorý sa volá Koaličná rada. V tom je ten problém. A preto utekáte od toho a preto chcete zaviesť iné pravidlá hry. To znamená, že je to protirečenie v súvislosti s tým, čo si povedal ty.
A poprosím ťa, skús mi povedať jeden príklad z tých európskych krajín, kde by sa menili v zabehnutej parlamentnej demokracii pravidlá hry počas procesu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2011 10:40 - 10:41 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Abrhan, musím skutočne oceniť tvoj výkon. Bol skutočne dobrý, keď si s plnou vážnosťou nás presviedčal o dobrých úmysloch, a priznám sa, že keby som nepoznal súvislosti a okolnosti, aj by si ma možno presvedčil.
Má to jeden háčik. Keby si bol povedal - a ja by som ti možno aj uveril -, že sa od roku 2009 zaoberáš zmenou rokovacieho poriadku a už pred voľbami si hovoril o tom, akým spôsobom ho bude treba zmeniť a že ti v júli minulého roku, teda v roku 2010, do toho ešte prišla aj potreba zmeniť tajnú voľbu generálneho prokurátora na verejnú, tak by si ma asi presvedčil. Ale keďže si s tým prišiel v januári 2011, aj keď skutočne - ešte raz zopakujem - si veľmi statočne, ten tvoj pokus bol veľmi statočný, nepresvedčil si ma.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2011 15:12 - 15:22 hod.

Vladimír Faič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Aby som sa dostal do kontextu, končil som tým, že som zacitoval ods. programového vyhlásenia vlády k energetike a k disproporcii vo vzťahu k predmetnému poslaneckému návrhu zákona, ktorý dnes prerokovávame a pokračujem ďalej.
O tom, aké boli prvé kroky v zabezpečení odbornej profesionality úradu veľa povedali a napísali médiá. Preto uvediem len krátky citát z jedného článku. Citujem teraz: "Minister hospodárstva Juraj Miškov navyše chce, aby ceny posudzoval regulačný úrad už pod novým šéfom. Stať sa ním má paradoxne doterajší vedúci regulácie na SPP Ondrej Studenec. Ten sa v SPP podieľal na príprave návrhu na zdražovanie a teraz by ho mal na úrade nezávisle posúdiť. Studenec v to nevidí problém", koniec citátu. Článok, ale ďalej pokračuje ešte, citujem: "Studenec naznačuje, že by pozíciu na úrade ustál. Za prvej Dzurindovej vlády mal na ministerstve hospodárstva na starosť sekciu energetiky. Vtedy v rezorte energetiku zároveň zastrešoval štátny tajomník a terajší vplyvný podnikateľ Ján Sabol, o ktorom sa v kuloároch hovorilo ako o sponzorovi SaS", koniec citátu z článku, ktorý som si vytiahol.
Ďalším netrpezlivým pokusom vedenia ministerstva hospodárstva v boji o personálne ovládnutie regulátora bola tzv. rýchla novela regulačného zákona predložená do skráteného pripomienkového konania dňa 10. septembra 2010. Jej obsahom malo byť zrušenie Rady pre reguláciu ako strategického a odvolacieho orgánu a uľahčenie dosadenia vlastného človeka do vedenia regulačného úradu. Čas bežal a bolo nutné niečo robiť aj s transpozíciou, tzv. tretieho energetického balíčka. Už dnes je zrejmé a ukázala to aj rozprava, že záväzný termín transpozície 3. marca 2011 nemôže byť splnený. Novelizácia zákona o energetike je v pláne legislatívnych úloh zaradená až na február 2011, novelizácia zákona o regulácii v sieťových odvetviach nie je v pláne legislatívnych úloh vlády zaradená vôbec, napriek výraznému nárastu postavenia a úloh Národného energetického regulátora.
Od účinnosti noviel zákonov sa však odvíjajú ďalšie rozhodovacie a organizačné opatrenia, ktoré musia byť uskutočnené v záväzných termínoch stanovených legislatívou Európskej únie. Niekoho však napadlo riešenie predstavujúce šťastie v nešťastí, keď pod rúškom záväzku prebratia novej energetickej legislatívy je možné organizačne doslovne preorať národného regulátora a tým vytvoriť cestu k personálnym zmenám a jeho ovládnutiu. No, tá v úvode spomínaná osoba, odkiaľ možno aj prišiel tento návrh, bola pravdepodobne veľmi netrpezlivá, a preto sa tu objavil tento návrh, ktorý predložil pán poslanec Jurčík, návrh novelizácie regulačného zákona. Je to veľmi okaté a naviac aj z toho, čo hovorili moji predrečníci, ale aj ja to hovorím, aj lajdácky urobená. Prečo okato a lajdácky?
Predmetný návrh z vecného hľadiska sa strmhlav pustil do organizačných zmien energetického regulátora, ktoré automaticky predpokladajú zmeny personálne. Niektoré prvky v organizačnej a procesnej štruktúre však nie sú v súlade s požiadavkami novej energetickej legislatívy Európskej únie. Spomeniem len závislosť členov jednotlivých orgánov regulátora na výkonnej moci reprezentovanou vládou. Zastretiu účelovosti novely má poslúžiť prebratie nového inštitútu, ktorým je mimosúdne riešenie sporov a úprava nezávislého a nestranného postupu úradu pri rozhodovacej činnosti. Väčšina legislatívy Európskej únie nanovo upravujúcej postavenie a povinnosti energetického regulátora, regulačné činnosti a procesné postupy nie je transponovaná. Návrh paragrafového znenia ani len vo forme odkazu nespomína dva podstatné predpisy upravujúce národné regulačné orgány. A to dávam do pozornosti. Sú nimi: Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a druhá Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.
Kolegyne poslankyne a kolegovia poslanci, ak si teraz narýchlo prelistujete návrh paragrafového znenia predloženého zákona pánom Jurčíkom, skutočne v ňom nenájdete ani len odkaz na tieto dva právne predpisy únie. Už ani nehovorím o reálnom prebratí ich obsahu. Tvrdenie o úplnom súlade návrhu s právom Európskej únie sa preto nezakladá na pravde. Návrh ani len nechyruje o všeobecných cieľoch regulačného orgánu podľa čl. 40 Smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom. Obdobne platí aj o elektrickej energii. Nechyruje o povinnostiach a právomociach regulačného orgánu podľa čl. 41, o regulačnom režime pre cezhraničné záležitosti podľa čl. 42, o otázkach súladu rozhodnutí regulačného orgánu s legislatívou Európskej únie podľa čl. 43 a nechyruje ani o rozsahu vedenia záznamov podľa čl. 44.
Ako som už hovoril, Slovenská republika je povinná do 3. marca premietnuť do svojho právneho poriadku uvedené otázky. Aký má význam v dnešnej dobe prijať návrh zákona, ktorého predmetom je niečo iné? V niektorých častiach dokonca odporujúce legislatíve Európskej únie. Skutočným cieľom predmetného návrhu je uskutočnenie tzv. personálneho harakiri u energetického regulátora. Len potreba prehlasovania doterajších šiestich členov, ako to hovoril, pán poslanec Jahnátek. A predpokladá, teda ničím nepodložené a neopodstatnené, neúmerné zvýšenie počtu členov rady z doterajšieho počtu šesť na trinásť. A vzhľadom na súčasnú nutnosť znižovania výdavkov verejnej správy javí sa ako návrh uberajúci sa opačným smerom a ktorý asi pravdepodobne je aj v rozpore s vaším vlastným programovým vyhlásením.
Vyčíslený rozdiel príjmov členov rady a komisií oproti súčasnému stavu predstavuje zvýšenie výdavkov na rozpočet v roku 2011 o 70 %, čo vo finančnom prevedení znamená zvýšenie o 180 tis. EUR ročne. Samozrejme k tomu sa ešte pridáva jedna vec, ktorú možno pán poslanec netuší a do ktorej sa pustil, a to je faktická zmena ústavných princípov v súvislosti s postavením prezidenta a jeho úlohou pri formovaní nezávislých regulačných úradov. Toto sa pravdepodobne v histórii slovenského parlamentarizmu ešte nestalo, aby poslanec v poslaneckom návrhu menil ústavný systém. Je to skutočne na počudovanie.
Právna úprava národných regulačných orgánov v treťom energetickom balíčku však predpokladá posilnenie ich nezávislosti a autonómie, transparentnosť a nezaujatosť v konaní, určenie jasného mandátu v cezhraničných otázkach, rozšírenie monitorovacích právomocí, rozšírenie kontrolných právomocí aj z uvedených dôvodov, pretože tento návrh ani v náznaku tieto skutočnosti neobsahuje. Trvám na svojom návrhu, ktorý som dal v úvode svojho vystúpenia nepokračovať v rokovaní o tomto bode. Ďakujem.
Skryt prepis