Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2011 o 15:18 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 31.5.2011 19:00 - 19:02 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Takže by sme to možno trošku prebrali. Môžem dve minúty? By som sa chcel venovať bodu IV, bod 5 navrhovaného zákona. Konkrétne ide o § 55ac ods. 2 navrhovanej novely zákona o prokuratúre, kde Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými prokuratúrami aspoň raz za 5 rokov preveruje, či sú spracované osobné údaje naďalej potrebné pre plnenie úloh prokuratúry. Ak Generálna prokurátora preverovaním alebo v priebehu spracovania osobných údajov zistí, že nie sú potrebné na plnenie úloh, bezodkladne takéto osobné údaje zlikviduje a anonymizuje. Zdôrazňujem lehotu aspoň raz za 5 rokov. V rámci legislatívneho procesu v Národnej rade vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny dňa 5. mája svojím uznesením schválil pripomienku. Je to bod 8 pripomienok k tomuto ustanoveniu v zmysle, že 5-ročná lehota sa skracuje na 12 mesiacov, hoci iné orgány majú túto lehotu rozdielnu.
To znamená, aby som to skrátil, dal by som návrh, aby sa hlasovalo o bode č. 9 osobitne a aby Národná rada hlasovala tak, ako bol pôvodne predložený návrh do Národnej rady predkladateľom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.5.2011 16:32 - 16:33 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
... s pánom Hrušovským, so všetkými predrečníkmi. Som trošku v dileme ako človek a právnik. Pretože viem na rozdiel od niektorých inžinierov, ktorí sa napríklad vo včerajších novinách vyjadrujú k právnym veciam, hoci teda len sú členmi ústavnoprávneho výboru, ale existuje tu nejaké pravidlo prevzaté v našom právnom poriadku, je to in dubio pro reo (v prospech obvineného). To znamená, ak len niekedy platila jeden deň amnestia, tak myslím, že my môžme prijímať čokoľvek a nebude to mať žiadny význam, ale toto je tá naša dilema, právnik a nejaký občiansky postoj. A preto mám s tým aj ja osobný problém. Ale vyčítam poslancom vládnej koalície, v tomto prípade KDH, že mali ix rokov na to, aby v občianskom právnom konaní, keď im ide o to, čo spomínal pán Poliačik, prešetrenie, vyšetrenie, veď tu existuje občianskoprávne konanie, ktoré nikdy nepodliehalo žiadnym amnestiám a mohli sme sa všetko o tomto čine dozvedieť.
Ďakujem veľmi pekne, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.5.2011 16:31 - 16:32 hod.

Martin Glváč
Ďakujem veľmi pekne. Pôvodne som nechcel vystupovať. V mnohom súhlasím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2011 10:59 - 11:28 hod.

Martin Glváč
Pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2011 9:46 - 9:47 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Pán predseda, myslím, že gro vystihol Marek Maďarič, ale takisto chcem podotknúť, že vás vystriedal v OLO a v iných bratislavských podnikoch politický zástupca iných strán, s tými, s ktorými sedíte vo vláde. Konkrétne v OLO to bol krajský predseda SDKÚ myslím. Takže týmto by som sa neoháňal.
A to, ako ste vy hospodárili v OLO, tak to určite bude téma, ako ste ho vyčistili, to ste správne podotkli. A myslím si, že pri takýchto podnikoch, ktoré sú komunálneho významu, nie je vždy najdôležitejšie, aký je zisk, ale to, za aké prostriedky sú tieto služby poskytované a koľko nás to stojí a koľko to stojí tých obyčajných ľudí. A rátať zisk pri vodárenských a v OLO, ja si myslím, to ste nám ukázali za posledné 4 roky. A naozaj ani jeden nominant strany SMER tam v týchto firmách nebol. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.3.2011 17:26 - 17:27 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Chcel by som vzhľadom na to, čo sa tu deje, podať procedurálny návrh, aby pred ďalšou schôdzou, aby sme zaviazali hlasovaním predsedu Národnej rady pred ďalšou schôdzou urobil školenie všetkým poslancom aj spolu s predkladateľmi zákonov, aby si nacvičili na nečisto jeden deň predtým tak, ako bude vyzerať rokovanie Národnej rady, aby sme nemuseli trikrát preberať jednotlivé body. A tak, ako bolo školenie poslancov, aby si to oni vždycky vyskúšali a potom zavolali ostatných.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2011 15:19 - 15:20 hod.

Martin Glváč
Reagoval som a myslím si, že toto patrí k tomu, nechcel som rušiť rečníka, ale myslím si, že mali by sme urobiť poriadok aj s týmito vecami. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2011 15:18 - 15:19 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj predsedovi strany SMER - SD za to, že ukázal poslancom vládnej koalície zrkadlo, aby sa sami videli, a najmä sa čudujem právnikom, že sa v ňom nevidia.
Mozaika pomaly zapadá a myslíte si, že keď ovládate políciu, súdnictvo a ovládnete prokuratúru, už budete mať všetko. Jedného dňa sa ale možno zobudíte a zistíte, že ste dali veľkú hračku do rúk niekomu, kto vás odpočúva, šikanuje alebo inak politicky vydiera.
V druhom rade chcem poďakovať predsedajúcemu, že vykázal osobu, ktorá tu nemala čo hľadať počas príhovoru pána Roberta Fica. A myslím si, že začalo to tým, že ktokoľvek chodí do poslaneckého salónu, za chvíľu, dnes už to vidíme, že chodí sem do tejto miestnosti. A nabudúce, chcem odkázať pani, dnes závislej poslankyni, nabudúce možno zase nezávislej sudkyni, ako to už v minulosti prezentovala, že si jej prídeme sadnúť my na miesto prokurátora... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2011 10:18 - 10:20 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Myslím, že ciele novely tohto zákona slušne vysvetlil kolega Jahnátek a ja by som sa chcel len v malej chvíle venovať len spôsobu prijatia alebo prijímania tohto zákona.
V dôvodovej správe k návrhu tohto zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa konštatuje, že návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Materiál nebol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Obdobne sa vyjadrila aj sekcia vládnej legislatívy a pri predkladaní tohto materiálu do vlády Slovenskej republiky. Takže neviem, či sme sa naozaj dožili toho, že legislatívny proces a jeho úprava sú už iba zdrapom papiera, ale uvedomte si, prosím, pán minister, že porušujete články 12, 13 a 18 vašich vlastných legislatívnych pravidiel vlády. Aj keby návrh zákona išiel v skrátenom legislatívnom konaní, s čím ste pôvodne rátali, aj tak vám to nedáva právo kompletne ignorovať pravidlá legislatívneho procesu.
Preto sa chcem opýtať, že či vláda Ivety Radičovej bude pokračovať aj naďalej v takomto legislatívnom procese, lebo tu už nie je prvýkrát, zažili sme to aj pri iných novelách zákonov, a či vám to ako poslanci, hlavne koalície nijakým spôsobom nevadí, že proste zákony sa prijímajú inde ako v Národnej rade Slovenskej republiky. Preto podporujem procedurálny návrh pána kolegu Jahnátka o vrátení tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2011 18:53 - 18:59 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, k obsahu a k jednotlivým návrhom a zmenám, myslím, že bude dosť času v druhom čítaní, a chcel by som sa možno vo svojom vystúpení v prvom rade zamerať na niektoré medzinárodné dokumenty, ktoré sa týkajú súčasného postavenia prokuratúry v Slovenskej republike.
1. Niekoľkokrát tuná opakujúca sa zmieňovaná Benátska komisia vo svojej správe o európskych normách týkajúcich sa nezávislosti justičného systému uvádza, citujem: "Politické zasahovanie do činnosti prokuratúry je pravdepodobne také staré ako spoločnosť sama. Moderná Západná Európa sa vari dokázala v nedávnej minulosti v širokom rozsahu vyhnúť problému zneužívania prokuratúry, ale ak je to tak, tak hlavne preto," a teraz to dôležité, "lebo boli vytvorené mechanizmy zabezpečujúce, že nie je možné vyvíjať nenáležitý politický nátlak vo veciach týkajúcich sa trestného stíhania. V totalitných štátoch alebo v súčasných diktatúrach prokuratúra bola a naďalej je využívaná ako nástroj represie a korupcie. Existencia systémov demokratickej kontroly nie je dostatočnou odpoveďou na problém politicky motivovaného stíhania."
Teraz trošku o vás, poslanci koalície a predkladatelia, tyrania väčšiny môže siahať až k využívaniu prokuratúry ako nástroja útlaku. Väčšina sa môže stať predmetom manipulácie a demokratickí politici sa môžu dostať pod populistický nátlak, ktorému sa boja čeliť, najmä ak je to tlak podporovaný kampaňou v médiách.
2. Zacitujem z posudku Rady Európy, ktorý bol zameraný na preskúmanie návrhov súčasných zákonov o prokuratúre a prokurátoroch z hľadiska ich súladu s európskymi pravidlami vo veci ochrany ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratického usporiadania spoločnosti s prihliadnutím na odporúčania Rady Európy: "Tieto zákony sú v súlade s tým, čo možno očakávať od legislatívy demokratického štátu. Nenachádza sa v nich nič, čo by odporovalo ľudským právam, a možno povedať, že práva a povinnosti prokurátorov sú stanovené so zvláštnym rešpektom voči právam jednotlivcov spolu s ustanoveniami zabezpečujúcimi riadne fungovanie prokuratúry."
3. Magna charta sudcov prijatá v novembri 2010 uvádza: "Nezávislé postavenie prokurátorov je základnou požiadavkou pre právny štát."
Vy, vážená pani ministerka, vo svojom návrhu popierate všetko, čo som doteraz citoval. Popierate aj ústavný princíp samostatnosti prokuratúry v systéme štátnych orgánov Slovenskej republiky. V tomto štádiu sa nechcem venovať jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona, pretože koaličná mašinéria ako predĺžená ruka Koaličnej rady ho určite posunie do druhého čítania. Najhoršie na tom je, že novelizáciou zákona o prokuratúre a ďalších nadväzujúcich zákonov nesledujete žiadny legitímny cieľ. Príčinou tohto cirkusu je len a len vaša neschopnosť zvoliť si v Národnej rade svojho kandidáta na generálneho prokurátora. Akýkoľvek iný dôvod je vyfabulovaný a slúži výlučne na zakrytie pravej podstaty veci - mocenské ovládnutie a spolitizovanie prokuratúry. Novelizácia zákona o prokuratúre a následne teda aj rokovacieho poriadku v zmysle zavedenia verejnej voľby sú znásilňovaním ústavy a jej princípov ako princípov právneho štátu.
Vážení koaliční poslanci, pani ministerka, týmto legislatívnym návrhom plne dokazujete, ako vám je úplne jedno, čo je a čo nie je v súlade s ústavou, medzinárodnými chartami a zákonmi. Dvojica bývalého ministra spravodlivosti a dnešného ministra vnútra a dnešnej ministerky spravodlivosti, teda dvojica Lipšic - Žitňanská, už nám jeden právny experiment predviedla ešte v čase ministrovania na ministerstve spravodlivosti pánom Lipšicom a vami, keď ste boli štátna tajomníčka. Urobili ste si vzorec na ovládnutie súdnictva, pre ktorý ste boli, pani ministerka, ochotná, ako tu už bolo spomínané, odísť aj ako odborníčka z KDH a za ministerské kreslo prejsť do SDKÚ. A akurát, že do tohto vzorca vám nevyšlo a prišli vám do toho voľby a po voľbách si do toho vzorca, ktorý ste si vy dvaja pripravili, vám do toho sadol Harabin a ten si za vaše XY dosadil čísla. A dnes je Harabin tou najväčšou, najhoršou personou v súdnictve, ale pritom len dosadil čísla do vášho vzorca.
Tandem Lipšic - Žitňanská pokračuje aj ďalej a v tomto kontexte vám oprášim starú hádanku alebo možno vtip, len trošku ju obmedzím, pretože nie je to len váš návrh, ale určite veľkou mierou minister vnútra, alebo napĺňate predstavy ministra vnútra a on určite má tuná svoje predstavy prenesené. Polícia za Kaliňáka. Aký bol rozdiel medzi políciou za Kaliňáka a za Lipšica? No asi taký, ako za niekedy hovorilo, aký je rozdiel medzi políciou a Štátnou bezpečnosťou, že za Kaliňáka sme mali trestný čin a hľadali sme páchateľa, za Lipšica máme páchateľa a hľadáme trestný čin.
A, vážení koaliční poslanci, hlavne na vás chcem apelovať, že bude to len dovtedy, kým vy sa neuvidíte v tej kolónke páchateľ a nebudete mať s týmto problém. Uvedomte si, že raz to môže byť aj inak.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis