Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.12.2011 o 11:05 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2.12.2011 11:05 - 11:06 hod.

Zoltán Horváth
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2011 11:05 - 11:06 hod.

Zoltán Horváth
Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy a z rozpravy. Sme v treťom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2011 11:05 - 11:06 hod.

Zoltán Horváth
Keďže sme odhlasovali všetky body zo spoločnej správy, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktoré podala pani poslankyňa Blahová.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2011 11:05 - 11:06 hod.

Zoltán Horváth
Ďakujem pekne za slovo. Konštatujem, že v rozprave vystúpili poslanci: Blahová, Ondruš a pani Tomanová. Pán predsedajúci, prosím, najprv dajte hlasovať o návrhoch spoločnej správy, o bodoch 1 až 6 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2011 11:53 - 11:55 hod.

Zoltán Horváth
Ďalej, prosím, dajte hlasovať o pridelení výborom, a to: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci s tým, že za gestorský určujeme výbor pre sociálne veci, ktoré prerokujú predmetný návrh zákona ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2011 11:53 - 11:55 hod.

Zoltán Horváth
O tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2011 11:53 - 11:55 hod.

Zoltán Horváth Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. A dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 597, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 112 z 1. decembra 2011 a podal spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 606 z 30. novembra 2011 navrhol prideliť návrh zákona a jeho prerokovanie výborom. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovenia, náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade. Návrh zákona pán minister odôvodnil, navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, aby sme sa rešpektovali, jeden druhého.


Horváth, Zoltán, poslanec NR SR
... rokovacieho poriadku prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, nerušme sa.


Horváth, Zoltán, poslanec NR SR
... odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ako i gestorský, prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.12.2011 11:52 - 11:53 hod.

Zoltán Horváth
Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný vládny návrh zákona o sociálnom poistení Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.12.2011 11:46 - 11:47 hod.

Zoltán Horváth Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a súhlasí s návrhom vlády na skrátené konanie o vládnom návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 29.11.2011 16:29 - 16:29 hod.

Zoltán Horváth
Je to bez stanoviska gestorského výboru.
Skryt prepis