Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 11:22 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 11:22 - 11:23 hod.

Stanislav Janiš Zobrazit prepis
Ja by som chcel poprosiť pána predsedu Procházku, aby zvolal výbor ihneď, aby sme my v obedňajšej prestávke mohli ako gestori prerokovať všetky pripomienky, ktoré vzniknú k týmto dvom návrhom zákonov, aby sme o 14.00 hod. mohli predložiť spoločnú správu výborov. Ja zvolávam môj výbor na 13.00 hod., páni kolegovia, dúfam, že do 13.00 hod. by ste mohli prerokovať vaše návrhy zákonov s tým, že my by sme o 13.00 hod. zasadli, prerokovali v druhom čítaní a potom aj ako gestorský výbor. Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 11:22 - 11:22 hod.

Stanislav Janiš
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prideľujeme predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre financie a rozpočet s tým, že za gestorský výbor určujeme výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a predmetné výbory prerokujú tento návrh zákona ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 11:21 - 11:22 hod.

Stanislav Janiš
Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:18 - 11:21 hod.

Stanislav Janiš Zobrazit prepis
... a výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby sme určili gestorský výbor, ktorý odporúčam, aby bol výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej navrhujem, aby prerokoval predmetný návrh zákona aj výbor pre financie a rozpočet. Ďalej, aby prerokoval, mimo tento návrh zákona 25 o verejnom obstarávaní, aj výbor pre financie a rozpočet, teda bezpečnosť, hospodárstvo, financie a ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárstvo ako gestorský výbor.
Ďalej navrhujem, aby predmetné výbory prerokovali v druhom čítaní tento návrh vo výboroch ihneď a gestorský výbor taktiež ihneď.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

29.2.2012 11:18 - 11:21 hod.

Stanislav Janiš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. (Ruch v sále.)
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam Národnej rade, aby sa po rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ďalej odporúčam, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo a výstavbu... (Neutíchajúci ruch v sále. Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

29.2.2012 11:14 - 11:16 hod.

Stanislav Janiš
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.2.2012 11:12 - 11:12 hod.

Stanislav Janiš
Ďakujem za slovo, pán predseda. Predmetný návrh na skrátené legislatívne konanie ste predložili výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s návrhom prerokovať ihneď. My sme tento návrh na skrátené legislatívne konanie prerokovali dnes dopoludnia na svojej 47. schôdzi. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:09 - 11:12 hod.

Stanislav Janiš
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a súčasne za gestorský výbor určuje výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s tým, že výbory prerokujú v druhom čítaní vo výboroch tento zákon ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:09 - 11:12 hod.

Stanislav Janiš
Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:09 - 11:12 hod.

Stanislav Janiš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, tak dovoľte, aby som vám podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku ako i pravidlá, ako i legislatívne pravidlá.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Ďalej odporúčam, aby predmetný návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorský výbor. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali, výbory aj gestorský výbor prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní ihneď.
Pán predseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis