Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.10.2010 11:42 - 11:58 hod.

Jana Kiššová
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Zmajkovičovej, tak ako ho predniesla. Pani poslankyňa Zmajkovičová navrhla, aby tento bod programu bol vrátený na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá.
Skryt prepis
 

26.10.2010 11:42 - 11:57 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v rozprave k tomuto bodu vystúpilo 8 poslancov a poslankýň. Z tejto rozpravy vyplynuli 2 procedurálne návrhy, konkrétne procedurálny návrh pána poslanca Madeja a pani poslankyne Zmajkovičovej. Ďalej z rozpravy vyplynul 1 pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ktorý predložil pán poslanec Jarjabek. Vzhľadom na to, že tento pozmeňujúci návrh bol podmienený výsledkom tajného hlasovania o odvolaní troch členov Rozhlasovej rady, tak navrhujem, aby tento bol preložený, resp. až po splnení tejto podmienky aby sa o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovalo až na najbližšej schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Madeja tak, ako bol predložený. Pán Madej mal návrh, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla nepokračovať v rokovaní o tomto bode programu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2010 12:40 - 12:42 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela v záverečnej reči povedať, možno zhrnúť celú situáciu a pomenovať všetky jej jednotlivé fázy, ale myslím si, že všetko, väčšina tých vecí bola povedaná a ja sa absolútne stotožňujem s tým, čo povedal aj pán Procházka a nechcem ani reagovať na jednotlivé veci, ktoré tu odzneli, ale na niektoré z nich predsa len musím. Je to silnejšie ako ja, musím proste reagovať na to, že pani Zmajkovičová nám tu najprv pätnásť minút rozpráva o tom, ako výbor pre kultúru a médiá o tomto nemôže rozhodnúť, nemá na to kompetenciu, je porušená procedúra a hneď, v tesnom závese za tým, dá procedurálny návrh na to, aby toto rokovanie a hlasovanie bolo vrátené späť tomuto výboru. Mne to príde ako schizofrénia trošku, musela som to jednoducho povedať.
Ďalšia vec, ktorá ma trošku zaráža. Mám pocit, že všetci chceme to isté v prípade pána Baluna. Chceme, aby bol dodržaný ten istý postup. Ten istý identický postup, takto to tu odznelo aj zo strany kolegov na jednej strane, aj zo strany kolegov na druhej strane, ale mám pocit, že máme rozdielny názor na to, čo je rovnaký postup. Ja ako rovnaký postup vnímam to, že jednoducho tento bod bude riadne prerokovaný na výbore pre kultúru a médiá, čiže pán Balun, že bude k tomu riadne odovzdaná dokumentácia na výbore, pretože takto sa neudiala doteraz, bol to len pozmeňujúci návrh k existenčnému návrhu.
Takže, v tomto asi sa nezhodujeme, že čo je rovnaký postup. Čiže, rovnako nemám problém zahlasovať aj v tomto prípade za odvolanie tohto člena Rozhlasovej rady, pokiaľ došlo k takým istým porušeniam zákona, ale nech je naozaj dodržaný ten identický postup a ten je riadne prerokovaný na výbore pre kultúru a médiá.
Ďalej ešte pani Zmajkovičová spomínala, že konanie, teda skutočnosť, že človek kandiduje za nejakú politickú stranu nie je konanie v mene tejto politickej strany. Spomenula aj príklad pána Viskupiča, ktorý kandidoval za stranu Sloboda a Solidarita vo voľbách, vraj nekonal v mene strany. No, minimálne určite konal v prospech strany, pretože získal pre stranu veľké množstvo hlasov, ktoré strane pomohlo. Takže, rovnako aj títo traja členovia konali v prospech strán, za ktoré kandidovali už len tým, že pre tieto strany získali hlasy od voličov. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2010 10:46 - 10:50 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť správu z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady. Máte to všetci k dispozícii ako tlač 78. Vzhľadom na to, že na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bol bod návrh na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady odložený, predseda Národnej rady ho zaradil podľa § 24 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov do programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 12. októbra 2010. Svojím rozhodnutím č. 118 z 30. septembra 2010 žiada Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, aby predložil návrh na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa, Stanislava Hábera a Evy Jaššovej. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov zvolila za členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa uznesením č. 2118 z 3. februára 2006 na funkčné obdobie od 1. marca 2006 do 29. februára 2012, Stanislava Hábera uznesením č. 2016 z 3. marca 2010 na funkčné obdobie od 29. apríla 2010 do 28. apríla 2016 a Evu Jaššovú uznesením č. 716 z 1. februára 2008 na funkčné obdobie od 1. marca 2008 do 28. februára 2014. Menovaní členovia Rozhlasovej rady konali v rozpore s § 10 ods. 4 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010. Na kandidátnej listine č. 8 v zozname zaregistrovaných kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 sú členovia Rozhlasovej rady Alexander Koreň pod č. 32 a Stanislav Háber pod č. 49, na kandidátnej listine č. 10 je členka Rozhlasovej rady Eva Jaššová pod č. 68. Tieto sú priložené ako prílohy k tlači. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá podľa § 12 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať tajným hlasovaním členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa, Stanislava Hábera a Evu Jaššovú. Návrh na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady bol schválený uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 25 zo 7. septembra 2010, je to ako príloha č. 3 a predmetná správa o prerokovaní v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118 bola schválená uznesením výboru č. 31 z 5. októbra 2010, to je ako príloha 4. Návrh na uznesenie máte všetci k dispozícii, dovoľte mi ho prečítať. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa, Stanislava Hábera, Evu Jaššovú. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 9.9.2010 15:21 - 15:22 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Takže navrhujem uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, že Národná rada Slovenskej republiky A. konštatuje, že členovia Rozhlasovej rady Alexander Koreň, Stanislav Háber a Eva Jaššová konali v rozpore s § 10 ods. 4 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010, B. odvolala podľa § 12 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov z funkcie členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa, Stanislava Hábera a Evu Jaššovú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.9.2010 15:21 - 15:22 hod.

Jana Kiššová
Ja som to svojimi slovami prerozprávala, v princípe ide o to, môžem k tomu dať aj nejaký siahodlhejší komentár.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.9.2010 15:21 - 15:22 hod.

Jana Kiššová
Je to tak.
Skryt prepis
 

9.9.2010 15:18 - 15:20 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Dobrý deň. Výbor pre kultúru a médiá na svojom poslednom a predposlednom zasadaní prerokoval podnet Aliancie Fair-play, kde bolo podanie na troch členov Rozhlasovej rady, ktorí porušili zákon, a to tým, že kandidovali v posledných voľbách do Národnej rady. Toto je v rozpore so zákonom o Slovenskom rozhlase, pretože členovia Rozhlasovej rady nemôžu vystupovať v mene politickej strany ani v jej prospech. Výbor skonštatoval na svojom zasadnutí, že došlo k porušeniu zákona, a odsúhlasil návrh na odvolanie týchto členov. Rovnako zaviazal predsedu výboru, aby k tomuto vypracoval tlač. Toto sa udialo a na ďalšom zasadnutí, kde bola vypracovaná správa k tomuto, ten istý výbor, ktorý konštatoval, že došlo k porušeniu zákona, že súhlasí s návrhom na odvolanie týchto troch ľudí, neodsúhlasil správu, ktorá k tomuto bola vypracovaná. Z toho dôvodu zrejme na tejto schôdzi nebude možné toto prerokovať, pretože neexistuje k tomu písomná tlač. Toľko som sa k tomuto dozvedela, a preto som sem aj dobehla, pretože sme to doteraz riešili, štyria právnici sa nevedeli zhodnúť na tom, akým spôsobom sa s touto situáciou dá vysporiadať.
Skryt prepis