Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.6.2011 o 10:27 hod.

Ing.

Kamil Krnáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 11:45 - 11:53 hod.

Kamil Krnáč
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto vás prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 10:47 - 10:50 hod.

Kamil Krnáč
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2012 17:11 - 17:14 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa dá posúdiť podľa toho, ako sa tá spoločnosť správa ku zvieratám. V našom prípade sa jedná o veľmi nevyvážený zákon a jeho výsledkom nie sú virtuálne prípady. To sú nie sú len domnienky o tom, že zlé prípady sa stali, to sú konkrétne reálne činy, ktoré sa udiali, a ja netvrdím, a to nie je nemierené proti všetkým alebo väčšine poľovníkom, ale, bohužiaľ, existuje aj v skupine týchto poľovníkov, existuje skupina ľudí, ktorí nehľadia na nič. A ešte ak ich v tom ten zákon podporuje, ak im umožňuje nehľadieť na akékoľvek okolnosti, ktoré nasvedčujú o tom, že nie je správne, aj keď mi to zákon povoľuje, nie je správne konať, tak ako konám, tak v tom prípade sa dejú strašné veci. Tento zákon nie je vyvážený a celou a celým účelom tejto novely je len vyvážiť tento zákon. A je to tak vyvážené, že aj samotní zástupcovia poľovníkov uznávajú, že toto je dobré riešenie, aj samotní zástupcovia ochranárov uznali, že je to dobré riešenie. A, samozrejme, že na obidvoch stranách aj na strane majiteľov ochranárov aj na strane poľovníkov sa našli tí extrémisti, ktorí tvrdia, že uhoďme to na jednu stranu úplne alebo na druhú stranu úplne, jedni by chceli strieľať poľovníkov, druhí by chceli vystrieľať všetky psy a všetky mačky, aj keby sedeli vedľa majiteľa, ale toto nie je to, o čom Národná rada je. Národná rada je o tom, aby v rámci demokratických hodnôt nastavila pravidlá slušného fungovania spoločnosti, aby čo najväčšiu skupinu aj majiteľov aj poľovníkov chránila a zároveň im ukladala práva a povinnosti, aby bolo na obidve strane vyvážené. Čo sa týka tých vyjadrení, ktoré tu odzneli, že poľovníci, ktorí sa správajú protizákonne, tak by nemali byť poľovníkmi. No áno, ja s tým súhlasím, bohužiaľ, sa takíto ľudia vyskytujú medzi nami a v tomto prípade ich ten zákon chráni a ja vám konkrétne poviem môj osobný príklad, nie niečo čo som počul, nie niečo, čo bolo medializované, ale konkrétne môj osobný príklad, kde pri farme, keď som pracoval s koňmi, tak prišli tam poľovníci, ktorí strieľali v dohľadnej vzdialenosti, to bolo pár sto metrov odo mňa, strieľali len preto, aby mohli streliť bažanta, ešte to aj smerom na farmu a keď som sa ohradil, že či sa naozaj zbláznili, tak mi zahlásili, že či majú zastreliť aj mňa. Našťastie tam bol jeden z nich, to je konkrétny príklad, ktorý som ja zažil, to nie je vypočuté. Našťastie tam bol jeden, našťastie, ja vám len hovorím o tom, aká situácia je. Boli dosť ďaleko na to, boli dosť ďaleko na to, aby som ich naháňal a zároveň sa stalo to, že jednej z nich bol trocha vyspelejší mentálne, tak im povedal,že poďte radšej preč, pretože boli nejakí traja alebo štyria. Nemal som čas riešiť ich, pretože som riešil kone, ktoré sa mi v tom čase splašili. Čiže toto je problém, ktorý sa stáva, a ja opäť hovorím, že nie je to väčšina poľovníkov, ktorí robia problémy, ale je tu veľmi malá skupina poľovníkov, ktorí nehľadia na okolnosti a ešte ich v tom zákon podporuje. Takže ja vás prosím, aby ste tú súčasnú formu zákona z tej vyslovene nevyváženej zmenili na vyváženú. To neznamená, že ideme teraz vychádzať v ústrety akémukoľvek extrémistickému majiteľovi alebo akémukoľvek extrémistickému ochranárovi zvierat. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 16:54 - 16:55 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, miešate rôzne situácie, rôzne prípady, aby ste dokladovali to, že tento zákon alebo táto novela zákona o poľovníctve je nezmyselná. Napríklad miešate do toho aj krajnú núdzu a nutnú obranu. To sú prípady, ktoré ste popisovali o trhaní nejakých malých detí a podobne. Na toto sa tento poľovnícky zákon nevzťahuje a ani táto novela to nerieši. To zostáva v platnosti tak, ako to bolo doteraz. To znamená, že úplne bez problémov funguje stav ochrany a obrany v prípade, že pes sa správa agresívne. Na základe toho, čo ste spomínali, vy ste apelovali, aby sme neboli populistickí, tak ich zasa naopak strašíte. Na jednej strane poviete, že do 10-tich metrov vy vlastne nemôžete vidieť v poraste nejakého vodcu, nejakého s sprievodcu toho zvieraťa. Na druhej strane sa vás pýtam, ak vy do 10-tich metrov neviete, že či pri tom psovi je človek a vy po ňom vystrelíte, je toto normálne?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 16:05 - 16:05 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. V súvislosti s tým, čo ste spomínali, že každý majiteľ zbrane by mal byť za ňu zodpovedný a mal by vedieť, kedy ju má použiť. No áno. Mal by. V reálnej praxi sa to nedeje, nedeje sa to napriek tomu, že zákon túto povinnosť ukladá, k tejto zodpovednosti a v tomto konkrétnom prípade, v prípade toho odstrelu psa, ten zákon dokonca ani tú povinnosť neukladá, čiže tam je vlastne úplne ponechané tomu poľovníkovi na svojvôli akého psa a za akých okolností zastrelí. Čiže toto je to, k čomu vlastne smerujeme, aby tá svojvôľa bola z toho zákona odstránená, a ak niekto porušuje zákon, tak potom má niesť zodpovednosť. Ale v súčasnej podobe toho zákona, zodpovednosť za zastreleného psa na vlastnom pozemku blízko majiteľa nikto nenesie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2012 15:45 - 15:45 hod.

Kamil Krnáč
Ďakujem. Ja len veľmi krátko zareagujem. Tak, ako ste spomínali, keď každý rok ulovíme 9-tisíc mačiek, a každý rok ďalší budeme zas loviť 9-tisíc mačiek, tak to znamená jediné, že toto opatrenie je absolútne neúčinné. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2012 15:06 - 15:14 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v druhom čítaní predkladám novelu zákona o poľovníctve, ktorá reaguje na veľmi silný dopyt zo strany verejnosti, zo strany majiteľov domácich zvierat, aby novela zákona o poľovníctve doznala zmien, ktoré, bohužiaľ, v roku 2000 boli prijaté v takej forme, ktoré sú na dnešné pomery na to, aby vlastne bol vyvážený vzťah medzi majiteľmi zvierat a poľovníkmi a v správaní sa vlastne v poľovníckom revíre, v poľovnom revíre, aby boli tieto vzťahy vyvážené.
Pôvodný zákon o poľovníctve z roku 1962 definoval, že člen poľovnej stráže môže usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo svojho vplyvu, mimo vplyvu svojho vedúceho vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu, môžu byť zastrelené.
V roku 2009 bol prijatý úplne nový zákon o poľovníctve, ktorý zabezpečil, že z neho vypadlo to slovné spojenie, ktoré zabezpečovalo definíciu, že to zviera je mimo vplyvu svojho majiteľa alebo vedúceho, a vďaka tomu sa stalo, že od roku 2009 od novelizácie, teda resp. od nového zákona o poľovníctve, vlastne bolo možné zastreliť v poľovnom revíri psa, ktorý bol do 200 m od akejkoľvek trvalo obývanej budovy, dokonca aj v blízkosti svojho majiteľa, napriek tomu, že sa jednalo o psa, ktorý bol evidentne dobre živený, ktorý mal obojok, ktorý bol označený a ktorý evidentne nebol mimo kontroly svojho majiteľa. Týchto prípadov sa začalo množiť tak veľa, že vznikol spoločenský dopyt na vyriešenie tohto problému. Vznikla petícia, ktorú podpísalo niekoľko desiatok tisíc ľudí, majiteľov zvierat domácich na to, aby novela poľovníckeho zákona bola upravená a aby vzťahy medzi majiteľmi zvierat a poľovníkmi boli dané do vyváženej polohy. Vďaka tomu, sme sa s pánmi poslancami Kalistom a Sujom, ktorý, bohužiaľ, medzitým prišiel o mandát, ako náhradník, to znamená, že pán Suja už nefiguruje v zozname predkladateľov tohto zákona, takže vlastne momentálne ten zákon figuruje pod dvomi menami, pod mojím a kolegom Kalistom, sme sa rozhodli, že túto nápravu zjednáme. V roku 2011 28. 4. bol predložený tento zákon, ešte predtým bol síce v pôvodnej verzii 3. 3. predložený, ale vzhľadom na dohodu koaličnú o sťahovaní poslaneckých návrhov, musel byť opätovne o mesiac predložený znova, takže teraz hovoríme o tom, ktorý bol predložený 28. 4. 2011, s navrhovanou účinnosťou od 1. 8. 2011. Bohužiaľ bol síce prerokovaný v prvom čítaní, ale druhé čítanie sa odkladalo takmer rok. Máme už rok 2012, začiatok roka 2012, tento zákon je chvalabohu konečne v druhom čítaní, máme príležitosť ho uviesť do praxe. Pevne verím, že do praxe bude uvedený. O čo v tejto novele ide?
V tejto novele zákona o poľovníctve ide o to, aby definícia voľne pohybujúceho psa, voľne pohybujúceho sa psa, bola jednoznačne určená. To znamená pes, ktorý je v dohľadnej blízkosti od svojho majiteľa, to znamená v konkrétnom znení, v tomto prípade do 50 m, nemôže byť považovaný za voľne pohybujúceho sa psa bez kontroly a vďaka tomu nemôže byť a nesmie byť zastrelený.
Ďalšia vec je, že pokiaľ ten pes je jednoznačne označený, to znamená, že nejedná sa o túlavého psa, má náhubok alebo postroj výraznej farby odlišnej od farby srsti, tak takisto sa nemôže jednať o psa, ktorý môže byť len tak zastrelený, a preto je aj definícia ďalšia v novele zákona tohto uvedená, aby v prípade, že sa takéto niečo stane, tak aby vlastne v rámci tých vyvážených vzťahov, bolo možné, aby mohol majiteľ žiadať odškodné, v prípade takéhoto zastrelenia, takého psa. To je to, čo napr. v súčasnej verzii, v súčasnej podobe zákona absentuje. Takisto v rámci vyváženia týchto pravidiel a vzťahov, je zavedené aj nové pravidlo. To znamená, ak voľne pohybujúci sa pes predsa len spôsobí škodu v rámci poľovného revíru, tak, naopak, poľovné združenie alebo reprezentanti poľovného združenia majú zas právo vymáhať odškodné, vymáhať náhradu škody na zveri, ktorú takýmto spôsobom pes, dajme tomu, roztrhal. Zároveň sa definuje aj vzdialenosť, teda resp. predmet vzdialenosti, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, pretože doteraz to bolo 200 m od trvalo obývanej budovy, čo napr. v prípade chát alebo fariem, neplatilo. To znamená, že podľa súčasnej verzie zákona, kedykoľvek môžme zastreliť psa alebo mačku, rovno pred dverami napr. chaty víkendovej alebo farmy, v prípade, že pozemok, na ktorom sa toto zviera pohybovalo, bol zaradený do poľovného revíru, a v tomto prípade musím poznamenať, že poľovných revírov, teda resp. poľovné revíry pokrývajú viac než 90 % územia Slovenska, čo v praxi znamená, že na drvivej väčšine územia Slovenska je možné v súčasnej verzii zákona zastreliť psa napriek tomu, že sedí vedľa majiteľa, len preto a dokonca môže byť aj na pozemku toho dotyčného majiteľa, je to, bohužiaľ, tak, nesmejte sa. Sú také konkrétne prípady, vôbec to nie je smiešne, pretože sa jedná o významný zásah aj do práv vlastníckych, toho majiteľa, pretože jeho vec mu bola poškodená, a dokonca bez náhrady škody, podľa súčasnej verzie zákona.
V navrhovanej novele zákona sa rieši aj odstrel mačiek, ktorý bol v rovnakom režime ako odstrel psov, vzhľadom na to, že mačky ani zďaleka nemajú možnosť vplývať v poľovnom revíri tak významným spôsobom ako psy, to znamená, že páchať také škody a takého rozsahu, napr. obzvlášť na vysokej, tak mačky navrhujeme zakázať strieľať úplne. Poviem aj z jedného dôvodu, prečo. Nielen preto, že by tá mačka, dajme tomu, ako to bolo spomenuté, páchala napríklad škody na vtákoch alebo napríklad, ja neviem, ako bolo spomenuté, na krížení sa s mačkou divou, ale aj v tom prípade, že mačky majú veľmi silnú, mačky majú veľmi silnú sebakontrolnú, sebakontrolný mechanizmus pri reprodukcii a to v takom zmysle, že v prípade, že na danom území funguje určité množstvo mačiek, a vy ich stade postupne odstraňujete tie mačky, tak ich silnou reprodukciou sa tie mačky zas dostávajú naspäť do obehu. Čiže vlastne odstrel mačiek, nech by bol v akomkoľvek množstve, tak nezabezpečí pokles množstva tých mačiek v danom teréne. To znamená, že vlastne my odstrelom mačiek nedokážeme zabezpečiť elimináciu mačiek z daného prostredia. Jediné, čo by tu pomohlo, by bola systematická kastrácia mačiek, pretože mačka je teritoriálne zviera, a v rámci daného teritória si udržiava rozptyl špecifický, aby na danom území iná mačka nepôsobila. Ak vykastrujeme mačku, tak to teritórium si udrží a zároveň znížime jej reprodukčnú schopnosť. Ak odstránime mačku, tak iná mačka, ktorá sa narodí, tak má šancu prežiť na tom novo získanom území a generujeme vlastne nové a nové generácie, ktoré vlastne sa nijakým spôsobom týmto odstrelom neredukujú.
Čiže toto je navrhovaný zákon a poprosím vás o podporu, aby konečne tento nepriaznivý stav, ktorý je dokumentovaný na množstve smutných prípadov bol odstránený. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2011 13:11 - 13:11 hod.

Kamil Krnáč
Ďakujem. Pán predseda, dávam návrh, aby bod programu č. 94 (tlač 347) bol prerokovávaný ako bod č. 38 v poradí. Čiže ostatné body sa posunú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.6.2011 18:21 - 18:22 hod.

Kamil Krnáč
Ďakujem. Ja som za zníženie počtu poslancov, a preto tento návrh podporím a súhlasím s tým, že ďalšie legislatívno-technické detaily sa dajú doriešiť v druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.6.2011 10:27 - 10:27 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ja chcem len poďakovať za energiu, ktorú ste venovali tomuto návrhu zákona. Sám som sa zúčastnil diskusií o úpravách tohto zákona a môžem potvrdiť, že diskusie a konzultácie prebiehali naozaj v korektnom a konštruktívnom duchu . A neviem sa dočkať, kedy konečne táto novela bude účinná, pretože tu sa naozaj nejedná o ovládnutie prokuratúry. Prokuratúra už ovládnutá politicky je, žiaľbohu, my sa ju snažíme teraz oslobodiť. Ďakujem.
Skryt prepis