Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 19:00 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 19:00 - 19:00 hod.

Martin Pado
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Paška. Nie je to tak dávno, čo ste boli predsedom parlamentu a máme v živej pamäti vaše dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu a pokusu o sfalšovanie čistopisu zákona schváleného Národnom radou. Pán Paška, prosím vás pekne, vy nepoúčajte o tom, ako treba dodržiavať čistotu legislatívneho procesu. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 18:55 - 18:56 hod.

Martin Pado
Ak dobre čítam pozmeňovací návrh, ktorý máme teraz čerstvo v laviciach, tak tento pozmeňovací návrh mení pozmeňovací návrh, ktorý sme schválili pred hodinou a pol. Skvelé. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 18:55 - 18:56 hod.

Martin Pado
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 10:07 - 10:08 hod.

Martin Pado
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, mne vadí len jedno, že keď sa v Košickom kraji vo vyššom územnom celku schvaľovala transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, štyroch nemocníc, ani vy, ani nikto z odborárov sa proti tomu neozval. Myslím si, že tá transformácia je podobného charakteru, ako je tá, ktorá bola schvaľovaná v štátnych zdravotných zariadeniach, a tam to navrhovali práve vaši kolegovia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.10.2011 11:29 - 11:29 hod.

Martin Pado
Schváliť.
Skryt prepis
 

21.10.2011 11:29 - 11:29 hod.

Martin Pado
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

21.10.2011 11:29 - 11:29 hod.

Martin Pado
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, nebol podaný žiadny pozmeňovací návrh. Dajte, prosím, hlasovať o jedinom bode zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2011 16:49 - 16:50 hod.

Martin Pado Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, dámy a páni, máte v laviciach rozdaný pozmeňovací návrh, ktorý som podával pôvodne, ktorý sa zaoberal problematikou práve rušenia právnej subjektivity Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislava, tento návrh môžete zlikvidovať, nepodávam ho. Verím, že táto zmena neprinesie nič negatívne, ale len pozitívne v tom duchu, ako ste, pán minister, hovorili. A dúfam, že aj to postavenie hasičov bude vylepšené práve preto a je mojím cieľom, aby tento zákon prešiel. Takže kvôli tomu radšej od tohto kroku ustupujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2011 16:33 - 16:35 hod.

Martin Pado Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem len veľmi krátko. Ja som to už hovoril aj v prvom čítaní, že tento zákon je z môjho pohľadu zákon, ktorý kvalitatívne posúva civilnú ochranu aj v oblasti vymedzenia povinností a definície podmienok do iného svetla. Ja sa teším, že tomu je tak. Zvlášť sa teším tomu, čo ste, pán minister, povedali, že teda konečne bude fungovať systém, ktorý bude zabezpečovať odškodnenie podľa istých pravidiel. Nie tak, ako tomu bolo vždy doteraz, že sa ad hoc, podľa toho, kedy na to bolo a kedy nebolo, tie financie dávali.
Chcem len jednu vec pripomenúť, aby sa nezabudlo na toto postavenie civilnej ochrany aj čo sa týka postavenia civilnej ochrany v štruktúre ministerstva vnútra. Aby sme nezabúdali na pracovníkov, ktorí sú na jednotlivých úradoch štátnej správy, na obvodných úradoch, kde majú svoje postavenie, kde majú svoje úlohy a aby sa, nevravím o tom, že je to vaša snaha, ale môže byť snaha niektorých ľudí, aby sa ich postavenie zamieňalo s niečim iným. Tí ľudia na úradoch slúžia ako servisné pracovisko, ako tí, ktorí zabezpečujú naozaj ochranu obyvateľov v mierových podmienkach, majú svoje postavenie. Takže budem veľmi rád, ak sa aj v budúcnosti to, o čom svedčí tento zákon, bude napĺňať aj v praxi.
Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že ten zákon nájde podporu, tak ako ste o ňu, pán minister, žiadali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2011 16:30 - 16:33 hod.

Martin Pado Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán minister, dámy a páni, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 459, tlač správy je 459a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 595 z 13. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 459, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkou. Ide o legislatívnu úpravu. Gestorský výbor odporúča o pozmeňovacom návrhu, o pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu hlasovať a tento schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto..., vlastne toto som už postúpil príliš ďaleko.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis