Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 19:09 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 19:09 - 19:09 hod.

Pavol Paška
Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, že sme schválili zákon v súčasnom znení, sťahujem svoj pôvodný návrh rozšírenia programu dnešnej schôdze. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 19:02 - 19:02 hod.

Pavol Paška
Kolegovia, ešte raz, toto nie je moje individuálne rozhodnutie. Toto je rozhodnutie poslaneckého grémia. Skúste venovať, ak náhodou ešte SDKÚ-DS bude mať niekedy možnosť o niečom v tomto štáte rozhodovať, takúto mieru energie aj tomu, aby ten štát fungoval. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 18:56 - 18:59 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel reagovať procedurálne, ale keďže som sa nedostal potom ako pán poslanec Matej zaútočil na grémium Národnej rady, pretože chcem upozorniť, dámy a páni, že spôsob, akým sa snažíme uviesť do života zákonnú normu, možno nie celkom obvyklým spôsobom, ktorá má uchrániť štát pred obrovskými národohospodárskymi stratami, ktoré zavinil minister Ivan Mikloš, minister financií je plne v súlade jednak so zákonom o rokovacom poriadku a je výsledkom kolektívnej politickej dohody na politickom poslaneckom grémiu.
Pán poslanec, ja rozumiem, že úporne musíte brániť svojho ministra a partiu kamarátov, ktorá zbabrala prechod na nový spôsob informačného systému v finančnej správe, ale skúste pochopiť, že pravidlá legislatívnej praxe, ako aj rokovanie v tejto Národnej rade sa neriadia emóciami, ale sa riadia zákonom. Aj preto a budem teraz hovoriť ku svojim kolegyniam a kolegom z poslaneckého klubu SMER-u - sociálnej demokracie, sa chcem ospravedlniť, že to možno trvalo trošku dlhšie, ale chcem povedať, že sme veľmi pozorne a dlho analyzovali, ako zabezpečiť absolútne nespochybniteľný legislatívny proces. Pán poslanec Pado. Sme opakovane v druhom čítaní. Keby ste si pozorne prečítali ten návrh a zákon o rokovacom poriadku, tak by ste zistili, že postupujeme absolútne korektne na základe jednak veľmi širokej politickej dohody a jednak aj postojov ústavnoprávneho výboru ako aj právnikov, ktorí vedia o tom, ako má legislatívny proces vyzerať, trošku viac. Dámy a páni, bráňte svojho ministra akokoľvek, ale táto Národná rada má mandát ešte stále do 10. marca na to, aby normálnym, zákonom stanoveným spôsobom naprávala chyby v exekutíve, ktoré spôsobujú neschopní ľudia. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 18:46 - 18:46 hod.

Pavol Paška
Ďakujem pekne. Pán predseda, súhlasím, otvorte rozpravu v treťom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 16:39 - 16:39 hod.

Pavol Paška
Ja chcem poprosiť o minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, procedurálne pravidlá sú veľmi jasné. Spoločnú správu, ktorú schválil gestorský výbor, navrhol spôsob hlasovania. Nikto a sledoval som rozpravu nenavrhol iný spôsob hlasovania a spravodajca, ktorý zo zákona riadi hlasovanie, navrhol tak, ako gestorský výbor rozhodol. Dajte hlasovať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 16:35 - 16:36 hod.

Pavol Paška
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás požiadať, aby pani ministerka upresnila, čo nám vlastne povedala. Ona akceptuje len posunutie účinnosť pôvodného návrhu zákona, ktorý sa týkal verejného obstarávania a namieta, že všetky ostatné návrhy, ktoré odzneli v rozprave nedáva súhlas. Áno?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 14:41 - 14:42 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja len na upresnenie. Vzhľadom na to, že sme dnes niekoľkokrát sedeli ako predsedovia poslaneckých klubov a snažili sme sa nájsť riešenie, a keďže vidím, že pravdepodobne ešte stále neexistuje zhoda na riešení situácii vo finančnej správe, bol by som rád, keby sme sa najprv dohodli na spôsobe hlasovania, aby sme mali možnosť sa pripraviť na podávanie pozmeňujúcich návrhov, pretože pravdepodobne nie je v koalícii vôľa na to, aby sa reálne riešila situácia vo finančnej správe.
Takže navrhujem, aby sme asi hlasovali po tomto návrhu, ktorý prednesie pán podpredseda vlády a potom aby sme rokovali o návrhu zákona, ktorý je ďalším bodom programu, aby sme sa mohli pripraviť na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 10:41 - 10:42 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, žiadam, aby do programu dnešnej schôdze bol doplnený nový bod - uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky ku krízovému stavu vo Finančnej správe Slovenskej republiky, ktorého text znie:
Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky okamžite vykonať opatrenia na riešenie kritickej situácie v daňovom informačnom systéme finančného riaditeľstva, bezodkladne predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009, je to predĺženie lehoty na zavedenie povinnosti daňovým subjektom doručovať podania elektronickými prostriedkami a bezodkladne predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333 o orgánoch štátnej správy. Je evidentné, že minister financií Ivan Mikloš a nominanti SDKÚ - DS, ktorí zodpovedajú za chod finančnej správy, ako aj za implementáciu a prechod na nový informačný systém... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2012 11:07 - 11:08 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, v mene akých klubov? (Ruch v sále.) Ešte raz to povedzte, aby všetci vedeli ako manipulujete opäť s programom. Ešte raz to zopakujte pred všetkými, ktoré kluby idú vyradiť naše návrhy o zdražovaní... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci. Páni poslanci!

Paška, Pavol, poslanec NR SR
... ktoré nám nedovolíte prerokovať rok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2012 11:32 - 11:33 hod.

Pavol Paška
Pán predseda, chcem požiadať, aby sme prijali uznesenie, ktorým sa obrátime na pána sudcu, aby neprijal výsledok tejto voľby. Je to škandalózne, čo ste urobili voľbou, ktorá prebehla pred chvíľočkou, ak nechceme byť v situácii, ako sme v situácii s generálnym prokurátorom, ktorého legitimita je spochybnená vašou manipuláciou, tak tento pán nemôže prijať funkciu v Súdnej rade. (Potlesk.)
Skryt prepis