Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

11.10.2011 o 16:49 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 11.10.2011 16:49 - 16:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ja rešpektujem, že toto je v prvom rade diskusia a debata v rámci vládnej koalície, ale možno práve teraz je tá vhodná chvíľa sa niekde vrátiť a možno niečo aj pripomenúť v tejto ctenej snemovni, to, čo nezaznelo v tvojom vystúpení a čo ja pokladám za potrebné doplniť. Bol si doteraz jediný politik, ktorý dokázal v ťažkých časoch krízy v roku 2008 zjednotiť nielen svojich politických partnerov, koaličných, ale aj zástupcov odborov, zamestnávateľov, jednoducho partnerov stavovských, ZMOS-u, pre svoje riešenia. Jednoducho získal si ich aj v nepopulárnych opatreniach, ktoré v čase krízy je nevyhnutné prijímať. Nielen odborníkov, ale aj bežných ľudí. Aký je tomu dôvod? No, mimo osobných schopností, ktoré máš, sú z hľadiska získania dôvery, je to aj presvedčenie ľudí, že tvoja vláda rovnomerne rozkladala dôsledky krízy a hľadanie riešení. Aj to je potrebné pri tejto chvíli povedať, že na to nedoplácali len tí sociálne najslabší, ale tá rovnomernosť rozkladania bola ďaleko, ďaleko iná. Na rozdiel od terajšej situácie, opakujem, na rozdiel terajšej vlády. Možno práve teraz je tá najvhodnejšia chvíľa, keď sa bude hlasovať o dôvere k vláde, pripomenúť schopnosť politika zjednocovať.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

14.9.2011 18:17 - 18:17 hod.

Ján Richter
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dajte hlasovať o návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie predmetnú správu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.9.2011 16:27 - 16:30 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 29 z 10. augusta minulého roku a § 9 zákona č. 166 z roku 2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave používania informačno-technických prostriedkov za I. polrok tohto roku.
V súlade s § 9 zákona č. 166 z 2003 roku o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, zvlášť Vojenské obranné spravodajstvo a zvlášť Vojenskú spravodajskú službu, ďalej ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ďalej ministerstvo financií, colnú správu v mesiaci júl tohto roku o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2011.
Správu o použití informačno technických prostriedkov za I. polrok 2011 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti a niektoré z nich aj informácie vo verzií obsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno- technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 25. augusta tohto roku na svojej 22. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvoril rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 1:27 - 1:28 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán minister, stará obohratá pesnička vašej argumentácie - manipulácia s číslami. Nič iné. Klasika, ktorú sme od vás počuli veľakrát a zopakoval ste ju aj teraz večer, alebo nad ránom.
Čo sa týka druhej veci, povedal by som to tak, jak znie to slovenské príslovie: "Trafená hus zagágala." Čakal som veľa aj potom, čo pán Dzurinda vo svojom vystúpení povedal, že sa tu dnes večer alebo ráno dočkáme veľmi konkrétneho vysvetlenia na tých najvážnejších problémov, ktoré súvisia so straníckym klientelizmom. Pán Dzurinda, nedočkal som sa.
Preto nie prenájom v prípade Daňového riaditeľstva ani dotácia pri Osrblí je problémom, ale stranícky klientelizmus pri výbere prenájomcu v prípade okresného predsedu SDKÚ z Nitry. To je ten problém.
No a v prípade Osrblia nie dotácia, ale výpalníctvo, to je korupcia priamo pri premiérke na Úrade vlády. To je ten problém. A toto tu nikto nevyvrátil, naopak, skôr potvrdil, že tá možnosť straníckeho klientelizmu a korupcie v daných dvoch prípadoch je možná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2011 22:32 - 22:34 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
206 .
Ďakujem pekne za slovo. No, začnem trošku odľahčene, pretože vy, pán poslanec, ste trošku reagoval na nejakú pripomienku odtiaľto z pléna, ktorá mala nejakú takú výpoveď, že poďme hľadať premiérku. Je mi ľúto, ale ako tá vaša odmietavá pozícia k tomu, začali to už robiť vaši koaliční partneri. Vaši poslanci. To znamená, to nie je nijaký výmysel nás opozície, to je koaličná realita.
Druhá poznámka, a to tu už bolo tiež povedané. Tá stratégia odvedenia pozornosti mimo hlavný dôvod, prečo sme sa tu stretli, to znamená od pani premiérky, od jej zodpovednosti a zodpovednosti jej vlády, je veľmi priehľadná a možno až smiešna. Skúsme sa vrátiť opätovne k realite. A tá je aká?
Pani premiérka a jej vláda sa zaviazali pri nástupe, že bude šetriť na štátnom aparáte, na verejných službách, na tzv. reformných krokoch v súvislosti s naštartovaním zamestnanosti. Toto všetko sa pomaly scvrkáva, stále viac sa šetrí v sociálnej oblasti na tých najslabších skupinách obyvateľstva - penzistoch, sociálne odkázaných. No a najnovšie sa idete pustiť do rodičov. Budeme hľadať rovných, rovnejších, bielych, černejších, jednoducho, len opätovne do skupiny sociálne slabých. Každopádne tá situácia je taká a stačí skonštatovať, že Slovensku sa zvyšuje zadlženosť, stúpa inflácia, spomaľuje sa hospodársky rast, konkurencieschopnosť, klesajú reálne mzdy. Očakával by som aj od pána ministra financií, že aj k týmto sociálno-ekonomickým číslam by mal vystúpiť a zareagovať, pretože k tomuto už v diskusii zaznelo veľmi veľa, by som povedal, doslova žiadosti na to, aby ste vystúpili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2011 21:21 - 21:23 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len úvodom chcem povedať, že sa mi vôbec netrasú ruky, keď počúvam vystúpenie pána ministra. Možno niečo iné. To pomenujem v tej ďalšej časti.
Jedna prvá poznámka, pán minister. Dnes nie je premiérom Robert Fico, dnes je premiérkou Iveta Radičová. To stretnutie naše je tu zvolané kvôli tomu, aby skladala účty a zodpovedala na otázky, ktoré predkladatelia uviedli v návrhu na vyslovenie nedôvery za prvý rok jej vládnutia. Ficovi vystavili vysvedčenie voliči plus 5 % za štyri roky jeho vládnutia počas krízy. To je výsledok, ktorý ohodnotili voliči.
Možno by ste sa vy mal pozrieť do svojej vlastnej strany, po roku máte polovicu percent z toho, čo ste mali. Ak takto pôjdete, tak o tri roky budete mať mínus 3 %. Skúste sa nad týmto zamyslieť.
Ale, ak dovolíte, vy ste sa bol niekde vyjadril, že pochádzate z pomerne zo zložitých sociálno-ekonomických pomerov v rodine. Skôr by som očakával, že by u vás viac dominovala pokora a možno aj solidarita aj s tými ľuďmi, ktorí dnes aj vašou zásluhou a zásluhou pani premiérky a tejto koalície veľmi ťažko žijú, lebo u mnohých ľudí je postavená životná stratégia na orientácii na prežitie. Nehovorím tu už vôbec o dôstojnosti.
A teraz ešte dve poznámky také veľmi osobné smerom k vám. Nestáva sa často v tejto snemovni ani vo výboroch to, čo sa udialo smerom k vám. Vaši koaliční partneri si na výbore vyžiadali time, aby vás ukľudnili vzhľadom na vaše nevhodné konanie. Opakujem, vaši. V tejto snemovni minulý týždeň ste tiež ukázal, aký ste veľký človek tým, že keď ste sem prišiel neskoro a celá snemovňa na vás čakala, a vy ste nemal ani toľko ľudskosti v sebe, že by ste sa bol ospravedlnil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2011 19:28 - 19:29 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, osobne si myslím, že bez ohľadu na to, čo by vo svojom vystúpení pán Robert Fico bol býval povedal, vy ste už boli pripravený. Tá svoja šablóna, ktorú máte pravidelne pripravenú - populizmus, rozdávanie - sa len opakuje. Vy nič nové už do politiky neprinášate.
I keď dneska ste ma prekvapil, lebo prijal ste nový termín cynizmus, ktorý ste doteraz až tak možno nepoužíval.
Viete, čo by som od vás očakával? Vy často používate vo svojich vystúpeniach slovo pokora. Pokora, tá mi chýbala v tom vašom vystúpení. Možno pokora a možno aj ospravedlnenie sa občanom tejto republiky za to, o čom sa tu dnes hovorí. A to je o straníckom klientelizme SDKÚ v súvislosti s prenájmom daňového úradu v Košiciach. Za to nesiete aj vy zodpovednosť a táto pokora tu chýbala.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.5.2011 9:27 - 9:29 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Rafaj, ja by som chcel reagovať na tú časť tvojho vystúpenia, keď si, použijem tvoj výraz, použil asi takéto nejaké prirovnanie, že tento parlament v minulosti bol schopný reagovať na spoločensky vyvolané javy. Myslel si tým hlavne prípad nášho bývalého kolegu pána poslanca Duraya, ktorý vyvolal vtedy polemiku, a myslím si, že oprávnenú aj v médiách, nakoľko bol účastníkom dopravnej nehody a odmietol sa podrobiť dychovej skúške. Treba povedať, že tento parlament aj vtedy bol flexibilný a mal aj istý stupeň sebareflexie.
Hovorím to zato, že bol som jeden z predkladateľov veľmi rýchlej novely a ďalší predkladatelia boli z terajšej opozície, pretože my na rozdiel od vás, vážení kolegovia, veľa o týchto veciach nehovoríme, ale skôr konáme a veľmi rýchlo sme predložili novelu zákona o priestupkoch, ktorá sa týka paragrafu, že pokiaľ je poslanec účastníkom dopravnej nehody, má všetky práva a povinnosti ako každý iný občan. To znamená, že musí sa podrobiť dychovej aj inej skúške na požitie zakázaných látok.
Tým chcem povedať a ešte raz zopakovať, flexibilita a sebareflexia tu je. A ak ideme do nejakého návrhu a novely, v maximálnej miere chcem podporiť to, čo uviedol vo svojej faktickej poznámke pán poslanec Maďarič, tak potom všetci rovní. Všetci ústavní činitelia a nielen poslanci, lebo aj tá posledná novela nakoniec skĺzla len na poslancov a netýkala sa nikoho iného.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2011 11:43 - 11:43 hod.

Ján Richter
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dajte hlasovať o návrhu na uznesenie, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie predmetnú správu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2011 11:43 - 11:43 hod.

Ján Richter