Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:53 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2012 11:53 - 11:53 hod.

Mária Sabolová
Ďakujem pekne za slovo. Pozývam členov výboru na krátky výbor do našej rokovacej miestnosti teraz, hneď po prerušení schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2012 9:18 - 9:20 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem vystúpiť len krátko a chcem navrhnúť procedurálny návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. (Potlesk.) A zdvôvodním to dvoma poznámkami. Jedna je legislatívno-technická, či to, že to neprebehlo riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, a druhá, to sa týka aj predchádzajúceho zákona, pretože oni úzko súvisia. A druhá moja pripomienka je tá, že my máme dnes právo na štrajk zdravotníckych pracovníkov zadefinované v zákone. A je možno oveľa miernejšie, ale to, čo mňa ako vyrušuje, a vyrušuje, myslím si, že všetkých zdravotníckych pracovníkov a hlavne lekárov a sestry, je to, že nemôže byť za porušenie odobratá registrácia príslušnou komorou na výkon zdravotníckeho pracovníka. Považujem toto za neprimeranú sankciu. A môžme diskutovať o tom, prečo tento návrh zákona vznikol, prečo tu vznikla akási, niekedy možno nazvať to až eufória, ale niekedy aj iste treba diskutovať, potom aj jedna, aj druhá strana bude nielen dodržiavať zákon, lebo to musí každá strana, ale budú vedieť rozumne reagovať, ale tento neprimeraný postih akéhokoľvek zdravotníckeho pracovníka považujem za neprimeraný.
A možno len tretia vedľajšia poznámka. Aj keby tento návrh zákona bol posunutý do druhého čítania, už je dnes úplne bezpredmetný a zbytočné je vyvolávať akékoľvek napätie, ktoré sme ani my, ani vy vo výbore, ani v odbornej verejnosti, ani s komorami nediskutovali. A preto poprosím o ústretovosť, aby sme nepokračovali v rokovaní o obidvoch zákonoch, ani o trestnom zákone, ani o tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2012 17:41 - 17:41 hod.

Mária Sabolová
Páni poslanci z výboru, len pripomínam, zajtra o 8.00 hod. ráno výbor, aby sme na to nezabudli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 11:29 - 11:29 hod.

Mária Sabolová
Ďakujem pekne. Len chcem pripomenúť poslancom, že o 12.00 hodine je rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2011 11:01 - 11:03 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Pán poslanec, chcem krátko zareagovať. Vy ste hovorili o dvadsaťročnej, dá sa povedať, situácii v zdravotníctve, pretože sa v nej pohybujete. Ak by sme mali dostatočné analýzy pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia, my síce dnes máme audity, ale neviem, či sa s tými auditmi pracuje tak, aby sme vedeli, aký stav je v zdravotníctve. A kým nebudú jasne nastavené pravidlá, štandardy, nadštandardy, potom ak toto bude, potom aj transformácia bude garantovať, že to bude dobré. Ale dnes my neviete povedať, nikto z nás v tej sále nevie povedať, či je dosť, alebo málo, veľa peňazí v zdravotníctve.
Minister financií tvrdí, že je veľa, minister zdravotníctva stále tvrdí, že je málo. To sú všetci predchádzajúci ministri, to nie je len, to nie je len táto vláda. A pýtam sa, kde je teda pravda? Je veľa alebo málo? A možno, ja si dovolím povedať, že je aj dosť, ak by to bolo s kombináciou so zodpovednosťou bez korupcie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2011 10:29 - 10:31 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za možnosť zareagovať na niekoľko názorov. Veľmi krátko od konca. Áno, keby ste ma boli počúvali, pán poslanec, vyjadrila som sa, že záväzok z memoranda mala vládna koalícia naplniť a dať ho v plnej výške do parlamentu, a to som sa o to pokúsila aj včera na výbore. Čiže nie proti niekomu, ale práve na podporu.
Druhá vec, pani poslankyňa Gabániová, s vami plne súhlasím s vyjadreniami pán profesora Dragulu a ešte aj v tých výpočtoch oproti roku 2002 v tých číslach. Ale pýtam sa, čo ste vy za vlády, bývalej vlády urobili a ako ste nastavili systém, aby sme dnes, možno za dva roky boli v takom stave, v akom sa zdravotníctvo nachádza?
Pán poslanec Osuský, k vám možno len toľko. Áno, ekonomické možnosti sú tie najdôležitejšie v tom, čo vláda prijala a čo nám chýba. Chýbajú nám štandardy, nadštandardy, a to je to, možno aj otázka na pána poslanca Muňka, že nie počet poisťovní, nie, nie zmeny, ale v tom, či máme nastavený systém a či máme jasné pravidlá, čo si budeme hradiť z vlastných zdrojov, a to, čo bude hradené zo spoločného verejného zdravotníctva. A k tomu treba mať odvahu, treba to pomenovať a k tomu nemala odvahu ani vaša vláda, pomenovať, čo budú nadštandardy, a ani táto, ani predchádzajúca. Čiže v tom, v tom je ten najvážnejší problém. A ešte snáď možno jedna poznámka. Pán poslanec Valocký, ak mám ešte chvíľu čas, problém nie je v opozícii, ja to nehovorím, že on je v opozícii, ale vy ste mali štyri roky na to, aby ste niečo nastavili, ak sa tu niečo zle nastavilo po Zajacovej reforme. Takže ja neobviňujem nikoho.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2011 10:01 - 10:17 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi zareagovať v druhom čítaní k poslaneckému výborovému návrhu zákona, ale skôr ako by som sa vyjadrila konkrétne, dovolím si krátko zareagovať aj na vystúpenie pána poslanca Zajaca, a to s tým, že jeho názory sú legitímne, na politika, ktorý zastáva pravicové názory, sú, myslím, že veľmi jednoznačné a veľmi jasné.
Chcem sa vrátiť aj, práve z jeho diskusného príspevku, jeho vystúpenia v rozprave, taký malý exkurz v troch poznámkach. Minister Zajac mal odvahu, skutočne mal odvahu, lebo do tohto obdobia nikto neprišiel so žiadnou zásadnou zmenou. Jedna vec je mať odvahu, ale druhá vec je mať k tomu aj ľudí a to je zdravotnícky stav, s ktorými bolo potrebné tento systém riešiť. A práve za jeho éry sa vnieslo obrovské napätie do vzťahov v zdravotníctve. Pretože, tak ako po iné vlády, či to bola vláda Roberta Fica, či to je súčasná vláda, ako keby sme nevedeli viesť vecný a odborný dialóg s odbornou verejnosťou. To je jedna poznámka.
Druhá poznámka je k minulému volebnému obdobiu a tu musím povedať, že napriek tomu, alebo to, že to prvé obdobie bolo s odvahou, to druhé bolo len zakonzervovaním. Skutočne, ani minister Valentovič, ani minister Raši v tom období nemali odvahu pokračovať v tom, čo Zajac rozbehol, minister Zajac, on chcel nielen transformáciu, ak by bol mal reálnu šancu, myslím, že by bol pokračoval v druhom kroku. Dovolím si to povedať, ja som za reformu pána ministra Zajaca nehlasovala, ale chcel pokračovať v tom, že bolo potrebné nastaviť finančné toky, bolo potrebné nastaviť pravidlá, za ktorých by tento odvážny krok, ktorý vniesol obrovské napätie medzi zdravotníkov, sa bol možná pomalými krokmi realizoval. Hovorím pomalými, lebo radikálne zmeny bez prechodných období, ani v zdravotníctve, ani v sociálnej oblasti, ani nikde inde, kde musíme zažívať bývalé dvadsaťročné obdobie, sa nedá uskutočniť. Čiže nič, za tie bývalé vlády okrem pokračujúceho zadlženia nemocníc, okrem obrovských dlhoch v poisťovniach, hlavne vo všeobecnej, okrem tendrov na záchranky, bohužiaľ, ani v tých sa dodnes neurobili poriadky, sa veľa neurobilo.
A poďme do tretej odrážky, ešte k bývalému vystúpeniu pána, a dnes ministerstvo začalo akési kroky, môžme hovoriť či dobré, či nie, či z dobrého konca, alebo nie. Či boli oprávnené a to už vyvolalo opäť vlnu nepokojov, lebo sme nenapravili vzťahy. A tu môžeme povedať, tie nepokoje oprávnené, neoprávnené, ako sú nastavené podmienky. Mám pocit, že opäť nie z toho najlepšieho konca, pretože opäť nevieme platby za diagnózy, opäť nevieme, čo budeme hradiť, aké výkony, opäť nevieme, či máme na to zdroje. Čiže je to, akákoľvek zmena vyvolá obrovský, obrovské napätie a, bohužiaľ, na Slovensku nemáme šťastie na to, aby sme do tohto napätia vniesli odborný, odborný dialóg. A tak hovorím názor, názor na názor pána poslanca Zajaca, ohľadne transformácií je legitímny, on by neohrozoval systém, pokiaľ by bol nastavený na ekonomické prostriedky.
Teraz k vystúpeniu, prečo som sa rozhodla vystúpiť. Večer priniesla televízna, televízia TA3 správu, že pani poslankyňa Sabolová išla proti vlastnému ministrovi, lebo navrhla nejaký pozmeňujúci návrh na výbore. To nie je pravda! To nie je pravda a chcela by som poprosiť aj médiá, ak tam sedia na tom výbore, aby počúvali, o čom bola diskusia. Pán minister sám povedal, že výboru navrhol všetky podmienky z memoranda a sedem poslancov výboru si osvojilo len istý typ, istú časť so zmenou koeficientov a bez transformácie. Pričom v nočnom vyjadrení, keď sa podpísalo Memorandum vlády Slovenskej republiky podpísanej premiérkou a dodnes premiérkou, dovoľujem, premiérkou, pán poslanec Kvasnička a zástupcami odborového združenia, bolo jasne povedané, že vláda Slovenskej republiky nevie garantovať stopercentné naplnenie memoranda, pretože o nich bude rozhodovať parlament. Ale pokiaľ som ja dobre počúvala, tak si myslím, že aj zástupcovia odborového združenia povedali, že samozrejme, že musia rešpektovať rozhodnutie parlamentu. Ale to nebráni ani poslancom, pokiaľ to neurobila vláda, osvojiť si memorandum ako celok, predložiť do parlamentu a dať hlasovať po častiach.
Toto považujem za seriózny postup a prístup vlády Slovenskej republiky, poslancov koalície, pretože my nesieme zodpovednosť za túto krajinu, a preto to nemôžme zvaľovať na žiadnu, momentálne na žiadnu opozíciu. Podľa memoranda sa, podpora memoranda vlády a vyrokovaných návrhov mala byť predložená do Národnej rady a mali sme o nej rozhodovať, rozhodovať my, pretože vláda sa zaviazala, vláda sa zaväzuje vykonať organizačné, ekonomické opatrenia, ktoré vytvoria podmienky pre dôsledné dodržiavanie Zákonníka práce, príloha č. 1. Vláda sa zaväzuje, že pripraví návrh novely zákona v spolupráci s odborovým zväzom, ja hovorím len o záväzkoch, nehovorím o tých všelijakých prísľuboch.
Vláda zaväzuje najneskôr do 31. 12. zabezpečiť prijatie takých legislatívnych a organizačných opatrení, aby sa čo najskôr, do roku 2013, reálne v praxi uplatňovali klasifikačný systém spolu s nastavením zvyšky úhrady za výkony. Vláda sa zaväzuje legislatívne zabezpečiť v zariadeniach ústavnej starostlivosti zvýšenie základných platov zdravotníckych pracovníkov a hovorí o lekároch, pretože to bol protest lekárov.
Ja ale na záver ale poviem teraz, si myslím, že mali by sme riešiť komplexne zdravotníckych pracovníkov, nielen lekárov, nielen sestry, ale všetkých, ktorých sa dotýka systém. Mala to byť systémová zmena, nehovorím o výške, hovorím o systémovej zmene, o systémových pravidlách pre všetkých, lebo aj laborant, aj iný zdravotnícky pracovník, má takú istú kvalifikáciu v zdravotníctve ako ktorýkoľvek iný zdravotnícky pracovník. A to je jedna vážna, vážna výzva, možná na január pri zákone, ktorým budeme upravovať platy, platy sestier. Toľko memorandum.
Na výbore som sa pýtala pánov poslancov, pretože, keď si otvoríte dôvodovú správu zákona, ktorý bol predložený, pýtam sa, či dôvodová správa v osobitnej časti, kde sa konštatuje, že návrh je v súlade s memorandom, či je pravda, lebo ja čítam, ešte snáď čísla viem čítať, ako technik, nie je v súlade s memorandom. A tu chcem povedať, že práve, práve preto som predložila návrh tej časti memoranda, ktorá sa týka platových pomerov a Zákonníka práce, aby sme naplnili tú časť, s ktorou sa aj poslanci výboru stotožnili, a nesedí tu teraz poslanec výboru, ktorý povedal, ak niekto predloží návrh z memoranda, buďto koaličný poslanec, budem zaňho hlasovať.
Iste, nie som člen výboru pre zdravotníctvo a tu sa vlastne ale ukázalo aj, aká podpora zo strany opozície sa vyjadruje odborovému zväzu, kedy ktorýkoľvek poslanec si mohol osvojiť aj návrh poslankyne Sabolovej a mohli sme o ňom na výbore hlasovať a mohol byť v spoločnej správe a nemusel to byť koaličný poslanec.
Ak vy vyjadrujete podporu odborovému zväzu vážení páni z opozície, tak by ste ju mali vyjadriť v plnej výške alebo im za ich účasti na výbore povedať rovno do očí, že, viete, my si myslíme len toto, to ostatné ani my ako budúci parlamentní poslanci nevieme garantovať.
Takže je úplne jasné, tak ako my, ktorí vládneme, aj vy, ktorí si predstavujete, že už budete vládnuť, máte obavu z možných obmedzených zdrojov v zdravotníctve, a preto do reálnych, do reálnych čísel na úpravu platov sa ani vy s veľkou vervou nepúšťate. Čiže aby ste boli aj vy takí trošku úprimní a aby ste nekritizovali len koalíciu, ale aby aj vy ste si naliali trošku čistého vína, že nielen to, čo nám vyhovuje, to je veľmi fajn a tam máme, tam my máme podporu odborárov, odborári podporujú nás. Čiže veľa politiky je v tejto oblasti, príliš veľa politiky a málo zdravého rozumu.
A teraz ešte snáď k transformácii. Forma, v akej budú fungovať zdravotnícke zariadenia, možno povedať, že je dosť dôležitá. Ale nie je jedinečná, ktorá garantuje a zabezpečí, že v zdravotníctve nebudeme vyrábať dlhy. Ak by dnes príspevkové organizácie mali nastavené pravidlá, ak by dnes bolo účtovníctvo, obstarávanie, fungovanie nastavené transparentne, aj dnes príspevkové organizácie a máme takéto prípady, že fungujú na Slovensku zdravotnícke zariadenia ako príspevkové organizácie a nevyrábajú nekonečné dlhy, možno majú isté problémy, ale práve preto, že nemáme nastavený systém financovania, a to, čo je najdôležitejšie, je personálne obsadenie a morálnosť a zodpovednosť tých, ktorí tieto zariadenia riadia.
Druhý spôsob, akciová spoločnosť je istou transparentnejšou formou, ale ani tento zákon negarantuje, že stopercentná účasť štátu ostane stopercentnou účasťou štátu, ak sa nemocnice dostanú do problému. A to bolo treba dotiahnuť, to bolo treba možno napísať. A čo bolo najnutnejšie, bolo treba zrušiť termín 1. 1. 2012, pretože ak nie je nastavený systém, nemôžte garantovať, že akciová spoločnosť bude lepšou formou do budúcnosti. (Potlesk.)
Preto ani úplné zrušenie možnosti transformácie nie je najlepším riešením, lebo zdravotnícke zariadenia by mali mať šancu fungovať v rôznych formách, ale tak, aby bolo transparentné financovanie, aby vedeli, že aj oni ako poskytovatelia majú právo sa súdiť o svoje, svoje príjmy, nielen podpísať zmluvy, ktoré sa ďalej, sú nevypovedateľné alebo vypovedateľné áno, ale nie možné vymáhať, a to nie sú len ústavné zariadenia, toto sú aj iní poskytovatelia a toto je najvážnejší problém v zdravotníctve: nastaviť pravidlá financovania.
A preto sa mi zdá, tu musím povedať ako koaličný poslanec, že niektoré vaše vystúpenia vo faktických poznámkach, páni kolegovia z opozície, boli len, len politickou invektívou. Pretože vládli ste štyri roky, mali ste šancu nastaviť aspoň niečo v systéme zdravotníctva a vy veľmi dobre viete mnohí, lebo ste tu z bývalých poslancov, že to, veci, ktoré dnes kritizuje bývalý pán minister Raši, že nerobí táto vláda, nerobil ani on a mnohé moje vystúpenia, ktorými som ho vyzývala k istým krokom, by boli možno dnes úplne v súlade, ale prepáčte, on mal moc, on bol minister, mal výkon a my ako poslanci mnohokrát, ak sa nebudeme baviť vecne v každej oblasti a v zdravotníctve zvlášť, tak budeme si tu možno aj po budúce obdobie komunikovať len politické invektívy, kto čo urobil, kto čo mohol urobiť. To je to najhoršie.
Ja si myslím, a to je záver, že vláda a poslanci vládnej koalície mali predložiť návrh kompletného memoranda a je na parlamente, tak ako povedali predstavitelia Lekárskych odborových zväzov, združenia, že je samozrejmé, že musia rešpektovať rozhodnutie parlamentu. Ale my sme dnes nevytvorili ani tie podmienky, aby sa v slobode mohol rozhodnúť každý poslanec, či opozičný, či koaličný, ako naplní podmienky z memoranda a zoberie na seba záväzok aj do budúcnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.12.2011 17:24 - 17:24 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, ako sme sa dnes dohodli na výbore, chcem oznámiť vopred pánom poslancom a dať na známosť aj poslancom z výboru pre európske záležitosti, prípadne iným, v utorok o 9.00 hod. bude rokovanie, pracovné stretnutie výboru s odbornou verejnosťou, a to k dvom témam: a to je situácia okolo používania označenia Tokaj, začneme o 9.00 hod. a k návrhom Európskej komisie o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky začneme rokovanie o 11.00 hod. v kinosále. Kto z poslancov sa chce zúčastniť, je pozvaný, členovia výboru súhlasili s týmto termínom v utorok o 9.00 hod. v kinosále.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2011 14:40 - 14:42 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som možno len také dve alebo tri poznámky. Jedna je k tej ťažbe kalamitného dreva v chránených územiach. Áno, to drevo tam je, len tie problémy, ktoré sú dlhodobé medzi jednotlivými rezortami a výnimkami, ktoré sa dávajú a nedávajú, nezaručujú možno ten ekonomický prínos, ale treba hľadať riešenie. Je škoda, že sme na konci volebného obdobia, pretože sa tu rysoval aj nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý by bol vyriešil aj, verím, že aj tieto záležitosti. Čiže treba výnimky, a tam je to oveľa ťažšie.
To, čo zaznelo aj na výbore od jedného z kolegov, bolo, aby sme v prípade teda, že zákon sa bude prerokovávať ďalej, aby sme vyhláškou zakotvili, si myslím, také tie presné pravidlá, aby sa nestávalo, že jednotlivé lesné závody požadujú, pripravujú veci a žiadajú vždy niečo iné od tých vlastníkov, a tým pádom sa ten proces predlžuje. Čiže to je ďalšia možnosť, kde by sme vedeli garantovať alebo zagarantovať vlastníkom, že neprídu o ten svoj majetok.
A ešte možno taká poznámočka z tých listov. Včera som sa stretla aj so zástupcom, predsedom únie Združenia vlastníkov neštátnych lesov, ktorí iste radikálne zamietajú tento návrh zákona, ale po osobnej diskusii a vysvetlení si tých postupov, že by sme mohli v druhom čítaní rokovať až v januári, tak, a čo chceme tam zakotviť, myslím si, že ich stanovisko nebolo celkom negatívne. A preto ma mrzí aj to, že navrhovaná zmena je klientelistická, zameraná na neprimeraný, hospodársky škodlivú podporu, pod... lesov. Myslím si, že tá obava vyplýva z jedného prečítania zákona. Ale v súvislostiach je to skutočne o ľuďoch, ktorí ten zákon napĺňajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2011 14:28 - 14:30 hod.

Mária Sabolová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Skončím... Začnem od konca, urýchlene riešiť. Pán poslanec, vaše prísľuby možno sú také ako dvanásťročné neriešenie problému, na ktorý upozorňujete dnes, od roku 1998, čiže urýchlene, neviem, čo je urýchlene. Dnes tu máme zákon, ktorý by sme urýchlene mohli upraviť do takej podoby, aby sme urýchlili aj reštitúcie, aby sme urýchlili aj dobré spravovanie štátnych prostriedkov a štátnych lesov. Vy veľmi dobre viete, že sú mnohí vlastníci, mnohí, netvrdím, že ich je väčšina, ktorí veľmi dobre vedia, kde majú svoje lesy. Majú nájomné zmluvy alebo nájomné zmluvy zo zákona, tým, že nájomné zmluvy nepodpísali, ale vzniká tu nájomný vzťah zo zákona, pre štátne lesy starať sa o lesy, lebo počkajú, kým sa tie lesy trošku zveľadia, kým bude viac čo ťažiť. Ja som presvedčená aj o tom, že sa v súkromných lesoch hospodári a možno aj efektívnejšie, ekonomicky hospodári. Ale toto nie je téma možná tu na nejakú krátku diskusiu, toto je skutočne téma do výboru a museli sme sa dotknúť aj pri skrátenom konaní vecného obsahu zákona, lebo len tak sa dá dobre rozhodnúť aj o tom, či skrátené konanie preto, aby bol zákon v prvom čítaní, by bolo dobré prerokovať.
A ešte mám možno chvíľočku. Chcem vám povedať, že v zákone je aj poistka, ak vznikol nájomný vzťah podľa odseku 2, kde sa presne hovorí, čo môžu už dnes, tak si myslím, že v zákone tá poistka je. Ale urobte sebelepší zákon, ak ho chce niekto obísť a chce korupčne podnikať alebo nekalo podnikať, nájde si vždy spôsob.
Skryt prepis