Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2012 o 10:33 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 10:33 - 10:35 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, že aj pán Osuský, aj pán Kaník chcú nasmerovať pozornosť úplne inde, ako bolo moje vystúpenie. Ja si na tom trvám a trvám na tom, že ak chcete, aby bol návrh nejakého zákona úspešný, tak je to normálna práca medzi poslancami, že keď viete, že pripravujete nejaký zákon a chcete, aby ten návrh zákona bol úspešný a prešiel, tak sa hľadá zhoda naprieč poslancov bez príslušnosti k rôznym politickým stranám a nie to, že ešte dva totožné návrhy vzniknú na vládnej lodi, ak sa to tak dá nazvať. Práve preto trvám na tom, že tieto dva predmetné návrhy zákonov sú iba vašimi individuálnymi snahami o zviditeľnenie sa pred voľbami na základe toho, že chcete predkladať takýto návrh zákona. Osobne si myslím a s tým ja zase s vami nesúhlasím, že prvý september ako štátny sviatok pre Slovenskú republiku má byť, a preto ani s jedným, ani s druhým návrhom zákona v takej podobe ako je, nesúhlasím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2012 10:23 - 10:26 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. K tomuto vystúpeniu som dospel na základe vystúpenia pána Osuského. Nevedel som, že sa rozvinie takýmto spôsobom rozprava k tomuto predmetnému návrhu zákona alebo k predmetným návrhom zákonov. A vlastne chcem nadviazať na to, čo som povedal ako spravodajca pri prerokovávaní prvého návrhu zákona. A síce to, že nie je dobré, keď na vládnej lodi vzniknú dva návrhy zákonov síce v poslaneckých laviciach na tú istú tému, a predkladatelia sa nevedia dohodnúť na znení návrhu zákona, hoci deklarujú, že treba tento predmetný návrh zákona schváliť. Nemýlia sa ani v dňoch, nemýlia sa ani v tom, či má byť deň pamätným alebo či má byť deň štátnym sviatkom. Chcel som poukázať len na to, pán Osuský, že aj návrhy tohto zákona sú svedectvom toho, ako ste sa nevedeli dohodnúť a akým spôsobom ste vládli. A naďalej v tom pokračujete. Viete, ja vôbec nespochybňujem ani 28 október. Myslím si, že 1. september má svoju vážnosť, a nemyslím si, že na základe toho vášho návrhu by 1. september nemal byť štátnym sviatkom. Práve naopak, ja si myslím, že by mal naďalej zostať a vyzdvihnúť vlastnú cestu slovenského národa ako takého, ktorou dospel až k svojmu samourčovaciemu právu, na to, že má svoju vlastnú Slovenskú republiku. A v súvislosti s tým potom môžme rozvinúť diskusiu o všetkých medzníkoch na ceste k tejto samostatnosti. Aj môžme diskutovať o 30. októbri. Aj o tom, že v tento deň ešte Slováci, ktorí boli na zhromaždení v Martine nevedeli, že aká alebo v akej podobe bude Česko-Slovensko vznikať a v budove Tatra banky vlastne len hovorili o tom, že ako sa prihlásia a ako naformulujú vlastne tú deklaráciu a výzvu slovenského národa. Ale nie o tomto je. O tomto sú tie návrhy zákonov, ktoré, ešte raz hovorím, svedčia o tom, ako ste vládli, ako ste sa nevedeli dohodnúť, ako sa neviete ani v tejto chvíli dohodnúť a akí ste individualisti. Všetci ste individualisti, tak ako ste predniesli tieto návrhy zákonov. Každý hráte na svoju kartu, každý chcete byť veľkými osobnosťami, ale v mene dobrej veci sa neviete dohodnúť. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 9:47 - 9:48 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nespochybňujem dôvody, ktoré viedli predkladateľov z obidvoch skupín k podaniu predmetného návrhu zákona, ale aj tieto dva zákony, návrhy zákonov dokumentujú celkovú situáciu, aká bola v dosluhujúcej vládnej koalícii, že sa v podstate nevedeli dohodnúť ani na znení jedného zákona, ktorý je podľa ich slov taký veľmi dôležitý a významný a podávali ho možno ešte v období, keď už teda v období, keď už bolo zrejmé, že sa budú konať predčasné voľby, a v súvislosti s tým možno tu na pôde Národnej rady si chceli viesť možno aj predvolebnú kampaň. V súvislosti s tým, ja im navrhujem, aby v tomto procese ďalej nepokračovali, alebo aby sa niektorá z týchto skupín vládneho zlepenca rozhodla jeden z predmetných návrhov zákona stiahnuť, tak aby sme mohli rokovať iba o jednom z predmetných návrhov zákonov. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 9:37 - 9:39 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Ivana Štefanca a Ivana Harmana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Návrh zákona obsahuje aj doložku zlučiteľnosti zákona s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 11. novembra 2011 č. 561 a podľa príslušného paragrafu rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30-tich dní a gestorský výbor do 32 dní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 18:43 - 18:45 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec Záhumenský, možno len s tebou súhlasiť, súhlasiť s tvojimi slovami. Fakty, ktoré si povedal, hovoria jasnou rečou. Poľnohospodárstvo sa dostalo tam, kde sa dostať nemalo. V minulom volebnom období sa tu črtala istá nádej na oživenie, lenže teraz jednoducho sa dostáva do situácie, kedy jeho úpadkom bude naďalej trpieť aj celý vidiek, ktorý už v súčasnom období krváca, chudobnie, živorí a doslova zarastá burinou. Na pôde z hľadiska toho, ako sa vyvíja ekonomika, slovenská starostlivosť o tento rezort, sa dostávajú ľudia do ťažkých životných situácií. Ich životné náklady neúmerne rastú z jednoduchého dôvodu, že všetky finančné prostriedky predovšetkým musia použiť na chod domácnosti, na ceny plynu, energie, vody a lacné nekvalitné potraviny. Žiaľ, koalícia rezignovala, rezignovala na vládnutie, rezignovala na rozpravu o štátnom rozpočte, zrejme ju už stav verejných financií nezaujíma, o čom svedčia aj prázdne lavice poslancov za SDKÚ, a možno pán spravodajca keby nebol spravodajcom, tak v tejto sále je iba jeden poslanec za SDKÚ. No a SaS-ka, tá je už tiež zdecimovaná a zrejme dodýchava.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 17:42 - 17:44 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, bolo to veľmi jasné a argumentačne veľmi dobré a vyvážené vystúpenie, úplne jasne pomenovalo, čo asi čaká samosprávu na základe schváleného rozpočtu, takto schváleného rozpočtu v roku 2012. Zo samospráv sa objavujú veľmi veľké obavy o tom, ako sa bude v nasledujúcom roku vyvíjať, ako bude vyfinancovaná, a, mimochodom, nielen z prostredia samospráv, aj z prostredia hospodárskych subjektov a aj z celej spoločnosti. Nakoniec, čo sa týka samosprávy, celé to obdobie vládnutia tejto vlády je vnímané veľmi negatívne a ako útok na samosprávu, na ich starostov, ich predstaviteľov. Za tohto obdobia jednoducho došlo k istému, istým spôsobom k znevažovaniu volených funkcionárov na tejto úrovni a myslím si, že sú tu zoskupenia politických strán, ktoré majú na tom leví podiel, a istým spôsobom to vyplýva aj z ich neskúsenosti a iba z toho dôvodu, aby zaujali verejnosť a mohli sa prezentovať pred verejnosťou ako ochrancovia nejakých v úvodzovkách "práv občanov", a pritom jednoducho iba dostávali spoločnosť do konfliktu a do neistoty. Nakoniec v takej neistote a v konflikte zanecháva tento vládny zlepenec aj celú spoločnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2011 16:08 - 16:10 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ja by som chcel nadviazať na to, čo tu bolo už povedané. Pozorne som počúval pána poslanca, pozrel som sa do programu schôdze, pod bodom č. 34 je vládny návrh zákona o účtovníctve a pán poslanec tu predkladá neskutočne veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov do zákona o elektronických komunikáciách. Pozrel som sa na stôl, či tu náhodou nie je v písomnej podobe tento návrh, zatiaľ ho tu nemáme predložený, aby sme porovnali vlastne o čo ide, pretože dosť nevýrazným, tichým spôsobom, zrejme ste si nebol istý a ani nie presvedčený o tom, či konáte správne, ste tu odrečnil ten návrh zákona. Čudujem sa, že tí najväčší kritici v tejto sále, ktorí tu neustále kritizovali teraz opozíciu, pán Matovič, páni z OKS tu nesedia, mohli jednoducho opäť nájsť priestor pre to, aby sa tu predvádzali a aby do vlastných radov súčasnej koalície, ktorá dosluhuje, mohli povedať pár kritických slov. Ale zrejme im o to nejde, ani vám, zo súčasnej koalície, ktorí tu mĺkvo, ticho a pokorne sedíte s cieľom zrejme dožiť tento život, ktorý ste pred dvomi mesiacmi spackali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2011 10:46 - 10:46 hod.

Ján Senko
Veľmi ma prekvapilo vystúpenie pána ministra a jeho slová na moju adresu...

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, procedurálny návrh začína zadaním procedurálneho návrhu.

Senko, Ján, poslanec NR SR
Vzhľadom na to ho, vzhľadom na to ho žiadam, aby sa verejne pred parlamentom ospravedlnil vo vzťahu k mojej osobe.
(Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2011 10:29 - 10:30 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec, vyslovil si tu výstižné myšlienky, s ktorými možno len a len súhlasiť. Ja by som ale nadviazal na tvoje úvodné slová, slová o vláde-nevláde a o tom, že tu sedí pán minister, ktorý nemá dôveru ani svojich vlastných straníckych súpútnikov, nemá dôveru pána Fořta, pána Poliačika, pani Kiššovej, dokonca ani pána Sulíka, predsedu vlastnej strany, pretože tejto vláde nevyslovil dôveru a oni si tu veselo pobehujú aj s pánom Galkom, ministrom obrany, rozrušujú tu stav medzi poslancami, miesto toho, aby si sadli ozaj do poslaneckých lavíc. Pán Galko si tam už aj sadol, zrejme sa chystá na to, o čo ho žiadala pani premiérka Radičová, že aby ste sa zachovali ako chlapi, aby ste odstúpili zo svojich funkcií, a vy tu naďalej, naďalej oxidujete v týchto priestoroch ako členovia vlády, miesto toho, aby ste sa zachovali čestne a vzdali sa svojich mandátov, odišli do zabudnutia a konečne sa správali čestne, pretože vy, čo tu hráte túto hru, SaS-kári, spoločne aj s SDKÚ, ešte dokonca vás niektorí poslanci z SDKÚ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Béla Bugár, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ale rokujeme o zákone.


Senko, Ján, poslanec NR SR
...z SDKÚ aj, aj podporujú, no to nie je celkom fér. Myslím si, že slovenská verejnosť by si toto mala všimnúť a jednoducho by mala vidieť, že koalícia SDKÚ, SDKÚ - SaS, možno aj s podporou pána Bugára, MOST-u, naďalej funguje. Páni z KDH, ako je to? Povedzte nám.

Béla Bugár, podpredseda NR SR
A na to ste teraz prišli? (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2011 9:40 - 9:42 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán podpredseda, veľmi pekne ďakujem za možnosť vystúpiť. Pán poslanec, myslím, že ste správne na svojom začiatku upozornili na niektoré veci. Treba upozorniť na jednu súvislosť vo vnútri zákona, a síce tú, že základom tohto zákona je predovšetkým jeho účinnosť a účinnosť tá, že od 1. 1. 2012 sa podľa tohto návrhu má zvyšovať plat generálnemu riaditeľovi, generálnej riaditeľke RTVS a ostatná účinnosť zákona nastupuje do platnosti až od 1. 1. 2013. To znamená, zákon je účelový, zrejme sleduje iba dohody medzi stranou SaS a pani Zemkovou ako nominantkou tejto strany na post riaditeľky RTVS tak, aby bola uspokojená, aby mohla plniť úlohy, ktoré zrejme bude potrebovať SaS-ka plniť v predvolebnej kampani a ona im bude podľa všetkého veľmi dobrým spôsobom prisluhovať.
Pán poslanec, ja som si myslel, že ste mali vyzvať pána ministra, aby tento návrh zákona stiahol z rokovania, pretože zaväzuje vládu, budúcu vládu, v ktorej možno SaS-ka nebude, a pán minister ako bývalý komentátor politického diania na Slovensku a člen vlády, ktorá nedostala dôveru, dokonca on ako člen vlády za SaS nedostal dôveru ani od svojich členov strany, dokonca ani od pána Viskupiča, ani pán Viskupič vám nedal dôveru, by tam už ani nemal sedieť a nemali by ste už ani tento návrh zákona predkladať. Je to už takmer týždeň, čo táto vláda nem... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis