Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.6.2013 o 16:52 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2013 16:52 - 16:54 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, pán poslanec, že máš pravdu. Nie je to vyvážený a ani dobrý zákon kvôli tomu, lebo nechcem v žiadnom prípade urážať predkladateľov, ale pravdepodobne nechápu, čo je zmysel samosprávnosti. Starostovia a primátori sú vo väčšom prípade výkonným orgánom, rozhodujúcim orgánom je práve zastupiteľstvo. A, samozrejme, z tohto pohľadu je to veľmi príjemné, keď môže vymenovávať šéfov rozpočtových a príspevkových organizácií primátor alebo starosta, ale na druhej strane aj to je na uváženie, že na jednej strane keď zastupiteľstvo rozhodne o rozpočte týchto organizácií, potom to musí splniť taký človek, ktorý je zodpovedný len primátorovi alebo starostovi. Nie je to vyvážené.
Samozrejme, o tom, koľko má byť poslancov v zastupiteľstvách, môžeme kľudne debatovať. Ale keď už sa toto rieši, tak prečo sa nerieši napr. otázka viceprimátorov? Aj tým by sa dali ušetriť peniaze.
A to, čo si hovoril o hlavných kontrolóroch, tiež je pravda. Bohužiaľ, dneska je ťažké nájsť hlavného kontrolóra fundovaného, ktorý aj vie dobre robiť svoju prácu. A možnože niekedy je to nepríjemné pre toho starostu a primátora, ale na druhej strane musíme uznať, že veľakrát je to prospešné, lebo vie im aj pomáhať a pomôcť. A, samozrejme, dobre vieme, že v menších mestách alebo na dedinách kvalitného hlavného kontrolóra nájsť je veľmi, veľmi ťažké.
Takže nemyslím si, že z tohto pohľadu je to vyvážený zákon, a bol by som rád, keby to neprešlo, ale, samozrejme, v to nemôžem ani dúfať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2013 15:57 - 15:57 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že pán poslanec veľmi pekne aj na konkrétnych prípadoch ukázal, prečo je tento zákon zlý. A myslím si, že za pripomienky prezidenta treba hlasovať, aj keď sú len lobistické, lebo nevylepšujú zákon. Skôr to beriem tak, že pán prezident preto vrátil tento zákon, lebo chcel dať možnosť poslancom vládnej strany, aby revidovali svoj názor. Myslím si, nič by sa nestalo, keby tento zákon teraz neprešiel. O polroka by ministerstvo prinieslo nový a lepší zákon, lebo tento zákon, ako aj pán poslanec na to poukázal, bude zasahovať do nášho každodenného života. A nestojí to za to, aby sme prijali taký zlý zákon, skôr aby sa to vylepšilo. Takže aj preto sú tie argumenty, dúfam, nie sú zbytočné, aby väčšina nehlasovala za tento zákon. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

25.6.2013 11:28 - 11:44 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, máte v tom veľkú pravdu, že to, čo pán prezident pripomienkoval, čo sa týka zdravotníkov, je maličký pozitívny krok, ale je to veľmi, veľmi málo, kvôli tomu, lebo ostatné sankcie tam zostali aj zostanú.
A vylúčenie z komory, aj keď sa to znižuje eventuálne z 10 rokov na 2 roky, je to málo, lebo tie 2 roky ešte sú stále veľmi vysoký trest, hlavne preto, ako som spomínal, že ostatné negatíva tam zostanú. A je to paradox a obrovský paradox, že dílerom znižujeme tresty a zdravotníkom ich zavádzame. Takže ja si myslím, že pán prezident mal pravdu, keď vrátil tento zákon. A bolo by dobré, keby vládna väčšina nepodporila tento zákon. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2013 17:50 - 17:51 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, veľmi pekne si to povedal, že tento návrh zákona je potrebný a je aj správny, potrebný preto, lebo sociálny štát má pomôcť slabším skupinám obyvateľov nie vtedy, keď všetko funguje a všetko je okej, ale práve vtedy, keď je kríza, keď práve dopad tejto krízy na tých slabších obyvateľov je najväčší, a preto je aj správy tento krok pána poslanca Uhliarika, že chce rozšíriť okruh osôb, rozšíriť limit spoluúčasti, lebo týchto ľudí trápi nielen kríza, ale aj rôzne životné situácie. Takže ja si myslím, že vládna väčšina tento návrh by mala podporiť hlavne kvôli tomu, lebo, ako bolo povedané, to nejde na vrub štátnej kasy, ale to budú platiť alebo vrátia tieto peniaze v prvom rade poisťovne a proti týmto poisťovniam aj tak vládna väčšina bojuje. Takže ja si myslím, že tiež musia uznať, že tieto peniaze idú na dobrý účel. A práve preto štát jednak musí sa starať a jednak musí byť aj sociálny. Takže ja si myslím, že to je veľmi dobrý návrh, isteže ho podporíme. A pán poslanec Novotný to veľmi dobre aj zhrnul. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2013 10:30 - 10:31 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, chcem sa ti poďakovať, že si vyňal na osobitné hlasovanie tie body, ktoré sa týkajú zdravotníckych pracovníkov, tak aspoň nemusím vystúpiť ja v rozprave. Musím povedať ako lekár, že ani ja som nebol rád, keď zdravotníci, a hlavne lekári niektorí štrajkom vydierali vládu cez pacientov, cez chorých ľudí. Myslím si, že to veľakrát nebolo etické, takže je to pravda, že o tomto probléme musíme rozprávať. Ale nie je to dobrý spôsob, akým tieto zmeny alebo tieto návrhy dostať do tohto zákona. Nie je to dobré, keď to ide cez poslanecký návrh kvôli tomu, lebo potom nie je žiadna debata, alebo dá sa povedať, že len tu na pôde parlamentu je o tom debata. A ja si myslím, že to je taká vážna zmena v statuse zdravotníckych pracovníkov pred zákonom, že o tom by mala byť debata jednak s nimi a jednak so širokou verejnosťou. Takže bol by som rád, keby tieto body parlament neschválil a vrátili by sme sa k tomu na jeseň, potom, keď prebehne debata jednak so zdravotníckymi pracovníkmi a jednak so širokou verejnosťou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2013 16:38 - 16:40 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Bastrnák (pozn. red.: správne vyslovené ako „Baštrnák“), ale to nevadí. (Povedané so smiechom.)
Vážený pán poslanec, súhlasím s tebou, že je to jeden kľúčový zákon v zdravotníctve, možnože najdôležitejší alebo druhý najdôležitejší. A pekne si to popísal a pamätám na tie roky, keď sme spolu prišli do parlamentu a začali sme bojovať za e-health, čo nebolo až také ťažké, kvôli tomu, lebo s tým každý súhlasil, že je to potrebné. Horšie to bolo s DRG, lebo vtedy ani vtedajší minister nemal v tom jasno, či to bude podporovať, alebo nie. Ale v každom prípade, aj mňa mrzí to, že sa to ťahá, ťahá, ťahá. Veď písal sa rok 2002-3 a teraz je 2013, ešte stále len pripravujeme, hoci už je v nejakom štádiu. Ale vidíme, že ten koniec bude len v roku 2016, keď všetko dobre dopadne. A ja sa bojím toho, že možnože sa to zase ešte bude posúvať. Takže aj ja by som vyzýval vládu aj ministerstvo, aby urobili všetko pre to, aby čím skorej tieto zákony boli už aj v praxi. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2013 9:42 - 9:43 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, myslím si, že veľmi pekne si poukázal na pozitíva a negatíva tohto návrhu zákona, a ja si myslím, že keď to v takomto podobe bude schválený, tak po druhom čítaní bude to veľká výzva pre vládu Slovenskej republiky, a preto aj dúfam aj ja, že v druhom, hoci si myslím, že ako v prvom čítaní to musíme podporiť, lebo je to krok dopredu, na druhej strane si myslím a dúfam, že vládna väčšina pomôže vylepšiť tento zákon, veď keď to neurobia, tak bude to dosť veľký prúser nielen pre celé Slovensko, ale aj pre nich. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2013 18:32 - 18:32 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Novela je vypracovaná na základe skúseností s likvidáciou ambrózie palinolistej a ďalších inváznych druhov rastlín u nás a v zahraničí. Navrhované zmeny pomôžu vytvoriť podmienky pre systematické obmedzovanie šírenia ambrózie palinolistej a ďalších inváznych druhov rastlín na území Slovenskej republiky. V porovnaní s výlučne represívnym systémom, akým sa problematika rieši napríklad v Maďarskej republiky, návrh zákona vytvára väčší priestor na výchovu verejnosti a predovšetkým vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov, keďže orgán štátnej ochrany prírody a obec umožňuje a vyzýva zodpovednú osobu k činnosti. Dobre osvedčenou formou je aj pravidelná všeobecná propagačná činnosť zo strany orgánov ochrany prírody a obcí v čase, keď je jej odstraňovanie aktuálne. Navrhnutý systém bude súčasne pre štát menej nákladný, nakoľko odstraňovanie inváznych rastlín sa bude uskutočňovať na náklady vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov. K odstráneniu inváznych rastlín na základe nariadenia orgánu ochrany prírody dôjde až v poslednom stupni, aj to na náklady vlastníka. Výhodou navrhnutého systému je najmä možnosť flexibilne ho využívať v rámci jednotlivých regiónov Slovenska a zohľadňovať tak rozšírenie jednotlivých druhov inváznych rastlín.
Navrhovaná novela má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže plošná ochrana znižuje náklady poľnohospodárov a intenzívnu ochranu na obhospodarovaných pôdach. Na druhej strane povinnosť odstraňovania nežiaducich rastlín nie je novou povinnosťou, je len spresnením platnej všeobecnej povinnosti vlastníkov riadne sa starať o vlastný pozemok a svojou nečinnosťou neohrozovať vlastnícke práva, nespôsobovať škodu druhým osobám (susedným vlastníkom) a neohrozovať zdravie obyvateľstva (v prípade alergogénnych rastlín).
Vplyv návrhu na rozpočet verejnej správy je vyrovnaný, keďže náklady na prípadné konanie a kontroly sa pokryjú vybranými pokutami za priestupky. Prerozdelenie týchto príjmov je úlohou zákona o štátnom rozpočte a je v kompetencii vládnych orgánov. Poskytnutá kompetencia vytvára obciam a orgánom ochrany prírody príležitosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov pre osvetovú činnosť v oblasti prevencií a odstraňovania inváznych druhov rastlín.
Návrh zákona predkladáme s vedomím, že v tomto roku sa už nestihne schváliť veľká vládna novelizácia alebo nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorého súčasťou by mohli byť aj nižšie uvedené ustanovenia. Avšak prijatím tejto novelizácie veľmi výrazne pomôžeme obmedziť ďalšie šírenie inváznych rastlín, najmä ambrózie palinolistej, ktorá je veľmi silným alergénom, na ktorú je citlivých 80 % populácie postihnutej alergiami dýchacích ciest. Vďaka tejto novele sa alergikom výrazne zlepší zdravotná situácia, čo predstavuje ekonomické úspory aj pre štát v miliónoch eur ročne. Všeobecne všetky invázne rastliny spôsobujú v poľnohospodárstve viacmiliónové škody na úrode a na nákladoch vynaložených na ich ničenie v obrábanej pôde, preto plošné zabezpečenie ich likvidácie aj na nevyužívaných plochách bude mať vysoký hospodársky prínos aj pre poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh je v súlade s Európskou stratégiou pre invázne nepôvodné druhy, ktorá bola schválená Stálym výborom Bernského dohovoru 5. decembra 2003 v Štrasburgu, a takisto je v súlade s návrhom Národnej stratégie pre invázne nepôvodné druhy pripravené Ministerstvom životného prostredia SR.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, žiadam vás o schválenie predloženého návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2013 16:26 - 16:30 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa Nagya a Tibora Bastrnáka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k príslušnému návrhu zákona (parlamentná tlač 298).
V čl. I bode 1 § 19 ods. 9 sa dopĺňa nové písmeno n) v nasledovnom znení: „n) zabezpečiť v prevádzkach na kúpanie v neplaveckých, oddychových bazénoch do hĺbky 1,3 metra s celkovou kapacitou maximálne 70 osôb, aby počas otváracej doby bazéna v objekte zariadenia bola prítomná osoba, vyškolená poskytnúť prvú pomoc; nevyžaduje sa stála prítomnosť osoby pri voľnej ploche a môže byť poverená aj inými úlohami a osoba nemusí byť kvalifikovaným vodných záchranárom“.
Odôvodnenie. Novelizácia reaguje na situáciu, typickú pre veľké kúpaliská s kapacitou niekoľko tisíc osôb, kde je často zvýšené zdravotné riziko najmä pre rodiny s deťmi v neprehľadnom dave. Tento jav neprichádza do úvahy v menších prevádzkach, čo dokazujú aj štatistiky nehôd a nešťastí. Vyňatie malých prevádzok zároveň nebude klásť zvýšené požiadavky na personálne náklady, ktoré by boli neprimerané až likvidačné pre malé zariadenia cestovného ruchu.
Ročné náklady na jedného prítomného plavčíka aj pri malom bazéne v penzióne s otváracom dobou od 9.00 do 21.00 hodín by mohli činiť okolo 23 000 – 30 000 eur ročne. Povinnosť zamestnávať vodného záchranára pri týchto bazénoch je bezdôvodná, personál vyškolený pre poskytnutie prvej pomoci je však pozitívnou zmenou pre ochranu zdravia.
Zriadenie vyhradených priestorov pre poskytnutie prvej pomoci v existujúcich malých prevádzkach by bolo problematické v tesnej blízkosti vodnej plochy a iné umiestnenie by nemalo praktický zmysel. Navyše je niekedy priestorovo nemožné alebo stavebne nákladovo neprimerané takúto miestnosť zriadiť a zariadiť pre malé prevádzky.
Zároveň povinnosťou zabezpečiť, aby aj v objekte menších prevádzok na kúpanie bola vždy privolateľná vyškolená osoba, schopná poskytnúť prvú pomoc v prípade nešťastia, zvyšuje ochranu zdravia aj v hoteloch a penziónoch, aj keď tam kúpanie má len doplnkový charakter.
Toľko je náš pozmeňujúci návrh.
Samozrejme, vítame návrh predkladateľov, chceme za to aj hlasovať, ale boli by sme radi, keď pán predkladateľ poslanec Brixi nové znenie prečíta, eventuálne keby v písmene n) 1. bod vyňal na osobitné hlasovanie alebo eventuálne ho stiahol, lebo myslíme si, že tak ako som to odôvodnil, náš návrh v tomto smere neminie ten účel, kvôli čomu predkladajú tento návrh, ale pritom je lepší, nehovorím, že je komplexnejší, ale v každom prípade finančne zachráni veľa, veľa malých prevádzok. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2013 15:58 - 15:59 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ja si myslím, že veľmi pekne si vysvetlil, že prečo je to dobrý návrh pána poslanca Novotného. Kvôli tomu, ako si povedal, lebo čakacie doby determinujú spokojnosť pacientov. A predstavte si to, keď nejaký pacient, alebo my, alebo vy, alebo naši príbuzní, keď dostanú dnes termín na rok 2017, tak isteže nemôžu byť spokojní.
A je to pravda, že financie iste tiež determinujú možnosti, ale to ešte neznamená, že to nemusí byť transparentná metóda. A práve to je ďalším pozitívom tohto návrhu, že stransparentní celý tento proces.
Takže preto ja si myslím, že jednoznačne my musíme to podporiť, ktorí robíme v zdravotníctve, ale tiež si myslím, že každý, kto chce urobiť niečo pozitívne pre slovenské zdravotníctvo, musí podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis