Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2012 o 18:43 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2012 18:43 - 18:44 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda výboru, v prvej časti, ja si myslím, môžeme sa zhodnúť, že je to progresívny návrh. Aj som o tom hovoril. Len som upozornil na to, že, samozrejme, to neprešlo cez vládu a pripomienkové konanie. Samozrejme, ministerstvo naďalej, aby toto bolo prospešné pre občanov a pre pacientov, musí sledovať a musí ďalej analyzovať tento návrh. Takže hodnotil som to pozitívne, pán poslanec.
Druhá časť. Ja si myslím, že zmäkčujete kritériá. A, samozrejme, dúfam, že nebudem mať pravdu, ale to môže ohroziť fakt pacientov a, samozrejme, vykonávateľov zdravotných služieb.
Tretia časť. Môžeme o tom rozprávať, aby sme rozšírili tie kompetencie, kvôli čomu môže byť odvolaný predseda alebo správna rada úradu. A myslím si, že nemalo by to byť len tak, kvôli tomu, lebo prišla nová vláda. Potom príde zase nová eventuálne a zase to budeme meniť. A nemyslím si, že je to takto správne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2012 18:37 - 18:42 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, milé dámy, vážení páni, dovoľte sa mi v prvom čítaní krátko vyjadriť k návrhu zákona pána poslanca Richarda Rašiho.
Zdravotníctvo je neuralgickým bodom našej spoločnosti, preto považujem za prirodzené, že každá vláda nezávisle od volebného obdobia sa snaží vytvoriť vhodné opatrenia na ozdravenie systému. Niektoré úlohy ako napr. sprehľadnenie toku financií, zlepšenie spoločenského postavenia zdravotníckych zamestnancov sú nutnou podmienkou vytvorenia spravodlivejšieho systému v prospech všetkých pacientov.
Tento návrh zákona pomerne veľkého počtu úloh a riešení navrhuje zavedenie nového kritéria, ktoré je založené na identifikovaní pacientov s chronickými diagnózami užívajúcimi nákladné lieky. A vlastne slúži na prerozdelenie financií vybraných na poistnom podľa chorobnosti poistencov. Práve tento prvok, chorobnosť pacientov, je zatiaľ nevyužitým prvkom vo vylepšení systému prerozdelenia finančných prostriedkov, ktorý potrebuje zakomponovanie ďalších citlivých parametrov. Návrh o využití tohto kritéria je výsledkom činnosti pracovnej skupiny na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pričom táto skutočnosť znamená lepšiu priechodnosť v časti odbornej verejnosti. Otáznik však visí nad termínom účinnosti, nakoľko dobre vieme, že napr. v Holandsku, odkiaľ tento model pochádza, zavedeniu kritéria predchádzalo niekoľkoročné prípravné obdobie. V ostatných krajinách, kde sa PCG využíva, tiež ho zaviedli len postupne po niekoľkoročnej dôkladnej príprave Z uvedeného dôvodu za uponáhľaním termínu vidím niektoré riziká, ktoré musí ministerstvo sledovať a analyzovať, aby táto skutočne dobrá a progresívna myšlienka nespôsobila negatívne efekty.
Návrh v ďalšom bode plánuje zmeniť parametre na vypočítavanie platobnej schopnosti poisťovní. Podľa môjho názoru sa jedná o neodôvodnené zmäkčenie pravidiel pre zdravotné poisťovne. Nové kritériá nedávajú vhodný obraz o schopnosti poisťovní kryť náklady svojim klientom a poskytovateľom na zdravotnú starostlivosť. V čase hospodárskej krízy a pri množstve problémov finančných inštitúcií to môže výrazne ohroziť aj základné istoty bežných občanov. Legislatíva v otázke termínu splatnosti faktúr by nemala tolerovať 30-dňové meškanie. Táto skutočnosť zmení doterajšie mantinely pre poisťovne. A podľa môjho názoru ich navádza na menej disciplinované hospodárenie. To je však v rozpore s očakávaniami v spoločnosti, ktorá v súčasnej hospodárskej situácii od nás v každom segmente života očakáva obmedzenie a znemožnenie plytvania verejnými financiami.
Za vážny krok späť považujem snahu návrhu o obmedzenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko tento úrad by mal byť práve jedným z nástrojov spoločenskej kontroly v systéme zdravotníctva. Nezávislosť úradu zabezpečujú hlavne zákonom stanovené kompetencie, a nie odvolateľnosť riaditeľa. Súčasná právna úprava zabezpečuje nezávislosť od štátnych orgánov, avšak schválením tohto návrhu by sa úrad stal závislým od štátnej pomoci a funkcia jeho predsedu by sa stala podriadenou ministrovi zdravotníctva. Tým pádom sa z úradu môže stať vykonávateľ politiky vlády a úrad stratí zo svojej nezávislosti. Stratil by aj z oblasti objektívnosti konania. Je v záujme našej spoločnosti, aby odborné autority na týchto úradoch mohli pracovať nezávisle v prospech občanov a neboli len vykonávateľmi vládnej politiky. Tento úrad by mal zostať konštantným symbolom nezávislosti a odbornosti. Preto považujem za nevyhnutné, aby bola táto časť návrhu prehodnotená a prepracovaná. Ďakujem pekne.
Skryt prepis