Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.11.2015 o 10:30 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.11.2015 10:30 - 10:32 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som chcel prijať návrh pána poslanca Chrena, ale vzhľadom na to, čo povedal pán Hlina, to neurobím. Jednoducho, poďakujte sa tuná, kolegovia. Vy ste najmúdrejší na svete, vy do všetkého, jedine váš názor je ten najsprávnejší, tak ho tu vždy presadzujete. A musím povedať, že nemáte pravdu, pán Hlina. Nemáte pravdu. Nevykrikujte, ja tiež nevykrikujem, keď vy rozprávate.
Čo sa týka tých niektorých pripomienok, dámy a páni, je naozaj na diskusiu a bolo by ešte o čom diskutovať, súhlasím. My sme tu diskusiu korektnú naozaj včera odviedli a na tie témy, viac ako hodinu sme sa im venovali, snažili sme sa nájsť nejaký kompromis. Faktom je, že procedurálne sme to nezvládli, ale to neznamená, že do budúcnosti sa nikdy k tomu nedá vrátiť. Naopak, ja si myslím, že ak začnú mestá a obce pripravovať svoje všeobecne záväzné nariadenia, tak už pri diskusiách na rokovaniach na týchto zastupiteľstvách sa objavia veci, ktoré reálne vyjdú z praxe, reálne vyjdú z praxe. Viem si predstaviť, že takto o rok sa vieme k tomu zákonu kľudne, kľudne vrátiť.
Keď hovoríme o korupcii, tak to, po prvé, bolo tu, že ja sťahujem, alebo nesťahujem, to neviem, kto kde zobral, asi by to mali vedieť predkladatelia, či sťahujú alebo nesťahujú. Pán Hlina to vie, samozrejme. Ako ináč? Ak by ste, vy považujete za korupčné, to znamená, že vy sa tak, by ste sa tak správali, keď hovoríte o korupcii, pán Hlina. Vy by ste to takto asi takto tuná kasírovali, hej, že buď tak, alebo tak. To je ale zase váš problém. Tento zákon nie je pripravený tak, aby sa tu diala korupcia, naopak, má úplne opačný charakter a úplne opačnú filozofiu.
Takže, dámy a páni, chcem požiadať o podporu pri schválení. Žiadny zo zákonov, ktorý sa tu predkladá, nie je dokonalý. Žiadny. A preto si myslím, že ak tento, ak aj má nejaké chyby, vieme sa k nim v budúcnosti vrátiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.11.2015 10:00 - 10:07 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, páni kolegovia, opäť sme tu s naším návrhom zákona, ktorý od poslednej diskusie alebo od prvého čítania doznal aj nejakých zmien, ktoré boli podmienené samozrejme medzirezortným pripomienkovým konaním, diskusiami s odborníkmi zo ZMOS-u, Únie miest. Hovorili sme s Inštitútom urbánneho rozvoja na tieto témy, s poslancami opozičnými a nemôžem povedať, že by ten zákon nemal všeobecnú podporu.
V každom prípade sme sa v rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spravený na výbore pre verejnú správu, snažili zapracovať maximum informácií, maximum dobrých pozmeňujúcich návrhov. Medzi tie dôležité stále... Alebo takto, najprv zdôrazním, že celý zákon alebo tá filozofia toho zákona je o tom, aby sme ustanovili do samosprávnej pôsobnosti obce, miest aj finančný nástroj, ktorý si každá obec alebo mesto môže a nemusí zaviesť, to zdôrazňujem, pretože stále je tu veľký prvok tej dobrovoľnosti, a to vlastným všeobecne záväzným nariadením, ktoré opätovne schvaľujú alebo neschvaľujú poslanci príslušného zastupiteľstva.
Ďalej si myslíme a predpokladáme, že tento nástroj bude mať jednoznačne funkciu rozvojovú. To znamená, tieto prostriedky budú môcť byť využité na rozvoj obce, na budovanie infraštruktúry a jednoducho potrieb, hovorím o kapitálových teraz predovšetkým výdavkoch, ktoré obec môže takýmto spôsobom využiť. A dúfame, že bude mať tento zákona aj funkciu protikorupčnú.
Keď sme hovorili alebo keď som hovoril o tých doplnkoch alebo zmenách, ktoré sa od prvého čítania udiali, zdôrazním tie najpodstatnejšie. Dôležité je asi povedať to, že predmetom poplatku za rozvoj nie sú, alebo stávajú sa okrem toho, čo už bolo zadefinované, aj napríklad časti stavby, aby bolo jasné, že sa nejedná len o stavby, ale aj o časti stavby. Hovoríme o tom, že nebudú do tohto patriť stavby, ktoré slúžia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí či sociálnej kurately. Takisto tam nebudú patriť objekty slúžiace materským školám, základným školám, vysokým školám či už školstvu ako takému. Takisto tam nebudú stavby, ktoré slúžia na obranu štátu a stavby, ktoré slúžia na účely múzeí, knižníc, galérií a kultúrnym účelom.
Ďalším dôležitým faktom, ktorý je doplnený do pôvodného návrhu zákona, je aj to, že za podlahovú plochu, o ktorej sme hovorili, bude jednoznačne určená podlahová plocha nadzemnej časti stavby, za ktorú sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Čiže nehovoríme o obytnej výmere, o obytnej ploche. My hovoríme, o ničom inom, my hovoríme jednoducho o nasčítaní všetkých podlaží, ktoré sú nad zemou.
Do zmien sme zaradili aj zníženie sadzby. Táto vychádza z návrhu, ktorý vypočítali a pripravili odborníci. My sme mali v tom pôvodnom návrhu, od 10 do 45 bola tá sadzba, ktorú si každé mesto môže nejakým spôsobom môže určiť, a tá sadzba sa znižuje po týchto diskusiách na 35 eur. Chceme vyjsť v ústrety naozaj možno aj tým, ktorí urobia veľké stavby. Máme ale za to, že tento výpočet vychádza z veľmi kvalitnej prípravy rozpočtu, výpočtu, akým spôsobom sa kto podieľa na dobudovaní jej infraštruktúry už v rámci stavebného konania ako takého, respektíve pri tom povoľovacom konaní, kde je určené, čo všetko musí urobiť. Pretože nie je to tak, to treba zase korektne zdôrazniť, že pri stavebnom povolaní niekto môže postaviť len dom a nemôže postaviť komunikácie, cesty. Musí. Zo stavebného povolenia jednoducho už má povinnosť, alebo zo stavebného zákona, postaviť komunikácie, musí postaviť inžinierske siete, všetko, čo s tým súvisí. Ale i napriek tomu stále nie je nikde v zákone povedané, že musí postaviť materskú školu, že musí postaviť sociálne zariadenie, že musí postaviť zdravotnícke zariadenie, atď., a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré práve ošetruje tento zákon. A snažili sme sa ho naozaj navrhnúť tak, aby sme nerobili zle nikomu. Chceme, aby sme urobili dobre predovšetkým mestám a obciam, aby mali v rozpočte peniaze na to, aby mohli tieto zariadenia do budúcnosti budovať.
Medzi ešte jednu z dôležitých zmien, ktoré doznali alebo doznal tento návrh do druhého čítania, patrí aj to, že už nehovoríme o rozčlenení obcí ulicami. Jednoznačne hovoríme o tom, že každá obec si môže územie rozdeliť alebo je rozdelená katastrálnymi územiami, alebo mestskými časťami. Každé veľké mesto má svoje mestské časti. To znamená, že v každej tejto jednej ucelenej mestskej časti bude platiť jeden poplatok. A takisto sa hovorí v tých úpravách, že tento poplatok by mal byť použitý v tej časti, v ktorej sa poplatok vyberá. Samozrejme, že toto si môže zmeniť každá obec, každé mesto svojím štatútom mesta, obce. Čiže opäť je tu tá právomoc daná, veľká právomoc daná do rúk poslancov a príslušných zastupiteľstiev.
Dámy a páni, nejdem čítať všetky tie doplnenia a zmeny, ktoré sme navrhli v rámci celého procesu prípravy. Sú tam pochopiteľne doplnené legislatívne ustanovenia, je to dané do súladu so zákonom. Čiže chcem poďakovať aj odboru legislatívy Národnej rady za to, že pripravili mnoho pripomienok, a podarilo sa ich zapracovať do toho návrhu. Takže myslím si, že v takomto stave, ako je teraz zákon predložený, by naozaj mohol pomôcť výrazným spôsobom mestám a obciam pri budovaní novej infraštruktúry súvisiacej s rozvojom mesta.
Ďakujem pekne, dámy a páni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 13:05 - 13:06 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beblavý, hovorili ste naozaj o všelijakých veciach, hovorili ste o mechanizmoch na odhalenie nekalých funkcionároch, ktorí kradnú, o tom, že tento návrh zákona nezaplátava diery a tak ďalej a tak ďalej. Nedávno ste sa vyjadrovali aj o pánovi Foraiovi, vyzývali ste ho na odstúpenie. Predtým ste podávali oznámenia na všakovakých ľudí, ktorí nekonajú dobro. Ale všetky tieto veci, ktoré tu dnes komentujete a ktoré tu s takým tým pátosom, snáď sa vidíte najspravodlivejší, vo mne vôbec nevyvolávajú ten dojem, ktorý by som mal mať, z jedného jediného dôvodu, pretože vy vo svojom predsedníctve máte presne takého istého človeka, ktorý toto robil. A vy dobre viete, o kom hovorím, vy dobre viete, čo ten človek spôsobil doteraz. Aj napriek tomu vám to nevadí. Preto čokoľvek, čo v tejto sále na tému korupcie, na tému prihrávania zákaziek niekomu, napríklad mame alebo napríklad ujovi, alebo napríklad kamarátovi bude vyznievať absolútne nedôveryhodne. A verte, že ja ešte v tejto sále o tom budem veľmi podrobne rozprávať.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.9.2015 13:57 - 13:59 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis

236.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy a páni, vážení kolegovia, dovoľujem si predložiť tento návrh zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom alebo ktorých cieľmi sú.
Po prvé, ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí nejaký finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. To znamená, je tu naozaj založené na dobrovoľnosti a obec sa sama môže so svojimi poslancami rozhodnúť, či chce, alebo nechce takéto všeobecne záväzné nariadenie si schváliť.
Tento nástroj bude mať, samozrejme, funkciu príjmovú, to znamená, tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj, bude na základe tohto VZN ustanovený a na základe pravidiel ustanovených v tomto VZN aj vyberaný poplatok. Tento poplatok, samozrejme, bude príjmom obce.
Ďalej tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú. To znamená, že tam, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej technickej infraštruktúry, tak bude poplatok slúžiť ako zdroj práve na vybudovanie takejto infraštruktúry. Problém je totižto vždy alebo viac-menej v tom a celá tá filozofia je o tom, že pokiaľ naozaj prichádzajú developeri, pokiaľ prichádzajú investori a budujú či už bytové domy, či už iné stavby, obec sa potom na konci dňa potýka s problémom, že nemá zdroje na to, aby postavila infraštruktúru, chodníky, verejné osvetlenie, niekde dokonca škôlky či základné školy. A práve tento poplatok by mal slúžiť na tieto účely.
No a v každom prípade tento nástroj bude funkčniť alebo bude mať aj istú funkciu svoju protikorupčnú, pretože budú jasne stanovené pravidlá, za ktorých bude treba takýto poplatok zaplatiť.
Dámy a páni, tá filozofia tohto návrhu zákona je úplne zreteľná a ja si vás dovolím podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.7.2015 16:51 - 16:55 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola zriadená Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, vám predkladám návrh štatútu tejto komisie.

Štatút Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 12 tohto zákona a upravuje podrobnosti o členstve v štátnej komisii, zániku funkcie člena štátnej komisie, prístupy politických strán pri delegovaní členov štátnej komisie. Štatút zároveň upravuje náležitosti oznámenia o delegovaní členov do štátnej komisie predkladaného predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ako i spôsob voľby predsedu štátnej komisie Národnou radou Slovenskej republiky.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, zákon o politických stranách, zákon o volebnej kampani a tento štatút budú tvoriť základný súbor dokumentov pre činnosť štátnej komisie. Vzhľadom na procesné pravidlá, ktorými sú členovia komisie viazaní pri rozhodovaní, ďalšie pravidlá si upraví štátna komisia vo svojom rokovacom poriadku.

Prvá štátna komisia sa podľa tohto zákona vytvorí do 31. augusta 2015 podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných v roku 2012, pričom predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu majú podľa zákona povinnosť delegovať členov do štátnej komisie do 31. júla 2015.
Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu štatútu.
Teraz mi dovoľte, dámy a páni vystúpiť aj ako spravodajca výboru a podám informáciu o spoločnej správe výborov.

Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1636 z 15. júna 2015 pridelil návrh Štatútu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor bol určený výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Obidva menované výbory s návrhom súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť.

Gestorský výbor rokoval o návrhu dňa 24. júna 2015.

Na základe stanovísk výborov odporúčam Národnej rade Štatútu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (tlač 1622) schváliť.

Výbor ma určil za predkladateľa a spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ma výbor poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, návrh uznesenia Národnej rady máte pred sebou, preto ho nebudem čítať, a navrhnúť Národnej rade hlasovať o predmetnom návrhu ihneď po ukončení rozpravy k nemu.

Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.6.2015 11:17 - 11:17 hod.

Igor Choma
Ďakujem, chcem dať len do pozornosti všetkým členom výboru pre verejnú správu, že výbor bude rokovať o 12.30. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2015 11:26 - 11:26 hod.

Igor Choma

Chcem dať do pozornosti všetkým poslancom a členom výboru pre verejnú správu, že o 12.00 hodine odchádza autobusík na poslanecký prieskum. Takže všetkých srdečne pozývam.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 17:44 - 17:44 hod.

Igor Choma
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja nejdem komentovať ani odbornú rovinu vášho, teda tvojho vystúpenia, ani etickú rovinu tvojho vystúpenia, ba dokonca ani morálnu rovinu a už vonkoncom nie mentálnu úroveň tvojho vystúpenia. Myslím si, že by to nemalo žiaden význam. Ale vyprosujem si, aby si ma nazýval morálnym bahnom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2015 11:11 - 11:11 hod.

Igor Choma
Výbor pre verejnú správu bude mať schôdzu o 12.30 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2014 11:25 - 11:25 hod.

Igor Choma
Ďakujem pekne. Výbor pre verejnú správu dnes o 13.10 h. Ďakujem.
Skryt prepis