Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2012 o 14:21 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 14:21 - 14:23 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Jarjabek, aj keď je hneď poobede, prišiel som sem, pretože obyčajne, keď vystúpite, býva to oživením v tomto parlamente. Musím povedať, že v opozícii vám to išlo trošku lepšie.
Ale druhá taká poznámka, vecne k tomu, čo ste povedali, Viete, keď Shakespeare písal Rómea a Júliu, o dobe, tak to nebolo o hlasovaní, ale ak uznáte, že Júlia hovorí: Rómeo, Rómeo, prečo si Monteki?
No a tretia poznámka, vážna teraz, áno, ja si myslím že kultúra je dlhodobo zanedbávaná oblasť. V tom s vami súhlasím. Len chcem upozorniť na niekoľko vecí, ktorým by som bol rád, keby sa venovala pozornosť, a myslím, že budete mať vy osobne na to pochopenie. Viete, napríklad Slovensko je novodobá krajina, ktorá dodnes nemá vlastnú encyklopédiu, a preto všetky informácie o Slovensku v zahraničí získavajú napr. z encyklopédie Hungarika, preto sme občas veľmi zaskočení. A preto by som vás možno požiadal, aby ste, ja som to podporil ako minister školstva, aby sme urýchlili vydávanie encyklopédie Beliany, ktorá si myslím, že by mnohým veciam pomohla. Aj toto je významné dielo v oblasti kultúry, tak je to skôr taký apel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 11:33 - 11:35 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pripomienky. Niekoľko reakcií.
Pán kolega Blanár, je mi tak trochu ľúto, že sme z tej istej školy a vy istým spôsobom ako študent, pretože vidím, že má pravdu terajší pán minister Čaplovič, že matematika je potrebná, pretože vy neviete ani implikáciu urobiť poriadne. Ale to tu sa môžeme porozprávať.
Pán kolega Jánoš, ja som slobodný človek a rozhodujem sa podľa svojho presvedčenia, aj hovorím, mne to nikto neprikazuje, ale beriem, že podľa seba súdim teba. Takže asi vy tento problém v strane máte.
Pán kolega Jarjabek, rád som, že ste prehovorili, a ja pripomeniem. Že som nežiadal o podporu? Ja som navštívil vtedy váš poslanecký klub. Prijal ma poslanecký klub, keď som predkladal zákon o vysokých školách, aj terajší váš pán predseda Fico. Bol som u vás na Súmračnej. Žiadal som. To je prvá vec. A druhá vec, že som nepovedal koaličným partnerom? No, pán kolega Jarjabek, trošku sa nepamätáte. Ja som nie že nepovedal, ja som predložil zákon, o ktorom som bol presvedčený, vysokoškolský, že je správny, a koaličný partner, ak si spomeniete, áno, hlasoval dokonca proti môjmu zákonu. Čiže ja som išiel ďalej. Nemyslím si, že pamäť by mala byť až taká krátka.
A kolegyňa Nachtmannová, ja som neuznal, že to bol zlý model. A spýtajte sa vašich kolegov, ktorí sú v praxi starostovia, že to bol dobrý model. Akurát som povedal, že ho treba poopraviť. A čo sa týka zákona o štátnej službe, takisto veľmi krátka pamäť. Zákon o štátnej službe predkladal váš kolega a presadili ste ho vtedy vy. Bol to kolega Magvaši v roku 2001, minister bol vtedy Ftáčnik. Takže vaša pamäť je asi trošku krátka. Je mi to ľúto.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2012 11:08 - 11:21 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, aj druhý pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave často zaznelo, že vo všeobecnej rovine sú v programovom vyhlásení mnohé dobré a zaujímavé myšlienky. Ale takisto ako červená niť sa tiahne vystúpeniami opozičných poslancov, že tam chýba, ako to chcete urobiť, aké konkrétne kroky, aké konkrétne opatrenia spravíte. A chýba tam, za čo to chcete urobiť, pretože každý vie, že nič sa nedá robiť za modré oči a čosi stojí.
Niektorí kolegovia povedali, že sa im v tejto podobe to programové vyhlásenie páči. No musím povedať, že som presne v opačnej pozícii. Práve preto sa mi toto programové vyhlásenie nepáči a prepáčte, pán minister, vy ste predsa len čosi mladší a ja som už pamätník, takže musím povedať, že spôsobom napísania mi pripomína veľmi dokumenty, ktoré vznikali po 12., 13., 14. zjazde Komunistickej strany Československa. A vedeli sme, čo bude o dvadsať rokov, čo bude o päťdesiat rokov z týchto dokumentov, akurát sme nevedeli, čo bude zajtra.
Ale ja sa zameriam len na jednu oblasť, na školstvo, ktorá mi je blízka. A prvé, čo musím trochu s ľútosťou konštatovať, že z programového vyhlásenia vlády mi vyplýva, že školstvo vôbec nie je prioritou tejto vlády. V tých vypichnutých desiatich bodoch sa vzdelanie a školstvo vôbec nenachádza. Keď hovoríme o tom, aké možnosti, aké stimuly by išli do školstva, nič tam nenájdeme. V 2006. roku ste uvádzali 5 % z HDP, teraz ste sa poučili, vtedy som vám povedal, že to je nereálne, no ale prešli ste úplne do iného extrému.
A musím povedať, že sú tam iste niektoré veci v tom školstve, ktoré reagujú na čiastkové problémy, a aj vážne. Ale čo mi chýba, je ucelená vízia a pokladám to za premárnenú šancu. A poviem prečo premárnenú šancu. Od roku 1989 bolo tuším jedenásť ministrov školstva, ani jeden z nich takú šancu nemal. Nemal preto, že všetky vlády boli koaličné a musel robiť politické kompromisy, aby dosiahol ciele. Niekedy aj zlé a musel si vybrať, čo je lepšie a čo je horšie, či urobí ten kompromis, alebo neurobí. Tuná je to naozaj jedinečná šanca, a preto to pokladám za premárnenú príležitosť.
Ešte jednu zmienku. Pán minister Čaplovič sa často odvoláva na fínsky model. Ja by som rád pripomenul, že vo Fínsku investujú viac ako 6 % z HDP do vzdelávania. Je to jedna z krajín, ktorá investuje viac ako dvojnásobok my na Slovensku. A druhá vec je, pán minister presadzuje a hovorí o krokoch, ktoré vedú k tvrdej štátnej regulácii. Musím povedať, že školstvo vo Fínsku je založené na slobodnej voľbe vzdelávacej cesty. Možnože, neviem, či vie, vo Fínsku nemajú ani pevné triedy, ale žiaci postupujú v skupinách podľa toho, ako napredujú v danom predmete. Čiže je bežné, že mentálny, ja neviem, šiestak chodí s ôsmakmi v skupine a podobne, a pravidelne sa samozrejme v šesťtýždňových intervaloch testuje ich postup ďalej.
Takže keď som povedal a povedali to viacerí, že programové vyhlásenie je písané vo veľmi všeobecnej rovine, tak, žiaľbohu, školstvo sa nejakým výrazným spôsobom z tohto nevyníma. A ja poviem, áno, sú tam viaceré veci, s ktorými súhlasím. Zlepšiť kvalitu vzdelávania? Kto by nechcel? Zlepšiť spoločenské postavenie učiteľa? Všetkými desiatimi. Zlepšiť uplatnenie absolventov na trhu práce? Áno. A neviem, v oblasti vedy a výskumu prehodnoť strediská excelentnosti. Áno. Ale ako to chcete urobiť a kde na to vezmete peniaze, o tom nenájdete v programovom vyhlásení ani len jednu zmienku.
A chcem sa aj k niektorým konkrétnym veciam vyjadriť. A tu hovorím trošku s plusmi, keď kritizujú mnohí ministra Čaploviča, že aspoň v ústnom prejave povedal niektoré veci, ako si to predstavuje, že to bude robiť. Pretože viacerí páni ministri doteraz mlčia ako v hrobe. Nesúhlasím v mnohých z nich, veciach, ale povedal to, a uvediem niekoľko z nich, ktoré sú tam.
Zjednodušiť a riešiť otázku kreditov. No musím povedať, že tá myšlienka kreditov v zásade bola dobrá, ale zákonom, ktorý prijala Ficova vláda, urobilo sa to, že kredit sa stal pre učiteľov najnenávidenejší pojem. Áno, treba to zmeniť, pretože stalo sa to, že nič iné učitelia pomaly nerobia, len naháňajú kredity, miesto toho, aby učili.
Hovorí sa o tom, že áno, treba, aby v grantových komisiách, aby v akreditačnej komisii boli zahraniční experti. Ale zákonom za vašej vlády sa z akreditačnej komisie odtiaľ vyparili. Dokonca v Stratégii 2020, ktorú predkladal pán premiér, som ho na to upozornil, že toto sa deje, a v Stratégii 2020 bolo uvedené, že tam majú byť tí experti, napriek tomu v legislatíve ste ich odtiaľ vyhodili.
Pán minister Čaplovič hovoril o zavedení povinnej matematiky ako maturitného predmetu, čo vyvolalo búrku. Musím povedať, že matematiku, a bolo nemálo ministrov, ktorí boli matematici alebo fyzici, nezavádzali nazad, ani Ftáčnik to neurobil, ani Szigeti, ani Pišút, ani ja. Ale v dvetisíc piatom bolo to nastavené tak, že v maturite každý študent musí maturovať z jedného prírodovedného predmetu, nemusela to byť práve matematika, mohla to byť fyzika, chémia, prírodopis a podobne. No veď predsa viac ako tretina časovej dotácie na školách, ktoré majú vo výučbe, sú prírodovedné predmety. A tejto oblasti sa vyhneme? V tomto, nemusí to byť matematika, ale v tom súhlasím. Žiaľbohu, kedy to vypadlo? Aha, za vašej vlády v roku 2006 - 2010. Viete, môžete povedať, že to navrhoval všetko minister Mikolaj, ktorý bol zo strany SNS. Bola to vaša vláda a ja hodnotím jedno, že tieto chyby uznávate a že jednoducho ste ochotní ich napraviť. To je pozitívum.
A teraz pár poznámok k financovaniu škôl, normatívnemu financovaniu. Viete, v živote je tak, že ľudia sa naučia využívať a niekedy aj zneužívať systém. A spôsob financovania, áno, chce to, aby bol prehodnotený, je to potrebné, ale vo vašom vládnom období 2006 - 2010 som dal návrh zmeny zákona o financovaní, aby časť finančných prostriedkov išla nielen na žiaka, ale na základe objektívnych, kvalitatívnych výsledkov v celoštátnych meraniach. Myslím si, že toto je cesta, ktorá by mohla pomôcť. Musím povedať, že to, čo je v programovom vyhlásení, že financovať aj na triedu, pokladám za nie dobrý nápad. Trieda je záležitosť vyslovene riaditeľa školy, to nie je záležitosť ministerstva a ministra a tadiaľto si myslím, že cesta nevedie. A dve veci, ktoré musím povedať, ktoré zazneli dnes skôr ústne, priemer do 1,5 na prijímania a kvórum 5 percent. Nuž, neviem. O čo ide? Ide o štátnu reguláciu, iste, ale musím povedať, že ten výsledok bude znamenať, ak sa toto urobí, tak obrovský priestor pre korupciu, tak ako to bolo. Áno, jednoducho nezabránite tomu, pretože rodičia chcú dostať svoje dieťa na školu a jednoducho to budú robiť a som zvedavý, že či sa to nakoniec stane, v Bratislave špeciálne, kde, pán kolega, viete, že tu je okolo 20 percent, ešte dokonca viacej detí, ktoré chodia na gymnázium. Je to zlé číslo. Áno, súhlasím s tým, ale cesta nevedie tadiaľto. Táto cesta vedie podľa mňa naozaj k zlému a ku korupcii.
K vysokým školám. No tak isto sú tam veci, s ktorými vo všeobecnej rovine súhlasím, len to sú nelacné veci a neviem, ako to chcete urobiť. Zamedzenie úniku mozgov, zlepšenie kvality profesorov, to všetko stojí nemalé peniaze. Alebo príchod kvalitných študentov z tretích krajín.
Veľmi kvitujem, čo tam je, jednu vec, ale tú sa pokúšali už viacerí ministri robiť, a budem rád, keď sa podarí, aby konečne aj štátne orgány, nech pôsobí na kolegu Richtera, pán minister Čaplovič, aby dosiahli aspoň v štátnej správe, aby bakalársky titul sa stal plnohodnotným a nie na veci, kde na to štát nepotrebuje, stále je podľa tých oficiálnych kvalifikačných tabuliek ministerstva práce a sociálnych vecí požiadavka magisterské vzdelanie. Tak sa ďalej nedostaneme. Áno, to tu zaznelo, že viac ako 60 percent vysokoškolsky vzdelaných v západných krajinách, konkrétne v anglosaských, sú tí, ktorí majú bakalársky stupeň, ale ten bakalársky stupeň im na to aj stačí. A tu ani v štátnej správe im to nestačí. Takže táto vec, keď sa podarí, ocením ju.
A jedna vec, už keď sa blížim k záveru, pretože nechcem dlhšie hovoriť ako desať minút a už som prekročil ten čas. Ja som s pánom ministrom približne v rovnakom veku, ale myslím si, že sa v jednej veci výrazne líšime. On a vy veríte na cesty tvrdej štátnej regulácie, na usmerňovanie, na riadenie, tak ako to bolo pred rokom 1989. Ja verím na slobodu a zodpovednosť každého. Nehovorím, že niektoré veci netreba aj do istej miery usmerňovať, ale iným spôsobom. V prvom rade cez motiváciu ľudí, nie cez príkazy, cez motiváciu. A spomeniem, Transparency International uviedlo, keď sme skončili vo vláde, najviac kde klesla korupcia. Jedným z tých rezortov bolo školstvo. Nie kvôli tvrdým zásahom, ale pretože záujmom školy sa stalo prijímať žiaka a nie odmietať ho a brať za to pre niektorých ľudí, ktorí majú k tomu náchylnosť, úplatky, pretože ten žiak bol aj nositeľom peňazí pre školu. Čiže bola to cesta motivácie. V túto cestu ja verím, v slobodu a zodpovednosť jednotlivca. V tom myslím, že sa líšime. A v tom sa líši, ale chcel by som trošku varovať a upozorniť pána ministra, aj dnešná generácia, ktorá je až možno moc vysadená proti príkazom, nariadeniam a skôr je za to, aby sme sa uberali cestou slobodného rozhodovania. A keď chceme ovplyvniť veci, tak cestou motivácie.
Na záver, áno, v programovom vyhlásení je aj množstvo dobrých úmyslov, nekonkrétnych, bez toho, ako a za čo, ale je. Len ja by som rád skončil známou vetou: Dobrými úmyslami je dláždená cesta do pekla.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2012 17:45 - 17:47 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať v tom zmysle, že po dlhšom čase som tu počul naozaj vystúpenie, ktoré bolo politické a týkalo sa programového vyhlásenia vlády bezprostredne. Ja si myslím, že také vystúpenie sem patrí. Ale to podstatné, čo kolega Abrhan povedal, a zaznelo to už viackrát, ktoré súvisí s programovým vyhlásením vlády, je zhrnuté v dvoch otázkach, jednu znova položil. Ako a za čo? Dobré úmysly sú dobrá vec, ale ako sa vraví, dobrými úmyslami je dláždená cesta do pekla, tie dobré úmysly iste majú všeobecnú podporu, ale ako ich chcete dosiahnuť? To je podstatné. A druhé, každý z nás vie, že každé opatrenie nie je za modré oči, ale niečo stojí. Za čo to chcete urobiť, pretože tá situácia, nikto vám ju nezávidí, nie je ľahká, ak máme, a je to záväzok do konca roku 2013, znížiť deficit hrubého domáceho produktu pod 3 percentá. Preto, preto z našej strany stále zaznievajú tieto otázky, a dúfam, že do konca rozpravy alebo na záver pán premiér nám aspoň čiastočne na tieto otázky odpovie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2012 16:22 - 16:23 hod.

Martin Fronc
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán exminister, hovorili ste o jednej konkrétnej výmene, kde nastúpil človek, ktorý je dokonca, ako som to pochopil, v trestnom konaní. Ja sa chcem opýtať, lebo asi budete lepšie vedieť, mne totižto pripomína to, čo urobila v priebehu dvoch týždňov nová pani ministerka, kobercový nálet. A chcem vedieť, či vôbec zostal nejaký riaditeľ, ktorý bol predtým ešte riaditeľom nemocnice.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2012 9:19 - 9:21 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dve krátke poznámky. Áno, to ste vystihli. Ja si myslím, že bude celý čas prebiehať názorový zápas o spôsobe riadenia školstva, či bude centrálne riadené, alebo že či bude vytvorený priestor na tvorivosť a slobodu pedagógov a študentov a žiakov. A druhá poznámka možno kvôli histórii, že keď sa urobí chyba, ako na to doplácame.
Štátna školská inšpekcia, to bola vážna inštitúcia ešte za prvej republiky v tejto krajine, ale v dvetisíc prvom, pokiaľ sa pamätám, za ministra Ftáčnika vtedy došlo k reorganizácii štátnej správy a jednoducho, keď sa rušili okresné úrady, tak on urobil to, na čo sme ho upozorňovali, že prebral jednoducho automaticky všetkých ľudí z okresných úradov, ktorí robili na odbore školstva, a na poslednú chvíľu tam obsadil tých, ktorých sa chceli zbaviť, hádzali do odboru školstva. Tým sa stalo, že sa tam dostali ľudia nie tí, ktorí by tam mali byť častokrát. Viete, v minulosti inšpektor bol zaslúžilý učiteľ, ktorý dvadsať rokov učil, bol známy a mal skúsenosti, a tak dnes školská inšpekcia, áno, často funguje tak, že bazíruje na formálnych záležitostiach, na vedení triednej knihy a podobne, miesto toho, aby pomohla a radila, a to je len ukážka toho, že jedna chyba v školstve sa dlho po rokoch prejavuje a robí nám problémy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2012 11:52 - 12:07 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán premiér, vo svojom vystúpení ste hovorili aj o reforme štátnej a verejnej správy a spomenuli ste ako negatívny príklad krajské školské úrady. Ja vás chcem poprosiť, aby ste tieto úrady takto nevyberali. Pozrite sa hneď vedľa seba na kolegu a zistíte u kolegu Richtera, akú rozsiahlu sieť špecializovanej správy má ministerstvo práce a sociálnych vecí, alebo na ministra financií a uvidíte, že školské krajské úrady majú ich osem, to je všetko, čo má. Majú dohromady asi 320 ľudí zamestnaných. A ja vám poviem, ja som ich presadil. A aj poviem, ako a prečo som to urobil. Viete, vtedy bol ministrom školstva okolo roku 2000 váš kolega Ftáčnik. Podarilo sa mu vybojovať malé zvýšenie platov učiteľov. A ja som ho vtedy zastupoval ako štátny tajomník. A vtedy dokonca všetci učitelia, nielen reprezentanti školskej inšpekcie alebo odborov školstva na okresných úradoch, boli zamestnancami vnútra. Viete, kto sa ozval proti tomu? Minister vnútra, ktorý mi vtedy povedal, že učiteľom ideme zvýšiť platy a na policajtov zabúdame. Ak nenecháte žiaden účinný nástroj v rukách ministra školstva na ovplyvňovanie a riadenie školstva, výsledok bude ten, že bude len figúrou.
A naozaj na záver zopakujem, poprosil by som, ak budete tu a určite budete robiť reformu, neuvádzajte ako ten negatívny príklad akurát tie nešťastné krajské školské úrady, sú určite lepšie príklady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2012 10:51 - 11:06 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán kolega Mikloš, hovorili ste o dobrých zámeroch v oblasti, ktorá mi je blízka. Je to vzdelávanie, veda, zlepšenie postavenia učiteľa a tak ďalej. Áno, ja súhlasím s tým, že sú to dobré zámery. A som ich ochotný rovnako takto aj vnímať a podporiť. Na druhej strane osobne vnímam a vnímam aj z vášho vystúpenia a z vystúpenia viacerých rečníkov dve kardinálne otázky, ktoré sa celou touto rozpravou nesú v súvislosti s programovým vyhlásením vlády ako červená niť. Ako to chcú urobiť, aké konkrétne kroky budú? Za čo to bude pri znižovaní deficitu? Totiž každé opatrenie obyčajne aj čosi stojí. Na tieto dve kardinálne otázky keby sme dostali odpoveď, tak by sme sa podľa mňa výrazne uspokojili, ale zatiaľ žiadna odpoveď na to nezaznela. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2012 18:24 - 18:39 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega, tie mottá, ktoré ste uviedli, sú naozaj pekné, ale na to existuje jedna odpoveď už tisíc rokov stará, ktorá hovorí, že: "verba movent, exempla trahunt". Slová síce hýbu, ale príklady ako priťahujú. A jeden vám poviem, v 2006-om takisto dostala opozícia ponuku na spoluprácu a musela sa snažiť a veľmi sa snažila štyri roky, predkladala predlohy, návrhy zákonov a neuveriteľne, ani jeden nenašiel podporu vo vládnej koalícii. Ďakujem.
Skryt prepis