Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.3.2015 o 17:29 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2015 17:29 - 17:35 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis

98.
Ďakujem pekne, pán predseda, nebudem hovoriť príliš dlho, ale chcem sa k niektorým veciam vyjadriť.
V zásade treba povedať, že v rozprave vystúpili piati poslanci a nikto z nich nepodal procedurálny návrh. A k samotnej problematike, ja by som, po prvé naozaj by bolo lepšie, keby tieto dve témy boli bývali oddelené. Ako a takisto aj to som vnímal, ja si myslím, že väčšina chce aj tu v parlamente riešiť ten problém Rómov a si uvedomuje, ako som uviedol ja vo svojom vystúpení, že jednoducho dnes máme negramotnosť. Jednoducho fakt je, že demokratický štát si nevie niektoré veci vynútiť. Áno, diktatúra, ktorá bola pred ’89., si vynútila veci, povinnú dochádzku do školy a jednoducho negramotnosť sme nemali. Ale ten problém vidím v tom ako k prístupu. Ja som tu povedal a povedali to aj viacerí, že je lepšie použiť motivačné nástroje na to, aby sme to dosiahli, ako nástroje donucovacie. A v čom sa naozaj zásadne líšime, ja som presvedčený, že spôsob uloženia povinnosti, ako je tam, je v rozpore s ústavným princípom Slovenskej republiky. Pani navrhovateľka má iný názor.
A teraz k tej druhej téme, povinnej. V tom bode 3 je naozaj povedané, že ten nepovinný predmet, obsah výchovy a vzdelávania je povinný pre všetkých žiakov danej školy bez možností alternácie s iným predmetom. Viete, rád by som to zdôraznil. Neukladajme to, čo je predmet výučby v školách, do zákona. Jednoducho je to v kompetencii ministra školstva, neoberajme ho o isté kompetencie, ale rovnako neoberajme o kompetencie riaditeľov škôl, školskú radu, v ktorej sú zastúpení rovnako rodičia, rovnako pedagógovia a zriaďovatelia, lebo dostaneme sa potom zbytočne podľa mňa aj do problémov. Podľa mňa do zákona takéto riešenie nepatrí a viete, keď je tu už teda uložená povinnosť, nedá mi, aby som sa nevrátil do minulosti.

Áno, ja som urobil zmluvu so Svätou stolicou, keď som bol minister, a roky som počúval, že som cirkevný minister a bigotný katolík. No tá zmluva bola urobená tak, že bola urobená rovnaká zmluva so všetkými registrovanými cirkvami. Každý z nich mal rovnaké právo. To je po prvé. A po druhé pre tých, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu, bola vytvorená etická výchova. Ja si myslím, že toto bol tolerantnejší prístup, ako uložiť povinnosť. Každý si mohol vybrať. Viete a dnes také zase zaznieva, že no dobre, ale etická výchova by mala byť aj pre tých, ktorí chodia na náboženskú výchovu. Prosím vás, ale to je buď nezmyselné zavádzanie, alebo nevedomosť. Keď vezmem len Desatoro, len prvé 4 prikázania sa týkajú viery, ďalších 6 sa týka morálky, etiky a môžem vás ubezpečiť, že etika sa rovnako vyučuje na náboženskej výchove, vo väčšom rozsahu a prísnejšie ako v etickej výchove. To je fakt. Akože to je zase také zavádzanie a podľa mňa dosť nezmyselné.
A na záver, ja osobne si myslím ako bigotný, teda pre niektorých zase príliš liberálny katolík, ja si myslím, že v škole má byť istá výchova aj v tejto oblasti. Áno, nie všetci rodičia to dokážu urobiť, nie všetci sú dostatočne vzdelaní, dostatočne zodpovední. Ale musí to byť po zhode s rodičmi, preto hovorím školská rada a musí to byť v duchu ich presvedčenia. Musí to rešpektovať - a to posledné, to tu zazneli ukážky, nechcem sa ani vracať - musí rešpektovať aj istú primeranosť veku. Pani navrhovateľka hovorila, že chce, aby to bolo primerané, ja ju nepodozrievam z ničoho zlého v tomto smere. Len osobná moja skúsenosť, roky, a poviem, existovala skupina, nechcem to stotožniť, ale pod názvom, poviem, Klimentovci presadzovali sexuálnu výchovu, ale to bolo úplne neprimerané veku tých detí, čo sa tam chcelo vyučovať. Čiže tá skúsenosť z toho, čo sa tu dialo, ja si myslím, že nebola dobrá.
Záverom, myslím, že to podstatné som už povedal, kto vystúpil, takže ešte snáď jednu poznámku, keď tu bola kolegyňa Šípošová a hovorila, že sa nepočúvame, no ale to je, viete, to nie je problém nášho parlamentu, to je problém celej slovenskej spoločnosti, čo vnímam. Keď chcete počúvať rádio, musíte mať prijímač, ale musí existovať aj vysielač. A na Slovensku sme v situácii, že väčšina ľudí má len vysielač, prijímač nevlastní. Takže len hovorí, čo si myslí, a nechce počúvať, čo hovoria druhí.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2015 16:05 - 16:06 hod.

Martin Fronc
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2015 15:00 - 15:02 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis

22.
No, pani kolegyňa, ten, tá vaša prvá poznámka, že som rezignoval, prijal inú premisu. Viete, pozrite si štatistiky, kde sa nachádzam medzi prvými pätnástimi z celého počtu poslancov, čo sa týka počtu legislatívnych návrhov v tomto volebnom období. Takže nerezignoval som, jednoducho nechcem falošne sa tváriť, že to v tejto chvíli som schopný riešiť. To bola moja poznámka. Nič viac a nič menej.
Druhá vec, ja nehovorím, že internátne školy to vyriešia, ja len hovorím, že nechoďme sa pozerať do Kanady, pozrime sa, ako to funguje, ja vás pozvem do Turzovky, kde majú internátnu školu, aby ste videli. Je to jeden z nástrojov. Určite to nevyrieši tento problém.
Viete, skúsenosti s Rómami. No ja som bol v tých Rudňanoch, ja som bol pri Spišských Vlachoch, v Dobrej Vôli, na Poštárke, v Žehre, Bystranoch, ja som totižto sa narodil na východe, ja som celú mladosť prežil medzi touto komunitou istým spôsobom aj v triede som mal pomaly tretinu spolužiakov Rómov, takže myslím, že o tom čosi predsa len viem, a ešte sa k tomu vyjadrím, len jednoducho ja som presvedčený, že lepšie sú motivačné nástroje ako sankčné. Motivujme tých ľudí, aby sa tak správali.
A čo sa týka tej povinnej výučby. Pani kolegyňa, no tretí bod hovorí vášho návrhu, je uvedený nepovinný obsah výchovy, vzdelávania povinný pre všetkých žiakov danej školy bez možnosti alternácie iným predmetom. A ja len navrhujem to, aby to zostalo v kompetencii ministra a príslušného riaditeľa školy. Nič viac, nič menej. A uznávam, že istá výchova v tejto oblasti má byť. To ja sa s tým, v tomto sa s vami nesporím, len otázka je, že čo.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2015 14:31 - 14:33 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis

18.
Ďakujem za faktické pripomienky a pokúsim sa krátko zareagovať. Ja si myslím, že vhodné ekonomické nástroje sme používali. Niektoré z nich, ktoré sme uplatňovali v období 2002 - 2006, som sa o nich zmienil.
Kolegyňa Horváthová, my sme robili opatrenia, keď som bol ministrom, ja môžem dať návrh zákona alebo niečo podobného, ale viete dobre rovnako ako ja, že nemá šancu prejsť, tak ako nemá šancu prejsť nič, čo ako opozícia predložíme počas troch rokov zatiaľ. Čiže to je také, taký výstrel do prázdna, čo si myslím, že by som urobil.

A chcem zareagovať aj na to, čo ste povedali. Viete, pozitívna diskriminácia, ale to je pozitívne uloženie povinností, v tom je rozdiel, to je ukladanie povinností. Som presvedčený, že to je v rozpore takýmto spôsobom urobené, v rozpore s ústavným princípom Slovenskej republiky a určite by to skončilo na Ústavnom súde. Je to môj názor, váš názor je iný, uvidíme.
Ale ešte k tým internátnym školám. Viete, oni vznikli aj fungovali, aj fungujú niektoré a naozaj to tým deťom pomohlo, ale to neznamená, že v tých internátnych školách sú tri mesiace tie deti držané. Sú tam len isté obdobie, normálne počas pracovných dní niekde, niektoré sú tam ako dlhšie, ako aj cez víkendy a tak. A tam, kde som sa o tom presvedčil, kde to aj fungovalo, tam to pomohlo a ja vás môžem zaviesť, kde sme to urobili, napríklad na Kysuciach, a uvidíte, jak to tým deťom pomáha. Väčšina tých detí, ktoré tam boli, boli rómske deti ako.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2015 14:14 - 14:25 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis

8.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Mám niekoľko výhrad a niekoľko pripomienok k predmetnému návrhu zákona. Najprv všeobecne nielen k tomuto, ale vôbec k zákonu, či si uvedomujeme, že koľko tu prijímame zákonov, kde ukladáme obyvateľom povinnosti. Ja si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či je to dobré takýmto spôsobom neustále viac a viac ukladať povinnosti, ktoré potom v skutočnosti sa častokrát aj obchádzajú.
Ja si myslím, že v tomto prípade, všeobecne hovorím o zákonoch, menej je viac. A aj tu k tomuto dochádza v tejto jednej časti. Ak dovolíte, ja ju odcitujem, to je bod 8: "Povinná školská dochádzka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorých vzhľadom na sociálne prostredie nie je predpoklad na plynulé začlenenie sa do školského prostredia, je trinásťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku."
Tak po prvé je to pre istú skupinu obyvateľov udelenie ďalšej povinnosti, a to povinnosti 13-ročnej školskej dochádzky. Neviem síce, akým spôsobom sa oddelia jedny deti od druhých, ako to mieni navrhovateľka rozpoznať, že ktoré patria tam a ktoré nepatria do tejto skupiny, ale dobre. Ale v zásade som presvedčený, že takýto návrh sa nedá ako ani prijať, pretože je v rozpore s ústavným princípom. Nemôžem uložiť povinnosť takýmto spôsobom len vybranej skupine obyvateľstva. Čiže pre jedných bude 13-ročná povinná školská dochádzka, pre inú skupinu bude 10-ročná povinná školská dochádzka. To sa domnievam, že nie je v poriadku.
Druhá časť, ktorá tu, o ktorej sa rieši, sa týka výchovy k zodpovednému rodičovstvu. Snáď ešte predsa len jedna poznámka k tej prvej. Áno, ja si myslím, že ten problém tu existuje. Hlavne teda s deťmi, ktoré pochádzajú z rómskeho prostredia. Celkom iste, že ako zameškané sociálne návyky, ktoré v tom prostredí, teda tie sociálne návyky nezískajú, znamenajú častokrát, že sú mnohé veci nie schopné dobehnúť. Len domnievam sa, že tu treba postupovať iným spôsobom, nie povinnosťou, motiváciou, a bolo viacero pokusov, ktoré možnože neboli dotiahnuté do konca, ale predsa len k čomusi viedli, napríklad kedysi s ministrom sociálnych vecí, ministrom Kaníkom sme zaviedli sociálne štipendiá špeciálne pre tieto deti, zaviedli sme, aby dostávali stravu v jedálňach školských prakticky zadarmo, čo mnohé tie deti nakoniec aj motivovalo na návštevu školy, a myslím si, že to nebolo zlé opatrenie. A dokonca ich motivovalo aj tak, že tie, ktoré sa aj dobre učili, dostávali vyššie štipendium a, žiaľbohu, to opatrenie nemalo trvalý rast, pretože tie prostriedky, ktoré sa na to našli, boli vtedy z Európskeho sociálneho fondu, ale aj to, čo sa tu neraz debatovalo, a viem, že viacerí hovorili, že to je istým spôsobom nie v poriadku, keď tu hovoril kedysi kolega minister - vtedy Čaplovič - o internátnych školách. Ja si myslím, že pokiaľ internátne školy založíme na základe dobrovoľnosti takým spôsobom, že tých rodičov aj rómskych to motivuje, a také existujú, tak si myslím, že to je takisto ako jeden z možných dobrých prostriedkov, ako tento problém riešiť. Pretože otvorene poviem, nikto to tu vlastne štatisticky nemá odvahu vyčísliť a robiť prieskum, ale tak ako Slovensko bolo pred 25 rokmi v situácii, že sme mali nulovú negramotnosť, no dnes tá situácia nie je. Je pravdou, že i keď školská dochádzka je povinná, a rodičia, ktorí opakovane neposielajú deti do školy, páchajú trestný čin. Žiaľbohu, tí, ktorí žijú v tých regiónoch, vedia, že ani učiteľ, ani riaditeľ, ani starosta v tomto smere sa neodváži konať. Viete, môžete si zistiť, že na dieťa 480 hodín v škole, z ktorých má, teda chýba 480 hodín, z ktorých 450 má akože ospravedlnených, 30 neospravedlnených, no tak v podstate v škole sa takmer neukázalo.
A teraz k tej druhej veci. Ja by som nechcel používať termíny, ktoré niečo zakrývajú. Výchova k zodpovednému rodičovstvu. Áno, je to otázka výchovy aj sexuálnej a to, myslím, že je zbytočné zapierať. Ja dokonca si myslím, že istá výchova aj v tomto smere má byť, ale musí niektoré princípy dodržiavať. A už čo vôbec pokladám za zlé, ak my tuná zákonom sa snažíme povedať, čo sa má učiť. Už sme párkrát také chyby urobili. Platí dodnes kompetenčný zákon. Kompetenčný zákon hovorí o tom, že ministerstvo školstva a školstvo riadi minister, a to nižšími právnymi normami, vyhláškami, smernicami, usmernením a tí, ktorí v školstve pôsobia, že existuje veľmi nízka právna norma, to je usmernenie, volá sa ľudovo POP-ka, pedagogické organizačné pokyny. Vydáva to minister každý rok a je to, by som povedal, pre všetky školy tzv. biblia, čo bude, čo sa bude v tom školstve robiť, čo sú povinnosti a tak ďalej, a podľa toho bez problémov školstvo funguje, ale hovoriť o tom a dávať do zákona, čo sa má ako učiť, pokladám za nezmyselné. Nehovoriac, že ak potom niekedy príde nejaké iné politické zoskupenie a zrazu to potrebuje meniť, vždy je problém veci zmeniť v zákone. To je pomerne zložitejší proces. Mali by sme byť predsa len opatrní v tom, čo dávame do zákona. Ja som nakoniec napísal aj v iných veciach, ja zásadne nesúhlasím s tým, aby sme odoberali kompetencie ministrom. Trebárs, vychádzajúc z úvahy, že ten minister môže byť taký korupčný a podobne. Tak ako toto je chybná úvaha. To sa udialo aj pri mnohých iných rozhodovaniach v zákonoch, ja neviem, pri určovaní počtu tried a podobne všetkých prvých ročníkov sme to dali do zákonov. Viete, ja nechcem a nemôžem vychádzať z toho, že minister je zlý. Keď zle koná, potom mám zasiahnuť, ale jednoducho ak chcem, aby ten minister a to ministerstvo fungovalo, tak musí byť súlad medzi jeho kompetenciami a zodpovednosťou. Ak rozhodujú za neho nejaké iné inštitúcie a podobne sa to posúva, no tak potom ho nemôžem brať ani na zodpovednosť za to, čo robil. Tam musí byť súlad. Čiže zásadne som proti tomu, aby sa takto kompetencie zákonom posúvali, oberal sa o nich minister. Nech je zodpovedný za svoje činy.
A k samotnému návrhu výchovy k zodpovednému rodičovstvu. Viete, mali by sme rešpektovať to, čo už existuje mnoho rokov a čo vlastne sme sa zaviazali istým spôsobom rešpektovať, i keď to nie je zákonná norma, a to je rezolúcia Rady Európy a tá už je stará 15 rokov aspoň, ktorá hovorí o tom, že rodičia majú právo na to, aby ich deti boli vzdelávané a vychovávané v duchu ich presvedčenia, a dokonca tá rezolúcia hovorí o tom, že štát podľa svojich možností má zabezpečiť aj materiálne podmienky, aby sa to dialo včítane financovania takýchto škôl a takto, teda takto orientovaných škôl. Čiže pokladám za zlé, ak by sme sa snažili zase zákonom niečo vnútiť. Ak si to rodičia prajú dnes, ten priestor existuje rovnako cez voliteľné predmety. Existuje ten priestor, ale je to na zodpovednosti školy, na rozhodnutí riaditeľa a ten riaditeľ, ak zle koná, v rozpore s prianím rodičov, tak existuje školská rada, v školskej rade majú zastúpenia rodičia, ktorí môžu zasiahnuť, a ten zásah môže byť až taký, keď sa tam uzhodnú na tom, že toho riaditeľa odvolajú. Zatiaľ je ten priestor. Čiže je vytvorený legislatívny priestor, aby sa to dialo v súlade s prianím tých, ktorých sa to vzdelávanie týka, a to sú tri skupiny, ktoré majú zastúpenie v tej školskej rade, to sú rodičia, pedagógovia, ktorí učia, a zriaďovateľ. A myslím si, že ten model, ktorý bol prijatý ešte za fungovania sociálnodemokratického - dneska poviem - alebo SDĽ-ky ako za fungovania ministra Ftáčnika, bol model, ktorý navodzoval podľa môjho presvedčenia istú demokratickú atmosféru, aby to bolo v súlade s všetkými tými, ktorých sa to vzdelávanie týka.
Musím povedať, že tento návrh – aj hovorím teraz nielen za seba, ale aj za stranu – Kresťanskodemokratické hnutie nepodporí.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2015 14:12 - 14:14 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (parlamentná tlač 1457). Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, a tak, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015.
Pán podpredseda, skončil som svoju spravodajskú informáciu, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2015 10:57 - 10:58 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Tá udalosť sa stala pred sedemnástimi rokmi a mnohí tí, ktorí ju zavinili, už nie sú na tomto svete. Ale to nie je ten problém. Problém je v tom, že trestné činy sa stávajú. A aj občas bývajú amnestované. Ale tento trestný čin alebo tieto trestné činy, to bol akt štátneho terorizmu. A ako akt štátneho terorizmu sa Slovenská republika, ak si chce zachovať dobré meno, musí sa s tým vysporiadať. To už nie je ani v tejto chvíli podľa mňa o potrestaní vinníkov, ale o vysporiadaní sa, s čím je treba sa vysporiadať, a to je niečo, čo nesvedčí dobrému menu Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2015 9:34 - 9:35 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem. Len jedno upresnenie. Pán kolega, zákon o športe bol pripravený kompletne pred viac ako desiatimi rokmi. Stačilo ho len oprášiť a upraviť. Generálny riaditeľ, ktorý na tom pracoval vtedy, Kosorín, je už nebohý, ale bol by iste rád, keby sa tu objavil. A preto to vtedy skončilo, z politických dôvodov sa nedostal, no ale ja si myslím, že toľko na ňom netreba robiť, treba ho vlastne len upraviť a dať tuná, aby sme ho mali. A ja myslím, že je potrebný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2015 9:11 - 9:15 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Pán podpredseda, kolegyne nevidím, vidím jednu kolegyňu, dobre, kolegyňa a kolegovia. Nechcem dlho, ale ja som celý čas navrhoval a myslím si, že by bolo rozumné, keby bola spojená rozprava o týchto dvoch zákonoch, pretože jednoducho týkajú sa tej istej veci. Týkajú sa záležitostí, ako istým spôsobom uctiť, odmeniť tých športovcov, ktorí naozaj dosiahli vynikajúce výsledky, ktorí urobili dobré meno Slovensku.
Ale prečo som aj takýto návrh o spojení rozpravy mal? Viete, hovorím, že sa to týka tej istej veci, ale pritom tie dva návrhy ako zákony sú filozoficky zásadne rozdielne.
Ten prvý, váš, pán kolega, a kolegov Galisa a Brixiho a tuším aj Dušana Čaploviča, áno, je v podstate o tom, ako pomôcť športovcom, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky a ocitli sa takpovediac na hranici núdze. Čiže ten zákon vidím skôr v rovine istej sociálnej pomoci a skôr je sociálne orientovaný.
Ale ten druhý zákon zase, ktorý predkladá kolega Érsek so svojimi kolegami, hovorí skutočne o tom, ako vážne odmeniť ľudí, ktorí dobre reprezentovali Slovensko. A v tom je ako taký myšlienkový a filozofický rozdiel.
Debata o tom, že vynikajúcich športovcov by sme mali odmeniť a istým spôsobom si ich ctiť nielen slovne, ale aj materiálne, prebieha tuná už minimálne desať rokov, možno aj viacej. Nikdy sa to do nejakej väčšej legislatívnej podoby nedostalo. Keď ste hovoril, pán kolega, že nie je doba, no, tá doba nikdy nebola. Keď to tak vezmem, nikdy nebola, lebo vždy to boli otázky také, že sú to nemalé financie. Ja som si pozeral aj tie vyčíslenia nárokov na rozpočet štátu. Ten najvyšší nárok, pokiaľ som pozeral, bol ročne, tuším pol, pol milióna eur približne. To bolo maximum. Ja sa nedomnievam, že to je zase taká veľká čiastka, ktorú by tento štát neutiahol, ak uznáme, že je to dobré a že je to vhodné takto urobiť.
Osobne vnímam aj sociálny rozmer, ale predsa ak chceme si uctiť, ak chceme dať vážnosť, a ja si myslím, že to bola tá pôvodná myšlienka, mali by sme rešpektovať skôr ten návrh, ktorý predkladá kolega Érsek. Tým nezavrhujem váš návrh, ani sociálny aspekt, pretože ten sociálny aspekt, áno, je pravdou, že tí mnohí športovci, aj tým, že sa venovali športu a ničomu inému, niekedy aj, by som povedal, trochu vlastným zavinením, pretože sa nedokážu po tom období, keď boli na vrchole, keď boli v sláve, a potom istým spôsobom sa začleniť do tej spoločnosti, do normálneho pracovného procesu ako radoví ľudia. Je to ako psychologicky aj problém pre tých ľudí, padnúť z výšky dole naraz, to je vždy ako vážny problém. Aj preto beriem, že treba aj tie sociálne veci zohľadniť. Ale zdalo by sa mi, že by bolo výhodné, keby sa rozprava spojila a našiel sa kompromis medzi týmito dvoma zákonmi spoločný. Pokiaľ k tomu dôjde, ja si myslím, že takýto spoločný návrh by potom mal celkom isto aj väčšinovú podporu tuná v Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.3.2015 13:40 - 13:41 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už nejaký rok fungujem v tomto parlamente, takže mnohé veci si pamätám a celkom iste si pamätám, že kolega Érsek s myšlienkou podporiť olympijských víťazov prišiel už dávno a opakovane. Tak ma trošku prekvapilo, že prvý je zákon kolegov Brixiho a Martvoňa, ale potom som to pochopil, oni chceli naplniť to známe slovenské, že väčší berie.
Ale čo celkom nepochopil som a doteraz sa mi to nepáči, a to chcem povedať, že áno, sú tu dva zákony, dva návrhy zákonov v zásade v tej istej veci, čo sa týka odmeňovania vynikajúcich športovcov, ktorí veľmi dobre reprezentovali Slovenskú republiku. Ja si myslím, že by sme si mali porovnať tieto zákony, a to by sa bolo dalo, keby sa bola zlúčila rozprava. Ale nerozumiem, prečo ani to nemohlo sa udiať, aby bola zlúčená rozprava k zákonom, ktoré sa týkajú tej istej veci.
Ďakujem.
Skryt prepis