Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.5.2015 o 9:26 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.5.2015 9:26 - 9:28 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, parlamentná tlač 1474, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý cieľ navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc teda z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby predmetný návrh zákona prerokovali po prvé Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2015 14:00 - 14:00 hod.

Martin Fronc
Nechcem sa k niektorým veciam vyjadrovať a viesť diskusiu, len jednu poznámku, pán kolega. Každá firma a každý podnik, ktorý zabezpečuje teplú stravu a má kuchyňu a vydáva, samozrejme, aj s istou dotáciou, tak v tom prípade žiaden zamestnanec nemá nárok na gastrolístky a ani ich nedostáva.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.5.2015 10:51 - 11:02 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Trošku netradične to uvediem. Pred dvoma dňami som sledoval večer televíznu debatu s Havranom, bola o školstve a okrem toho, že som sa dozvedel, že bolo sedemnásť ministrov školstva a ani jeden z nich nevedel, čo chce, tak istým podtónom povedané, že bolo, že všetci boli hlupáci, čo mne už ani štatisticky nesedí, lebo pri takom veľkom počte sa mi zdá, že to by muselo byť zámerne vyberané takým spôsobom, aby sa to podarilo. Ale počúval som, samozrejme, aj mnohé výhrady, aj predstavy, ktoré, musím povedať, že tie riešenia, no, nechcem byť zlý, ale nevidel som návrhy riešení, ktoré by boli veľmi použiteľné, ale tie kritické veci, ktoré zaznievajú ku kvalite, k nášmu vzdelávaciemu systému, to tam zaznievalo, však to je všeobecné.
Ale jedna výhrada tam veľmi významná bola, ktorá dlhodobo znie, že jednoducho žiadna, ale žiadna, a ja som to už povedal dávno a potvrdím to, žiadna politická garnitúra po roku 1989 nepokladala okrem slovného deklarovania vzdelanie za takú prioritu, aby doňho naozaj investovala, dala aspoň raz to, čo sme nazývali, keď sme sem ťahali investorov, investičné stimuly. A pritom je to investícia do našich detí, do spoločnosti a hlavne do jej budúcnosti. Ja si myslím, že toto je kľúčový problém, na ktorom by sme sa mali dohodnúť.
Je fakt, že rodičia, žiaľbohu, dnes stále na Slovensku ešte nefungujú tak ako v iných krajinách, aby oveľa viac boli zainteresovaní do toho, ako sa ich deti vzdelávajú, čo sa im dáva za vzdelanie, akým spôsobom je to urobené a jednoducho, aby sa viac angažovali. A zase treba povedať, že oproti iným komunitám, ktoré sú lobistické a ktoré vedia si presadiť, tak tá pedagogická komunita nevie fungovať takpovediac silovo a nátlakovo a presadiť si, čo treba. A uvádzam to preto, že to má do istej miery súvis s predloženým návrhom zákona.
V roku 2003 bol prijatý zákon o normatívnom financovaní škôl, teda s tým, že nositeľom financií je žiak, pretože žiaci sú tí, ktorí majú z toho úžitok. Škola je len prostredník a z toho pohľadu vnímam, že škola, áno, má byť dobre zabezpečená, aby dobre slúžila. Slúžila tomu svojmu poslaniu: vzdelávaniu a výchove detí.
Ten normatívny systém financovania, počul som už rok dlhodobo mnoho kritík naň, ale je to jeden zo zákonov, ktorý najdlhšie existuje. A ja si myslím, že či je zákon dobrý a zlý, o tom svedčí aj to, ako dlho prežije. 2003 - 2015, ten má už trinásty rok svojej existencie. Aj preto samozrejme, že boli pokusy urobiť nový, ale to nie je jednoduché. Tie pokusy - nakoniec ja nechcem vynášať z kuloárov - zlyhávali na tom, že niektoré veci sa nevedeli urobiť.
Samozrejme, aj ja chcem povedať, že jednoducho každý zákon, tak ako sa mení spoločnosť, nemá ako dogma trvalú hodnotu navždy a že je potrebné tieto zákony istým spôsobom upravovať tak, ako sa vyvíja spoločnosť. A registrujem a registrujeme všetci, ktorí sa pohybujeme v tom školstve, že dosť prirodzene, niekedy, povedal by som, aj s náturou slovenskou sa ľudia naučili tento zákon nielen využívať, ale aj zneužívať. A jednoducho častokrát sa stáva, že bez ohľadu na to, že či to je dobré, alebo nie, si povedia, peniaze nám prináša dieťa, žiak, tak snažíme sa za každých okolností mať čo najviac žiakov, aby sme mali čo najviac peňazí na škole. A bez ohľadu na to, uznávam a častokrát to tu zaznieva, že na stredné školy alebo na gymnáziá prijímajú žiakov, u ktorých je minimálny predpoklad na to, aby takéto vzdelanie zvládli.
No a tu si myslím, že treba urobiť isté kroky, aby sa toto nedialo, aby sa obmedzilo. Len moja životná filozofia, vážení kolegovia, je a verím oveľa viac v motivačné nástroje, aby ľudia si povedali, toto je pre mňa výhoda, to ma motivuje, a preto sa budem, keď nič, pre nič iné sa budem preto dobre správať a nebudem trebárs brať slabých žiakov na školu, ktorí tam nepatria, ako nástroje sankčné a príkazové. Ja viem, že ten príkazový nástroj má takpovediac rýchlu odozvu, ale rýchlo sa nájde cesta, ako obísť. Kdežto motivačne má možno pomalšiu odozvu, ale určite oveľa väčšiu trvácnosť.
A tu v tejto malej novele zákona o financovaní škôl, a teda o financovaní škôl a školských zariadení chceme takýto nástroj použiť. Ten nástroj je veľmi jednoduchý, aby sme motivovali tých, ktorí majú dobré výsledky vo vzdelávaní, a aby sme zaručili aspoň akú-takú objektívnosť, tak to motivovanie chceme urobiť cez merania, ktoré sú celoštátne a kde dá sa predpokladať istá objektívnosť. To znamená, tak ako je štátna maturita, ako existuje Test 9 alebo Test, teraz, 5 bude, ako existujú niektoré medzinárodné merania, na základe takýchto stanoviť podmienku, že isté percento, to tu uvádzame, škôl dostane navýšenie finančných prostriedkov na základe toho, že je dobrá, že v týchto meraniach sa umiestni v prvej desaťpercentnej čiastke všetkých škôl.
Jednoducho som presvedčený, že to bude časť tých škôl motivovať k tomu, že si povie, viete, ja tu mám kopu takých, s ktorými sa trápim, hovorím teraz o stredných školách, ktorí na to nemajú, kvôli peniazom. A ja si na tie finančné prostriedky na tej škole prídem tým, že budem kvalitný a stojí mi to za to. Je to malý krok, ja si uvedomujem, ale je to krok k tomu, aby sme obmedzili to, čo dneska sa už deje ako v širokom zmysle, a to je to, že mnohé školy jednoducho berú na štúdium takých, ktorí nemajú predpoklady na to.
Toto je celá myšlienka tejto novely zákona. Ja si uvedomujem, že tých zmien bude musieť prísť viac. Ale keď kdesi nezačneme, neurobíme, no tak ako budeme stále len stagnovať a budeme v tej situácii ako na Slovensku, mám pocit, že, teraz nehovorím o školstve, ale vo všeobecnosti, že síce frfleme, nadávame, sme nespokojní, ale zmenu žiadnu nechceme, lebo každá zmena nás vyruší, každá zmena je taká, že nám urobí čosi, čo nás donúti zabehaný mechanizmus nášho fungovania upraviť, a to sa nám nepáči.
Takže tento krok, táto novela toho zákona by mohla, si myslím, k tomu pomôcť. A pritom chcem otvorene povedať, že ja nechcem vnútiť podmienky a presné kritériá. Aj preto tu v návrhu tejto novely zákona o financovaní je povedané, že podrobnosti, podrobnosti stanovenia kritérií upraví sa všeobecne záväzným predpisom, teda vyhláškou, v tomto prípade ministra školstva.
Áno, a to je moja posledná poznámka, ja som osobne presvedčený, že častokrát tu robíme to, čo mne sa nepáči. My chceme prijímať v zákonoch to, čo sa má učiť, my chceme v zákonoch prijímať neraz, ako má ten minister robiť, ja si myslím, že zodpovednosť, a mne je to jedno, opakujem, že odkiaľ je ten minister, či je z vládnej koalície, je na ministrovi a ja ho nechcem oberať o jeho kompetencie, o zodpovednosť, ale súčasne, keď mu nechám voľné ruky, vyžadujem od neho a budem vyžadovať aj takpovediac odpočet. Ale nemôžem mu zviazať ruky, obrazne.
Čiže tu vidím priestor na to, aby tie podmienky, tie kritériá upravilo ministerstvo. A otvorene hovorím, som pripravený v tejto veci spolupracovať a svoju predstavu detailnejšie aj pri tých kritériách mu dať, ak ju prijme, bude v poriadku, ak nie, tak bude iná.
Ďakujem, toľko na úvod.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.5.2015 10:49 - 10:51 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom, ktorí vystúpili a podporili tento návrh zákona. Veľmi krátko chcem sa vyjadriť.
Naozaj to nie je žiaden nový výmysel. Naozaj je to vec, ktorá je vyskúšaná a osvedčená v mnohých krajinách. Je to vec, ktorá naozaj by pomohla nášmu vzdelávaciemu systému, našim deťom.
Ale jednu takú zvláštnosť alebo možno trošku pikošku by som vám povedal, že keď som prišiel s týmto návrhom, objavilo sa to, mal som telefonát a nejaký pán sa ku mne hlásil na návštevu. Prišiel a predstavil sa, dal mi vizitku a bol to zástupca amerických obchodných kruhov. Zaujímal sa o vec a povedal, že sú pripravení s autobusmi. Samozrejme, je to pre nich biznis, ja to chápem.
Len chcem to povedať v inej súvislosti, pretože v debatách, keď sme pripravovali ten zákon, zaznievalo neraz, a oprávnene, že, viete, ale na tých školách v obciach nebudú vždy potrebovať autobus, ktorý má 45 miest, ale že budú potrebovať autobus, ktorý bude mať povedzme 20 miest alebo podobne.
A on vtedy doniesol mi aj materiály s autobusmi školskými, ktoré sú pripravené, vyrábajú ich, sú rôznej veľkosti a naozaj prispôsobené s tými vecami na to, aby to bolo vhodné práve na takéto používanie s tým, že, samozrejme, tie autobusy už v tých dobách boli vybavené aj tým, aby do nich mohli nastupovať tí, ktorí majú fyzický hendikep.
Čiže pre mňa bolo prekvapenie už len to, že o takúto legislatívu sa niekto zaujíma a sleduje ju aj v Spojených štátoch. Ale chcem povedať, že aj zabezpečenie konkrétne autobusmi, ktoré by boli dobré, by určite nebol problém.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.5.2015 10:26 - 10:34 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, celkom iste registrujete, že tento zákon je takpovediac "never ending story", ja som sľúbil a povedal, že ja sa s ním vrátim do parlamentu, čiže ho opätovane predkladáme spolu s kolegami.
A tá základná myšlienka, v krátkosti zopakujem, je tá, aby sme umožnili deťom do školy bezpečnú a slušnú dopravu, tak ako to existuje v mnohých vyspelých krajinách. A ten systém dopravný je zabezpečený prostredníctvom školských autobusov. Autobusov, ktoré majú špeciálne označenie, ktoré vozia deti jednak na školské vyučovanie a domov zo školského vyučovania, alebo prípadne ich rozvážajú pri iných akciách, ktoré sa uskutočňujú s deťmi, či už idú na výlet, alebo na nejakú inú povedzme spoločensko-kultúrnu akciu.
Dôvod, pre ktorý to predkladáme, je ten, aby sme zaistili pre deti jednak naozaj bezpečnú dopravu a jednak aj slušnú dopravu. Pretože dnes zo skúseností viacerí z nás vedia, že pri doprave domov zo školy sa deti častokrát stretávajú v autobusoch s ľuďmi, ktorých vystupovanie je prinajmenšom spoločensky nevhodné, teda aby som to povedal úplne na rovinu, ktorí bežne používajú vulgárne vyjadrenia, a neraz aj v tom autobuse sú v stave pomerne vysokého ovplyvnenia alkoholom. Čiže to sú, myslím si, že dostatočné dva dôvody.
A tretí dôvod je k tomu, je ten, aby sme jednoducho pomohli riešeniu problému, ktorý na Slovensku existuje, a to je, že na Slovensku pre takú malú krajinu máme veľmi veľa škôl a z tých škôl je veľa škôl málotriednych. Samozrejme, že súvisí to aj s geografickou štruktúrou krajiny, pretože je tu veľa hôr, veľa dolín, takže tá dochádzka do školy častokrát nie je jednoduchá. Ale tie málotriedne školy alebo neplnoorganizované školy sú výrazný výdavok štátu. Keby som chcel urobiť porovnanie, tak k počtu obyvateľov Slovensko má dvojnásobok základných škôl ako napríklad také Slovinsko. A to určite nie je malý výdavok. Týmto spôsobom by sa dalo jednoducho motivovať starostov obcí a vôbec obecné zastupiteľstvá, aby sa združili a aby jednoducho niektoré školy prestali existovať a bola spoločná škola.
Viete, problém financovať tieto malé školy je veľký a možno ste zaregistrovali, lebo sme tu mali v prvom čítaní vládnu predlohu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa viacero zákonov, ale je to uvedené ako hlavne zákon školský, teda o výchove a vzdelávaní, zákon č. 245/2008, a tam je jedna časť, ktorá hovorí o tom, že umožní sa spájať v málotriednych školách všetky triedy. Doteraz tá možnosť bola odôvodnene len taká, že keď, tak sa spájal prvý s tretím a druhý so štvrtým ročníkom z toho dôvodu, aby sa nespájali triedy, ktoré sú veľmi blízko seba, čo sa týka obsahu učiva, aby sa to jednoducho nemiešalo, teraz sa to umožní podľa tejto predlohy všetky triedy málotriednej školy spojiť. Čiže istým spôsobom, samozrejme, že to čosi ušetrí, pretože miesto dvoch učiteľov, čo je v tomto prípade najvyšší náklad, mimochodom, náklady na zabezpečenie výučby na pedagógov z tej celej sumy, vôbec aj v iných školách, dohromady robia asi 85 %. Len zvyšných 15 % je na energie a na ostatné školské výdavky. Čiže mzdové náklady sú najvyššie. Ja viem, že šetriť treba, ale táto cesta podľa mňa nie je dobrá, nie je dobrá, pretože vedie vlastne k zníženiu kvality výučby, keď budete mať všetky triedy pospájané dokopy, tak určite to nie je dobrá cesta a pripomína mi to tak situáciu výučby na slovenských obciach v 19. storočí.
A ja som presvedčený, že jednoducho treba redukovať počet škôl, áno, sú to častokrát neefektívne výdavky, ale tá cesta, o ktorej si myslím, že je dobrá, je cesta motivačná, ktorá ich navedie. A školské autobusy sú jedna z tých ciest, pretože v tomto návrhu zákona sa hovorí o tom, že na zriadenie školského autobusu by štát prispieval a, samozrejme, nechcem, aby to bol nejaký veľký výdavok jednoročný, preto ten rozbeh školských autobusov je naplánovaný na päť rokov. Postupne od 1. januára budúceho roku by začal výdavok a ročný výdavok štátu, predpokladáme, 7 mil. eur, to z hľadiska rozpočtu určite nie je čiastka, ktorá by takpovediac zarazila klin do nášho rozpočtu, a myslím si, že pre naše deti, pre ich vzdelávanie, pre kvalitu vzdelávania, ale aj pre bezpečnosť a slušné prostredie stojí za to. Čiže navrhujeme, aby sa tie výdavky delili medzi štát a obec, ktorá sa rozhodne zriadiť.
No a potom sú tam opatrenia uvedené v tom zákone, ktoré jednoducho zabezpečia to, aby to fungovalo naozaj v prvom rade pre deti. Lebo, žiaľbohu, musím povedať, že na Slovensku sa často stáva, že keď sa čosi urobí, zriadi, tak v konečnom dôsledku neraz sa stáva, že ten pôvodný cieľ, pre koho to je určené, sa stratí a na všeličo iné sa používa.
Čiže toto je návrh, ja sa domnievam, že aj keď teraz nie som až taký veľký optimista, že bude schválený, som presvedčený, že raz príde doba, keď k tomuto návrhu sa poslanecká snemovňa vráti, a možno v inej podobe, ale systém školských autobusov zavedie tak, ako to funguje vo väčšine kultúrnych krajín.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.5.2015 11:49 - 11:50 hod.

Martin Fronc
Ďakujem pekne. Veľmi krátko. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, nebol podaný žiaden procedurálny návrh. Ale musím ako spravodajca povedať, že v tom § 19 ods. 8 vnímam s istou obavou ako odsek, ktorý je, alebo môže byť v rozpore s ústavným princípom o rovnosti, pretože mám pochybnosti o tom, že časti obyvateľov sa dá uložiť povinnosť a časti nie, ako. Čiže toto upozornenie som pokladal za dôležité povedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2015 11:46 - 11:47 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je to pálčivý problém, ktorý treba riešiť bezo sporu. Akurát som presvedčený, že oveľa lepšie sú motivačné nástroje, ako sankčné a príkazové. A, pán kolega, vy iste viete vo svetle toho, že dnes štát nedokáže si vynútiť plnenie povinnej školskej dochádzky. Tých prípadov je veľa. A ukážka toho je, môžete si pozrieť vysvedčenia, kde máte 350 ospravedlnených hodín a 40 povedzme neospravedlnených hodín. Čiže väčšinu školského polroka ten žiak sa v škole ani neobjavil. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2015 10:19 - 10:21 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady som bol určený výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a legislatívnych pravidiel pri tvorbe zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý cieľ navrhovanej úpravy.
A tak vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán podpredseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 15:32 - 15:32 hod.

Martin Fronc
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ako človek s matematickým vzdelaním som si vždy myslel, že viem, čo je to väčšina a menšina. Ale musím povedať, že v tejto chvíli som dosť zneistený. Preto chcem povedať, že v období, keď sa tu podpisovalo, som bol práceneschopný, ale rovnako rešpektujem ako kolega Brocka rozhodnutie väčšiny a môže môj hlas rovnako započítať do tohto počtu kolega Martvoň a možnože potom to už bude väčšina.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2015 13:52 - 13:54 hod.

Martin Fronc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu, som vám dal informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý cieľ navrhovanej úpravy.
A tak vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla po rozprave na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
A v súlade s návrhom predsedu Národnej rady navrhujem, aby predmetný návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania tohto návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis